+421 907 989 588 (po-pia: 08:00-13:00)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Verejné právo

V tejto kategórii sa nachádza 1269 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Repetitórium správneho práva procesného
Repetitórium správneho práva procesného
Soňa Košičiarová
Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k učebniciam správneho práva. Venuje sa aj témam, ktoré sú predmetom postupovej skúšky a štátnej skúšky zo správneho práva a jeho zmyslom je opakovanie študijných materiálov. Repetitórium je tak určené predovšetkým štud...
€ 22.00 € 19.86
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Veřejná podpora v příkladech a poznámkách
Veřejná podpora v příkladech a poznámkách
Michael Kincl
Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory, vybranými formami poskytování a dalšími obecnými otázkami. Ve druhé části se již autor věnuje vybraným oblastem veřejné podp...
€ 17.14
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky
Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky
Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky je praktická kniha do každej domácnosti. Atraktívnou a prehľadnou formou čitateľov oboznámi s textom Ústavy Slovenskej republiky, ktorá zrozumiteľným jazykom hovorí o základných hodnotách, na ktorých stojí naša krajina. Prečo práve Ilustrovaná ústava? Vnímame, že ľudí zaujíma, ako bude na...
€ 14.90 € 12.25
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správne právo hmotné - Všeobecná časť, 2. doplnené a aktualizované vydanie
Správne právo hmotné - Všeobecná časť, 2. doplnené a aktualizované vydanie
Marián Vrabko
Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice správneho práva hmotného predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt, ale kniha je určená tiež pre praktikov v zložitom právnoaplikačnom i právnorealizačnom procese. V učebnici je obsiahnutá základná suma všeobecných poznatkov, ktoré je nevyhnutné zohľadniť pri všeobecnej orie...
€ 35.00 € 32.01
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
91
Obrázok - Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike
Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike
Radovan Blažek
Na slovenskom knižnom trhu doposiaľ nebola vydaná kniha, ktorá by sa problematikou strelných zbraní zaoberala komplexne z pohľadu trestného práva. Na trhu sú dostupné príručky zamerané jednostranne na prípravu na skúšky pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu. Žiadna z týchto dostupných publikácií nie je špecificky za...
€ 18.00 € 16.39
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústava SR a listina základných ľudských práv a slobôd - Platná od 1. júla 2017
Ústava SR a listina základných ľudských práv a slobôd - Platná od 1. júla 2017
kolektív autorov
Spolu v jednej brožúre nájdete obidva spomínané významné dokumenty (ÚSTAVU SR i LISTINU ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBôD). Táto knižka by nemala chýbať v žiadnom úrade, štátnej inštitúcii, škole, obci, firme, skrátka mala by byť súčasťou každého pracoviska! Je v nej už zachytená i posledná novelizácia ÚSTAVY SR, ktorá bola vykonaná zákonom...
€ 4.90 € 4.11
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Národ a štát
Národ a štát
Milan Čič
Autor tejto knihy akademik Milan Čič na svojej neuveriteľne pestrej a právne i politicky inšpiratívnej ceste vyoral hlbokú brázdu vinúcu sa právnou vedou i slovenskou politikou. Milan Čič si hlboko uvedomuje hĺbkovú kontinuálnosť a historickú podmienenosť nášho národného pohybu, ktorý naopak vyústil do samostatnej štátnos...
€ 9.90 € 4.90
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Zákon o strelných zbraniach a strelive - komentár
Zákon o strelných zbraniach a strelive - komentár
Tatiana Andrej; Solejová Solej
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 26.90 € 25.22
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stop nezákonným pokutám
Stop nezákonným pokutám
Michal Mikuš
Kniha Stop nezákonným pokutám je skutočným snom každého vodiča. Neviete, ako sa brániť pri prekročení rýchlosti alebo nesúhlasíte s výškou pokuty, ale neviete o čo sa môžete oprieť? Ak hľadáte odpovede na tieto otázky, kniha je určená pre Vás. Množstvo praktických informácií v nej uvedených spôsobí, že sa už nikdy nebudete báť cestnej kon...
€ 27.90 € 22.74
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Civilný mimosporový poriadok
Civilný mimosporový poriadok
Kolektív
Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad je pod...
€ 119.00 € 105.05
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu
Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu
Katarína Peter; Ficová Kerecman
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 16.90 € 9.73
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústava Slovenskej republiky
Ústava Slovenskej republiky
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 9.90 € 8.07
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
Marie-José Lopes / Pavel Simon
Příručka je praktickým průvodcem pro každého, kdo potřebuje zjistit, jestli má proti státu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené výkonem veřejné moci (nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem). Na základě vybraných ustanovení Listiny základních práv a svobod, doktríny odpovědnosti státu za porušení práva EU, zákona...
€ 32.43 € 27.91
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související
Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související
Martin Richter
Insolvenční správce jakožto speciální subjekt insolvenčního řízení se stále častěji stává předmětem zájmu médií i zákonodárce. Přesto tato oblast trpí nedostatkem odborných zdrojů, který se může negativně podepsat na porozumění předmětné právní úpravě jejími adresáty a plnění jejich zákonných povinností. Předkládaná kniha poskytuje komplexní pohled na relevantn...
€ 65.33 € 53.82
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Repetitórium ústavného práva
Repetitórium ústavného práva
Marek Domin
Repetitórium ústavného práva poskytuje systematický prehľad základných inštitútov ústavného práva Slovenskej republiky vrátane stručných informácií o ústavnom vývoji na území dnešnej Slovenskej republiky po roku 1848. Svojím obsahom a predovšetkým formou spracovania by malo slúžiť ako pomôcka pre účinné zopakovanie a upevnenie...
€ 25.00 € 22.47
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné právo procesné - Osobitná časť
Trestné právo procesné - Osobitná časť
Jozef Čentéš
Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti trestného práva procesného. Vychádza z právnej úpravy trestného procesu po jeho rekodifikácii vykonanej v roku 2005 a reaguje na nasledujúce zmeny a doplnenia Trestného poriadku v nasledujúcich rokoch. Je ta...
€ 35.00 € 31.60
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kriminalistika
Kriminalistika
Radovan Blažek
Publikácia vychádza pri svojom systematickom rozčlenení zo systému kriminalistiky rozdeleného na teóriu kriminalistiky, kriminalistickú techniku, taktiku a metodiku. Tento systém je najlogickejší a najprístupnejší, pričom v rámci každej kapitoly sú rozpracované tie ťažiskové podkapitoly, na ktoré sa kladie dôraz pri výučbe kriminalis...
€ 18.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe
Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe
Jozef Sýkora
Publikácia „Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe“ vznikla s cieľom poukázať na priebeh výkonu predbežnej finančnej kontroly v roku 2015 a zároveň poskytnúť čitateľovi informácie o procese overovania finančných operácií v zmysle nového zákona o finančnej kontrole v roku 2016. Autor využil pri jej písaní svoje pra...
€ 10.90 € 5.36
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústavné právo procesné
Ústavné právo procesné
Ján Drgonec
Predložené dielo je zakladajúcim dielom ústavného práva procesného. Autor ako prvý konštatuje, že ústavné právo, tak ako všetky ostatné právne odvetvia, sa člení na hmotné právo a procesné právo a vytvára systém ústavného práva procesného.“ „Autor usporiadal problematiku ústavného procesného práva na 14 kapitol. V nich sa najskôr zaoberá všeobe...
€ 29.00 € 25.83
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné právo hmotné I.
Trestné právo hmotné I.
Jaroslav Ivor
Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov. Prijatím viacerých transpozičných zákonov pokročila významným spôsobom aj europeizácia trestného práva. Prostredníctvom...
€ 31.70 € 30.88
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Mediácia - alternatívne riešenie sporov v trestnom práve
Petr Mrázek
Táto publikácia je určená ako učebnica najmä pre študentov práva, sociálnej práce, či verejnej politiky a verejnej správy. Zámerom je poskytnutie relevantných informácií o postavení, činnosti a aplikačnej praxi probačného a mediačného úradníka pri výkone mediácie v podmienkach SR.
€ 8.63 € 8.03
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2019
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2019
Tom Hutchinson
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákonom č. 373/2018 Z.z.
€ 4.40 € 4.00
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústavné právo hmotné
Ústavné právo hmotné
Ján Drgonec
Učebnica „ponúka jednak vysokoškolským študentom a jednak verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku ústavného práva príťažlivé čítanie. Ponúka nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, na judiciálny, právno-teoretický a konštitucionalistický diskurz prebiehajúci v Slovenskej republike, ponúka i pozn...
€ 45.00
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach - IV. aktualizované a doplnené vydanie k 1.1.2018
Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach - IV. aktualizované a doplnené vydanie k 1.1.2018
Milada Illášová
Kniha je určená nielen odborníkom v trestných veciach, ale i laickej verejnosti. Jej cieľom je poskytnúť návod na napísanie príslušných podaní v každom štádiu trestného konania. Všetkým, ktorí sa dostali do pozície trestne stíhaného, či do situácie poškodeného alebo inak zúčastnenej osoby, prípadne záujmovým združeniam občanov. V záujme...
€ 24.90 € 20.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok s ustanoveniami, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016 v dôsledku zavedenia trestnej zodpovednosti právnickych osôb. Vzhľadom na previazanosť právnej úpravy je súčasťou publikácie aj znenie zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
€ 9.10 € 3.57
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Príručka dobrého starostu
Príručka dobrého starostu
Jakub Ulaher
Príručka pre dobrého starostu je určená predovšetkým starostom obcí, ktorí boli prvýkrát zvolení do funkcie. Náš príspevok sa neobmedzuje len na novozvolených starostov, ale aj na starostov, ktorí sú vo funkcii už dlhšie, keďže na jednom mieste nájdu rámcový a prierezový prehľad toho, čo by mali pri výkone svojej funkcie pozna...
€ 12.20 € 10.51
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pygmalión
Pygmalión
Shaw George Bernard
Slavná komedie o pěti dějstvích nese název podle pověsti o řeckém sochaři, jenž vytvořil sochu tak krásnou, že se do ní zamiloval a na bohyni Afrodité pro ni vyprosil řeč a život. Stala se předlohou slavného muzikálu My Fair Lady. 42. svazek edice D poprvé vychází česky včetně autorovy předmluvy a doslovu, který se věnuje dalším osudům...
€ 10.34 € 8.42
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Znalecké dokazování v trestním řízení
Znalecké dokazování v trestním řízení
Marek Fryšták
Publikace se zabývá problematikou efektivní součinnosti orgánů činných v trestím řízení a znalců při dokazování v trestním řízení. Hlavním cílem publikace je, aby znalci zpracovávající posudky pro potřeby trestního řízení dobře znali postavení znalce a očekávání od znaleckého dokazování v tomto typu řízení. Publikace má význam nejen teoretický, ale p...
€ 11.49
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi, platný od 1.2.2019
Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi, platný od 1.2.2019
Korec a kolektív Štefan
Publikácia poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike. Okrem STAVEBNÉHO ZÁKONA s komentárom kniha obsahuje tieto úplné znenia zákonov platné od 1. februára 2019: 1. ZÁKON č. 503/2003 Z. z o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmen...
€ 29.50 € 23.90
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Alternatívne spôsoby výkonu trestov
Martin Dolejš / Sergej Romža
€ 18.00 € 15.26
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Civilní právo procesní, 3. aktualizované vydání
Civilní právo procesní, 3. aktualizované vydání
Radka Zahradníková; kolektiv autorů
Třetí vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na novelizace nejenom občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, ale i dalších právních předpisů upravujících civilní proces provedené zákony vydanými v mezidobí od 2. vydání. Některé z těchto novelizací představují implementaci nařízení EU, resp. transpozici směrnic EU, např. v souv...
€ 32.90 € 28.39
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár, 3. vydanie
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár, 3. vydanie
Katarína; Aksamit Martin; Duditš Ladislav Valová
Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Tretie, aktualizované vydanie komentára k Zákonu o dobrovoľných dražbách je doplnené o nové súdne rozhodnutia a autori zohľadnili v novom vydaní komentára taktie...
€ 69.00 € 61.46
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR - komentár
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR - komentár
Boris Žaneta; Balog Ján; Surmajová Svák
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 14.50 € 7.09
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kriminalistika
Kriminalistika
Ivo Svoboda
Cílem autorského kolektivu bylo připravit učebnici Kriminalistiky pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost, za kterou autoři v první řadě považují studenty, kteří se s kriminalistikou, jako samostatnou vědou setkávají poprvé. Učebnice je určená rovněž všem, kteří se chtějí s kriminalistikou seznámit po určitém čase od doby svého syste...
€ 20.68 € 15.84
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonník práce. Komentár (2. vydanie)
Zákonník práce. Komentár (2. vydanie)
Helena Barancová
Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom druhé, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej. Komentár obsahuje komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť a jednotlivé ustanovenia tohto základného predpisu pracovného práva. Výklad...
€ 129.00 € 114.91
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 85 (vč. CD) EJ126
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 85 (vč. CD) EJ126
Christophe Blain / Ústavní soud
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. dissenty odlišná stanoviska soudců, ...
€ 51.28 € 43.02
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Komentář
Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Komentář
Pikna; Němečková Vítek;
Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, který byl přijat dne 31. května 2015, zavádí do českého právního řádu celou řadu nových právních institutů a zároveň mnoho stávajících právních institutů staví do nového světla a operuje s nimi v novém konte...
€ 41.83 € 37.60
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana finančného spotrebiteľa
Ochrana finančného spotrebiteľa
Jana Strémy
Monografia sa zaoberá ochranou finančného spotrebiteľa najmä z pohľadu verejného práva. Autorka sa pokúsila o prehľadné a systematické spracovanie témy, ktorá nebola doposiaľ komplexne publikovaná. Oblasť poskytovania finančných služieb si vyžaduje pre svoju zložitosť a riziká plynúce z ich podstaty náležitú pozornosť....
€ 13.20 € 10.92
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Verejná správa a správne právo
Verejná správa a správne právo
Peter Škultéty
Publikácia sa zaoberá problematikou verejnej správy a správneho práva. Načrtáva niektoré základné inštitúty právneho odvetvia správne právo, a to najmä zvýraznením pojmu a poslania verejnej správy, ktorá jedným zo základných komponentov tohto právneho odvetvia. Autor zvýrazňuje poslanie správnej vedy, ktorá skúma efektívne a racionálne fungovan...
€ 13.50 € 12.14
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania
Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania
Monografia ponúka prehľad možností uplatňovania práva na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania. Zaoberá sa teda najmä osobou podozrivou, obvinenou a obžalovanou, pričom dôraz kladie na možnosti účinne uplatniť jej zákonom priznané právo na obhajobu. Rovnako rieši otázku subjektov, ktoré právo na obhajobu v trestnom kon...
€ 7.05 € 5.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 32
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 1269 produktov na 32 stranách.

Kniha - Policajné laboratórium
€ 7.00€ 7.47
Kniha - Finančné právo, 2. vydanie
€ 45.14€ 45.00
Kniha - Právo Európskej únie
€ 31.83€ 35.00
Kniha - Právo Európskej únie
€ 31.83€ 35.00
Kniha - Právo Európskej únie
€ 31.83€ 35.00
Kniha - Právo Európskej únie
€ 31.83€ 35.00
Kniha - Právo Európskej únie
€ 31.83€ 35.00
Kniha - Právo Európskej únie
€ 31.83€ 35.00
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Dobrú noc a pozor na hady
€ 8.90€ 10.00
Kniha - Můj otec byl MIB
€ 23.90€ 31.00
Kniha - Dievča v lade
€ 13.90€ 15.99
Kniha - Neurológia
€ 8.22€ 10.00
Kniha - Húrinove deti
€ 14.90€ 16.95
Kniha - Vichodňarske rozpravočki
€ 7.15€ 10.10
Kniha - Najhoršie deti na svete 3
€ 9.31€ 11.95
Kniha - Každý jsme princezna Diana
€ 20.99€ 25.76
Kniha - Najhoršie deti na svete
€ 10.09€ 12.95
Kniha - Miluji Paříž
€ 4.99€ 11.70
Kniha - Najhoršie deti na svete 2
€ 9.90€ 12.95
Kniha - Kto býva v ZOO
€ 7.25€ 8.90
Kniha - OPEN: Andre Agassi
€ 11.72€ 16.99
Kniha - Čarodeji dávnoveku
€ 10.00€ 12.95
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Dáma kontra strelec
€ 11.99€ 15.95
Kniha - Kráľovná, Jej život
€ 17.85€ 22.90
Kniha - Krvavý mesiac
€ 15.50€ 19.90
Kniha - Padreho klan
€ 13.57€ 16.90
Kniha - Zakliaty kláštor
€ 14.90€ 17.90
Kniha - Na smrť I + II
€ 25.08€ 29.90
Kniha - Nemilosrdný šampionát
€ 16.44€ 19.99
Kniha - Karneval krýs
€ 13.95€ 17.90
Kniha - Hlava ako dôkaz
€ 13.95€ 17.90
Kniha - V Kráľovstve lesných víl
€ 9.77€ 11.99
Kniha - Putovanie po Stredozemi
€ 16.90€ 19.95
Kniha - Frida
€ 13.92€ 16.90
Kniha - Aj varenie je umenie
€ 19.40€ 24.90
Kniha - Jeme zdravo a úsporne
€ 18.12€ 21.99
Kniha - Správna posádka
€ 15.40€ 18.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (po-pia: 08:00-13:00)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!