+421 907 989 588 (po-pia: 9:00 - 15:00)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Bestsellery

Obchodné podmienky


Na stránke sú uvedené konečné ceny pre spotrebiteľov (vrátane DPH, a pod. K uvedenej cene sa pripočítajú iba náklady na odoslanie tovaru. Knihy, ktoré máme skladom, odosielame zvyčajne nasledujúci pracovný deň (ak nie je pri produkte uvedené inak). Absolútnu väčšinu knižiek máme na externom sklade a odosielame ich najneskôr do 3 dní od obdržania objednávky (konkrétna doba expedície je uvedená pri každom titule). V ponuke máme aj knižné novinky, u ktorých je plánované vydanie. Tieto knihy možno predobjednať.

Ako nakupovať v našom obchode ?


Nákup v našom internetovom obchode je veľmi jednoduchý. Na vyhľadanie produktu použite vyľadávač umiestnený v hlavičke stránky, napravo od loga moja-kniha.sk. Vyhľadávať môžete podľa názvu knihy alebo autora. Po kliknutí na konkrétnu knihu sa v detaile nachádza tlačidlo so symbolom košíka. Po jeho stlačení sa vybraná položka uloží do nákupného košíka. Obsah košíka sledujete v pravej hornej časti obrazovky. Ďalej pokračujte hľadaním tovaru a postupujete rovnako ako v predchádzajúcej vete. V prípade, že chcete ukončiť nákup, stlačte tlačidlo "Objednať", ktoré sa nachádza vo vašom nákupnom košíku. Kliknutím na tlačidlo "Objednať" vyvoláte objednávkový formulár. Po vyplnení a odoslaní údajov potrebných pre fakturáciu a dopravu sa objaví stránka s rekapituláciou objednávky. Objednávku ukončíte kliknutím na "Potvrdiť objednávku". Následne už môžete očakávať Vašu zásielku. O vyexpedovaní Vašej objednávky Vás budeme informovať emailom.

Odoslaním objednávky sa tá stáva záväznou !

Môže sa stať, že niektoré produkty už nie sme schopní dodať. Môžu byť vypredané, alebo sa čaká na ich dotlač. V tomto prípade, ste o tejto skutočnosti informovaní. Produkty, ktoré sú v akcii môžu byť v obmedzenom množstve. Nemôžeme garantovať vykrytie všetkých objednávok.

V prípade , že sa jedná o "Predobjednávky", je pri titule zobrazený dátum predpokladaného naskladnenia , cena a dátum pri titule je iba informativny. Pri zmene ceny Vás budeme včas informovať.

Expedícia objednávok


V detaile každého produktu zobrazujeme predpokladaný deň expedície. V prípade, že objednávka je na viac produktov, objednávku odosielame kompletnú. V prípade, že si prajete objednávku rozdeliť a tovar skladom odoslať okamžite, budú Vám pripočítané náklady na expedíciu ku každej zásielke. Zásielky zasielame:
 • Osobný odber v Liptovskom Mikuláši - platba v hotovosti. (€ 0)

 • Osobný odber v Liptovskom Mikuláši - platba vopred. (€ 0)

 • Balík na poštu - prvou triedou na dobierku. (€ 3,49)

 • Balík na poštu - prvou triedou, platba vopred - karta, internetbanking, prevod (€ 2,69)
  (Objednávky zasielame až po pripísaní platby na náš účet.)

 • Kuriérom - na dobierku (3,99 Eur)
  O doručení zásielky Vás bude kuriér telefonicky informovať.

 • Kuriérom - pri platbe vopred - karta, internetbanking, prevod (€ 3,39)
  O doručení zásielky Vás bude kuriér telefonicky informovať.
  (Objednávky zasielame až po pripísaní platby na náš účet.)

 • Zásielkovňa - platba v hotovosti (€ 2,99)
  Tovar si môžete vyzdvihnúť na niektorej z pobočiek zásielkovne.

 • Zásielkovňa - platba vopred - karta, internetbanking, prevod (€ 2,49)
  Tovar si môžete vyzdvihnúť na niektorej z pobočiek zásielkovne. Objednávky zasielame až po pripísaní platby na náš účet.


Lehota na doručenie od Slovenskej pošty je 1-2 pracovné dni. V prípade, že ani po 3 dňoch zásielku neobdržíte, ani si nenájdete v schránke lístoch o uložení zásielky na pošte, neváhajte nás kontaktovať.

Všeobecné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.moja-kniha.sk, prevádzkovanom spoločnosťou HOLLYWOOD C.E.S, s.r.o., so sídlom Bernolákova 14, Liptovský Mikuláš, IČO: 36428213, zapísaná v obchodnom registri vedenom súdom v Žiline, vložka č. 15980/L (ďalej len "predávajúci"). Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, občianskym zákonníkom (č. 47/1992 Z.z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z.). Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Z.z.), Všetko v znení noviel. Ďalšie informácie o predávajúcom nájde kupujúci v sekcii Kontakty.

Vymedzenie pojmov


Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Kúpna zmluva - ak je kupujúcim spotrebiteľ, umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, popr. služby za uvedených podmienok . Kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

Neprevzatie/nevyzdvihnutie objednávky


Ďakujueme Vám za objednanie tovaru, ktoré skutočne chcete. O stave objednávky budete informovaní mailom. Objednávku si prosím vyzdvihne do termínu, ktorý bude upresnený v maile, ktorý Vás bude informovať o skutočnosti, že Vaša objednávka je pripravená na expedíciu. Každá objednávka je záväzná podľa Občianskeho zákonníka (č. 47 / 1992 Z.z.). Ak o objednávku nebudete mať záujem informujte nás prosím čo najskôr. Váš tovar tak nebude blokovať objednávky pre zákazníkov, ktorý o tovar majú skutočný záujem. Predídeme tak spoločne k zbytočným nákladom, spojeným s vybavovaním objednávky.

Zákazník môže od kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením, že si praje objednávku stornovať . Oznámenie nemusí byť v písomnej podobe, stačí elektronicky. Odstúpenie od zmluvy neznamená neprevzatie zaslanej objednávky na adresu kupujúceho. V prípade neprevzatia zásielky (všetky argumentácie neprevzatia zásielky typu "nedostali sme oznámenie o doručení" apod. sú brané ako úplne účelové a nebudú akceptované) máme právo na úhradu vzniknutých nákladov (najmä balné, poštovné a súvisiaca práca).

Zhoda s kúpnou zmluvou


V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Záruka


Ak je kupujúci spotrebiteľ, je záručná doba (plynúca odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim) u spotrebného tovaru 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu veci (exspirácia) , skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, popr. na vady vzniknuté užívaním tovaru v rozpore s návodom či všeobecne známymi pravidlami pre užívanie danej veci.

Spotrebiteľ má právo na uplatnenie záruky:

a) ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, popr. ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, právo na výmenu tovaru. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

b) ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké právo má spotrebiteľ, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak sa rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opäť. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne najmenej tri chyby, brániace jeho riadnemu použitiu,

c) Ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

d) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažne ťazkosti.

Reklamácie


Ak dodaný tovar pri dodaní alebo v záručnej lehote vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu. Odporúčame zákazníkom, aby z dôvodov lepšej preukázateľnosti reklamáciu uplatnili písomne ​​(napr. e-mailom). Keď je tovar zasielaný poštou, žiadame ho opatriť vhodným obalom, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Spolu s vrátením tovaru je treba tiež preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho (napr. priložením kópie predajného dokladu, záručného listu či iným hodnoverným spôsobom).

Reklamácie nám zašlite na adresu: HOLLYWOOD C.E.S, s.r.o., Bernolákova 14, 03101 Liptovský Mikuláš. Reklamáciu nezasielajte na dobierku, v tomto prípade nebude zásielka prevzatá.


Reklamácia sa nevzťahuje na DVD zadarmo.
Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. V prípade uznania reklamácie Vám podľa Vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme vadný kus kus za nový kus a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru


Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť "Uložiť súbor". Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu HOLLYWOOD C.E.S, s.r.o., Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikulás, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale(nie je podmienkou), a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar žiadame doručiť vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

Alternatívne riešenie sporov


V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na info@moja-kniha.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Osobné údaje a ich ochrana

Podmienky ochrany osobných údajov:

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bodu 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: " Nariadenie GDPR") je HOLLYWOOD C.E.S, s.r.o., IČO: 36428213 (ďalej len: "Správca").

Kontaktné údaje Správcu sú:

adresa: Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
email: info@moja-kniha.sk
telefón: +421 918 994 093

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viaceré faktory špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval zástupcu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov:

 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

 • Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Účelom spracovania osobných údajov je

 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť,
 • Zasielanie obchodných ponúk a ďalších marketingových aktivít.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

 • Po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • Zaisťujúce marketingové služby.
Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkované služby zaisťujúce marketingové a podporné služby
 • Google analytics - zaznamenáva cookies a použitie webu
 • Google Adwords - zaznamenáva cookies a použitie web
Vaše práva
Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • Právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. 9.1 týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom profile zákazníka.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov:

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Odbor kontroly


Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2017

E-mail: info@moja-kniha.sk
Kontakt
Moja-kniha
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (po-pia: 9:00 - 15:00)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!