+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: 1. Stupeň

V tejto kategórii sa nachádza 761 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Vlastiveda pre štvrtákov - Pracovná učebnica, 1. časť
Vlastiveda pre štvrtákov - Pracovná učebnica, 1. časť
Petronela Peter; Muchová Jana; Mäsiar Dudášová
Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP - ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od septembra 2015. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu Vlastiveda. Autori Jana Dudášová, Peter Mäsiar a Petronela Muchová sú aktívni učitelia s dlhor...
€ 6.60 € 4.89
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Víkendový denník pre 1. ročník ZŠ
Víkendový denník pre 1. ročník ZŠ
Lýdia Virgovičová
MIMOV Víkendový denník umožňuje deťom vziať MIMA na víkend domov. Do denníka môžu žiaci nakresliť alebo zapísať svoje víkendové dobrodružstvá s MIMOM a následne predstaviť spolužiakom, čo zaujímavé spolu zažili.
€ 4.50 € 3.33
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Prírodoveda pre štvrtákov - Pracovná učebnica pre 4. ročník ZŠ
August Kubizek / Oľga Rút Dobišová; Kováčiková Adame
Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1 pre oblasť Človek a Príroda z roku 2015. Koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školy, Prvouka pre druhákov a Prírodoveda pre tretiakov. Pracovná učebnica je záverečné dielo skúsených autoriek ...
€ 7.54 € 5.85
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Počítajme hravo 4 (4. upravené vydanie)
Počítajme hravo 4 (4. upravené vydanie)
Petr Blažek / Eva Dienerová
Doplnok k učivu matematiky pre žiakov 4. ročníka ZŠ zodpovedá v súčasnosti platnému inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu. Začína sa opakovaním učiva z 3. ročníka. Obsahuje viac ako 400 zaujímavých úloh na sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, porovnávanie, zaokrúhľovanie i premenu jed...
€ 6.50 € 4.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hudobná výchova 2
Hudobná výchova 2
Tatiana Langová / Martin Vozar
Pracovný zošit Hudobná výchova 2 nadväzuje na predchádzajúci diel. Zošit obsahuje učivo, ktoré popisuje hudobné nástroje, orchester, prácu dirigenta, spevácke zbory a hlasy. Deti v zošitoch nájdu prehľad známych hudobných skladateľov. Cieľom pracovných zošitov je osvojenie si základných hudobných...
€ 1.59 € 1.32
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hudobná výchova 1
Hudobná výchova 1
Barry Lynes / Martin Vozar
Pracovný zošit Hudobná výchova 1 je určený žiakom prvého stupňa základných škôl. Učivo je prehľadne spracované (názorné vysvetlenie pojmov a predpísané príklady so zadaním, ktoré žiaci doplňujú). Zošit obsahuje cvičenia na zápis nôt, stupníc a opakovanie hudobných pojmov. Žiaci doplňujú noty podľ...
€ 1.59 € 1.32
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Diktáty trochu jinak pro 3. a 4. třídu ZŠ
Diktáty trochu jinak pro 3. a 4. třídu ZŠ
Martina Chloupková / Růžena Hníková / Ondřej Hník
Vyzkoušejte tak trochu jiné diktáty! Inovativní přístup založený na správném porozumění danému gramatickému jevu je efektivní a vede k lepším výsledkům. Žák si nejprve přečte text diktátu, provede cvičení určená k zafixování pravidel a k pochopení pravopisných jevů a poté si diktát napíše. Věříme...
€ 5.99 € 4.60
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nehanbi sa skrotiť rysa
Nehanbi sa skrotiť rysa
Alejandro G. Roemmers / Tomáš Bánik
Pravopisné cvičenia pre 1. stupeň základných škôl pomôžu pripraviť vaše deti na neskrotiteľnú školskú obludu – diktát! Rýchlo si osvoja gramatické javy nielen teoreticky, ale hlavne prakticky a diktáty im pôjdu od ruky. Vďaka hravým textom a úlohám sa z tejto obludy čoskoro stane kamoška.
€ 7.99 € 6.14
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prírodoveda pre štvrtákov - Metodické komentáre
Prírodoveda pre štvrtákov - Metodické komentáre
Josef Koutecký / Oľga Rút Dobišová; Kováčiková Adame
Metodické komentáre k Prírodovede pre štvrtákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prírodovedy použitú v pracovnej učebnici. Metodické komentáre k pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov objasňujú didaktické postupy a ciele. Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v...
€ 10.49 € 7.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Školní TABULKY pro 1.-3. třídu ZŠ
Školní TABULKY pro 1.-3. třídu ZŠ
Bohumil Hrabal / autora nemá
To nejdůležitější z učiva přehledně, bez dlouhého hledání v učebnicích! Soubor tabulek obsahuje výběr z češtiny, matematiky a prvouky. Tabulky jsou určeny pro žáky 1.-3. tříd základní školy.
€ 4.99 € 3.83
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Školní TABULKY pro  4.-5. třídu ZŠ
Školní TABULKY pro 4.-5. třídu ZŠ
Michael McCarthy / autora nemá
To nejdůležitější z učiva přehledně, bez dlouhého hledání v učebnicích! Soubor tabulek obsahuje výběr z češtiny, matematiky, přírodovědy, vlastivědy, angličtiny a hudební výchovy.
€ 4.99 € 3.83
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Matematika pre štvrtákov - pracovný zošit 1. časť
Matematika pre štvrtákov - pracovný zošit 1. časť
Miroslav Belic; Janka Striežovská
Matematika pre štvrtákov je súčasťou ucelenej didaktickej série Matematika pre prvý stupeň ZŠ M. Belic - J. Striežovská. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ. Pracovný zošit Ma...
€ 5.30 € 3.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Matematika pre štvrtákov - učebnica
Matematika pre štvrtákov - učebnica
Miroslav Belic; Janka Striežovská
Učebnica pre žiaka Matematika pre štvrtákov je základným materiálom na prácu vo štvrtom ročníku. Učebnica a jej obsah plne korešpondujú s požiadavkami na obsahový štandard a plnenie výkonového štandardu iŠVP, s platnými prierezovými a medzipredmetovými prepojeniami, napr. Národný štandard finančn...
€ 5.30 € 3.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prvouka pre 2. ročník základnej školy
Prvouka pre 2. ročník základnej školy
Ivana Rochovská
Moderná pracovná učebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Na prehľadných tematických dvojstranách poskytuje učiteľovi a žiakom všetky komplexne rozpracované témy učiva o človeku a prírode, ako aj o človeku a spoločnosti. Žiaci druhého ročníka ZŠ tak pom...
€ 4.90 € 2.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prvouka pre 1. ročník základnej školy
Prvouka pre 1. ročník základnej školy
Ivana Rochovská
Moderná pracovná učebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Všetky témy prvého ročníka sú komplexne spracované do prehľadných dvojstrán. Žiaci prvého ročníka ZŠ tak pomocou pracovnej učebnice spresňujú a ďalej rozvíjajú prvotné prekoncepty (subjektívne pr...
€ 4.00 € 3.53
Predpredaj.
Obrázok - Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predtlačou)
Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predtlačou)
Lýdia Virgovičová
Vstup dieťaťa do školy je udalosťou, ktorá ho ovplyvní na celý život. Jej súčasťou je nácvik čítania a písania. Pre bezproblémové zvládnutie tejto základnej zručnosti zostavila autorka Šlabikára L. Virgovičová súbor inovovaných písaniek s predtlačou Písmenká - moji kamaráti, spolu s blokom prípra...
€ 7.28 € 5.37
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Precvičovanie – Slovné úlohy pre 3.ročník
Precvičovanie – Slovné úlohy pre 3.ročník
kolektív autorov
Naša nová edícia Precvičovanie – Slovné úlohy predstavuje ďalší rad cvičebníc, ktorých cieľom je pomôcť žiakom prvého stupňa ZŠ precvičiť a upevniť si znalosti nadobudnuté v škole. Je určená pre žiakov 2. – 5. triedy, ktorí si potrebujú zopakovať látku preberanú na hodinách matematiky alebo hlbši...
€ 3.10 € 2.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Precvičovanie – Slovné úlohy pre 4.ročník
Precvičovanie – Slovné úlohy pre 4.ročník
kolektív autorov
Naša nová edícia Precvičovanie – Slovné úlohy predstavuje ďalší rad cvičebníc, ktorých cieľom je pomôcť žiakom prvého stupňa ZŠ precvičiť a upevniť si znalosti nadobudnuté v škole. Je určená pre žiakov 2. – 5. triedy, ktorí si potrebujú zopakovať látku preberanú na hodinách matematiky alebo hlbši...
€ 3.10 € 2.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov (na CD)
Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov (na CD)
Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková
Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v pracovnej učebnici (elektronický dokument). Typ nosiča: DVD/CD Technické požiadavky: Disk je určený pre všetky operačné systémy ©Windows a Linux. Licencie: Licencia je časovo neobmedz...
€ 10.00 € 7.53
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hurá na prázdniny opakovanie 4. ročníka
Hurá na prázdniny opakovanie 4. ročníka
Šulc, Adriana Gočová Petr
Opakovanie je matka múdrosti a cez prázdniny to platí dvojnásobne! Tieto publikácie z edície Prázdninová škola sú ideálnym pomocníkom pri nenásilnom opakovaní látky 1. stupňa základnej školy počas prázdnin. Deti tak pri pravidelnom precvičovaní nestratia vedomosti a schopnosti sústrediť sa, ktoré...
€ 3.50 € 2.64
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv
Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv
Rút Dobišová Adame
Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov s VJM je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 pre oblasť Človek a príroda z roku 2015. Pracovná učebnica koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník s VJM základnej školy školy a Prvouka pre druhákov s VJM od autoriek Rút...
€ 9.32 € 7.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vlastiveda pre tretiakov
Vlastiveda pre tretiakov
Jana Dudášová; Peter Mäsiar; Petronela Muchová
Vlastiveda pre tretiakov je súčasťou série vlastivedy pre 3. a 4. ročník ZŠ, ktorá koncepčne vychádza z osvedčených metodických postupov primárneho vyučovania. Cieľom je komplexným spôsobom reagovať na obsahové zmeny v pripravovaných pedagogických dokumentoch. Séria bude obsahovo nadväzuje na Prv...
€ 5.50 € 4.08
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prírodoveda pre tretiakov
Prírodoveda pre tretiakov
Rút Dobišová Adame; Oľga Kováčiková
Prírodoveda pre tretiakov je súčasťou série prvouky a prírodovedy pre 1. až 4. ročník ZŠ - Prvouka pre prvákov, Prvouka pre druhákov, Prírodoveda pre tretiakov, Prírodoveda pre štvrtákov. Séria koncepčne vychádza z osvedčených metodických postupov primárneho vyučovania. Jej cieľom je komplexným s...
€ 5.90 € 4.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Diktáty a pravopisné cvičenia pre 4. ročník základných škôl, 2. vydanie
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 4. ročník základných škôl, 2. vydanie
Phil Shaw / Holovačová Anna
Všetkým štvrtákom, ktorí si pletú písanie I a Y, majú problém určiť slovné druhy a nebavia ich nudné pravopisné úlohy, ponúkame knihu s množstvom zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých problémových úloh. Pomôžu im rozvíjať tvorivosť, predstavivosť, fantáziu a zábavnejšou formou zvládnuť pr...
€ 3.50 € 2.61
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník základných škôl, 2. vydanie
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník základných škôl, 2. vydanie
James Bibby / Holovačová Anna
Cvičebnica ponúka žiakom 3. ročníka základnej školy možnosť precvičiť a upevniť si učivo z gramatiky slovenského jazyka. Okrem množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení v nej nájdu aj veľa tvorivých a zábavných úloh ? prešmyčiek, krížoviek, doplňovačiek a maľovaniek. Pomocou nich sa žiaci ...
€ 3.50 € 2.71
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Geometria pre 2. ročník základných škôl - Zošit pre učiteľa
Geometria pre 2. ročník základných škôl - Zošit pre učiteľa
Vladimír Repáš
Metodická príručka ku Novému pracovnému zošitu z geometrie pre druhý ročník.
€ 5.80 € 3.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Matematika (Slovné úlohy pre štvrtákov a piatakov ZŠ), 2.rozšírené vydanie
Matematika (Slovné úlohy pre štvrtákov a piatakov ZŠ), 2.rozšírené vydanie
Viliam Madlo
Matematika nás sprevádza od našich najmladších rokov. V určitom období však prichádzajú slovné úlohy a s nimi aj prvé ťažkosti. Ako riešiť jednoduchšie i zložitejšie slovné úlohy, či dokonca ako ich riešiť s použitím rovníc, môže deťom pomôcť práve táto kniha. Obsahuje vyše 500 príkladov spolu s ...
€ 10.89 € 8.09
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hurá na prázdniny Opakování 2. třídy
Hurá na prázdniny Opakování 2. třídy
Tom Hutchinson / Šulc Petr
Publikace Hurá na prázdniny, z edice Prázdninová opakování, je novinkou na trhu a přímo vychází z úspěšné a oblíbené edice Prázdninová škola. Ucelená řada procvičovacích publikací Hurá na prázdniny je výborným pomocníkem pro děti a rodiče, při nenásilném opakování látky příslušné třídy základní š...
€ 4.00 € 3.11
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Hurá na prázdniny Opakování 1. třídy
Hurá na prázdniny Opakování 1. třídy
Tom Hutchinson / Šulc Petr
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 4.00 € 3.11
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Kouzelný les
Kouzelný les
Alexandr M. Pančenko / Bertola Linda
Učení matematiky bude odteď zábavou! Ilustrovaný pracovní sešit plný her, aktivit a poutavých příběhů připravila pedagožka a odbornice na učení hrou. Intuitivní porozumění počtu až do 100, Metoda sčítání, odčítání a násobení formou opakovaného sčítání, strategie ústního počítání nebo logické háda...
€ 9.35 € 7.27
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Matematika pre tretiakov - zbierka úloh
Matematika pre tretiakov - zbierka úloh
Miroslav Belic; Janka Striežovská
Zbierka úloh z matematiky je určená pre tretiakov základných škôl. Jej obsah bol vytvorený v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Základnou charakteristikou zbierky úloh je ponúknuť učiteľovi možnosť ešte viac diferencovať prácu na hodinách matematiky. Žiakovi umožňuje lepšie si zop...
€ 5.80 € 4.64
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Matematika v malíčku pre 3. triedu
Matematika v malíčku pre 3. triedu
Simona Špačková
Potrebujú si vaše deti precvičiť učivo z matematiky? Chcete, aby učenie vnímali ako zábavu a nenudilo ich? Ponúknite im cvičenia a aktivity, ktoré ich budú baviť! Látka 3. Triedy je spracovaná do tvorivých a hravých úloh, nechýbajú príklady na počítanie či doplňovačky. Cvičebnica je spracovaná ta...
€ 4.99 € 3.82
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hurá na prázdniny Opakování 5. třídy
Hurá na prázdniny Opakování 5. třídy
Tom Hutchinson / Šulc Petr
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 4.00 € 3.11
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Hurá na prázdniny Opakování 4. třídy
Hurá na prázdniny Opakování 4. třídy
John Soars / Šulc Petr
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 4.00 € 3.11
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Domácí procvičování matematika 3
Domácí procvičování matematika 3
Šulc Petr
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 4.00 € 2.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Domácí procvičování matematika 2
Domácí procvičování matematika 2
Šulc Petr
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 4.00 € 3.02
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Matematika pre každého prváka - Pracovný zošit
Matematika pre každého prváka - Pracovný zošit
Pavol Černek; Vladimír Repáš
Inovovaný plnofarebný pracovný zošit je netradičnou zbierkou úloh z prváckej matematiky. Nájdete tu príklady na numeráciu, sčítanie a odčítanie v obore do 20 a z geometrie. Sú to jednoduché numerické a neskôr aj obrázkové alebo krátke textové úlohy, ktoré svojím usporiadaním a gradáciou náročnost...
€ 6.10 € 4.69
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hravá abeceda II. pre 1.ročník
Hravá abeceda II. pre 1.ročník
Eva Kollerová
Držíte v rukách pracovný zošit Hravá Abeceda II., ktorý je pokračovaním pracovného zošita Hravá Abeceda I. Pracovný zošit je zameraný na prípravné obdobie pred nácvikom čítania. Nájdete v ňom veľa farebných obrázkov, ktoré pomôžu deťom pomenovať slová, rozdeliť slová na slabiky, tvoriť slová na ...
€ 3.50 € 2.58
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vlastivěda 4 pro 4. ročník základní školy
Vlastivěda 4 pro 4. ročník základní školy
John Morressy / Alena Ježková / Milada Čechurová / Daniel Borecký
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 5.88 € 4.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Matematika pre 3.ročník ZŠ - Pracovný zošit - 2.diel
Matematika pre 3.ročník ZŠ - Pracovný zošit - 2.diel
Vladimír Repáš
Pre komfortné učenie v čase, kým začneme titul Matematika pre 3. ročník ZŠ - 2. diel s implementovanými prvkami učebnice, ktorý je v súlade s platným ŠVP, distribuovať na vašu školu, ponúkame vám bezplatne úvodnú časť titulu.
€ 7.00 € 4.67
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1 ...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
... 20
Zobrazujem produkty 281 - 320. Celkovo 761 produktov na 20 stranách.

Kniha - Hupsov šlabikár 1. časť
€ 5.58€ 6.55
Kniha - Vlastiveda 4
€ 14.07€ 16.00
Kniha - Šlabikár LIPKA 1. časť
€ 5.05€ 6.60
Kniha - Prvouka pre 1. ročník ZŠ
€ 3.34€ 5.39
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.35€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 24.31€ 31.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Sapiens
€ 13.37€ 17.90
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Oheň a krv
€ 20.66€ 27.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.97€ 11.90
Kniha - Nôž
€ 12.53€ 16.90
Kniha - Takto som mohla žiť
€ 9.92€ 12.90
Kniha - After - Sľub
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Kde všade som (ne)zomrel
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Tak ma mama naučila
€ 21.27€ 27.90
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 11.99€ 16.90
Kniha - Montessori od narodenia do 3 rokov
€ 9.35€ 12.50
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 11.08€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.35€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.12€ 11.99
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.53€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.