+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Sociálne zabezpečenie, verejná správa

V tejto kategórii sa nachádza 225 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Právo sociálneho zabezpečenia
Právo sociálneho zabezpečenia
Ján Matlák
Ide o oblasť, ktorá v rámci právneho systému poskytuje ochranu veľkej skupine občanov v prípade, ak dôjde u nich ku komplexu rizík. Predkladaná publikácia analyzuje poistné a dávkové vzťahy v rámci nemocenského poistenia (starobného a invalidného), poistenia v nezamestnanosti, úrazového poistenia, garančného poistenia a zdravotného...
€ 17.93 € 8.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti
Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti
Eva Červeňanová; Gabriela Opršalová
Ošetrovateľský štandard podľa Kontrovej a spol. predstavuje dohodnutú profesijnú úroveň kvality, určuje záväznú normu pre kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a umožňuje objektívne hodnotenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Teoretická príprava ošetrovateľských štandardov, ich tvorba a postupná realiz...
€ 4.00 € 2.96
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Profesionálne opatrovateľstvo - oblasti opatrovania a aktivácia seniorov
Profesionálne opatrovateľstvo - oblasti opatrovania a aktivácia seniorov
Anna Krišková
Nadväzne na Profesionálne opatrovateľstvo – úvod do teórie so zameraním na starostlivosť o seniorov – predkladáme tento text, v ktorom sú detailnejšie rozpracované jednotlivé oblasti opatrovania: udržiavanie a sledovanie fyziologických funkcií; sebaopatera; výživa, jedenie, pitie, kŕmenie; vylučovanie; starostlivosť ...
€ 5.00 € 3.70
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí
Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí
Michal Jesenko
€ 15.00 € 10.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - Komentár
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - Komentár
Tatiana Mičudová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 9.70 € 2.41
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociálna starostlivosť
Sociálna starostlivosť
Helena Draganová
Učebnica podáva ucelený pohľad na ľudské bytie z pohľadu sociálnej starostlivosti. V desiatich kapitolách približuje teoretickú a aplikovanú sociálnu prácu. Definuje človeka, občana, člena spoločnosti, typy noriem, podľa ktorých sa riadia jedinci existujúci v rámci každej spoločnosti. Ucelene informuje o všetkých oblastia...
€ 5.00 € 3.77
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
Hana Marcin Jakubíková
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 25.00 € 18.75
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi.
Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi.
Zuzana Macková
Publikácia obsahujúca pojmové vymedzenie základných inštitútov verejnoprávneho systému sociálneho poistenia s názornými príkladmi veľmi aktuálne vypĺňa medzeru vo vydávaní vzdelávacej odbornej právnickej literatúry v oblasti sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. Z hľadiska potreby použitia tejto právnej pomôcky na edukat...
€ 24.00 € 20.05
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti
Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti
Peter Ondrejkovič
Publikácia sa zaoberá vybranými sociálno-patologickými javmi, ktoré charakterizuje vo vzájomných príčinných súvislostiach. Najväčší priestor autor venuje problematike chudoby, pretože práve tá je príčinou, ale súčasne často aj dôsledkom sociálno-patologických javov. Publikácia je po obsahovej stránke bohatá na informácie a podnetná pre ...
€ 8.63 € 7.43
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - UZZ 1/2019 Zákon o verejnom obstarávaní
UZZ 1/2019 Zákon o verejnom obstarávaní
podľa právneho stavu k 10. 1. 2019 (Úplne znenia zákonov 1/2019). Úplné znenie zákona č. 343/2015 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z.: Právna úprava ruší povinnosť fyzickej osoby, právnickej osoby a členov štatutárneho orgánu právnickej osoby predkladať úradu výpis z registra trestov. Tieto osoby n...
€ 7.81 € 5.71
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Materská 2019
Materská 2019
Jozef Mihál
Kniha MATERSKÁ 2019 je v poradí už tretia z pera skúseného autora a lektora Jozefa Mihála. Novou knihou reagujeme na zmeny schválené pre rok 2019. V knihe sú aktualizované všetky texty a príklady. Na základe podnetov z množstva prednášok a diskusii, či podnetov z praxe, zároveň dopĺňame príklady nové a ďalšie nápady ako materskú ...
€ 19.80 € 15.06
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve
Ingrid Konečná Veverková
Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii kvalitnú praktickú príručku, ktorá by obsahovala jednoduchý postup pri vykonávaní jednotlivých kontrol, metodiku kontrolnej činnosti a zrozumiteľný návod na správnu aplikáciu právnych predpisov. Ing. Ingrid Konečná...
€ 35.00 € 14.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - UZ 43/2018 Zákon o štátnej službe, Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záuj
UZ 43/2018 Zákon o štátnej službe, Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záuj
Juliana Sokolová
Zákon o štátnej službe, Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa právneho stavu k 4.12. 2018 (Úplne znenia zákonov 43/2018). Úplné znenie zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe Po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z.: Navrhovaná zmena vypúšťa povinnosť predkladať k žiadosti o podporu nepriamou formou...
€ 6.13 € 4.48
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - UZZ 7/2018 Zákon o sociálnych službách
UZZ 7/2018 Zákon o sociálnych službách
podľa právneho stavu k 28. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 7/2018) Úplné znenie zákona č. 448/2008 Z. z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH Po zmene zákonom č. 331/2017 Z. z.: *Pôsobnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva ako aj orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na pracov...
€ 7.42 € 5.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobnosti sociálnej práce
Osobnosti sociálnej práce
Daniela Baková
Monografia sa venuje najvýznamnejším osobnostiam – priekopníkom sociálnej práce. Monografické dielo prostredníctvom biografie významných osobností vypovedá o dejinách a formovaní sociálnej práce nielen ako činnosti, ale aj profesie.
€ 24.54 € 14.51
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - ZÁKONY 2020 III/B - Zdravotné a sociálne zákony - úplné znenie k 1.1.2020
ZÁKONY 2020 III/B - Zdravotné a sociálne zákony - úplné znenie k 1.1.2020
PORADCA s.r.o.
Zákon o sociálnom poistení vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhan...
€ 7.00 € 5.33
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociální právo EU
Sociální právo EU
Kristina; Tomeš Igor; Křepelka Filip Koldinská
Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva. Kniha provede čtenáře filozofickými, historickými a mezinárodními souvislostmi současného sociálního práva Evropské unie. Zvláštní část knihy pak postupně osvětluje jednotli...
€ 25.24 € 21.08
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace
Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace
Vendula Zahumenská; Jaroslav Benák
Publikace analyzuje veškerou dostupnou judikaturu Nejvyššího správního soudu ve věcech soudní kontroly územně plánovací dokumentace. Na základě judikatury tak autoři vymezují limity přístupu k soudu v těchto věcech (tj. kdo a za jakých podmínek může požadovat soudní přezkum územního plánu) a také požadavky, které judikatura klade na ob...
€ 12.37 € 10.41
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Riziko pádu v ošetřovatelské praxi
Riziko pádu v ošetřovatelské praxi
Adam Hradílek / Michaela Miertová
Monografie integruje známé a nové odborné informace z dané problematiky a uvádí dokonce témata dosud nepublikovaná, čímž přináší nové poznatky pro klinickou ošetřovatelskou praxi. Publikace spojuje teoretické informace k problematice rizikových situací nejen v neurologii. Uvádí typy pádů a jejich následky, rizikové faktory, ne...
€ 11.04 € 8.63
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb
Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb
Nadežda Jankelová; Štefánia Moricová; Andrea Jankurová
Oblasť verejnej správy je tradične spájaná s takými charakteristikami ako nepružnosť, neefektívnosť, rigidita, byrokratizácia, konzervatizmus, čo evokuje dojem zaostávania týchto organizácií oproti podnikateľskému sektoru aj v kontexte zavádzania inovatívnych prístupov manažmente.
€ 18.60 € 15.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Záverečný účet obce a vyššieho územného celku
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku
Ingrid Konečná Veverková
Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch územnej samosprávy. Autorka publikácie veľmi vydareným spôsobom zrealizovala svoj zámer a pripravila komplexné dielko, do ktorého zakomponovala všetky potrebné informácie súvisiace so ...
€ 12.10 € 8.76
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Fenomén pomoci v sociálnom myslení
Fenomén pomoci v sociálnom myslení
Peter Brnula
Hlavnou témou monografie je fenomén pomoci ako súčasť sociálneho myslenia a neskôr aj sociálnych teórií. V prvých kapitolách je venovaná pozornosť samotnému vymedzeniu fenoménu pomoci v sociálnom myslení z teoreticko-metodologického ako aj historického hľadiska. Následne sa pozornosť autorov sústredila na konkrétne činnosti pomoci a...
€ 13.20 € 10.05
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európsky sociálny model - čo ďalej ?
Európsky sociálny model - čo ďalej ?
Ľuboš Blaha
Európsky sociálny model, ktorý občanom desaťročia zabezpečoval dôstojnú životnú úroveň, sociálne práva a rovnováhu v spoločnosti, čelí vážnym rizikám. Tie nesúvisia iba s aktuálnou ekonomickou krízou, ale aj s dlhodobejším procesom globalizácie svetových trhov. Globalizácia sa dnes riadi logikou neoliberalizmu, ktorá povzbudzuje vlády k liber...
€ 18.90 € 15.72
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobnostné charakteristiky manažéra
Osobnostné charakteristiky manažéra
Mário Schwarz
Ako každá ľudská činnosť aj práca manažéra má sociálny charakter a význam. Už dávno sa preukázalo, že pre úspech organizácie je dôležitá nielen odborná, technická kvalita pracovníkov, ale aj ich schopnosť a ochota vstupovať a pozitívne pôsobiť v medziľudskej sfére. Veľmi úspešní pracovníci sa vyznačujú schopnosťou vychádzať s ľuďmi a efektívne...
€ 9.00 € 6.66
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Sociálna práca a dobročinnosť v židovskej komunite
Christophe Blain / Lívia Katona
Cieľom tejto knihy je poukázať na nesporný prínos židovskej komunity v poskytovaní komplexnej sociálnej starostlivosti o človeka, dobročinnosti a sociálnej práci ako takej. Autorka analyzuje základné pojmy ako judaizmus, vplyv náboženstva na formovanie človeka, poznatky o živote židovskej rodiny v čase modlitieb, šabesu,...
€ 12.00 € 9.13
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie
Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie
Zuzana Macková
Predložená publikácia podáva ucelený základný teoretický pohľad na právo sociálneho zabezpečenia. Vzhľadom k tomu, že ono je v neustálom pohybe, legislatívne zmeny permanentne prebiehajú, narúša to kompaktné usporiadanie jednotlivých právnych inštitútov z hľadiska ich obsahového naplnenia, ale aj systémových väzieb. Mimori...
€ 13.00 € 10.96
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku
Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku
Iveta Pauhofová
Zámerom publikácie je prispieť k rozšíreniu poznania v oblasti príjmovej polarizácie a nerovnosti na Slovensku. Skúmajú sa tie súvislosti, ktoré najviac reprezentujú reálne disproporcie na regionálnej úrovni a z pohľadu dlhodobého predstavujú ohrozenia v prehĺbení príjmovej polarizácie a náraste nerovnosti. Najvážnejšími endog...
€ 12.20 € 10.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kvalita v sociální práci a sociálních službách
Kvalita v sociální práci a sociálních službách
Malík Holasová Věra
Publikace uceleně popisuje problematiku kvality v sociální práci a seznamuje čtenáře s možnými příležitostmi a riziky, které politika kvality v organizacích sociální práce přináší. Jedinečnost publikace tkví v komplexním pojetí problematiky a specifickém zaměření na kvalitu v oblasti sociální práce. V českém prostředí je odborná literatura nejčastěji za...
€ 12.56 € 5.44
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Dane a účtovníctvo 4/2020
Dane a účtovníctvo 4/2020
Praktický odborný mesačník Dane a účtovníctvo ponúka kvalifikované informácie, tipy a názorné riešenia otázok z oblastí daní, účtovníctva a miezd. Poskytuje rady a riešenia formou odborných článkov, otázok a odpovedí, príkladov a návodov.
€ 13.11 € 9.58
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
Jaroslav Zahradníček
Publikace se zabývá aktuálním tématem ochrany osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Rychlý rozvoj informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je tráví, jak spolupracuje s ostatními zaměstnanci nebo jak využívá...
€ 17.55 € 13.59
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář
Kolektív
Sociálně-právní ochrana dětí představuje veřejnoprávní zásah do nejsoukromější oblasti života občanů. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje nejen nástroje, které orgány sociálně-právní ochrany dětí mohou při své činnosti využívat, aby předcházely vzniku ohrožení dětí a aby již ohroženým dětem poskytly potřebnou pomoc a ochranu. Dalšími stěžejními oblastmi ...
€ 79.43 € 60.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy
Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy
Natália Kováčová
€ 11.70 € 9.93
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Vladimír Novotný
Veřejná správa, její obsah a vývoj je v trvalé pozornosti odborné veřejnosti více vědních disciplín. Značný problém tvoří samotné vymezení pojmu veřejné správy a z tohoto důvodu je obtížné sjednotit i terminologii. V české odborné literatuře je organizaci veřejné správy v zemích EU věnována minimální pozornost. Cílem této publikace je deskripce základních in...
€ 13.16 € 9.75
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teorie a praxe veřejných služeb
Teorie a praxe veřejných služeb
Jan; Kuvíková Helena; Mikušová Meričková Helena; Linhartová Veronika Stejskal
Monografie Teorie a praxe veřejných služeb shrnuje dosavadní poznatky dílčí vědní disciplíny (teorie ekonomiky veřejných služeb), která se oddělila v průběhu 20. století od ekonomiky veřejného sektoru, resp. veřejné ekonomie. Má za cíl přiblížit v logických souvislostech poznatky současné ekonomické teorie a výsledky vlastního výzkum...
€ 15.71 € 13.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním a existenčním minimu. Praktický komentář
Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním a existenčním minimu. Praktický komentář
Petr Beck; Ivana Grunerová; Miroslava Pavelková
Systém pomoci v hmotné nouzi a jeho právní úprava doznala za poslední roky významných změn a jeho vývoj, výrazně ovlivněn názory politické reprezentace, i nadále pokračuje. Tento komentovaný zákon o pomoci v hmotné nouzi a zákon o životním a existenčním minimu z pera renomovaných odborníků na právo sociálního zabezpečení si tak klade za cíl vy...
€ 24.75 € 19.54
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Krízová sociálna intervencia
Krízová sociálna intervencia
Stanislav Matulay; Eva Matulayová
Podporné študijné texty sú koncipované tak, aby dopĺňali a bližšie vysvetľovali problematiku sociálnej krízovej intervencie. Autori uviedli príklady z praxe a ich životných skúseností, čím textu pridali aktuálnosť a empirickú hodnotu.
€ 9.31 € 7.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociální péče 1. díl - Učebnice pro obor sociální činnost
Sociální péče 1. díl - Učebnice pro obor sociální činnost
Arnoldová Anna
První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové, endoskopické sestry, dále chirurgové, onkologové, radiologové i lékaři jiných odborností.
€ 11.72 € 3.64
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2020
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 4/2020
kolektív autorov
Štvrté vydanie sa zameriava prevažne na pozitívne zmeny, ktoré znižujú daňové zaťaženie zamestnancov. Téma zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2020, rozšírenie oslobodených príjmov vám prinesie viacero zmien, ktoré boli schválené ešte v roku 2019. Súčasne prinášame témy z rôznych oblastí - pôžička od spoločníka z pohľadu dane z...
€ 13.54 € 10.60
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vše o adrenální únavě
Vše o adrenální únavě
Tatiana Langová / Maggie Luther
V naší super-zaneprázdněné společnosti je snadné být přetížený. Příčiny adrenální únavy Dlouhá pracovní doba, domácí a rodinné závazky a každodenní stres mohou vyčerpat kohokoliv. Přidejte k tomu problémy ve vztazích, vážnou nemoc nebo rodinnou krizi a záplavy hormonů souvisejících se stresem mohou přivést některé lidi do stavu neustálé únavy, k...
€ 14.85 € 12.49
Predpredaj.
Obrázok - Úplné znenia 2/2020
Úplné znenia 2/2020
kolektív autorov
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
€ 5.30 € 3.44
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 225 produktov na 6 stranách.

Kniha - Sociálna práca
€ 11.88€ 13.71
Kniha - Sociálna starostlivosť
€ 3.77€ 5.00
Kniha - Zákony III-B 2019
€ 5.89€ 7.00
Kniha - Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve
€ 14.79€ 35.00
Kniha - Materská 2019
€ 15.06€ 19.80
Kniha - Osobnosti sociálnej práce
€ 14.51€ 24.54
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Viazaný prísahou
€ 8.70€ 11.90
Kniha - Malé ženy
€ 12.35€ 15.90
Kniha - Mein Kampf
€ 18.90€ 23.00
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.46€ 10.90
Kniha - Chlapec, krtko, líška a kôň
€ 13.49€ 17.90
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 24.31€ 31.90
Kniha - Nevesta z Ivy Greenu
€ 12.23€ 13.90
Kniha - Rok v lese
€ 8.46€ 10.90
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.10€ 17.90
Kniha - Môj macík
€ 3.71€ 4.99
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Ilustrovaná Kniha žalmov
€ 10.82€ 13.95
Kniha - Lov na Pabla Escobara
€ 11.56€ 14.90
Kniha - ÍR
€ 11.90€ 14.90
Kniha - Malé ženy
€ 12.35€ 15.90
Kniha - Sviňa, 2. vydanie
€ 10.69€ 13.90
Kniha - Nevieš dňa, nevieš hodiny
€ 10.99€ 13.95
Kniha - Amnestie
€ 11.60€ 14.95
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.90€ 16.90
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.49€ 15.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.56€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 16.15€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 17.08€ 22.99
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!