+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Tetovač z Auschwitzu
€ 9.16€ 11.90
Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Moderní učebnice němčiny
Moderní učebnice němčiny
Věra Höppnerová
Publikace renomované autorky je určena pro studenty středních, jazykových i vysokých škol a všem, kteří chtějí dosáhnout aktivní znalosti německého jazyka na pokročilé úrovni. Zároveň je vhodná i pro ty, kdo mají znalosti jazyka již pozapomenuty, a které je potřeba zopakovat, zdokonalit a systematizovat.Studující si osvojí solidní vyj...
€ 23.45 € 17.58
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy ekonomie sportu
Základy ekonomie sportu
Vladimír Hobza; Jaroslav Rektořík
Tělesná kultura prostřednictvím svých subsystémů – sportu, tělesné výchovy a pohybové rekreace – celosvětově ovlivňuje svými aspekty nejen individuální lidský potenciál, ale významně působí i na životní styl moderní společnosti. Má nesporně celospolečenské konsekvence, projevující se přímými ekonomickými, ale i nepřímo měřitelnými a ve svých důsled...
€ 12.22 € 9.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zrádná slova v hospodářské němčině - 100 nejčastějších chyb a jak je napravit
Zrádná slova v hospodářské němčině - 100 nejčastějších chyb a jak je napravit
Věra Höppnerová
Naučit se cizímu jazyku, v daném případě německému hospodářskému jazyku, neznamená zdaleka jen zvládnout odbornou slovní zásobu a mluvnici. Stejně důležité je vědět, kterého slova v daném kontextu užít nebo s kterými slovy je spojit. Mateřský jazyk je nám přitom často špatným rádcem. Jeho slova mohou mít větší významový rozsah, takže jednomu slo...
€ 10.29 € 7.71
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sbírka řešených příkladů z matematiky pro studenty vyskokých škol
Sbírka řešených příkladů z matematiky pro studenty vyskokých škol
Miloš Kaňka
Množiny, logika, zobrazení, reálné funkce jedné reálné proměnné, inverzní funkce Lineární algebra Limita posloupnosti a funkce, spojitost funkce Úvod do diferenicálního počtu reálných funkcí jedné reálné proměnné Úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí dvou reálných proměnných Integrály Diferenciální rovnice prvního řádu Lineární diferenciální rovnice prvního a druh...
€ 13.32 € 10.43
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Goodwill principy vykazování v podniku
Goodwill principy vykazování v podniku
Vladimír Zelenka
Je poměrně málo oblastí v účetním výkaznictví, které by byly neustálým předmětem zájmu účetní teorie a praxe, jako je ekonomický jev označovaný za goodwill. V české odborné literatuře bylo tomuto tématu doposud věnováno skutečně málo prostoru. Publikace, kterou vám nyní, vážení čtenáři, předkládám, si klade za cíl seznámit vás jak se základními poznatky o goodw...
€ 15.04 € 11.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ekonomika veřejného sektoru
Ekonomika veřejného sektoru
František; autorů kolektiv Svoboda
Publikace si klade za cíl poskytnout čtenáři základní orientaci v problematice struktury veřejné správy, jejích funkcí a její ekonomiky. Je určena zájemcům o problematiku ekonomiky a řízení těch odvětví národního hospodářství, která jsou z pohledu uspokojování potřeb občanů obvykle zařazována do veřejného sektoru. Smyslem učebního textu je nejen popis...
€ 13.58 € 10.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konsolidace účetních výkazů - Principy a praktické aplikace
Konsolidace účetních výkazů - Principy a praktické aplikace
Vladimír; Zelenková Marie Zelenka
Publikace věnovaná problematice konsolidace účetních závěrek a aplikaci ekvivalenční metody umožní čtenáři zvládnout nejen základní algoritmy potřebné pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů, ale rovněž poskytuje teoretický základ dané problematiky. Text publikace vychází především z aktuálních znění Mezinárodních standardů účetního výkazni...
€ 24.12
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Němčina pro číšníky, kuchaře a gastronomii - Nové doplněné vydání
Němčina pro číšníky, kuchaře a gastronomii - Nové doplněné vydání
Věra Höppnerová
Cílem nového vydání učebnice je vštípit studujícím praktické jazykové dovednosti potřebné ve styku s hostem a seznámit je se základy německé gramatiky. Obsahuje 27 lekcí, stručný mluvnický přehled, ukázky jídelních lístků, obraty ve styku s hostem, abecední seznam odborných výrazů, klíč k cvičením a německo-český slovník. Východiskem každé lekce jso...
€ 16.87 € 12.86
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Programové financování a hodnocení veřejných výdajů
Programové financování a hodnocení veřejných výdajů
František Ochrana
Kniha řeší jeden z aktuálních problémů reformy veřejných financí v ČR, jímž je programová alokace veřejných zdrojů. Je rozčleněna do pěti kapitol. První a druhá kapitola seznamuje čtenáře s podstatou programového financování. Analyzuje otázku vytváření programové struktury, podává zásady a praktické postupy jejího vytváření,definuje roli správců hla...
€ 12.69 € 9.65
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pojistná matematika 2.vydání
Pojistná matematika 2.vydání
Tomáš Cipra
Pojistná matematika vedle ekonomicko-finanční agendy a pojistného práva tvoří důležitou profesní složku současného pojišťovnictví. V jejím rámci je možné do jisté míry mluvit o dvou směrech, jejichž striktní rozlišení je však často obtížné. První směr je teoretický a představuje v podstatě tzv. teorii rizika. Jedná se o velmi zajímavou, i když u...
€ 22.56 € 16.92
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Logistická centra na globálním trhu
Logistická centra na globálním trhu
Paul Radley / Xenie Lukoszová
Smyslem této publikace je podat pokud možno co nejucelenější přehled o jednom z typických projevů hospodářské logistiky, kterým je působení logistických center jakožto nositele komplexních logistických služeb v podmínkách globalizovaného trhu. Internacionalizace, tržní dominance, elektronizace a komputerizace, které se...
€ 13.58 € 10.19
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Chrousti na zábradlí balkónu
Chrousti na zábradlí balkónu
Pavel Pecina
Knížka „Chrousti na zábradlí balkónu“ je prvním pokusem Pavla Peciny o jakousi beletristickou faktografii nebo faktografickou beletrii a měla by být prvním dílem jeho zoologických „vzpomínek na život“. Jinak se zabýval spíše odbornými publikacemi; kromě několika vědeckých článků o skupinách bezobratlých živočichů, které studoval ...
€ 11.75 € 8.81
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mezinárodní oceňovací standardy 2017 - International Valuation Standards 2017
Mezinárodní oceňovací standardy 2017 - International Valuation Standards 2017
Europe ASA
Kvalitní oceňovací standardy slouží veřejnému zájmu, podporují stabilitu a věrohodnost finančních trhů a zvyšují důvěru v oceňovací profesi. Mezinárodní oceňovací standardy vycházejí z nejlepší mezinárodní praxe, stanovují širší rámec pro oceňování a podporují komplexní, úplný, vnitřně konzistentní, nezávislý a nestranný přístup k oceňování široké škály aktiv. Předmětné standar...
€ 13.46 € 12.69
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru
Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru
Jaroslav Rektořík
Kniha je určena zájemcům o problematiku ekonomiky a řízení těch odvětví národního hospodářství, která jsou z pohledu uspokojování potřeb občanů obvykle zařazována do veřejného sektoru. Je určena především pro pedagogy a studenty vysokých škol, pracovníkům veřejné správy na všech úrovních. Předpokládá základní znalosti vědních oborů veřejná ekonomika a...
€ 15.04 € 11.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kvantitativní řízení portfolia aktiv - vybrané problémy
Kvantitativní řízení portfolia aktiv - vybrané problémy
Bohumil Stádnik
Autor se zabývá problematikou správy portfolia s použitím kvantitativních modelů a moderních investičních, případně spekulativních metod. V předkládaném textu vychází z modelů finančních trhů, které korespondují s realitou a ze kterých lze usuzovat na možnost lepší předpovědi směru budoucího vývoje ceny, než máme při hodu mincí. Současně se...
€ 30.08 € 22.35
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manažerské rozhodování 3. vydání
Manažerské rozhodování 3. vydání
Jiří Fotr; Lenka Švecová
Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování organizačních jednotek v hospodářské sféře i veřejné správě. Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadova...
€ 25.38 € 18.69
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích
Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích
Šárka Zapletalová
Liberalizace trhu a rozsáhlá regionální ekonomická integrace ve světě otevřela malým a středním podnikům dveře na mezinárodní trhy. Do mezinárodního podnikatelského dění se zapojuje stále více malých a středních podniků. Podniky, které se rozhodnou zapojit do mezinárodního podnikání, si musí být vědomy nejen podnikatelských příležitostí, ale i...
€ 11.75 € 8.81
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ruská konverzace + CD
Ruská konverzace + CD
Marie Horvátová
Dotisk úspěšné publikace Ruská konverzace, která je určena pro ty, kdo si chtějí zopakovat, prohloubit a rozšířit znalosti jazyka. Nově je audio CD s poslechovými texty součástí učebnice. Témata pokrývají základní oblasti komunikace při pobytu našeho občana v Rusku a opačně (běžné obraty, člověk, škola, orientace ve městě, pamětihodnosti, stra...
€ 13.63 € 10.22
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Matematika stavebního spoření
Matematika stavebního spoření
Petr Kielar
Stavební spoření patří v České republice k nejoblíbenějším a nejvíce využívaným bankovním produktům. Po několika publikacích, které hodnotí stavební spoření z pohledu klienta nyní přichází kniha, která vysvětluje principy fungování stavební spořitelny z druhé strany; z pohledu stavební spořitelny. Pokud jste se někdy zamysleli nad tím, proč je ve sml...
€ 10.29 € 7.71
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Management svlečený donaha – Co vás v žádné škole nenaučí
Management svlečený donaha – Co vás v žádné škole nenaučí
Jo Owen
Management na celém světě řeší tytéž problémy. Špatně vedené schůze,nudné prezentace, politikaření a intriky, nepříjemné nadřízené a neochotné spolupracovníky, k čertu s nimi. Manažeři se ocitají uprostřed křížové palby nesplnitelných úkolů a nedostatečných prostředků, komplexních organizačních struktur a proměnlivého vnějšího světa. A od manažerů s...
€ 11.52 € 8.64
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Aktivní německá konverzace
Aktivní německá konverzace
Věra Höppnerová
Nová publikace renomované autorky se zaměřuje na rozvíjení komunikativních schopností s důrazem na aktivní rozšíření aktuální slovní zásoby na úrovni spisovné i hovorové němčiny v podobě psané i mluvené. Učebnice je rozdělena do 34 lekcí, přičemž všechny lekce mají v zásadě stejné uspořádání. Jednotlivé konverzační okruhy se věnují různým současným tématům, z nichž n...
€ 19.76 € 15.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ekonomika evropských profesionálních fotbalových klubů a soutěží
Ekonomika evropských profesionálních fotbalových klubů a soutěží
Jan Šíma
Profesionální fotbal ještě nikdy nebyl tak globálním fenoménem jako dnes. Ve světě prakticky zcela propojeném digitální infrastrukturou ztrácejí význam hranice států i vzdálenosti mezi kluby a jejich publikem. Fotbaloví fanoušci mohou díky televizním či internetovým přenosům sledovat všechna soutěžní utkání svých oblíbených týmů bez ohledu...
€ 18.86 € 16.34
Predpredaj.
Obrázok - Matematika pro bakalářské studium na VŠE
Matematika pro bakalářské studium na VŠE
Phil Shaw / Jindřich Klůfa
Učebnice obsahuje látku pro základní kurs a bakalářskou zkoušku z matematiky na VŠE v Praze. Vzhledem k probírané látce má publikace možnost širokého využití.
€ 15.28 € 11.97
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Informační podpora podnikových procesů
Informační podpora podnikových procesů
James Bibby / Roman Šperka
Rozvoj Internetu a zejména vývoj v oblasti sociálních sítí v posledních letech znamenají radikální přelom v řídicí praxi. Prudce se rozvíjí nároky na kvalitu procesního řízení, do hry vstupuje potřeba flexibility a spojení podnikových strategií s operativními činnostmi a také nároky na nové způsoby myšlení v oblasti marketingu a obecně s novým...
€ 13.46 € 11.66
Predpredaj.
Obrázok - Základy marketingu a marketingové komunikace v sociálním podniku
Základy marketingu a marketingové komunikace v sociálním podniku
Martin Šust / Petra Koudelková
V současné době se v českém prostředí setkáváme s rostoucím významem sociálních podniků běžných na západních trzích. Tyto podniky se snaží působit tam, kde stát a sociální systém selhávají, a svojí speciální nabídkou pracovních míst dokážou nenásilnou inkluzí zapojit do společenského a ekonomického dění osoby, jež jsou na klasickém trhu práce znevýhodněné. Představují sp...
€ 8.93 € 6.69
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - P3M - Řízení projektu, programu a portfolia
P3M - Řízení projektu, programu a portfolia
Tom Hutchinson / Petr Řeháček
Tato kniha je určena třem skupinám čtenářů. První skupinou jsou projektoví manažeři, členové projektových týmů a zástupci dalších zainteresovaných stran, kteří se na řízení projektu podílejí nebo se ho jen účastní. Jedná se tedy o všechny, kdo řídí projekty a kdo se podílí na přípravě, plánování, realizaci a ukončení projektů a zároveň je odpovědný za sp...
€ 14.99 € 11.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mikroekonomie 1 - pro bakalářské studium
Mikroekonomie 1 - pro bakalářské studium
Tom Hutchinson / Tomáš Jaroslav; Volek Filip; Šetek Jiří; Petrách Ivana Faltová; Alina Leitmanová
Publikace shrnuje základní poznatky předmětu Mikroekonomie. Nabízí ve strukturované podobě témata, jež představují východiska ekonomického vnímaní každodenní reality. Rozpracovány jsou základní ekonomické kategorie, proměnné a vztahy, které umožní pochopit podstatu reálného ekonomického dění a jeho dopadů v širších společenských souvislostech. Pro...
€ 11.75 € 8.81
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - The Power of Communication and The Gallery
The Power of Communication and The Gallery
Miriam Jitka; Margala Černá
€ 31.96 € 23.75
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kouzla Krkonoš a první republiky
Kouzla Krkonoš a první republiky
Mária Podhradská / Pavel Pecina
Druhý díl autorových vzpomínek (první díl - „Chrousti na zábradlí balkonu“, Ekopress, 2017). Z předmluvy.. Ve vzpomínkách na relativně rané dětství jsem opustil sám sebe ve věku 9 let, i když některé ze vzpomínek a příběhů přesáhly i do pozdější doby. Protože jsem shledal (na základě vlastního kritického posouzení s odstupem času a také podle reakcí p...
€ 9.87 € 7.40
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rizika bank a jejich regulace
Rizika bank a jejich regulace
Ezra Pound / Naďa Blahová
V posledním období prošel světový finanční systém rychlým vývojem plným změn. Výsledkem je mimo jiné stále narůstající potřeba optimálního řízení rizik, která vyplývají z bankovních aktivit a motivují banky k hledání efektivních řešení, a rostoucí potřeba příslušných regulatorních a dohledových autorit bankovní sektor stabilizovat pomocí významn...
€ 18.57 € 13.92
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Metody oceňování podniku - 4. vydání
Metody oceňování podniku - 4. vydání
Miloš Mařík
Čtvrté aktualizované a doplněné vydání publikace. Základní zaměření publikace stejně jako v předchozím vydání je soustředit se na základy oceňování podniku. Jelikož úroveň oceňování podniku se zvýšila a odborná literatura je již k dispozici, snažili jsme se nepodávat pouze základní přehled, ale jít do větší hloubky. Například znalec pro oceňování podn...
€ 29.56 € 21.78
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Příliš inteligentní na to být šťastný?
Příliš inteligentní na to být šťastný?
Jeanne Siaud-Facchin
Být nadaný je bohatství. Ale také rozdílnost, která může vyvolávat pocit posunu, jako bychom nikdy nebyli na svém místě. Jak vědět, jestli jsme nadaní? A lépe tedy uspět ve svém životě? Jak naplno využívat svých schopností a zdrojů? Co když sebou extrémní inteligence nese vyhrocenou citlivost? A co když může oslabovat a přinášet u...
€ 14.99 € 10.95
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Moderní učebnice němčiny - Pracovní sešit
Moderní učebnice němčiny - Pracovní sešit
Věra Höppnerová
Pracovní sešit k Moderní učebnici němčiny , obsahuje další gramatická a lexikální cvičení a čtecí texty.
€ 7.43 € 5.56
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jak se žije v České republice
Jak se žije v České republice
Jelena Celunova; Sylva Tvrdíková
Tato publikace je určena všem cizincům, kteří žijí v České republice, a to jak studujícím český jazyk, tak i žadatelům o azyl nebo o české státní občanství. Jejím cílem je seznámit cizince s českou společností a kulturou, pomoci jim pochopit mentalitu českého národa a pokusit se zmírnit kulturní šok a kulturní izolovanost. Kniha je na trhu de f...
€ 7.76 € 5.82
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Maturujeme z německého jazyka
Maturujeme z německého jazyka
Mohn Kostnerová
Předkládaná publikace je určena studentům německého jazyka k osvojení si správné gramatiky němčiny, k získání jistoty v mluveném projevu, rozšíření slovní zásoby apod. Učivo předpokládá znalosti jazyka, které rozšíří a utřídí. Uživatele povede k samostatnému hovoru na dané téma, ověří studentův písemný projev, porozumění textům atd. Jsou zde návodné otázk...
€ 14.99 € 11.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů
Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů
kolektiv autorů
S projekty a jejich řízením se lze setkat v řadě oblastí i sektorů. Ve výrobě, v obchodě, v komerční sféře, ve veřejné sféře i v neziskovém sektoru. Termín projekt se stal až téměř jistým zaklínadlem a je někdy nadužíván, to nic ale nemění na významu projektového managementu a naopak to vyžaduje dané problematice dobře porozumět nejen ...
€ 13.63 € 10.22
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Ruská korespondence a jednání pro hospodářskou praxi
Marie Horvátová; Marcela Hutarová
Účelem publikace je seznámit uživatele se základy ruské hospodářské korespondence natolik, aby uměli formulovat jednoduché sdělení, pozvání, poděkování, žádost, dotaz apod., ať již jsou posílány jako dopis nebo E-mail. Lekce věnované jednáním si pak kladou za cíl naučit základním řečovým dovednostem v komunikaci se zahraničním partnerem o otázk...
€ 8.93 € 6.69
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Karel Vlach 50 let života s hudbou
Karel Vlach 50 let života s hudbou
Lubomír Dorůžka; Miloslav Ducháč
Pokuste se najít českého hudebníka, jehož jméno by vstoupilo do lidového, každému pochopitelného rčení, symbolizujícího soubor hudebního dění všech žánrů...od Bacha až po Vlacha. Karlu Vlachovi se tak dostalo cti vzácné a téměř ojedinělé, ale stalo se tak nepochybně po zásluze. Je tedy překvapující, že knížka o Karlu Vlachovi přichází tak po...
€ 12.64 € 9.48
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II
Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II
Tomáš Cipra
Rizika ve financích a pojišťovnictví dosahují v dnešním světě takových rozměrů, že pro bezpečnost finančního (především bankovního) a pojistného systému a ochranu jejich uživatelů (tj. především klientů bank a pojišťoven) je nutné tato rizika v každém vyspělém státě včetně České republiky vhodným způsobem regulovat. Daná monografie si kl...
€ 30.08 € 22.16
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích
Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích
Jitka Veselá; Martin Oliva
Technická analýza je jedním z nejstarších analytických postupů pro studium vývoje kurzů investičních instrumentů. Jedná se o již několika stoletími prověřený způsob pro analýzu vývoje kurzů instrumentů, který je postaven na praktických zkušenostech obchodníků na finančních trzích a který byl schopen celé řadě z nich přinést...
€ 16.87 € 12.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 172 produktov na 5 stranách.

Kniha - Bylinky v kuchyni od A po Z
€ 3.79€ 4.65
Kniha - Ruská azbuka
€ 0.77€ 1.00
Kniha - Hravá matematika 6
€ 4.83€ 6.00
Kniha - Hravá slovenčina 8
€ 5.79€ 6.50
Kniha - Šlabikár LIPKA 1. časť
€ 5.12€ 6.60
Kniha - LINGEA Lexicon5 Platinum nemecko-slovenský slovensko-nemecký najväčší slovník
€ 121.89€ 159.90
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 26.09
Kniha - Mafiánska poprava?
€ 11.95€ 13.90
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Obklopený idiotmi
€ 10.47€ 13.90
Kniha - České rozprávky
€ 7.46€ 9.90
Kniha - Zmŕtvychvstanie: Revenant
€ 1.89€ 12.90
Kniha - Hovoriaca farma
€ 8.34€ 10.95
Kniha - Tak ma mama naučila
€ 20.85€ 27.90
Kniha - Tri malé prasiatka
€ 1.55€ 2.00
Kniha - Sapiens
€ 15.00€ 19.90
Kniha - Matilda
€ 8.81€ 8.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.77€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.60€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!