+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Matej Tóth: Odchýlka
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Medzinárodné právo

V tejto kategórii sa nachádza 314 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Európska únia
Európska únia
Ľudmila Lipková
Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť sa so širokou škálou problematiky v koncipovanom projekte; v sociálno-politickom vnútornom a integračnom procese uplatňovanom v rámci EÚ. Autori v štruktú...
€ 15.60 € 14.48
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Irena Hudecová; Anna Cyprichová; Ivan Makatura
Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupin...
€ 60.00 € 47.12
Skladom - zvyčajne odosielame do 2-4 pracovných dní.
Obrázok - Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
Jozef Čentéš
Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie. Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja tejto právnej úpravy. Vo vedeckej monografii je venovaná pozornosť odpočúva...
€ 36.00 € 30.58
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie
Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie
Peter Ondruš
Monografia je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva, ale aj zdravotníckym manažérom. Poskytuje komplexný prehľad o zdravotníckych systémoch viac ako 60 krajín sveta. Úvodná kapitola popisuje základné charakteristiky systémov, metódy ich posudzovania, ako aj nástroje na ich modernizáciu...
€ 12.40 € 9.21
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mezinárodní právo veřejné - A poměr k jiným právním systémům, obecná část, 6. vydání
Mezinárodní právo veřejné - A poměr k jiným právním systémům, obecná část, 6. vydání
Jiří Malenovský
Šesté vydíní učebnice vychází vic než 20 let po vydání prvním. Zachycuje dlouhodobý vývoj a současný stav mezinárodního práva veřejného, včetně judikatury mezinárodních soudů, i jejich reflexi v teorii. Zvláštní důraz je věnován poměru mezinárodního práva k systémům vnitrostátního práva, předevší...
€ 26.51 € 11.85
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie
Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie
Jozef Čentéš a kolektív
Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2016Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií predkladá odbornej a laickej verejnosti rozsiahly komentár s vysvetlivkami a ucelenou judika...
€ 70.00 € 54.48
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – komentár
Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – komentár
Katarína Janurová; Paulína Mareková
Fondy Európskej únie sú nepochybne šancou pre moderné Slovensko. Od roku 2014 začalo nové programové obdobie, ktorým došlo k zmene viacerých pravidiel implementácie fondov EÚ podľa nových nariadení EÚ. Preto aj ponúkaný komentár k zákonu č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štr...
€ 24.50 € 8.44
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európsky zatýkací rozkaz. Komentár
Európsky zatýkací rozkaz. Komentár
Dagmar Fillová; Miloš Hrvol
Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných členských štátov, v snahe ukázať a zjednotiť postup justičných orgánov a ostatných subjektov, ktoré sú v tomto konaní zainteresovan...
€ 45.00 € 38.21
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Insolvenční zákon - 3. vydání
Insolvenční zákon - 3. vydání
Moravec Hásová;
Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již podnikatele ne...
€ 117.03 € 91.08
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ľudské práva
Ľudské práva
Arnd Pollmann
Slovenský preklad práce Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka svojou komplexnosťou právneho a filozofického výkladu ľudských práv nemá na slovenskom a českom knižnom trhu obdobu. Encyklopedický spôsob, ktorým túto prácu spracovalo približne 50 nemeckých ústavnoprávnych, ekonomicko- a  filozo...
€ 19.00 € 14.63
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Cezhraničná spolupráca štátov V4
Cezhraničná spolupráca štátov V4
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Sládkovičovo – Trnava – Komárno – Svätý Peter – Búč. Riešenie regionálnych problémov, regionálny rozvoj a regionálna politika, realizácia cezhraničnej spolupráce SR v rámci krajín V4.... V zborníku je zaradených 16 príspevkov.
€ 10.32 € 8.84
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy teórie štátu a práva
Základy teórie štátu a práva
Daniel Krošlák; Daniel Šmihula
Učebnica je členená do dvanástich kapitol, v ktorých sa venuje problematike od vzniku štátu a jeho znakov, cez jeho inštitúcie, právo ako normatívny systém, až po právny systém Európskej únie.
€ 14.00 € 5.97
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úvod do Európskeho dohovoru o ľudských právach
Úvod do Európskeho dohovoru o ľudských právach
Iain Cameron
Kniha, vydaná v roku 2000, vysvetľuje pôvod, štruktúru a fungovanie systému ochrany ľudských práv, vytvoreného Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Analyzuje zloženie a funkcie nového Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý bol zriadený, keď Protokol 11 Dohovoru nadob...
€ 16.00 € 12.32
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Miluše Hrnčiříková
Sborník obsahuje příspěvky přednesené v květnu 2017 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny v sekci zaměřené na mezinárodní právo soukromé. Autoři se ve třinácti odborných statích zabývají aktuálními otázkami...
€ 13.05 € 10.14
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
Bohumil Poláček
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) tvoří třetí a poslední část trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a část druhou, nazvanou Kapitoly z mezinárodního dopr...
€ 39.60 € 33.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné právo verejné - Druhá časť
Medzinárodné právo verejné - Druhá časť
Juraj Jankuv; Dagmar Lantajová; Kristián Blaškovič; Tomáš Buchta; Daniel Arbet
Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších osobitných odvetví medzinárodného práva verejného v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Z uvedených odvetví je v učebnici začlenené primárne medzinárodné právo územných režimov, zahŕňajúce režimy štátneho úze...
€ 23.03 € 18.60
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné právo verejné - osobitná časť
Medzinárodné právo verejné - osobitná časť
Peter Vršanský
Publikácia Medzinárodné právo verejné, osobitná časť“ nadväzuje na predošlú, všeobecnú časť učebnice s názvom Medzinárodné právo verejné, všeobecná časť, s ktorou predstavuje komplexné dielo z danej oblasti. Aj v tomto prípade ide o modernú učebnicu, ktorá je nevyhnutným študijným materiálom kaž...
€ 22.00 € 18.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému, 5.vydání
Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému, 5.vydání
Jiří Malenovský
Učebnice se zabývá pojmem a vývojem mezinárodního práva, jeho poměrem k právu vnitrostátnímu a vztahem k navazujícím jevům a normativním systémům. Čtvrté opravené a doplněné vydání.
€ 31.05 € 3.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Římské právo
Římské právo
Jaromír Kincl; Valentin Urfus; Michal Skřejpek
Dotisk nového, podstatně přepracovaného a doplněného vydání úspěšné učebnice římského práva z roku 1995. Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rzobor práv soukromých, tj. práva rodinného a majetkového. Nově je zařazena partie ...
€ 23.03 € 18.25
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání
Právní a politický systém Evropské unie - 4. vydání
Ivo Šlosarčík
Kniha Právní a politický systém Evropské unie mapuje situaci, v jaké se Evropská unie nachází na počátku roku 2017. První část knihy je věnována analýze právního základu EU, jejím institucím a soudnímu systému. Ve druhé části je vysvětlen zejména proces ekonomické dimenze evropské integrace – v...
€ 24.75 € 20.74
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úvod do mezinárodního práva soukromého
Úvod do mezinárodního práva soukromého
Naděžda; Valdhans Jiří; Drličková Klára; KyselovskáTereza Rozehnalová
Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního. Učebnice začíná úvodním vstupem do problema...
€ 16.74 € 14.15
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nariadenie Brusel I
Nariadenie Brusel I
Pavel Lacko
Napriek tomu, že Slovenská republika sa stala členským štátom Európskej únie pred takmer 12 rokmi a tzv. bruselský systém určovania právomoci a uznávania a výkonu rozhodnutí súdov v občianskych a obchodných veciach sa stal súčasťou nášho právneho systému, dosiaľ nebola tejto problematike v odbor...
€ 24.50 € 20.67
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nesporná řízení III
Nesporná řízení III
Karel Svoboda
Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Kniha je orientována...
€ 21.15 € 16.77
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty
Elvíra Zuzana; Ungerová Šidlová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 16.90 € 16.85
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nepeňažná exekúcia
Nepeňažná exekúcia
Peter Molnár
Nepeňažná exekúcia je dielom, v ktorom sa originálnym spôsobom spojili poznatky právnej (súdnej a exekútorskej) praxe s výsledkami vedeckého skúmania tohto razantného spôsobu núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Autor vytvára, po prvýkrát v slovenskej právnickej spisbe, teoretické základy ...
€ 19.00 € 16.14
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Komentár
Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Komentár
Fiačan; Kerecman; Baricová; Hellenbart; Sedlačko a kolektív
Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife (vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z.) prináša podrobný výklad ustanovení tohto pomerne stručného, avšak o to významnejšieho právneho predpisu. Početný autorský kolektív, zložený z predstaviteľov advokátskej a justičnej praxe, je zárukou odbornosti a rele...
€ 39.00 € 32.82
Skladom - zvyčajne odosielame do 2-4 pracovných dní.
Obrázok - Karuselové podvody
Karuselové podvody
Michal Šefčík
Publikace analyzuje současná opatření proti karuselovým (kolotočovým) podvodům v rámci Evropské unie a porovnává je mezi sebou. Jejím cílem je navrhnout legislativní řešení, resp. vybrat taková, která by tyto podvody vymýtila.
€ 8.55 € 7.34
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mezinárodní trestní soud (2005-2017)
Mezinárodní trestní soud (2005-2017)
Ondřej Svaček
Mezinárodní trestní soud (MTS) oslavil v roce 2017 své 15. narozeniny. Předkládaný titul je prvním obsáhlejším a ucelenějším česky psaným zpracováním dosavadní rozhodovací praxe tohoto historicky prvního univerzálního mezinárodního trestního tribunálu. Text je rozdělen do dvou hlavních částí. V p...
€ 18.33 € 14.52
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Cezhraničné dedenie
Cezhraničné dedenie
Miriam Imrich Breznoščáková
Publikácia o cezhraničných dedičstvách poskytuje komplexný výklad najdôležitejších ustanovení kolíznych noriem s cezhraničným prvkom v súčasnej národnej právnej úprave Slovenska, ako aj výklad najdôležitejších ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozho...
€ 15.00 € 12.77
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Súdny systém EÚ
Súdny systém EÚ
Michael Siman; Miroslav Slašťan
Dňa 1.12.2009 vstúpila do platnosti reformná Lisabonská zmluva, ktorá podstatne zmenila a doplnila primárne právo EÚ. Okrem zrušenia Európskeho spoločenstva (a tým nahradenia komunitárneho práva úniovým právom, či právom Únie) predstavila viaceré novinky v rámci úniového súdneho systému. Dochádza...
€ 38.00 € 28.40
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo medzinárodných organizácií
Právo medzinárodných organizácií
Jozef Valuch; Michaela Rišová; Radoslav Seman
Učebnica približuje najvýznamnejšie aspekty skúmanej problematiky, od základných poznatkov cez historické súvislosti až po najvýznamnejšie medzinárodné vládne organizácie súčasnosti, doplnené inštitúciami a zoskupeniami charakterizujúcimi nadnárodnú spoluprácu. Poznatky uvedené v publikácii refl...
€ 39.00 € 33.12
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európska únia alebo Federácia národných štátov?
Európska únia alebo Federácia národných štátov?
Jozef Mihalik
V publikácii sa autor zasadzuje za formovanie európskeho modelu sociálno-ekonomického rozvoja vyúsťujúceho do európskej federácie národných štátov realizovaním politickej únie paralelne s bankovou, finančnou, fiškálnou a hospodárskou úniou. Vo svojich prístupoch a metódach ponúka možné riešenie ...
€ 15.99 € 13.58
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Montrealská úmluva
Pavel Sedláček
Publikace Montrealská úmluva rozebírá právní otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou, regulovanou od roku 1999 novou mezinárodní úmluvou nahrazující původní Varšavskou úmluvu z roku 1929. V současné době je stranou Montrealské úmluvy okolo 130 států, jde tedy o úmluvu se skutečně celosvě...
€ 29.14 € 22.24
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Právny stav k 15. septembru 2017 - Úzz, 2. vydanie
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Právny stav k 15. septembru 2017 - Úzz, 2. vydanie
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s právnym stavom k 15. septembru 2017, so zmenami poslednej novelizácie.
€ 2.20 € 1.86
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Průmyslové právo v praxi
Průmyslové právo v praxi
Josef Zíma
Publikace o prumyslovém právu v praxi je svěžím dílkem Ing. Josefa Zimy, zkušeného odborníka a předsedy Asociace rozvoje invencí a duševního vlastníctví (ARID). Publikaci lze doporučit všem těm, kteří se o tuto problematiku začínají vážněji zajímat, ale také každému, kdo si chce rozšířit své obz...
€ 6.49 € 5.00
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář
Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář
kolektív autorov
EKZ157 - Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář • Prakticky zaměřený komentář odhaluje možnosti aplikace nové právní úpravy. • Publikace klade důraz na podrobnou analýzu práva Evropské unie, v jehož světle je nutno jednotlivá ustanovení zákona vykládat. • Stranou pozornosti nezůstávají a...
€ 65.33 € 50.85
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy evropské konkurenceschopnosti
Základy evropské konkurenceschopnosti
Eva Klvačová; Jiří Malý; Karel Mráček
Řada manažerů si doplňuje či zvyšuje své vzdělání: je to nezbytná nutnost nejen pro další kariérní postup, ale pro získání aktuálních informací, potřebných pro každodenní práci. Závěrečným aktem, kterým sice skončí studijní období, ale který začíná mnohem dříve, je napsání a obhájení bakalářské, ...
€ 7.43 € 5.53
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Evropská úmluva o lidských právech
Evropská úmluva o lidských právech
Kmec; Kosař; Kratochvíl; Bobek
Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší : - originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních principů výkladu jed...
€ 175.31 € 141.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí
Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí
Juraj Marušiak; Kamil Sládek; Peter Zelenák
Zborník obsahuje príspevky z rovnomennej medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v apríli 2004 v Smoleniciach. Je výsledkom spolupráce mladých vedeckých pracovníkov s renomovanými odborníkmi. Súčasnú integráciu európskeo kontinentu autori chápu ako dlhodobý proces s historickými koreňmi.
€ 15.34 € 10.71
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné vzťahy
Medzinárodné vzťahy
Jaroslav Straka; kolektív autorov
Publikáciu spracovaná od renomovaných autorov, ktorí sa problematikou medzinárodných vzťahov zaoberajú nielen z profesionálneho záujmu. Je napísaná spôsobom, ktorý svedčí o osobnej zainteresovanosti a ich dlhoročnom záujme o túto tému. Obsahuje prehľad o kreovaní a fungovaní vzťahov medzi subjekt...
€ 18.50 € 15.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 314 produktov na 8 stranách.

Kniha - GDPR pro praxi
€ 17.90€ 19.74
Kniha - Európska únia
€ 14.48€ 15.60
Kniha - Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
€ 47.12€ 60.00
Kniha - Ľudské práva
€ 14.63€ 19.00
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.68€ 17.90
Kniha - Hercule Poirot: Povídky
€ 36.88€ 46.95
Kniha - Tri sestry
€ 10.22€ 12.90
Kniha - Mein Kampf
€ 18.06€ 26.09
Kniha - Trhlina
€ 10.22€ 12.90
Kniha - Dedko, rozprávaj
€ 14.06€ 17.90
Kniha - Hercule Poirot: Poviedky
€ 39.19€ 49.90
Kniha - Priepasť
€ 10.22€ 12.90
Kniha - Z ničeho nic
€ 6.99€ 9.40
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
€ 9.44€ 11.90
Kniha - Gundžovníky
€ 30.49€ 39.90
Kniha - Lulus - cukrárka
€ 13.27€ 16.90
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 25.05€ 31.90
Kniha - Ako neprísť o dieťa
€ 15.13€ 19.80
Kniha - Biológia presvedčenia
€ 7.56€ 8.90
Kniha - Nenásytná húsenička
€ 7.60€ 9.50
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.97€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.41€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.85€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.98€ 12.95
Kniha - Sagan: My World
€ 12.59€ 16.95
Kniha - Mníchov
€ 10.97€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.42€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 10.22€ 12.90
Kniha - Matej Tóth: Odchýlka
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Gogo
€ 6.80€ 5.90
Kniha - Keby zavolal
€ 10.22€ 12.90
Kniha - Halloweensky večierok
€ 8.64€ 10.90
Kniha - List zo záhrobia
€ 10.97€ 13.95
Kniha - Mama a syn
€ 6.26€ 7.90
Kniha - Odetí do krásy
€ 31.33€ 39.90
Kniha - Terapia
€ 10.79€ 13.90
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
€ 9.44€ 11.90
Kniha - The Little Book of Lykke
€ 9.82€ 12.50
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.