+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Podvojné účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Jana Kajanová
Cieľom vysokoškolskej učebnice je nielen poskytnúť základné poznatky a zručnosti v oblasti postupov účtovania, ale aj získať schopnosti zvládnuť metodiku podvojného účtovníctva a poukázať na možnosti využitia účtovných informácií pri riadení podnikateľských subjektov. Publikácia sa venuje predov...
€ 10.00 € 8.47
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Kapitálová primeranosť bánk a poisťovní
Kapitálová primeranosť bánk a poisťovní
Ľudomír Šlahor
Publikácia doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc. - prorektora pre medzinárodné vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave a Mgr. Ing. Natálie Žvachovej – pracovníčky Národnej banky Slovenska, poukazuje na problematiku regulácie kapitálovej primeranosti bánk, ako aj na spôsoby, metódy a postupy, ...
€ 19.80 € 17.40
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kontrolovanie v manažmente
Kontrolovanie v manažmente
Juraj Mišún
Autori publikácie doc. Ing. Juraj Mišún, PhD. a doc. Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, PhD. sú skúsení vysokoškolskí pedagógovia z Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom úzko spolupracujú s manažérmi z hospodárskej praxe. Cieľom vysokoškolskej učebnice je komplexne prezentovať problematiku kont...
€ 12.00 € 10.55
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Podnikanie v malých a stredných podnikoch
Podnikanie v malých a stredných podnikoch
Elena Šúbertová
Publikáciu spracoval kolektív autorov pod vedením doc. Ing. Eleny Šúbertovej, PhD., ktorí pôsobia na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, Cieľom knihy je pomôcť zorientovať sa začínajúcim podnikateľom v náročnej problematike podnikateľskej činnosti. Dôležité je poz...
€ 10.00 € 8.79
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Efektívny produkčný systém
Efektívny produkčný systém
Milan Fekete
Publikácia doc. Ing. Milana Feketeho, PhD. z Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave má za cieľ poukázať na niektoré spôsoby dosahovania efektívnosti produkčného systému bez ohľadu na druh organizácie. Vychádza pritom z chápania a dosahovania efektívnosti na základe teórie a praxe...
€ 9.50 € 8.36
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobnosti manažmentu komerčnej poisťovne
Osobnosti manažmentu komerčnej poisťovne
Anna Majtánová
Vedecká monografia „Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne“ reaguje na nutnosť a potrebu hlbšieho rozpracovania spôsobov organizácie a riadenia poisťovne, ktoré sa vyžaduje najmä v súvislosti s globalizáciou a aplikáciou smerníc Európskej únie (Solventnosť II). Jej obsah vyplýva z aktuálnosti...
€ 13.00 € 11.42
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Podnikateľské prostredie v európskej únii
Podnikateľské prostredie v európskej únii
Elena Šúbertová
Cieľovou skupinou predloženej vysokoškolskej učebnice doc. Ing. Eleny Šúbertovej, PhD. sú všetci, ktorí majú záujem oboznámiť sa so základnými poznatkami, nevyhnutnými pre podnikanie v krajinách Európskej únie. Publikácia začína objasnením vzniku EÚ, jej vývojom i rozširovaním, ďalej uvádza práv...
€ 7.99 € 7.02
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - O histórii slovenského papierníckeho priemyslu
O histórii slovenského papierníckeho priemyslu
Eugen Ján Oltus
Publikácia Ing. Eugena Jána Oltusa, CSc. a kolektívu autorov – popredných slovenských odborníkov z oblasti papierníckeho priemyslu - sa sústreďuje na informácie o podmienkach vzniku, prevádzky a niekedy i zániku papiernických podnikov na Slovensku. Kniha poskytuje množstvo zaujímavých, odborných...
€ 11.00 € 9.67
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kontrolovanie
Kontrolovanie
Ján Kráčmar
Autori vysokoškolskej učebnice sú erudovaní odborníci z Ekonomickej univerzity v Bratislave a z hospodárskej praxe. Cieľom vysokoškolskej učebnice je prezentovať problematiku kontrolovania. Pri koncipovaní publikácie a pri jej samotnej realizácii kolektív autorov rozpracoval problematiku kontrol...
€ 11.99 € 10.53
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pastorálka – Supervízia – Pastorálna psychológia
Pastorálka – Supervízia – Pastorálna psychológia
Helmut Weiss
Autor, Helmut Weiss, ako skúsený pastorálny pracovník je profesionálnym aj osobným životom zainteresovaný poskytuje obohacujúci prínos čitateľom v danej oblasti. Jednotlivé kapitoly publikácie majú za cieľ hlbšie nazrieť do pastorálky - starostlivosti o dušu, stručne približuje základné informác...
€ 17.70 € 15.56
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strategické myslenie manažérov
Strategické myslenie manažérov
Jozef Papula
Publikácia dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne vedúceho Katedry stratégie a podnikania prof. Ing. Jozefa Papulu, PhD. a Mgr. Zuzany Papulovej, PhD., vysokoškolského pedagóga a Philososhie doctor v odbore Manažment je výsledkom ich vedeckej činnosti. Osobitnou ...
€ 13.00 € 12.00
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manažment projektov v podnikaní a informatizácii pri prechode k znalostnému manažmentu
Manažment projektov v podnikaní a informatizácii pri prechode k znalostnému manažmentu
Stojan Russev
Kľúčovou myšlienkou autorov – prof. Ing. Stojana Russeva, PhD. a doc. Ing. Eleny Šúbertovej, PhD. pri spracovaní vedeckej monografie „Manažment projektov v podnikaní a informatizácii pri prechode k znalostnému manažmentu“ je podrobnejšie objasniť a ponúknuť návod na efektívne riadenie projektov ...
€ 18.65 € 16.39
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Oceňovanie podnikov
Oceňovanie podnikov
Martin Vozar
Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý má praktické skúsenosti z bankového prostredia, ako aj z prostredia oceňovania firiem a finančných trhov) a dekan Fakulty managementu Univerzity ...
€ 16.00 € 14.07
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strategické analýzy s podporou strategického myslenia
Strategické analýzy s podporou strategického myslenia
Zuzana Papulová
Snahou tejto publikácie Mgr. Zuzany Papulovej, PhD. je prezentovať rôzne analytické a analyticko-syntetické techniky, ktoré v súčasnosti ponúka teória strategického manažmentu, ale zároveň zdôrazniť potrebu uplatnenia kritického pohľadu v súvislosti s aktuálnosťou ich využitia v súčasnosti. Cieľ...
€ 15.00 € 13.85
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Procesný manažment
Procesný manažment
Zuzana Papulová
Cieľom tohto diela je poskytnúť čitateľom ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu. Publikácia prináša spracovanie viacerých oblastí súvisiacich s procesným manažmentom. Zo začiatku sa publikácia zaoberá históriou a formovaním klasického prístupu v manažmente, kriticky zhodnocuje jeho n...
€ 14.99 € 13.41
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Podvojné účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Jana Kajanová
Cieľom vysokoškolskej učebnice je nielen poskytnúť základné poznatky a zručnosti v oblasti postupov účtovania, ale aj získať schopnosti zvládnuť metodiku podvojného účtovníctva a poukázať na možnosti využitia účtovných informácií pri riadení podnikateľských subjektov. Publikácia sa venuje predov...
€ 9.00 € 2.53
Vypredané.
Obrázok - Manažérske rozhodovanie
Manažérske rozhodovanie
Jozef Papula
Predloženú publikáciu spracovali prof. Ing. Jozef Papula, PhD. a doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD., ktorí sú erudovaní odborníci pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Zámerom tejto publikácie, ktorá má slúžiť ako vysokoškolská učebnica, je pomôcť zorientovať sa mladý...
€ 9.00 € 2.53
Vypredané.
Obrázok - Podnikanie v malých a stredných podnikoch
Podnikanie v malých a stredných podnikoch
Elena Šúbertová a kol.
Kolektív autorov sa skladá z pedagógov, ktorí pôsobia v predmete Podnikanie v malých a stredných podnikoch na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Publikácia uvádza najnovšie informácie a ich praktickú aplikáciu z oblasti malého a stredného podnikania v Slovenskej ...
€ 7.00 € 2.01
Vypredané.
Obrázok - Finančný manažment
Finančný manažment
Jozef Komorník
Kolektív autorov pod vedením vedúceho Katedry ekonómie a financií a dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc. spracoval publikáciu Finančný manažment. Cieľom monografie bolo definovať a popísať základné pojmy tak, ako ich vidia viacerí reno...
€ 18.00 € 5.09
Vypredané.
Obrázok - Základy manažérskej ekonomiky
Základy manažérskej ekonomiky
Ján Papula
Publikácia doc. Ing. Jána Papulu, PhD. a doc. Ing. Emílie Papulovej, PhD. poskytuje základy teórie manažérskej ekonomiky a sústreďuje sa na rozvoj ekonomického myslenia manažérov zo všeobecného pohľadu. Kniha sa venuje objasneniu pojmov, vzťahov a súvislostí v rámci ekonomiky spoločenských subje...
€ 15.00 € 4.24
Vypredané.

Kniha - Bylinky v kuchyni od A po Z
€ 3.72€ 4.65
Kniha - English Grammar in Use
€ 17.90€ 21.92
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Stranger Things - Temný experiment
€ 12.26€ 16.40
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.