+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Čarovný svet objavov 5-6 rokov
Čarovný svet objavov 5-6 rokov
Mária Tašková
Pracovný zošit určený 5-6 ročným deťom na rozvíjanie poznania. Dieťa sa vzdeláva z prírody, spoločenského prostredia, zdravia, časových vzťahov, environmentálnej výchovy a iných oblastí. Pracovný zošit je zostavený tak, aby vzbudzoval u dieťaťa záujem a prirodzenú zvedavosť. Zošit obsahuje 32 d...
€ 1.29 € 0.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Detský kvíz II. 5-7 rokov
Detský kvíz II. 5-7 rokov
Mária Tašková
Zošit je určený 5-7 ročným deťom. Dieťa rieši viac ako 50 kreslených úloh, pričom si zábavnou formou rozvíja všeobecné poznanie.
€ 1.29 € 0.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Moja pastelka - pracovný zošit 4-5 rokov
Moja pastelka - pracovný zošit 4-5 rokov
Mária Tašková
Pracovný zošit je určený 4 - 5 ročným deťom na rozvíjanie grafomotorických zručností: *rozvíja jemnú motoriku *motivuje k písanej kultúre jazyka Dieťa precvičuje: *Pohyby zápästia - vertikálne línie, horizontálne línie, slučky *Dlane a prsty - horný a dolný oblúk, vlnovky, lomené...
€ 1.29 € 0.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prvé počty - Pracovný zošit 4-5 rokov
Prvé počty - Pracovný zošit 4-5 rokov
Mária Tašková
Hravý pracovný zošit Moje počty je zameraný na rozvoj presného myslenia detí v predškolskom veku, teda 4 až 5 ročné. Zároveň svojim spracovaním deti učí chápať čísla a jednoduché operácie s nimi. Deti si pri práci precvičia čísla a vzťahy, ich počet v skupine a jednoduché úlohy s nimi súvis...
€ 1.04 € 0.80
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Naša rodina 5-7 rokov
Naša rodina 5-7 rokov
Mária Tašková
Je obnoveným vydaním, je však nanovo spracovaná. Tento pracovný zošit je prosociálnou výchovou pre deti. Rodičia nemusia vysvetľovať vzťahy v rodine, čo býva občas obtiažne pre detskú myseľ, no pomocou tohto zošita môžme deťom členov rodiny a vzťahy medzi nimi ľahko priblížiť a oni tak hravou fo...
€ 1.29 € 0.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prvé detské objavy 4-5 rokov
Prvé detské objavy 4-5 rokov
Mária Tašková
Pracovný zošit je určený pre 4 - 5 ročné dieťa. Zošit obsahuje témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života. S pomocou pracovného zošita si dieťa rozvíja vizuálne vnímanie a slovnú zásobu, samostatnosť, predstavivosť, logické myslenie a grafomotorické zručnosti. Nové vydanie zošitu je opäť vypra...
€ 1.29 € 0.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ja som 5-6 ročník
Ja som 5-6 ročník
Milena Lipnická
Edukačný zošit má 5-6 ročnému dieťaťu pomôcť v poznávaní seba v životne blízkych situáciách a činnostiach. Cieľom edukačného zošita je rozvíjať vedomosti, schopnosti a postoje dieťaťa, ktoré prispejú k formovaniu obrazu seba, k presvedčeniu o sebe vo vzťahu k rodine, materskej škole, vlastnému...
€ 1.29 € 0.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Brúsime si jazýčky - Pracovný zošit 5-6 rokov
Brúsime si jazýčky - Pracovný zošit 5-6 rokov
Mária Tašková
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri rozvíjaní komunikačných schopností vo všetkých jazykových rovinách. Edukačný pracovný zošit odporuje a rozvíja ...
€ 1.24 € 0.96
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Moje počty - pracovný zošit 4-5 rokov
Moje počty - pracovný zošit 4-5 rokov
Mária Tašková
V pracovnom zošite si deti hravou formou rozvíjajú a precvičujú pamäť a predstavivosť. Zoznamujú sa s priestorovými vzťahmi, geometrickými tvarmi a počtom od 1 do 4. Pracovný zošit je určený 4 - 5 ročným deťom na rozvíjanie matematických predstáv: - rozvíja presné myslenie dieťaťa - učí dieťa c...
€ 1.29 € 0.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hravá gramatika
Hravá gramatika
Miriam Pružincová
Pracovný zošit Hravá gramatika pre 4. ročník je určený pre žiakov 4. ročníka ZŠ. Hravá gramatika pre 4. ročník nadväzuje na Hravú gramatiku pre 2. a 3. ročník. Obsahuje pravopisné cvičenia, doplňovačky, zábavné úlohy a tajničky. Učivo v pracovnom zošite je rozdelené do štyroch okruhov: *Slovensk...
€ 1.65 € 1.28
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Farebný svet pastelky 5-6 ročník
Farebný svet pastelky 5-6 ročník
Mária Tašková
Pracovný zošit pre 5 - 6 ročné deti vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie.
€ 1.40 € 1.08
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Moje objavy - pracovný zošit 4-5 rokov
Moje objavy - pracovný zošit 4-5 rokov
Mária Tašková
Zošit obsahuje témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života. Dieťa sa tak učí efektívnejšie, pretože môže porovnávať svoje zážtky. S pomocou pracovného zošita si dieťa rozvíja vizuálne vnímanie a slovnú zásobu, samostatnosť, predstavivosť, logické myslenie a grafomotorické zručnosti. Pracovný z...
€ 1.29 € 0.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Čo už viem
Čo už viem
Renáta Sivoková
Predstavujeme Vám nový učebný materiál Čo už viem - súbor pracovných listov zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl. Samostatné práce zo slovenského jazyka obsahujú pestré úlohy, ktoré sú tematicky koncipované. Zadanie je pre deti zrozumiteľné a úlohy sú usporiadané podľa náročnosti...
€ 1.65 € 1.30
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Prvá pastelka - Pracovný zošit 4-5 rokov
Prvá pastelka - Pracovný zošit 4-5 rokov
Mária Tašková
Hravý pracovný zošit Moja Pastelka je zameraný na rozvoj jemnej motoriky detí v predškolskom veku, teda 4 až 5 ročné. Zároveň svojim spracovaním motivuje k písanej kultúre jazyka. Deti si pri práci precvičia pohyby zápästia vo vertikálnych aj horizontálnych líniách a písanie slučiek. Trénujú...
€ 1.04 € 0.81
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Svet ceruzky - Pracovný zošit 5-6 rokov
Svet ceruzky - Pracovný zošit 5-6 rokov
Mária Tašková
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky. Edukačný pracovný zošit rozvíja jemnú motoriku, v ktorej si ...
€ 1.24 € 0.97
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Zajko Japi sa hrá s jazýčkom a pastelkou
Zajko Japi sa hrá s jazýčkom a pastelkou
Ľubica Hollá
Je zošit zameraný na motoriku artikulačných orgánov. Metodika je určená deťom pri prevencii zdravého vývinu artikulačných orgánov (najmä jazyka, pier, sánky a koordinácie svalov, súhrou ktorých dochádza k artikulácii). Je vhodná pre deti, ktoré majú problémy s artikuláciou rôznych hlások. Využív...
€ 2.29 € 0.65
Vypredané.
Obrázok - Kreslíme so šikovnými veveričkami 3. 5-7 ročník
Kreslíme so šikovnými veveričkami 3. 5-7 ročník
Mária Tašková
Pracovný zošit venovaný deťom, ktoré sú v kreslení zručné a majú záujem o tvorivé kreslenie rozličných vecí a ich detailov. Cieľom edukačných listov je rozvíjať kresliarske a kognitívne schopnosti dieťaťa v téme života veveričky v parku. Dieťa poznáva predmety a javy súvisiace s kultúrou parku...
€ 1.35 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Hravá gramatika
Hravá gramatika
Miriam Pružincová
Hravá gramatika pre 2. ročník je pracovný zošit rozdelený do štyroch častí. Venuje sa rozdeleniu hlások, tvorbe slabík, slovným druhom a spájaniu slov do viet. Cieľom je naučiť žiakov gramaticky správne písať. V pracovnom zošite nájdete pravopisné cvičenia, doplňovačky, maľovanky a iné zábavné ú...
€ 1.65 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Zábavné objavy - pracovný zošit 5-6 rokov
Zábavné objavy - pracovný zošit 5-6 rokov
Mária Tašková
Dieťa sa vzdeláva z prírody, spoločenského prostredia, zdravia, časových vzťahov, environmentálnej výchovy a iných oblastí. Pracovný zošit je zostavený tak, aby vzbudzoval u dieťaťa záujem a prirodzenú zvedavosť. Pracovný zošit určený 5-6 ročným deťom na rozvíjanie poznania: - rozvíja pozorovan...
€ 1.35 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Svet objavov - Pracovný zošit 5-6 rokov
Svet objavov - Pracovný zošit 5-6 rokov
Mária Tašková
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce. Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa, a to hlavne vzdelávacie spôsobilosti, ktoré je možné v predšk...
€ 1.24 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Hravo zdravo 5-7 rokov
Hravo zdravo 5-7 rokov
Mária Tašková
Pracovný zošit je určený deťom predškolského a školského veku (5 - 7 rokov). Úlohou pracovného zošita je na jednotlivých pracovných listoch oboznamovať deti zo základmi starostlivosti o svoje zdravie...
€ 1.63 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Zábavné písanie - pracovný zošit 5-6 rokov
Zábavné písanie - pracovný zošit 5-6 rokov
Mária Tašková
Úlohou je na jednotlivých pracovných listoch precvičovať základné prvky písania a ich spájanie. Dieťa prejde postupne od bodu k čiarke, kruhu, slučke. Dôležitým pracovným prvkom je vyfarbovanie pracovného listu, kde dieťa rozvíja hrubú a jemnú grafomotoriku a estetické vnímanie. Prípravné cvičen...
€ 1.35 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Svet počtov - Pracovný zošit 5-6 rokov
Svet počtov - Pracovný zošit 5-6 rokov
Mária Tašková
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami. Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa a to nasledovne: - Komunikačné kompetencie - Matematické kompetencie - Kompetencie učiť...
€ 1.24 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Prvé objavy - Pracovný zošit 4-5 rokov
Prvé objavy - Pracovný zošit 4-5 rokov
Mária Tašková
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce. Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa, a to hlavne vzdelávacie spôsobilosti, ktoré je možné v predšk...
€ 1.04 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Zábavné počty - pracovný zošit 5-6 rokov
Zábavné počty - pracovný zošit 5-6 rokov
Mária Tašková
Zošit je ilustrovaný jednoduchými kresbami. Pri ich vymaľovávaní si dieťa nenásilnou formou precvičí základné matematické vedomosti, ako aj grafomotorické zručnosti. Pracovný zošit napomôže pripraviť dieťa na vstup do 1. ročníka základnej školy. Pracovný zošit určený 5-6 ročným deťom na rozvíja...
€ 1.35 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Rozcvička jazýčka 5-6rokov
Rozcvička jazýčka 5-6rokov
Mária Tašková
Zošit určený 5 - 6 ročným deťom rozvíjajúci správnu výslovnosť je výbornou pomôckou pre deti s logopedickými problémami. No zabaví aj ostatné deti a poučí a nabrúsi im jazýček správnou výslovnosť. Pracovný zošit hravou formou rozvíja schopnosť dieťaťa samostatne sa vyjadrovať, obohacuje slovnú ...
€ 1.29 € 0.50
Vypredané.

Kniha - Bylinky v kuchyni od A po Z
€ 3.72€ 4.65
Kniha - English Grammar in Use
€ 17.90€ 21.92
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 11.17€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - After - Tajomstvo
€ 14.40€ 18.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - Stranger Things - Temný experiment
€ 12.26€ 16.40
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - After - Sľub
€ 12.88€ 16.90
Kniha - 60 dní k novej postave
€ 14.87€ 19.90
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Takto som mohla žiť
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 11.17€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.