+421 907 989 588 (po-pia: 08:00-13:00)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Filozofia, smery

V tejto kategórii sa nachádza 1195 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Buď svetlo
Buď svetlo
Pinker Steven
Naozaj sa svet ženie do záhuby? Je myšlienka pokroku dávno prekonaná? V tejto výborne napísanej správe o stave ľudstva v treťom miléniu nás kognitívny psychológ a známy intelektuál Steven Pinker nabáda, aby sme ani na okamih nepodľahli hrôzostrašným novinovým titulkom a proroctvám o konci sveta, ktoré odkrývajú naše najhoršie s...
€ 28.90 € 23.34
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Anatomie melancholie
Anatomie melancholie
Robert Burton
Kniha Roberta Burtona o melancholii vyšla poprvé v roce 1621 a patří k nejznámějším a nejčtenějším naučným knihám té doby. Její téma je však prastaré a jako první je pojednal již Aristotelés. V základě nauky o čtyřech temperamentech stojí teorie živlů v řecké předsókratovské filozofii a medicíně (Hippokratés, Galénos). Burtonovo zpracování je navz...
€ 16.31 € 13.41
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Člověk a jeho symboly
Člověk a jeho symboly
C. G. Jung
Bohatě ilustrovaná kniha je prvním a jediným dílem, v němž C. G. Jung vykládá laickému čtenáři svou nesmírně vlivnou teorii symbolů, jak se projevují především ve snech. Jung sám nabyl přesvědčení, že má povinnost vysvětlit i nepoučeným čtenářům své ideje, a proto ve věku 83 let sestavil koncepci této knihy včetně zadání pro své spolupracovníky. Práci na ...
€ 46.95 € 38.26
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Být pohanem
Tomáš Souček / Alain de Benoist
Proč jsem napsal tuto knihu? ptá se de Benoist. Abych odhalil esenciální rozdíly mezi pohanstvím a křesťanstvím. Svůj cíl však rozhodně překročil: ve svém bádání sahá až na kost toho, co je jádrem evropského myšlení, cítění a prožívání; toho, co je Evropanům původní už od prehistorie, a co je v Evropě skrytě přítomné dodnes, protože christianizac...
€ 20.99 € 17.26
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kierkegaardovská renesancia
Kierkegaardovská renesancia
Peter Šajda
Kierkegaardovská renesancia je dobový názov veľkej vlny záujmu o Kierkegaardovo myslenie v nemecky hovoriacom svete v prvej polovici 20. storočia. V tomto období sa nemecké kultúrne prostredie vyznačovalo mimoriadnou tvorivosťou. Kultúrny rozmach sa uskutočnil na pozadí veľkých politických a spoločenských zmien a n...
€ 10.00 € 8.22
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Choroba na smrť
Choroba na smrť
Tomáš Souček / Soren Kierkegaard
Kierkegaardova kniha o zúfalstve chce čitateľovi zasiahnuť do života. Chce sa ho dotknúť na citlivom mieste, vyrušiť a vyprovokovať ho. Kierkegaard predstavuje zúfalstvo ako chorobu ducha a tvrdí, že je oveľa rozšírenejšie, než si bežne myslíme. Zúfalstvo je stav vnútornej nerovnováhy a nezmyselnosti, je ...
€ 10.50 € 8.63
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Filozofický príbeh odpustenia
Filozofický príbeh odpustenia
Dagmar Smreková
Práca vychádza z presvedčenia, že odpustenie má nielen náboženský, ale aj svoj vlastný filozofický príbeh. Je pokusom aspoň sčasti zachytiť filozofický príbeh odpustenia a na základe analýzy a porovnania najdôležitejších filozofických koncepcií odpustenia po udalosti holokaustu hľadať odpoveď na otázky: Čo je odpustenie?, Aké s...
€ 7.90 € 6.49
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii
Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii
Helena Hrehová; Jaromír Feber; Peter Rusnák
Ruská filozofia si zaslúži, aby bola viac docenená, a to pre hĺbku svojich sociálno-etických a metafyzicko-ontologických konceptov, ktoré môžu byť inšpirujúce práve v našich časoch, kedy prežívame krízu rodinných vzťahov, krízu filozofického myslenia a humánnosti. Súčasné ruské myslenie poskytuje hlboké a pritom realistické idey a m...
€ 12.00 € 7.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Paradigmy k metaforológii
Paradigmy k metaforológii
Blumenberg Hans
Paradigmy k metaforológii, ktoré po prvý raz vyšli v roku 1960, možno považovať za kľúčové dielo nemeckého filozofa Hansa Blumenberga. Blumenberga zaujíma spôsob filozofickej artikulácie nášho sebaporozumenia a porozumenia svetu. V desiatich kapitolách Paradigiem formuluje na pozadí filologických, filozofických a te...
€ 9.00 € 7.55
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Faktomluva
Faktomluva
J. H. Brennan / Anna Roslingová Rönnlundová
Když mají lidé odpovídat na jednoduché otázky o stavu světa například zda ubývá extrémní chudoby, jaká je na Zemi průměrná délka života nebo jak násilný je náš svět dostáváme systematicky špatné odpovědi. Tak špatné, že kdyby měli zcela náhodně odpovídat šimpanzi, dosáhnou lepších výsledků než učitelé, investiční bankéři i nositelé Nobelovy ceny. Lékař, sta...
€ 20.63 € 16.96
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Logika onticky neurčitých domén: Jsou logické pravdy nahodilé?
Logika onticky neurčitých domén: Jsou logické pravdy nahodilé?
Petr Dvořák
Co mají společného některé budoucí události, kvantový mikrosvět a vágní jevy, jako je plynulý přechod mezi barvami? Všechny tyto oblasti sdílejí nějaký druh nevymezenosti, neurčitosti. Budoucnost není zcela dána. V kvantovém mikrosvětě nejsou přesně určeny hodnoty některých veličin. Přechod od červené barvy k oranžové není v barevném spektru přes...
€ 11.28 € 9.28
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pravda, veda, symbol
Pravda, veda, symbol
Peter Rusnák
Úvod do myslenia P. A. Florenského.
€ 6.60 € 5.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dejiny filozofie - 7. vydanie
Dejiny filozofie - 7. vydanie
Kolektív
Výborná pomôcka pre stredoškolákov pripravujúcim sa na vysokoškolské štúdium filozofického zamerania. Zaoberá sa dejinami filozofie od najstarších čias po súčasnosť. Je súčasťou stredoškolských učebníc z predmetu náuka o spoločnosti alebo občianska náuka. Učebnica Dejiny filozofie objasňuje termín filozofia, oboznamuje nás s vývinom filo...
€ 4.65 € 3.62
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Moudrý, rozumný, či racionální politik?
Moudrý, rozumný, či racionální politik?
Ondřej Stulík
V dobovém kontextu proměny epistemologického paradigmatu nám autor představuje dvě významné postavy renesanční skepse, ikonu tzv. politických realistů N. Machiavelliho a představitele křesťanského humanismu D. E. Rotterdamského. Rozumnost, formální logika a ostrá hranice mezi významovými binárními opozicemi prostupuje celým...
€ 9.31 € 6.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dopisy hledajícího probuzení
Dopisy hledajícího probuzení
René Daumal
Rozsáhlý výbor z korespondence básníka, filosofa a indologa René Daumala, kterou francouzský editor označil za jednu z nejkrásnějších ve 20. století, zahrnuje období 1932-1944, tedy období po rozpadu literární skupiny Vysoká hra až do autorovy předčasné smrti. Mezi adresáty adresáty dopisů patří Maurice Henry, Rolland de Renéville, Jea...
€ 12.64 € 9.69
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Poznávanie pravdy
Poznávanie pravdy
Jozef Michalov
Nájsť pravdu, znamená nájsť šťastie, nájsť šťastný spôsob života. Hľadanie pravdy má svoj zmysel hlavne z pohľadu života a času, čomu tiež venujeme pomerne rozsiahly priestor. V závere knihy predkladáme čitateľovi zamyslenie sa nad vzťahom medzi Stvoriteľom a stvorením, nad zmyslom pre pravdu a pre Boha, nad pravdou eva...
€ 15.00 € 12.34
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - O nebi, O vzniku a zániku
O nebi, O vzniku a zániku
Aristoteles
Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s existenciou Zeme a iných vesmírnych telies, rozmýšlali, ako vznikol svet, čo bolo a je príčinou pôvodu a fungovania vesmíru. Tak ako jeho predchodcovia, aj Aristoteles sa venoval bádaniu o vesmíre, o vesmírnych tele...
€ 18.08 € 14.86
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vzdialenosť a blízkosť mystiky
Vzdialenosť a blízkosť mystiky
Jana Trajtelová
Jana Trajtelová (1983) vyštudovala filozofiu na Trnavskej univerzite v Trnave, kde tiež získala doktorát z filozofie za prácu venovanú fenomenológii západnej mystiky. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre filozofie Trnavskej univerzity. Venuje sa predovšetkým filozofickej antropológii, filozofii náboženstva...
€ 10.00 € 8.00
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - O duševním klidu 2.vydání dotisk
O duševním klidu 2.vydání dotisk
Lucius Annaeus Seneca
Senekova filozofie není původní, jeho díla vycházejí z různých pramenů, on však do nich vždy přidává svou zkušenost, své zaujetí, svou osobnost a vytváří z nich díla vysoké umělecké hodnoty a působivosti. Přispívá k tomu i jeho osobitý styl vyznačující se odporem k složitým souvětím a zálibou v úsečných větách, myšlenkově zhuštěných a form...
€ 17.16 € 12.53
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Anatómia ludskej deštruktivity
Anatómia ludskej deštruktivity
Erich Fromm
Človek sa líši od zvieraťa tým, že je vrah. Je jediným primátom, ktorý zabíja a mučí členov svojho druhu bez akéhokoľvek dôvodu, či už biologického, alebo ekonomického, a ktorý z toho cíti uspokojenie. Práve jeho biologicky neprispôsobivá a nefylogeneticky naprogramovaná malígna agresivita predstavuje skutočný problém a nebezpečenstvo ...
€ 23.50 € 19.15
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odkaz z Marburgu
Odkaz z Marburgu
František Novosád
Filozofické koncepcie, ktoré obvykle súhrnne charakterizujeme ako novokantovstvo, vznikom ako i vrcholom svojho pôsobenia podstatne určovali spôsob filozofického myslenia na väčšine európskych elitných univerzít pred prvou svetovou vojnou. To znamená, že sotva možno plne pochopiť dynamiku vývoja filozofického myslenia v...
€ 13.20 € 11.95
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Masarykův realismus a filosofie pozitivismu
Masarykův realismus a filosofie pozitivismu
Jan Svoboda
Mezi pozitivistickým filosofickým přístupem a Masarykovým realismem nacházíme mnoho shod, ovšem i mnoho zásadních odlišností, které nelze bez zevrubnějšího zkoumání jednotlivých etap vývoje Masarykova myšlení náležitě určit a zařadit. Důkazem toho jsou až extrémně odlišné výroky hodnotící Masarykovu filosofickou pozici z řad před...
€ 12.46 € 10.24
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strom života
Strom života
Amedeo Cencini
Po Dychu života prináša vydavateľstvo Serafín ďalšiu zaujímavú knihu Amedea Cenciniho o kňazskej a rehoľnej formácii: Strom života. Autor sa v nej pokúša zadefinovať formačný model, na ktorom možno vybudovať projekt trvalej formácie. V predchádzajúcej knihe pisateľ hovorí, že trvalá formácia je ochota mysle a srdca dať ...
€ 11.90 € 9.69
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Schopenhauer - Životná múdrosť 1
Schopenhauer - Životná múdrosť 1
Schopenhauer Arthur
"Životná múdrosť" je súčasťou filozofického diela Parerga a paralipomena(1851), ktoré prinieslo autorovi uznanie. Originálna ručná umelecká knihárska práca.
€ 18.00 € 14.83
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kosmická hra
Kosmická hra
Stanislav Grof
Filozofie mezi nebem a zemí Filozofie mezi východem a západem Filozofie mezi jedincem a vesmírem Otázky, které trápí každého přemýšlivého člověka Tato Grofova kniha se zabývá některými základními existenčními otázkami, které si lidé kladou od nepaměti. Jak vznikl náš vesmír? Je svět, ve kterém žijeme, pouhým produktem mechanických proce...
€ 23.45 € 17.13
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga
Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga
Petr Adámek
Cílem předkládané publikace je objasnit koncepci lidského jednání u německého mylitele F. W. J. Schellinga (1775–1854), jak ji implikuje jeho volní koncepce absolutna vypracovávaná v letech 1809–1821. V tomto období se Schelling částečně odklání od původních racionalistických vzorů (Spinoza, Kant, Fichte) a přiklání se více k my...
€ 11.70 € 9.62
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mediální smrt konsenzu
Mediální smrt konsenzu
Markéta Škodová
V posledních zhruba dvaceti letech sílí varovná až panická tónina politicko-mediálního diskurzu, která – byť v podstatě nevyřčeně – operuje s představou hluboce dysfunkčního stavu veřejné diskuze a oslabení, či snad dokonce ochromení možností demokratického rozhodování. Konstitutivním rysem tohoto výkladu současné situace je právě zmíněná nesmiř...
€ 12.22 € 10.05
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - POPRETIE - Sebaklam, mylné presvedčenia a pôvod ľudskej mysle
POPRETIE - Sebaklam, mylné presvedčenia a pôvod ľudskej mysle
Ajit Varki; Danny Brower
Sme jediným druhom na Zemi, ktorý si uvedomuje svoju smrteľnosť. Napriek tomu žijeme a radujeme sa zo života, akoby sa nás to netýkalo. Čo nám pomáha prekonať túto dilemu? Popretie reality - naše najväčšie požehnanie, i naše najhoršie prekliatie. Kniha Popretie prichádza s úplne novou teóriou na vysvetlenie j...
€ 21.90 € 17.85
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Írán a kultura mučednictví - Od zbožnosti k protestu
Írán a kultura mučednictví - Od zbožnosti k protestu
Čech Libor
Předkládaná monografie zkoumá povahu a význam kultury mučednictví (farhang-e šahádat) v současné íránské společnosti se zvláštním důrazem na delimitaci nábožensko-politické dimenze tohoto fenoménu a určení příčin a důsledků poměrně nedávné reinterpretace, která tuto kulturu radikálně posunula ze sféry nábožensko-spirituální do politicko-ideologické. Autor s...
€ 21.15 € 17.24
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Miesto, čas, rytmus
Miesto, čas, rytmus
Marcelli Miroslav
Podobne ako v predchádzajúcich monografiách tohto autora Filozofi v meste a Mesto vo filozofii, aj v tejto je predmetom záujmu proces, akým mesto formovalo a formuje človeka, v dôsledku čoho vzniká osobitý druh, homo urbanus. Tentoraz však tento proces vystúpi pred nami z hľadiska, ktoré sa predtým objavovalo iba...
€ 8.00 € 6.71
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pojem a platnosť práva
Pojem a platnosť práva
Alexy Robert
Nemecký právny filozof Robert Alexy (*1945), jeden z najvplyvnejších filozofov práva v Európe, sa venuje výkladu pojmu a platnosti práva. Začína poukazom na zlyhanie pozitivistického chápania pojmu právo a pokračuje poukazom na najvýznamnejšiu reakciu na toto zlyhanie v nemeckom prostredí – na právnofilozofické dielo Gusta...
€ 15.00 € 12.36
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zostrihy 2
Zostrihy 2
Ivo Pospíšil / František Novosád
Základný zdroj filozofických problémov je potrebné hľadať v každodennosti. Náš život je neustálym rozhodovaním o tom, čo je pre nás reálne a čo fiktívne, čo je dôležité a čo vedľajšie, čo je možné a čo nie. Odpovede na tieto otázky hľadáme akoby automaticky, spontánne, a vlastne mytológia, náboženstvo, umenie i veda sú rozličnými podobami odpove...
€ 11.90 € 10.25
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku - Výskum z obdobia 1991-2017
Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku - Výskum z obdobia 1991-2017
Michael DAntonio / Eva Krekovičová
Publikácia prezentuje prvú časť výsledkov výskumov piesňového repertoáru, spevných príložitostí a etnickej identifikácie, uskutočnených vo vybraných komunitých slovenských jazykových ostrovov v Maďarsku v rokoch 1991-2017 v 27 lokalitách.
€ 14.50 € 13.04
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Čo je človek? - Teologická antropológia
Čo je človek? - Teologická antropológia
Edita Steinová
Edita Steinová (1891 - 1942), filozofka a rehoľná sestra (karmelitánka) mala v úmysle svoje prednášky na Nemeckom inštitúte pre vedeckú pedagogiku v zimnom semestri 1932/33 na tému filozofickej antropológie doplniť v ďalšom semestri prednáškami z teologickej antropológie, bez ktorej je, podľa nej, chápanie človeka a jeh...
€ 12.99 € 9.91
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zabudnúť na Marxa
Zabudnúť na Marxa
František Novosád
Dať zbohom Marxovi, zabudnúť na neho? Dá sa to vôbec vzhľadom na to množstvo kníh, ktoré inšpiroval a ktoré boli o ňom napísané? Dá sa to vzhľadom na pozitívnu a negatívnu charizmu jeho ideí? Dá sa to vôbec čo už len vzhľadom na to, akú úlohu v 20. storočí hralo politické hnutie, ktoré do veľkej miery legitimizovalo samo seba odvolávan...
€ 13.20 € 10.86
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ľudská osoba - Filozofická antropológia
Ľudská osoba - Filozofická antropológia
Edita Steinová
Slávne filozofické dielo legendárnej mysliteľky. Edita Steinová - Terézia Benedikta z Kríža (1891 - 1942) - bola nemecko-židovská katolícka filozofka, mystička, mučeníčka. V roku 1912 sa stala žiačkou Edmunda Husserla na univerzite v Göttingene, neskôr pôsobila ako jeho asistentka na univerzite vo Freiburgu. Ako žene jej neum...
€ 11.99 € 9.15
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok -  Utópia
Utópia
Thomas More
Prvý slovenský preklad diela Thomasa Mora Utópia (vyšlo r. 1516 v Antverpách) obohatí náš knižný trh o nosné klasické dielo, ktoré sa dostalo do učebníc, no doposiaľ u nás z neho vyšli len fragmenty. Toto je teda v slovenčine prvé kompletné vydanie. Rozprávanie o živote na fiktívnom ostrove Utópia sa začína stretnutím troch postáv, med...
€ 9.90 € 8.07
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Otevřená společnost a její nepřátelé I
Otevřená společnost a její nepřátelé I
Karl Raimund Popper
Otevřená společnost a její nepřátelé je jeden z nejdůležitějších spisů moderní politické filosofie, v němž Popper rozvíjí svou vlivnou teorii demokracie a budování institucí a proti holistickému sociálnímu inženýrství, navrhujícímu „systémová řešení“, obhajuje inženýrství dílčí, které místo neuskutečnitelného jednorázového nastolení co nejlepšího stavu hledí od...
€ 21.53 € 18.06
Posledný kus skladom - odosielame do 24 hodín.
Obrázok - Aura a stopa - Filozofia do vrecka
Aura a stopa - Filozofia do vrecka
Benjamin Walter
Výber z prác Waltera Benjamina (1892 – 1940) prináša pohľad na neskoré obdobie tvorby tohto nemeckého filozofa a literárneho kritika a teoretika, vyznačujúce sa autorovým sústredeným záujmom o filozofiu marxizmu, resp. o materialistickú estetiku, sociológiu umenia a novšie umelecké médiá (fotografia, film), ale aj o ni...
€ 8.00 € 6.99
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - O velikosti duše
O velikosti duše
Lenka Karfíková
Augustinův raný dialog, v němž se řeší otázka velikosti duše: nejen ve smyslu místních rozměrů, ale také co do jejích obdivuhodných schopností. Autor hledá rovněž odpověď na otázku počtu duší. Text doprovází obsáhlý úvod a komentáře filosofky a teoložky Lenky Karfíkové.
€ 9.99 € 8.98
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 30
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 1195 produktov na 30 stranách.

Kniha - Buď svetlo
€ 23.34€ 28.90
Kniha - Tak vravel Zarathustra
€ 9.00€ 9.90
Kniha - Anatomie melancholie
€ 13.41€ 16.31
Kniha - Životná múdrosť
€ 11.81€ 12.99
Kniha - Člověk a jeho symboly
€ 38.26€ 46.95
Kniha - Kierkegaardovská renesancia
€ 8.22€ 10.00
€ 17.26€ 20.99
Kniha - Čítanie z Heideggera
€ 7.28€ 8.00
Kniha - Choroba na smrť
€ 8.63€ 10.50
Kniha - Hodina filozofie
€ 6.18€ 6.60
Kniha - Hovory (Lun-jü)
€ 6.56€ 7.00
Kniha - Hovory (Lun-jü)
€ 6.56€ 7.00
Kniha - Tao te ťing
€ 12.64€ 15.42
Kniha - Překážka jako výzva
€ 10.65€ 11.70
Kniha - Idey na trhovisku
€ 12.02€ 13.20
Kniha - Paradigmy k metaforológii
€ 7.55€ 9.00
Kniha - Lao C a proces vzniku Tao Te Ťingu
€ 18.56€ 18.50
Kniha - Lao C a proces vzniku Tao Te Ťingu
€ 18.56€ 18.50
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Dobrú noc a pozor na hady
€ 8.90€ 10.00
Kniha - Můj otec byl MIB
€ 23.90€ 31.00
Kniha - Dievča v lade
€ 13.90€ 15.99
Kniha - Neurológia
€ 8.22€ 10.00
Kniha - Húrinove deti
€ 14.90€ 16.95
Kniha - Vichodňarske rozpravočki
€ 7.15€ 10.10
Kniha - Najhoršie deti na svete 3
€ 9.31€ 11.95
Kniha - Každý jsme princezna Diana
€ 20.99€ 25.76
Kniha - Najhoršie deti na svete
€ 10.09€ 12.95
Kniha - Miluji Paříž
€ 4.99€ 11.70
Kniha - Najhoršie deti na svete 2
€ 9.90€ 12.95
Kniha - Kto býva v ZOO
€ 7.25€ 8.90
Kniha - OPEN: Andre Agassi
€ 11.72€ 16.99
Kniha - Čarodeji dávnoveku
€ 10.00€ 12.95
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Dáma kontra strelec
€ 11.99€ 15.95
Kniha - Kráľovná, Jej život
€ 17.85€ 22.90
Kniha - Krvavý mesiac
€ 15.50€ 19.90
Kniha - Padreho klan
€ 13.57€ 16.90
Kniha - Zakliaty kláštor
€ 14.90€ 17.90
Kniha - Na smrť I + II
€ 25.08€ 29.90
Kniha - Nemilosrdný šampionát
€ 16.44€ 19.99
Kniha - Karneval krýs
€ 13.95€ 17.90
Kniha - Hlava ako dôkaz
€ 13.95€ 17.90
Kniha - V Kráľovstve lesných víl
€ 9.77€ 11.99
Kniha - Putovanie po Stredozemi
€ 16.90€ 19.95
Kniha - Frida
€ 13.92€ 16.90
Kniha - Aj varenie je umenie
€ 19.40€ 24.90
Kniha - Jeme zdravo a úsporne
€ 18.12€ 21.99
Kniha - Správna posádka
€ 15.40€ 18.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (po-pia: 08:00-13:00)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!