+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.05€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.08€ 14.95
Bohemian Rhapsody
€ 15.42€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Volali ma bitkár
€ 9.63€ 12.99
Včely
€ 12.93€ 16.95
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
Jiří Jelínek
Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se kterými se bude muset zákonodárce vypořádat při rekodifikaci trestního řádu. Jedná se např. o potřebu stanovit princip zákonného státního zástupce či nov...
€ 35.55 € 26.81
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
IFRS a US GAAP - IFRS and US GAAP
Robert Mládek
Dvojjazyčná praktická příručka vysvětluje metodiku účtování podle IFRS a US GAAP na stovkách příkladů, jejichž zadání čerpá autor ze své bohaté poradenské i školicí praxe. Kde je to užitečné, jsou příklady doplněny stručným komentářem.
€ 27.00 € 23.40
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daň z nabytí nemovitých věcí 2. aktualizované vydání podle stavu k 1. 11. 2016
Daň z nabytí nemovitých věcí 2. aktualizované vydání podle stavu k 1. 11. 2016
Vladimír Pelc
Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla přijata zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., jež s účinností k 1. 1. 2014 nahradilo zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Druhé vydání reaguje na novelizaci zákonem č. 254/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016....
€ 17.10 € 13.01
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Praktikum z římského práva - 2. rozšířené vydání
Praktikum z římského práva - 2. rozšířené vydání
Kamila Bubelová; Petr Dostalík
Praktikum je studijní pomůckou pro práci na seminářích z římského práva. Ve dvanácti kapitolách se věnuje jednotlivým institutům římského práva – civilnímu procesu, rodině, právním úkonům, věcným právům, obligačnímu a dědickému právu ad.
€ 12.60 € 9.58
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vzory podání a smluv s vysvětlivkami - 2. aktualizované a doplněné vydání
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami - 2. aktualizované a doplněné vydání
Jan Tuláček
Druhé vydání příručky přináší téměr 300 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Vzory si lze stáhnout v elektronické podobě z webových stránek.
€ 46.53 € 33.29
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o pozemních komunikacích - 6. aktualizované vydánís komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí
Zákon o pozemních komunikacích - 6. aktualizované vydánís komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí
Roman Kočí
Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 3. 2018. Nové vydání obsahuje všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které v mezidobí od předešlého vydání nabyly účinnosti. Dále je komentář doplněn o novou aktuální judikaturu správních sou...
€ 28.35 € 21.38
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Oceňování nemovitostí v praxi
Oceňování nemovitostí v praxi
Petr; Šeflová Olga Ort
Publikace je praktickou aplikací obecné teorie oceňování nemovitostí. Obsahově navazuje na knihu Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, Leges 2014. Příručka předkládá praktické návody na vypracování v praxi nejvíce frekventovaných typů ocenění na tržních principech, jako je oceňování pro zajištění úvěru nemovitou zástavou, oceňování v oblas...
€ 15.98 € 11.64
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi
Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi
Michal; Gonsiorová Barbora Márton
Praktická příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí mnoho nových, v oblasti přestupkové agendy dosud neznámých institutů. Hmotněprávní část příručky obsahuje výklad části první a druhé nového přestupkového ...
€ 18.33 € 13.36
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Miluše Hrnčiříková
Sborník obsahuje příspěvky přednesené v květnu 2017 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny v sekci zaměřené na mezinárodní právo soukromé. Autoři se ve třinácti odborných statích zabývají aktuálními otázkami řešení přeshraničních sporů ve vztahu k autonomii vůle stran. S...
€ 13.05 € 9.93
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - XXV. Karlovarské právnické dny
XXV. Karlovarské právnické dny
Vladimír Zoufalý
Sborník obsahuje příspěvky významných českých, slovenských, rakouských a německých právníků, které budou uvedeny na XXV. ročníku konference Karlovarské právnické dny.
€ 27.90 € 21.04
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami
Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami
kolektiv autorů
Kniha obsahuje vzory pro řízení o přestupcích od jeho zahájení po soudní přezkum. Vzory vychází ze zákona o přestupcích, správního řádu a soudního řádu správního. Jedná se jak o vzory podání adresovaných správním orgánům, případně správnímu soudu, tak o vzory rozhodnutí správních orgánů v rámci přestupkové agendy, včetně veřejnoprávní smlouvy o přenesení působnosti. ...
€ 21.15 € 15.40
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou a předpisy souvisejícími - 2. vydání
Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou a předpisy souvisejícími - 2. vydání
Helena Kučerová
Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na dosavadních praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, zejména z pohledu trestního práva a správního trestání. Druhé vydání reflektuje zejména novelu zákonem č. 297/2011 Sb., jež se významně d...
€ 39.95 € 31.60
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Hana Vičarová Hefnerová
Veřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Veřejný zájem se v tomto řízení vyskytuje ve dvou oblastech: v právní úpravě aktivní žalobní legitimac...
€ 17.55 € 13.36
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dějiny evropského kontinentálního práva - 4. upravené vydání
Dějiny evropského kontinentálního práva - 4. upravené vydání
kolektiv autorů
Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky vznikaly ve starověké Mezopotámii, se zdůrazněním rozhodujících zemí t...
€ 51.75 € 42.77
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Autorské právo a práva související
Autorské právo a práva související
Jiří Srstka
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Učebnici uvádějí poutavé dějiny autorského práva a práv souvisejících v českých zemích i...
€ 26.32 € 18.83
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nové přestupkové právo
Nové přestupkové právo
Helena Prášková
Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestu...
€ 27.73 € 19.84
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona
Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona
Oľga Feldeková / Milan Boroš
Publikácia sa zaoberá kardinálnym princípom slovenského trestného práva hmotného - nullum crimen sine culpa. V historickom priereze približuje jeho vývoj v jednotlivých prameňoch trestného práva, no nosná časť publikácie je zameraná na jeho premietnutie v rámci aktuálne platného a účinného Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších ...
€ 18.33 € 12.65
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Právo přírodního léčitelství
Právo přírodního léčitelství
Ivo Telec
Kniha představuje první českou monografii zabývající se právem přírodního léčitelství na pomezí práva, sociomedicíny, filozofie zdraví a náboženství. Publikace vychází z ústavně zaručené svobody volby péče o zdraví a z různých způsobů ochrany zdraví včetně přírodních nebo tradičních. Ústavní otázky jsou řešeny i na úrovni občanského práva, zdravotnického práva...
€ 21.60 € 16.42
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek I.Články 1-74
Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek I.Články 1-74
Jana Janišová
Zemská zřízení představovala základní zemský zákoník, v němž bylo obsaženo nejen soukromé šlechtické právo, ale také řada klíčových předpisů týkajících se veřejného práva, organizace země a bezpečnostních otázek. Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva, které jsou obsaženy v těchto sbírkách. Materie komentáře je rozdělena ...
€ 31.05 € 23.40
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Případové studie z trestního práva
Případové studie z trestního práva
Bronislava Coufalová; Filip Ščerba; Zdeněk Kopečný
Publikace přináší soubor 21 případových studií z oblasti trestního práva hmotného i procesního ve formě klauzurních prací. Jednotlivá zadání obsahují nejen standardní otázky, tj. takové, na které existuje jen jedna správná odpověď, ale rovněž otázky analytického charakteru, kterými je pro řešitele vytvářen prostor k hlubší analýze případu a navrž...
€ 10.34 € 7.53
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prezident republiky - 2. aktualizované a doplněné vydání, s předmluvami Václava Klause a Miloše Zemana
Prezident republiky - 2. aktualizované a doplněné vydání, s předmluvami Václava Klause a Miloše Zemana
Zdeněk Koudelka
Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se věnuje tomuto úřadu uceleně – od volby prezidenta přes slib, zabezpečení výkonu funkce, sídlo a vlajku, až po jeho odp...
€ 22.50 € 17.12
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mimosoudní metody řešení sporů
Mimosoudní metody řešení sporů
Lenka; Hrnčiříková Miluše Holá
Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o návrat k původním, přirozeným a kooperativním postupům. Současně sílí...
€ 13.05 € 9.93
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami
Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami
Lukáš Potěšil
Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních postupech a v jejich různých stadiích. Zastoupeny jsou jak vzory úkonů,...
€ 16.83 € 16.42
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana finančného spotrebiteľa
Ochrana finančného spotrebiteľa
Jana Strémy
Monografia sa zaoberá ochranou finančného spotrebiteľa najmä z pohľadu verejného práva. Autorka sa pokúsila o prehľadné a systematické spracovanie témy, ktorá nebola doposiaľ komplexne publikovaná. Oblasť poskytovania finančných služieb si vyžaduje pre svoju zložitosť a riziká plynúce z ich podstaty náležitú pozornosť....
€ 13.20 € 9.93
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Analýza realitního trhu
Analýza realitního trhu
Petr Ort
Publikace je první česky psanou monografií na téma analýzy realitního trhu. Představuje teoretický, metodologický a praktický úvod do problematiky. Popisuje, analyzuje a komentuje všechny základní principy a zákonitosti fungování realitního trhu, včetně vztahu realitního trhu, ekonomie a hospodářské geografie. Předkládá úpln...
€ 16.45 € 11.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Řízení o zaplacení směnečného nároku (specifika a problémové aspekty)
Řízení o zaplacení směnečného nároku (specifika a problémové aspekty)
Jan Kotík / Radim Chalupa
Směnky jsou hojně využívaným cenným papírem, proto je vedeno mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují významná specifika a jsou pro jejich účastníky plné potenciálních nástrah, které mohou zhatit jejich úspěch v řízení. Publikace je věnována zvláštnostem a problémovým aspektům soudních řízení vedených při uplatnění směnečné...
€ 32.43 € 23.20
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obrana politiky II.Přednášky z let 1994-2018
Obrana politiky II.Přednášky z let 1994-2018
Petr Pithart
Autor, významný český politik a politolog, přednáší od roku 1994 na pražské právnické fakultě o historických souvislostech konkrétních politických jevů a ovšem také o tom, co zakusil ve skutečné politice - na vrcholech moci výkonné a pak i zákonodárné. Čtenář proto nechť v těchto skriptech (zapsaných přednáškách) nehledá kompletní poli...
€ 11.75 € 8.55
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - English for Specific Purposes
English for Specific Purposes
Ian Bell
This book is aimed primarily at law students but its themes may be of interest to anyone with an interest in English. The topics in the book cover a wide area from labour law to family law and for this reason are designed to be stand-alone chapters. Newspaper articles on the theme of the chapter...
€ 8.55 € 6.51
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Psychologie pro právníky - Vybraná témata a disciplíny
Psychologie pro právníky - Vybraná témata a disciplíny
Pavel Hlavinka
Učebnice představuje ucelenou studijní oporu ke všem základním psychologickým disciplínám především pro studenty práv. Vedle originální úvodní kapitoly mapující vývoj pohledu na lidskou duši se čtenář může těšit na výklad obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové i sociální psychologie, která představí vybrané teorie se zaměřením ...
€ 15.75 € 11.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Karuselové podvody
Karuselové podvody
Michal Šefčík
Publikace analyzuje současná opatření proti karuselovým (kolotočovým) podvodům v rámci Evropské unie a porovnává je mezi sebou. Jejím cílem je navrhnout legislativní řešení, resp. vybrat taková, která by tyto podvody vymýtila.
€ 8.55 € 6.51
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy práva Evropské unie pro ekonomy 7. přepracované a aktualizované vydání
Základy práva Evropské unie pro ekonomy 7. přepracované a aktualizované vydání
Vladimír Týč
Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a bankovní problematika. Po úvodním popisu historických souvislostí procesu e...
€ 23.03 € 16.77
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Vladimír Novotný
Veřejná správa, její obsah a vývoj je v trvalé pozornosti odborné veřejnosti více vědních disciplín. Značný problém tvoří samotné vymezení pojmu veřejné správy a z tohoto důvodu je obtížné sjednotit i terminologii. V české odborné literatuře je organizaci veřejné správy v zemích EU věnována minimální pozornost. Cílem této publikace je deskripce základních in...
€ 13.16 € 9.58
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Předběžné opatření v právu nekalé soutěže
Předběžné opatření v právu nekalé soutěže
Jiří Duba
Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému. Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního procesu, které souvisí s nařízením předběžného opatření – mimo jiné obecných a zvláštních...
€ 11.25 € 8.55
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Regulace médií
Regulace médií
Olga Pouperová
Kniha vysvětluje právní podmínky vzniku oprávnění provozovat některá média (periodický tisk a rozhlasové a televizní vysílání) a meze přípustných obsahových omezení mediálních sdělení. Jsou v ní již zapracovány poslední legislativní změny, vycházející z rozdělení elektronických mediálních služeb na audiovizuální mediální služby lineární a nelineární. Problematika je naz...
€ 18.80 € 15.01
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stát oběma nohama na zemi: symetrické přístupy k legitimitě státu
Stát oběma nohama na zemi: symetrické přístupy k legitimitě státu
Matěj Gregárek
Publikace kriticky hodnotí státovědné a politicko-filozofické uchopení pojmu moderního státu, jeho krize a jeho legitimity, a to z pozice široce pojaté teorie veřejné volby (politické ekonomie) v deskriptivní rovině a z pozice filozofického anarchismu v normativní rovině. Jednotícím prvkem obou paradigmat je symetrie předpokladů ...
€ 15.04 € 10.95
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva v judikatúre európskych súdov
Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva v judikatúre európskych súdov
Helena Barancová
Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj predmetom úpravy medzinárodného pracovného práva, práva Rady Európy, ako aj pracovného práva ...
€ 18.33 € 13.36
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odklony v trestním řízení
Odklony v trestním řízení
Marie-José Lopes / Alena Tibitanzlová
Odklony v trestním řízení jsou v této monografii chápány jako jeden z projevů restorativní justice a alternativního řešení trestních věcí, kdy je v popředí zájmu trestního práva poškozený, respektive oběť trestného činu, a efektivní působení na pachatele trestného činu. Autorka v této monografii považuje za odklony v trestním řízení podmíněné zasta...
€ 21.15 € 15.40
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Superior Responsibility in International Criminal Law
Superior Responsibility in International Criminal Law
Ondřej; Chadimová Michala; Procházková Ivana Svaček
The book analyzes traditional form of responsibility applicable in proceedings before the international criminal courts and tribunals according to which commander/superior is held responsible for failure to prevent or repress crimes under international law committed by his/her subordinates. In c...
€ 16.20 € 12.32
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Směnka v soudním řízení
Směnka v soudním řízení
Radim Chalupa
Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, které mohou zhatit jejich úspěch v řízení. Publikace se zabývá uplatněním směnečného n...
€ 22.05 € 16.77
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou
Helena; Horzinková Eva Kučerová
Podrobný komentář zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákona o některých přestupcích upozorňuje na nejasnosti nové úpravy a nabízí řešení. Uvádí důvodovou zprávu i judikaturu správních a trestních soudů i Ústavního soudu.
€ 44.55 € 33.59
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 12
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 459 produktov na 12 stranách.

Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.39€ 13.50
Kniha - Recepty na chudnutie 1
€ 21.10€ 27.99
Kniha - Modlitebná knižka pre deti
€ 3.04€ 4.00
Kniha - Mama a syn
€ 5.86€ 7.90
Kniha - Kardinál Jozef Tomko
€ 34.54€ 44.50
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 11.99€ 16.90
Kniha - Tary: příběh parkouristy
€ 11.04€ 14.49
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 5.94€ 8.50
Kniha - Samopal vz. 58
€ 8.30€ 14.05
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Mafiánska poprava?
€ 11.95€ 13.90
Kniha - Karel Gott zůstal svůj
€ 13.95€ 16.40
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.54€ 26.09
Kniha - Čierny kruh
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Krotitelia displejov
€ 10.95€ 14.29
Kniha - Sapiens
€ 14.12€ 19.90
Kniha - Pivařka 2
€ 19.95€ 13.46
Kniha - Obklopený idiotmi
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.63€ 12.99
Kniha - Zmŕtvychvstanie: Revenant
€ 1.43€ 12.90
Kniha - Traktor, ktorý chce zaspať
€ 3.11€ 4.00
Kniha - Peppa Pig - Hravá knižka
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Poskladaj si tyranosaura
€ 5.95€ 7.90
Kniha - Lulus - cukrárka
€ 12.74€ 16.90
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 5.94€ 8.50
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Smrtiaca biela
€ 14.82€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 11.99€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.08€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.05€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.42€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.35€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!