+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Sociálne zabezpečenie, verejná správa

V tejto kategórii sa nachádza 200 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí
Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí
Michal Jesenko
€ 15.00 € 12.36
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Profesionálne opatrovateľstvo - oblasti opatrovania a aktivácia seniorov
Profesionálne opatrovateľstvo - oblasti opatrovania a aktivácia seniorov
Anna Krišková
Nadväzne na Profesionálne opatrovateľstvo – úvod do teórie so zameraním na starostlivosť o seniorov – predkladáme tento text, v ktorom sú detailnejšie rozpracované jednotlivé oblasti opatrovania: udržiavanie a sledovanie fyziologických funkcií; sebaopatera; výživa, jedenie, pitie, kŕmenie; vylučo...
€ 5.00 € 3.83
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úplne znenia zákonov 7-2017
Úplne znenia zákonov 7-2017
Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o štátnej službe podľa právneho stavu k 15. 3. 2017.
€ 7.05 € 5.75
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve
Ingrid Konečná Veverková
Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii kvalitnú praktickú príručku, ktorá by obsahovala jednoduchý postup pri vykonávaní jednotlivých kontrol, metodiku kontrolnej činnosti a zrozumiteľný návod na správnu aplikáciu právnych p...
€ 35.00 € 15.69
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobnosti sociálnej práce
Osobnosti sociálnej práce
Daniela Baková
Monografia sa venuje najvýznamnejším osobnostiam – priekopníkom sociálnej práce. Monografické dielo prostredníctvom biografie významných osobností vypovedá o dejinách a formovaní sociálnej práce nielen ako činnosti, ale aj profesie.
€ 24.54 € 14.99
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi.
Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi.
Zuzana Macková
Publikácia obsahujúca pojmové vymedzenie základných inštitútov verejnoprávneho systému sociálneho poistenia s názornými príkladmi veľmi aktuálne vypĺňa medzeru vo vydávaní vzdelávacej odbornej právnickej literatúry v oblasti sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. Z hľadiska potreby pou...
€ 24.00 € 20.71
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář, 4. vydání
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář, 4. vydání
Vojtek Bičák;
Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá některé detaily a pojmenovává problémy, jejichž řešení dosud není ustáleno. Komentář vyn...
€ 46.53 € 37.62
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociálna práca v školstve
Sociálna práca v školstve
Zoja Koscurová
Monografia ponúka ucelený prierez z oblasti implementácie odboru sociálnej práce do školského prostredia. Ako prvá vedecká monografia svojho druhu na slovenskom a českom knižnom trhu definuje, vzmedzuje a charakterizuje teoretické a metodologické východiská sociálnej práce v škole. Okrem iného p...
€ 11.90 € 9.43
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku
Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku
Iveta Pauhofová
Zámerom publikácie je prispieť k rozšíreniu poznania v oblasti príjmovej polarizácie a nerovnosti na Slovensku. Skúmajú sa tie súvislosti, ktoré najviac reprezentujú reálne disproporcie na regionálnej úrovni a z pohľadu dlhodobého predstavujú ohrozenia v prehĺbení príjmovej polarizácie a náraste...
€ 12.20 € 10.67
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Novelizovaný Zákon o sociálnych službách
Novelizovaný Zákon o sociálnych službách
Zákon č. 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z.z., zákona č. 551/2010...
€ 3.80 € 3.10
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací – sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady 2018
Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací – sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady 2018
Voltnerová Karla Maderová
Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy. Sbírka souvztažností a účtování souvislých vzorových příkladů Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací obsahuje sbírku souvztažností, kte...
€ 14.35 € 11.48
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy
Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy
Natália Kováčová
€ 11.70 € 10.26
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti
Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti
Eva Červeňanová; Gabriela Opršalová
Ošetrovateľský štandard podľa Kontrovej a spol. predstavuje dohodnutú profesijnú úroveň kvality, určuje záväznú normu pre kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a umožňuje objektívne hodnotenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Teoretická príprava ošetrovateľských štandardov, ich tvorba...
€ 4.00 € 3.06
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o sociálnom fonde - komentár
Zákon o sociálnom fonde - komentár
Miluška Horváthová
Problematika tvorby a čerpania sociálneho fondu je najmä v súčasnom období veľmi aktuálna, čo inšpirovalo autorku k spracovaniu publikácie „Zákon o sociálnom fonde – komentár“. Účelom tohto komentára je prispieť k správnej aplikácii zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v praxi a k objasneni...
€ 9.50 € 8.33
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Vladimír Novotný
Veřejná správa, její obsah a vývoj je v trvalé pozornosti odborné veřejnosti více vědních disciplín. Značný problém tvoří samotné vymezení pojmu veřejné správy a z tohoto důvodu je obtížné sjednotit i terminologii. V české odborné literatuře je organizaci veřejné správy v zemích EU věnována minim...
€ 13.16 € 10.08
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Fenomén pomoci v sociálnom myslení
Fenomén pomoci v sociálnom myslení
Peter Brnula
Hlavnou témou monografie je fenomén pomoci ako súčasť sociálneho myslenia a neskôr aj sociálnych teórií. V prvých kapitolách je venovaná pozornosť samotnému vymedzeniu fenoménu pomoci v sociálnom myslení z teoreticko-metodologického ako aj historického hľadiska. Následne sa pozornosť autorov sús...
€ 13.20 € 10.47
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi
Jozef Sýkora
Odborná brožúra s podtitulom Zverejňovanie povinných údajov na webovom sídle bez porušenia GDPR je zameraná konkrétne na potreby organizácií školstva, samosprávy, štátnej a verejnej správy. Prináša odporúčania a tipy do každodennej praxe zverejňovania povinných údajov. Poradí, ktoré údaje netreba...
€ 8.50 € 6.99
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociální zabezpečení osob migrujúcich mezi státy EU
Sociální zabezpečení osob migrujúcich mezi státy EU
Kristina Koldinská; Gabriela Pikorová; Ladislav Švec; Igor Tomeš
Publikace seznamuje čtenáře s koordinací sociálního zabezpečení v Evropské unii. Jedná se o v současné době jedno z nejvíce diskutovaných a Evropským soudním dvorem rovněž souzených témat evropského práva. Nařízení Rady ES č. 1408/71, jež danou problematiku upravuje, se vztahuje na velmi široký o...
€ 13.93
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úspěšná nezisková organizace
Úspěšná nezisková organizace
Marek Šedivý
Již třetí vydání praktické příručky pro neziskové organizace se nově věnuje pravidlům fungování správní rady, přináší novinky v oblasti legislativy a radí, jak oslovovat dárce a sponzory a získávat je pro záměry organizace. V knize zkušených praktiků v oblasti řízení neziskových organizací se d...
€ 11.50 € 9.54
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska
Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska
Zborník príspevkov z konferencie. Termín konania: 7. júna 2017.
€ 20.30 € 17.90
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb
Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb
Nadežda Jankelová; Štefánia Moricová; Andrea Jankurová
Oblasť verejnej správy je tradične spájaná s takými charakteristikami ako nepružnosť, neefektívnosť, rigidita, byrokratizácia, konzervatizmus, čo evokuje dojem zaostávania týchto organizácií oproti podnikateľskému sektoru aj v kontexte zavádzania inovatívnych prístupov manažmente.
€ 18.60 € 16.40
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - UZZ 7/2018 Zákon o sociálnych službách
UZZ 7/2018 Zákon o sociálnych službách
podľa právneho stavu k 28. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 7/2018) Úplné znenie zákona č. 448/2008 Z. z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH Po zmene zákonom č. 331/2017 Z. z.: *Pôsobnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva ako aj orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva v rámci výkon...
€ 7.42 € 6.05
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2. aktualizované vydanie
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2. aktualizované vydanie
Christophe Blain / Tatiana Mičudová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 18.00 € 9.54
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úplne znenia zákonov 6-2017
Úplne znenia zákonov 6-2017
Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o sociálnych službách podľa právneho stavu k 1. 3. 2017.
€ 4.85 € 3.96
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Komunikace v ošetřovatelské praxi
Komunikace v ošetřovatelské praxi
Zacharová Eva
Publikace vymezuje na základě psychologických a sociologických poznatků základní oblasti sociální komunikace s důrazem na efektivní komunikaci ve zdravotnictví ve vztahu zdravotnický pracovník – pacient. Pozornost je věnována správnému využití a uplatnění sociální komunikace v ošetřovatelské péči...
€ 8.36 € 7.08
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Gerontagogika
Gerontagogika
Dana Benešová
Gerontagogika je v posledních letech velmi dynamicky se rozvíjející interdisciplinární vědní disciplínou, a to nejenom díky celosvětovému trendu stárnutí populace, který odkrývá celou řadu nezodpovězených otázek a nových odborných témat. Jako aplikovaná andragogická disciplína přináší souhrn poz...
€ 10.10 € 8.47
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bezdomovectví
Bezdomovectví
Jakub Marek; Aleš Strnad; Lucie Hotovcová
Tématem publikace je popis bezdomovectví v jeho psychickém a sociálním kontextu a problematika sociální práce s jedinci bez domova. Pozornost je věnována zejména osobní motivaci bezdomovců k návratu do běžného života i k setrvávání v jejich specifickém životním stylu. Jsou zkoumány nejen příčiny ...
€ 9.35 € 7.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociálna starostlivosť
Sociálna starostlivosť
Helena Draganová
Učebnica podáva ucelený pohľad na ľudské bytie z pohľadu sociálnej starostlivosti. V desiatich kapitolách približuje teoretickú a aplikovanú sociálnu prácu. Definuje človeka, občana, člena spoločnosti, typy noriem, podľa ktorých sa riadia jedinci existujúci v rámci každej spoločnosti. Ucelene inf...
€ 5.00 € 3.96
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úplne znenia zákonov 26-2017
Úplne znenia zákonov 26-2017
Publikácia obsahuje: Zákon o sociálnom poistení podľa právneho stavu k 1. 12. 2017.
€ 9.40 € 7.67
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úplne znenia zákonov 25-2017
Úplne znenia zákonov 25-2017
Publikácia obsahuje: Zákon o starobnom dôchodkovom sporení podľa právneho stavu k 29. 11. 2017.
€ 4.41 € 3.60
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociální právo EU
Sociální právo EU
Kristina; Tomeš Igor; Křepelka Filip Koldinská
Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva. Kniha provede čtenáře filozofickými, historickými a mezinárodními souvislostmi současného sociálního práva Evropské u...
€ 25.24 € 21.77
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie
Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie
Zuzana Macková
Predložená publikácia podáva ucelený základný teoretický pohľad na právo sociálneho zabezpečenia. Vzhľadom k tomu, že ono je v neustálom pohybe, legislatívne zmeny permanentne prebiehajú, narúša to kompaktné usporiadanie jednotlivých právnych inštitútov z hľadiska ich obsahového naplnenia, ale a...
€ 13.00 € 11.32
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hygiena a dezinfekce rukou
Hygiena a dezinfekce rukou
Jozef Haľko / Christiane Reichardt
Ruce sestry jsou nejen nositelem péče, ale také velký zdroj možné infekce. Bez dodržování zásad správné hygieny a dezinfekce rukou by mohli být nemocní vystaveni riziku komplikací a ohroženi infekcí. Jak správně postupovat v hygieně a dezinfekci se čtenář dočte právě v této publikaci.
€ 7.81 € 6.01
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Korupcia
Korupcia
Peter Šoltés; László Vörös; kolektív autorov
Predkladaná kolektívna monografia sa sústreďuje na bádateľský doteraz nie príliš frekventovaný jav – korupciu v uhorskej a slovenskej štátnej správe, parlamentných a župných voľbách a celkovo vo verejnom priestore. Autorský kolektív tu mapuje modely a premeny korupčného chovania s dôrazom na ich ...
€ 18.00 € 15.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Krízová sociálna intervencia
Krízová sociálna intervencia
Stanislav Matulay; Eva Matulayová
Podporné študijné texty sú koncipované tak, aby dopĺňali a bližšie vysvetľovali problematiku sociálnej krízovej intervencie. Autori uviedli príklady z praxe a ich životných skúseností, čím textu pridali aktuálnosť a empirickú hodnotu.
€ 9.31 € 8.21
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európsky sociálny model - čo ďalej ?
Európsky sociálny model - čo ďalej ?
Ľuboš Blaha
Európsky sociálny model, ktorý občanom desaťročia zabezpečoval dôstojnú životnú úroveň, sociálne práva a rovnováhu v spoločnosti, čelí vážnym rizikám. Tie nesúvisia iba s aktuálnou ekonomickou krízou, ale aj s dlhodobejším procesom globalizácie svetových trhov. Globalizácia sa dnes riadi logikou ...
€ 18.90 € 17.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Príklady zo sociálneho poistenia
Príklady zo sociálneho poistenia
Mikuláš Krippel
Publikácia na konkrétnych príkladoch vysvetľuje jasným a zrozumiteľným spôsobom náročnú matériu dávok zo systému sociálneho poistenia. Uvádza a vysvetľuje ich riešenie v praxi podľa aktuálnej právnej úpravy. Zbierka príkladov zo sociálneho poistenia obsahuje takmer 400 systematicky členených prí...
€ 15.75 € 12.60
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kvalita v sociální práci a sociálních službách
Kvalita v sociální práci a sociálních službách
Malík Holasová Věra
Publikace uceleně popisuje problematiku kvality v sociální práci a seznamuje čtenáře s možnými příležitostmi a riziky, které politika kvality v organizacích sociální práce přináší. Jedinečnost publikace tkví v komplexním pojetí problematiky a specifickém zaměření na kvalitu v oblasti sociální prá...
€ 12.56 € 5.82
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo sociálního zabezpečení - 5. přepracované a aktualizované vydání
Právo sociálního zabezpečení - 5. přepracované a aktualizované vydání
Petr Tröster; kolektív autorov
Již páté vydání úspěšné učebnice je dílem kolektivu zkušených autorů z oblasti právní teorie a praxe. Jejím obsahem jsou jak obecné otázky práva sociálního zabezpečení, tak rozbor platné právní úpravy dílčích subsystémů tohoto právního odvětví. Jednotlivé kapitoly jsou uvozeny přehledem základní ...
€ 32.43 € 4.90
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hranice práva a tolerance
Hranice práva a tolerance
Jiří Přibáň
Umění pomáhat je přehledná učebnice základních postupů práce s lidmi, kteří potřebují pomoc. Je to knížka návodná, kterou čtenáři mohou ihned aplikovat na svou práci s klienty. Na rozdíl od jiných učebnic metod sociální práce na našem knižním trhu, které podávají přehled různých přístupů, se tato...
€ 3.71 € 2.77
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 200 produktov na 5 stranách.

Kniha - Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve
€ 15.69€ 35.00
Kniha - Osobnosti sociálnej práce
€ 14.99€ 24.54
Kniha - Sociálna práca v školstve
€ 9.43€ 11.90
Kniha - Sociálna práca v školstve
€ 9.43€ 11.90
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Mein Kampf
€ 18.60€ 26.09
Kniha - Trhlina
€ 10.52€ 12.90
Kniha - Študijná Biblia
€ 39.33€ 45.00
Kniha - Odetí do krásy
€ 32.26€ 39.90
Kniha - Najedzte sa do štíhlosti 1
€ 10.40€ 13.00
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 12.93€ 16.90
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
€ 9.71€ 11.90
Kniha - Lulus - cukrárka
€ 13.51€ 16.90
Kniha - Tma
€ 8.89€ 10.90
Kniha - Ako nezomrieť na...
€ 14.08€ 17.90
Kniha - Čínska štúdia
€ 15.77€ 19.90
Kniha - Priepasť
€ 10.52€ 12.90
Kniha - Úlohy pre najmenšie deti
€ 7.14€ 7.60
Kniha - Druhá žena
€ 11.34€ 13.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.72€ 14.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Môj svet
€ 17.30€ 22.99
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 13.95€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.69€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 10.52€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 10.27€ 12.95
Kniha - Sagan: My World
€ 13.34€ 16.95
Kniha - Mníchov
€ 11.29€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.76€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 10.52€ 12.90
Kniha - Matej Tóth: Odchýlka
€ 12.90€ 12.90
Kniha - Gogo
€ 4.81€ 5.90
Kniha - Keby zavolal
€ 10.52€ 12.90
Kniha - Halloweensky večierok
€ 8.89€ 10.90
Kniha - List zo záhrobia
€ 11.29€ 13.95
Kniha - Mama a syn
€ 6.45€ 7.90
Kniha - Odetí do krásy
€ 32.26€ 39.90
Kniha - Terapia
€ 11.34€ 13.90
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
€ 9.71€ 11.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.