+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Civilný sporový poriadok - Komentár
Civilný sporový poriadok - Komentár
kolektív autorov
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou spracovania a odborného výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku, ale aj zložením autorského kolektívu vedeného doc. JUDr...
€ 139.00 € 112.49
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o rodine. Komentár 2. vydanie
Zákon o rodine. Komentár 2. vydanie
kolektív autorov
"Nakladateľstvo C. H. Beck Vám prináša 2. vydanie komentára k zákonu o rodine, ktorý vo svojom komplexnom a podrobnom výklade reaguje na legislatívne zmeny zákona prijaté od prvej publikácie komentára v roku 2010, vrátane poslednej novely zákona č. 125/2013 Z. z., ktorá zmenila ustanovenia týk...
€ 49.00 € 40.27
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Práva k průmyslovému vlastnictví - 3., doplněné a přepracované vydání
Práva k průmyslovému vlastnictví - 3., doplněné a přepracované vydání
Milana; Králíčková Zdeňka; Westphalová Lenka Hrušáková
Předkládaná publikace je dalším, třetím, vydáním učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmyslového vlastnictví poprvé v celé jeho šíři, včetně teoretických otázek soutěžního chování při užívání průmyslových práv, licencí, obchodního tajems...
€ 41.83 € 32.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rodinné právo
Rodinné právo
Milana Hrušáková; Zdeňka Králíčková; Lenka Westphalová
Rekodifikací soukromého práva, v jehož rámci bylo rodinné právo opět začleněno do občanského práva, je mnohé v této právní oblasti nahlíženo nově. Učebnice rodinného práva, kterou takto představujeme, byla napsána renomovanými autory, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají. Kniha je roz...
€ 37.13 € 28.30
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár, 3. vydanie
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár, 3. vydanie
Katarína; Aksamit Martin; Duditš Ladislav Valová
Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Tretie, aktualizované vydanie komentára k Zákonu o dobrovoľných dražbách je doplnené o nové súdne rozhodnutia a autori zohľadnili...
€ 69.00 € 58.50
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o střetu zájmů - 2. vydání
Zákon o střetu zájmů - 2. vydání
Josef Vedral
Druhé vydání komentáře k zákonu o střetu zájmů přináší aktualizovaný podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona. Co přináší komentář k zákonu o střetu zájmů? Druhé vydání komentáře přináší aktualizovaný podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona, který slouží jednak jako pomůcka pro apli...
€ 27.73 € 21.14
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústavné právo hmotné
Ústavné právo hmotné
Ján Drgonec
Učebnica „ponúka jednak vysokoškolským študentom a jednak verejnosti zaujímajúcej sa o problematiku ústavného práva príťažlivé čítanie. Ponúka nielen mimoriadne komplexný pohľad na danú problematiku, na judiciálny, právno-teoretický a konštitucionalistický diskurz prebiehajúci v Slovenskej republ...
€ 45.00 € 36.65
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Námořní nákladní přeprava
Námořní nákladní přeprava
Radek Novák; Petr Kolář
Námořní nákladní přeprava je nejrozšířenějším, nejvýznamnějším a bezesporu i nejstarším způsobem komerčního přemísťování, který na naší planetě existuje. Ze všech lidských činností má námořní přeprava nejbližší vztah k obchodu, který bezprostředně ovlivňuje, resp. determinuje. V současnosti je ná...
€ 27.73 € 21.14
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář
Machurek; Novotný; Šebesta Dvořák;
Přibližně po deseti letech dochází k zásadní změně v oblasti práva veřejných zakázek. Dvacetkrát novelizovaný zákon č. 137/2006 Sb. nahrazuje zákon. č. 134/2016 Sb., který mj. také nově začleňuje původní zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním. Široký autorský tým tvoří povětšin...
€ 112.33 € 90.14
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
Jozef Čentéš
Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie. Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja tejto právnej úpravy. Vo vedeckej monografii je venovaná pozornosť odpočúva...
€ 36.00 € 29.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správny súdny poriadok. Komentár
Správny súdny poriadok. Komentár
Fečík Števček Baricová
Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje svojím rozsahom, podrobnosťou výkladu a precíznym spracovaním jedinečnú publikáciu na trhu. Široký autorský kolektív tvorí 32 autorov, ktorými sú nielen bývalí členovia rekodifikačnej komisie, ale aj odborníci, ktorí s týmto procesom spätí neboli....
€ 159.00 € 143.05
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mezinárodní humanitární právo
Mezinárodní humanitární právo
Ondřej; Šturma; Bílková; Jílek a kol.
Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů v současnosti. Mezinárodní humanitární právo je zde chápáno v širokém slova smyslu zahrnující jak tzv. „ženevské právo“ sloužící k ochraně obětí ozbrojených konfl iktů, tak i „haagské právo,“ které reguluje ozbrojen...
€ 47.32 € 42.07
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Transformace a restrukturalizace podniku
Transformace a restrukturalizace podniku
Jaroslav Schönfeld
Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat? Jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze tato řešení krize podniku financovat? Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jaké důsledky má úpadek pro jednotlivé strany, pře...
€ 32.43 € 24.72
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář
Knotek; Konečná Vomáčka;
Komentář poskytuje celistvý pohled na obecnou i zvláštní územní a druhovou ochranu včetně hodnocení vlivů na oblasti v soustavě Natura 2000. Vychází přitom zejména ze závěrů rozsáhlé judikatury českých soudů a také Soudního dvora EU. Zvláštní pozornost je věnována návaznosti na řízení podle stave...
€ 60.63 € 46.21
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Civilný mimosporový poriadok. Veľký komentár - pripravovaná dotlač 15.3.2018
Civilný mimosporový poriadok. Veľký komentár - pripravovaná dotlač 15.3.2018
Števček; Tomašovič; Kotrecova Smyčková;
Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto...
€ 119.00 € 97.38
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústavné právo procesné
Ústavné právo procesné
Ján Drgonec
Predložené dielo je zakladajúcim dielom ústavného práva procesného. Autor ako prvý konštatuje, že ústavné právo, tak ako všetky ostatné právne odvetvia, sa člení na hmotné právo a procesné právo a vytvára systém ústavného práva procesného.“ „Autor usporiadal problematiku ústavného procesného práv...
€ 29.00 € 23.44
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár
Exekučný poriadok. 2. vydanie. Komentár
Števček; Marek; Ficová; Svetlana; Tomašovič; Marek; Kotrecová; Alexandra
Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku vrátane novely účinnej od 1. 1. 20...
€ 79.00 € 64.92
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Notářský řád. Komentář, 5. vydání
Notářský řád. Komentář, 5. vydání
Jindřich; Ryšánek Bernard Bílek
Komentář navazující na své předchozí 4. vydání je aktualizován o veškeré závažné změny notářského řádu a vnitřních předpisů vzniklých v důsledku rekodifikace občanského a obchodního práva. Tyto změny se týkají zákonné úpravy notářských zápisů a notářských úschov, a zavedení nových evidencí spravo...
€ 79.43 € 61.75
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy správního práva trestního, 7., přepracované vydání
Základy správního práva trestního, 7., přepracované vydání
Pavel; Prášková Helena; Staša Josef; Vetešník Pavel Mates
Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě platné úpravy p...
€ 25.85 € 20.60
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (zkráceně CISG – začáteční písmena Convention International Sales of Goods) je právním nástrojem zavazujícím v současné době 85 států, který má stále více příznivců, uživatelů a též komentátorů. Lze tedy konstatovat, že CISG ovládá režim mezinárodn...
€ 46.53 € 37.02
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář, 4. vydání
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář, 4. vydání
Vojtek Bičák;
Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá některé detaily a pojmenovává problémy, jejichž řešení dosud není ustáleno. Komentář vyn...
€ 46.53 € 36.72
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rodinné právo, 2. vydání
Rodinné právo, 2. vydání
Milana Hrušáková; Zdeňka Králíčková; Lenka Westphalová
Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času přehodnotit,...
€ 39.95 € 30.46
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 2. vydání
Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 2. vydání
Filip Melzer
Předložená publikace systematicky rozebírá, jaké argumenty praktický právník může a musí zohlednit, když z právního předpisu odvozuje řešení konkrétního případu. Aby nalézání práva nebylo nepředvídatelnou hříčkou, musí být založeno na racionální metodě – právní metodologii. Publikace se zabývá po...
€ 29.61 € 23.30
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európsky zatýkací rozkaz. Komentár
Európsky zatýkací rozkaz. Komentár
Dagmar Fillová; Miloš Hrvol
Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných členských štátov, v snahe ukázať a zjednotiť postup justičných orgánov a ostatných subjektov, ktoré sú v tomto konaní zainteresovan...
€ 45.00 € 36.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Insolvenční zákon - 3. vydání
Insolvenční zákon - 3. vydání
Moravec Hásová;
Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již podnikatele ne...
€ 117.03 € 93.92
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestní odpovědnost v územní samosprávě. Komentovaná soudní rozhodnutí
Trestní odpovědnost v územní samosprávě. Komentovaná soudní rozhodnutí
František Púry;
Jde o první a jedinou sbírku soudních rozhodnutí tohoto zaměření na českém trhu. Odborné i laické veřejnosti představuje celkem 57 rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají trestné činnosti související s územní samosprávou. Vedle stručného popisu skutkového stavu, z něhož rozhodnutí vycházejí,...
€ 23.03 € 17.71
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6. vydání
Martin Janků
Šesté vydání publikace „Základy práva pro posluchače neprávnických fakult a škol“ poskytuje ucelený pohled na české právo v kontextu s evropským (unijním) právním prostředím. Výklad je přizpůsoben potřebám výkladu základních právních pojmů a institutů, které jsou ke studiu platné právní úpravy ne...
€ 44.65 € 35.42
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Advokátní právo
Advokátní právo
Macková; Svejkovský;
Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zákonů nejvyšší právní síly až po vyhlášky, resp. usnesení orgánů Komory. Autoři postupují od obecného ke zvláštnímu, a tak dávají zejména advokátní ob...
€ 51.23 € 41.00
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stavební zákon - Komentář, 3. vydání
Stavební zákon - Komentář, 3. vydání
kolektiv autorů
Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, především pak na...
€ 93.53 € 70.65
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Alternatívne tresty
Alternatívne tresty
Tomáš Strémy
Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej oblasti. Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje monografia aj prepracovanú a kvalitnú komparáciu s cudzími právnymi úpravami a nechýba...
€ 25.00 € 20.42
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo sociálního zabezpečení - 7.vydání
Právo sociálního zabezpečení - 7.vydání
Petr Tröster
Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze celého systému, b...
€ 39.95 € 31.93
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Jiří Tvrdý; Adriana Vavrušková
Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc jej doplnit o informace o novém nařízení EU o informacích doprovázejících bezhotovostní ...
€ 65.33 € 50.89
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 81 (vč. CD)
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 81 (vč. CD)
soud Ústavní
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ale i tzv. diss...
€ 51.70 € 39.41
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodní korporace. Obecná část. Základy soukromého práva V
Obchodní korporace. Obecná část. Základy soukromého práva V
Ivan Chalupa; David Reiterman
Publikace představuje učebnici práva obchodních korporací a navazuje na učebnici práva cenných papírů, která v rámci série Základů soukromého práva vyšla v roce 2014. Je založena na obdobných principech, kterými jsou jednoduchost a jasnost výkladu, přívětivá a názorná grafická stránka a velké mno...
€ 15.51 € 12.33
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právnický diskurz a právna argumentácia
Právnický diskurz a právna argumentácia
Peter Franko
Predložená publikácia reaguje na absenciu vedeckého spracovania témy týkajúcej sa kritérií právnickej diskusie a argumentácie v nej v podmienkach Slovenskej republiky a čiastočne aj Českej republiky. Znenie asi najzákladnejších otázok, ktoré formujú chrbticu práce, má nasledovnú podobu: Je možne ...
€ 17.00 € 13.90
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži
Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži
Drličková Nový
Publikace se věnuje v České republice dosud nezpracovanému tématu ochrany veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži. Přináší také celou řadu v českém jazyce nepublikovaných poznatků z oblasti mezinárodní obchodní a investiční arbitráže, včetně analýzy recentních rozhodčích nál...
€ 23.03 € 18.22
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Římské právo
Římské právo
Jaromír Kincl; Valentin Urfus; Michal Skřejpek
Dotisk nového, podstatně přepracovaného a doplněného vydání úspěšné učebnice římského práva z roku 1995. Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rzobor práv soukromých, tj. práva rodinného a majetkového. Nově je zařazena partie ...
€ 23.03 € 17.71
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Autorský zákon - Komentár
Autorský zákon - Komentár
Zuzana Adamová; Branislav Hazucha
Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému zákonu, ktorý je výslednom rekodifikácie slovenského autorského práva, ku ktorej došlo v roku 2015. Autori pri príprave tejto publikácie vychádzali z potrieb súčasnej praxe v oblasti autorsko...
€ 89.00 € 72.44
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání
Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání
Jan Pichrt
Kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání v ČR. Zejména management podniků (skupin podniků) s působností na úrovni EU dostává touto publikací do ruky cennou pomoc, kterou bude potřebovat při výkladu a aplikaci příslušných pasáží zák...
€ 18.66 € 15.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení
Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení
Alexander J. Bělohlávek
Monografie se zabývá postavením spotřebitele v jednotlivých procesních fázích, ingerencí obecných soudů do rozhodčího řízení v souvislosti s ochranou spotřebitele, jednotlivými částmi řízení a uznáním a výkonem rozhodčích nálezů vydaných ve spotřebitelských sporech, a to jak v tuzemském kontextu,...
€ 34.58 € 28.30
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 21
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 838 produktov na 21 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 6.96€ 9.35
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.40€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 24.31€ 31.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Sapiens
€ 13.37€ 17.90
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Oheň a krv
€ 20.66€ 27.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.97€ 11.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Takto som mohla žiť
€ 9.92€ 12.90
Kniha - After - Sľub
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Kde všade som (ne)zomrel
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Tak ma mama naučila
€ 21.27€ 27.90
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 11.99€ 16.90
Kniha - Montessori od narodenia do 3 rokov
€ 9.35€ 12.50
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.40€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.