+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Genetika
Genetika
D. Peter Snustad
Naším cílem bylo vytvořit takový text, jenž by byl využitelný pro různé typy kurzů. Většina vyučujících přednáší látku ve stejné posloupnosti, jak je předkládána v naší knize, začíná tedy klasickou genetikou, navazuje molekulární genetikou a končí kvantitativní, populační a evoluční genetikou. ...
€ 68.02 € 52.03
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vězeň to má spočítané
Vězeň to má spočítané
Davir Kruml
Vyplatí se být solidární, nebo zrazovat? Dokážete ze společného talíře jíst jen do polosyta? Spoříte si na důchod? Má smysl odpouštět? Kolik mají nevěrnice vnoučat? Kráčí evoluce kupředu? První svazek populárněvědné edice Munice nabízí nevšední vhled do interdisciplinárního oboru teorie her. Za...
€ 10.34 € 7.70
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Regenerace a výživa ve sportu
Regenerace a výživa ve sportu
Kolektív
Tento učební text byl vytvořen na základě absence podobných publikaci na trhu. Jde již o druhé přepracované vydání .V současné době neexistuje žádný podobný kompletní text v jazyce českém. V předloženém materiálu se autoři snaží v prvních dvou kapitolách krátce a srozumitelně vysvětlit vztahy, k...
€ 11.75 € 8.76
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně
Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně
Andrew Hoffman
Ačkoliv se vědecká komunita shoduje, že v současné době probíhá změna klimatu a významně se na ní podílí lidská činnost, veřejnost tento konsenzus nesdílí. Někteří považují klimatickou změnu za uměle zveličovaný problém, jiní naopak bijí na poplach. Proč je společnost v této otázce tak rozdělená...
€ 8.88 € 6.83
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mandala and History
Mandala and History
Luboš Bělka
Kniha přináší originální zpracování unikátního materiálu, který vznikl v polovině sedmdesátých let 20. století a v angličtině nebyl dosud monograficky publikován. Původní vizuální analýza pracuje jak s historickými fotografiemi z Burjatska a Tibetu, tak i vlastními autorovými terénními pozorován...
€ 23.27 € 17.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Divadelní režisér Karel Novák (19161968)
Divadelní režisér Karel Novák (19161968)
Iva Mikulová
Autorka se ve své práci věnuje umělecké činnosti divadelního režiséra Karla Nováka (19161968), jehož tvorba zůstala neprávem opomenuta v kontextu tvorby režisérů 50. a 60. let 20. století v Československu (např. O. Krejča, A. Radok nebo O. Ornest). Podobně jako mnozí další režiséři totalitního o...
€ 27.73 € 20.67
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Patofyziologie v obrazech
Patofyziologie v obrazech
Monika Pávková Goldbergová
Patologická fyziologie představuje strop teoretických předmětů medicíny, který shrnuje vědomosti studentem již nabyté a připravuje jej na vstup do fáze studia zaměřeného na předměty klinické. Náplní je pochopení etiologie a patogeneze onemocnění, propojení oddělených vědomostí a postavení pevnýc...
€ 19.60 € 15.08
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Starší dějiny Vietnamu a Čampy
Starší dějiny Vietnamu a Čampy
Ondřej Srba
Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních center. Zatímco vývoj vietské státnosti vyvrcholil v 15. stol. vytvořením ...
€ 11.28 € 8.68
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Významné geologické lokality Moravy a Slezska
Významné geologické lokality Moravy a Slezska
Václav Vávra
Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části České republiky, tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým masivem a Západními Karpaty.Pojednání o celkem 71 lokalitách je rozděleno do pěti kapitol, strukturovaných podle éry jejich vzniku: proterozoikum, starší paleozo...
€ 15.04 € 11.23
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Péče na prodej
Péče na prodej
Adéla Souralová
Co mají společného miniškolky, hotely pro psy, hodinoví manželé, agentury poskytující péči o seniory, děti či domácnost? Jedná se o subjekty prodávající služby ještě donedávna vykonávané z lásky rozuměj bezplatně samotnými členkami a členy domácnosti. Kniha Péče na prodej se věnuje současnému ...
€ 15.37 € 11.82
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Portáši
Portáši
Daniel Drápala
Publikace přibližuje činnost a odkaz sboru zemských portášů působícího na Moravě v letech 16381830. Autor se zaměřuje nejen na jednotlivé etapy v dějinách sboru, jeho organizační strukturu a sféry působení, ale prostřednictvím mikrohistorických sond osvětluje také některá další témata (osobnosti...
€ 21.30 € 18.02
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Na rozhraní světů
Na rozhraní světů
Tereza Dědinová
Kolektivní odborná monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost – příběhy neje...
€ 17.86 € 13.35
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Marienthal - Sociografie komunity nezaměstnaných
Marienthal - Sociografie komunity nezaměstnaných
Marie Jahoda
Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově má příkladný význam i pro dnešní výzkum nezaměstnanosti. V...
€ 13.06 € 10.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí
Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí
Adéla Balcárková
Publikace se zabývá otázkou vývoje keramické produkce na jižní Moravě, se zaměřením na oblast dolního Podyjí, v době od zániku Velkomoravské říše až do počátku vrcholného středověku. Na příkladech keramického souboru z lokality Kostice Zadní hrúd si kniha klade za cíl vytvořit podrobnější chro...
€ 41.83 € 31.25
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Krize, válka a nový začátek Československo a Rakousko v období 1933 - 1948
Krize, válka a nový začátek Československo a Rakousko v období 1933 - 1948
Miroslav Kunštát
2. svazek publikační řady Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví se věnuje složitému a dramatickému období let 1933-1948 z česko-rakouské perspektivy: na jeho počátku bylo zřízení autoritativního stavovského státu v Rakousku, na jeho konci pak převzetí ...
€ 13.63 € 10.48
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vznik a vývoj satiry v římské literatuře
Vznik a vývoj satiry v římské literatuře
Mariana Poláková
Publikace se zabývá satirou jako svébytným žánrem římské literatury. Vymezuje satiru v rámci diachronního vývoje žánru a zasazuje ji do kontextu, uvádí její zvláštnosti a specifické problémy, na něž se při jejím zkoumání opětovně naráží. Na základě analýzy a srovnání děl kanonických autorů římsk...
€ 11.75 € 8.76
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - The Brother of the Other
The Brother of the Other
Radka Klvaňová
Kniha se věnuje kulturním procesům vyjednávání symbolických hranic přináležení v českém imigračním kontextu. Na základě kvalitativní analýzy biografických rozhovorů s přistěhovalci z Běloruska, Ukrajiny a Ruska žijících v České republice autorka zjišťuje, jak se utvářejí symbolické hranice přiná...
€ 19.51 € 14.38
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Média a demokracie v 21. století
Média a demokracie v 21. století
Karol Jakubowicz
Kniha polského politologa a mediologa Karola Jakubowicze (1941–2013) je jeho posledním knižním dílem (vydána v r. 2013 ve Varšavě), které svým způsobem shrnuje jeho celoživotní profesní i osobní zaměření na vztah médií a společnosti. První tři kapitoly sledují dynamiku vývoje demokracie, hlavní ...
€ 15.51 € 11.58
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jak se učitelé učí
Jak se učitelé učí
Kolektív
Kniha prezentuje výsledky akčního výzkumu, jehož cílem bylo zavést dialogické vyučování do výuky na druhém stupni základní školy a zavádění změny systematicky zkoumat. Monografii otevírají dvě teoretické kapitoly. První přibližuje ústřední koncept dialogického vyučování jakožto komunikačního usp...
€ 14.05 € 10.49
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku
Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku
Přemysl Bar
Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (14141418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie, práva a propagandy. V diplomacii hrála klíčovou roli poselstva a kom...
€ 16.92 € 12.54
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Estonská literatura v Čechách
Estonská literatura v Čechách
Michal Kovář
Publikace přináší shrnující pohled na dějiny české recepce estonské literatury od prvních překladů a ohlasů po současnost. Historická periodizace je vystavěna s ohledem na setkávání dvou literárních polí, především jejich politických faktorů, a na kontextualizaci estonské literatury v překladové...
€ 6.35 € 4.89
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Towards Partnership
Towards Partnership
Vít Hloušek
Hlavním cílem knihy je analyzovat široké spektrum otázek a problémů současných mezinárodních vztahů obou zemí. Hlavní pozornost analýzy se zaměřuje na bilaterální dimenzi česko-německých vztahů, avšak v případech, kdy je to nezbytné, berou autoři příspěvků v úvahu i širší dimenzi česko-německých...
€ 24.44 € 18.08
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Antická filosofie v obrázcích
Antická filosofie v obrázcích
Josef Petrželka
Myšlenky a představy, slova a obrazy, filosofie a kresba. Dvě lidské aktivity, jistě v něčem příbuzné, ale obecně vnímané přece jen jako výrazně odlišné. Jedna usiluje o přesné a věcné slovní postižení podstaty „věcí “ a celého světa, aby uspokojila lidskou touhu po poznání. Oslovuje především r...
€ 5.64 € 4.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Čeština v pohybu
Čeština v pohybu
Eva Minářová
Monografie Čeština v pohybu uvádí výsledky vědecké práce kolektivu lingvistů KČJL PdF MU. Svůj výzkum zaměřili na měnící se jevy současné češtiny, jako je např. oblast propriální sféry, konkrétně užívání toponym a chrématonym, nebo přechylování cizích ženských příjmení. Tvaroslovnou problematiku...
€ 13.63 € 10.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stručný přehled francouzské gramatiky v tabulkách
Stručný přehled francouzské gramatiky v tabulkách
Naděžda Krsková
Stručný přehled gramatiky se zaměřuje téměř výhradně na morfologii, tj. na základní pravidla skloňování, tvoření ženského rodu a plurálu podstatných i přídavných jmen, stejně jako skloňování všech typů zájmen nesamostatných a samostatných (adjectifs déterminatifs, pronoms), na časování sloves pr...
€ 6.86 € 5.39
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko
Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko
Dušan Holý
Práce profesora Dušana Holého „Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Kapat v subregionu Horňácko“ vyšla v německé verzi v roce 1966. Zájem odborné a laické veřejnosti a její nedostupnost pro českého čtenáře vedla k vydání v češtině, a to u příležitos...
€ 14.10 € 10.85
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kritické reflexe literárního textu
Kritické reflexe literárního textu
Josef Prokeš
Nejnovější kniha zkušeného autora Josefa Prokeše přináší čtenářský požitek na druhou, neboť se v ní inspirativně prolíná literatura s literaturou o literatuře. První část knihy obsahuje deset kapitol z literární teorie pro mírně pokročilé čtenáře, druhá část nabízí k vlastnímu posouzení konkrétn...
€ 11.75 € 8.66
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Eduard Winter 18961982
Eduard Winter 18961982
Jiří Němec
Studie je biografickým portrétem Eduarda Wintera (18961982), významného církevního historika a sudetoněmeckého katolického intelektuála z Čech, v jehož životě i historiografickém dílu se zrcadlí politické zvraty středoevropských dějin 20. století. Pozornost je věnována Winterovi v roli historika...
€ 18.33 € 14.10
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Didaktické znalosti obsahu vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka
Didaktické znalosti obsahu vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka
Jana Jašková
Vysokoškolští učitelé odborné angličtiny procházejí v průběhu prvních let své profese poměrně obtížným obdobím, neboť během svých studií na vysokých školách jsou zpravidla připravováni na středoškolskou výuku obecné angličtiny. Jejich předchozí vzdělání jim tedy neposkytuje potřebné znalosti, z...
€ 26.79 € 20.42
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: kardiovaskulární aparát
Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: kardiovaskulární aparát
Zdeňka Knechtová
Publikace je určena pro studenty oboru Intenzivní péče a pro sestry působící zejména na pracovištích intenzivní medicíny. Učební text přináší ucelený souhrn poznatků potřebných k vykonávání vybraných ošetřovatelských postupů spojených s monitorováním, diagnostikou i léčbou kardiovaskulárního apa...
€ 16.90 € 13.00
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Panie k deťom a na upratovanie
Panie k deťom a na upratovanie
Zuzana Sekeráková Búriková
Monografia popisuje vznikajúci trh týkajúci sa platených prác v domácnosti na Slovensku. Kniha sleduje situáciu, ktorá je pri najímaní pracovníčok v domácnosti nezvyčajná na rozdiel od väčšiny európskych krajín na Slovensku nie sú ako pracovníčky v domácnosti zamestnávané prevažne migrantky, al...
€ 13.63 € 10.07
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vietnam v éře západních velmocí
Vietnam v éře západních velmocí
Michal Schwarz
Kniha popisuje moderní dějiny Vietnamu od 16. století do současnosti. Věnuje se rozvoji vietnamské státnosti v prekoloniálním období a svárům mezi dynastiemi Le a M?c a mocnými rody Tr?nh a Nguy?n. Po sjednocení za povstání dynastie Tây Son se nakonec v roce 1802 se zahraniční asistencí chopili ...
€ 10.81 € 8.02
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence
Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence
Jaroslava Dosedlová
Monografie shrnuje hlavní výstupy výzkumu podporovaného agenturou GAČR s názvem Chování zdraví podporující a chování zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence. Integruje pět studií rozdělených do jednotlivých kapitol, které řeší problematiku vztahů komponent chování souvisejícího se z...
€ 10.58 € 7.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Čínský deník
Čínský deník
Lumír Jisl
Český archeolog a historik umění Lumír Jisl uskutečnil na přelomu let 1957 a 1958 pracovní cestu do Mongolska a Číny. Během svého půlročního cestování si vedl podrobný soukromý deník, ve kterém velmi otevřeně a kriticky zachytil atmosféru čínské každodennosti. Především ale plasticky vylíčil roz...
€ 26.74 € 19.93
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Věrní a rozumní (pevná)
Věrní a rozumní (pevná)
Hana Librová
V době, kdy si politici a ekonomové pochvalují rostoucí chuť občanů utrácet, žijí vedle nás lidé, kteří neradi nakupují. Dávají přednost ekologicky příznivému životu v takzvané dobrovolné skromnosti. Jejich dlouhodobému výzkumu, a výzkumu terénních ochránců přírody, je věnována nová kniha sociol...
€ 24.68 € 18.36
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Švihadlo tradičně i netradičně pro děti předškolního věku
Švihadlo tradičně i netradičně pro děti předškolního věku
Hana Šeráková
Metodický text je příspěvkem k vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo. Obsahuje popis a praktické příklady pohybových a tvořivých aktivit se švihadlem. Náměty jsou přizpůsobeny předškolnímu věku a jsou obohaceny o motivace.
€ 5.55 € 4.40
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Koncepce rané logopedické intervence v České republice Teorie, výzkum, terapie
Koncepce rané logopedické intervence v České republice Teorie, výzkum, terapie
Ilona Bytešníková
Raná logopedická intervence je důležitou oblastí logopedie, přesto v České republice není na rozdíl od zahraničí poskytována v odpovídající míře. V publikaci je zpracována raná logopedická intervence s akcentem na včasnou diagnostiku deficitů ve vývoji řeči, přičemž jsou prezentovány dvě skupiny...
€ 29.14 € 22.05
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách
Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách
Josef Šaur
Publikace osvětluje jednu ze zásadních kapitol dějin ruského dějepisectví. Přináší analýzu koncepce ruských dějin Borise N. Čičerina (1828–1904) v dobových souvislostech ruské historiografie a v kontextu Čičerinových děl státovědných a filozofických. Práce podrobně mapuje počátky a okolnosti vzni...
€ 16.45 € 2.66
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Socializace do školního jazyka
Socializace do školního jazyka
Zuzana Šalamounová
Na první pohled by se mohlo zdát, že ve škole se hovoří stejně jako všude jinde. Školní jazyk je však natolik specifický, že se o něm mnohdy uvažuje jako o cizím jazyce svého druhu. Od chvíle, kdy děti vstupují do školy a stávají se žáky, se proto spolu s učením konkrétních poznatků učí také to, ...
€ 11.75 € 3.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou
Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou
Jana Nechutová, Jana Fuksová
Mistr Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů byl pro překlad zvolen projev proti Angličanu Johnu Stokesovi a tři traktáty proti prodeji odpustků. Z univerzitního působení Mistra Jana vzešlo několik promočních prom...
€ 10.81 € 7.96
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 12
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 444 produktov na 12 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 6.96€ 9.35
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.84€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.97€ 11.90
Kniha - Autoimunitní řešení
€ 13.60€ 18.75
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Oheň a krv
€ 20.66€ 27.90
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Okamžiky štěstí
€ 13.90€ 16.45
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
Kniha - After - Tajomstvo
€ 14.40€ 18.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.84€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.