+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Včely
€ 12.93€ 16.95
Hygge
€ 9.45€ 14.01
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Správne právo hmotné - Všeobecná časť, 2. doplnené a aktualizované vydanie
Správne právo hmotné - Všeobecná časť, 2. doplnené a aktualizované vydanie
Marián Vrabko
Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice správneho práva hmotného predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt, ale kniha je určená tiež pre praktikov v zložitom právnoaplikačnom i právnorealizačnom procese. V učebnici je obsiahnutá základná suma všeobecných poznatkov, ktoré je nevyhnutné zohľadniť pri všeobecnej orie...
€ 35.00 € 28.85
Skladom - zvyčajne odosielame do 2-4 pracovných dní.
Obrázok - Civilný sporový poriadok - Komentár
Civilný sporový poriadok - Komentár
kolektív autorov
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou spracovania a odborného výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku, ale aj zložením autorského kolektívu vedeného doc. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorého členo...
€ 139.00 € 114.56
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie
Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie
Marek Kordík
Účelom tejto publikácie je poskytnúť návod a ucelený výklad inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb odbornej verejnosti tak, aby všetci dotknutí dokázali tento inštitút uplatňovať a používať. Len jeho aplikácia a používanie v praxi dokáže preklenúť polaritu spoločnosti na zástancov a odporcov inštitútu trestnej zod...
€ 45.00 € 37.09
Skladom - zvyčajne odosielame do 2-4 pracovných dní.
Obrázok - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár
Milan Ďurica
Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v dôsledku novelizácie konkurzného práva. Konkurzné konania trvajú značnú dobu, a preto autor podáva v komentári osobitne výklad tých konaní, ktoré začali do 1.1.2012 ( vrátane zmien právnej úpravy, ktoré nastali do 1. januára...
€ 69.00 € 56.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o rodine. Komentár 2. vydanie
Zákon o rodine. Komentár 2. vydanie
kolektív autorov
"Nakladateľstvo C. H. Beck Vám prináša 2. vydanie komentára k zákonu o rodine, ktorý vo svojom komplexnom a podrobnom výklade reaguje na legislatívne zmeny zákona prijaté od prvej publikácie komentára v roku 2010, vrátane poslednej novely zákona č. 125/2013 Z. z., ktorá zmenila ustanovenia týkajúce sa omeškania s plnen...
€ 49.00 € 43.66
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky BEK80
Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky BEK80
Vít Pošta
Jakým způsobem je možné zachytit cyklické výkyvy ekonomiky z pohledu jejího výkonu, inflace, dopadů na trh práce a finančních trhů? Jak se rozhodnutí vlády a České národní banky odráží na vývoji české ekonomiky? Jak moc závisí vývoj české ekonomiky na zahraničních trzích a zahraničních úsporách? Je vládní dluh české ekonomiky udržitelný? Na tyto ...
€ 32.43 € 26.97
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Námořní nákladní přeprava
Námořní nákladní přeprava
Radek Novák; Petr Kolář
Námořní nákladní přeprava je nejrozšířenějším, nejvýznamnějším a bezesporu i nejstarším způsobem komerčního přemísťování, který na naší planetě existuje. Ze všech lidských činností má námořní přeprava nejbližší vztah k obchodu, který bezprostředně ovlivňuje, resp. determinuje. V současnosti je námořní přeprava chápána jako „Shipping Industry“. Předst...
€ 27.73 € 22.08
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Práva k průmyslovému vlastnictví - 3., doplněné a přepracované vydání
Práva k průmyslovému vlastnictví - 3., doplněné a přepracované vydání
Milana; Králíčková Zdeňka; Westphalová Lenka Hrušáková
Předkládaná publikace je dalším, třetím, vydáním učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmyslového vlastnictví poprvé v celé jeho šíři, včetně teoretických otázek soutěžního chování při užívání průmyslových práv, licencí, obchodního tajemství a know-how. Učebnice zahrnuje teoretický výklad práv k výsle...
€ 41.83 € 33.31
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trh práce v Evropské unii
Trh práce v Evropské unii
Marcela Palíšková
Fungování trhu práce je založeno na základních ekonomických principech, obdobně jako na jiných trzích i zde se střetává poptávka s nabídkou, subjekty na trhu práce se snaží maximalizovat svůj užitek. V čem tkví tedy jedinečnost a zároveň složitost fungování trhu práce? V jakých aspektech se trh práce liší od ostatních trhů? Jaké jsou aktuální p...
€ 23.03 € 19.15
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Komentár
Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Komentár
Fiačan; Kerecman; Baricová; Hellenbart; Sedlačko a kolektív
Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife (vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z.) prináša podrobný výklad ustanovení tohto pomerne stručného, avšak o to významnejšieho právneho predpisu. Početný autorský kolektív, zložený z predstaviteľov advokátskej a justičnej praxe, je zárukou odbornosti a relevantnej výpovednej hodnoty...
€ 39.00 € 32.43
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Civilný mimosporový poriadok. Veľký komentár - pripravovaná dotlač 15.3.2018
Civilný mimosporový poriadok. Veľký komentár - pripravovaná dotlač 15.3.2018
Števček; Tomašovič; Kotrecova Smyčková;
Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad je podáva...
€ 119.00 € 97.20
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Právo sociálního zabezpečení - 5. přepracované a aktualizované vydání
Právo sociálního zabezpečení - 5. přepracované a aktualizované vydání
Petr Tröster; kolektív autorov
Již páté vydání úspěšné učebnice je dílem kolektivu zkušených autorů z oblasti právní teorie a praxe. Jejím obsahem jsou jak obecné otázky práva sociálního zabezpečení, tak rozbor platné právní úpravy dílčích subsystémů tohoto právního odvětví. Jednotlivé kapitoly jsou uvozeny přehledem základní odborné literatury a výčtem tuzemské a evropské judikatury. Dílo vym...
€ 32.43 € 4.66
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár
Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár
Števček; Marek; Ficová; Svetlana; Tomašovič; Marek; Kotrecová; Alexandra
Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku vrátane novely účinnej od 1. 1. 2015. Autori využili svoje dlhoročné t...
€ 79.00 € 64.53
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Združenia a právo slobodne sa združovať
Združenia a právo slobodne sa združovať
Martina Gajdošová
Téma ľudského združovania, niektorých jeho prejavov a právo slobodne sa združovať v spolkoch a združeniach má v sebe mnoho zákutí a otvára mnohé otázky. Táto publikácia sa usiluje niektoré priblížiť a odpovedať na ne. Pokúša sa identifikovať, pozorovať, analyzovať a azda aj pochopiť jednotlivé vrstvy, ktoré právo slobodne sa z...
€ 27.00 € 22.45
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Notářský řád. Komentář, 5. vydání
Notářský řád. Komentář, 5. vydání
Jindřich; Ryšánek Bernard Bílek
Komentář navazující na své předchozí 4. vydání je aktualizován o veškeré závažné změny notářského řádu a vnitřních předpisů vzniklých v důsledku rekodifikace občanského a obchodního práva. Tyto změny se týkají zákonné úpravy notářských zápisů a notářských úschov, a zavedení nových evidencí spravovaných notářskou komorou ČR ve vztahu k novým druhům list...
€ 79.43 € 66.05
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právníkovy Fejetony aneb PF
Právníkovy Fejetony aneb PF
Petr Hajn
Podnětná a zároveň pohodová knížka, v níž autor čerpá ze své pestré praxe podnikového právníka, vysokoškolského učitele, rozhodce, advokáta i příležitostného komentátora v denním tisku. Srozumitelná publikace je určena nejen juristům, ale i mnoha dalším zvídavým a zvědavým čtenářům. Právníkům přináší náměty, jak argumentovat ve sporech a čím oživit přednášky i jin...
€ 15.51 € 12.90
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár, 3. vydanie
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár, 3. vydanie
Katarína; Aksamit Martin; Duditš Ladislav Valová
Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Tretie, aktualizované vydanie komentára k Zákonu o dobrovoľných dražbách je doplnené o nové súdne rozhodnutia a autori zohľadnili v novom vydaní komentára taktie...
€ 69.00 € 61.48
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vydanie
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vydanie
Milan Ďurica
Druhé vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša doplnený a podstatne rozšírený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona a taktiež aktualizovanú judikatúru súdov. Komentár ponúka výklad k najaktuálnejšiem...
€ 79.00 € 64.53
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Právnický diskurz a právna argumentácia
Právnický diskurz a právna argumentácia
Peter Franko
Predložená publikácia reaguje na absenciu vedeckého spracovania témy týkajúcej sa kritérií právnickej diskusie a argumentácie v nej v podmienkach Slovenskej republiky a čiastočne aj Českej republiky. Znenie asi najzákladnejších otázok, ktoré formujú chrbticu práce, má nasledovnú podobu: Je možne nájsť v právnej diskusii len jedno sp...
€ 17.00 € 14.14
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodní korporace - Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným. Základy soukromého práva VII
Obchodní korporace - Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným. Základy soukromého práva VII
Reiterman; Grinc Chalupa;
Publikace představuje učebnici práva osobních obchodních společností a společnosti s ručením omezeným a navazuje na čtvrtou, pátou a šestou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V) a na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík (VI). Učebnice tak pokračuje v nastolené tradici srozumit...
€ 18.33 € 15.25
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestní odpovědnost v územní samosprávě. Komentovaná soudní rozhodnutí
Trestní odpovědnost v územní samosprávě. Komentovaná soudní rozhodnutí
František Púry;
Jde o první a jedinou sbírku soudních rozhodnutí tohoto zaměření na českém trhu. Odborné i laické veřejnosti představuje celkem 57 rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají trestné činnosti související s územní samosprávou. Vedle stručného popisu skutkového stavu, z něhož rozhodnutí vycházejí, a právních závěrů v nich učiněných, autoři u každého případu ...
€ 23.03 € 18.49
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Autorský zákon - Komentár
Autorský zákon - Komentár
Zuzana Adamová; Branislav Hazucha
Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je výslednom rekodifikácie slovenského autorského práva, ku ktorej došlo v roku 2015. Autori pri príprave tejto publikácie vychádzali z potrieb súčasnej praxe v oblasti autorskoprávnej ochrany. Sústred...
€ 89.00 € 72.70
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Transformace a restrukturalizace podniku
Transformace a restrukturalizace podniku
Jaroslav Schönfeld
Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat? Jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze tato řešení krize podniku financovat? Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jaké důsledky má úpadek pro jednotlivé strany, především pro věřitele? Jaká je...
€ 32.43 € 26.97
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústavné právo hmotné
Ústavné právo hmotné
Ján Drgonec
Učebnica „ponúka jednak vysokoškolským študentom a jednak verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku ústavného práva príťažlivé čítanie. Ponúka nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, na judiciálny, právno-teoretický a konštitucionalistický diskurz prebiehajúci v Slovenskej republike, ponúka i pozn...
€ 45.00 € 42.14
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Jiří Tvrdý; Adriana Vavrušková
Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc jej doplnit o informace o novém nařízení EU o informacích doprovázejících bezhotovostní převody a zásadně aktualizovaný text dop...
€ 65.33 € 54.33
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústavné právo procesné
Ústavné právo procesné
Ján Drgonec
Predložené dielo je zakladajúcim dielom ústavného práva procesného. Autor ako prvý konštatuje, že ústavné právo, tak ako všetky ostatné právne odvetvia, sa člení na hmotné právo a procesné právo a vytvára systém ústavného práva procesného.“ „Autor usporiadal problematiku ústavného procesného práva na 14 kapitol. V nich sa najskôr zaoberá všeobe...
€ 29.00 € 23.90
Skladom - zvyčajne odosielame do 2-4 pracovných dní.
Obrázok - Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese
Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese
Alexandra Kotrecová
Rekodifikácia civilného práva procesného predstavuje významný krok smerom k modernizácii civilného procesu ako takého. Dynamika, a v mnohých smeroch nová koncepcia civilného procesu, sa dotkla aj jedného z inštitútov, ktorý môžeme považovať za dlhodobo zaužívaný. Je ním uznesenie ako forma rozhodnutia. Publikácia sa člení do pia...
€ 19.00 € 15.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mezinárodní humanitární právo
Mezinárodní humanitární právo
Ondřej; Šturma; Bílková; Jílek a kol.
Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů v současnosti. Mezinárodní humanitární právo je zde chápáno v širokém slova smyslu zahrnující jak tzv. „ženevské právo“ sloužící k ochraně obětí ozbrojených konfl iktů, tak i „haagské právo,“ které reguluje ozbrojené konfl ikty tím, že zakazuje určité chování za ozbroj...
€ 47.32 € 38.92
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strategie nákupu - krok za krokem
Strategie nákupu - krok za krokem
Keřkovský; Němeček
Příručka navazuje na několik předchozích publikací autorů působících na B.I.B.S. – vysoké škole, které jsou zaměřeny na jednotlivé úrovně a oblasti strategického řízení firmy. Přináší návod, jak strategii nákupu formulovat tak, aby se nákup stal jednou z konkurenčních výhod podniků, stejně jako inovace, marketing či rozvoj lidských zdroj...
€ 23.03 € 19.15
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európsky zatýkací rozkaz. Komentár
Európsky zatýkací rozkaz. Komentár
Dagmar Fillová; Miloš Hrvol
Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných členských štátov, v snahe ukázať a zjednotiť postup justičných orgánov a ostatných subjektov, ktoré sú v tomto konaní zainteresované. Pre úplnosť a prehľadnosť tej...
€ 45.00 € 37.42
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení
Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení
Alexander J. Bělohlávek
Monografie se zabývá postavením spotřebitele v jednotlivých procesních fázích, ingerencí obecných soudů do rozhodčího řízení v souvislosti s ochranou spotřebitele, jednotlivými částmi řízení a uznáním a výkonem rozhodčích nálezů vydaných ve spotřebitelských sporech, a to jak v tuzemském kontextu, tak v mezinárodním prostředí. Publ...
€ 34.58 € 28.81
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
Jozef Čentéš
Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie. Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja tejto právnej úpravy. Vo vedeckej monografii je venovaná pozornosť odpočúvaniu z hľadiska medzinárodných zmlúv, práva ...
€ 36.00 € 29.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Insolvenční zákon - 3. vydání
Insolvenční zákon - 3. vydání
Moravec Hásová;
Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již podnikatele nebo spotřebitele. Předkládaná publikace přináší potře...
€ 117.03 € 97.32
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář, 4. vydání
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář, 4. vydání
Vojtek Bičák;
Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá některé detaily a pojmenovává problémy, jejichž řešení dosud není ustáleno. Komentář vyniká celistvým a přehledným uspořádáním bohaté rozhodovac...
€ 46.53 € 37.06
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt
Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt
Martin Janku; kolektív aurotov
Obsahom učebnice pre poslucháčov neprávnických fakúlt je výklad základných inštitútov, princípov a noriem vybraných oblastí pozitívneho práva. Publikácia je určená predovšetkým študentom ekonomických a poľnohospodárských fakúlt a ďalších neprávnických škôl, ale výklad mechanizmov pôsobenia právnych noriem v praxi na príkladoch a vzoroc...
€ 45.00 € 37.42
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy teorie evropského a českého družstevního práva
Základy teorie evropského a českého družstevního práva
František Helešic
Předkládaná monografie si klade za cíl teoretické zpracování právního oboru družstevního práva. V obecné části učebnice je věnována pozornost nalezení definice družstva, povaze a úkolům jejich sdružení v místním, oblastním, evropském a celosvětovém rozsahu, členění družstev podle druhů a společenské objednávce adresované družstvům v současnosti. V dalších...
€ 29.88 € 11.40
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár
Milan Ďurica
Tretie vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona a taktiež aktualizovanú judikatúru súdov, pri cezhraničných konkurzoch doplnenú ...
€ 89.00 € 73.35
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Ján Drgonec
„Recenzovaná publikácia nie je jednoduchým čítaním, tak ako nie je jednoduchá ani riešená problematika. Osobitne však pokladám za potrebné vyzdvihnúť šírku autorovho preniknutia do problematiky. Aj keď sú hlavnou témou práce problémy spojené s ústavnosťou poskytovania zdravotnej starostlivosti v celom rozsahu vzťahov, ktoré s...
€ 39.00 € 32.15
Skladom - zvyčajne odosielame do 2-4 pracovných dní.
Obrázok - Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů
Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů
Ondřej Vondráček
Rozkrývání vlastnických struktur společností až po skutečné majitele je realitou od konce roku 2016. Nejprve museli rozkrýt svou vlastnickou strukturu dodavatelé veřejných zakázek a příjemců dotací ze strukturálních fondů EU. Poté nastoupila v lednu 2017 povinnost znát svou vlastnickou strukturu až po skutečné majitele u ...
€ 23.03 € 19.15
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mezinárodní marketing
Mezinárodní marketing
Bohumír Štědroň
Mezinárodní marketing v klasickém pojetí připomíná středoškolskou matematiku a pracuje s jednoduchými, přehledně strukturovanými modely a pojmy. Jejich součástí je zejména rozhodování o tom, na který zahraniční trh vstoupit a jakým způsobem, rozhodování o marketingovém programu či organizaci mezinárodního marketingu. Analyzovány ...
€ 18.33 € 15.25
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 22
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 852 produktov na 22 stranách.

Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.39€ 13.50
Kniha - Recepty na chudnutie 1
€ 21.10€ 27.99
Kniha - Modlitebná knižka pre deti
€ 3.37€ 4.00
Kniha - Mama a syn
€ 6.02€ 7.90
Kniha - Kardinál Jozef Tomko
€ 34.54€ 44.50
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Tary: příběh parkouristy
€ 11.04€ 14.49
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.41€ 8.50
Kniha - Samopal vz. 58
€ 8.30€ 14.05
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Strom života našej rodiny
€ 18.98€ 24.90
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Čítaj mi pred spaním
€ 3.11€ 4.00
Kniha - Dedko, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Tinkine rodinné recepty
€ 26.34€ 33.00
Kniha - Oteckovník
€ 10.99€ 13.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 26.09
Kniha - Peppa Pig - Hravá knižka
€ 8.95€ 11.99
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Amnestie
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 11.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.77€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.60€ 13.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!