+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
IFRS a US GAAP - IFRS and US GAAP
Robert Mládek
Dvojjazyčná praktická příručka vysvětluje metodiku účtování podle IFRS a US GAAP na stovkách příkladů, jejichž zadání čerpá autor ze své bohaté poradenské i školicí praxe. Kde je to užitečné, jsou příklady doplněny stručným komentářem.
€ 27.00 € 22.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Autorské právo a práva související
Autorské právo a práva související
Jiří Srstka
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Učebnici uvádějí poutavé...
€ 26.32 € 19.00
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestní právo procesní
Trestní právo procesní
Jiří Jelínek
Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Druhé vydání reaguje na bouřlivý rozvoj trestněprocesní legislativy, zachycuje a vykládá změny trestního řádu a dalších zákonů, k nimž došlo zejména zákonem č. 197/2010 Sb., č. ...
€ 41.83 € 30.97
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Superior Responsibility in International Criminal Law
Superior Responsibility in International Criminal Law
Ondřej; Chadimová Michala; Procházková Ivana Svaček
The book analyzes traditional form of responsibility applicable in proceedings before the international criminal courts and tribunals according to which commander/superior is held responsible for failure to prevent or repress crimes under international law committed by his/her subordinates. In c...
€ 16.20 € 11.90
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy práva Evropské unie pro ekonomy 7. přepracované a aktualizované vydání
Základy práva Evropské unie pro ekonomy 7. přepracované a aktualizované vydání
Vladimír Týč
Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a bankovní problematik...
€ 23.03 € 16.62
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek I.Články 1-74
Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek I.Články 1-74
Jana Janišová
Zemská zřízení představovala základní zemský zákoník, v němž bylo obsaženo nejen soukromé šlechtické právo, ale také řada klíčových předpisů týkajících se veřejného práva, organizace země a bezpečnostních otázek. Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva, které...
€ 31.05 € 22.76
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o pozemních komunikacích - 6. aktualizované vydánís komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí
Zákon o pozemních komunikacích - 6. aktualizované vydánís komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí
Roman Kočí
Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3. 2018. Nové vydání obsahuje všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které v mezidobí od předešlého vydání nabyly účinnosti. Dále je ...
€ 28.35 € 20.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Miluše Hrnčiříková
Sborník obsahuje příspěvky přednesené v květnu 2017 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny v sekci zaměřené na mezinárodní právo soukromé. Autoři se ve třinácti odborných statích zabývají aktuálními otázkami...
€ 13.05 € 9.74
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rozvod manželství
Rozvod manželství
Ondřej Šmíd; Renáta Šínová
Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi a možnostem ...
€ 22.05 € 16.26
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Případové studie z trestního práva
Případové studie z trestního práva
Bronislava Coufalová; Filip Ščerba; Zdeněk Kopečný
Publikace přináší soubor 21 případových studií z oblasti trestního práva hmotného i procesního ve formě klauzurních prací. Jednotlivá zadání obsahují nejen standardní otázky, tj. takové, na které existuje jen jedna správná odpověď, ale rovněž otázky analytického charakteru, kterými je pro řešite...
€ 10.34 € 7.23
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Směnka v soudním řízení
Směnka v soudním řízení
Radim Chalupa
Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, které mohou zhati...
€ 22.05 € 16.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Psychologie pro právníky - Vybraná témata a disciplíny
Psychologie pro právníky - Vybraná témata a disciplíny
Pavel Hlavinka
Učebnice představuje ucelenou studijní oporu ke všem základním psychologickým disciplínám především pro studenty práv. Vedle originální úvodní kapitoly mapující vývoj pohledu na lidskou duši se čtenář může těšit na výklad obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové i sociální psychologie...
€ 15.75 € 11.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mimosoudní metody řešení sporů
Mimosoudní metody řešení sporů
Lenka; Hrnčiříková Miluše Holá
Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o návrat k původní...
€ 13.05 € 9.61
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Vladimír Novotný
Veřejná správa, její obsah a vývoj je v trvalé pozornosti odborné veřejnosti více vědních disciplín. Značný problém tvoří samotné vymezení pojmu veřejné správy a z tohoto důvodu je obtížné sjednotit i terminologii. V české odborné literatuře je organizaci veřejné správy v zemích EU věnována minim...
€ 13.16 € 9.27
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daň z nabytí nemovitých věcí 2. aktualizované vydání podle stavu k 1. 11. 2016
Daň z nabytí nemovitých věcí 2. aktualizované vydání podle stavu k 1. 11. 2016
Vladimír Pelc
Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla přijata zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., jež s účinností k 1. 1. 2014 nahradilo zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Druhé vydání reaguje na novelizac...
€ 17.10 € 12.62
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Předběžné opatření v právu nekalé soutěže
Předběžné opatření v právu nekalé soutěže
Jiří Duba
Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému. Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního procesu, které souv...
€ 11.25 € 8.23
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o geologických pracích
Zákon o geologických pracích
Ondřej Vícha
Publikace obsahuje úplné znění zákona o geologických pracích s podrobným komentářem k jednotlivým ustanovením. Komentář vychází z právního stavu ke dni 1. 8. 2014 a reaguje na všechny nedávné legislativní změny titulního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, přijaté v souvislosti s novým zákonem o...
€ 22.56 € 15.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
Jiří Jelínek
Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se kterými se bude muset zákonodárce vypořádat při rekodifikaci trestního řádu. Jedná se např. o...
€ 35.55 € 26.10
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Hana Vičarová Hefnerová
Veřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Veřejný zájem se v tomt...
€ 17.55 € 12.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dějiny evropského kontinentálního práva - 4. upravené vydání
Dějiny evropského kontinentálního práva - 4. upravené vydání
kolektiv autorů
Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky vznikaly ve star...
€ 51.75 € 38.13
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pojišťovací právo - 2. přepracované vydání
Pojišťovací právo - 2. přepracované vydání
Marie Karfíková
Aktualizované a přepracované vydání učebnice poskytuje základní přehled a souhrn právní úpravy soukromého pojišťovnictví a pojištění, a to i v kontextu unijního práva.
€ 24.44 € 17.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami
Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami
Lukáš Potěšil
Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních postupech a v jejich rů...
€ 16.83 € 16.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 7. aktualizované vydání podle stavu k 1. 10. 2017
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 7. aktualizované vydání podle stavu k 1. 10. 2017
Jiří Jelínek
Sedmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 1. 10. 2017, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení. Uváděné judikáty jso...
€ 66.60 € 49.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Data a soukromí v digitálním světe. Komentář
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Data a soukromí v digitálním světe. Komentář
Jana Pattynová
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat, jehož vliv na digitální ekonomiku na celém světě je patrný již nyní. GDPR představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligenc...
€ 40.05 € 29.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Insolvenční zákon - 3. aktualizované vydání podle stavu právní úpravy k 1. 1. 2018
Insolvenční zákon - 3. aktualizované vydání podle stavu právní úpravy k 1. 1. 2018
Jolana Maršíková
Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím svých praktických z...
€ 71.55 € 56.11
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Karuselové podvody
Karuselové podvody
Michal Šefčík
Publikace analyzuje současná opatření proti karuselovým (kolotočovým) podvodům v rámci Evropské unie a porovnává je mezi sebou. Jejím cílem je navrhnout legislativní řešení, resp. vybrat taková, která by tyto podvody vymýtila.
€ 8.55 € 6.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání
Jiří Jelínek
Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním právním...
€ 54.52 € 38.44
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - XXV. Karlovarské právnické dny - Jubilejní sborník
XXV. Karlovarské právnické dny - Jubilejní sborník
Vladimír Zoufalý
Jubilejní sborník shrnuje dosavadních 25 let existence konference Karlovarské právnické dny, včetně bohaté fotografické přílohy.
€ 18.45 € 13.59
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vzory podání a smluv s vysvětlivkami - 2. aktualizované a doplněné vydání
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami - 2. aktualizované a doplněné vydání
Jan Tuláček
Druhé vydání příručky přináší téměr 300 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Vzory si lze stáhnout v elektronické podobě z webových stránek.
€ 46.53 € 32.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Fotografie a právo
Fotografie a právo
Martin Valoušek
Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu soukromí a ochranu osobnosti, o fotografování soukromých objektů i fotografování na veřejných prostranstvích. Výklad je doplněn příklady z praxe. Kdy je fotografie autorským dílem, které požívá zvláštní och...
€ 11.70 € 8.61
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Insolvenční zákon - 2. vydání
Insolvenční zákon - 2. vydání
Jolana Maršíková
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 49.59 € 40.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vyživovací povinnost po rekodifikaci
Vyživovací povinnost po rekodifikaci
Daniela Kovářová
Tato ojedinělá příručka navazuje na první vydání úspěšné publikace Rodina a výživné. Publikace přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině, ale i např. mezi rozvedenými manžely či dalšími příbuznými, vše po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obsahu...
€ 13.05 € 10.71
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stavební právo
Stavební právo
Karel Marek
Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva podle současné právní úpravy, a to z hlediska jak veřejnoprávního, představovaného právem správním, tak soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv. Vzhledem k šíři materie se autoři věnují především těm institutům stav...
€ 25.85 € 21.67
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě
Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě
Marek Antoš; Jan Wintr
Z klasické triády mocí zákonodárné, výkonné a soudní se pozornost současné konstitucionalistiky upírá nejčastěji na první z nich. Orgány výkonné moci a soudní moci, rozhodující o právech a povinnostech individuálních osob cestou aplikace práva, ovšem mají obrovský potenciál nejen pro řešení aktu...
€ 17.86 € 13.87
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obecní samospráva
Obecní samospráva
Roman Kočí
Publikace přináší zevrubné pojednání o obecní samosprávě v České republice. Podrobně je popsáno postavení a fungování obce a jejích orgánů včetně ústavního vymezení obecní samosprávy, detailně je specifikována oblast samostatné a přenesené působnosti obce, v samostatné kapitole je pojednáno o prá...
€ 18.33 € 12.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Povinnosti a práva rodičů k dětem
Povinnosti a práva rodičů k dětem
Ondrej Šmíd
Monografie komplexně zpracovává práva a povinnosti rodičů k dětem podle občanského zákoníku. Přehledně a systematicky vykládá nejprve povinnosti a práva spojená s osobností dítěte a práva a povinnosti osobní povahy, jako je určování a popírání rodičovství, souhlas s osvojením dítěte a určení jmé...
€ 17.55 € 13.10
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek II.Články 75-190
Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek II.Články 75-190
Jana Janišová
Zemská zřízení představovala základní zemský zákoník, v němž bylo obsaženo nejen soukromé šlechtické právo, ale také řada klíčových předpisů týkajících se veřejného práva, organizace země a bezpečnostních otázek. Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva, které...
€ 35.55 € 26.10
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správní trestání
Správní trestání
Kateřina Frumanová
Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost z pohledu prá...
€ 23.03 € 16.62
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Poškodený v predsúdnom konaní
Poškodený v predsúdnom konaní
Kristína Jurišová
Monografia má za cieľ poskytnúť komplexný prehľad o právnej úprave jednotlivých práv a povinností poškodeného počas trestného konania vo fáze predsúdneho konania v podmienkach Slovenskej republiky. Autorka poukazuje na existenciu aplikačných problémov v postupe pred začatím trestného stíhania a ...
€ 13.05 € 9.74
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nové přestupkové právo
Nové přestupkové právo
Helena Prášková
Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v so...
€ 27.73 € 19.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 12
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 447 produktov na 12 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 6.96€ 9.35
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.84€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.97€ 11.90
Kniha - Autoimunitní řešení
€ 13.60€ 18.75
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Oheň a krv
€ 20.66€ 27.90
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Okamžiky štěstí
€ 13.90€ 16.45
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
Kniha - After - Tajomstvo
€ 14.40€ 18.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.84€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.