+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Dane, účtovníctvo

V tejto kategórii sa nachádza 917 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Zákon o dani z príjmov - praktický komentár
Zákon o dani z príjmov - praktický komentár
Peter Horniaček
Komentár k zákonu o dani z príjmov vychádza v edícii praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer. Cieľom autorského kolektívu bolo poskytnúť čitateľom čo najzrozumiteľnejšie vysvetlenie zákona o dani z príjmov a umožniť im jednoduchú orientáciu v rozsiahlej problematike tohto zákona. Výsledkom ich snaženia je komple...
€ 59.90 € 24.95
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov
Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov
Ondrej Baláž
Správne uplatňovanie zásad pri vedení účtovníctva je podmienené dôkladnou znalosťou zákona o účtovníctve, ako aj nadväzujúcich právnych predpisov. Táto skutočnosť podnietila vydavateľstvo Wolters Kluwer s.r.o. pripraviť publikáciu, ktorá by obsahovala komentár najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vedením podvojného účtovníctva pre pod...
€ 43.50 € 17.68
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňové úniky v Slovenskej republike
Daňové úniky v Slovenskej republike
Jana Šimonová
Daňový únik predstavuje z terminologického hľadiska nielen v podmienkach SR, ale aj z nadnárodného i medzinárodného pohľadu závažný hospodársky a celospoločenský problém, ktorý nežiaduco ovplyvňuje daňové príjmy štátneho rozpočtu a tým aj plnenie základných funkcií štátu. Daňové úniky sa de facto vyskytujú pri každom druhu daní, čo potvrdzuj...
€ 12.80 € 11.43
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňový sprievodca 2018
Daňový sprievodca 2018
Publikácia obsahuje: Daňové zákony: •Zákon o dani z príjmov •Zákon o DPH •Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice •Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností •Zákon o dani z motorových vozidiel •Zákon o správe daní a poplatkov Postupy účtovania: •Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo •Postupy účtov...
€ 8.00 € 6.71
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov
Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov
Anna Cenigová
Dostáva sa Vám do rúk publikácia „Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov“, ktorej zámerom je priblížiť význam a funkciu vnútorných predpisov pre účtovníctvo. Vnútorné predpisy sú nevyhnutným doplnením právnych predpisov v účtovníctve a pre účtovnú jednotku sú záväznou normou, podľa ktorej postupuje pri vedení podvo...
€ 18.70 € 18.08
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - IFRS a US GAAP - IFRS and US GAAP
IFRS a US GAAP - IFRS and US GAAP
Robert Mládek
Dvojjazyčná praktická příručka vysvětluje metodiku účtování podle IFRS a US GAAP na stovkách příkladů, jejichž zadání čerpá autor ze své bohaté poradenské i školicí praxe. Kde je to užitečné, jsou příklady doplněny stručným komentářem.
€ 27.73
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňový sprievodca 2019 s komentárom
Daňový sprievodca 2019 s komentárom
Kultúrna výzva / kolektív autorov
Publikácia obsahuje: Daňové zákony: •Zákon o dani z príjmov •Zákon o DPH •Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice •Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností •Zákon o dani z motorových vozidiel •Zákon o správe daní a poplatkov Postupy účtovania: •Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo •Postupy účto...
€ 8.00 € 6.71
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku
Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku
Matej Kačaljak
Globalizácia a digitalizácia predstavujú významné megatrendy, ktoré podstatným spôsobom vplývajú aj na výber daní vo svete. Na jednej strane predstavujú pre finančné správy nové výzvy a na strane druhej ponúkajú nové možnosti. Vo viacerých svetových ekonomikách už sú rozvinuté iniciatívy súvisiace s adaptáciou systémov výberu ...
€ 9.90 € 8.85
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odvody
Odvody
Jozef Mihál
Prvýkrát sa objavuje na slovenskom trhu publikácia, ktorá systematickým spôsobom a s pomocou množstva príkladov vysvetľuje podstatu odvodov na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie. Nájdete tu kto sa na účely zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení považuje za zamestnanca a za zamestnávateľa a kto je SZČO. Z...
€ 19.80 € 16.27
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Daňové a účtovné zákony 2019
Pre zjednodušenie a zefektívnenie Vašej práce sme pre Vás pripravili jedinečný prehľad daňových a účtovných zákonov účinných k 1. januáru 2019, s pridanou hodnotou zbierky, ktorá:: - zahŕňa najkomplexnejší prehľad daňových, účtovných a súvisiacich predpisov (celkovo 19 predpisov - vrátane spotrebných daní), - obsahuje aj dôvodové spr...
€ 18.75 € 15.42
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018 + CD, 14. aktualizované vydání
Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018 + CD, 14. aktualizované vydání
Hana Kovalíková
Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Na ...
€ 26.96 € 21.34
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Najlepšie triky v OLYMPE
Najlepšie triky v OLYMPE
Iveta Hronská
Hľadáte spôsob, ako si uľahčiť a zrýchliť vašu každodennú prácu v programe? Potom je publikácia Najlepšie triky v OLYMPe určená práve vám. Publikácia je zaktualizovaná a oproti pôvodnému vydaniu je navyše doplnená o ďalšie zaujímavé funkcie. Nájdete v nej tipy na rôzne pomôcky pre uľahčenie vašej práce, ako je napríklad elektronický HELP, mzdov...
€ 9.90 € 8.13
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dane, účtovníctvo, odvody 2-2020
Dane, účtovníctvo, odvody 2-2020
Najrozsiahlejšie zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú uvedené v zákone č. 301/2019 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p., ktorý obsahuje úpravy s účinnosťami od 1. 12. 2019, 1. 1. 2020, 1. 1. 2021 aj 1. 1. 2022. Medzi najvýznamnejšie zmeny patria - úpravy, zmeny a doplnenia v zamestnaneckých benefitoch, ...
€ 7.20 € 5.87
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonník práce (2019)
Zákonník práce (2019)
Jozef Mihál
Komentár k Zákonníku práce pre rok 2019 je zameraný na ustanovenia a pojmy v Zákonníku práce a ďalších pracovnoprávnych predpisoch, o ktorých je v súčasnosti zrejme najväčšia diskusia. A to sú témy ako cezhraničné vysielanie zamestnancov, či zamestnávanie cudzincov. Od 1. mája 2018 sa zaviedli nové povinné príplatky, resp. mzdové zvýh...
€ 19.80 € 16.27
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Finančné účtovníctvo I (účtové triedy 0,1,2)
Finančné účtovníctvo I (účtové triedy 0,1,2)
Miriam Jankalová
Finančné účtovníctvo poskytuje súbor základných informácií o podnikovývh aktívach, pasívach, vlastnom imaní, záväzkoch, nákladoch, výnosoch a o výsledku hospodárenia podniku. Sú to informácie, ktoré vyjadrujú vzťahy podniku ako celku k vonkajšiemu okolu (externé vzťahy), napr. k odberateľom, dodávateľom, bankovým a finančným inš...
€ 19.75 € 18.23
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňová politika v Evropské unii
Daňová politika v Evropské unii
Danuše Nerudová
Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je překotný vývoj v oblasti daňové politiky Evropské unie, př...
€ 16.43 € 15.84
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016
Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016
Jozef Tekeli
Publikácia „Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016“ sa vyčerpávajúcim spôsobom zaoberá aktuálnymi otázkami odmeňovania starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, členov komisií obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., využil pri písaní publikácie svoje skúsenosti zo ži...
€ 10.50 € 7.06
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňové a odvodové tipy IV. (2015)
Daňové a odvodové tipy IV. (2015)
Jozef Mihál
„Štvorka“ je venovaná novinke v zdravotnom poistení – odpočítateľnej položke. Dochádza tak k najväčšej zmene v odvodovom systéme od roku 2004 a to zvýhodneniu zamestnancov s nízkym príjmom pri platení odvodov.Okrem toho v úvodnej kapitole nájdete prehľad všetkých dôležitých zmien pre rok 2015.Novinkou v doterajšom ser...
€ 14.30 € 11.75
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - zbierka riešených a neriešených príkladov
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I - zbierka riešených a neriešených príkladov
Katarína Máziková; Martina Mateášová; Lucia Ondrušová
Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného imania až po účtovanie výsledku hospodárenia. Každá kapitola sa skladá z riešeného príkladu, riešenia čiastkových p...
€ 9.99 € 4.38
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - IFRS/Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
IFRS/Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
Lenka Krupová
Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu. Obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci IFRS v podnikové praxi. Je členěna do tří logických celků: První část se komplexně zabývá problematikou účetn...
€ 70.45 € 63.86
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daně v podnikání
Daně v podnikání
Alena Vančurová
Publikace poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění možných forem ukončení podnikání. Je zarámována postupně rozvíjeným příběhem dvou začínajících podnikatelů, z nichž jeden podniká jako fyzická osoba a druhý jako jediný spole...
€ 20.92 € 19.13
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha - průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další, 1. aktualizované
Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha - průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další, 1. aktualizované
Bořivoj Šubrt
Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí dvě vydání. Nově v tomto vydání Nové vydání je oproti předchozímu rozšířeno o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Komplexně tedy zahrnuje problematiku odměňování jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejnýc...
€ 25.15 € 21.84
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Daňové zákony 2018
Iba Pravda vám opäť prináša úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2018. V unikátnej publikácii, ktorú denník PRAVDA vydáva každoročne, a to už po dvadsiaty piaty raz, nájdete úplné znenie jedenástich najdôležitejších daňových zákonov. Daňové zákony v roku 2018 - obsah: Zákon o dani z príjmov Zákon o dani ...
€ 4.00 € 3.28
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonník práce (2017)
Zákonník práce (2017)
Jozef Mihál
Jozef Mihál sa ako lektor venuje pracovnému právu už dlhé roky ale až teraz po prvýkrát knižne vydáva komentár k vybraným ustanoveniam Zákonníka práce, k zneniu účinnému k 1.1.2017. V knihe nájdete komentár k nasledujúcim ustanoveniam: závislá práca, cezhraničné vyslanie zamestnanca, všeobecné ustanovenia Zákonníka práce, pracovný pomer,...
€ 19.80 € 16.27
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňové a odvodové tipy V. (2016)
Daňové a odvodové tipy V. (2016)
Jozef Mihál
Koncom mája 2016 vydávam už piaty diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. „Päťka“ sa vracia k téme, ktorá vás v poslednom období zaujala – a to je zdanenie a „zodvodnenie“ príjmov spoločníkov a konateľov. Tento problém je v knihe komplexne rozobraný – počnúc zmluvnými vzťahmi vyplývajúcimi z Obchodného zákonníka, končiac nárokmi na d...
€ 16.50 € 13.57
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňové a odvodové tipy III. (2014)
Daňové a odvodové tipy III. (2014)
Jozef Mihál
Aj v roku 2014 došlo k mnohým zmenám v daniach a odvodoch – napríklad zmenili sa pravidlá pri uplatňovaní daňového bonusu na deti, sprísnil sa spôsob uplatňovania straty, zaviedla sa odvodová výnimka pre dlhodobo nezamestnaných. V novej knihe reagujem na všetky dôležité zmeny roka 2014 a vysvetľujem ich na príkladoch. Okrem...
€ 24.90 € 20.29
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Goodwill principy vykazování v podniku
Goodwill principy vykazování v podniku
Vladimír Zelenka
Je poměrně málo oblastí v účetním výkaznictví, které by byly neustálým předmětem zájmu účetní teorie a praxe, jako je ekonomický jev označovaný za goodwill. V české odborné literatuře bylo tomuto tématu doposud věnováno skutečně málo prostoru. Publikace, kterou vám nyní, vážení čtenáři, předkládám, si klade za cíl seznámit vás jak se základními poznatky o goodw...
€ 15.04 € 12.40
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2020
Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2020
Jeffrey Lang / kolektiv autorů
Základné zmeny v Zákonníku práce a v zákone o minimálnej mzde
€ 15.29 € 12.07
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rodinné domy 2020
Rodinné domy 2020
Katalóg 2020 domy pre vidiek, mestá, rovinaté a svahovité pozemky, domy úsporné a náročné. Architektonické riešenia domov aplikujú súdobé materiálové, konštrukčné aj typologické princípy.
€ 3.00 € 2.47
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mzdárske zákony 2020
Mzdárske zákony 2020
Phil Shaw
Ročenka Mzdárske zákony obsahuje okrem zákonov aj veľký komentár k legislatívnym zmenám od RNDr. Jozefa Mihála a zoznam mzdových veličín pre rok 2019. Zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom poistení , Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o sociálnom fonde, Zákonník práce, Zákon o nelegálnej práci, Zákon o BOZP, Zákon o cestovných náhradách.
€ 12.50 € 10.28
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daň z príjmov zo závislej činnosti 2020
Daň z príjmov zo závislej činnosti 2020
Zdeněk Neubauer / Jozef Mihál
Kniha je praktickou príručkou, ktorá vám pomôže v orientácii v stále zložitejšom zákone o dani z príjmov. Kniha nepokrýva svojim výkladom celý zákon ale len tie časti, ktoré sa týkajú príjmov zo závislej činnosti - vzťahuje sa teda na príjmy zamestnancov a ich zdanenie a s tým súvisiace povinnosti zamestnávateľov. V knihe nájdete ...
€ 19.80 € 16.27
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Účtovné súvzťažnosti 2020ZDP, DPH, Postupy účtovania - po novelách
Účtovné súvzťažnosti 2020ZDP, DPH, Postupy účtovania - po novelách
Peter David
Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu Zákona o účtovníctve, ZDP a DPH na rok 2020 V titule nájdete najčastejšie účtovné prípady z oblasti účtovania...
€ 19.50 € 14.87
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Audítorstvo III, 2. vydanie
Audítorstvo III, 2. vydanie
František Maděra
Cieľom druhého, prepracovaného a doplneneného vydania je poskytnúť čitateľovi relevantné informácie o audite a činnosti audítora pri výkone audítorských zákaziek prostredníctvom relevantnej audítorskej dokumentácie obsahujúcej dostatočné a vhodné dôkazy a podklady na podporu stanoviska, ktoré k účtovnej závierke zaujíma a publikuje audíto...
€ 11.43
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Audítorská dokumentácia
Audítorská dokumentácia
Ladislav Kareš
Autori v publikácii ponúkajú pohľad na teoretickú základňu vypracovania audítorskej dokumentácie a následne sa venujú zostaveniu konkrétnej audítorskej dokumentácie a požiadavkám na jej zostavenie v reálnej praxi, kde ako vzor použili menšiu účtovnú jednotku s uplatnením všetkých aspektov medzinárodných audítorských štandardo...
€ 12.20 € 3.93
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - PMPP 2-3/2015 Zvýšenie minimálnej mzdy od 1.januára 2015
PMPP 2-3/2015 Zvýšenie minimálnej mzdy od 1.januára 2015
Súbeh mzdy a pomoci v hmotnej núdzi od 1. januára 2015 Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2014 a prechode na rok 2015
€ 10.66 € 9.02
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2014
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2014
Nové vydanie publikácie, ktorú by mal mať poruke každý účtovník, audítor, daňový poradca či podnikateľský subjekt. Praktický vreckový formát obsahuje prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva, zdravotného a sociálneho poistenia, pracovnoprávnych vzťahov, financi...
€ 10.60 € 1.58
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním
Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním
Barbora Štefíková
Publikácia je praktickým sprievodcom pre uzatvorenie účtovného roka 2013 v programe OMEGA. Je určená pre všetkých užívateľov, ktorí chcú získať istotu pri uzatváraní účtovného obdobia. Obsahuje praktické rady, ako krok za krokom odkontrolovať jednotlivé účtové triedy, vykonať uzávierky v programe, odkontrolovať, vytlačiť a odoslať...
€ 9.90 € 8.13
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2020
Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2020
kolektív autorov
Už ôsme vydanie publikácie vám prináša ďalšie zaujímavé témy - práca z domu alebo Home Office a koronavírus, celková cena práce a jej daňovo odvodové zaťaženie, najčastejšie chyby v mzdovom účtovníctve, ich oprava a sankcie, doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch v rozhodovaní krajských súdov, zmluva ako právny základ spracúvania oso...
€ 9.83 € 7.77
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
ZÁKONY 2020 I/B - Účtovné zákony - úplné znenie k 1.1.2020
Tom Hutchinson / kolektív autorov
Zborník obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatnej novele, ako aj ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva. Doplnený je zákonom o správnych poplatkoch po ostatných novelách.
€ 7.00 € 5.76
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
M&A na Slovensku
Tom Hutchinson / Juraj Gyárfáš
Ambíciou tejto knihy je ponúknuť slovenským čitateľom prvého sprievodcu právnymi aspektami M&A transakcií teda transakcií označovaných v slovenčine ako fúzie a akvizície, pri ktorých dochádza k zmene kontroly nad podnikateľskými jednotkami, ich spájaniu a rozdeľovaniu. Ide o transakcie, ktoré sú bežnou súčasťou každej m...
€ 19.00 € 17.23
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 23
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 917 produktov na 23 stranách.

Kniha - Mzdy a personalistika
€ 9.00€ 9.90
Kniha - Daňové právo na Slovensku
€ 25.19€ 26.90
Kniha - Daňový sprievodca 2018
€ 6.71€ 8.00
Kniha - IFRS a US GAAP - IFRS and US GAAP
€ 27.73€ 27.00
Kniha - Daňový sprievodca 2017
€ 7.49€ 8.00
Kniha - Odvody
€ 16.27€ 19.80
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Mačacia stopa
€ 12.32€ 14.95
Kniha - Vianočné prasiatko
€ 12.90€ 13.90
Kniha - Horniny, minerály, drahokamy
€ 15.90€ 17.95
Kniha - Pippi Dlhá pančucha
€ 6.67€ 7.95
Kniha - Srieň, Pochodeň a Temnota
€ 10.83€ 13.90
Kniha - Hlad
€ 11.66€ 13.90
Kniha - Strom života našej rodiny
€ 19.40€ 24.90
Kniha - Gerda
€ 8.15€ 9.99
Kniha - Môj macík
€ 4.00€ 4.99
Kniha - Cela číslo 17
€ 11.59€ 13.95
Kniha - Hakuna Matata
€ 15.57€ 18.90
Kniha - Miro Žbirka: Zblízka
€ 13.90€ 14.95
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Mačacia stopa
€ 12.32€ 14.95
Kniha - Cesta ľadového muža
€ 12.90€ 14.90
Kniha - Zlodej
€ 12.27€ 14.90
Kniha - Mimi a Líza. Záhrada
€ 10.87€ 12.95
Kniha - Ostrov potkanov a iné príbehy
€ 12.77€ 15.90
Kniha - Peter Nagy pre deti
€ 11.90€ 12.90
Kniha - Vianočné prasiatko
€ 12.90€ 13.90
Kniha - Harry Potter: Magický rok
€ 19.90€ 24.90
Kniha - Obklopený neúspechmi
€ 11.90€ 14.95
Kniha - Vytrvalost
€ 15.25€ 14.95
Kniha - Influencer
€ 11.90€ 13.90
Kniha - Predávkovanie smrťou
€ 9.27€ 11.90
Kniha - Žiarlivec a iné príbehy
€ 11.96€ 14.90
Kniha - Neortodoxná
€ 12.14€ 14.90
Kniha - Bremeno minulosti
€ 12.55€ 14.95
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!