+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Sociálne zabezpečenie, verejná správa

V tejto kategórii sa nachádza 214 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí
Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí
Michal Jesenko
€ 15.00 € 11.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Profesionálne opatrovateľstvo - oblasti opatrovania a aktivácia seniorov
Profesionálne opatrovateľstvo - oblasti opatrovania a aktivácia seniorov
Anna Krišková
Nadväzne na Profesionálne opatrovateľstvo – úvod do teórie so zameraním na starostlivosť o seniorov – predkladáme tento text, v ktorom sú detailnejšie rozpracované jednotlivé oblasti opatrovania: udržiavanie a sledovanie fyziologických funkcií; sebaopatera; výživa, jedenie, pitie, kŕmenie; vylučo...
€ 5.00 € 3.70
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve
Ingrid Konečná Veverková
Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii kvalitnú praktickú príručku, ktorá by obsahovala jednoduchý postup pri vykonávaní jednotlivých kontrol, metodiku kontrolnej činnosti a zrozumiteľný návod na správnu aplikáciu právnych p...
€ 35.00 € 14.45
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobnosti sociálnej práce
Osobnosti sociálnej práce
Daniela Baková
Monografia sa venuje najvýznamnejším osobnostiam – priekopníkom sociálnej práce. Monografické dielo prostredníctvom biografie významných osobností vypovedá o dejinách a formovaní sociálnej práce nielen ako činnosti, ale aj profesie.
€ 24.54 € 13.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář, 4. vydání
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář, 4. vydání
Vojtek Bičák;
Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá některé detaily a pojmenovává problémy, jejichž řešení dosud není ustáleno. Komentář vyn...
€ 46.53 € 36.72
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociálna práca v školstve
Sociálna práca v školstve
Zoja Koscurová
Monografia ponúka ucelený prierez z oblasti implementácie odboru sociálnej práce do školského prostredia. Ako prvá vedecká monografia svojho druhu na slovenskom a českom knižnom trhu definuje, vzmedzuje a charakterizuje teoretické a metodologické východiská sociálnej práce v škole. Okrem iného p...
€ 11.90 € 11.02
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku
Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku
Iveta Pauhofová
Zámerom publikácie je prispieť k rozšíreniu poznania v oblasti príjmovej polarizácie a nerovnosti na Slovensku. Skúmajú sa tie súvislosti, ktoré najviac reprezentujú reálne disproporcie na regionálnej úrovni a z pohľadu dlhodobého predstavujú ohrozenia v prehĺbení príjmovej polarizácie a náraste...
€ 12.20 € 10.06
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Novelizovaný Zákon o sociálnych službách
Novelizovaný Zákon o sociálnych službách
Zákon č. 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z.z., zákona č. 551/2010...
€ 3.80 € 2.92
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací – sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady 2018
Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací – sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady 2018
Voltnerová Karla Maderová
Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy. Sbírka souvztažností a účtování souvislých vzorových příkladů Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací obsahuje sbírku souvztažností, kte...
€ 14.35 € 10.61
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy
Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy
Natália Kováčová
€ 11.70 € 9.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti
Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti
Eva Červeňanová; Gabriela Opršalová
Ošetrovateľský štandard podľa Kontrovej a spol. predstavuje dohodnutú profesijnú úroveň kvality, určuje záväznú normu pre kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a umožňuje objektívne hodnotenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Teoretická príprava ošetrovateľských štandardov, ich tvorba...
€ 4.00 € 2.84
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o sociálnom fonde - komentár
Zákon o sociálnom fonde - komentár
Miluška Horváthová
Problematika tvorby a čerpania sociálneho fondu je najmä v súčasnom období veľmi aktuálna, čo inšpirovalo autorku k spracovaniu publikácie „Zákon o sociálnom fonde – komentár“. Účelom tohto komentára je prispieť k správnej aplikácii zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v praxi a k objasneni...
€ 9.50 € 7.85
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Vladimír Novotný
Veřejná správa, její obsah a vývoj je v trvalé pozornosti odborné veřejnosti více vědních disciplín. Značný problém tvoří samotné vymezení pojmu veřejné správy a z tohoto důvodu je obtížné sjednotit i terminologii. V české odborné literatuře je organizaci veřejné správy v zemích EU věnována minim...
€ 13.16 € 9.27
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Fenomén pomoci v sociálnom myslení
Fenomén pomoci v sociálnom myslení
Peter Brnula
Hlavnou témou monografie je fenomén pomoci ako súčasť sociálneho myslenia a neskôr aj sociálnych teórií. V prvých kapitolách je venovaná pozornosť samotnému vymedzeniu fenoménu pomoci v sociálnom myslení z teoreticko-metodologického ako aj historického hľadiska. Následne sa pozornosť autorov sús...
€ 13.20 € 9.87
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi
Jozef Sýkora
Odborná brožúra s podtitulom Zverejňovanie povinných údajov na webovom sídle bez porušenia GDPR je zameraná konkrétne na potreby organizácií školstva, samosprávy, štátnej a verejnej správy. Prináša odporúčania a tipy do každodennej praxe zverejňovania povinných údajov. Poradí, ktoré údaje netreba...
€ 8.50 € 6.53
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociální zabezpečení osob migrujúcich mezi státy EU
Sociální zabezpečení osob migrujúcich mezi státy EU
Kristina Koldinská; Gabriela Pikorová; Ladislav Švec; Igor Tomeš
Publikace seznamuje čtenáře s koordinací sociálního zabezpečení v Evropské unii. Jedná se o v současné době jedno z nejvíce diskutovaných a Evropským soudním dvorem rovněž souzených témat evropského práva. Nařízení Rady ES č. 1408/71, jež danou problematiku upravuje, se vztahuje na velmi široký o...
€ 12.89
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úspěšná nezisková organizace
Úspěšná nezisková organizace
Marek Šedivý
Již třetí vydání praktické příručky pro neziskové organizace se nově věnuje pravidlům fungování správní rady, přináší novinky v oblasti legislativy a radí, jak oslovovat dárce a sponzory a získávat je pro záměry organizace. V knize zkušených praktiků v oblasti řízení neziskových organizací se d...
€ 11.70 € 9.00
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska
Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska
Zborník príspevkov z konferencie. Termín konania: 7. júna 2017.
€ 20.30 € 16.19
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb
Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb
Nadežda Jankelová; Štefánia Moricová; Andrea Jankurová
Oblasť verejnej správy je tradične spájaná s takými charakteristikami ako nepružnosť, neefektívnosť, rigidita, byrokratizácia, konzervatizmus, čo evokuje dojem zaostávania týchto organizácií oproti podnikateľskému sektoru aj v kontexte zavádzania inovatívnych prístupov manažmente.
€ 18.60 € 14.83
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - UZZ 7/2018 Zákon o sociálnych službách
UZZ 7/2018 Zákon o sociálnych službách
podľa právneho stavu k 28. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 7/2018) Úplné znenie zákona č. 448/2008 Z. z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH Po zmene zákonom č. 331/2017 Z. z.: *Pôsobnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva ako aj orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva v rámci výkon...
€ 7.42 € 6.85
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2. aktualizované vydanie
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 2. aktualizované vydanie
Christophe Blain / Tatiana Mičudová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 18.00 € 8.77
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Komunikace v ošetřovatelské praxi
Komunikace v ošetřovatelské praxi
Zacharová Eva
Publikace vymezuje na základě psychologických a sociologických poznatků základní oblasti sociální komunikace s důrazem na efektivní komunikaci ve zdravotnictví ve vztahu zdravotnický pracovník – pacient. Pozornost je věnována správnému využití a uplatnění sociální komunikace v ošetřovatelské péči...
€ 9.35 € 6.50
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Gerontagogika
Gerontagogika
Dana Benešová
Gerontagogika je v posledních letech velmi dynamicky se rozvíjející interdisciplinární vědní disciplínou, a to nejenom díky celosvětovému trendu stárnutí populace, který odkrývá celou řadu nezodpovězených otázek a nových odborných témat. Jako aplikovaná andragogická disciplína přináší souhrn poz...
€ 10.10 € 7.99
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bezdomovectví
Bezdomovectví
Jakub Marek; Aleš Strnad; Lucie Hotovcová
Tématem publikace je popis bezdomovectví v jeho psychickém a sociálním kontextu a problematika sociální práce s jedinci bez domova. Pozornost je věnována zejména osobní motivaci bezdomovců k návratu do běžného života i k setrvávání v jejich specifickém životním stylu. Jsou zkoumány nejen příčiny ...
€ 9.35 € 6.96
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociálna starostlivosť
Sociálna starostlivosť
Helena Draganová
Učebnica podáva ucelený pohľad na ľudské bytie z pohľadu sociálnej starostlivosti. V desiatich kapitolách približuje teoretickú a aplikovanú sociálnu prácu. Definuje človeka, občana, člena spoločnosti, typy noriem, podľa ktorých sa riadia jedinci existujúci v rámci každej spoločnosti. Ucelene inf...
€ 5.00 € 3.64
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociální právo EU
Sociální právo EU
Kristina; Tomeš Igor; Křepelka Filip Koldinská
Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva. Kniha provede čtenáře filozofickými, historickými a mezinárodními souvislostmi současného sociálního práva Evropské u...
€ 25.24 € 20.27
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hygiena a dezinfekce rukou
Hygiena a dezinfekce rukou
Jozef Haľko / Christiane Reichardt
Ruce sestry jsou nejen nositelem péče, ale také velký zdroj možné infekce. Bez dodržování zásad správné hygieny a dezinfekce rukou by mohli být nemocní vystaveni riziku komplikací a ohroženi infekcí. Jak správně postupovat v hygieně a dezinfekci se čtenář dočte právě v této publikaci.
€ 7.94 € 5.49
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Korupcia
Korupcia
Peter Šoltés; László Vörös; kolektív autorov
Predkladaná kolektívna monografia sa sústreďuje na bádateľský doteraz nie príliš frekventovaný jav – korupciu v uhorskej a slovenskej štátnej správe, parlamentných a župných voľbách a celkovo vo verejnom priestore. Autorský kolektív tu mapuje modely a premeny korupčného chovania s dôrazom na ich ...
€ 18.00 € 14.35
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Krízová sociálna intervencia
Krízová sociálna intervencia
Stanislav Matulay; Eva Matulayová
Podporné študijné texty sú koncipované tak, aby dopĺňali a bližšie vysvetľovali problematiku sociálnej krízovej intervencie. Autori uviedli príklady z praxe a ich životných skúseností, čím textu pridali aktuálnosť a empirickú hodnotu.
€ 9.31 € 7.40
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európsky sociálny model - čo ďalej ?
Európsky sociálny model - čo ďalej ?
Ľuboš Blaha
Európsky sociálny model, ktorý občanom desaťročia zabezpečoval dôstojnú životnú úroveň, sociálne práva a rovnováhu v spoločnosti, čelí vážnym rizikám. Tie nesúvisia iba s aktuálnou ekonomickou krízou, ale aj s dlhodobejším procesom globalizácie svetových trhov. Globalizácia sa dnes riadi logikou ...
€ 18.90 € 14.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Príklady zo sociálneho poistenia
Príklady zo sociálneho poistenia
Mikuláš Krippel
Publikácia na konkrétnych príkladoch vysvetľuje jasným a zrozumiteľným spôsobom náročnú matériu dávok zo systému sociálneho poistenia. Uvádza a vysvetľuje ich riešenie v praxi podľa aktuálnej právnej úpravy. Zbierka príkladov zo sociálneho poistenia obsahuje takmer 400 systematicky členených prí...
€ 15.75 € 11.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kvalita v sociální práci a sociálních službách
Kvalita v sociální práci a sociálních službách
Malík Holasová Věra
Publikace uceleně popisuje problematiku kvality v sociální práci a seznamuje čtenáře s možnými příležitostmi a riziky, které politika kvality v organizacích sociální práce přináší. Jedinečnost publikace tkví v komplexním pojetí problematiky a specifickém zaměření na kvalitu v oblasti sociální prá...
€ 14.05 € 10.36
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo sociálního zabezpečení - 5. přepracované a aktualizované vydání
Právo sociálního zabezpečení - 5. přepracované a aktualizované vydání
Petr Tröster; kolektív autorov
Již páté vydání úspěšné učebnice je dílem kolektivu zkušených autorů z oblasti právní teorie a praxe. Jejím obsahem jsou jak obecné otázky práva sociálního zabezpečení, tak rozbor platné právní úpravy dílčích subsystémů tohoto právního odvětví. Jednotlivé kapitoly jsou uvozeny přehledem základní ...
€ 32.43 € 4.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hranice práva a tolerance
Hranice práva a tolerance
Jiří Přibáň
Umění pomáhat je přehledná učebnice základních postupů práce s lidmi, kteří potřebují pomoc. Je to knížka návodná, kterou čtenáři mohou ihned aplikovat na svou práci s klienty. Na rozdíl od jiných učebnic metod sociální práce na našem knižním trhu, které podávají přehled různých přístupů, se tato...
€ 3.71 € 2.52
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II.
Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II.
Iveta Pauhofová
ublikácia je pokračovaním objasňovania súvislostí príjmovej polarizácie na Slovensku, ktoré boli súčasťou predchádzajúcej monografie z roku 2016. V nej sme predstavili našu metodológiu skúmania príjmových nerovností a polarizácie s prihliadnutím i na medzinárodné teoretické a praktické skúsenost...
€ 12.20 € 10.06
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost
Potěšil Skulová;
Publikace se zaměřuje na problematiku subjektivních práv a požadavku jejich ochrany, ve sféře veřejné správy, a to z hlediska systémového a s ohledem na jejich efektivnost. Přibližuje podstatu veřejné správy, která je spojena s ovlivňováním subjektivních práv v souvislosti s různými formami jejíh...
€ 35.25 € 29.13
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Poverty and Social Work
Poverty and Social Work
Dana Sýkorová; Eva Klimentová
Tato kolektivní monografie nabízí popis a analýzu chudoby v praxi sociální politiky a sociální práce v šesti evropských zemích. Autoři zvolili v jednotlivých kapitolách pohled na téma, který je nejdůležitější a specifický pro sociální politiku v jejich zemi. Kromě kapitol od autorů ze zemí s dlou...
€ 15.43 € 13.68
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatúra vo veciach sociálnych - II. Diel
Judikatúra vo veciach sociálnych - II. Diel
Fiona Hill / Katarína Elena; Kokodičová Závadská
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 28.00 € 13.23
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel
Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel
Ian F. Svenonius / Katarína Elena; Kokodičová Závadská
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 36.00 € 21.45
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
Hana Marcin Jakubíková
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 25.00 € 18.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 214 produktov na 6 stranách.

Kniha - Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve
€ 14.45€ 35.00
Kniha - Osobnosti sociálnej práce
€ 13.55€ 24.54
Kniha - Sociálna práca v školstve
€ 11.02€ 11.90
Kniha - Sociálna práca v školstve
€ 11.02€ 11.90
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.84€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.97€ 11.90
Kniha - Autoimunitní řešení
€ 13.60€ 18.75
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Oheň a krv
€ 20.66€ 27.90
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Okamžiky štěstí
€ 13.90€ 16.45
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
Kniha - After - Tajomstvo
€ 14.40€ 18.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.84€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.