Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Bestsellery

Obchodné podmienky


Na stránke sú uvedené konečné ceny pre spotrebiteľov (vrátane DPH, a pod. K uvedenej cene sa pripočítajú iba náklady na odoslanie tovaru. Knihy, ktoré máme skladom, odosielame zvyčajne nasledujúci pracovný deň (ak nie je pri produkte uvedené inak). Absolútnu väčšinu knižiek máme na externom sklade a odosielame ich najneskôr do 3 dní od obdržania objednávky (konkrétna doba expedície je uvedená pri každom titule). V ponuke máme aj knižné novinky, u ktorých je plánované vydanie. Tieto knihy možno predobjednať.

Ako nakupovať v našom obchode ?


Nákup v našom internetovom obchode je veľmi jednoduchý. Na vyhľadanie produktu použite vyľadávač umiestnený v hlavičke stránky, napravo od loga moja-kniha.sk. Vyhľadávať môžete podľa názvu knihy alebo autora. Po kliknutí na konkrétnu knihu sa v detaile nachádza tlačidlo so symbolom košíka. Po jeho stlačení sa vybraná položka uloží do nákupného košíka. Obsah košíka sledujete v pravej hornej časti obrazovky. Ďalej pokračujte hľadaním tovaru a postupujete rovnako ako v predchádzajúcej vete. V prípade, že chcete ukončiť nákup, stlačte tlačidlo "Objednať", ktoré sa nachádza vo vašom nákupnom košíku. Kliknutím na tlačidlo "Objednať" vyvoláte objednávkový formulár. Po vyplnení a odoslaní údajov potrebných pre fakturáciu a dopravu sa objaví stránka s rekapituláciou objednávky. Objednávku ukončíte kliknutím na "Potvrdiť objednávku". Následne už môžete očakávať Vašu zásielku. O vyexpedovaní Vašej objednávky Vás budeme informovať emailom.

Odoslaním objednávky sa tá stáva záväznou !

Môže sa stať, že niektoré produkty už nie sme schopní dodať. Môžu byť vypredané, alebo sa čaká na ich dotlač. V tomto prípade, ste o tejto skutočnosti informovaní. Produkty, ktoré sú v akcii môžu byť v obmedzenom množstve. Nemôžeme garantovať vykrytie všetkých objednávok.

V prípade , že sa jedná o "Predobjednávky", je pri titule zobrazený dátum predpokladaného naskladnenia , cena a dátum pri titule je iba informativny. Pri zmene ceny Vás budeme včas informovať.

Expedícia objednávok


V detaile každého produktu zobrazujeme predpokladaný deň expedície. V prípade, že objednávka je na viac produktov, objednávku odosielame kompletnú. V prípade, že si prajete objednávku rozdeliť a tovar skladom odoslať okamžite, budú Vám pripočítané náklady na expedíciu ku každej zásielke. Zásielky zasielame:
 • Balík na poštu - prvou triedou na dobierku. (€ 2,59)

 • Balík na poštu - prvou triedou, platba vopred na účet. (€ 1,99)
  (Objednávky zasielame až po pripísaní platby na náš účet.)

 • Slovenskou poštou - prvou triedou na dobierku. (€ 2,99)

 • Slovenskou poštou - prvou triedou pri platbe vopred. (€ 2,39).
  (Objednávky zasielame až po pripísaní platby na náš účet.)

 • Kuriérom - na dobierku (3,99 Eur)
  Kuriér doručuje balíčky spravidla do 24 hodín od našej expedície.

 • Kuriérom - pri platbe vopred na účet (€ 3,39)
  Kuriér doručuje balíčky spravidla do 24 hodín od našej expedície.
  (Objednávky zasielame až po pripísaní platby na náš účet.)

 • Zásielkovňa - platba v hotovosti (€ 2,69)
  Tovar si môžete vyzdvihnúť na niektorej z pobočiek zásielkovne (expedičná doba sa môže o 2 dni predĺžiť).

 • Zásielkovňa - platba prevodným príkazom (€ 1,99)
  Tovar si môžete vyzdvihnúť na niektorej z pobočiek zásielkovne (expedičná doba sa môže o 2 dni predĺžiť). Objednávky zasielame až po pripísaní platby na náš účet.

 • Depo - platba na dobierku. (€ 1,99)

 • Depo - platba vopred na účet. (€ 1,59)
  (Objednávky zasielame až po pripísaní platby na náš účet.)


Lehota na doručenie od Slovenskej pošty je 1-2 pracovné dni. V prípade, že ani po 3 dňoch zásielku neobdržíte, ani si nenájdete v schránke lístoch o uložení zásielky na pošte, neváhajte nás kontaktovať.

Všeobecné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.moja-kniha.sk, prevádzkovanom spoločnosťou HOLLYWOOD C.E.S, s.r.o., so sídlom Bernolákova 14, Liptovský Mikuláš, IČO: 36428213, zapísaná v obchodnom registri vedenom súdom v Žiline, vložka č. 15980/L (ďalej len "predávajúci"). Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, občianskym zákonníkom (č. 47/1992 Z.z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z.). Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Z.z.), Všetko v znení noviel. Ďalšie informácie o predávajúcom nájde kupujúci v sekcii Kontakty.

Vymedzenie pojmov


Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Kúpna zmluva - ak je kupujúcim spotrebiteľ, umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, popr. služby za uvedených podmienok . Kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

Neprevzatie/nevyzdvihnutie objednávky


Ďakujueme Vám za objednanie tovaru, ktoré skutočne chcete. O stave objednávky budete informovaní mailom. Objednávku si prosím vyzdvihne do termínu, ktorý bude upresnený v maile, ktorý Vás bude informovať o skutočnosti, že Vaša objednávka je pripravená na expedíciu. Každá objednávka je záväzná podľa Občianskeho zákonníka (č. 47 / 1992 Z.z.). Ak o objednávku nebudete mať záujem informujte nás prosím čo najskôr. Váš tovar tak nebude blokovať objednávky pre zákazníkov, ktorý o tovar majú skutočný záujem. Predídeme tak spoločne k zbytočným nákladom, spojeným s vybavovaním objednávky.

Zákazník môže od kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením, že si praje objednávku stornovať . Oznámenie nemusí byť v písomnej podobe, stačí elektronicky. Odstúpenie od zmluvy neznamená neprevzatie zaslanej objednávky na adresu kupujúceho. V prípade neprevzatia zásielky (všetky argumentácie neprevzatia zásielky typu "nedostali sme oznámenie o doručení" apod. sú brané ako úplne účelové a nebudú akceptované) máme právo na úhradu vzniknutých nákladov (najmä balné, poštovné a súvisiaca práca).

Zhoda s kúpnou zmluvou


V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Záruka


Ak je kupujúci spotrebiteľ, je záručná doba (plynúca odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim) u spotrebného tovaru 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu veci (exspirácia) , skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, popr. na vady vzniknuté užívaním tovaru v rozpore s návodom či všeobecne známymi pravidlami pre užívanie danej veci.

Spotrebiteľ má právo na uplatnenie záruky:

a) ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, popr. ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, právo na výmenu tovaru. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

b) ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké právo má spotrebiteľ, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak sa rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opäť. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne najmenej tri chyby, brániace jeho riadnemu použitiu,

c) Ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

d) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažne ťazkosti.

Reklamácie


Ak dodaný tovar pri dodaní alebo v záručnej lehote vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu. Odporúčame zákazníkom, aby z dôvodov lepšej preukázateľnosti reklamáciu uplatnili písomne ​​(napr. e-mailom). Keď je tovar zasielaný poštou, odporúčame ho opatriť vhodným obalom, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Spolu s vrátením tovaru je treba tiež preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho (napr. priložením kópie predajného dokladu, záručného listu či iným hodnoverným spôsobom).

Reklamácie nám zašlite na adresu: HOLLYWOOD C.E.S, s.r.o., Bernolákova 14, 03101 Liptovský Mikuláš. Reklamáciu nezasielajte na dobierku, v tomto prípade nebude zásielka prevzatá.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. V prípade uznania reklamácie Vám podľa Vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme vadný kus kus za nový kus a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru


Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť "Uložiť súbor". Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu HOLLYWOOD C.E.S, s.r.o., Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikulás, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

Alternatívne riešenie sporov


V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na info@moja-kniha.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Ochrana osobných údajov


Osobné údaje zákazníkov sú zhromažďované a spracovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom (č. 122/2013 Z.z.) ., O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Objednávkou kupujúci súhlasí (až do odvolania tohto súhlasu) s tým, že jeho osobné údaje, teda meno, priezvisko, telefónne číslo, email, adresa a aj fakturačné údaje, poskytnuté predajcovia budú použité na účely vybavenia objednávky a zasielanie obchodných oznámení predajcom a nebudú poskytnuté tretím stranám (okrem externých dopravcov, ktorým budú poskytnuté za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi) . Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ako experti na meranie webu a online kampaní si uvedomujeme rastúci význam a dôležitosť ochrany osobných údajov návštevníkov webu. Chceme byť preto transparentný a aj v tomto ohľade pomáhať našim klientom a ukazovať správny smer pre celý internetový trh. Radi by sme zdôraznili, že akékoľvek údaje, ktoré odošlete prostredníctvom formulárov zo všetkých prevádzkovaných webov a eshopov spoločnosti HOLLYWOOD C.E.S, s.r.o., chránime so zodpovedajúcou mierou bezpečnostných opatrení a použijeme iba za účelom ponuky našich produktov a služieb. Na niektorých stránkach tohto webu zbierame identifikačné údaje, ako napr emailovú adresu, a odosielame ich do meracieho systému tretej strany, aby sme mohli lepšie spoznať správanie individuálnych návštevníkov nášho webu. To nám umožňuje lepšie pochopiť našu cieľovú skupinu a ponúkať najlepšie služby na trhu s vysokou pridanou hodnotou . Rovnako tak aj optimalizujeme ponuku produktov, marketingové kampane, distribučné kanály a ďalšie na základe analýzy dát o svojich zákazníkoch.

Na tomto webe používame meracie systémy tretích strán: Google Analytics a Heureka.sk. Google alebo Heureka môžu použiť anonymné dáta z tohto webu na zlepšenie svojich vlastných produktov alebo na zacielenie reklamných oznámení tretích strán. Google momentálne neposkytuje možnosť odmietnuť (tzv. opt out) sledovanie meracím systémom Google Analytics. Na tomto webe tiež používame cookies, malé dátové súbory, ktoré internetový prehliadač ako Internet Explorer alebo Mozilla Firefox ukladá na Vašom počítači. Tieto súbory obsahujú dáta, ktoré sú prístupné pre čítanie iba webe, ktorý inicioval ich vznik. Nemusíte sa preto obávať, že dáta uložené v cookies budú prístupné neoprávneným subjektom alebo osobám. Cookies môžete kedykoľvek zmazať prostredníctvom voľby v nastavení Vášho internetového prehliadača.

Odbor kontroly


Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2017

E-mail: info@moja-kniha.sk
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588
(11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.