+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Súkromné právo

V tejto kategórii sa nachádza 1152 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Občiansky zákonník (I. a II. zväzok)
Občiansky zákonník (I. a II. zväzok)
kolektív autorov
Prvý Veľký komentár C. H. Beck k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu, vedeného doc. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorý pozostáva z odborníkov venujúcim sa civilnému právu v teórii i praxi. Spracovanie jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka bolo medzi autoro...
€ 189.00 € 157.17
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Pracovnoprávne vzťahy v školstve
Pracovnoprávne vzťahy v školstve
Ivo Pospíšil / Jarmila Belešová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 13.88
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok
Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok
Ján Lazar
Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne prepracované a doplnené. Predstavuje aktualizované komplexné dielo, v ktorom je na základe vedecky podloženého systémového prístupu spracovaná matéria všeobecného súkromného práva. Podľa tohto prístupu je poradie a nadväznosť ...
€ 75.00 € 61.82
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok), 3. aktualizované vydanie
Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok), 3. aktualizované vydanie
Imrich Fekete
Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkladu ešte detailnejšie rozčlenené a opatrené priliehavými nadpismi – sledujúc tak systematiku jednotlivý...
€ 73.00 € 56.15
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o rodine. Komentár 2. vydanie
Zákon o rodine. Komentár 2. vydanie
kolektív autorov
"Nakladateľstvo C. H. Beck Vám prináša 2. vydanie komentára k zákonu o rodine, ktorý vo svojom komplexnom a podrobnom výklade reaguje na legislatívne zmeny zákona prijaté od prvej publikácie komentára v roku 2010, vrátane poslednej novely zákona č. 125/2013 Z. z., ktorá zmenila ustanovenia týkajúce sa omeškania s plnen...
€ 49.00 € 43.66
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obchodné právo (2. vydanie)
Synnestvedt A. S. D. / Pavol Kubíček
Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2017 a 2018. V p...
€ 27.73 € 22.15
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občiansky zákonník - Veľký komentár (3. zväzok)
Občiansky zákonník - Veľký komentár (3. zväzok)
Imrich Fekete
Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po komentári tohto druhu. Preto sme pre Vás pripravili reedíciu Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení po...
€ 73.00 € 57.16
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonník práce s účinnosťou od 1. januára 2019, 11. vydanie
Zákonník práce s účinnosťou od 1. januára 2019, 11. vydanie
Tom Hutchinson
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 347/2018 a zákona č. 376/2018 Z.z.
€ 4.40 € 3.61
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Občiansky zákonník - s komentárom a judikatúrou platný od 1. apríla 2016
Občiansky zákonník - s komentárom a judikatúrou platný od 1. apríla 2016
Kolektív
Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 91/2016 Z. z. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá slúži predovšetkým potrebám dennej praxe našich čitateľov. Niektorým ust...
€ 32.00 € 23.91
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár
Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár
Števček; Marek; Ficová; Svetlana; Tomašovič; Marek; Kotrecová; Alexandra
Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku vrátane novely účinnej od 1. 1. 2015. Autori využili svoje dlhoročné t...
€ 79.00 € 64.53
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o rodine. Komentár, 3. vydanie SO_EKZ65
Zákon o rodine. Komentár, 3. vydanie SO_EKZ65
Bronislava Pavelková
Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové ustanovenia a pravidlá podľa Civilného mimosporového poriadku. Komentár okrem...
€ 69.00 € 56.36
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodný zákonník - Veľký komentár 2. zväzok
Obchodný zákonník - Veľký komentár 2. zväzok
Mojmír Mamojka
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií pod vedením Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc. Súčasťou k...
€ 70.00 € 53.36
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občiansky zákonník pre prax- Komentár (3 zväzky
Občiansky zákonník pre prax- Komentár (3 zväzky
Krajčo Jaroslav
Publikácia venuje osobitnú pozornosť vnútorným vzťahom v rámci právnej úpravy v Občianskom zákonníku, ale aj vzťahom Občianskeho zákonníka k osobitným právnym úpravám, vrátane vzťahu k medzinárodným dokumentom, ktorými je Slovenská republika viazaná. Komentár ozrejmuje aj vzťah jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka a ustanovení O...
€ 139.28
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákony 2020 II. B - Občianske zákony - Úplné znenie k 1.1.2020
Zákony 2020 II. B - Občianske zákony - Úplné znenie k 1.1.2020
PORADCA s.r.o.
Zborník Zákony II B obsahuje zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Zborník je dôležitou pomôckou...
€ 7.00 € 4.95
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občiansky zákonník. Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. marcu 2019, 8. vydanie
Občiansky zákonník. Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. marcu 2019, 8. vydanie
kolektív autorov
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. marcu 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie: nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 38/2019 Z. z.
€ 5.00 € 3.96
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o kolektívnom vyjednávaní
Zákon o kolektívnom vyjednávaní
Ondrej Matejka
Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní prináša čitateľovi možnosť bližšie sa oboznámiť s odvetvím pracovného práva, ktoré upravuje kolektívne vyjednávanie a právne vzťahy súvisiace s kolektívnym vyjednávaním, a lepšie tak pochopiť nielen súvislosti medzi jednotlivými ustanoveniami zákona o kolektívnom vyjednávaní, ale najmä jednotlivé pr...
€ 20.00 € 4.96
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - ZÁKONY 2020 III/A - Zákonník práce - úplné znenie k 1.1.2020
ZÁKONY 2020 III/A - Zákonník práce - úplné znenie k 1.1.2020
Ezra Pound / PORADCA s.r.o.
Zborník Zákony III A obsahujú právne predpisy, bez ktorých by nemohol zamestnávateľ zamestnávať. Základným právnym predpisom je Zákonník práce, zákon o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práce či zákon o nelegálne práci a nelegálnom zamestnávaní. Každoročne sa mení výška minimálnej mzdy, nie je tomu inak ani tento rok. O akú sumu ide, nájdete v...
€ 7.00 € 4.95
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o právu shromažďovacím (č. 84-1990 Sb.). Praktický komentář
Zákon o právu shromažďovacím (č. 84-1990 Sb.). Praktický komentář
Kateřina Jamborová
Praktický komentář k zákonu č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, od autorů Kateřiny Jamborové a Jana Potměšila vychází z aplikačních zkušeností autorů při poskytování poradenství obcím a Policii České republiky, a to v terénu, správním řízení i v soudním řízení správním, jakož i z komunikace se svolavateli i účastníky shromáždění. Komentář by měl být pra...
€ 22.46 € 15.92
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář
Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář
kolektiv autorů
Komentář odhaluje rozsáhlé změny v právní úpravě, které zavádí nová právní úprava. Striktní právní úprava se nyní vztahuje i na hypoteční úvěry poskytované spotřebitelům a řadu dalších kategorií z působnosti dřívějšího zákona o spotřebitelských úvěrech vyňatých. Současně došlo ke změnám právní úpravy samotné. Podstatná část komentovaného zákona zavádí zcela nové požadavky...
€ 74.73 € 68.36
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie
Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie
Mária Patakyová
Piate, doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu, pričom výklad je aktualizovaný a zohľadňuje zmeny Obchodného zákonníka, ktoré boli prijaté od posledného vydan...
€ 129.00 € 106.32
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobné ochranné pracovné prostriedky
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Miroslava Kordošová
Predkladaná publikácia prezentuje ucelený súbor poznatkov z oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), a to z hľadiska povinností zamestnávateľa a zamestnancov ako aj z hľadiska ponuky trhu s OOPP na Slovensku. Prináša prehľad súčasnej platnej právnej úpravy, aktuálne typy a druhy najčastejšie pou...
€ 23.60 € 8.19
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o rodine a vzory právnych podaní podľa Zákona o rodine s komentárom, judikatúrou a dôvodovou správou
Zákon o rodine a vzory právnych podaní podľa Zákona o rodine s komentárom, judikatúrou a dôvodovou správou
Milada Illášová
Zákon o rodine sprevádza celý život rodinu od jej založenia. Rieši rôzne a to i problematické otázky rodiny a vzájomných vzťahov jej členov, ako aj vzťahov navonok. Publikácia aktuálne reaguje aj na morálny, spoločenský a právny problém posledných rokov, ktorým je domáce násilie. Záverečná kapitola poskytuje informácie a návod obetiam...
€ 22.50 € 18.18
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár
Milan Ďurica
Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v dôsledku novelizácie konkurzného práva. Konkurzné konania trvajú značnú dobu, a preto autor podáva v komentári osobitne výklad tých konaní, ktoré začali do 1.1.2012 ( vrátane zmien právnej úpravy, ktoré nastali do 1. januára...
€ 69.00 € 57.90
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vzory zmlúv, žalôb a podaní + CD
Vzory zmlúv, žalôb a podaní + CD
Michael McCarthy
Vzory zmlúv, žalôb a podaní + CD so 400 editovateľnými vzormi z oblastí Zákonníka práce, Zákona o rodine, Obchodného a občianskeho zákonníka, Civilného sporového poriadku, Exekučného a správneho poriadku. Sprievodný komentár poskytuje informácie a pomoc pri realizovaní zmluvných vzťahov s odvolávkou na príslušný právny predpis. CD obsahuj...
€ 23.90 € 18.02
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - UZZ 22/2017 Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
UZZ 22/2017 Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
podľa právneho stavu k 27. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 22/2017) Úplné znenie zákona č. 513/1991 Z. z. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK Po zmene zákonom č. 264/2017 Z. z.: *Sedem nových alebo zmenených povinností pre podnikateľov: 1. Podať návrh na zrušenie spoločnosti bývalým štatutárnym orgánom. 2. Poskytovať primeranú súčinnosť býval...
€ 12.34 € 9.66
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vzory podání a smluv s vysvětlivkami - 2. aktualizované a doplněné vydání
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami - 2. aktualizované a doplněné vydání
Jan Tuláček
Druhé vydání příručky přináší téměr 300 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Vzory si lze stáhnout v elektronické podobě z webových stránek.
€ 46.53 € 33.89
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Agentúrne zamestnávanie
Agentúrne zamestnávanie
Andrea Olšovská
Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé problémy, s ktorými sa agentúry dočasného zamestnávania a užívatelia stretávajú. Ucelený pohľad na túto oblasť v právnom poriadku SR prináša publikácia „Agentúrne zamestnávanie“, ktorá je dielom kolektívu autorov – o...
€ 32.50 € 26.60
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení
Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení
Alexander J. Bělohlávek
Monografie se zabývá postavením spotřebitele v jednotlivých procesních fázích, ingerencí obecných soudů do rozhodčího řízení v souvislosti s ochranou spotřebitele, jednotlivými částmi řízení a uznáním a výkonem rozhodčích nálezů vydaných ve spotřebitelských sporech, a to jak v tuzemském kontextu, tak v mezinárodním prostředí. Publ...
€ 34.58 € 29.32
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teória práva
Teória práva
Alexander Bröstl; Gabriela Dobrovičová; Imrich Kanárik
Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo skúmania jeho rôznych významov. Hľadá spoločné znaky a odlišnosti medzi právnymi normami a...
€ 11.28 € 9.83
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vybrané historické zdroje současného rodinného práva
Vybrané historické zdroje současného rodinného práva
Renata Veselá
Publikace se zabývá některými aspekty právně historického vývoje rodinného práva. Komparace hledá kořeny v základech římskoprávních, středověkých i novodobých. Cílem publikace bylo prokázat, že rodina jako společenský fenomén v našem prostředí prošla různými společenskými vlivy v historickém kontextu. Prameny publikace dokumentují, že vý...
€ 13.02 € 9.23
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti
Právne aspekty zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti
Ivica Gulášová
Z obsahu: Informovaný súhlas pacienta Etické aspekty informovaného súhlasu pacienta Práva pacienta Právne aspekty informovanosti rodinných príslušníkov informovaný súhlas pacienta pri transplantáciách orgánov, tkanív a buniek Úlohy sestry pri uplatňovaní Charty práv dieťaťa a v ochrane práv hospitalizovaného dieťaťa Prieskum úr...
€ 3.65 € 2.70
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vzory zmlúv a podaní pre občanov, 4. vydanie
Vzory zmlúv a podaní pre občanov, 4. vydanie
Milada Illášová
Kniha obsahuje vzory rôznych zmlúv, dohôd, podaní a písomností podľa pracovného práva, ktorá je súčasťou série podobných publikácií vydaných vydavateľstvom NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. Je určená všetkým, ktorí chcú sami riešiť svoje problémy v pracovnoprávnych vzťahoch. Je praktickou príručkou aj pre tých, ktorí sa pracovným právom zaoberajú ...
€ 22.90 € 17.27
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - ZÁKONY II časť A 2020
ZÁKONY II časť A 2020
Jan Soukup / PORADCA s.r.o.
V publikácii nájdete úplné znenia zákonov a právnych predpisov po novelách platných k 1. 1. 2020.Legislatívne zmeny sú prehľadne vyznačené tučným písmom
€ 7.00 € 4.65
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 2019
Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 2019
Josef Horák
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 16. septembru 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 156/2019 Z. z. s účinnosťou 1. júla 2019.
€ 6.60 € 5.56
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o rodine. Úzz, 5. vyd.,právny stav k 15. marcu 2019
Zákon o rodine. Úzz, 5. vyd.,právny stav k 15. marcu 2019
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. marcu 2019: Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, Zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku a Zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách.
€ 4.00 € 3.37
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákony III-A 2019
Zákony III-A 2019
Publikácia obsahuje: Zákonník práce, BOZP, Pedagogickí zamestnanci, Kolektívne vyjednávanie, Ochrana osobných údajov, Služby zamestnanosti, Autorský zákon, Inšpekcia práce,...
€ 7.00 € 4.95
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9,10-2018
Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9,10-2018
V tomto vydaní sa dozviete viac o témach ako: trinásty a štrnásty plat od 1. mája 2018, spracúvanie biometrických údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia, bezpečnosť osobných údajov a iné.
€ 22.40 € 17.54
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Praktický průvodce GDPR 2018
Praktický průvodce GDPR 2018
Jiří Žůrek
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Text vychází z právního stavu z května 2018. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Jde o komplexnější právní předpis, než byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a přináší nové povinnosti a instituty a také propracovanější systém ...
€ 17.51 € 13.55
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Domáci právnik
Domáci právnik
Syrový Ivan
Každodenný život prináša situácie, keď potrebujeme rady právnika. Táto kniha má byť sprievodcom najbežnejšími z nich, prvou pomocou pri záťažových momentoch, akými sú rozvod, spisovanie závetu, požičiavanie peňazí či poisťovanie majetku. Právnik Ivan Syrový v nej zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje, aké sú nesprávne predstavy o rie...
€ 9.90 € 7.68
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o kolektívnom vyjednávaní - praktický komentár
Zákon o kolektívnom vyjednávaní - praktický komentár
Jozef Toman; Marek Švec; Simona Schuszteková
Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer, poňatý netradičným spôsobom, kde komentovaný predpis je podaný hutným a informačne bohatým obsahom, ktorý vyčerpávajúco pokrýva danú problematiku. Praktickým potrebám je prispôsobený aj jeho vzhľad a rozmery. ...
€ 21.30 € 14.07
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 29
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 1152 produktov na 29 stranách.

Kniha - Zákon o rodine
€ 30.32€ 35.00
Kniha - Zákon o rodine
€ 30.32€ 35.00
Kniha - Civilný sporový poriadok - Komentár
€ 123.85€ 139.00
Kniha - Teória práva
€ 34.65€ 35.00
€ 22.15€ 27.73
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Mentalita mamby - Moje pojetí hry
€ 14.90€ 21.10
Kniha - Chlapec, krtko, líška a kôň
€ 13.10€ 17.90
Kniha - Obklopený idiotmi
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.56€ 14.90
Kniha - Sapiens
€ 14.56€ 19.90
Kniha - Malé ženy
€ 12.35€ 15.90
Kniha - Myslet srdcem
€ 9.50€ 14.05
Kniha - Hercule Poirot: Poviedky
€ 38.04€ 49.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Kráľovstvo
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Štrkáč Callahan
€ 9.88€ 13.50
Kniha - Ilustrovaná Kniha žalmov
€ 10.82€ 13.95
Kniha - Lov na Pabla Escobara
€ 11.56€ 14.90
Kniha - ÍR
€ 11.90€ 14.90
Kniha - Malé ženy
€ 12.35€ 15.90
Kniha - Sviňa, 2. vydanie
€ 10.79€ 13.90
Kniha - Nevieš dňa, nevieš hodiny
€ 10.99€ 13.95
Kniha - Amnestie
€ 11.60€ 14.95
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.90€ 16.90
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.49€ 15.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.56€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 16.15€ 23.41
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!