+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Technológia pre 2. ročník UO 2964 2 cukrár, 1. časť
Technológia pre 2. ročník UO 2964 2 cukrár, 1. časť
Gabriela Sládečková
Učebnica sa venuje technologickej príprave a spracovaniu a výrobkom z perníkových ciest a lístkového cesta. Záverečná kapitola sa venuje roztokom a sústavám používaným v cukrárskej výrobe. Základné informácie sú vhodne doplnené o rozširujúce informácie, obrázky a schémy, či úlohy na overenie vedomostí a námetmi na uvažovanie, ale aj sl...
€ 28.00 € 20.77
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Suroviny pre 1. ročník UO 2964 2 cukrár, 2. časť
Suroviny pre 1. ročník UO 2964 2 cukrár, 2. časť
Gabriela Dubová
Učebnica prináša informácie o vlastnostiach, zložení, výrobe, skladovaní, ako aj o použití surovín v cukrárskej výrobe. Okrem základného učiva obsahuje zaujímavosti z oblasti potravinárstva, výživy, výživy, vlastností surovín, námety na samostatnú prácu, úlohy na opakovanie, slovník cudzích a menej známych výrazov. Obsahovo na s...
€ 28.00 € 20.77
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Biológia - starostlivosť o zdravie pre 1. roč. gymnázii a pre ŠO sociálno-výchovný pracovník
Biológia - starostlivosť o zdravie pre 1. roč. gymnázii a pre ŠO sociálno-výchovný pracovník
Veronika Andrea; Zvončeková Mária; Mészárosová Uhereková
Učebnica rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela a zásadách zdravého životného štýlu. Zaoberá sa aj otázkami vzťahu a súhry jednotlivých sústav orgánov ľudského tela, prevencie ochorení, starostlivosti o zdravie.
€ 28.00 € 20.77
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Analytická chémia pre 2. roč. štud. odboru 2982 4 potravinárstvo 2. časť
Analytická chémia pre 2. roč. štud. odboru 2982 4 potravinárstvo 2. časť
Alena Brandšteterová
Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód - stanovenie sacharidov, bielkovín, stanovenie kyslosti, chloridov, dusičnanov a dusitanov. Súčasťou jednotlivých kapitol sú aj laboratórne cvičenia s tabuľkami v prílohe. Posledná kapitola učebnice obsahuje informácie o posudzovaní potravinárskych surovín a výrobkov pod...
€ 28.00 € 20.77
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Analytická chémia pre 2. roč. štud. odboru 2982 4 potravinárstvo 1. časť
Analytická chémia pre 2. roč. štud. odboru 2982 4 potravinárstvo 1. časť
Alena Brandšteterová
Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód - odber a úprava vzoriek, senzorická analýza, stanovenie vlhkosti, sušiny a obsahu popola a stanovenie a rozbor tukov. Okrem základného učiva obsahuje učebnica aj laboratórne cvičenia a prílohy s tabuľkami. Otázky a úlohy v učebnici sú zamerané nielen na spätnú väzbu, ale ...
€ 28.00 € 20.77
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Úvod do sveta práce pre stredné školy (Úvod do sveta práce pre SŠ)
Úvod do sveta práce pre stredné školy (Úvod do sveta práce pre SŠ)
Zuzana Eneke; Kostolná Darina; Hanzelová Marta; Lepeňová Hargašová
V učebnici sa žiaci oboznámia s pracovným právom, s ekonomikou súvisiacou s prácou a pracovným trhom, dozvedia sa niečo o profesijných informáciách a stratégii profesijného rozhodovania, o výbere povolania, naučia sa, ako sa uchádzať o zamestnanie alebo ako začať podnikať. Posledná z kapitol je venovaná príkladom aktívneho učeni...
€ 25.00 € 18.54
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - PRÍRODOPIS (BIOLÓGIA) pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - PRACOVNÝ ZOŠIT
PRÍRODOPIS (BIOLÓGIA) pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - PRACOVNÝ ZOŠIT
Milina Rašlová
Pracovný zošit prírodopisu obsahovo vo všetkých smeroch napĺňa platný štátny vzdelávací program, v ktorom však došlo k premenovaniu vyučovacieho predmetu PRÍRODOPIS na BIOLÓGIA. Preto pri najbližšej dotlači titulov s terajším pomenovaním PRÍRODOPIS dôjde k ich premenovaniu na BIOLÓGIA. Pracovný zošit spolu s učebnicou pom...
€ 10.00 € 7.42
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - DEJEPIS pre 7. ročník špeciálnej základnej školy - PRACOVNÝ ZOŠIT
DEJEPIS pre 7. ročník špeciálnej základnej školy - PRACOVNÝ ZOŠIT
Kvetoslava Mojtová-Bernátová
Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských objavov po vznik Rakúsko-Uhorska. Vypracovávaním úloh sa učia práci s učebnicou, orientovať sa na časovej priamke. Úlohy k jednotlivým témam sú doplnené testami na komplexné opakovanie učiva. Pracovný zošit spolu s učebnicou dejepisu pod...
€ 10.00 € 7.42
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Cestné vozidlá III pre 4. roč., štud. odbor doprava /III/ skupiny 37 Doprava, pošty a telekomunikácie)
Cestné vozidlá III pre 4. roč., štud. odbor doprava /III/ skupiny 37 Doprava, pošty a telekomunikácie)
Ivan Faktor
Učebnica poskytuje informácie o konštrukčnom riešení spaľovacích motorov cestných vozidiel - o rozdelení a termodynamike motorov, o jeho pevných častiach, o kľukovom a rozvodovom mechanizme motora, o ich preplňovaní, nasávacích a výfukových potrubiach, o palivách a palivových sústavách benzínového motora.
€ 25.00 € 18.54
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Biológia - organizmy a ekosystémy pre 2. ročník ŠO sociálno-výchovný pracovník
Biológia - organizmy a ekosystémy pre 2. ročník ŠO sociálno-výchovný pracovník
Zuzana; Višňovská ,Jana Iveta; Piknová Mária; Trévaiová Uhereková
Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov. Zaoberá sa aj základnými procesmi a vzťahmi v prírodných ekosystémoch. Poskytuje podnety na aktívnu a tvorivú pr...
€ 28.00 € 20.77
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Analytická chémia pre 2. roč. štud. odboru 2982 4 potravinárstvo 3. časť (Analytická chémia pre 2. ročník štud. odborupotravinárska výroba, 3. časť)
Analytická chémia pre 2. roč. štud. odboru 2982 4 potravinárstvo 3. časť (Analytická chémia pre 2. ročník štud. odborupotravinárska výroba, 3. časť)
Alena Brandšteterová
Učebnica obsahuje najnovšie poznatky o posudzovaní surovín a výrobkov pomocou moderných prístrojov a metód, špecifické laboratórne práce jednotlivých odborov - analytické hodnotenie mäsa a mäsových výrobkov, múky a výrobkov z múky, výrobkov cukrovinkárskej výroby, mlieka a mliečnych výrobkov, surovín a výrobkov sladovníctva a p...
€ 28.00 € 20.77
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Analytická chémia pre 1. ročník štud. odb. potravinárstvo (Analytická chémia pre 1. ročník študijného odborupotravinárska výroba)
Analytická chémia pre 1. ročník štud. odb. potravinárstvo (Analytická chémia pre 1. ročník študijného odborupotravinárska výroba)
Silvia Loffayová
Učebnica obsahuje učivo tematických celkov základné operácie a pracovná technika, základy vážkovej a odmernej analýzy a inštrumentále metódy v chemickej analýze potravín. Okrem základného učiva obsahuje riešené príklady a úlohy na výpočty, rozširujúce informácie, zaujímavosti z danej oblasti a návody na laboratórne práce. Otázky a úlohy v učebni...
€ 28.00 € 20.77
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Praktikum z daňového práva
Praktikum z daňového práva
Adrián Popovič
Praktikum z daňového práva pozostáva z dvoch hlavných častí - daňového práva hmotného a daňového práva procesného. V rámci tejto štruktúry sa každá kapitola člení na teoretickú časť, praktickú časť a časť vybranej judikatúry. Kniha je určená predovšetkým vysokoškolským študentom právnických fakúlt a vysokoškolským pedagógom na účely výučbového proc...
€ 27.00 € 22.09
Pripravujeme.
Obrázok - Právo spoločníkov na informácie
Právo spoločníkov na informácie
Oliver Buhala
Právo spoločníkov obchodných spoločností na informácie predstavuje jeden z najvýznamnejších inštitútov ovplyvňujúcich kvalitu fungovania vnútorných korporačných vzťahov. Skúmaná problematika je v dôsledku toho členitá a pestrá z pohľadu hmotného, ako aj procesného práva. Predkladaná publikácia zameriava pozornosť na poznatky o účele, r...
€ 20.00 € 16.37
Pripravujeme.
Meditace Základního kamene
Sergej O. Prokofjev
Tak jako ostatní autorovy knihy slouží i tato především jako podnět k dalšímu prohloubení tématu, které bezpochyby patří k nejdůležitějším tématům z anthroposofie. Z PŘEDMLUVY SERGEJE O. PROKOFJEVA „Tato práce je jak doplněním tak i dalším rozvinutím toho, co bylo řečeno v knize „Kéž to slyší lidé“. Mystérium Vánočního sjezdu. (...) Celek je...
€ 13.50 € 11.78
Pripravujeme.
Miško a Brumko objavujú povolania
Kozlowska, Marianna Schoett Katarzyna
Predškolák Miško so svojím plyšovým kamarátom Brumkom deťom predstavia rozmanité povolania. Tak ako každého škôlkara, aj Miška veľmi zaujíma okolitý svet. Fascinujú ho rôzne povolania a rád ich počas hier s kamarátmi napodobňuje. Niekedy je kuchárom, inokedy objaví kosti dinosaura a potom stavia z kociek úžasné budovy… Vždy sa ...
€ 12.90 € 10.97
Pripravujeme.
Tajomstvo sídla Chimneys
Christie Agatha
Keď sa Anthony Cade ochotne vzdá nezáživného miesta turistického sprievodcu v Južnej Afrike, aby namiesto dávneho priateľa dopravil do Anglicka dve zásielky – rukopis pamätí grófa Stylptiča a zväzok ľúbostných listov podpísaných istou Virginiou Revelovou – nemá ani potuchy, že sa vďaka tomu ocitne v centre medzinárodného sprisah...
€ 13.90 € 11.82
Pripravujeme.
Obrázok - ZPU - Zbierka úloh z matematiky pre 2. roč. ZŠ
ZPU - Zbierka úloh z matematiky pre 2. roč. ZŠ
V. Palková
Nová séria prináša do tried množstvo doplnkových úloh z matematiky. Zošit pre učiteľa obsahuje ukážky riešení a je tak praktickou pomôckou pre učiteľov i rodičov. Obsah je zameraný na upevňovanie, opakovanie či rozšírenie prebraného učiva matematiky príslušného ročníka. Zbierka úloh pomáha žiakom utvrdiť si učivo z matematiky a vedie ...
€ 7.70 € 6.72
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Regenerativní zemědělství
Regenerativní zemědělství
Dietmar Näser
Regenerativní zemědělství je metoda vnímající rostliny a půdní organismy jako společný metabolický systém. Díky tomuto systému půda lépe zadržuje vodu, váže živiny, zvyšuje se zpracovatelnost půdy a v neposlední řaddě se efektivněji potlačuje růst pevelů a chorob. Kniha je plná postupů, fotografií i praktických rad, jak začít hospoda...
€ 19.80 € 17.28
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Business Economics 1
Business Economics 1
Markéta Gáspár
Učebnica je vhodná pre žiakov bilingválnych stredných škôl, obchodných akadémií, ale aj pre študentov vysokých škôl ekonomického typu. Jednotlivé kapitoly sú zamerané na vysvetlenie základných ekonomických pojmov a kategórií, princípov fungovania trhu a trhového mechanizmu. Obsah publikácie korešponduje s požiadavkami na zvládnut...
€ 19.80 € 12.96
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Aristoteles a Dante spoznávajú svet a tajomstvá vesmíru
Aristoteles a Dante spoznávajú svet a tajomstvá vesmíru
Benjamin Alire Sáenz
Príbeh o priateľstve dvoch chlapcov, ktoré je ako vesmír: magické a bez hraníc. O priateľstve, vďaka ktorému objavíte pravdy nielen o sebe, ale aj o ľuďoch, akými by ste raz chceli byť. Dante vie plávať. Ari nie. Dante je výrečný a sebaistý. Ari ťažko hľadá správne slová a v ničom si nedôveruje. Danteho pohlcuje poézia a umenie. A...
€ 14.95 € 12.71
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Je člověk tím, co jí?
Je člověk tím, co jí?
Rudolf Steiner
Ve třech přednáškách Rudolf Steiner podrobně vysvětluje rozdílné působení rostlinné, masité a mléčné stravy na jednotlivé články lidské bytosti, z hlediska duchovní vědy si všímá účinků kávy a čaje a rovněž vlivu nikotinu na poměr mezi dechem a tepem a v důsledku toho na duševní stav člověka a vznik některých nemocí. Kniha je určena každému, kdo chce hl...
€ 5.40 € 3.54
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Zahrada jako včelí ráj
Zahrada jako včelí ráj
E. Seidemann; a spol
V každé kapitole, na každé stránce této knihy se autoři snaží nadchnout čtenářky a čtenáře, aby něco udělali pro blaho včel. Předávají přesvědčivé poselství, že pokud se životní podmínky nemají nadále zhoršovat, všichni musíme vyhrnout rukávy a rychle něco udělat vlastními silami. S velkou odborností ukazují velmi konkrétní způsoby a možnosti, jak zachránit...
€ 26.55 € 23.17
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - S respektem!
S respektem!
Anja Beran
Tato univerzální základní kniha Anji Beran plní všechna přání. Ať už ji čte začínající nebo profesionální drezurní jezdec, najde v ní celou řadu stěžejních informací, počínaje tipy na mentální i tělesné požadavky až po rady ohledně respektujícího výcviku koně. Díky detailním kresbám a postupům získá čtenář konkrétní návody, jak zvládnout i náročné cviky. Vše je dopln...
€ 24.30 € 21.20
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Květy trpělivosti
Květy trpělivosti
Martinek Radek
Středověká bohoslužebná roucha byla zdobena především figurální výšivkou, rostlinný ornament měl jen doplňkový charakter a objevoval se jen zřídka. V 16. století se však situace změnila a po roce 1600 dokonce obrátila. V souvislosti s cestami do zámoří se značně rozšířil sortiment zobrazovaných květin, které postupně nacházely cestu i...
€ 17.54 € 15.31
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení začínajících učitelů
Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení začínajících učitelů
Ševčíková Jaroslava
Profesní přesvědčení začínajících učitelů, které je hlavním tématem monografie s názvem Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení začínajících učitelů, je multidisciplinární fenomén, který není dosud v odborné pedagogické terminologii jednoznačně etablován. Cílem této práce je ukotvit pojem v české odborné terminologii a konstruovat novou teorii o vzájem...
€ 16.66 € 14.54
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u kardiovaskulárních a vybraných interních onemocnění
Rehabilitace a preskripce pohybové aktivity u kardiovaskulárních a vybraných interních onemocnění
Robert Vysoký
Monografie je určena fyzioterapeutům a lékařům, kteří zde najdou ucelené informace o rehabilitačních strategiích v kardiovaskulární rehabilitaci a interním lékařství. Pro získání přehledných znalostí o úloze pohybové aktivity v souvislosti s lidským zdravím je svým obsahem důležitým nástrojem také pro všeobecné praktické lékaře a ostatní n...
€ 20.65 € 18.02
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Aktuální tanečněvědný diskurz: Obraty v současném tanci
Aktuální tanečněvědný diskurz: Obraty v současném tanci
a kol. Jitka Pavlišová
Teoreticko-analytická publikace se zaměřuje na oblast divadelního tance a jeho proměny v několika posledních desetiletích. Formou jednotlivých studií cílí zejména na fenomén tzv. obratů (konkrétně instalativní, ekologický, postlidský a archivní), které vývoj tance v uplynulých letech výrazně spoludefinují. Výzkum se opírá o stěžejní zahr...
€ 14.59 € 12.73
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Konat dobro
Konat dobro
Lievegoed Bernard C.J.
Lievegoedovy knihy vždy stojí za pozornost a tato zvlášť - autor v ní s předstihem několika desetiletí s obdivuhodnou prozíravostí charakterizuje problémy a výzvy naší doby. Je to doba, kdy se od nás žádá konání dobra - na rozdíl od minulosti, kdy šlo v první řadě o krásu a pravdu. Aby člověk dokázal konat dobro, musí ovšem složit tři ...
€ 10.80 € 7.07
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - GALERIE MINERÁLŮ - poklady naší Země
GALERIE MINERÁLŮ - poklady naší Země
Marcel Vanek
Tato kniha je věnovaná kráse minerálů. Není to žádná vědecká publikace, ale kniha plná fotografií minerálů, určená nadšencům, milovníkům a sběratelům, kteří dávají svou lásku šutrům. Minerály jsou nafocené ve vysoké ostrosti a v knize najdete mnoho novinek ze světa, ale také minerály z Čech a novinky z Vysočiny. Snažili jsme se vybrat ty nejkrásnější obrázky...
€ 38.25 € 28.38
Skladom u dodávateľa - dodávame do 2-4 týždňov. Dodanie negarantujeme.
Obrázok - Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 17. vydání
Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 17. vydání
Milan Alexander; Suk Šíma
Celkově již sedmnácté vydání učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svědčí o popularitě, kterou si učební text po mnoha letech mezi studenty středních škol, ale též mezi laickou veřejností získal. Přiměřený rozsah díla s velmi srozumitelnou formou výkladu poskytuje ucelený přehled společenských vztahů a tomu odpovídajících in...
€ 29.25 € 23.93
Pripravujeme.
Obrázok - Rok podľa Dary 2023
Rok podľa Dary 2023
Rolins Dara
Inšpirujte sa Darou Rolins a prežite skvelý rok 2023! Diár známej speváčky Dary Rolins je už na trhu stálicou. Každý rok určuje trendy a prekvapuje – ani tento rok to nebude inak. Rok podľa Dary 2023 je už jej siedmym diárom a toto číslo zdobí aj jeho obálku. A nie je to náhoda! Číslo sedem má magický význam, je syno...
€ 19.90 € 16.92
Pripravujeme.
Obrázok - Úroky zo života - Glosy
Úroky zo života - Glosy
Hlušíková Marta
Keď mi pred rokmi zavolali z Rádia Regina a navrhli mi glosovanie v éteri, moja rozhlasová dušička sa potešila, no zároveň mi na plecia dosadla obrovská ťarcha. Raz za týždeň prísť s niečím originálnym, to nie je len tak. Ísť s kožou na trh, zachytiť život so všetkými jeho radosťami aj smútkami, zároveň byť ukotvená v Malohonte, ...
€ 13.90 € 11.82
Pripravujeme.
Obrázok - Costa Rica
Costa Rica
Petra Ender / Ellen Spielmann
Costa Rica captivates with tropical rain forest, high mountain ranges, volcanoes, and fertile high valleys with coffee and fruit plantations. The two coasts of the country boast fine white sandy beaches, coral reefs, and palm groves. Of special fascination is the versatile fauna and flora which i...
€ 11.95 € 10.16
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Cuba
Cuba
Karl-Heinz Raach
Cuba is synonymous with sugar and cigars, rum and revolution, classic cars and socialism, dream beaches and music. But it is also a country that has protected one-fifth of its surface area. This book presents fascinating nature of the country and its diverse culture in 300 pictures.
€ 11.95 € 10.16
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Guatemala
Guatemala
Petra Ender / Sabine von Kienlin
Guatemala is considered the land of eternal spring. Tropical rain forests, mountainous highlands, bubbling volcanoes, black lava sand beaches, fresh fruits and strange smells - this illustrated book shows the fascinatingly colourful facets of the country and gives insights into another world.
€ 11.95 € 10.16
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - India
India
Katja Sassmannshausen / Thilo Scheu
Snow-capped Himalayan mountains, palm-fringed sandy beaches, impenetrable tropical jungles and majestic tigers, wild elephants and brilliant birds are just some of the attractions India has to offer in over 400 photographs in this splendid volume. Besides the scenic beauty, the cultural aspects a...
€ 14.95 € 12.71
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Morocco
Morocco
Christine Metzger
Morocco, situated between the Atlantic and the Mediterranean, is culturally, culinarily, and architecturally influenced by Berbers, Arabs, and Europeans. The countrys diversity is reflected in the landscape of Mediterranean coastal regions in the north and west, the high mountains in the interior...
€ 14.95 € 12.71
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - New Zealand
New Zealand
Katja Sassmannshausen
New Zealand-the country chosen by God, "Gods own country," as the locals affectionately call their island twins, evokes associations with uniquely untouched nature, green hills and crystal clear lakes, lonely white and black sandy beaches and emerald green bays-but also ice-cold glacier...
€ 14.95 € 12.71
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sweden
Sweden
Udo Bernhart
This volume illustrates the fascinating diversity and beauty of Sweden. Sweden, a symbol of Scandinavian idyll, inspires with its falun-red wooden houses surrounded by dense forests, with its quiet bays, long sandy beaches, lighthouses and windmills, colorful boathouses, the glittering sea betwee...
€ 14.95 € 12.71
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 5646
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 225839 produktov na 5646 stranách.

NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Revolúcia vedomia
€ 12.90€ 14.90
Kniha - Klub rozkoše
€ 12.90€ 17.90
Kniha - Majstrovstvo
€ 7.90€ 13.90
Kniha - Psí sľub
€ 11.23€ 13.90
Kniha - Zaklínač I Posledné želanie
€ 11.41€ 15.99
Kniha - Rod zeme a krvi (Mesto Luny 1)
€ 11.57€ 16.95
Kniha - Billy Summers
€ 14.33€ 17.90
Kniha - Som Baťa - dokážem to
€ 11.54€ 18.90
Kniha - Meno, mesto, zviera, vec
€ 3.35€ 4.90
Kniha - Můj otec byl MIB
€ 23.90€ 31.00
Kniha - Trhlina
€ 10.42€ 12.90
Kniha - Slovenské rozprávky
€ 4.90€ 5.90
Kniha - Môj macík
€ 3.53€ 4.99
Kniha - Tajný život v lese
€ 6.08€ 8.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Klan Gucci
€ 23.14€ 28.90
Kniha - Tajomný závoj
€ 11.90€ 14.95
Kniha - Kráľovná krvi
€ 10.17€ 14.90
Kniha - Peking 2022
€ 13.42€ 16.80
Kniha - Čo človek zaseje
€ 12.73€ 15.90
Kniha - Ďalších 365 dní
€ 10.17€ 14.90
Kniha - Spolok Judášov
€ 13.53€ 16.90
Kniha - Brány do Atén
€ 17.35€ 21.90
Kniha - Všetko o mojom otcovi
€ 13.59€ 19.90
Kniha - Rozdelený svet
€ 10.52€ 14.95
Kniha - Lilin sľub
€ 10.17€ 15.00
Kniha - Kórejské halušky
€ 12.66€ 15.99
Kniha - Keď sadá súmrak
€ 11.90€ 13.99
Kniha - Zdravo jem aj šetriť viem
€ 15.90€ 19.90
Kniha - Apokalypsa nehrozí
€ 20.33€ 25.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!