+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Ranivá balistika : technické, soudnělékařské a kriminalistické aspekty
Ranivá balistika : technické, soudnělékařské a kriminalistické aspekty
Ludvík Juříček
Monografie "Ranivá balistika. Technické, soudně-lékařské a kriminalistické aspekty" je zaměřena do oblasti terminální balistiky malorážových střel vystřelovaných z ručních palných zbraní, kdy je projektilem zasažen cíl biologické povahy. Kniha je členěna do osmnácti relativně samostatných kapitol...
€ 39.48 € 25.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vybrané historické zdroje současného rodinného práva
Vybrané historické zdroje současného rodinného práva
Renata Veselá
Publikace se zabývá některými aspekty právně historického vývoje rodinného práva. Komparace hledá kořeny v základech římskoprávních, středověkých i novodobých. Cílem publikace bylo prokázat, že rodina jako společenský fenomén v našem prostředí prošla různými společenskými vlivy v historickém kont...
€ 13.02 € 9.30
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manažment obchodnej spoločnosti
Manažment obchodnej spoločnosti
Ingrida Košičiarová
Napriek skutočnosti, že manažment obchodnej spoločnosti predstavuje špecifickú oblasť riadenia, v súčasnosti jej nie je venovaná dostatočná pozornosť. Práve z uvedeného dôvodu bolo zámerom kolektívu autoriek, pripraviť svojím obsahom a spracovaním jedinečnú publikáciu zaoberajúcu sa problematikou...
€ 21.15 € 14.76
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R - Říš
Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R - Říš
Karel; Tauchen Jaromír Schelle
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of...
€ 67.05 € 46.89
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů - Díl I. Provozní měření
Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů - Díl I. Provozní měření
Karel; Kmínek Miloš; Kadlec Pavel Kadlec
Kniha Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů vychází v poměrně krátkém časovém sledu za titulem Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Vzhledem k rozsahu textu vychází kniha ve dvou dílech: Díl I. Provozní měření a Díl II. Řízení technol...
€ 37.80 € 26.41
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes
Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes
Jaromír Tauchen; Karel Schelle
Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm trestným činům, které byly pro svou vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v prů...
€ 19.80 € 15.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Determinanty vzniku migrace a statistiky cizinců v Evropské unii
Determinanty vzniku migrace a statistiky cizinců v Evropské unii
Milan Palát
Migrace je komplexním jevem, který má své významné ekonomické, demografické, sociologické, geografické a historické souvislosti. Ovšem v současné odborné literatuře mu doposud není věnována odpovídající pozornost, a to především, co se týče jejích teoretických základů a jejího vymezení a měření. ...
€ 6.30 € 4.67
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Market Entry Strategy. The Lessons from Central and Eastern Europe
Market Entry Strategy. The Lessons from Central and Eastern Europe
Jaroslav Halík
Monografie je reakcí na změněné světové podnikatelské prostředí, ve kterém se národní trhy spojily do jedné globální sítě a společnosti hledají nové formy řízení procesů, struktur a komunikace. Kniha má sloužit jako studijní materiál, může být také praktickým nástrojem pro společnosti v soukromé...
€ 10.35 € 7.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Civilní kodexy 2. díl
Civilní kodexy 2. díl
Karel Schelle
Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotematických sbírek pramenů práva. Tyto sbírky by měly sloužit jak studentům při psaní např. diplomových, rigorozních či disertačních prací, tak badatelům při jejich studiu.
€ 32.15 € 23.81
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Privatizácia vojenstva - Súkromné vojenské spoločnosti
Privatizácia vojenstva - Súkromné vojenské spoločnosti
Radoslav; Nečas Pavel Ivančík
Súkromné vojenské spoločnosti predstavujú v 21. storočí jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí, a to nielen vo sfére vojenstva a národnej i medzinárodnej bezpečnosti, ale aj na trhu služieb v rámci globálnej ekonomiky. Kým v 90. rokoch minulého storočia bolo možné stretnúť sa s týmto s...
€ 10.35 € 7.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kriminalistika
Kriminalistika
Ivo Svoboda
Cílem autorského kolektivu bylo připravit učebnici Kriminalistiky pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost, za kterou autoři v první řadě považují studenty, kteří se s kriminalistikou, jako samostatnou vědou setkávají poprvé. Učebnice je určená rovněž všem, kteří se chtějí s kriminalistikou ...
€ 20.68 € 13.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestní právo procesní stav k 1. 11. 2015
Trestní právo procesní stav k 1. 11. 2015
Marek Fryšták
Učebnice vymezuje základní principy trestního práva procesního takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětvích, na které normy trestního práva odkazují a ze kterých vycházejí problémy aplikační p...
€ 20.68 € 13.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Období nesvobody
Období nesvobody
Jaromír Tauchen, Karel Schelle
V polovině března 2014 uplynulo 75 let od okamžiku, kdy byly české země obsazeny německou armádou a došlo k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. K připomenutí této neblahé události uspořádala Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Evropskou společno...
€ 22.56 € 16.86
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestní právo hmotné - zvláštní část. Stav k 01.01.2010
Trestní právo hmotné - zvláštní část. Stav k 01.01.2010
Marek Fryšták
Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětví, na které normy trestní práva odkazují a ze kterých vycházejí a problémy...
€ 14.10 € 4.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Technokouzla aneb příběhy z jiných světů
Technokouzla aneb příběhy z jiných světů
Ivana Blahutová
Kniha obsahuje 24 sci-fi příběhů, které jsou svého druhu pokračováním sbírky temných a hororových povídek „Černé sny aneb příběhy na nedobrou noc“, byť se jedná o fantastický subžánr diametrálně odlišný. Hlavní shodou je zejména skutečnost, že v naprosté většině obsahují dosud nepublikované vítěz...
€ 8.87 € 6.60
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe
Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe
Marek Fryšták
Publikace “Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe”, si klade za cíl seznámit čtenáře se zpracovávanou problematikou takovým způsobem, aby dané téma bylo z hlediska obsahu a kvantity poskytnutých informací srozumitelné pro širší neprávnickou veřejnost, které je tato určena. Základem pub...
€ 18.14 € 13.56
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Investování na finančních trzích s podporou psychologické analýzy
Investování na finančních trzích s podporou psychologické analýzy
Josef Novotný
Prioritním cílem finančních trhů je umožňovat zhodnocování finančních prostředků, které by mělo vést ke zvyšování reálného bohatství investorů. Jednou z možností jak tohoto cíle dosáhnout je investování za podpory psychologické analýzy. Obsah knihy je koncipován tak, aby čtenář v jednotlivých kro...
€ 13.63 € 9.16
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N-O
Karel Schelle; Jaromír Tauchen
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of ...
€ 67.05 € 50.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ranivý potenciál malorážových střel a jeho hodnocení
Ranivý potenciál malorážových střel a jeho hodnocení
Ludvík Juříček
Experimentální ranivá balistika vznikla jako nedílná součást teoretické ranivé balistiky a postupně se stala relativně samostatným vědním oborem. Největšího rozmachu dosáhla v 70. letech minulého století v souvislosti s prudkým rozvojem hodnotících metod kvantifikovaného hodnocení ranivého potenc...
€ 11.75 € 8.04
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy civilního řízení
Základy civilního řízení
Ilona Schelleová
Publikace podává informace průběhu řízení před civilními soudy. V úvodu je vymezeno postavení civilních soudů, jejich pravomoc, příslušnost a organizace. Dále je podrobně popsána činnost soudů v rámci nalézacího a odvolacího řízení. Popsány jsou i mimořádné opravné prostředky. Hlavní důraz je kl...
€ 15.32 € 11.45
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin
Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin
Karel Schelle
V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a vzniku Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu. Začala tím jedna z nejtragičtějších kapitol novodobých českých a slovenských dějin. Skupina brněnských právních historiků při této příležitos...
€ 10.72 € 8.01
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin
Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin
Karel Schelle; kolektív autorov
V roce 29 si česká a slovenská veřejnost připomenula 6. výročí rozbití československého státu a vzniku Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu. Začala tím jedna z nejtragičtějších kapitol novodobých českých a slovenských dějin. Skupina brněnských právních historiků při této příležitosti p...
€ 11.75 € 7.45
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy společenských věd IV. Základy státovědy, politologie a sociologie
Základy společenských věd IV. Základy státovědy, politologie a sociologie
Jiří Bílý
Čtyřdílná učebnice Základů společenských věd nabízí studentům a široké veřejnosti sebepoznání v duchu evropské filosofické tradice. Každé lidské společenství si vytváří nějaká pravidla soužití a členy společenství vychovává k jejich dodržování a rozvíjení. V moderním světě se i výchova k soužití ...
€ 15.37 € 9.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vývoj trestního řízení
Vývoj trestního řízení
kolektív autorov
Publikace obsahuje podrobný přehled vývoje trestního řízení od nejstarších dob do současnosti. V úvodu jsou zpracovány počátky trestního soudnictví a trestního řízení v nejstarších evropských státech. Další části jsou již věnovány jen českému právnímu prostředí. Čtenář se zde seznámí se středověk...
€ 8.55 € 6.36
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní-Právo po
Karel Schelle; Jaromír Tauchen
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of ...
€ 67.05 € 50.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu
Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu
Ján Štefanica
Období 50. let dvacátého století poznamenáno bipolarizovaným světem bylo v Československé republice charakterizováno bojem proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli. Politicky motivované procesy, ve kterých hrál hlavní roli údajný nacionalismus odsouzených, se odehrály téměř ve všech státech tehdejšíh...
€ 13.41 € 10.98
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Spory o Baťův odkaz
Spory o Baťův odkaz
David Kolumber
Publikace přehledně shrnuje dějiny rodu Baťů, z nichž nejznámější byli průmyslníci Tomáš (1876 - 1932) a Jan Antonín (1898 - 1965), a dále stručně naznačuje historický vývoj Baťova koncernu do současnosti s přihlédnutím k rozdělení společnosti v důsledku vývoje po druhé světové válce. Těžištěm pr...
€ 13.05 € 9.12
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Christianizace římského antického státu
Christianizace římského antického státu
Jiří Bílý
Jen výjimečně projevoval Ježíš zájem o svět mimo jeho palestinskou vlast nebo o to, aby byla zvěst o nové smlouvě přenášena i do jiných částí světa, zejména římského. Matoušovo evangelium nicméně končí několika řádky, které musí být podle některých kritiků pozdějším dodatkem, ale které většina vě...
€ 23.40 € 16.62
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A-Č
Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A-Č
Karel Schelle; Jaromír Tauchen
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of...
€ 67.05 € 47.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Delikt cizoložství v proměnách času
Delikt cizoložství v proměnách času
Peter Brezina; Antonín Lojek
Touha, cit a zakázaná vášeň – jen zřídka má právní věda příležitost systematicky vykročit ze suchopárného světa paragrafů a logických konstrukcí k takto poetickým, poutavým, ba přímo vzrušujícím tématům. Předkládaná monografie právního teoretika a právního historika je právě takovým pokusem, nebo...
€ 9.87 € 7.35
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Novomoravští rodové. I. olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610. Část II.
Novomoravští rodové. I. olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610. Část II.
Jiří L. Bílý; Zdeněk Kašpar
Novomoravští rodové navazují na starší kompendium moravské genealogie a heraldiky s názvem Staromoravští rodové od významného badatele Josefa Pilnáčka. Kompendium zpracovává významné heraldické památky nešlechticů. V této práci je pojednáno o jednom z největších sfragistických souborů, tj. 519 pe...
€ 36.90 € 27.58
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 2. díl
Vhled do právní úpravy českého obchodního práva - 2. díl
Jaroslav Padrnos
Publikace „Vhled do právní úpravy českého obchodního práva“ je určena každému, kdo je veden přáním se obeznámit se základy současného českého obchodního práva, především však jako pomocná studijní literatura posluchačům vysokých škol se studijními programy zaměřenými na studium práva a ekonomiky....
€ 8.46 € 5.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky?
Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky?
Ignác Antonín Hrdina
Mrazivým únorovým ránem roku 1718 uhání z Lysé nad Labem do Prahy kočár doprovázený kohortou kyrysníků. Veze na Pražský hrad vzácnou osobu: člena místodržitelského kolegia a tajného císařského radu, hraběte Františka Antonína Šporka. Avšak kyrysníci nejsou čestným doprovodem urozeného cestujícíh...
€ 20.21 € 15.10
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy
Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy
Jaromír Tauchen; Karel Schelle
Dne 30. ledna 2013 jsme si připomněli neblahé osmdesátileté výročí od okamžiku, kdy byl Adolf Hitler v Německu jmenován říšským kancléřem. Toto datum je všeobecně symbolicky považováno za okamžik uchopení moci nacisty a za počátek diktatury národních socialistů v Německu. Myšlenky národního socia...
€ 17.55 € 11.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Personální agentury: jejich úloha na trhu práce
Personální agentury: jejich úloha na trhu práce
Jaroslava Ester Evangelu
První ucelená publikace o personálních službách na českém trhu obsahuje: - rady, jak se vyhnout riziku při spolupráci s personální či vzdělávací agenturou, - jak na recruitment, personální audity, projekty vzdělávání, outplacement, headhunt, talent management, AC, Mystery Services a jiné služby ...
€ 7.05 € 5.27
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU
Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU
Blanka Špatná
Volný pohyb kapitálu a právnických osob je jednou ze základních podmínek pro usnadnění podnikání na vnitřním trhu Evropského společenství (ES) a právě z toho důvodu je značná pozornost na komunitární úrovni věnována právu obchodních společností. Součástí práva obchodních společností je i problem...
€ 9.68 € 7.98
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právní dějiny na území Slovenska
Právní dějiny na území Slovenska
Karel Schelle; Ladislav Vojáček
Publikace je prvním uceleným pohledem na právní dějiny na území Slovenska, který je dán k dispozici českým čtenářům. Je rozdělena na dvě na sebe navazující části. První část je věnovaná období, kdy Slovensko bylo součástí uherského království. Tedy na Slovensku platilo uherské právo a správní a s...
€ 28.67 € 18.63
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Praktikum z občanského práva procesního
Praktikum z občanského práva procesního
Karel Schelle; Ilona Schellová
Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady petitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání a dalších právních úkonů. Praktikum je rozděleno do tří částí: Nalézací řízení, exekuční řízení a konkurzní řízení.
€ 13.63 € 9.74
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vývoj veřejné žaloby do roku 1989
Vývoj veřejné žaloby do roku 1989
Karel Schelle
Publikace pojednává o vývoji orgánů veřejné žaloby od nejstarších dob do konce roku 1989. Hlavní pozornost je věnována období od roku 1848 do druhé světové války. Výklad je podán v širších historických souvislostech, zejména v kontextu s vývojem organizace trestního soudnictví. V druhé části se a...
€ 5.17 € 3.77
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochranná známka a průmyslový vzor, jejich ochrana a padělání
Ochranná známka a průmyslový vzor, jejich ochrana a padělání
Stanislava Bálková
Velká část padělků se vyrábí na jihu Číny v oblasti, která je nazývána „továrnou světa“. Najdeme zde 60 tis. manufaktur, ve kterých pracuje okolo 44 mil. lidí. Denně je z Hongkongu do USA posláno 6 tis. kontejnerů s padělky. Oblíbeným a také nejčastějším místem pro vytipování nových plagiátorů bý...
€ 12.64 € 8.10
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 298 produktov na 8 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 6.96€ 9.35
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 11.06€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Stranger Things - Temný experiment
€ 12.26€ 16.40
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Škola noci 11: Odhalená
€ 0.32€ 14.05
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - 60 dní k novej postave
€ 14.87€ 19.90
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
Kniha - Okamžiky štěstí
€ 13.90€ 16.45
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 11.06€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.