+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Alchymistova šifra 1
€ 9.60€ 11.99
Kváskovanie. Recepty z kvásku
€ 23.68€ 29.90
Jediná žena v miestnosti
€ 9.59€ 12.99
Sviňa, 2. vydanie
€ 9.48€ 13.90
Zem, 2. vydanie
€ 19.94€ 34.90
Dom zlomených anjelov
€ 11.20€ 13.99
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 10.17€ 14.90
Harry Potter. Filmové čary
€ 20.40€ 29.90
Normálni ľudia
€ 9.59€ 12.99

Kategória: Sociálne zabezpečenie, verejná správa

V tejto kategórii sa nachádza 225 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti
Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti
Eva Červeňanová; Gabriela Opršalová
Ošetrovateľský štandard podľa Kontrovej a spol. predstavuje dohodnutú profesijnú úroveň kvality, určuje záväznú normu pre kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a umožňuje objektívne hodnotenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Teoretická príprava ošetrovateľských štandardov, ich tvorba a postupná realiz...
€ 4.00 € 3.11
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Profesionálne opatrovateľstvo - oblasti opatrovania a aktivácia seniorov
Profesionálne opatrovateľstvo - oblasti opatrovania a aktivácia seniorov
Anna Krišková
Nadväzne na Profesionálne opatrovateľstvo – úvod do teórie so zameraním na starostlivosť o seniorov – predkladáme tento text, v ktorom sú detailnejšie rozpracované jednotlivé oblasti opatrovania: udržiavanie a sledovanie fyziologických funkcií; sebaopatera; výživa, jedenie, pitie, kŕmenie; vylučovanie; starostlivosť ...
€ 5.00 € 3.89
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí
Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí
Michal Jesenko
€ 15.00 € 12.34
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociálna starostlivosť
Sociálna starostlivosť
Helena Draganová
Učebnica podáva ucelený pohľad na ľudské bytie z pohľadu sociálnej starostlivosti. V desiatich kapitolách približuje teoretickú a aplikovanú sociálnu prácu. Definuje človeka, občana, člena spoločnosti, typy noriem, podľa ktorých sa riadia jedinci existujúci v rámci každej spoločnosti. Ucelene informuje o všetkých oblastia...
€ 5.00 € 3.88
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákony III-B 2019
Zákony III-B 2019
Lao-C
Publikácia obsahuje: Sociálne poistenie, Životné minimum, Zdravotné poistenie, Náhradné výživné, Rodičovský príspevok, Pomoc v hmotnej núdzi, Dôchodkové sporenie,...
€ 7.00 € 5.60
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti
Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti
Peter Ondrejkovič
Publikácia sa zaoberá vybranými sociálno-patologickými javmi, ktoré charakterizuje vo vzájomných príčinných súvislostiach. Najväčší priestor autor venuje problematike chudoby, pretože práve tá je príčinou, ale súčasne často aj dôsledkom sociálno-patologických javov. Publikácia je po obsahovej stránke bohatá na informácie a podnetná pre ...
€ 8.63 € 7.81
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Materská 2019
Materská 2019
Jozef Mihál
Kniha MATERSKÁ 2019 je v poradí už tretia z pera skúseného autora a lektora Jozefa Mihála. Novou knihou reagujeme na zmeny schválené pre rok 2019. V knihe sú aktualizované všetky texty a príklady. Na základe podnetov z množstva prednášok a diskusii, či podnetov z praxe, zároveň dopĺňame príklady nové a ďalšie nápady ako materskú ...
€ 19.80 € 15.82
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobnosti sociálnej práce
Osobnosti sociálnej práce
Daniela Baková
Monografia sa venuje najvýznamnejším osobnostiam – priekopníkom sociálnej práce. Monografické dielo prostredníctvom biografie významných osobností vypovedá o dejinách a formovaní sociálnej práce nielen ako činnosti, ale aj profesie.
€ 24.54 € 15.25
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - ZÁKONY 2020 III/B - Zdravotné a sociálne zákony - úplné znenie k 1.1.2020
ZÁKONY 2020 III/B - Zdravotné a sociálne zákony - úplné znenie k 1.1.2020
PORADCA s.r.o.
Zákon o sociálnom poistení vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhan...
€ 7.00 € 5.20
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociální právo EU
Sociální právo EU
Kristina; Tomeš Igor; Křepelka Filip Koldinská
Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva. Kniha provede čtenáře filozofickými, historickými a mezinárodními souvislostmi současného sociálního práva Evropské unie. Zvláštní část knihy pak postupně osvětluje jednotli...
€ 26.37 € 26.11
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace
Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace
Vendula Zahumenská; Jaroslav Benák
Publikace analyzuje veškerou dostupnou judikaturu Nejvyššího správního soudu ve věcech soudní kontroly územně plánovací dokumentace. Na základě judikatury tak autoři vymezují limity přístupu k soudu v těchto věcech (tj. kdo a za jakých podmínek může požadovat soudní přezkum územního plánu) a také požadavky, které judikatura klade na ob...
€ 12.92 € 12.85
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Riziko pádu v ošetřovatelské praxi
Riziko pádu v ošetřovatelské praxi
Adam Hradílek / Michaela Miertová
Monografie integruje známé a nové odborné informace z dané problematiky a uvádí dokonce témata dosud nepublikovaná, čímž přináší nové poznatky pro klinickou ošetřovatelskou praxi. Publikace spojuje teoretické informace k problematice rizikových situací nejen v neurologii. Uvádí typy pádů a jejich následky, rizikové faktory, ne...
€ 4.13 € 3.46
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb
Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb
Nadežda Jankelová; Štefánia Moricová; Andrea Jankurová
Oblasť verejnej správy je tradične spájaná s takými charakteristikami ako nepružnosť, neefektívnosť, rigidita, byrokratizácia, konzervatizmus, čo evokuje dojem zaostávania týchto organizácií oproti podnikateľskému sektoru aj v kontexte zavádzania inovatívnych prístupov manažmente.
€ 18.60 € 16.68
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobnostné charakteristiky manažéra
Osobnostné charakteristiky manažéra
Mário Schwarz
Ako každá ľudská činnosť aj práca manažéra má sociálny charakter a význam. Už dávno sa preukázalo, že pre úspech organizácie je dôležitá nielen odborná, technická kvalita pracovníkov, ale aj ich schopnosť a ochota vstupovať a pozitívne pôsobiť v medziľudskej sfére. Veľmi úspešní pracovníci sa vyznačujú schopnosťou vychádzať s ľuďmi a efektívne...
€ 9.00 € 7.00
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Sociálna práca a dobročinnosť v židovskej komunite
Christophe Blain / Lívia Katona
Cieľom tejto knihy je poukázať na nesporný prínos židovskej komunity v poskytovaní komplexnej sociálnej starostlivosti o človeka, dobročinnosti a sociálnej práci ako takej. Autorka analyzuje základné pojmy ako judaizmus, vplyv náboženstva na formovanie človeka, poznatky o živote židovskej rodiny v čase modlitieb, šabesu,...
€ 12.00 € 9.59
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie
Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie
Zuzana Macková
Predložená publikácia podáva ucelený základný teoretický pohľad na právo sociálneho zabezpečenia. Vzhľadom k tomu, že ono je v neustálom pohybe, legislatívne zmeny permanentne prebiehajú, narúša to kompaktné usporiadanie jednotlivých právnych inštitútov z hľadiska ich obsahového naplnenia, ale aj systémových väzieb. Mimori...
€ 13.00 € 11.51
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dane a účtovníctvo 4/2020
Dane a účtovníctvo 4/2020
Praktický odborný mesačník Dane a účtovníctvo ponúka kvalifikované informácie, tipy a názorné riešenia otázok z oblastí daní, účtovníctva a miezd. Poskytuje rady a riešenia formou odborných článkov, otázok a odpovedí, príkladov a návodov.
€ 13.11 € 10.07
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
Jaroslav Zahradníček
Publikace se zabývá aktuálním tématem ochrany osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Rychlý rozvoj informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je tráví, jak spolupracuje s ostatními zaměstnanci nebo jak využívá...
€ 17.55 € 14.28
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy
Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy
Natália Kováčová
€ 11.70 € 10.43
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teorie a praxe veřejných služeb
Teorie a praxe veřejných služeb
Jan; Kuvíková Helena; Mikušová Meričková Helena; Linhartová Veronika Stejskal
Monografie Teorie a praxe veřejných služeb shrnuje dosavadní poznatky dílčí vědní disciplíny (teorie ekonomiky veřejných služeb), která se oddělila v průběhu 20. století od ekonomiky veřejného sektoru, resp. veřejné ekonomie. Má za cíl přiblížit v logických souvislostech poznatky současné ekonomické teorie a výsledky vlastního výzkum...
€ 16.40 € 16.23
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úplné znenia 2/2020
Úplné znenia 2/2020
kolektív autorov
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
€ 5.30 € 3.61
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Brexit v zrcadle ústavního práva
Brexit v zrcadle ústavního práva
James Bibby / Jan Wintr; Marek Antoš
Rozhodnutí občanů Spojeného království ve prospěch vystoupení z Evropské unie postavilo jejich stát, Evropskou unii i řadu britských i unijních občanů před množství obtížně řešitelných problémů. O některých ústavněprávních, mezinárodněprávních a politologických problémech se dočtete v osmi textech uvedených v tomto sborníku.
€ 9.90 € 8.05
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňový špeciál 1-2020
Daňový špeciál 1-2020
James Bibby
Prvé číslo pre rok 2020 vám ponúka opäť témy, ktoré sú veľmi žiadané. Napríklad téma odložená daň v individuálnej účtovnej závierke, kde vysvetlíme, kto je o odloženej dani povinný účtovať podľa slovenskej legislatívy, ako pri tom postupuje a ako zistenia prezentuje v poznámkach. Téma špecifiká pri posúdení vzniku stálej prevádzkarne sa venu...
€ 16.44 € 12.62
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prodloužená sonáta života Boženy Němcové
Prodloužená sonáta života Boženy Němcové
Strnadová Anna
Anna Strnadová, držitelka Literární ceny týdeníku Reflex, se ve své nové knize inspirovala životem nejproslulejší české autorky Boženy Němcové. S pomocí tajemného mecenáše prožívá Němcová konečně důstojný a šťastný život. V reminiscencích se autorka vrací k dětství a mládí Němcové, k osudovým láskám, ale také k jejímu pozdějšímu rodinnému životu s manželem ...
€ 14.05 € 11.13
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii (2. aktualizované vydání)
Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii (2. aktualizované vydání)
Iva Chvátalová
Monografie se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Druhé vydání reaguje na rozsáhlé změny vnitrostátní právní úpravy, k nimž od roku 2012 došlo v nemocenském, zdravotním a důchodovém pojištění a také v nepojistných systémech sociálního zabezpečení, tedy státní sociální podpoře a sociální pomoci. Obsažena je i str...
€ 18.33 € 15.52
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Repetitórium  medzinárodného práva verejného
Repetitórium medzinárodného práva verejného
Ľudmila Elbert
Medzinárodné právo verejné ako súbor právnych noriem obsiahnutý v obyčajovej i zmluvnej podobe nepredstavuje komplexne kodifikovaný právny systém. Aj z tohto dôvodu je účelom repetitória priniesť stručný, no sumárny prehľad medzinárodného práva verejného, ktorý má poskytnúť základy pre ďalšie nadobúdanie a rozvíjanie komplexných vedomostí o...
€ 21.00 € 18.51
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi
Jozef Sýkora
Odborná brožúra s podtitulom Zverejňovanie povinných údajov na webovom sídle bez porušenia GDPR je zameraná konkrétne na potreby organizácií školstva, samosprávy, štátnej a verejnej správy. Prináša odporúčania a tipy do každodennej praxe zverejňovania povinných údajov. Poradí, ktoré údaje netreba, resp. ktoré sa nesmú zverejniť. ...
€ 10.00 € 8.15
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska
Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska
Zborník príspevkov z konferencie. Termín konania: 7. júna 2017.
€ 20.30 € 18.21
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost
Potěšil Skulová;
Publikace se zaměřuje na problematiku subjektivních práv a požadavku jejich ochrany, ve sféře veřejné správy, a to z hlediska systémového a s ohledem na jejich efektivnost. Přibližuje podstatu veřejné správy, která je spojena s ovlivňováním subjektivních práv v souvislosti s různými formami jejího uplatňování. Jednotlivé kapitoly monog...
€ 35.25 € 26.58
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) - komentář
Filip; Bouška Michal; Mlynář Robi Rigel
Malá rozpočtová pravidla jsou právním předpisem, který se dosud nedočkal komentářového zpracování, ačkoliv je důležitým a denně používaným právním předpisem pro územní samosprávu. Komentář je tak určen nejen obcím a krajů, ale i regionálním radám regionů soudržnosti, dobrovolným svazkům obcí, městským částem, obvodům statutárních měst, hlavnímu městu Praz...
€ 25.38 € 24.87
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2. aktualizované vydanie
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2. aktualizované vydanie
Christophe Blain / Tatiana Mičudová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 18.00 € 10.41
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatúra vo veciach sociálnych - II. Diel
Judikatúra vo veciach sociálnych - II. Diel
Fiona Hill / Katarína Elena; Kokodičová Závadská
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 28.00 € 15.62
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel
Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel
Ian F. Svenonius / Katarína Elena; Kokodičová Závadská
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 36.00 € 25.20
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hygiena a dezinfekce rukou
Hygiena a dezinfekce rukou
Jozef Haľko / Christiane Reichardt
Ruce sestry jsou nejen nositelem péče, ale také velký zdroj možné infekce. Bez dodržování zásad správné hygieny a dezinfekce rukou by mohli být nemocní vystaveni riziku komplikací a ohroženi infekcí. Jak správně postupovat v hygieně a dezinfekci se čtenář dočte právě v této publikaci.
€ 4.13 € 3.46
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Státní zastupitelství ve světle proměn
Státní zastupitelství ve světle proměn
Jan Lata
Transformace justice patří mezi nejvýznamnější změny, k nimž v Československu po sametové revoluci dojít. Klíčovou se v tomto směru stala proměna prokuratury na státní zastupitelství. Ve své knize se autor zamýšlí nad bouřlivým vývojem státního zastupitelství v uplynulém čtvrtstoletí. Vedle procesu proměny prokuratury na státní zastupitelství a...
€ 15.51 € 11.55
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o místních poplatcích. Komentář
Zákon o místních poplatcích. Komentář
Václav Těžký; Michal Jantoš; Kamil Siuda
Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního poměru vykonávat, a to jednak z důvodu množství poplatníků a také z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Přes tuto náročnost a nedokonalost právní úpravy není mnoho odborných publikací, které by se tématem místních poplatk...
€ 21.15 € 20.69
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru
Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru
Ivana Kuklová / Jana Vodáková
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 13.86 € 13.71
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o odpadoch - praktický komentár
Zákon o odpadoch - praktický komentár
Pavol Takáč
Odpadové hospodárstvo je dynamickou oblasťou, ktorá sa týka každého, ktorý tvorí komunálny odpad. Predchádzajúci zákon bol 30-krát novelizovaný a bol neprehľadný a neschopný absorbovať nevyhnutnú zmenu koncepcie odpadového hospodárstva. V marci 2015 bol preto schválený nový zákon o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť v januári...
€ 39.00 € 18.92
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Problematika psov v obci
Problematika psov v obci
Jozef Sotolář
Predkladaná vedecká monografia z jednej špecifickej oblasti práva sa snaží podať v ucelenej a celistvej podobe záujemcovi obraz o súčasnej právnej úprave, postupoch a riešeniach v problematike psov. Pritom platí všeobecná zásada, podľa ktorej každý subjekt by sa mal správať tak, aby v čo najmenšej miere zasahoval do pr...
€ 24.00 € 23.76
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociální péče 2. díl - Učebnice pro obor sociální činnost
Sociální péče 2. díl - Učebnice pro obor sociální činnost
Arnoldová Anna
€ 14.66 € 12.30
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 225 produktov na 6 stranách.

Kniha - Sociálna práca
€ 12.48€ 13.71
Kniha - Sociálna starostlivosť
€ 3.88€ 5.00
Kniha - Zákony III-B 2019
€ 5.60€ 7.00
Kniha - Materská 2019
€ 15.82€ 19.80
Kniha - Osobnosti sociálnej práce
€ 15.25€ 24.54
Kniha - Sociální právo EU
€ 26.11€ 26.37
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Revolúcia vedomia
€ 12.90€ 14.90
Kniha - Klub rozkoše
€ 12.90€ 17.90
Kniha - Majstrovstvo
€ 7.90€ 13.90
Kniha - Psí sľub
€ 11.23€ 13.90
Kniha - Zaklínač I Posledné želanie
€ 11.41€ 15.99
Kniha - Rod zeme a krvi (Mesto Luny 1)
€ 11.57€ 16.95
Kniha - Billy Summers
€ 14.33€ 17.90
Kniha - Som Baťa - dokážem to
€ 11.54€ 18.90
Kniha - Meno, mesto, zviera, vec
€ 3.35€ 4.90
Kniha - Můj otec byl MIB
€ 23.90€ 31.00
Kniha - Trhlina
€ 10.42€ 12.90
Kniha - Slovenské rozprávky
€ 4.90€ 5.90
Kniha - Môj macík
€ 3.53€ 4.99
Kniha - Tajný život v lese
€ 6.08€ 8.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Klan Gucci
€ 23.14€ 28.90
Kniha - Tajomný závoj
€ 11.90€ 14.95
Kniha - Kráľovná krvi
€ 10.17€ 14.90
Kniha - Peking 2022
€ 13.42€ 16.80
Kniha - Čo človek zaseje
€ 12.73€ 15.90
Kniha - Ďalších 365 dní
€ 10.17€ 14.90
Kniha - Spolok Judášov
€ 13.53€ 16.90
Kniha - Brány do Atén
€ 17.35€ 21.90
Kniha - Všetko o mojom otcovi
€ 13.59€ 19.90
Kniha - Rozdelený svet
€ 10.52€ 14.95
Kniha - Lilin sľub
€ 10.17€ 15.00
Kniha - Kórejské halušky
€ 12.66€ 15.99
Kniha - Keď sadá súmrak
€ 11.90€ 13.99
Kniha - Zdravo jem aj šetriť viem
€ 15.90€ 19.90
Kniha - Apokalypsa nehrozí
€ 20.33€ 25.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!