+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Dane, účtovníctvo

V tejto kategórii sa nachádza 917 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019
Anna Cenigová
Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk osemnáste vydanie praktickej príručky PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV, aktualizované a doplnené k 1.1.2019. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov (ďalej len opatrenie), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ú...
€ 25.30 € 23.35
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
46
Obrázok - Zákon o dani z príjmov - praktický komentár
Zákon o dani z príjmov - praktický komentár
Peter Horniaček
Komentár k zákonu o dani z príjmov vychádza v edícii praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer. Cieľom autorského kolektívu bolo poskytnúť čitateľom čo najzrozumiteľnejšie vysvetlenie zákona o dani z príjmov a umožniť im jednoduchú orientáciu v rozsiahlej problematike tohto zákona. Výsledkom ich snaženia je komple...
€ 59.90 € 24.02
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov
Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov
Ondrej Baláž
Správne uplatňovanie zásad pri vedení účtovníctva je podmienené dôkladnou znalosťou zákona o účtovníctve, ako aj nadväzujúcich právnych predpisov. Táto skutočnosť podnietila vydavateľstvo Wolters Kluwer s.r.o. pripraviť publikáciu, ktorá by obsahovala komentár najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vedením podvojného účtovníctva pre pod...
€ 43.50 € 17.02
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle nové normy
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle nové normy
Tomáš Souček / Zdeněk Šenk
Kniha obsahově navazuje na 2. vydání úspěšné publikace BOZP prakticky a přehledně podle normy OHSAS, které patřilo k nejprodávanějším publikacím s problematikou BOZP na českém knižním trhu. Efektivní návod na zlepšení systému řízení BOZP Těžištěm tohoto nového titulu je odborný výklad k požadavkům právních předpisů a požadavkům nové normy ČSN IS...
€ 18.45 € 16.16
Predpredaj.
Obrázok - Daňový sprievodca 2018
Daňový sprievodca 2018
Publikácia obsahuje: Daňové zákony: •Zákon o dani z príjmov •Zákon o DPH •Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice •Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností •Zákon o dani z motorových vozidiel •Zákon o správe daní a poplatkov Postupy účtovania: •Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo •Postupy účtov...
€ 8.00 € 6.46
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - IFRS a US GAAP - IFRS and US GAAP
IFRS a US GAAP - IFRS and US GAAP
Robert Mládek
Dvojjazyčná praktická příručka vysvětluje metodiku účtování podle IFRS a US GAAP na stovkách příkladů, jejichž zadání čerpá autor ze své bohaté poradenské i školicí praxe. Kde je to užitečné, jsou příklady doplněny stručným komentářem.
€ 27.00 € 23.70
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dane, účtovníctvo, odvody 1-2020
Dane, účtovníctvo, odvody 1-2020
nventarizácia majetku a záväzkov Predpokladom rýchleho a správneho vykonania účtovnej závierky je dôsledné vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov. Správne vykonaná inventarizácia je hlavným znakom preukázateľností účtovníctva a základným pilierom zostavenia účtovnej závierky. Zároveň je podkladom pre účtovanie zníženia hodnoty majetku pro...
€ 7.20 € 5.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňový sprievodca 2019 s komentárom
Daňový sprievodca 2019 s komentárom
Kultúrna výzva / kolektív autorov
Publikácia obsahuje: Daňové zákony: •Zákon o dani z príjmov •Zákon o DPH •Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice •Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností •Zákon o dani z motorových vozidiel •Zákon o správe daní a poplatkov Postupy účtovania: •Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo •Postupy účto...
€ 8.00 € 6.46
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku
Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku
Matej Kačaljak
Globalizácia a digitalizácia predstavujú významné megatrendy, ktoré podstatným spôsobom vplývajú aj na výber daní vo svete. Na jednej strane predstavujú pre finančné správy nové výzvy a na strane druhej ponúkajú nové možnosti. Vo viacerých svetových ekonomikách už sú rozvinuté iniciatívy súvisiace s adaptáciou systémov výberu ...
€ 9.90 € 8.52
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odvody
Odvody
Jozef Mihál
Prvýkrát sa objavuje na slovenskom trhu publikácia, ktorá systematickým spôsobom a s pomocou množstva príkladov vysvetľuje podstatu odvodov na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie. Nájdete tu kto sa na účely zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení považuje za zamestnanca a za zamestnávateľa a kto je SZČO. Z...
€ 19.80 € 15.67
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňovníctvo - daňová teória a politika I.
Daňovníctvo - daňová teória a politika I.
Anna Schultzová a kol.
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 16.00 € 7.10
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Daňové a účtovné zákony 2019
Pre zjednodušenie a zefektívnenie Vašej práce sme pre Vás pripravili jedinečný prehľad daňových a účtovných zákonov účinných k 1. januáru 2019, s pridanou hodnotou zbierky, ktorá:: - zahŕňa najkomplexnejší prehľad daňových, účtovných a súvisiacich predpisov (celkovo 19 predpisov - vrátane spotrebných daní), - obsahuje aj dôvodové spr...
€ 18.75 € 14.84
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018 + CD, 14. aktualizované vydání
Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018 + CD, 14. aktualizované vydání
Hana Kovalíková
Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Na ...
€ 26.96 € 20.54
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Najlepšie triky v OLYMPE
Najlepšie triky v OLYMPE
Iveta Hronská
Hľadáte spôsob, ako si uľahčiť a zrýchliť vašu každodennú prácu v programe? Potom je publikácia Najlepšie triky v OLYMPe určená práve vám. Publikácia je zaktualizovaná a oproti pôvodnému vydaniu je navyše doplnená o ďalšie zaujímavé funkcie. Nájdete v nej tipy na rôzne pomôcky pre uľahčenie vašej práce, ako je napríklad elektronický HELP, mzdov...
€ 9.90 € 7.83
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dane, účtovníctvo, odvody 2-2020
Dane, účtovníctvo, odvody 2-2020
Najrozsiahlejšie zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú uvedené v zákone č. 301/2019 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p., ktorý obsahuje úpravy s účinnosťami od 1. 12. 2019, 1. 1. 2020, 1. 1. 2021 aj 1. 1. 2022. Medzi najvýznamnejšie zmeny patria - úpravy, zmeny a doplnenia v zamestnaneckých benefitoch, ...
€ 7.20 € 5.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonník práce (2019)
Zákonník práce (2019)
Jozef Mihál
Komentár k Zákonníku práce pre rok 2019 je zameraný na ustanovenia a pojmy v Zákonníku práce a ďalších pracovnoprávnych predpisoch, o ktorých je v súčasnosti zrejme najväčšia diskusia. A to sú témy ako cezhraničné vysielanie zamestnancov, či zamestnávanie cudzincov. Od 1. mája 2018 sa zaviedli nové povinné príplatky, resp. mzdové zvýh...
€ 19.80 € 15.67
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Finančné účtovníctvo I (účtové triedy 0,1,2)
Finančné účtovníctvo I (účtové triedy 0,1,2)
Miriam Jankalová
Finančné účtovníctvo poskytuje súbor základných informácií o podnikovývh aktívach, pasívach, vlastnom imaní, záväzkoch, nákladoch, výnosoch a o výsledku hospodárenia podniku. Sú to informácie, ktoré vyjadrujú vzťahy podniku ako celku k vonkajšiemu okolu (externé vzťahy), napr. k odberateľom, dodávateľom, bankovým a finančným inš...
€ 19.75 € 17.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016
Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016
Jozef Tekeli
Publikácia „Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016“ sa vyčerpávajúcim spôsobom zaoberá aktuálnymi otázkami odmeňovania starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, členov komisií obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., využil pri písaní publikácie svoje skúsenosti zo ži...
€ 10.50 € 6.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňové a odvodové tipy IV. (2015)
Daňové a odvodové tipy IV. (2015)
Jozef Mihál
„Štvorka“ je venovaná novinke v zdravotnom poistení – odpočítateľnej položke. Dochádza tak k najväčšej zmene v odvodovom systéme od roku 2004 a to zvýhodneniu zamestnancov s nízkym príjmom pri platení odvodov.Okrem toho v úvodnej kapitole nájdete prehľad všetkých dôležitých zmien pre rok 2015.Novinkou v doterajšom ser...
€ 14.30 € 11.31
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - zbierka riešených a neriešených príkladov
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - zbierka riešených a neriešených príkladov
Katarína Máziková; Martina Mateášová; Lucia Ondrušová
Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného imania až po účtovanie výsledku hospodárenia. Každá kapitola sa skladá z riešeného príkladu, riešenia čiastkových p...
€ 9.99 € 4.21
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Úplné znenie zákony 1. 2019
€ 3.80 € 2.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Práce a Mzdy 1-2020
Práce a Mzdy 1-2020
že na stránkach zotrváte
Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. V akej výške garantuje súčasná právna úprava minimálnu výšku platu? Na ktoré mzdové veličiny má úprava minimálnej mzdy dopa...
€ 6.90 € 5.41
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - PMPP 1/2019 Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou
PMPP 1/2019 Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou
Tentokrát získate prehľad o týchto témach - skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou, neospravedlnená absencia a jej dôsledky, zmeny v sadzobníku pokút v sociálnom poistení a iné. Obsah aktuálneho vydania: PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY -Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD....
€ 12.81 € 9.74
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Daňové zákony 2018
Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2018. V unikátnej publikácii, ktorú denník PRAVDA vydáva každoročne, a to už po dvadsiaty piaty raz, nájdete úplné znenie jedenástich najdôležitejších daňových zákonov. Daňové zákony v roku 2018 - obsah: Zákon o dani z príjmov Zákon o dani ...
€ 4.00 € 3.16
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonník práce (2017)
Zákonník práce (2017)
Jozef Mihál
Jozef Mihál sa ako lektor venuje pracovnému právu už dlhé roky ale až teraz po prvýkrát knižne vydáva komentár k vybraným ustanoveniam Zákonníka práce, k zneniu účinnému k 1.1.2017. V knihe nájdete komentár k nasledujúcim ustanoveniam: závislá práca, cezhraničné vyslanie zamestnanca, všeobecné ustanovenia Zákonníka práce, pracovný pomer,...
€ 19.80 € 15.67
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Analýza účtovnej závierky
Analýza účtovnej závierky
Miriama Anna; Blahušiaková Šlosárová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 35.00 € 16.07
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňové a odvodové tipy V. (2016)
Daňové a odvodové tipy V. (2016)
Jozef Mihál
Koncom mája 2016 vydávam už piaty diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. „Päťka“ sa vracia k téme, ktorá vás v poslednom období zaujala – a to je zdanenie a „zodvodnenie“ príjmov spoločníkov a konateľov. Tento problém je v knihe komplexne rozobraný – počnúc zmluvnými vzťahmi vyplývajúcimi z Obchodného zákonníka, končiac nárokmi na d...
€ 16.50 € 13.06
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňové a odvodové tipy III. (2014)
Daňové a odvodové tipy III. (2014)
Jozef Mihál
Aj v roku 2014 došlo k mnohým zmenám v daniach a odvodoch – napríklad zmenili sa pravidlá pri uplatňovaní daňového bonusu na deti, sprísnil sa spôsob uplatňovania straty, zaviedla sa odvodová výnimka pre dlhodobo nezamestnaných. V novej knihe reagujem na všetky dôležité zmeny roka 2014 a vysvetľujem ich na príkladoch. Okrem...
€ 24.90 € 19.53
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Goodwill principy vykazování v podniku
Goodwill principy vykazování v podniku
Vladimír Zelenka
Je poměrně málo oblastí v účetním výkaznictví, které by byly neustálým předmětem zájmu účetní teorie a praxe, jako je ekonomický jev označovaný za goodwill. V české odborné literatuře bylo tomuto tématu doposud věnováno skutečně málo prostoru. Publikace, kterou vám nyní, vážení čtenáři, předkládám, si klade za cíl seznámit vás jak se základními poznatky o goodw...
€ 15.04 € 11.42
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Práce a mzdy 4-5/2020
Práce a mzdy 4-5/2020
kolektiív autorov
Rozšírenie oslobodených príjmov Od dane z príjmov je oslobodený nepeňažný príjem zamestnanca od zamestnávateľa vo forme zabezpečenia a poskytovania vzdelávania za podmienky, že tieto vzdelávacie aktivity súvisia s vykonávaním podnikateľskej činnosti zamestnávateľa. Príjmy v súvislosti so zvyšovaním kvalifikácie zamestnanca budú ...
€ 12.34 € 9.68
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2020
Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2020
Jeffrey Lang / kolektiv autorů
Základné zmeny v Zákonníku práce a v zákone o minimálnej mzde
€ 15.29 € 11.62
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rodinné domy 2020
Rodinné domy 2020
Katalóg 2020 domy pre vidiek, mestá, rovinaté a svahovité pozemky, domy úsporné a náročné. Architektonické riešenia domov aplikujú súdobé materiálové, konštrukčné aj typologické princípy.
€ 3.00 € 2.38
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mzdárske zákony 2020
Mzdárske zákony 2020
Phil Shaw
Ročenka Mzdárske zákony obsahuje okrem zákonov aj veľký komentár k legislatívnym zmenám od RNDr. Jozefa Mihála a zoznam mzdových veličín pre rok 2019. Zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom poistení , Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o sociálnom fonde, Zákonník práce, Zákon o nelegálnej práci, Zákon o BOZP, Zákon o cestovných náhradách.
€ 12.50 € 9.90
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daň z príjmov zo závislej činnosti 2020
Daň z príjmov zo závislej činnosti 2020
Zdeněk Neubauer / Jozef Mihál
Kniha je praktickou príručkou, ktorá vám pomôže v orientácii v stále zložitejšom zákone o dani z príjmov. Kniha nepokrýva svojim výkladom celý zákon ale len tie časti, ktoré sa týkajú príjmov zo závislej činnosti - vzťahuje sa teda na príjmy zamestnancov a ich zdanenie a s tým súvisiace povinnosti zamestnávateľov. V knihe nájdete ...
€ 19.80 € 15.67
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Účtovné súvzťažnosti 2020ZDP, DPH, Postupy účtovania - po novelách
Účtovné súvzťažnosti 2020ZDP, DPH, Postupy účtovania - po novelách
Peter David
Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu Zákona o účtovníctve, ZDP a DPH na rok 2020 V titule nájdete najčastejšie účtovné prípady z oblasti účtovania...
€ 19.50 € 14.32
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Poradca 6,7-2020
Poradca 6,7-2020
Medzi najdôležitejšie zmeny po novele ZDP od 1. 1. 2020 patrí: Znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov zavedenie automatickej registrácie správcom dane zjednodušenie podmienok na zahrňovanie do základu dane pri výdavkoch, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení Zníženie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov z...
€ 9.60 € 7.53
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - 1000 riešení 1-2020
1000 riešení 1-2020
Michael DAntonio
Ročné zúčtovanie dane Príjem zamestnanca zo závislej činnosti je povinný zdaniť zamestnávateľ. Zdaňuje ho preddavkom na daň zo závislej činnosti pri vyplatení príjmu zamestnancovi. Po skončení zdaňovacieho obdobia, t. z. aj po skončení roku 2019, sa zamestnanec rozhodne, akým spôsobom vyrovná svoju daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie ...
€ 3.60 € 2.82
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
Jaroslava Svobodová
Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ účetnictví některých vybraných účetních jednotek ovlivňuje i obsah publikace, který je zaměřen zejména na všeobecné účetní zásady, základní pojmy účet...
€ 29.21 € 23.33
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Audítorstvo III, 2. vydanie
Audítorstvo III, 2. vydanie
František Maděra
Cieľom druhého, prepracovaného a doplneneného vydania je poskytnúť čitateľovi relevantné informácie o audite a činnosti audítora pri výkone audítorských zákaziek prostredníctvom relevantnej audítorskej dokumentácie obsahujúcej dostatočné a vhodné dôkazy a podklady na podporu stanoviska, ktoré k účtovnej závierke zaujíma a publikuje audíto...
€ 11.00
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jak číst účetní výkazy - Základy českého účetnictví a výkaznictví - 2.vydání
Jak číst účetní výkazy - Základy českého účetnictví a výkaznictví - 2.vydání
Šteker, Otrusinová Milana, Karel
Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné od roku 2016. Výrazné změny se týkají například účetní závěrky, účetních výkazů nebo účtování zásob. Nově zde najdeme kapitolu věnující se účetnictví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek. Kniha je určena manažerům,...
€ 14.05 € 11.25
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 23
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 917 produktov na 23 stranách.

Kniha - Mzdy a personalistika
€ 8.66€ 9.90
Kniha - Daňové právo na Slovensku
€ 24.25€ 26.90
Kniha - Daňový sprievodca 2018
€ 6.46€ 8.00
Kniha - IFRS a US GAAP - IFRS and US GAAP
€ 23.70€ 27.00
Kniha - Daňový sprievodca 2017
€ 7.21€ 8.00
Kniha - Odvody
€ 15.67€ 19.80
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Bremeno minulosti
€ 11.86€ 14.95
Kniha - Pravda o Velestúre
€ 12.90€ 15.00
Kniha - Jediná žena v miestnosti
€ 10.99€ 12.99
Kniha - Mentalita mamby - Moje pojetí hry
€ 16.90€ 21.10
Kniha - Obklopený idiotmi
€ 10.42€ 13.90
Kniha - Stopárov sprievodca galaxiou
€ 13.45€ 16.95
Kniha - Odkaz slunečnice
€ 12.00€ 17.63
Kniha - Pečuj o své démony
€ 10.39€ 15.28
Kniha - Štíhlo, zdravo a chutne
€ 28.90€ 35.00
Kniha - Svědectví o životě v KLDR
€ 13.53€ 15.46
Kniha - Diamantový kôň
€ 9.90€ 10.99
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Bremeno minulosti
€ 11.86€ 14.95
Kniha - Princ Philip, jak ho neznáte
€ 12.92€ 18.75
Kniha - Necukrím, chudnem
€ 15.38€ 19.90
Kniha - Dámsky gambit
€ 13.42€ 16.95
Kniha - Smrť generála Lučanského
€ 10.03€ 12.98
Kniha - Škrabot
€ 10.98€ 13.99
Kniha - Bol raz jeden život: Mozog
€ 6.90€ 7.99
Kniha - Dievča na útese
€ 14.17€ 18.90
Kniha - Život na našej planéte
€ 12.68€ 16.90
Kniha - Vy asi žartujete!
€ 13.06€ 16.90
Kniha - Krásna pleť
€ 22.90€ 24.90
Kniha - Nebo, peklo, hraj
€ 10.46€ 12.95
Kniha - Metóda Wima Hofa
€ 11.17€ 14.90
Kniha - Zabudnuté bylinky
€ 14.17€ 18.90
Kniha - Vlastnou hlavou 2 - Ako za Fica ovládla štát mafia
€ 10.33€ 14.99
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!