+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Medzinárodné právo

V tejto kategórii sa nachádza 324 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Irena Hudecová; Anna Cyprichová; Ivan Makatura
Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupiny WP29.
€ 60.00 € 44.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Římské právo
Římské právo
Jaromír Kincl; Valentin Urfus; Michal Skřejpek
Dotisk nového, podstatně přepracovaného a doplněného vydání úspěšné učebnice římského práva z roku 1995. Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rzobor práv soukromých, tj. práva rodinného a majetkového. Nově je zařazena partie o římském právu trestním. Příloha obsahuje rozsáhlý výběr latinských právních...
€ 23.03 € 19.80
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné právo verejné - osobitná časť
Medzinárodné právo verejné - osobitná časť
Peter Vršanský
Publikácia Medzinárodné právo verejné, osobitná časť“ nadväzuje na predošlú, všeobecnú časť učebnice s názvom Medzinárodné právo verejné, všeobecná časť, s ktorou predstavuje komplexné dielo z danej oblasti. Aj v tomto prípade ide o modernú učebnicu, ktorá je nevyhnutným študijným materiálom každej právnickej fakulty a základom právnického vz...
€ 22.00 € 18.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné právo verejné - Druhá časť
Medzinárodné právo verejné - Druhá časť
Juraj Jankuv; Dagmar Lantajová; Kristián Blaškovič; Tomáš Buchta; Daniel Arbet
Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších osobitných odvetví medzinárodného práva verejného v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Z uvedených odvetví je v učebnici začlenené primárne medzinárodné právo územných režimov, zahŕňajúce režimy štátneho územia, štátnych hraníc, hraničných režimov a cezh...
€ 23.03 € 18.22
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie
Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie
Jozef Čentéš a kolektív
Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2016Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií predkladá odbornej a laickej verejnosti rozsiahly komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému por...
€ 70.00 € 52.88
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Komentár
Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Komentár
Fiačan; Kerecman; Baricová; Hellenbart; Sedlačko a kolektív
Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife (vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z.) prináša podrobný výklad ustanovení tohto pomerne stručného, avšak o to významnejšieho právneho predpisu. Početný autorský kolektív, zložený z predstaviteľov advokátskej a justičnej praxe, je zárukou odbornosti a relevantnej výpovednej hodnoty...
€ 39.00 € 31.86
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európska únia
Európska únia
Ľudmila Lipková
Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť sa so širokou škálou problematiky v koncipovanom projekte; v sociálno-politickom vnútornom a integračnom procese uplatňovanom v rámci EÚ. Autori v štruktúrovanom obsahu, s ve...
€ 15.60 € 13.81
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie
Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie
Peter Ondruš
Monografia je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva, ale aj zdravotníckym manažérom. Poskytuje komplexný prehľad o zdravotníckych systémoch viac ako 60 krajín sveta. Úvodná kapitola popisuje základné charakteristiky systémov, metódy ich posudzovania, ako aj nástroje na ich modernizáciu. Druhá kapitola sa venuje zdra...
€ 12.40 € 8.63
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Cezhraničná spolupráca štátov V4
Cezhraničná spolupráca štátov V4
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Sládkovičovo – Trnava – Komárno – Svätý Peter – Búč. Riešenie regionálnych problémov, regionálny rozvoj a regionálna politika, realizácia cezhraničnej spolupráce SR v rámci krajín V4.... V zborníku je zaradených 16 príspevkov.
€ 10.32 € 8.21
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
Bohumil Poláček
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) tvoří třetí a poslední část trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a část druhou, nazvanou Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo). Mezinárodní dopra...
€ 39.60 € 31.33
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ukrajinsko-Slovenský právnický slovník
Ukrajinsko-Slovenský právnický slovník
Štefan Uraz
Ukrajinsko - slovenský právnický slovník obsahuje viac ako 38 tisíc odborných termínov. Kniha je určená predovšetkým súdnym prekladateľom a tlmočníkom, podnikateľskej verejnosti zaoberajúcej sa podnikaním na Ukrajine, prípadne i slovenskej a ukrajinskej právnickej verejnosti.
€ 12.60 € 9.36
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
Regina O’Melvenyová / Jakub Berthoty
Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát a určite ju odporúčam slovenskému odbornému čitateľovi." Mgr. Martin Husovec, PhD. Assistant professor, Tilburg University, Law School...
€ 69.00 € 56.72
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Miluše Hrnčiříková
Sborník obsahuje příspěvky přednesené v květnu 2017 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny v sekci zaměřené na mezinárodní právo soukromé. Autoři se ve třinácti odborných statích zabývají aktuálními otázkami řešení přeshraničních sporů ve vztahu k autonomii vůle stran. S...
€ 13.05 € 9.74
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úvod do mezinárodního práva soukromého
Úvod do mezinárodního práva soukromého
Naděžda; Valdhans Jiří; Drličková Klára; KyselovskáTereza Rozehnalová
Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního. Učebnice začíná úvodním vstupem do problematiky včetně historického vývoje a dále podává potřebný...
€ 16.74 € 13.48
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mezinárodní humanitární právo
Mezinárodní humanitární právo
Ondřej; Šturma; Bílková; Jílek a kol.
Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů v současnosti. Mezinárodní humanitární právo je zde chápáno v širokém slova smyslu zahrnující jak tzv. „ženevské právo“ sloužící k ochraně obětí ozbrojených konfl iktů, tak i „haagské právo,“ které reguluje ozbrojené konfl ikty tím, že zakazuje určité chování za ozbroj...
€ 47.32 € 42.07
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európsky zatýkací rozkaz. Komentár
Európsky zatýkací rozkaz. Komentár
Dagmar Fillová; Miloš Hrvol
Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných členských štátov, v snahe ukázať a zjednotiť postup justičných orgánov a ostatných subjektov, ktoré sú v tomto konaní zainteresované. Pre úplnosť a prehľadnosť tej...
€ 45.00 € 36.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
Jozef Čentéš
Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie. Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja tejto právnej úpravy. Vo vedeckej monografii je venovaná pozornosť odpočúvaniu z hľadiska medzinárodných zmlúv, práva ...
€ 36.00 € 29.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Insolvenční zákon - 3. vydání
Insolvenční zákon - 3. vydání
Moravec Hásová;
Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již podnikatele nebo spotřebitele. Předkládaná publikace přináší potře...
€ 117.03 € 93.92
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Cezhraničné dedenie
Cezhraničné dedenie
Miriam Imrich Breznoščáková
Publikácia o cezhraničných dedičstvách poskytuje komplexný výklad najdôležitejších ustanovení kolíznych noriem s cezhraničným prvkom v súčasnej národnej právnej úprave Slovenska, ako aj výklad najdôležitejších ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prija...
€ 15.00 € 12.05
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy teórie štátu a práva
Základy teórie štátu a práva
Daniel Krošlák; Daniel Šmihula
Učebnica je členená do dvanástich kapitol, v ktorých sa venuje problematike od vzniku štátu a jeho znakov, cez jeho inštitúcie, právo ako normatívny systém, až po právny systém Európskej únie.
€ 14.00 € 5.59
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - GDPR - ochrana osobných údajov
GDPR - ochrana osobných údajov
Publikácia obsahuje: Zákon o ochrane osobných údajov s komentárom, Vyhláška o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov, Naridenie k ochrane osobných údajov, prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov, Príklady z praxe, Slovník pojmov,...
€ 11.50 € 7.62
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Karuselové podvody
Karuselové podvody
Michal Šefčík
Publikace analyzuje současná opatření proti karuselovým (kolotočovým) podvodům v rámci Evropské unie a porovnává je mezi sebou. Jejím cílem je navrhnout legislativní řešení, resp. vybrat taková, která by tyto podvody vymýtila.
€ 8.55 € 6.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úvod do Európskeho dohovoru o ľudských právach
Úvod do Európskeho dohovoru o ľudských právach
Iain Cameron
Kniha, vydaná v roku 2000, vysvetľuje pôvod, štruktúru a fungovanie systému ochrany ľudských práv, vytvoreného Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Analyzuje zloženie a funkcie nového Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý bol zriadený, keď Protokol 11 Dohovoru nadobudol účinnosť. Objasňuje rozsah práv a ...
€ 16.00 € 11.96
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mezinárodní trestní soud (2005-2017)
Mezinárodní trestní soud (2005-2017)
Ondřej Svaček
Mezinárodní trestní soud (MTS) oslavil v roce 2017 své 15. narozeniny. Předkládaný titul je prvním obsáhlejším a ucelenějším česky psaným zpracováním dosavadní rozhodovací praxe tohoto historicky prvního univerzálního mezinárodního trestního tribunálu. Text je rozdělen do dvou hlavních částí. V první je podán systematický rozbor práva a zejména rozhodov...
€ 18.33 € 14.49
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné právo súkromné, 2. vydanie
Medzinárodné právo súkromné, 2. vydanie
kolektív autorov
Od prvého vydania učebnice Medzinárodného práva súkromného uplynulo päť rokov, počas ktorých slovenské medzinárodné právo súkromné zaznamenalo celý rad zmien. Tieto zmeny majú pôvod vo vnútroštátnom práve (nepochybný vplyv Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku na odvetvie), no predovšetkým sa pod ne podpisuje n...
€ 55.00 € 44.82
Skladom - zvyčajne odosielame do 2-4 pracovných dní.
Obrázok - Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví
Jan Malíř, Tomáš Doležal
Právní monografie Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy se čtenářům snaží nabídnout soustavnější pohled na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) k otázkám zdravotního práva a zdravotní péče. Nelze totiž přehlédnout, že před ESLP, jehož posláním je dohlížet na dodržování E...
€ 13.50 € 11.14
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – komentár
Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov – komentár
Katarína Janurová; Paulína Mareková
Fondy Európskej únie sú nepochybne šancou pre moderné Slovensko. Od roku 2014 začalo nové programové obdobie, ktorým došlo k zmene viacerých pravidiel implementácie fondov EÚ podľa nových nariadení EÚ. Preto aj ponúkaný komentár k zákonu č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondo...
€ 24.50 € 8.02
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy evropské konkurenceschopnosti
Základy evropské konkurenceschopnosti
Eva Klvačová; Jiří Malý; Karel Mráček
Řada manažerů si doplňuje či zvyšuje své vzdělání: je to nezbytná nutnost nejen pro další kariérní postup, ale pro získání aktuálních informací, potřebných pro každodenní práci. Závěrečným aktem, kterým sice skončí studijní období, ale který začíná mnohem dříve, je napsání a obhájení bakalářské, diplomové či doktorské práce. Právě této skutečnosti se věnuje kniha doc. ...
€ 7.43 € 5.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Energetická bezpečnosť a mezinárodní politika
Energetická bezpečnosť a mezinárodní politika
Judita Štouračová; Oskar Krejčí
Sborník příspěvků z konference, pořádané Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů v Senátu Parlamentu České republiky, přináší názory českých a slovenských vědců a politologů na aktuální téma současnosti – problematiku bezpečného zásobování ropou, zemním plynem a elektřinou a jeho potenciálním rozvojem. Odborníci vyhodnocují možná rizika nov...
€ 9.31 € 6.96
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí
Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí
Juraj Marušiak; Kamil Sládek; Peter Zelenák
Zborník obsahuje príspevky z rovnomennej medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v apríli 2004 v Smoleniciach. Je výsledkom spolupráce mladých vedeckých pracovníkov s renomovanými odborníkmi. Súčasnú integráciu európskeo kontinentu autori chápu ako dlhodobý proces s historickými koreňmi.
€ 15.34 € 9.43
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné vzťahy
Medzinárodné vzťahy
Jaroslav Straka; kolektív autorov
Publikáciu spracovaná od renomovaných autorov, ktorí sa problematikou medzinárodných vzťahov zaoberajú nielen z profesionálneho záujmu. Je napísaná spôsobom, ktorý svedčí o osobnej zainteresovanosti a ich dlhoročnom záujme o túto tému. Obsahuje prehľad o kreovaní a fungovaní vzťahov medzi subjektmi medzinárodných vzťahov od čias d...
€ 18.50 € 15.44
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zdanění majetku v Evropě
Zdanění majetku v Evropě
Michal Radvan
Publikace komplexně informuje o majetkových daních v České republice a v Evropě, pričemž českou právní úpravu komparuje s regulací v dalších evropských zemích. Po úvodní části, referující o teorii majetkových daní a jejich historii, se věnuje jednotlivým konstrukčním prvkům (předmět zdanění a osvobození od daně, poplatník daně, princip výpočtu ...
€ 27.76 € 14.58
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mezinárodní říční doprava
Mezinárodní říční doprava
Bohumil Poláček
Vzhledem ke značné šíři tématu se publikace zaměřuje na předmětnou úpravu především z pohledu České republiky coby subjektu mezinárodního práva veřejného. Přednostně se tak věnuje mezinárodním smlouvám ratifikovaným Českou republikou a vnitrostátní právní úpravě říční plavby na našem území. Publikace usiluje rovněž o přehlednou komentovanou prezen...
€ 32.43 € 25.86
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Montrealská úmluva
Pavel Sedláček
Publikace Montrealská úmluva rozebírá právní otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou, regulovanou od roku 1999 novou mezinárodní úmluvou nahrazující původní Varšavskou úmluvu z roku 1929. V současné době je stranou Montrealské úmluvy okolo 130 států, jde tedy o úmluvu se skutečně celosvětovou působností. Autor v knize podrobn...
€ 29.14 € 21.58
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nesporná řízení III
Nesporná řízení III
Karel Svoboda
Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Kniha je orientována na řešení praktických problémů, jako je například akt...
€ 21.15 € 16.81
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2016 vo veciach dane z pridanej hodnoty
Elvíra Zuzana; Ungerová Šidlová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 16.90 € 15.89
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné právo verejné
Medzinárodné právo verejné
Peter Vršanský
Publikácia „Medzinárodné právo verejné, všeobecná časť“ predstavuje modernú učebnicu, ktorá je nevyhnutným študijným materiálom každej právnickej fakulty a základom komplexného právnického vzdelania v oblasti medzinárodného práva.Prakticky orientovaná učebnica je určená študentom a pedagógom právnických fakúlt, ako aj odbornej vedeckej verej...
€ 19.00 € 15.70
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ - komentár
Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ - komentár
Jaroslav Krajčo
Publikácia je vyjadrením snahy autora predložiť právnej verejnosti publikáciu zameranú na aplikačnú prax súdov, ktorá sa týka riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských vzťahov. Zahŕňa nielen dostupné poznatky vnútroštátnych súdov, ale najmä aplikačné poznatky Európskeho súdneho dvora
€ 55.00 € 40.84
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo Evropské unie
Právo Evropské unie
Michal Tomášek
Nejnovější učebnici práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a jejich spolupracovníků. Učebnice klade velký důraz na propojení t...
€ 30.55 € 24.28
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva 3.vydání
Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva 3.vydání
Bohumil Pikna
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 22.53 € 19.25
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 324 produktov na 9 stranách.

Kniha - Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
€ 44.95€ 60.00
Kniha - Římské právo
€ 19.80€ 23.03
Kniha - Európska únia
€ 13.81€ 15.60
Kniha - GDPR pro praxi
€ 17.37€ 19.74
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.15€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 26.09
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.05€ 14.90
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.89€ 11.90
Kniha - Dievča z titulky
€ 8.15€ 10.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 9.88€ 12.95
Kniha - Satanská bible
€ 10.77€ 16.40
Kniha - Sára, Kniha první
€ 6.11€ 9.35
Kniha - Majster a Margaréta
€ 9.88€ 12.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.63€ 12.99
Kniha - Dark side of Žika
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Moc faktov
€ 14.25€ 18.90
Kniha - Rodinné klbko
€ 9.92€ 12.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 9.88€ 12.95
Kniha - Čierny kruh
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.15€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.05€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 8.63€ 11.99
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.63€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.35€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!