+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Sentinelová uzlina
Sentinelová uzlina
Jaromír Šimša; kolektív autorov
Označování lymfatického systému a vyhledávání sentinelových uzlin je novou, rychle se rozvíjející oblastí onkologické chirurgie. Princip metody spočívá v identifikaci lymfatické cesty od primárního nádoru k první uzlině, která se označuje jako sentinelová. Tato uzlina je obecně považována za uzli...
€ 41.04 € 29.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Myelodysplastický syndrom
Myelodysplastický syndrom
Ivana Hochová; Radana Neuwirtová; Elena Vodičková
Kniha je aktuálním souhrnem současných poznatků o vzniku, šíření, diagnostice a léčbě neinvazivních karcinomů. Cílem monografie není jen podat informace o možnostech a standardech diagnostiky, léčby a prognózy u neinvazivních karcinomů prsu v jednotlivých oborech (radiologie, chirurgie, onkologie...
€ 70.26 € 45.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Farmakoterapie revmatických onemocnění
Farmakoterapie revmatických onemocnění
Karel Pavelka; Jiří Vencovský
Kniha, která bude určovat standard léčby v revmatologii v ČR na několik dalších let. Obor revmatologie a speciálně terapie revmatických onemocnění prodělává vývoj, který lze bez nadsázky nazvat revoluční. Cílem autorů bylo poskytnout lékařům pečujícím o pacienty s revmatickými onemocněními moder...
€ 70.26 € 44.78
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů
Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů
Václav Procházka; Petr Novobilský
Po úspěchu knihy Vaskulární diagnostika a intervenční výkony přichází kolektiv FN Ostrava vedený MUDr. Václavem Procházkou, Ph.D., MSc., s druhou publikací, tentokrát prakticky koncipovaným atlasem. Ten by měl být vhodným doplňkem první knihy, neboť ilustruje a prakticky vysvětluje radiologické n...
€ 93.76 € 60.37
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Antihistaminika a antimalarika v dermatologii
Antihistaminika a antimalarika v dermatologii
Lubor Malina
Publikace si klade za cíl seznámit širokou dermatologickou obec s aktuální nabídkou antihistaminik a antimalarik užívaných v léčbě kožních chorob. Podrobně se zabývá diagnostikou, indikacemi a terapií těmito preparáty, upozorňuje na kontraindikace a případné interakce s léky jiných farmakologický...
€ 9.16 € 5.82
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách, 2. rozšířené vydání
HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách, 2. rozšířené vydání
Eva Kočová
Intersticiální plicní procesy (IPP) představují rozsáhlou skupinu nemocí charakterizovaných difuzním postižením plicní tkáně, a do značné míry podobným klinickým i radiologickým obrazem. HRCT dnes představuje klíčovou vyšetřovací metodu umožňující jak rámcovou, tak podrobnější diagnostiku IPP. Pr...
€ 42.06 € 26.41
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Klinická psychofarmakologie
Klinická psychofarmakologie
Pavel Mohr
Podrobná a přitom prakticky zaměřená kniha našeho předního experta v oblasti psychofarmakologie prof. MUDr. Pavla Mohra, Ph.D., přináší informace o farmakoterapii v psychiatrii na úrovni roku 2016 i s výhledem do blízké budoucnosti. Publikace obsahuje jasné a spolehlivé postupy léčby jednotlivých...
€ 32.66 € 20.78
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Imunitní trombocytopenie
Imunitní trombocytopenie
Tomáš Kozák
Trombocytopenie patří mezi obávané hematologické poruchy. S poklesem počtu krevních destiček se zvyšuje riziko krvácivých projevů – petechií, hematomů, metroragií, krvácení do GIT, ale též fatálního subarachnoidálního, intracerebrálního či intraretinálního krvácení. Možnosti léčby imunitní trombo...
€ 9.16 € 5.91
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pneumologie, 2. rozšířené vydání
Pneumologie, 2. rozšířené vydání
Vítězslav Kolek
Druhé, aktualizované a rozšířené vydání úspěšné celostátní učebnice Pneumologie. První vydání bylo rozebráno během necelého jednoho roku a v roce 2012 získalo nejprestižnější ocenění za lékařskou literaturu v ČR – 1. cenu předsednictva České lékařské společnosti JEP. Kniha je určena především pne...
€ 70.26 € 51.56
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Diabetická dyslipidemie
Diabetická dyslipidemie
David Karásek
Porucha spektra lipidů u diabetiků se v posledních 10 letech dostala do samého centra zájmu jak diabetologie, tak kardiologie. Je smutnou, ale běžně známou skutečností, že prevalence diabetu v rozvinutých zemích dosahuje katastrofálních čísel - v České republice zřejmě v roce 2018 nebo 2019 počet...
€ 16.22 € 10.33
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Klinická kardiologie, 3. aktualizované vydání
Klinická kardiologie, 3. aktualizované vydání
Jan Vojáček; Jiří Kettner
Třetí aktualizované vydání knihy, jejíž předchozí vydání lze nalézt na pracovním stole mnoha kardiologů v České republice. Od druhého vydání uplynulo 5 let, což v tak dynamickém oboru, jakým je kardiologie, znamená nezbytnost radikální aktualizace informací. Další zásadní motivací pro přípravu tř...
€ 93.76 € 71.47
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Melanom
Melanom
Ivana Krajsová
Melanom je nádor, který v absolutních číslech patří stále mezi vzácnější, snad proto je většina lékařů seznámena s jeho problematikou jen velmi povrchně. Základním předpokladem úspěšné léčby melanomu je přitom jeho včasná diagnóza a odstranění. Cílem knihy je pečlivé a podrobné seznámení lékařské...
€ 46.76 € 35.64
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Pneumonie pro klinickou praxi
Pneumonie pro klinickou praxi
Petr Jakubec; Vítězslav Kolek
Pneumonie představují i v éře antibiotik jedno z nejzávažnějších onemocnění vůbec. Ročně na ně celosvětově umírá asi 3 800 000 osob a tvoří nejčastější příčinu úmrtí dětí do 5 let věku. Pneumonie významně ekonomicky zatěžují zdravotní systémy a je zřejmé, že toto zatížení lze snížit díky racionál...
€ 11.52 € 7.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vaskulární medicína
Vaskulární medicína
Debora Karetová; Miloslav Chochola
Vaskulární medicína je jednou z nejprogresivnějších oblastí současného vnitřního lékařství, jejím těžištěm zůstává angiologie, hlavní autoři však přizvali k spolupráci přední české experty z dalších oborů – nefrology, cévní chirurgy a řadu dalších. Vznikla tak kniha, která nepochybně určí stand...
€ 70.26 € 45.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika
Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika
Martina Vašáková
Komplexní rozsáhlá a bohatě ilustrovaná publikace shrnující současný stav bronchologie a pneumologické cytodiagnostiky s jasným důrazem na praktické provádění všech dostupných metod v podmínkách pracovišť České republiky. Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., stojí v čele kolektivu autorů našich p...
€ 56.16 € 35.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - HELLP syndrom
HELLP syndrom
kolektív autorov
Syndrom HELLP (hemolýza, elevace jaterních enzymu, trombocytopenie) je jednou z nejzávažnějších komplikací těhotenství. Projevuje se buď v kombinaci s klasickými příznaky preeklampsie, nebo jako zcela odlišný klinický stav spojený s vysokou mateřskou a novorozeneckou morbiditou a mortalitou, kauz...
€ 18.56 € 11.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Slova na pranýři
Slova na pranýři
Jaroslav Hořejší
Vadí mi pokleslost toho, jak mluvíme, protože s tím souvisí i pokleslost našeho myšlení a jednání a naše odolnost vůči ostatním nešvarům. Slova prozradí velmi mnoho o vás druhým, ale také naopak vám samotným o druhých. Pokud nevěnujete dost pozornosti tomu, jak mluvíte vy sami a jak mluví ostatní...
€ 11.52 € 7.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Praktická diabetologie, 6. aktualizované a doplněné vydání
Praktická diabetologie, 6. aktualizované a doplněné vydání
Terezie Pelikánová; Vladimír Bartoš
Publikace Praktická diabetologie slouží českým diabetologům, internistům i lékařům dalších oborů více než 20 let jako základní zdroj informací pro přípravu na specializační zkoušky i pro každodenní péči o nemocné s diabetem. Nyní autoři připravili revidované a aktualizované vydání, pro které bylo...
€ 56.16 € 36.06
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Diabetes mellitus a mozek
Diabetes mellitus a mozek
Jindřiška Perušičová
Kniha se komplexně zabývá významem estrogenů pro organismus ženy v průběhu celého jejího života. Podrobně probírá patologické stavy primárních i sekundárních hypoestrinismů. Na jejich zevrubný teoretický popis navazuje rozbor účinku estrogenů v dané nozologické jednotce a závěr každé kapitoly je ...
€ 9.16 € 5.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Asistovaná reprodukce, 3. rozšířené vydání
Asistovaná reprodukce, 3. rozšířené vydání
Karel Řežábek
S diagnózou neplodnosti se u nás setkává každý šestý pár. Příčina je téměř stejně často na straně muže jako na straně ženy. Naštěstí jsou moderní léčebné metody velmi úspěšné - většina neplodných párů po léčbě otěhotní. Vyšetření pro neplodnost a případnou léčbu většinou zahajuje terénní gynekolo...
€ 9.16 € 5.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Farmakoterapie v těhotenství a při kojení, 2. aktualizované vydání
Farmakoterapie v těhotenství a při kojení, 2. aktualizované vydání
Jan Vachek; Vladimír Tesař; Oskar Zakiyanov; Kateřina Maxová
Po úspěchu prvního vydání této mimořádně aktuální a přehledné monografie připravuje autorský kolektiv vedený dr. Vachkem druhé, rozšířené a aktualizované vydání. Jde o citlivé téma - zvažujeme možné následky léků pro plod či kojence, na druhou stranu si musíme být vědomi rizika plynoucí z neléčen...
€ 23.26 € 14.89
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Doporučené postupy v pneumologii, 2. vydanie
Doporučené postupy v pneumologii, 2. vydanie
Vítězslav Kolek
Koncepce Doporučených postupů, tak jak je vytvořila Česká pneumologická a ftizeologická společnost, se u lékařů setkala s vřelým přijetím – jejich knižní vydání bylo vyprodáno v průběhu dvou let od vydání. Zřejmým důvodem tohoto úspěchu je fakt, že Postupy byly od samého počátku koncipovány jako ...
€ 23.26 € 15.05
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hyperaktivní močový měchýř
Hyperaktivní močový měchýř
Jan Krhut
Hyperaktivní měchýř je medicínský problém, kterým podle současných průzkumů trpí asi 16 % dospělé evropské populace. Sestává se ze symptomů urgence, frekvence, urgentní inkontinence a zpravidla i nykturie. Trpí jím obě pohlaví, známá je vzrůstající prevalence v závislosti na věku. Teprve v souča...
€ 27.97 € 20.71
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ischemická choroba srdeční u diabetiků
Ischemická choroba srdeční u diabetiků
Vilém Danzig; kolektív autorov
Publikace shrnuje základní poznatky o epidemiologii, diagnostice a terapii ischemické choroby srdeční (ICHS) ve všech jejích formách u pacientů s diabetem mellitem. Důraz je kladen na odlišnosti klinického obrazu nemoci v této populaci a z ní vyplývající specifické léčebné postupy.
€ 18.56 € 11.93
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Alergická rýma v otázkách a odpovědích
Alergická rýma v otázkách a odpovědích
Ester Seberová
Rýma je onemocnění, které je obecně považováno za banalitu. Ale ti, kteří se s touto „banalitou“ potýkají nikoli týden, jak je běžné u nachlazení nebo virózy, ale měsíce nebo léta, dobře vědí, jak trvalé nosní obtíže dovedou znepříjemnit život. Nejčastější příčinou chronické rýmy je změněná reakt...
€ 2.30 € 1.39
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcí
Kapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcí
Vítězslav Kolek
Infekce dýchacích cest jsou nejčastější příčinou nemocnosti lidské populace. Jde o skupinu onemocnění, která mají rozhodující vliv na ekonomiku zdravotních systémů na celém světě. Paradoxně však tato zdánlivě banální onemocnění nejsou léčena optimálně, lékaři zdaleka nevyužívají všech dostupných ...
€ 9.16 € 5.91
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Cholecystektomie krok za krokem
Tomáš Skalický
Každý všeobecný chirurg bere dnes cholecystektomii jako rutinní výkon, dokonce cholecystektomie pro cholecystolitiázu je nejčastější plánovaný operační zákrok na světě. Nekomplikovaná cholecystektomie s hladkým průběhem jistě vyvolá uspokojení jak u našich nemocných, tak u provádějícího lékaře. C...
€ 13.28 € 9.15
Predpredaj.
Obrázok - Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)
Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)
Jindřiška Perušičová; Pavel Mohr
U osob s diabetem je nápadně vysoká prevalence řady onemocnění spadajících do kompetence psychiatrie. Nejnápadnější je tato kumulace u demencí na jedné straně a u depresivních stavů na straně druhé. Přestože etiopatogenetické souvislosti jsou zatím předmětem výzkumu, z hlediska klinické praxe se ...
€ 9.16 € 5.87
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Speciální onkologie
Speciální onkologie
Tomáš Büchler
Velmi přehledná a dokonale moderní učebnice speciální onkologie určená jak pro přípravu ke zkouškám, tak pro každodenní onkologickou praxi. Kolektiv autorů z několika komplexních onkologických center České republiky vedený doc. MUDr. Tomášem Büchlerem, Ph.D., zpracoval naprostou většinu onkologic...
€ 27.96 € 17.84
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Artroskopie kyčelního kloubu
Artroskopie kyčelního kloubu
Petr Zeman
Artroskopie kyčelního kloubu (ASK) je progresivní minimálně invazivní metoda, která umožňuje kromě přímé diagnostiky také bezprostřední terapeutické zákroky. K její rostoucí popularitě v ortopedii a traumatologii přispívá efektivita spojená s rychlým hojením a tedy i s časným návratem pacienta do...
€ 46.76 € 29.98
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manuální medicína, 5. aktualizované vydání
Manuální medicína, 5. aktualizované vydání
Eva Rychlíková
Od prvního vydání této úspěšné a mimořádně užitečné publikace uplynulo již neuvěřitelných 29 let. První vydání vyšlo v roce 1987, ještě v tehdejším Avicenu, následující tři vydání pak vyšla v letech 1994, 2004 a 2008 v nakladatelství Maxdorf. Každé další vydání je pečlivě aktualizováno a doplňová...
€ 32.66 € 20.85
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Farmakoterapie hypertenze
Farmakoterapie hypertenze
Jiří Widimský
Esenciální hypertenze patří k nejzávažnějším medicínským i společenským problémům současné civilizace. Důvodem je vysoká prevalence (cca 35 % v dospělé populaci, avšak již přes 70 % u mužů ve věku 60 let) v kombinaci s faktem, že hypertenze je základním rizikovým faktorem ICHS, CMP či ICHDK, kter...
€ 27.96 € 17.83
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Syndrom diabetické nohy, 2.vydání
Alexandra Jirkovská
Syndrom diabetické nohy je jednou z nejzávažnějších chronických komplikací diabetu. Kombinace neuropatie a ischemie ohrožuje nemocného ulceracemi, vznikem gangrén, osteomyelitidy, flegmóny s hrozící amputací. První vydání knihy prof. MUDr. Alexandry Jirkovské, CSc., Syndrom diabetické nohy, bezes...
€ 31.28 € 21.00
Predpredaj.
Obrázok - Turnerův syndrom, 4. vydání
Turnerův syndrom, 4. vydání
Petr Višňa; Radek Hart
Čtvrté vydání knížky o Turnerově syndromu je věnováno otázkám vrozeného, poměrně častého onemocnění žen, při kterém má žena jen jeden chromozom X. Deficit druhého chromozomu vede k omezení činnosti pohlavních žláz, včetně neplodnosti, poruchám růstu a dalším abnormalitám. Jejím cílem je přinést i...
€ 6.82 € 4.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manikúra včetně modeláže nehtů pro profesionály
Manikúra včetně modeláže nehtů pro profesionály
Patricia Herrera
Jde o zcela nově zpracovanou učebnici pro řemeslný obor manikúry. Lze jí použít jako učebnici do rekvalifikačního kurzu. Obsahuje kapitoly: kůže, péče o pokožku, přírodní nehty, postupy péče o nehty, exkluzivní péče o nehty SPA, umělé zpevňování a prodlužování nehtů, zdobení nehtů, depilace, hygi...
€ 23.26 € 14.83
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Revmatoidní artritida a biologická léčba
Revmatoidní artritida a biologická léčba
Andrea Pavelková
Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé onemocnění postihující přibližně 1 % populace. Kromě deformujícího kloubního postižení s sebou přináší i další orgánová onemocnění vyplývající z postižení, ale i komplikace při léčbě samotné. Cílem léčby je potlačení klinických projevů kloubního zánětu...
€ 9.16 € 5.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Tuberkulóza ve faktech i obrazech
Tuberkulóza ve faktech i obrazech
Ivan Solovič; Martina Vašáková
Tuberkulóza nepřestala být ani ve 21. století závažným onemocněním. Je tomu tak navzdory všeobecně rozšířenému přesvědčení, že jde o chorobu, která již byla téměř vymýcena. Bohužel tento pocit sdílí i řada lékařů. Problém je o to závažnější, že problematika tuberkulózy, od klinického obrazu po sp...
€ 44.78 € 30.07
Predpredaj.
Obrázok - Atlas panoramatické hysteroskopie
Atlas panoramatické hysteroskopie
Petr Kovář; Jana Daňková Kučerová; Jana Dvořáčková; David Kužel
Hysteroskopie je minimálně invazivní intervence užívaná k diagnostice a léčbě mnoha intrauterinních a endocervikálních problémů. K nejčastějším indikacím patří polypektomie, myomektomie či endometriální ablace. Jde o velmi efektivní metodu s ohledem na její bezpečnost a efektivnost - hysteroskopi...
€ 56.16 € 35.78
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - CD - Ondra a klaun
CD - Ondra a klaun
MIchal Vaněček
Ne každému klukovi se stane, aby nasedl do tramvaje a potkal tam klauna. A což teprve, aby ho tramvaj dovezla po staré tajné koleji ke klaunské maringotce! V knížce Ondra a klaun se právě tohle stane Ondrovi a jeho kamarádce Amálce. A nejen to. V jejich škole shánějí nového učitele a pan ředitel ...
€ 7.00 € 4.06
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nemoci prsu v každodenní praxi
Nemoci prsu v každodenní praxi
Pavel Strnad
Publikace našeho předního odborníka v oblasti senologie seznamuje lékaře s benigními a maligními nemocemi prsu v každodenní ambulantní i nemocniční praxi. Dominantním tématem je karcinom prsu, jehož vysoká incidence začíná být celospolečenským problémem rozvinutých zemí, včetně České republiky. S...
€ 23.26 € 14.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 16
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 623 produktov na 16 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 6.96€ 9.35
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.40€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 24.31€ 31.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Sapiens
€ 13.37€ 17.90
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Oheň a krv
€ 20.66€ 27.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.97€ 11.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Takto som mohla žiť
€ 9.92€ 12.90
Kniha - After - Sľub
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Kde všade som (ne)zomrel
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Tak ma mama naučila
€ 21.27€ 27.90
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 11.99€ 16.90
Kniha - Montessori od narodenia do 3 rokov
€ 9.35€ 12.50
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.40€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.