+421 907 989 588 (po-pia: 08:00-13:00)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Sociálne zabezpečenie, verejná správa

V tejto kategórii sa nachádza 225 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti
Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti
Eva Červeňanová; Gabriela Opršalová
Ošetrovateľský štandard podľa Kontrovej a spol. predstavuje dohodnutú profesijnú úroveň kvality, určuje záväznú normu pre kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a umožňuje objektívne hodnotenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Teoretická príprava ošetrovateľských štandardov, ich tvorba a postupná realiz...
€ 4.00 € 3.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Profesionálne opatrovateľstvo - oblasti opatrovania a aktivácia seniorov
Profesionálne opatrovateľstvo - oblasti opatrovania a aktivácia seniorov
Anna Krišková
Nadväzne na Profesionálne opatrovateľstvo – úvod do teórie so zameraním na starostlivosť o seniorov – predkladáme tento text, v ktorom sú detailnejšie rozpracované jednotlivé oblasti opatrovania: udržiavanie a sledovanie fyziologických funkcií; sebaopatera; výživa, jedenie, pitie, kŕmenie; vylučovanie; starostlivosť ...
€ 5.00 € 4.00
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociálna starostlivosť
Sociálna starostlivosť
Helena Draganová
Učebnica podáva ucelený pohľad na ľudské bytie z pohľadu sociálnej starostlivosti. V desiatich kapitolách približuje teoretickú a aplikovanú sociálnu prácu. Definuje človeka, občana, člena spoločnosti, typy noriem, podľa ktorých sa riadia jedinci existujúci v rámci každej spoločnosti. Ucelene informuje o všetkých oblastia...
€ 5.00 € 3.99
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti
Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti
Peter Ondrejkovič
Publikácia sa zaoberá vybranými sociálno-patologickými javmi, ktoré charakterizuje vo vzájomných príčinných súvislostiach. Najväčší priestor autor venuje problematike chudoby, pretože práve tá je príčinou, ale súčasne často aj dôsledkom sociálno-patologických javov. Publikácia je po obsahovej stránke bohatá na informácie a podnetná pre ...
€ 8.63 € 8.04
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Materská 2019
Materská 2019
Jozef Mihál
Kniha MATERSKÁ 2019 je v poradí už tretia z pera skúseného autora a lektora Jozefa Mihála. Novou knihou reagujeme na zmeny schválené pre rok 2019. V knihe sú aktualizované všetky texty a príklady. Na základe podnetov z množstva prednášok a diskusii, či podnetov z praxe, zároveň dopĺňame príklady nové a ďalšie nápady ako materskú ...
€ 19.80 € 16.27
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobnosti sociálnej práce
Osobnosti sociálnej práce
Daniela Baková
Monografia sa venuje najvýznamnejším osobnostiam – priekopníkom sociálnej práce. Monografické dielo prostredníctvom biografie významných osobností vypovedá o dejinách a formovaní sociálnej práce nielen ako činnosti, ale aj profesie.
€ 24.54 € 15.69
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - ZÁKONY 2020 III/B - Zdravotné a sociálne zákony - úplné znenie k 1.1.2020
ZÁKONY 2020 III/B - Zdravotné a sociálne zákony - úplné znenie k 1.1.2020
PORADCA s.r.o.
Zákon o sociálnom poistení vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhan...
€ 7.00 € 5.35
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociální právo EU
Sociální právo EU
Kristina; Tomeš Igor; Křepelka Filip Koldinská
Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva. Kniha provede čtenáře filozofickými, historickými a mezinárodními souvislostmi současného sociálního práva Evropské unie. Zvláštní část knihy pak postupně osvětluje jednotli...
€ 26.87
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Riziko pádu v ošetřovatelské praxi
Riziko pádu v ošetřovatelské praxi
Adam Hradílek / Michaela Miertová
Monografie integruje známé a nové odborné informace z dané problematiky a uvádí dokonce témata dosud nepublikovaná, čímž přináší nové poznatky pro klinickou ošetřovatelskou praxi. Publikace spojuje teoretické informace k problematice rizikových situací nejen v neurologii. Uvádí typy pádů a jejich následky, rizikové faktory, ne...
€ 4.13 € 3.56
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb
Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb
Nadežda Jankelová; Štefánia Moricová; Andrea Jankurová
Oblasť verejnej správy je tradične spájaná s takými charakteristikami ako nepružnosť, neefektívnosť, rigidita, byrokratizácia, konzervatizmus, čo evokuje dojem zaostávania týchto organizácií oproti podnikateľskému sektoru aj v kontexte zavádzania inovatívnych prístupov manažmente.
€ 18.60 € 17.16
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európsky sociálny model - čo ďalej ?
Európsky sociálny model - čo ďalej ?
Ľuboš Blaha
Európsky sociálny model, ktorý občanom desaťročia zabezpečoval dôstojnú životnú úroveň, sociálne práva a rovnováhu v spoločnosti, čelí vážnym rizikám. Tie nesúvisia iba s aktuálnou ekonomickou krízou, ale aj s dlhodobejším procesom globalizácie svetových trhov. Globalizácia sa dnes riadi logikou neoliberalizmu, ktorá povzbudzuje vlády k liber...
€ 18.90 € 18.61
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobnostné charakteristiky manažéra
Osobnostné charakteristiky manažéra
Mário Schwarz
Ako každá ľudská činnosť aj práca manažéra má sociálny charakter a význam. Už dávno sa preukázalo, že pre úspech organizácie je dôležitá nielen odborná, technická kvalita pracovníkov, ale aj ich schopnosť a ochota vstupovať a pozitívne pôsobiť v medziľudskej sfére. Veľmi úspešní pracovníci sa vyznačujú schopnosťou vychádzať s ľuďmi a efektívne...
€ 9.00 € 7.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Sociálna práca a dobročinnosť v židovskej komunite
Christophe Blain / Lívia Katona
Cieľom tejto knihy je poukázať na nesporný prínos židovskej komunity v poskytovaní komplexnej sociálnej starostlivosti o človeka, dobročinnosti a sociálnej práci ako takej. Autorka analyzuje základné pojmy ako judaizmus, vplyv náboženstva na formovanie človeka, poznatky o živote židovskej rodiny v čase modlitieb, šabesu,...
€ 12.00 € 9.87
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
Jaroslav Zahradníček
Publikace se zabývá aktuálním tématem ochrany osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Rychlý rozvoj informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je tráví, jak spolupracuje s ostatními zaměstnanci nebo jak využívá...
€ 17.55 € 14.69
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy
Nové možnosti a výzvy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy
Natália Kováčová
€ 11.70 € 10.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Vladimír Novotný
Veřejná správa, její obsah a vývoj je v trvalé pozornosti odborné veřejnosti více vědních disciplín. Značný problém tvoří samotné vymezení pojmu veřejné správy a z tohoto důvodu je obtížné sjednotit i terminologii. V české odborné literatuře je organizaci veřejné správy v zemích EU věnována minimální pozornost. Cílem této publikace je deskripce základních in...
€ 13.16 € 11.36
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním a existenčním minimu. Praktický komentář
Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním a existenčním minimu. Praktický komentář
Petr Beck; Ivana Grunerová; Miroslava Pavelková
Systém pomoci v hmotné nouzi a jeho právní úprava doznala za poslední roky významných změn a jeho vývoj, výrazně ovlivněn názory politické reprezentace, i nadále pokračuje. Tento komentovaný zákon o pomoci v hmotné nouzi a zákon o životním a existenčním minimu z pera renomovaných odborníků na právo sociálního zabezpečení si tak klade za cíl vy...
€ 24.75 € 24.72
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Brexit v zrcadle ústavního práva
Brexit v zrcadle ústavního práva
James Bibby / Jan Wintr; Marek Antoš
Rozhodnutí občanů Spojeného království ve prospěch vystoupení z Evropské unie postavilo jejich stát, Evropskou unii i řadu britských i unijních občanů před množství obtížně řešitelných problémů. O některých ústavněprávních, mezinárodněprávních a politologických problémech se dočtete v osmi textech uvedených v tomto sborníku.
€ 9.90 € 8.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prodloužená sonáta života Boženy Němcové
Prodloužená sonáta života Boženy Němcové
Strnadová Anna
Anna Strnadová, držitelka Literární ceny týdeníku Reflex, se ve své nové knize inspirovala životem nejproslulejší české autorky Boženy Němcové. S pomocí tajemného mecenáše prožívá Němcová konečně důstojný a šťastný život. V reminiscencích se autorka vrací k dětství a mládí Němcové, k osudovým láskám, ale také k jejímu pozdějšímu rodinnému životu s manželem ...
€ 14.05 € 11.45
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii (2. aktualizované vydání)
Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii (2. aktualizované vydání)
Iva Chvátalová
Monografie se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Druhé vydání reaguje na rozsáhlé změny vnitrostátní právní úpravy, k nimž od roku 2012 došlo v nemocenském, zdravotním a důchodovém pojištění a také v nepojistných systémech sociálního zabezpečení, tedy státní sociální podpoře a sociální pomoci. Obsažena je i str...
€ 18.33 € 15.96
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Repetitórium  medzinárodného práva verejného
Repetitórium medzinárodného práva verejného
Ľudmila Elbert
Medzinárodné právo verejné ako súbor právnych noriem obsiahnutý v obyčajovej i zmluvnej podobe nepredstavuje komplexne kodifikovaný právny systém. Aj z tohto dôvodu je účelom repetitória priniesť stručný, no sumárny prehľad medzinárodného práva verejného, ktorý má poskytnúť základy pre ďalšie nadobúdanie a rozvíjanie komplexných vedomostí o...
€ 21.00 € 18.87
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi
Jozef Sýkora
Odborná brožúra s podtitulom Zverejňovanie povinných údajov na webovom sídle bez porušenia GDPR je zameraná konkrétne na potreby organizácií školstva, samosprávy, štátnej a verejnej správy. Prináša odporúčania a tipy do každodennej praxe zverejňovania povinných údajov. Poradí, ktoré údaje netreba, resp. ktoré sa nesmú zverejniť. ...
€ 10.00 € 8.39
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska
Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska
Zborník príspevkov z konferencie. Termín konania: 7. júna 2017.
€ 20.30 € 18.74
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost
Potěšil Skulová;
Publikace se zaměřuje na problematiku subjektivních práv a požadavku jejich ochrany, ve sféře veřejné správy, a to z hlediska systémového a s ohledem na jejich efektivnost. Přibližuje podstatu veřejné správy, která je spojena s ovlivňováním subjektivních práv v souvislosti s různými formami jejího uplatňování. Jednotlivé kapitoly monog...
€ 35.25 € 30.33
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Judikatúra vo veciach sociálnych - II. Diel
Judikatúra vo veciach sociálnych - II. Diel
Fiona Hill / Katarína Elena; Kokodičová Závadská
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 28.00 € 16.07
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel
Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel
Ian F. Svenonius / Katarína Elena; Kokodičová Závadská
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 36.00 € 25.93
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hygiena a dezinfekce rukou
Hygiena a dezinfekce rukou
Jozef Haľko / Christiane Reichardt
Ruce sestry jsou nejen nositelem péče, ale také velký zdroj možné infekce. Bez dodržování zásad správné hygieny a dezinfekce rukou by mohli být nemocní vystaveni riziku komplikací a ohroženi infekcí. Jak správně postupovat v hygieně a dezinfekci se čtenář dočte právě v této publikaci.
€ 4.13 € 3.56
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru
Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru
Ivana Kuklová / Jana Vodáková
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 14.10
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Problematika psov v obci
Problematika psov v obci
Jozef Sotolář
Predkladaná vedecká monografia z jednej špecifickej oblasti práva sa snaží podať v ucelenej a celistvej podobe záujemcovi obraz o súčasnej právnej úprave, postupoch a riešeniach v problematike psov. Pritom platí všeobecná zásada, podľa ktorej každý subjekt by sa mal správať tak, aby v čo najmenšej miere zasahoval do pr...
€ 24.45
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociální péče 2. díl - Učebnice pro obor sociální činnost
Sociální péče 2. díl - Učebnice pro obor sociální činnost
Arnoldová Anna
€ 14.66 € 12.66
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociálny štát a jeho budúcnosť vo svete
Sociálny štát a jeho budúcnosť vo svete
Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára konaného dňa 13.5.2011. Zborník obsahuje 12 príspevkov. Viacerí autori sa zhodujú v názore, že sociálny štát v súčasnosti prechádza krízou, ktorá so sebou prináša nutné prehodnocovanie programov a zásad jeho jednotlivých predstaviteľov Naproti tomu iní autori tento trend vo svojich práca...
€ 9.31 € 8.59
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana ľudských práv a základných slobôd pre sociálnych pracovníkov
Ochrana ľudských práv a základných slobôd pre sociálnych pracovníkov
Jaroslav Straka; Dagmar Straková
Autori odbornej publikácie pripravili pre študentov pomáhajúcich disciplín i pre sociálnych pracovníkov v praxi systematický sumár relevantných poznatkov, aby pochopili prínos svetových, európskych i slovenských inštitúcií pre funkčné uplatňovanie a kontrolu dodržiavania ľudských práv. Zároveň v publikácii mapujú aktuálne možnosti...
€ 8.12 € 7.50
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pápež František: Táto ekonomika zabíja
Pápež František: Táto ekonomika zabíja
Tornielli, Giacomo Galeazzi Andrea
Nie neľudskej ekonomike Stačilo niekoľko viet, ktoré pápež povedal proti „ekonomike, ktorá zabíja“, aby ho označili za marxistu. Že autormi istých komentárov sú vydavatelia finančných denníkov alebo predstavitelia niektorých pravicových hnutí, pravdepodobne nikoho neprekvapuje. Oveľa prekvapujúcejšie je, že s nimi s...
€ 11.90 € 7.97
Skladom - zvyčajne odosielame do 2-4 pracovných dní.
Obrázok - Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi
Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi
Miroslav Pilát
Monografie si klade za cíl představit komunitní plánování sociálních služeb v České republice jako dynamicky se rozvíjející nástroj zajišťování dostupnosti sociálních služeb a plánování jejich rozvoje na určitém území tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám občanů. Jedná se o moderní, v zahraničí používanou manažerskou metodu, která je v České r...
€ 18.75 € 15.28
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociálna práca v škole
Sociálna práca v škole
Zoja Koscurová
Monografia ponúka ucelený prierez z oblasti implementácie odboru sociálnej práce do školského prostredia. Ako prvá vedecká monografia svojho druhu na slovenskom a českom knižnom trhu definuje, vzmedzuje a charakterizuje teoretické a metodologické východiská sociálnej práce v škole. Okrem iného poukazuje na sociologické a p...
€ 11.90 € 10.25
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o sociálnom fonde - komentár
Zákon o sociálnom fonde - komentár
Miluška Horváthová
Problematika tvorby a čerpania sociálneho fondu je najmä v súčasnom období veľmi aktuálna, čo inšpirovalo autorku k spracovaniu publikácie „Zákon o sociálnom fonde – komentár“. Účelom tohto komentára je prispieť k správnej aplikácii zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v praxi a k objasneniu tých ustanovení, ktoré sú najviac dis...
€ 9.50 € 8.85
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pomůcky pro osoby se zdravotním postižen
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižen
Žižka Zdeněk
Co najdete v knize, napoví její zkrácený obsah: - DRUHY POMŮCEK PODLE TYPU JEJICH ÚHRADY - VÝBĚR POMŮCKY - ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY SPRÁVNÉHO VÝBĚRU POMŮCKY - OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ VYBRANÉ POMŮCKY - PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCE PODLE ZÁKONA č. 48/1997 Sb. v aktuálním znění - POMŮCKY (ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY) HRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠ...
€ 9.35 € 3.55
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociální proměny pražských čtvrtí
Sociální proměny pražských čtvrtí
Ouředníček M., Temelová J.
Sborník dvanácti studií odborníků z několika akademických pracovišť, jehož pořadateli jsou Jana Temelová a Martin Ouředníček, je zaměřený na současné sociální proměny pražských čtvrtí. Hlavní město zaznamenalo v posledních dvaceti letech demokracie a tržní ekonomiky klíčové změny ve vnitřní struktuře i organizaci městského prostoru, které sem přin...
€ 18.56 € 15.29
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ekosociálne prístupy v sociálnej práci
Ekosociálne prístupy v sociálnej práci
Jana Levická a kolektív
Výber z recenzií Cieľom sociálnej práce z hľadiska ekologickej perspektívy je podporovať rast, rozvoj, posilňovať adaptívne kapacity ľudí, odstraňovať bariéry v prostredí, zlepšovať schopnosť prostredia odpovedať na potreby ľudí. Aj z týchto dôvodov vnímam dielo Ekosociálne prístupy v sociálnej práci ako dielo pre oblasť sociálnej ...
€ 13.00 € 10.69
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie
Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie
Marcel Dolobáč
Učebnica s názvom Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie prierezovo spracúva najzásadnejšie otázky pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v Európskej únii. V úvodných statiach učebnice sa autori zamerali na objasnenie základnej terminológie a stručne poukazujú na vývoj sociálneho práva v Únii. Ďalšie kapitoly práce postupne vy...
€ 21.80 € 9.39
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 225 produktov na 6 stranách.

Kniha - Sociálna práca
€ 12.84€ 13.71
Kniha - Sociálna starostlivosť
€ 3.99€ 5.00
Kniha - Materská 2019
€ 16.27€ 19.80
Kniha - Osobnosti sociálnej práce
€ 15.69€ 24.54
Kniha - Sociální právo EU
€ 26.87€ 26.37
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Dobrú noc a pozor na hady
€ 8.90€ 10.00
Kniha - Můj otec byl MIB
€ 23.90€ 31.00
Kniha - Dievča v lade
€ 13.90€ 15.99
Kniha - Neurológia
€ 8.22€ 10.00
Kniha - Húrinove deti
€ 14.90€ 16.95
Kniha - Vichodňarske rozpravočki
€ 7.15€ 10.10
Kniha - Najhoršie deti na svete 3
€ 9.31€ 11.95
Kniha - Každý jsme princezna Diana
€ 20.99€ 25.76
Kniha - Najhoršie deti na svete
€ 10.09€ 12.95
Kniha - Miluji Paříž
€ 4.99€ 11.70
Kniha - Najhoršie deti na svete 2
€ 9.90€ 12.95
Kniha - Kto býva v ZOO
€ 7.25€ 8.90
Kniha - OPEN: Andre Agassi
€ 11.72€ 16.99
Kniha - Čarodeji dávnoveku
€ 10.00€ 12.95
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Dáma kontra strelec
€ 11.99€ 15.95
Kniha - Kráľovná, Jej život
€ 17.85€ 22.90
Kniha - Krvavý mesiac
€ 15.50€ 19.90
Kniha - Padreho klan
€ 13.57€ 16.90
Kniha - Zakliaty kláštor
€ 14.90€ 17.90
Kniha - Na smrť I + II
€ 25.08€ 29.90
Kniha - Nemilosrdný šampionát
€ 16.44€ 19.99
Kniha - Karneval krýs
€ 13.95€ 17.90
Kniha - Hlava ako dôkaz
€ 13.95€ 17.90
Kniha - V Kráľovstve lesných víl
€ 9.77€ 11.99
Kniha - Putovanie po Stredozemi
€ 16.90€ 19.95
Kniha - Frida
€ 13.92€ 16.90
Kniha - Aj varenie je umenie
€ 19.40€ 24.90
Kniha - Jeme zdravo a úsporne
€ 18.12€ 21.99
Kniha - Správna posádka
€ 15.40€ 18.90
Kniha - Klan Gucci
€ 23.34€ 28.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (po-pia: 08:00-13:00)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!