+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Volali ma bitkár
€ 10.99€ 12.99
Včely
€ 12.93€ 16.95
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Přehled fyziky - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ
Přehled fyziky - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ
Lošťák Jiří
Přehled obsahuje základní pojmy a poučky týkající se dané problematiky. Usnadní orientaci žákům všech typů škol.
€ 2.44 € 1.90
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Učební úlohy z biologie
Učební úlohy z biologie
Čížková a kolektiv Věra
Předkládaný soubor učebních úloh pokrývá všechny biologické obory vyučované v přírodopisu na základní škole a biologii na nižším gymnáziu, včetně geologie. Je zpracován formou pracovního sešitu, do kterého mohou žáci přímo zaznamenávat svoje odpovědi. Obsahuje ve stejném poměru úlohy otevřené i uzavřené orientované na správné užívání pojmů, vysvětlení biologi...
€ 4.46 € 3.46
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Evropa - Encyklopedický přehled zemí
Evropa - Encyklopedický přehled zemí
Anděl, Mareš Roman Jiří
Přehledný, netradiční a zajímavě metodicky zpracovaný text určený nejen pro základní a střední školy, ale i široký okruh čtenářů. Obsahuje všechny podstatné a důležité charakteristiky zemí. V díle nejsou jen poznatky čistě zeměpisné, ale sleduje souvislosti historické, biologické, ekonomické, kulturní a další. Text povede čtenáře k tomu, aby s...
€ 4.23 € 3.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Maglajz na Hané?
Maglajz na Hané?
Srda Jozef Ludvík
Jozef Ludvik Srda působil v letech 1950 až 1988 jako biolog na Univerzitě Palackého. Několik desítek vědeckých prací z oboru ekologické entomologie publikoval v odborných časopisech. K beletrii se dostával jen v oddechových chvilkách od roku 1980 a častěji až v důchodu. Jeden ze dvou spisků nazval "Hdese hdese na Hané". J...
€ 2.35 € 1.83
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Jazykové rozbory
Jazykové rozbory
Hartmannová Eva
Učebnice je určena zejména pro žáky 5.–9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií. Učební pomůcka předkládá základy skladby českého jazyka formou cvičných vět s řešením. Další část knihy obsahuje text k pro cvičení znalostí z různých jazykových disciplín. Srozumitelný teoretický výklad umožňuje snadnou orientaci v textu. Je členěna podle obtížnosti a přehledně g...
€ 6.82 € 5.29
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Povídky Sodoma, Mazal
Povídky Sodoma, Mazal
Trottestam Petrus
Soubor povídek, které napsal a přeložil ze švédštiny Petrus Trottestam v létech 1999–2008, povídku „Eva a létající švec“ napsal Stefan L. Holm v roce 2004, redigovali spolu s hlavním autorem Petr Homolák, Pavla Netušilová, Hana Švecová, Tomáš Eger a Markéta Pěluchová, ilustroval Petr Kubes Mé jméno je Petrus Trottestam a má kolébka ...
€ 9.16 € 7.11
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Metodická příručka k občanské výchově pro 9. ročník základní školy
Metodická příručka k občanské výchově pro 9. ročník základní školy
Hrachovcová a kolektiv Marie
€ 2.35 € 1.83
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hlásky, slovo, věta
Hlásky, slovo, věta
Bauer Alois
Publikace se věnuje hláskosloví (přehled souhlásek, přízvuk, intonace, výslovnost), lexikologii (nauka o slovní zásobě) a skladbě (nauka o větě a o spojování vět).
€ 2.44 € 1.90
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Anglicko-český tematický slovník
Anglicko-český tematický slovník
Jaroščák Miroslav
První tematický slovník zabývající se detailně fyzickou stránkou člověka. Komplexní popis slovní zásoby této oblasti včetně nových slov. Velký důraz položen na příkladové věty, slovní spojení a použití slov v kontextu. Definice obtížnějších výrazů. Důraz položen na podobnosti a rozdíly mezi angličtinou a češtinou. Užitečné uživatelské poznámky. Pozorn...
€ 11.70 € 9.00
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Přehled anorganické chemie, termochemie, reakční kinetiky a analytické chemie - Pro studenty SŠ
Přehled anorganické chemie, termochemie, reakční kinetiky a analytické chemie - Pro studenty SŠ
Pečová Danuše
Publikace je doplněna rovnicemi, grafy a tabulkami. Každá kapitola je zakončena kontrolními otázkami pro ověření zvládnutí prostudované látky, na konci obsahuje správné odpovědi. Možné použít při přípravě na přijímací zkoušky na vysokou školu.
€ 2.54 € 1.97
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Anglická podstatná jména
Anglická podstatná jména
Charvátová Barbora
Přehled nejpodstatnějších rozdílů mezi českými a anglickými podstatnými jmény – tvar jednotného či množného čísla, rozdíly v počitatelnosti či nepočitatelnosti nebo o odlišné výrazy označující množství.
€ 1.97 € 1.53
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - NČ-ČN - pedagogicko-psychologický slovník
NČ-ČN - pedagogicko-psychologický slovník
Poláková, Nelešovská Alena Jenny
Kromě autorek z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se na výběru hesel podílel také doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. a prof. J. Rekus z Vysoké školy pedagogické v Karlsruhe. Záměrem a cílem slovníku je poskytnout zejména studentům všech studijních oborů na PdF UP základní a nejfrekventovanější terminologii pedagogicko...
€ 12.22 € 9.40
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Starý svět - Asie, Afrika - Encyklopedický přehled zemí
Starý svět - Asie, Afrika - Encyklopedický přehled zemí
Anděl, Mareš Roman Jiří
Další svazek edice „Země světa do kapsy“ je dílem pracovníků katedry geografie Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Publikace je svým obsahem a rozsahem první svého druhu u nás. Nevšední formou se zde dozvíte vše, co je podstatné a pro danou zem důležité. Nejsou to jen informace geografické, ale sledujete i souvislosti p...
€ 4.61 € 3.58
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Vybrané kapitoly z obecné biologie
Vybrané kapitoly z obecné biologie
Jelínek Jan
Alternativní učební pomůcka je čtvrtým a posledním dílem, mezi studenty velmi přitažlivého maloformátového vydání souhrnné učebnice biologie pro střední školy gymnazijního typu. Je druhým upraveným a rozšířeným vydáním samostatné části, pojednávající o vlastnostech prokaryotních a eukaryotních organismů, energetice živých soustav, názorech n...
€ 2.21 € 1.72
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Přehled organické chemie a novela názvosloví - Pro studenty SŠ
Přehled organické chemie a novela názvosloví - Pro studenty SŠ
Pečová Danuše
Přehled shrnuje učivo organické chemie, obsahuje kapitoly uhlovodíky, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny a jejich deriváty, sacharidy, lipidy, proteiny, isoprenoidy…
€ 3.01 € 2.34
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Přehled ruské gramatiky - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ
Přehled ruské gramatiky - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ
Steigerová a kolektiv Marie
Přehled obsahuje nejdůležitější nepravidelná slovesa, je rozdělen na podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky a spojky.
€ 2.54 € 1.97
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ
Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ
Hrachovcová a kolektiv Marie
Učební text předává řadu podnětů a materiálů k samostatné práci. Jsou zde propojeny aktivizační a kreativní metody s dostatečnou nabídkou poznatků z vědních disciplín soustředěných v učebním předmětu občanské výchovy. Za cenné lze považovat vedení žáků k práci s informacemi, které by měli umět vyhledat v učebnici i v dostupné literatuře, spojit s vlastn...
€ 4.70 € 3.64
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Nový svět Amerika a Oceánie - Encyklopedický přehled zemí
Nový svět Amerika a Oceánie - Encyklopedický přehled zemí
Anděl, Mareš Roman Jiří
Posledním třetím dílem se završuje ediční řada „Encyklopedického přehledu zemí“, který je zaměřen na „Nový svět“ – Ameriku a Oceánii (včetně Austrálie). Netradiční a zajímavě metodicky zpracovaný text je určen pro široký okruh uživatelů. Obsahuje podstatné a důležité charakteristiky zemí, které Evropané poznávali a „osvojovali si“ nejpozději...
€ 4.23 € 3.29
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ
Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ
Hrachovcová a kolektiv Marie
Čtvrtý závěrečný svazek souboru učebnic občanské výchovy pro základní školy završuje původní projekt Nizozemí – Česká republika, který zpracoval tým autorů pod vedením dr. Marie Hrachovcové za přispění mnoha konzultantů na pedagogické fakultě UP v Olomouci a pedagogické fakultě UK v Praze. Text učebnice je určen pro vzdělávací programy Zákla...
€ 4.70 € 3.64
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Znáš pojmy z mluvnice češtiny?
Znáš pojmy z mluvnice češtiny?
Pavlovská Jana
400 základních pojmů z mluvnice, pravopisu, stylistiky a tvoření slov v rozsahu učiva českého jazyka 2. stupně ZŠ. Objasňování obsahu pojmů je zpracováno formou výkladů a definicí s doplněním jednoznačně srozumitelných příkladů. Ve výkladových částech se využívá pouze česká terminologie, v některých případech je však uvedeno i jejich la...
€ 4.14 € 3.22
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Metodická příručka k občanské výchově pro 8. ročník základní školy
Metodická příručka k občanské výchově pro 8. ročník základní školy
Hrachovcová a kolektiv Marie
€ 2.35 € 1.83
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Český jazyk a jeho vývoj
Český jazyk a jeho vývoj
Bauer Alois
Soubor znaků a pravidel o jejich užívání nazýváme jazyk. Publikace se věnuje jazykové komunikaci, kultuře, spisovnému a nespisovnému jazyku a vývoji českého jazyka.
€ 1.97 € 1.53
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Přehled Slohu - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ
Přehled Slohu - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ
Bauer Alois
Publikace obsahuje: stylistiku (jazykové styly podle funkce, slohové útvary, slohové rozvrstvení jazykových prostředků), styl prostě sdělovací, styl odborný (popis, výklad, úvaha, referát, charakteristika, administrativní styl), styl publicistický (charakteristika útvarů publicistického stylu) a styl umělecký (vypravo...
€ 2.44 € 1.90
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Přehled Tvarosloví ČJ - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ
Přehled Tvarosloví ČJ - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ
Bauer Alois
V publikaci jsou slova dělena na ohebná a neohebná, slova se třídí do jedenácti základních druhů. • Podstatná jména • Přídavná jména • Zájmena • Číslovky • Slovesa • Příslovce • Předložky • Spojky • Citoslovce • Částice • Predikativa
€ 2.54 € 1.97
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Přehled české literatury - Od počátku do konce 1. světové války pro ZŠ a SŠ
Přehled české literatury - Od počátku do konce 1. světové války pro ZŠ a SŠ
Bradáčová Dagmar
Přehled obsahuje počátky české literatury, literaturu raného a vrcholného středověku, renesanci, humanismus, barokní literaturu, romantismus a realismus… • Počátky české literatury • Literatura raného středověku • Literatura vrcholného středověku • Literatura husitská a protihusitská • Renesance a humanismus • Barokní literatur...
€ 2.91 € 2.26
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Přehled anglických předložek s upozorněním na nejčastější chyby
Přehled anglických předložek s upozorněním na nejčastější chyby
Charvátová Barbora
Určeno pro žáky ZŠ a studenty SŠ.
€ 1.50 € 1.17
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Přehled německé gramatiky - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ
Přehled německé gramatiky - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ
Steigerová a kolektiv Marie
Přehled obsahuje základní pojmy týkající se dané problematiky-přehled nepravidelných sloves, stupňování, konjuktivy, rozkazovací způsob, kondicionál přítomný apod.
€ 2.44 € 1.90
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Chemie obecná a anorganická
Chemie obecná a anorganická
Šrámek Vratislav
Základy obecné a anorganické chemie jsou předkládány stručně, s důrazem na systematičnost výkladu. Učební text jednotlivých kapitol je ukončen kontrolními otázkami k procvičení učiva. Užitý styl výkladu vychází z pedagogické praxe, obsahuje jen nejdůležitější základní poznatky a podstatná fakta. Učebnice je určena ke studiu chemie na gymnáziích,...
€ 6.58 € 5.11
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Angličtina pro au pair
Angličtina pro au pair
Řeřicha a kolektiv Václav
Angličtina pro au pair s frázemi a slovníky je příručka pro všechny, kdo chtějí pracovat – nebo již pracují – s dětmi v anglicky mluvících rodinách, v Evropě nebo ve Spojených státech amerických a Kanadě. Angličtina pro au pair s frázemi a slovníky • vám umožňuje efektivněji anglicky komunikovat s dětmi a hostitelskou rodinou, • se skl...
€ 10.34 € 7.96
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Učebnice angličtiny
Učebnice angličtiny
Vodičková Milena
Učebnice je určena především pro intenzivní kursy, jejichž studenti-začátečníci potřebují získat během krátké doby pevné základy angličtiny, které mohou později, např. během pobytu v cizině, dále rozvíjet a obohacovat novou slovní zásobou. Učebnice pracuje pouze s minimální slovní zásobou, která je řazena podle situací. Každá lekce je uvedena obrázkem, jeh...
€ 0.47
Vypredané.
Obrázok - Periodická soustava chemických prvků - karta
Periodická soustava chemických prvků - karta
Danko Miloš
Více než 1 500 informací o 117 prvcích periodické soustavy. Praktická periodická tabulka, umožňující díky přehlednému zařazení informací jednoduchý a rychlý přístup k nadstandardnímu počtu údajů, které charakterizují vlastnosti jednotlivých prvků. Tabulka je určena všem zájemcům o chemii, žákům základních škol a středoškolákům. Obsahuje však...
€ 1.03 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Obchodní provoz pro SOU obor prodavač
Obchodní provoz pro SOU obor prodavač
Kaplová Františka
Základ tvoří text ověřený výukou obchodního provozu na SOU, OU a PrŠ, Olomouc, Štursova 14, v praxi mistry odborného výcviku. Učebnice je zpracována dle platných osnov oboru PRODAVAČ, je rozložena do tří částí podle ročníků: - první díl je věnován prodejně, základní jednotce maloobchodu, seznamuje s vnější i vnitřní úpravou prodejny, jej...
€ 6.34 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Pravopisná pravidla - ZŠ i SŠ
Pravopisná pravidla - ZŠ i SŠ
Hartmannová Věra
Publikace obsahuje vyjmenovaná slova, předložky a předpony s a z, poučky týkající se psaní velkých písmen a další základní pravidla českého jazyka.
€ 2.54 € 0.95
Vypredané.
Obrázok - Slovník myšlenek
Slovník myšlenek
Ševčíková Hana
Slovník myšlenek předkládá všem příznivcům citátů, aforismů a dalších zajímavých textů, nejen souborné vydání dvanácti miniaturních knížeček s názvem Myšlenky (do kapsy), které vyšly v minulém století, ale i výběr z této řady dosud nevydaných. Jsou zde rovněž soustředěny texty autorů, které byly publikovány v citátovém kalendáriu diářů "365 myšlen...
€ 0.94 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ
Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ
Hrachovcová a kolektiv Marie
Učebnice občanské výchovy pro základní školy jsou výsledkem několikaleté systematické práce skupiny učitelů, kteří vytvořili tematicky orientované soubory pro žáky. Metodickým základem těchto učebnic je rovnováha mezi výchovnou a poznávací složkou, která umožňuje žákům, aby si na základě samostatné práce vytvořili názory a postoje založené na vlastních p...
€ 4.70 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Opakování dějin pravěku a starověku
Opakování dějin pravěku a starověku
Mandelová Helena
Soubor pracovních úkolů pro opakování dějin pravěku a starověku pro žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Obsahuje kapitoly zařazené do osnov ZŠ. Je rozdělena do dvou částí: 1. Opakujeme, přemýšlíme v dějepise 2. Co už umíme Každá strana je doprovozena desítkou ilustrací, pomocí nichž si lze připomenout většinu důležitých hist...
€ 0.47
Vypredané.
Obrázok - Periodická soustava chemických prvků - skládačka
Periodická soustava chemických prvků - skládačka
Danko Miloš
Více než 3 000 informací o 117 prvcích periodické soustavy. Periodická tabulka zpracovaná v podobě praktické skládačky, umožňující díky přehlednému zařazení informací jednoduchý a rychlý přístup k velkému počtu údajů, které charakterizují vlastnosti jednotlivých prvků. Tabulka je určena všem zájemcům o chemii, středoškolákům, vysokoškolákům a...
€ 1.97 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Opakování dějin středověku a raného novo
Opakování dějin středověku a raného novo
Mandelová Helena
Druhý díl navazující na „Opakování dějin pravěku“. Přepracované a rozšířené pokračování praktické učební pomůcky určené především pro žáky ZŠ. Kvalitní metodické zpracování umožňuje rychlou orientaci v tematických oblastech určitého období, proto tato řada učebních příruček je velmi vyhledávána. K opakování učiva využívá autorka velkého množství úkolů s využitím český...
€ 0.47
Vypredané.
Obrázok - Dělení slov
Dělení slov
Bauer Alois
Důležitá pomůcka pro všechny, kteří používají psací stroj nebo počítač a chtějí mít jistotu, že se nedopustili chybného dělení slov. Každé rozdělené slovo je totiž opticky rozbité, narušené. Špatným dělením se navíc jeho vnímatelnost ještě zhoršuje. K odstranění těchto nedostatků vám poslouží tato pravopisná příručka seznamující v úvodní části se zásadami dělení sl...
€ 4.00 € 3.02
Vypredané.

Kniha - Bylinky v kuchyni od A po Z
€ 3.79€ 4.65
Kniha - Ruská azbuka
€ 0.77€ 1.00
Kniha - Hravá matematika 6
€ 5.35€ 6.00
Kniha - Hravá slovenčina 8
€ 2.52€ 3.25
Kniha - Šlabikár LIPKA 1. časť
€ 5.12€ 6.60
Kniha - LINGEA Lexicon5 Platinum nemecko-slovenský slovensko-nemecký najväčší slovník
€ 121.89€ 159.90
Kniha - Anglicky 15 minút denne
€ 7.73€ 9.95
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Strom života našej rodiny
€ 18.98€ 24.90
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Zrkadlo
€ 9.07€ 11.90
Kniha - Dedko, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Tinkine rodinné recepty
€ 26.34€ 33.00
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 26.09
Kniha - Oteckovník
€ 10.99€ 13.90
Kniha - Tenis je môj život
€ 15.90€ 19.90
Kniha - Oheň a krv
€ 20.85€ 27.90
Kniha - Kde všade som (ne)zomrel
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Gerda
€ 7.62€ 9.99
Kniha - Paměť kostí
€ 21.04€ 28.15
Kniha - Návod na prežitie pre ženu
€ 18.84€ 24.99
Kniha - Proti zločinu
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Ako postaviť monopost F1
€ 18.84€ 24.99
Kniha - Nečakaný vianočný hosť
€ 4.49€ 5.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 10.99€ 12.99
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Amnestie
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 11.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.77€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.60€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Karel Gott zůstal svůj
€ 12.99€ 14.05
Kniha - Sviňa
€ 9.83€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.86€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.72€ 13.95
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!