+421 907 989 588 (po-pia: 08:00-13:00)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Medzinárodné právo

V tejto kategórii sa nachádza 335 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Medzinárodné verejné zdravotníctvo
Medzinárodné verejné zdravotníctvo
Peter Ondruš
Predkladaná publikácia nadväzuje na titul Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie z roku 2014. OBSAH 1. Čo je medzinárodné verejné zdravotníctvo 2. Zdravie 2020 3. Globálna záťaž chorobami 4. Falzifikovanie liekov 5. Antimikrobiálna rezistencia a postantibiotická éra 6. Biologické zbrane a bioterorizmus v kontexte medzin...
€ 16.50 € 14.40
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Irena Hudecová; Anna Cyprichová; Ivan Makatura
Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupiny WP29.
€ 60.00 € 49.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Římské právo
Římské právo
Jaromír Kincl; Valentin Urfus; Michal Skřejpek
Dotisk nového, podstatně přepracovaného a doplněného vydání úspěšné učebnice římského práva z roku 1995. Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rzobor práv soukromých, tj. práva rodinného a majetkového. Nově je zařazena partie o římském právu trestním. Příloha obsahuje rozsáhlý výběr latinských právních...
€ 23.03 € 19.31
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie
Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie
Peter Ondruš
Monografia je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva, ale aj zdravotníckym manažérom. Poskytuje komplexný prehľad o zdravotníckych systémoch viac ako 60 krajín sveta. Úvodná kapitola popisuje základné charakteristiky systémov, metódy ich posudzovania, ako aj nástroje na ich modernizáciu. Druhá kapitola sa venuje zdra...
€ 12.40 € 7.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Repetitórium práva Európskej únie (Druhé, prepracované vydanie)
Repetitórium práva Európskej únie (Druhé, prepracované vydanie)
Martina Jánošíková
Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov vsetkych troch stupnov univerzitneho vzdelavania na pravnickych fakultach, ktorej cieľom je objasnit pre potreby priebezneho studia system prava Unie z hladiska jeho zakladnych ustavnych zakladov vratane sudnej ochrany, pochopit k...
€ 20.00 € 18.14
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základní práva . Svazek druhý - Svoboda
Základní práva . Svazek druhý - Svoboda
John Soars / Pavel Molek
Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy jednotlivec vzhlížející souběžně k různým sférám, v nichž mají být chráněna jeho lidská práva: zejména k úrovni vnitr...
€ 42.34
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Cezhraničná spolupráca štátov V4
Cezhraničná spolupráca štátov V4
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Sládkovičovo – Trnava – Komárno – Svätý Peter – Búč. Riešenie regionálnych problémov, regionálny rozvoj a regionálna politika, realizácia cezhraničnej spolupráce SR v rámci krajín V4.... V zborníku je zaradených 16 príspevkov.
€ 10.32 € 9.53
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – komentár
Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – komentár
Katarína Janurová; Paulína Mareková
Fondy Európskej únie sú nepochybne šancou pre moderné Slovensko. Od roku 2014 začalo nové programové obdobie, ktorým došlo k zmene viacerých pravidiel implementácie fondov EÚ podľa nových nariadení EÚ. Preto aj ponúkaný komentár k zákonu č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondo...
€ 24.50 € 7.20
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Cezhraničné dedenie
Cezhraničné dedenie
Miriam Imrich Breznoščáková
Publikácia o cezhraničných dedičstvách poskytuje komplexný výklad najdôležitejších ustanovení kolíznych noriem s cezhraničným prvkom v súčasnej národnej právnej úprave Slovenska, ako aj výklad najdôležitejších ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prija...
€ 15.00 € 13.96
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Miluše Hrnčiříková
Sborník obsahuje příspěvky přednesené v květnu 2017 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny v sekci zaměřené na mezinárodní právo soukromé. Autoři se ve třinácti odborných statích zabývají aktuálními otázkami řešení přeshraničních sporů ve vztahu k autonomii vůle stran. S...
€ 13.05 € 10.92
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
Bohumil Poláček
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) tvoří třetí a poslední část trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a část druhou, nazvanou Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo). Mezinárodní dopra...
€ 41.91
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár
Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár
Jozef Kováč; Ivan Humeník
Prvý komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z. z.) obsahuje výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na skutočnosť, že tento právny predpis upravuje základné princípy poskytovania zdravotnej starostlivosti, podmienky pre zásah do integrity pacienta, zakotvenie zásad v...
€ 69.00 € 66.45
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úvod do mezinárodního práva soukromého
Úvod do mezinárodního práva soukromého
Naděžda; Valdhans Jiří; Drličková Klára; KyselovskáTereza Rozehnalová
Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního. Učebnice začíná úvodním vstupem do problematiky včetně historického vývoje a dále podává potřebný...
€ 18.00
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Súdny systém EÚ
Súdny systém EÚ
Michael Siman; Miroslav Slašťan
Dňa 1.12.2009 vstúpila do platnosti reformná Lisabonská zmluva, ktorá podstatne zmenila a doplnila primárne právo EÚ. Okrem zrušenia Európskeho spoločenstva (a tým nahradenia komunitárneho práva úniovým právom, či právom Únie) predstavila viaceré novinky v rámci úniového súdneho systému. Dochádza k zrušeniu trojpilierovej štruktúry EÚ a...
€ 38.00 € 30.97
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
Regina O’Melvenyová / Jakub Berthoty
Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát a určite ju odporúčam slovenskému odbornému čitateľovi." Mgr. Martin Husovec, PhD. Assistant professor, Tilburg University, Law School...
€ 69.00 € 61.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úvod do Európskeho dohovoru o ľudských právach
Úvod do Európskeho dohovoru o ľudských právach
Iain Cameron
Kniha, vydaná v roku 2000, vysvetľuje pôvod, štruktúru a fungovanie systému ochrany ľudských práv, vytvoreného Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Analyzuje zloženie a funkcie nového Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý bol zriadený, keď Protokol 11 Dohovoru nadobudol účinnosť. Objasňuje rozsah práv a ...
€ 18.00 € 14.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ženy, Matky, Telá
Ženy, Matky, Telá
Kolektív
Publikácia je prvou na Slovensku, ktorá sa zaoberá pôrodnou starostlivosťou v SR z pohľadu ľudských práv žien. Ponúka obe v súčasnosti chýbajúce perspektívy perspektívu autentickej ženskej skúsenosti i ľudskoprávnu perspektívu, ktoré vzájomne dopĺňa a kombinuje. Je preto nielen prierezom vnútroštátnymi a medzinárodnými štand...
€ 19.00 € 15.62
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ľudské práva
Ľudské práva
Arnd Pollmann
Slovenský preklad práce Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka svojou komplexnosťou právneho a filozofického výkladu ľudských práv nemá na slovenskom a českom knižnom trhu obdobu. Encyklopedický spôsob, ktorým túto prácu spracovalo približne 50 nemeckých ústavnoprávnych, ekonomicko- a  filozofickoprávnych autoriek a autoro...
€ 19.00 € 15.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty
Elvíra Zuzana; Ungerová Šidlová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 16.90 € 5.83
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné ekonomické právo
Medzinárodné ekonomické právo
Jarmila Daniela; Wefersová Petra; Nováčková Milošovičová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 15.62
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nepeňažná exekúcia
Nepeňažná exekúcia
Peter Molnár
Nepeňažná exekúcia je dielom, v ktorom sa originálnym spôsobom spojili poznatky právnej (súdnej a exekútorskej) praxe s výsledkami vedeckého skúmania tohto razantného spôsobu núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Autor vytvára, po prvýkrát v slovenskej právnickej spisbe, teoretické základy exekúcie na nepeňažné pohľadávky, ktoré ma...
€ 19.00 € 17.08
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR
Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR
Richard Král
Publikace především nastiňuje obecné komunitární požadavky na náležitou transpozici a implementaci směrnic ES. Zdůrazňuje velký význam výkladu směrnic, který je nezbytný k dosažení jejich náležité transpozice. Upozorňuje na jednotlivé následky, ať už v podobě bezprostředního účinku směrnice, nepřímého účinku směrnice, nebo odpovědnosti členského st...
€ 13.95 € 5.86
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právne aspekty otvorených údajo
Právne aspekty otvorených údajo
Juliana Sokolová / Andraško Mesarčík
Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám. S informáciami verejného sektora a jeho špeciálnym druhom, ktorým sú otvorené údaje, vznikajú nové možnosti rozvoja internetových, mobilných a cloudových aplikácií založených na takýchto údajoch. Autori sa preto v...
€ 18.00 € 16.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odvody poistného od 1. 1. 2020
Odvody poistného od 1. 1. 2020
John Soars / Dušan Dobšovič
Z dôvodu medziročnej zmeny priemernej mzdy v hospodárstve SR, sa mení výška minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a tým od 1. 1. 2020 aj výška minimálnych a maximálnych poistných odvodov.Nový minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje na obdobie od januára 2020. Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznámi živnostníkom a...
€ 3.89 € 2.96
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestní právo Evropské unie
Trestní právo Evropské unie
Josh Reynolds / kolektív autorov
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt evropského veřejného žalobce nabyl od prvního vydání konkrétních podob). V...
€ 27.73 € 22.84
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Praktikum z římského práva - 3. rozšírené vydání
Praktikum z římského práva - 3. rozšírené vydání
Jakub Peter; Razim Kamila; Dostalík Bubelová
Praktikum je neocenitelnou studijní pomůckou pro přípravu a práci na seminářích z římského práva. Obsahuje čtrnáct kapitol, které se věnují jednotlivým institutům římského práva - civilnímu procesu, osobám, rodině, věcným právům, obligačnímu, dědickému a trestnímu právu a dalším. Ve třetím vydání bylo praktikum výrazně rozšířeno. Přibyly texty z různých...
€ 16.92 € 14.69
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union
The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union
Naděžda Šišková
Monografie vydaná v angličtině se zaměřuje na perspektivu budoucího vývoje Evropské unie a evropského práva s ohledem na deklarovanou reformu EU a v reflexi na již zcela konkrétní politické návrhy. Tematicky se kniha soustřeďuje na zkoumání změn v nejdůležitějších oblastech ústavního a materiálního práva EU, jež jsou relevantní z hlediska ...
€ 41.06
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sdílená ekonomika a delikty
Sdílená ekonomika a delikty
Tomas Sedlacek / Jan Pichrt
Jednotlivé příspěvky publikace se zaměřují na možné delikty, které vyplývající z činnosti subjektů ve sdílené ekonomice, jako např. správní odpovědnost poskytovatelů pohostinských služeb Airbnb, alternativních poskytovatelů taxislužby (Uber atd.), virtuální měny, škodlivé aspekty daňového zákona, odpovědnost za činnosti vykonávané roboty, jakož i...
€ 19.13
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Státní imunita na prahu 21. století: soumrak, nebo renesance?
Státní imunita na prahu 21. století: soumrak, nebo renesance?
Jaroslav Kudrna
Právo státních imunit je dynamickou oblastí mezinárodního práva veřejného. Státní praxe se nepřetržitě vyvíjí skrze vnitrostátní právní úpravy a rozsudky soudů. Cílem knihy je snaha postihnout současný vývoj státní imunity a identifikovat možné budoucí trendy. Dalším cílem je ze současného vývoje vyvodit konkrétní praktické doporučení ohledně státní imunity jak i...
€ 19.13
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - GDPR snadno a přehledně
GDPR snadno a přehledně
Lucie Staňková
Tato kniha představuje přehledný manuál k zavedení všeho, co musí být provedeno pro soulad s Nařízením GDPR. Jelikož každá firma pracuje s osobními údaji svých zákazníků, zaměstnanců nebo obchodních partnerů, musí také každá firma učinit potřebné kroky pro ochranu jejich osobních údajů podle pokynů Evropské unie i upřesnění členských s...
€ 35.96 € 32.78
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou
Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou
Martina Zdvihalová
Předkládaná publikace analyzuje a interpretuje práva na označení v kontextu s evropskou úpravou, a to zejména v kontextu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, respektive s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001, a současně v kontextu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, jež mění...
€ 22.46 € 17.14
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Návratové konanie
Návratové konanie
Ivar Ekeland / Kristína Absolonová
Migrácia obyvateľstva a cezhraničné partnerstvá prinášajú čoraz viac medzinárodných únosov detí, kedy sa jeden z rodičov rozhodne opustiť miesto obvyklého pobytu maloletého dieťaťa a premiestni sa s ním na územie iného štátu. Maloleté deti sa stávajú nástrojom v rukách rodičov, putujú medzi krajinami, opakovane si vytvárajú nové sociálne...
€ 18.00 € 16.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Montrealská úmluva
Pavel Sedláček
Publikace Montrealská úmluva rozebírá právní otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou, regulovanou od roku 1999 novou mezinárodní úmluvou nahrazující původní Varšavskou úmluvu z roku 1929. V současné době je stranou Montrealské úmluvy okolo 130 států, jde tedy o úmluvu se skutečně celosvětovou působností. Autor v knize podrobn...
€ 29.45
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Insolvenční zákon - 3. vydání
Insolvenční zákon - 3. vydání
Moravec Hásová;
Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již podnikatele nebo spotřebitele. Předkládaná publikace přináší potře...
€ 117.03 € 105.18
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 80 (vč. CD)
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 80 (vč. CD)
soud ČR Ústavní
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, ...
€ 38.07 € 34.22
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání
Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání
Ivo Šlosarčík
Kniha Právní a politický systém Evropské unie mapuje situaci, v jaké se Evropská unie nachází na počátku roku 2017. První část knihy je věnována analýze právního základu EU, jejím institucím a soudnímu systému. Ve druhé části je vysvětlen zejména proces ekonomické dimenze evropské integrace – volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, včetně projektu...
€ 26.44
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Instituty českého mezinárodního práva soukromého
Instituty českého mezinárodního práva soukromého
Naděžda Rozehnalová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 22.14
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva
Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva
David Kosař
Judicializace politiky představuje jeden z nejdůležitějších fenoménů ústavního práva již několik dekád. V posledních letech však soudy zacházejí ještě dále a začínají judicializovat i samotné nastavení soudní soustavy a personální obsazení soudů. Přezkoumávají tak nejen individuální rozhodnutí o odvolávání soudců a soudních funkcionářů, ale rozhodují i o ...
€ 20.85
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II
Bohumil Poláček
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) tvoří druhou část připravované trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a na niž bude navazovat část třetí nazývající se Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Mul...
€ 40.62
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí - komentár
Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí - komentár
Ľudovít Mičinský; Miloš Olík
Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, tzv. Newyorskému dohovoru, je prvou publikáciou svojho druhu - tak v Českej republike, ako aj v Slovenskej republike. Kniha podrobne vysvetľuje jednotlivé články Dohovoru z pohľadu medzinárodnej aplikácie, ako aj lokálnych špecifík v Českej a Sloven...
€ 37.50 € 34.61
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 335 produktov na 9 stranách.

Kniha - Římské právo
€ 19.31€ 23.03
Kniha - Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
€ 49.88€ 60.00
Kniha - Nesporná řízení III
€ 19.81€ 21.15
Kniha - Cezhraničné dedenie
€ 13.96€ 15.00
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Škriatok v pyžamku
€ 10.90€ 11.90
Kniha - AllatRa
€ 19.09€ 23.17
Kniha - Všetci mocní Kremľa
€ 12.96€ 16.90
Kniha - Ja a pánko Hnev
€ 13.50€ 15.00
Kniha - Smradi 1
€ 11.32€ 12.99
Kniha - Duchové K2
€ 9.90€ 9.35
Kniha - Ruská azbuka
€ 0.90€ 1.39
Kniha - Ja som Smrť
€ 7.98€ 9.80
Kniha - Riekanky
€ 1.49€ 1.50
Kniha - Spev o Achillovi
€ 14.58€ 17.90
Kniha - Vieš, že mi chýbaš?
€ 10.90€ 12.99
Kniha - Vieš, že ťa milujem?
€ 10.90€ 12.99
Kniha - Najhoršie deti na svete 3
€ 9.22€ 11.95
Kniha - Hořící stromy
€ 13.47€ 14.99
Kniha - Ako chutí moc
€ 9.91€ 12.99
Kniha - Najhoršie deti na svete
€ 10.09€ 12.95
Kniha - Mária Magdaléna
€ 9.84€ 12.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Dáma kontra strelec
€ 11.99€ 15.95
Kniha - Kráľovná, Jej život
€ 17.85€ 22.90
Kniha - Krvavý mesiac
€ 15.50€ 19.90
Kniha - Padreho klan
€ 13.57€ 16.90
Kniha - Zakliaty kláštor
€ 14.90€ 17.90
Kniha - Na smrť I + II
€ 25.08€ 29.90
Kniha - Nemilosrdný šampionát
€ 16.44€ 19.99
Kniha - Karneval krýs
€ 13.95€ 17.90
Kniha - Hlava ako dôkaz
€ 13.95€ 17.90
Kniha - V Kráľovstve lesných víl
€ 9.77€ 11.99
Kniha - Putovanie po Stredozemi
€ 16.90€ 19.95
Kniha - Frida
€ 13.92€ 16.90
Kniha - Aj varenie je umenie
€ 19.40€ 24.90
Kniha - Jeme zdravo a úsporne
€ 18.12€ 21.99
Kniha - Správna posádka
€ 15.40€ 18.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (po-pia: 08:00-13:00)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!