+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Priemyselné odvetvia

V tejto kategórii sa nachádza 723 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Materiály v strojárskej výrobe a technológie ich finalizácie
Materiály v strojárskej výrobe a technológie ich finalizácie
Daniel Jankura a kol.
€ 17.49 € 14.29
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Technológia a automatizácia pošty
Technológia a automatizácia pošty
Peter Kolarovzski; Lucia Madleňáková; Mária Rostášová
Publikácia približuje pojmový aparát technologických poštových systémov, predstavuje súčasné portfólio poštových služieb a technologické postupy, ktoré jednotlivé fázy premiestňovacieho procesu (vyberanie zásielok, ich spracovanie, preprava a dodávanie zásielok) charakterizujú. Pozornosť je venovaná aj poštovej peňažnej služb...
€ 27.30 € 23.11
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kurz zvárania v inertných plynoch netaviacou sa elektródou (TIG)
Kurz zvárania v inertných plynoch netaviacou sa elektródou (TIG)
Ivan Vitáloš
Obsah:1. Základné pojmy2. Základy elektrotechniky3. Elektrický oblúk4. Princíp zvárania metódou TIG5. Ochranné plyny 6. Zariadenia na zváranie TIG7. Zváracie materiály na zváranie TIG8. Náuka o materiáloch9. Technológia a technika zvárania metódou TIG10. Príprava zvarových plôch11. Polohy zvárania12. Označovanie zvarov na výkresoch 13. De...
€ 14.00 € 11.64
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy
Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy
Dušan Petráš
Kniha prezentuje mimoriadne aktuálnu problematiku využívania nízkopotenciálnej energie – solárnej energie, energie geotermálnych vôd, energie prostredia pre tzv. nízkoteplotné vykurovanie, vhodné najmä pre využitie v nízkoenergetických domoch. Kniha predstavuje dve ucelené časti, pričom prvá sa zaoberá výpočtom a návrhom nízkoteplotného...
€ 12.00 € 8.60
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kurz zvárania v ochrannej atmosfére CO2 taviacou sa elektródou
Kurz zvárania v ochrannej atmosfére CO2 taviacou sa elektródou
Ivan Vitáloš
Obsah:1. Základné pojmy oblúkového zvárania v ochrannom plyne2. Princíp zvárania taviacou sa elektródou v ochrannom plyne3. Základy elektrotechniky4. Elektrický oblúk5. Prenos kovu v elektrickom oblúku do zvaru6. Zariadenie na zváranie MIG/MAG7. Náuka o materiáloch8. Zváracie (prídavné) materiály9. Technológia zvárania10. Príprava z...
€ 14.00 € 11.75
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hodnocení a obnova vodárenských sítí
Hodnocení a obnova vodárenských sítí
Marek Teichmann
Publikace pojednává o krizovém plánování se zaměřením na zásobování vodou, o vodním ekosystému v České republice a typech vodárenských systémů pro zásobování pitnou vodou, specifikuje základní rizika ohrožující vodohospodářské stavby a přináší jejich analýzu metodou FMEA (selhání a jejich dopady pomocí metody technických ukazatelů). Dále uvádí me...
€ 16.36 € 12.44
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy konštruovania v strojárstve, 2. vydanie
Základy konštruovania v strojárstve, 2. vydanie
Jaroslav Homisin
Vysokoškolská učebnica
€ 23.47 € 18.39
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strojnické tabulky
Strojnické tabulky
Jiří Leinveber
POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMĚŘENÍ je určena jak studentům technických škol, tak konstruktérům a technologům. Publikace, jako jediná svého druhu, obsahuje aktuální české technické normy. Uvedené strojnické tabulky jsou vydány ve spolupráci s ČNI, zachycují současný stav přechodu ČSN na soustavu mezinárodních norem ISO a...
€ 41.74 € 35.64
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strojárska výroba a životné prostredie I.
Strojárska výroba a životné prostredie I.
Miroslav Badida; Lýdia Sobotová; Tibor Dzuro
Autori monografie poukazujú na systémový konflikt medzi životným prostredím a potrebami civilizácie a sústreďujú sa na kritické environmentálne oblasti priemyselnej výroby. Zameriavajú sa na konvenčné strojárske technológie (obrábanie, tvárnenie, zváranie, povrchové úpravy, zlievanie, tepelné spracovanie) a ich vplyv na živo...
€ 23.20 € 17.08
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kurz zvárania ručne elektrickým oblúkom obalenou elektródou
Kurz zvárania ručne elektrickým oblúkom obalenou elektródou
Ján Bezák
Obsah:1. Základné pojmy2. Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou3. Základy elektrotechniky4. Zváracie nástroje5. Náuka o materiáloch6. Zváracie (prídavné) materiály7. Voľba priemeru elektródy a parametrov zvárania8. Technika zvárania9. Príprava zvarových plôch 10. Polohy zvárania11. Označovanie zvarov na výkresoch12. Deformácie a napätia13....
€ 14.00 € 11.75
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stavíme tepelné čerpadlo
Stavíme tepelné čerpadlo
Žeravík Antonín
Kniha vám poskytne všechny potřebné informace pro úspěšnou stavbu tepelného čerpadla. Jsou v ní popsány základní principy a informace o zdrojích tepla, podrobný popis funkce všech staveních prvk, výpočty výkonů, potrubí i kompresorů. Jsou popsány i všechny pracovní postupy.Kniha obsahuje podrobný popis ověřené konstrukce tepelného...
€ 18.57 € 14.54
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany
Aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany
Vladimír Mózer
€ 30.80 € 23.91
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mikrobiológia potravín
Mikrobiológia potravín
Kolektív
Obsah: 1.Mikroorganizmy dôležité v potravinárstve 2.Faktory ovplyvňujúce rast mikroorganizmov v potravinách 3.Kontrola mikroorganizmov v potravinách - predlžovanie trvanlivosti potravín 4.Mikrobiológia produktov a potravín rastlinného pôvodu 5.Mikrobiológia produktov a potravín živočíšneho pôdodu 6.Mikrobiológia lahôdkárskych výrobkov 7...
€ 18.94 € 15.90
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Laténské hrnčířské pece ve střední Evropě
J. Butcher / Richard Thér
Během doby laténské se v oblastech severně od Alp poprvé uplatňují významné technologické inovace v hrnčířské výrobě. Jednou z nich je užití dvoukomorových vertikálních pecí k výpalu keramiky. Nálezy těchto pecí ukazují značnou konstrukční a tvarovou rozmanitost, která poskytuje vodítka k řešení otázek spojených s jejich původem, vývojem a v nep...
€ 25.80 € 19.44
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Betonové základové a opěrné konstrukce
Betonové základové a opěrné konstrukce
Jaroslav Procházka
Učební text svysvětluje přincipy návrhu a modelování betonových a železobetonových konstrukcí základových deskových a opěrných. Představuje plošné i hlubinné základy, o opěrné i suterénní zdi, železobetonové základové desky spojené se suterénními stěnami, ale i různé druhy základů pod technologickými zařízeními, která vyvozují statické i dynamické zatížení n...
€ 14.90 € 11.83
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Presné poľnohospodárstvo
Presné poľnohospodárstvo
Vladimír Rataj
Publikácia vychádza z najnovších poznatkov, výsledkov zahraničných a domácich štúdií a dlhoročných skúseností autorov. Ponúka novinky z problematiky moderných technologických postupov v rastlinnej výrobe. Ukazuje spôsoby zisťovania variability pôdy, pracovné postupy, pohyb strojov a ekonomické efekty, výpočty, prípadové štúdie ...
€ 17.95 € 16.34
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Lesné požiare
Lesné požiare
kolektív autorov
Publikácia pozostáva z 12 kapitol. Z hľadiska obsahového zamerania sú v publikácii prezentované poznatky týkajúce sa terminológie lesných požiarov, ich rozdelenia, spoločenského významu, platných právnych predpisov a súčasných trendov vo výskume lesných požiarov v domácich podmienkach a zahraničí, ktoré sú doplnené poznatkam...
€ 28.00 € 24.00
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konstrukce CNC obráběcích strojů
Konstrukce CNC obráběcích strojů
Jiří Marek a kolektiv
Celkem 9 kapitol pohlíží na obráběcí stroj v jeho celém životním cyklu od objednávky po expedici k zákazníkovi. Mapuje kompletní konstrukční proces a popisuje jednotlivé typy CNC obráběcích strojů světových výrobců po konstrukční stránce. V porovnání s předchozím dílem je přepracováno 85% textu a vyměněno 90% obrázků.
€ 28.49 € 22.74
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Krby a krbová kamna
Krby a krbová kamna
Alex Kadlec; Anna Kadlecová
Krby a krbová kamna – Publikace se zabývá navrhováním, využitím a stavbou krbů. V první části přináší dispoziční, výtvarné a konstrukční principy navrhování tradičních krbů. Jsou zde uvedeny zásady stavby krbů, jejich dimenzování, výpočty, požadavky na komín, materiály vhodné pro stavbu krbů a komínů. V druhé části přináší krby z hromadně v...
€ 27.59 € 12.37
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Cenotvorba v stavebníctve - súčasné trendy a vízie
Cenotvorba v stavebníctve - súčasné trendy a vízie
Peter Mesároš
€ 45.00 € 34.93
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Technológia stavieb - Hrubá stavba
Technológia stavieb - Hrubá stavba
Ivan Juríček
Publikácia, ktorá viditeľne chýbala na našom knižnom trhu a vychádza po 16 rokoch, predstavuje komplexný pohľad na problematiku technológie výstavby pri hrubej stavbe. Ide nielen o knihu o hrubej stavbe, ale aj o hrubú knihu Kniha bude mať takmer 400 strán, keďže prehľadne a podrobne ponúkne všetky dôležité inf...
€ 79.20 € 61.47
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Základní kurz svařování metodou 141 se souborem testových otázek
Tom Hutchinson / Zdeněk Balej
Učebnice svařování metodou 141 se souborem testových otázek.
€ 11.84 € 9.28
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vinárstvo a someliérstvo
Vinárstvo a someliérstvo
Štefan Ailer
Je ťažšie víno vyrobit alebo ho predať? Výroba vína a umenie jeho prezentácie spolu úzko súvisia, úspešným je ten, kto dokáže oboje. A práve to je poslaním publikácie. Publikácia je určená pre výrobcov i predajcov vína, someliérov, vináskych nadšencov, vinárske združenia, študentov vinárstva a someliérstva na vysokých a ...
€ 11.00 € 6.03
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Metodická príručka ochrany rastlín
Metodická príručka ochrany rastlín
Alena Škuciová; Zuzana Blahová
Odborná publikace si klade za cíl poskytovat přehledně informace o škodlivých organismech a přípravcích na ochranu rostlin. V knize jsou zahrnuty nové druhy škodlivých organismů a nabízí rychlý přehled kritických čísel umožnující přesnou orientaci v použití přípravků.
€ 12.37 € 11.28
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Navrhovanie zváraných konštrukcií
Navrhovanie zváraných konštrukcií
kolektív autorov
Obsah:1. Teoretické zásady navrhovania2. Zásady navrhovania, výpočet napätí3. Materiály na výrobu oceľových konštrukcií4. Princípy navrhovania oceľových konštrukcií5. Návrh zvarového spoja6. Správanie sa zváraných konštrukcií pri rôznych podmienkach namáhania7. Navrhovanie zváraných konštrukcií zaťažených prevažne staticky8. Navrho...
€ 24.00 € 19.96
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Projekty rodinných domov jeseň/zima 2014
Projekty rodinných domov jeseň/zima 2014
kolektív autorov
V publikacii je prezentovanych 166 rieseni rodinnych domov od 32 architektonickych atelierov. Citatel ma moznost prezriet si rozlicne autorske styly a vybrat si autora, ktoreho projekt sa mu paci. Sucastou knihy je aj cennik a kontakty na autorov projektov.
€ 3.50 € 2.31
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Inžinierska ekológia
Inžinierska ekológia
Lubomír Kubík
Obsah: 1.Ekosystém 2.Ovzdušie a ochrana ovzdušia 3.Pôda, znečistenie pôdy a technológia čistenia pôdy 4.Hydrosféra, kvalita vody, vlastnosti vody, technológie úpravy vody 5.Biosféra a biocykly 6.Biologický systém, toxikológia, mikrobiológia a epidemiológia 7.Monitoring životného prostredia 8.Energia, zdroje energie 9.Odpady, narábanie...
€ 20.82 € 17.47
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - TOP Rodinné domy 2017
TOP Rodinné domy 2017
Juliana Sokolová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 4.61 € 3.47
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Žeriavy mostového typu
Žeriavy mostového typu
Jozef Kuľka; Martin Mantič; Michal Puškár
Monografia je zameraná na teoretické a praktické poznatky úzko špecializované na skupinu dopravno-manipulačných zariadení, ktoré tvoria žeriavy mostového typu.
€ 24.80 € 22.10
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Řeznicko-uzenářský terminologický slovník
Řeznicko-uzenářský terminologický slovník
Václav Šedivý
Slovník obsahuje cca 2 000 termínů používaných v oboru zpracování masa od konce 19. století do nynějška. Lexikální část je doplněna přehledem klasifikace jatečných zvířat při nákupu, způsoby označování výsekových mas, třídění výrobních mas i drobů a typy veterinárních razítek od 50. let do současnosti.
€ 26.32 € 21.89
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stroje pre rastlinnú výrobu 3
Stroje pre rastlinnú výrobu 3
Ján Jech
Vysokoškolská učebnica je určená študentom poľnohospodárskych a technických vysokých škôl a univerzít. Učebnica je orientovaná na základy konštrukcie, technológiu práce a zariadenia na po zberovú úpravu rastlinných produktov. Venuje sa tiež kontrole kvality práce, ekonomickej efektívnosti po zberovej úpravy, organizáciu práce na...
€ 20.25 € 18.44
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Materiály a ich správanie sa pri zváraní
Materiály a ich správanie sa pri zváraní
Peter Žúbor
Obsah: 1. Výroba a označovanie ocelí 2. Skúšanie materiálov a zvarových spojov 3. Náuka o materiáli a zvariteľnosť ocelí 4. Korózia kovových materiálov 5. Opotrebenie a ochranné vrstvy
€ 24.00 € 19.96
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Vily slavných
Vily slavných
Junek Václav
Názory na tuto knížku mohou být různé. Třeba už proto, že se - jak doufám - značně liší od literatury již vydané na obdobné téma. Jejím podtitulem by totiž mohlo být motto „Můj dům - můj hrad“, anebo povzdechnutí: „Všude je něco!“. Právě proto, že lidé jsme všichni, neseme s sebou každý často i hodně těžký náklad, přidělovaný nám živ...
€ 14.05 € 11.35
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strojárske tabuľky
Strojárske tabuľky
Jozef Bajla
Strojárske tabuľky - výber noriem poskytujú základné technické údaje pre navrhovanie a výrobu konštrukčných prvkov strojov, základné informácie o mierových jednotkách, normalizovaných rozmeroch, označovaní stavu povrchu, tolerovania rozmerov a geometrie, závitoch a iných tvarových a rozmerových prvkoch. Obsahujú údaje...
€ 32.49 € 28.82
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hasiace látky a jejich technológie
Hasiace látky a jejich technológie
Karol Balog
Cieľom predloženej publikácie je oboznámiť odbornú verejnosť s problematikou hasiacich látok, ktorých poznanie a správna voľba môže značne prispieť k záchrane ľudských životov a spoločenských hodnôt. Nemalý význam má i možnosť ovplyvnenia následkov požiarov a environmentálnych dopadov hasiacich látok pri ich správnej aplikácii...
€ 4.78 € 3.75
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odborné kreslení pro 1.a 2.ročník SPŠ
Odborné kreslení pro 1.a 2.ročník SPŠ
Vladimír Cibulka
Učebnice je druhým dílem čtyřsvazkového souboru nazvaného Pozemní stavitelství. Seznamuje především s některými stavebními konstrukcemi pozemních staveb, např. stropními konstrukcemi, ztužujícími pozedními věnci a zedními kleštinami, podlahami, schodišti a předsazenými konstrukcemi. Nejrozsáhlejší část je věnována zastřešení budov. Oproti ...
€ 12.55 € 9.83
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Fotovoltaika
Fotovoltaika
Ralf Haselhuhn
Kniha je zaměřena na návrh, stavbu, provoz a přínosy fotovoltaických zdrojů elektrické energie instalovaných především na budovách. Přitom vychází z nejnovějších poznatků tohoto rychle se vyvíjejícího se oboru, takže tím přesně naplňuje současnou potřebu realizace investičně a prostorově úsporných a k životnímu prostředí šetrných zaříze...
€ 13.54 € 9.14
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konštruovanie 1 - Návody na cvičenia
Konštruovanie 1 - Návody na cvičenia
Jozef Bronček; Silvester Poljak; Ronald Bašťovanský
Jednotlivé časti skrípt boli využívané pri výučbe premetov Konštruovanie na PC a tvorba technickej dokumentácie a Projekt z konštruovania pomocou PC, ktoré sú ako výberové predmety zaradené v učebnom pláne 1. ročníka na strojníckej fakulte.
€ 12.35 € 10.54
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pásové zpracování půdy
Pásové zpracování půdy
Václav Brant
Kniha poskytuje ucelený pohled na problematiku pásového zpracování půdy v podmínkách střední Evropy, včetně modifikací z hlediska jejich možného pozitivního a negativního působení v rámci systémů hospodaření na orné půdě. Publikace obsahuje domácí a zahraniční poznatky včetně originálních výsledků jednotlivých členů autorského kolektivu. Kniha oce...
€ 17.55 € 15.98
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Katalóg 2016 * rodinné a bytové domy * chaty a chalupy * nízkoenergetické domy
Katalóg 2016 * rodinné a bytové domy * chaty a chalupy * nízkoenergetické domy
autor neuvedený
1080 projektů rodinných a bytových domů, chat a chalup, nízkoenergetických domů.
€ 2.77 € 1.49
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 19
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 723 produktov na 19 stranách.

Kniha - Mechanika - Statika - pre SPŠ strojnícke
€ 10.60€ 12.24
Kniha - Chladiaca Technika
€ 4.50€ 5.05
Kniha - Strojnické tabulky
€ 35.64€ 41.74
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Viazaný prísahou
€ 8.70€ 11.90
Kniha - Mentalita mamby - Moje pojetí hry
€ 14.90€ 21.10
Kniha - Malé ženy
€ 12.35€ 15.90
Kniha - Mein Kampf
€ 18.90€ 23.00
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.56€ 14.90
Kniha - Zákon príťažlivosti
€ 7.97€ 10.90
Kniha - Môj macík
€ 3.71€ 4.99
Kniha - Sapiens
€ 14.56€ 19.90
Kniha - Tieňová sestra
€ 15.00€ 19.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Ilustrovaná Kniha žalmov
€ 10.82€ 13.95
Kniha - Lov na Pabla Escobara
€ 11.56€ 14.90
Kniha - ÍR
€ 11.90€ 14.90
Kniha - Malé ženy
€ 12.35€ 15.90
Kniha - Sviňa, 2. vydanie
€ 10.69€ 13.90
Kniha - Nevieš dňa, nevieš hodiny
€ 10.99€ 13.95
Kniha - Amnestie
€ 11.60€ 14.95
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.90€ 16.90
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.49€ 15.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.56€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 16.15€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 17.08€ 22.99
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!