+421 907 989 588 (po-pia: 9:00 - 15:00)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Ekonomika a právo

V tejto kategórii sa nachádza 34 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Rothschildové Židovský triumf
Rothschildové Židovský triumf
Arnold Leese
Přinášíme další knihu pro studium totalitních fašistických skupin. Když se řekne fašismus, okamžitě se nám vybaví Hitler a jeho NSDAP, ale fašistické hnutí mělo své podporovatele nejen v Německu či u nás, ale také v Británii. Kde jednou z hlavních organizací byla Imperial Fascist League Arnolda Leeseho, která byla v úzkém kontaktu s ...
€ 8.88 € 2.90
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - 100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR 1917-2017
100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR 1917-2017
Oľga Ovečková; Jozef Vozár
Právny obzor založil JUDr. Emil Stodola, významný slovenský právnik, advokát a prvý predseda Zväzu advokátov na Slovensku. Dlhodobo sa zaoberal myšlienkou teoretickej práce v oblasti práva a s tým spojenou myšlienkou založiť právnický časopis písaný v slovenčine.Začiatkom minulého storočia bola čoraz naliehavejšou potreba, ab...
€ 23.00 € 19.32
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Zákonník práce s účinnosťou od 1. januára 2019, 11. vydanie
Zákonník práce s účinnosťou od 1. januára 2019, 11. vydanie
Tom Hutchinson
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 347/2018 a zákona č. 376/2018 Z.z.
€ 4.40 € 3.90
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Posuny a otřesy: Jak jsme se poučili – a jak se ještě musíme poučit – z finanční krize
Posuny a otřesy: Jak jsme se poučili – a jak se ještě musíme poučit – z finanční krize
Wolf Martin
V knize Posuny a otřesy představuje Martin Wolf, který je pokládán za jednoho nejvlivnějších ekonomických komentátorů na světě, svou kontroverzní a vysoce originální analýzu ekonomických událostí posledních let. Nepodává další podrobné dějiny krize, ale nejpřesvědčivější a nejúplnější dosud publikovaný přehled toho, jak se můžeme z kri...
€ 23.45 € 3.99
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Národ a štát
Národ a štát
Milan Čič
Autor tejto knihy akademik Milan Čič na svojej neuveriteľne pestrej a právne i politicky inšpiratívnej ceste vyoral hlbokú brázdu vinúcu sa právnou vedou i slovenskou politikou. Milan Čič si hlboko uvedomuje hĺbkovú kontinuálnosť a historickú podmienenosť nášho národného pohybu, ktorý naopak vyústil do samostatnej štátnos...
€ 9.90 € 4.90
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Civilný mimosporový poriadok
Civilný mimosporový poriadok
Kolektív
Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad je pod...
€ 119.00 € 99.96
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
Marie-José Lopes / Pavel Simon
Příručka je praktickým průvodcem pro každého, kdo potřebuje zjistit, jestli má proti státu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené výkonem veřejné moci (nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem). Na základě vybraných ustanovení Listiny základních práv a svobod, doktríny odpovědnosti státu za porušení práva EU, zákona...
€ 32.43 € 26.08
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Daňový sprievodca 2019 s komentárom
Daňový sprievodca 2019 s komentárom
Kultúrna výzva / kolektív autorov
Publikácia obsahuje: Daňové zákony: •Zákon o dani z príjmov •Zákon o DPH •Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice •Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností •Zákon o dani z motorových vozidiel •Zákon o správe daní a poplatkov Postupy účtovania: •Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo •Postupy účto...
€ 8.00 € 6.27
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - ZÁKONY II časť A 2020
ZÁKONY II časť A 2020
Jan Soukup / PORADCA s.r.o.
V publikácii nájdete úplné znenia zákonov a právnych predpisov po novelách platných k 1. 1. 2020.Legislatívne zmeny sú prehľadne vyznačené tučným písmom
€ 7.00 € 4.70
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018 + CD, 14. aktualizované vydání
Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018 + CD, 14. aktualizované vydání
Hana Kovalíková
Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Na ...
€ 26.96 € 19.94
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Ústavné právo hmotné
Ústavné právo hmotné
Ján Drgonec
Učebnica „ponúka jednak vysokoškolským študentom a jednak verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku ústavného práva príťažlivé čítanie. Ponúka nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, na judiciálny, právno-teoretický a konštitucionalistický diskurz prebiehajúci v Slovenskej republike, ponúka i pozn...
€ 45.00 € 43.34
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva
Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva
Peter Strapáč
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov týkajúcej sa obchodných spoločností a družstva, pričom vychádza z aplikačnej praxe najmä Najvyššieho súdu SR, ale aj Najvyššieho súdu ČR. Zozbieraná judikatúra je obohatená aj o rozhodnutia Ústavného súdu SR a Ústavného súdu SR ČR, ako...
€ 17.27 € 7.90
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Základy makroekonomie
Základy makroekonomie
Marie Majerová / Pavel Nezval / Pavel Tuleja
Pomocí učebnice získáte základní přehled o makroekonomii. Studijní text věnuje pozornost základním makroekonomickým agregátům, modelům, problematice peněz a jejich rolí v ekonomické teorii. V následujících částech se dozvíte o pohledu na nezaměstnanost, fiskální a monetární politiku a další. Titul, který by neměl chybět ve vaší knihovně.
€ 15.90 € 12.47
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Pramene k právnym dejinám Slovenska II.
Pramene k právnym dejinám Slovenska II.
Ladislav Vojáček; Tomáš Gábriš
Pramene k právnym dejinám Slovenska II. predstavujú výber z textov právnych predpisov, súdnych rozhodnutí a iných právne významných dokumentov, ktoré približujú najvýznamnejšie vývojové medzníky a trendy v práve platnom na území Slovenska od roku 1918 do súčasnosti. Okrem používania na seminárnych cvičeniach a pri príprave na...
€ 11.00 € 9.95
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Občianske právo. Všeobecná časť
Občianske právo. Všeobecná časť
Ján Cirák; Svetlana Ficová; kolektív autorov
Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii, princípoch aj systéme súkromného práva; v podstate predstavuje nové chápanie Občianskeho práva ako všeobecného súkromného práva v právnom systéme Slovenskej republiky. Autori v jednotlivých výkladoch priblížili aj nové ved...
€ 10.00 € 8.29
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Zákoník práce 2019 (sešitové vydání)
Zákoník práce 2019 (sešitové vydání)
M. Boyle / Zdeněk Schmied
I v letošním roce jsme pro vás připravili stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2019, tedy se zapracováním všech dílčích změn, k nimž došlo v průběhu roku 2018, např. v oblasti překážek v práci, dovolené, náhrady mzdy nebo platu v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Aktuálnost tohoto vydání ...
€ 5.81 € 4.42
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 3. 2018
Zákoník práce a související ustanovení nového občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 3. 2018
Karel Eliáš; Petr Hůrka; Petr Bezouška; Dana Roučková; Zdeněk Schmied
Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře bude ke II. čtvrtletí 2018. Bude tedy zahrnovat veškeré legislativní změny, které nabyly nebo nabudou účinnosti do tohoto data. Zásadní legislativní z...
€ 44.96 € 34.24
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vydanie
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vydanie
Milan Ďurica
Druhé vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša doplnený a podstatne rozšírený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona a taktiež aktualizovanú judikatúru súdov. Komentár ponúka výklad k najaktuálnejšiem...
€ 79.00 € 66.36
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Zaměstnávání cizinců na území České republiky
Zaměstnávání cizinců na území České republiky
Matěj Daněk
Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zaměstnáváte občany EU, nebo cizince z tzv. třětích zemí? Máme řešení přesně pro vás! ...
€ 16.61 € 12.66
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Právnici práva zbavení 2.
Právnici práva zbavení 2.
Jozef Sulaček
Historicky a ľudsky cenné dielo Jozefa Sulačeka Právnici práva zbavení spĺňa cieľ: zachovať pamiatku židovských právnikov, ktorí v oblasti práva a právneho poriadku hrali rozhodujúcu a významnú úlohu. Obsah Výberový zoznam židovských právnikov na území Slovenskej republiky v období druhej svetovej vojny Výberový zoznam ...
€ 17.80 € 14.36
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Praktický průvodce GDPR
Jiří Žůrek
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Zásadní změny v oblasti ochrany osobních údajů Obecné nařízení nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a bude stanovovat přímo pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislos...
€ 16.16 € 12.31
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost
Potěšil Skulová;
Publikace se zaměřuje na problematiku subjektivních práv a požadavku jejich ochrany, ve sféře veřejné správy, a to z hlediska systémového a s ohledem na jejich efektivnost. Přibližuje podstatu veřejné správy, která je spojena s ovlivňováním subjektivních práv v souvislosti s různými formami jejího uplatňování. Jednotlivé kapitoly monog...
€ 35.25 € 28.35
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Komentovaný Zákonník práce s príkladmi
Publikácia „Komentovaný Zákonník práce s príkladmi“ nadväzuje na komentované verzie základného pracovného kódexu, ktoré sme vydali v uplynulom dvadsaťročí a ktoré mali vzhľadom na pracovné zaradenie autorov (JUDr. M. Rybárová, JUDr. A. Vojnárová, Ing. M. Mačuha) na Ministerstve práce sociál­nych vecí a rodiny SR (v rámci ktorého spolupracovali n...
€ 25.90 € 20.31
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Daňový a účtovný poradca podnikateľa 7-2017
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 7-2017
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2017, Dotácie, podpory a príspevky u fyzických osôb z daňového pohľadu, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve, Zásady tvorby a dokumentovania transferových cien podniku,...
€ 11.52 € 8.28
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie
Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie
Miloš Deset
Táto vedecká práca sa svojím tematickým zameraním týka špecifických trestno- procesných prostriedkov, ktoré sa využívajú pri objasňovaní spravidla závažnejších foriem trestnej činnosti, keď bežné dôkazné prostriedky nie sú dostatočné efektívne na zabezpečovanie dôkazov. Ide o informačno-technické prostriedky, ako je vyhotovenie obrazových, zv...
€ 17.38 € 14.60
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Vreckové predpisy o cestnej premávke s farebnými značkami
Vreckové predpisy o cestnej premávke s farebnými značkami
Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou (v úplnom znení)sme vydali v praktickom vreckovom vydaní pod názvom Vreckové predpisy o cestnej premávke s farebnými značkami.
€ 4.95 € 3.89
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Daňové a odvodové tipy II. (2013)
Daňové a odvodové tipy II. (2013)
Jozef Mihál
Kniha je nabitá informáciami týkajúcimi sa dane z príjmov fyzických osôb, sociálneho a zdravotného poistenia. Osobitná pozornosť je venovaná novinkám roka 2013 – odvodom z dohôd, zmenám týkajúcim sa SZČO, autorom a umelcom a odvodom z podielov na zisku. Od roku 2013 došlo k dramatickému zvýšeniu daní a odvodov. Ak ste m...
€ 4.00
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Světová ekonomika - 3. přepracované a doplněné vydání
Světová ekonomika - 3. přepracované a doplněné vydání
kolektív autorov
Od 90. let dochází ve světové ekonomice k radikálním změnám, a to ve všech jejích segmentech – prvcích, vztazích i mechanismech. Vývoj světové ekonomiky je stále intenzivněji ovlivňován relativně novými tendencemi, výsledkem jejich fungování jsou více či méně očekávané projevy. Již třetí vydání této úspěšné publikace se za - měřuje na aktuální otázky a trend...
€ 30.08 € 24.19
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Svet v bode obratu
Svet v bode obratu
Peter Dinuš
Tieň krízy sa tiahne celým dvadsiatym storočím, všeobecná civilizačná kríza sa začala na jeho konci a poznamenáva prechod do nového milénia. Jedna civilizácia - priemyselná - zaniká, lebo sa, rovnako ako veľké civilizácie v minulosti, stala neudržateľnou. Nastupuje nová civlizácia, založená na nemateriálnych znalostiach ako zdroji bo...
€ 7.00 € 6.04
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Cvičebnice mikroekonomie
Cvičebnice mikroekonomie
Irena Paličková
Cvičebnice mikroekonomie je zaměřená na studenty prvních ročníků ekonomických fakult, kterým poskytuje možnost procvičit si znalosti základů tohoto oboru. Využívat ji nicméně mohou i studenti neekonomických fakult. Publikace se věnuje 13 základním tématům, která se vyučují v základních kurzech mikroekonomie na ekonomických fakultách.
€ 5.99 € 5.33
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Třetí alternativa
Třetí alternativa
Breck R. Stephen. England Covey
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 21.49 € 16.84
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem
Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem
Jiří Valdhans
Dopravní nehody, zranění při sportu způsobené nepozorností jiné osoby, konzumace zdraví škodlivých potravin, uveřejnění hanlivé informace v tisku, poškození životního prostředí aj. To jsou příklady deliktního jednání, které může být příčinou vzniku mimosmluvního závazku. Počet mimosmluvních závazů s mezinárodním prvkem neustále narůstá. Vznikne-...
€ 23.03 € 10.48
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Zákonník práce. Úzz, od 1.10.2013. 5. vyd.
Zákonník práce. Úzz, od 1.10.2013. 5. vyd.
kolektív autorov
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 3.90 € 2.13
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Reforma právnického vzdělávání na prahu 21. století
Reforma právnického vzdělávání na prahu 21. století
Jan Kuklík
Sborník příspěvků k diskuzi o dalším vývoji vysokoškolského vzdělávání právníků navazující na iniciativu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Do sborníku přispěli jak učitelé práva, tak praktičtí právníci a též studenti práva z České republiky i ze zahraničí. Cílem zamýšlené reformy je reflektovat aktuální trendy právnického vzdělávání a reagovat na potřeby p...
€ 9.87 € 2.05
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.

Kniha - Národ a štát
€ 4.90€ 9.90
Kniha - Civilný mimosporový poriadok
€ 99.96€ 119.00
Kniha - Naučte se investovat
€ 8.12€ 10.06
Kniha - ZÁKONY II časť A 2020
€ 4.70€ 7.00
Kniha - ZÁKONY II časť A 2020
€ 4.70€ 7.00
Kniha - Ústavné právo hmotné
€ 43.34€ 45.00
Kniha - Základy makroekonomie
€ 12.47€ 15.90
Kniha - Právnici práva zbavení 2.
€ 14.36€ 17.80
€ 12.31€ 16.16
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 10.90€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.49€ 15.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 14.95
Kniha - Sviňa, 2. vydanie
€ 10.11€ 13.90
Kniha - Ruská azbuka
€ 1.01€ 1.39
Kniha - Katastrofa slovenských židov
€ 9.90€ 12.90
Kniha - Sviňa
€ 9.39€ 12.90
Kniha - Zrkadlo
€ 8.83€ 11.90
Kniha - Antiturista
€ 12.90€ 14.90
Kniha - Harry Potter. Filmové čary
€ 24.90€ 29.90
Kniha - Krotitelia displejov
€ 11.93€ 15.90
Kniha - Budem mama
€ 12.47€ 15.90
Kniha - Proti zločinu
€ 9.57€ 12.90
Kniha - Tenis je môj život
€ 15.60€ 19.90
Kniha - Slovenské rozprávky
€ 4.90€ 5.90
Kniha - Strom, ktorý dáva
€ 6.75€ 9.00
Kniha - Černobyl
€ 12.90€ 21.06
Kniha - Prvé príkrmy
€ 17.90€ 18.90
Kniha - Vedeli ste? Anatómia človeka
€ 11.84€ 15.90
Kniha - After - Sľub
€ 12.31€ 16.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Zberateľ očí
€ 14.49€ 19.90
Kniha - Dáma kontra strelec
€ 11.99€ 15.95
Kniha - Karneval krýs
€ 13.04€ 17.90
Kniha - Putovanie po Stredozemi
€ 16.90€ 19.95
Kniha - Tajomný závoj
€ 10.89€ 14.95
Kniha - Spolok Judášov
€ 12.31€ 16.90
Kniha - Všetko o mojom otcovi
€ 17.90€ 19.90
Kniha - Rozdelený svet
€ 11.22€ 14.95
Kniha - Lilin sľub
€ 10.85€ 15.00
Kniha - Keď sadá súmrak
€ 11.90€ 13.99
Kniha - Klub rozkoše
€ 14.90€ 17.90
Kniha - Mačacia stopa
€ 10.90€ 14.95
Kniha - Cesta ľadového muža
€ 10.85€ 14.90
Kniha - Ostrov potkanov a iné príbehy
€ 11.58€ 15.90
Kniha - Harry Potter: Magický rok
€ 18.12€ 24.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (po-pia: 9:00 - 15:00)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!