+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Dane, účtovníctvo

V tejto kategórii sa nachádza 837 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019
Anna Cenigová
Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk osemnáste vydanie praktickej príručky PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV, aktualizované a doplnené k 1.1.2019. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov (ďalej len opatrenie), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ú...
€ 25.30 € 22.44
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo 2017
Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo 2017
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobé záväzky, výnosy
€ 9.90 € 6.68
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Zákon o dani z príjmov - praktický komentár
Zákon o dani z príjmov - praktický komentár
Peter Horniaček
Komentár k zákonu o dani z príjmov vychádza v edícii praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer. Cieľom autorského kolektívu bolo poskytnúť čitateľom čo najzrozumiteľnejšie vysvetlenie zákona o dani z príjmov a umožniť im jednoduchú orientáciu v rozsiahlej problematike tohto zákona. Výsledkom ich snaženia je komple...
€ 59.90 € 23.09
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňové a odvodové tipy VI. (2018)
Daňové a odvodové tipy VI. (2018)
Jozef Mihál
Najúspešnejšia séria kníh Jozefa Mihála pokračuje šiestym dielom. Ako obvykle, kniha je nabitá novinkami pre rok 2018 ale aj množstvom ďalších užitočných informácii. V prvej kapitole nájdete prehľad legislatívnych zmien pre rok 2018 z oblasti dane z príjmov fyzických osôb, odvodov a pracovnej legislatívy. Druhá, tretia a štv...
€ 19.80 € 15.06
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov
Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov
Ondrej Baláž
Správne uplatňovanie zásad pri vedení účtovníctva je podmienené dôkladnou znalosťou zákona o účtovníctve, ako aj nadväzujúcich právnych predpisov. Táto skutočnosť podnietila vydavateľstvo Wolters Kluwer s.r.o. pripraviť publikáciu, ktorá by obsahovala komentár najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vedením podvojného účtovníctva pre pod...
€ 43.50 € 16.35
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňovníctvo - daňová teória a politika I.
Daňovníctvo - daňová teória a politika I.
Anna Schultzová a kol.
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 16.00 € 6.82
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-2018
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2-2018
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2017, Zostavenie účtovnej závierky za rok 2017 v jednoduchom účtovníctve, O dani z motorových vozidiel, Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2017,...
€ 11.10 € 8.69
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
IFRS a US GAAP - IFRS and US GAAP
Robert Mládek
Dvojjazyčná praktická příručka vysvětluje metodiku účtování podle IFRS a US GAAP na stovkách příkladů, jejichž zadání čerpá autor ze své bohaté poradenské i školicí praxe. Kde je to užitečné, jsou příklady doplněny stručným komentářem.
€ 27.00 € 25.66
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5-2018
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 5-2018
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o DPH v roku 2018, Aktuálne zmeny živnostenského zákona, Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení v oblasti zdravotníctva, Zdaňovanie pri presune do zahraničia (exit tax) od roku 2018, Zmeny v uplatňovaní trojstranného obchodu od 1. 1. 2018,...
€ 9.45 € 7.41
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonník práce (2017)
Zákonník práce (2017)
Jozef Mihál
Jozef Mihál sa ako lektor venuje pracovnému právu už dlhé roky ale až teraz po prvýkrát knižne vydáva komentár k vybraným ustanoveniam Zákonníka práce, k zneniu účinnému k 1.1.2017. V knihe nájdete komentár k nasledujúcim ustanoveniam: závislá práca, cezhraničné vyslanie zamestnanca, všeobecné ustanovenia Zákonníka práce, pracovný pomer,...
€ 19.80 € 15.06
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle nové normy
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle nové normy
Tomáš Souček / Zdeněk Šenk
Kniha obsahově navazuje na 2. vydání úspěšné publikace BOZP prakticky a přehledně podle normy OHSAS, které patřilo k nejprodávanějším publikacím s problematikou BOZP na českém knižním trhu. Efektivní návod na zlepšení systému řízení BOZP Těžištěm tohoto nového titulu je odborný výklad k požadavkům právních předpisů a požadavkům nové normy ČSN IS...
€ 18.45 € 15.07
Predpredaj.
Obrázok - Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo 2019
Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo 2019
Pavel Dvořák
Publikácia obsahuje: Dlhodobý majetok, Dlhdoobý finančný majetok, Majetok z pohľadu dane z príjmov, Zásoby, Fin. účty, Zúčtovacie vzťahy, Kapitálové účty a dlhodobé záväzky, Náklady, náklady z daňového hľadiska, Výnosy, Výnosy z daňového hľadiska, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov po poslednej novele,...
€ 16.50 € 11.08
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Analýza účtovnej závierky
Analýza účtovnej závierky
Miriama Anna; Blahušiaková Šlosárová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 35.00 € 15.44
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku
Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku
Matej Kačaljak
Globalizácia a digitalizácia predstavujú významné megatrendy, ktoré podstatným spôsobom vplývajú aj na výber daní vo svete. Na jednej strane predstavujú pre finančné správy nové výzvy a na strane druhej ponúkajú nové možnosti. Vo viacerých svetových ekonomikách už sú rozvinuté iniciatívy súvisiace s adaptáciou systémov výberu ...
€ 9.90 € 3.54
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňové úniky v Slovenskej republike
Daňové úniky v Slovenskej republike
Jana Šimonová
Daňový únik predstavuje z terminologického hľadiska nielen v podmienkach SR, ale aj z nadnárodného i medzinárodného pohľadu závažný hospodársky a celospoločenský problém, ktorý nežiaduco ovplyvňuje daňové príjmy štátneho rozpočtu a tým aj plnenie základných funkcií štátu. Daňové úniky sa de facto vyskytujú pri každom druhu daní, čo potvrdzuj...
€ 12.80 € 10.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Daňové a účtovné zákony 2019
Pre zjednodušenie a zefektívnenie Vašej práce sme pre Vás pripravili jedinečný prehľad daňových a účtovných zákonov účinných k 1. januáru 2019, s pridanou hodnotou zbierky, ktorá:: - zahŕňa najkomplexnejší prehľad daňových, účtovných a súvisiacich predpisov (celkovo 19 predpisov - vrátane spotrebných daní), - obsahuje aj dôvodové spr...
€ 18.75 € 14.27
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - DPH v praxi 2019
DPH v praxi 2019
Kolektív / Dagmar Fitříková
Publikace DPH v praxi si klade za cíl sloužit jako průvodce v oblasti DPH podnikatelům, účetním a dalším zájemcům, kteří se o uplatňování DPH zajímají a potřebují se v této oblasti orientovat. Kniha je členěna do čtyř samostatných částí zaměřených na: základní orientaci v zákoně o DPH včetně vymezení daňových subjektů, základních pojmů a upozornění na dal...
€ 18.00 € 14.70
Predpredaj.
Obrázok - Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
Jaroslava Svobodová
Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ účetnictví některých vybraných účetních jednotek ovlivňuje i obsah publikace, který je zaměřen zejména na všeobecné účetní zásady, základní pojmy účet...
€ 29.21 € 21.38
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňový sprievodca 2018
Daňový sprievodca 2018
Publikácia obsahuje: Daňové zákony: •Zákon o dani z príjmov •Zákon o DPH •Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice •Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností •Zákon o dani z motorových vozidiel •Zákon o správe daní a poplatkov Postupy účtovania: •Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo •Postupy účtov...
€ 8.00 € 6.21
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňové a odvodové tipy IV. (2015)
Daňové a odvodové tipy IV. (2015)
Jozef Mihál
„Štvorka“ je venovaná novinke v zdravotnom poistení – odpočítateľnej položke. Dochádza tak k najväčšej zmene v odvodovom systéme od roku 2004 a to zvýhodneniu zamestnancov s nízkym príjmom pri platení odvodov.Okrem toho v úvodnej kapitole nájdete prehľad všetkých dôležitých zmien pre rok 2015.Novinkou v doterajšom ser...
€ 14.30 € 10.87
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonník práce (2019)
Zákonník práce (2019)
Jozef Mihál
Komentár k Zákonníku práce pre rok 2019 je zameraný na ustanovenia a pojmy v Zákonníku práce a ďalších pracovnoprávnych predpisoch, o ktorých je v súčasnosti zrejme najväčšia diskusia. A to sú témy ako cezhraničné vysielanie zamestnancov, či zamestnávanie cudzincov. Od 1. mája 2018 sa zaviedli nové povinné príplatky, resp. mzdové zvýh...
€ 19.80 € 15.06
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Audítorstvo III, 2. vydanie
Audítorstvo III, 2. vydanie
František Maděra
Cieľom druhého, prepracovaného a doplneneného vydania je poskytnúť čitateľovi relevantné informácie o audite a činnosti audítora pri výkone audítorských zákaziek prostredníctvom relevantnej audítorskej dokumentácie obsahujúcej dostatočné a vhodné dôkazy a podklady na podporu stanoviska, ktoré k účtovnej závierke zaujíma a publikuje audíto...
€ 10.00 € 4.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňový sprievodca 2017
Daňový sprievodca 2017
Publikácia obsahuje:Daňové zákony:•Zákon o dani z príjmov•Zákon o DPH•Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice•Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností•Zákon o dani z motorových vozidiel•Zákon o správe daní a poplatkovPostupy účtovania:•Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo•Postupy účtovania - pod...
€ 8.00 € 6.21
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňový sprievodca 2016
Daňový sprievodca 2016
kolektív autorov
Publikácia obsahuje:Daňové zákony:Zákon o dani z príjmovZákon o DPHZákon o používaní elektronickej registračnej pokladniceZákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľnostíZákon o dani z motorových vozidielZákon o správe daní a poplatkovPostupy účtovania:Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvoPostupy účtovania - podvojné účto...
€ 8.00 € 6.21
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
M&A na Slovensku
Tom Hutchinson / Juraj Gyárfáš
Ambíciou tejto knihy je ponúknuť slovenským čitateľom prvého sprievodcu právnymi aspektami M&A transakcií teda transakcií označovaných v slovenčine ako fúzie a akvizície, pri ktorých dochádza k zmene kontroly nad podnikateľskými jednotkami, ich spájaniu a rozdeľovaniu. Ide o transakcie, ktoré sú bežnou súčasťou každej m...
€ 19.00 € 15.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Účtovníctvo a dane právnických osôb
Účtovníctvo a dane právnických osôb
Anna Baštincová
Publikácia poskytuje ucelený prehľad o postavení daňového systému a účtovného systému v trhovej ekonomike, o ich vzájomných vzťahoch v období nadnárodnej harmonizácie účtovníctva a daní a o ich aplikácii v podmienkach Slovenskej republiky. Zameriava sa na faktory, ktoré formujú národné systémy účtovníctva, na modely účtovných systémov vo sve...
€ 14.30 € 11.81
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním
Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním
Barbora Štefíková
Publikácia je praktickým sprievodcom pre uzatvorenie účtovného roka 2013 v programe OMEGA. Je určená pre všetkých užívateľov, ktorí chcú získať istotu pri uzatváraní účtovného obdobia. Obsahuje praktické rady, ako krok za krokom odkontrolovať jednotlivé účtové triedy, vykonať uzávierky v programe, odkontrolovať, vytlačiť a odoslať...
€ 9.90 € 7.52
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Goodwill principy vykazování v podniku
Goodwill principy vykazování v podniku
Vladimír Zelenka
Je poměrně málo oblastí v účetním výkaznictví, které by byly neustálým předmětem zájmu účetní teorie a praxe, jako je ekonomický jev označovaný za goodwill. V české odborné literatuře bylo tomuto tématu doposud věnováno skutečně málo prostoru. Publikace, kterou vám nyní, vážení čtenáři, předkládám, si klade za cíl seznámit vás jak se základními poznatky o goodw...
€ 15.04 € 11.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - UZZ 6/2018 Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky
UZZ 6/2018 Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky
podľa právneho stavu k 25. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 6/2018) Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Po zmene opatrením MF SR č. MF/14776/2017-74: *Cieľo...
€ 6.77 € 5.31
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Audítorská dokumentácia
Audítorská dokumentácia
Ladislav Kareš
Autori v publikácii ponúkajú pohľad na teoretickú základňu vypracovania audítorskej dokumentácie a následne sa venujú zostaveniu konkrétnej audítorskej dokumentácie a požiadavkám na jej zostavenie v reálnej praxi, kde ako vzor použili menšiu účtovnú jednotku s uplatnením všetkých aspektov medzinárodných audítorských štandardo...
€ 12.20 € 3.63
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňový sprievodca 2019 s komentárom
Daňový sprievodca 2019 s komentárom
Kultúrna výzva / kolektív autorov
Publikácia obsahuje: Daňové zákony: •Zákon o dani z príjmov •Zákon o DPH •Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice •Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností •Zákon o dani z motorových vozidiel •Zákon o správe daní a poplatkov Postupy účtovania: •Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo •Postupy účto...
€ 8.00 € 6.21
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15-2017
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15-2017
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zrušenie daňovej licencie od 1. 1. 2018, Uplatňovanie odpisov do daňových výdavkov, Kultúrna sféra a daň z príjmov, Účtovanie zásob - špecifiká výrobnej činnosti, Kontroly v systéme podvojného účtovníctva II. časť,...
€ 8.64 € 6.77
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úplne znenia zákonov 5-2018
Úplne znenia zákonov 5-2018
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty podľa právneho stavu k 16. 1. 2018.
€ 11.93 € 9.35
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňové zákony 2017
Daňové zákony 2017
Hana Marková
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2017. Jde o tyto zákony: - zákon o daních z příjmů + komentář- zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů- zákon o dani z nemovitých věcí- zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí- zákon o dani silniční- zákon o DPH + komentář- zákon o spotřebních daních- zákon o zda...
€ 4.65 € 3.61
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Najlepšie triky v OLYMPE
Najlepšie triky v OLYMPE
Iveta Hronská
Hľadáte spôsob, ako si uľahčiť a zrýchliť vašu každodennú prácu v programe? Potom je publikácia Najlepšie triky v OLYMPe určená práve vám. Publikácia je zaktualizovaná a oproti pôvodnému vydaniu je navyše doplnená o ďalšie zaujímavé funkcie. Nájdete v nej tipy na rôzne pomôcky pre uľahčenie vašej práce, ako je napríklad elektronický HELP, mzdov...
€ 9.90 € 7.52
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - daňové účtovníctvo 2014
daňové účtovníctvo 2014
Kočner Marián
Obsahová a metodická stránka učebnice vytvára požadovaný priestor pre získanie základných vedomostí, ktoré si študenti budú prehlbovať a rozširovať po absolvovaní predmetov " Základy účtovníctva " a "Účtovníctvo podnikateľov" Predkladaná učebnica je určená pre výučbu predmetu "Jednoduché účtovníctvo" pre študentov ekonómie, financií a účtovníctva vš...
€ 15.00 € 11.43
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - PMPP 1/2019 Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou
PMPP 1/2019 Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou
Tentokrát získate prehľad o týchto témach - skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou, neospravedlnená absencia a jej dôsledky, zmeny v sadzobníku pokút v sociálnom poistení a iné. Obsah aktuálneho vydania: PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY -Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD....
€ 12.81 € 8.93
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty
Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty
Dušan Dobšovič
Publikácia „Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty“ reaguje na početné oslobodenia od DPH v slovenskom systéme dane z pridanej hodnoty. Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad na uvedenú problematiku. Ing. Dušan Dobšovič, autor publikácie, v nej podrobne rozoberá obchody oslobodené od dane bez nárok...
€ 9.70 € 8.02
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2014
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2014
Nové vydanie publikácie, ktorú by mal mať poruke každý účtovník, audítor, daňový poradca či podnikateľský subjekt. Praktický vreckový formát obsahuje prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva, zdravotného a sociálneho poistenia, pracovnoprávnych vzťahov, financi...
€ 10.60 € 1.41
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Exekuce srážkami ze mzdy 2019
Exekuce srážkami ze mzdy 2019
Jan Breburda
Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy. Publikace za...
€ 19.76 € 14.59
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 21
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 837 produktov na 21 stranách.

Kniha - Mzdy a personalistika
€ 8.33€ 9.90
Kniha - Daňové právo na Slovensku
€ 23.30€ 26.90
€ 25.66€ 27.00
Kniha - Zákonník práce (2017)
€ 15.06€ 19.80
Kniha - PMPP 4-5/2016 Uzatvorenie roka v mzdovej učtárni - II. časť
€ 9.85€ 11.37
Kniha - PMPP 4-5/2016 Uzatvorenie roka v mzdovej učtárni - II. časť
€ 9.85€ 11.37
Kniha - PMPP 4-5/2016 Uzatvorenie roka v mzdovej učtárni - II. časť
€ 9.85€ 11.37
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Strom života našej rodiny
€ 18.98€ 24.90
Kniha - Čítaj mi pred spaním
€ 3.06€ 4.00
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Zrkadlo
€ 9.07€ 11.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 26.09
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Hovoriaca farma
€ 8.90€ 10.95
Kniha - Dedko, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Peppa Pig - Hravá knižka
€ 8.95€ 11.99
Kniha - Tinkine rodinné recepty
€ 26.34€ 33.00
Kniha - Pád Gondolinu
€ 10.22€ 14.01
Kniha - Oheň a krv
€ 20.85€ 27.90
Kniha - Oteckovník
€ 10.69€ 13.90
Kniha - Proti zločinu
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Kto zomrie, uvidí
€ 6.97€ 8.90
Kniha - Oteckovia
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Gerda
€ 7.62€ 9.99
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Amnestie
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 11.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.77€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.60€ 13.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!