+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.05€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.08€ 14.95
Bohemian Rhapsody
€ 15.42€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Volali ma bitkár
€ 9.63€ 12.99
Včely
€ 12.93€ 16.95
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Podnikanie v malých a stredných podnikoch
Podnikanie v malých a stredných podnikoch
Elena Šúbertová
Publikáciu spracoval kolektív autorov pod vedením doc. Ing. Eleny Šúbertovej, PhD., ktorí pôsobia na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, Cieľom knihy je pomôcť zorientovať sa začínajúcim podnikateľom v náročnej problematike podnikateľskej činnosti. Dôležité je poznať nielen diferencované a stále ...
€ 10.00 € 8.95
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kontrolovanie v manažmente
Kontrolovanie v manažmente
Juraj Mišún
Autori publikácie doc. Ing. Juraj Mišún, PhD. a doc. Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, PhD. sú skúsení vysokoškolskí pedagógovia z Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom úzko spolupracujú s manažérmi z hospodárskej praxe. Cieľom vysokoškolskej učebnice je komplexne prezentovať problematiku kontrolovania v manažmente....
€ 12.00 € 10.74
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Efektívny produkčný systém
Efektívny produkčný systém
Milan Fekete
Publikácia doc. Ing. Milana Feketeho, PhD. z Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave má za cieľ poukázať na niektoré spôsoby dosahovania efektívnosti produkčného systému bez ohľadu na druh organizácie. Vychádza pritom z chápania a dosahovania efektívnosti na základe teórie a praxe štíhleho manažmentu, ktorý je v s...
€ 9.50 € 8.50
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pastorálka – Supervízia – Pastorálna psychológia
Pastorálka – Supervízia – Pastorálna psychológia
Helmut Weiss
Autor, Helmut Weiss, ako skúsený pastorálny pracovník je profesionálnym aj osobným životom zainteresovaný poskytuje obohacujúci prínos čitateľom v danej oblasti. Jednotlivé kapitoly publikácie majú za cieľ hlbšie nazrieť do pastorálky - starostlivosti o dušu, stručne približuje základné informácie o supervízii a pastorálne...
€ 17.70 € 15.84
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - O histórii slovenského papierníckeho priemyslu
O histórii slovenského papierníckeho priemyslu
Eugen Ján Oltus
Publikácia Ing. Eugena Jána Oltusa, CSc. a kolektívu autorov – popredných slovenských odborníkov z oblasti papierníckeho priemyslu - sa sústreďuje na informácie o podmienkach vzniku, prevádzky a niekedy i zániku papiernických podnikov na Slovensku. Kniha poskytuje množstvo zaujímavých, odborných a súčasne aj úsmevnýc...
€ 11.00 € 9.84
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobnosti manažmentu komerčnej poisťovne
Osobnosti manažmentu komerčnej poisťovne
Anna Majtánová
Vedecká monografia „Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne“ reaguje na nutnosť a potrebu hlbšieho rozpracovania spôsobov organizácie a riadenia poisťovne, ktoré sa vyžaduje najmä v súvislosti s globalizáciou a aplikáciou smerníc Európskej únie (Solventnosť II). Jej obsah vyplýva z aktuálnosti riešeného problému a venuje...
€ 13.00 € 11.63
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kontrolovanie
Kontrolovanie
Ján Kráčmar
Autori vysokoškolskej učebnice sú erudovaní odborníci z Ekonomickej univerzity v Bratislave a z hospodárskej praxe. Cieľom vysokoškolskej učebnice je prezentovať problematiku kontrolovania. Pri koncipovaní publikácie a pri jej samotnej realizácii kolektív autorov rozpracoval problematiku kontrolovania aj v širších ...
€ 11.99 € 10.73
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Podnikateľské prostredie v európskej únii
Podnikateľské prostredie v európskej únii
Elena Šúbertová
Cieľovou skupinou predloženej vysokoškolskej učebnice doc. Ing. Eleny Šúbertovej, PhD. sú všetci, ktorí majú záujem oboznámiť sa so základnými poznatkami, nevyhnutnými pre podnikanie v krajinách Európskej únie. Publikácia začína objasnením vzniku EÚ, jej vývojom i rozširovaním, ďalej uvádza právne základy EÚ. Potom pokračuje s vy...
€ 7.99 € 7.15
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manažment projektov v podnikaní a informatizácii pri prechode k znalostnému manažmentu
Manažment projektov v podnikaní a informatizácii pri prechode k znalostnému manažmentu
Stojan Russev
Kľúčovou myšlienkou autorov – prof. Ing. Stojana Russeva, PhD. a doc. Ing. Eleny Šúbertovej, PhD. pri spracovaní vedeckej monografie „Manažment projektov v podnikaní a informatizácii pri prechode k znalostnému manažmentu“ je podrobnejšie objasniť a ponúknuť návod na efektívne riadenie projektov tvorby a imple...
€ 18.65 € 16.69
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Oceňovanie podnikov
Oceňovanie podnikov
Martin Vozar
Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý má praktické skúsenosti z bankového prostredia, ako aj z prostredia oceňovania firiem a finančných trhov) a dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave ...
€ 16.00 € 14.32
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strategické analýzy s podporou strategického myslenia
Strategické analýzy s podporou strategického myslenia
Zuzana Papulová
Snahou tejto publikácie Mgr. Zuzany Papulovej, PhD. je prezentovať rôzne analytické a analyticko-syntetické techniky, ktoré v súčasnosti ponúka teória strategického manažmentu, ale zároveň zdôrazniť potrebu uplatnenia kritického pohľadu v súvislosti s aktuálnosťou ich využitia v súčasnosti. Cieľovou skupinou predloženej monogr...
€ 15.00 € 14.10
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strategické myslenie manažérov
Strategické myslenie manažérov
Jozef Papula
Publikácia dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne vedúceho Katedry stratégie a podnikania prof. Ing. Jozefa Papulu, PhD. a Mgr. Zuzany Papulovej, PhD., vysokoškolského pedagóga a Philososhie doctor v odbore Manažment je výsledkom ich vedeckej činnosti. Osobitnou črtou tejto publi...
€ 13.51
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Procesný manažment
Procesný manažment
Zuzana Papulová
Cieľom tohto diela je poskytnúť čitateľom ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu. Publikácia prináša spracovanie viacerých oblastí súvisiacich s procesným manažmentom. Zo začiatku sa publikácia zaoberá históriou a formovaním klasického prístupu v manažmente, kriticky zhodnocuje jeho nedostatky pre súčasnú prax ...
€ 14.99 € 14.84
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Podvojné účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Jana Kajanová
Cieľom vysokoškolskej učebnice je nielen poskytnúť základné poznatky a zručnosti v oblasti postupov účtovania, ale aj získať schopnosti zvládnuť metodiku podvojného účtovníctva a poukázať na možnosti využitia účtovných informácií pri riadení podnikateľských subjektov. Publikácia sa venuje predovšetkým postupom účtovania v podvoj...
€ 10.00 € 7.83
Vypredané.
Obrázok - Kapitálová primeranosť bánk a poisťovní
Kapitálová primeranosť bánk a poisťovní
Ľudomír Šlahor
Publikácia doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc. - prorektora pre medzinárodné vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave a Mgr. Ing. Natálie Žvachovej – pracovníčky Národnej banky Slovenska, poukazuje na problematiku regulácie kapitálovej primeranosti bánk, ako aj na spôsoby, metódy a postupy, slúžiace k identifikovaniu a...
€ 19.80 € 12.12
Vypredané.
Obrázok - Podvojné účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Jana Kajanová
Cieľom vysokoškolskej učebnice je nielen poskytnúť základné poznatky a zručnosti v oblasti postupov účtovania, ale aj získať schopnosti zvládnuť metodiku podvojného účtovníctva a poukázať na možnosti využitia účtovných informácií pri riadení podnikateľských subjektov. Publikácia sa venuje predovšetkým postupom účtovania v podvoj...
€ 9.00 € 1.11
Vypredané.
Obrázok - Manažérske rozhodovanie
Manažérske rozhodovanie
Jozef Papula
Predloženú publikáciu spracovali prof. Ing. Jozef Papula, PhD. a doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD., ktorí sú erudovaní odborníci pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Zámerom tejto publikácie, ktorá má slúžiť ako vysokoškolská učebnica, je pomôcť zorientovať sa mladým a začínajúcim manažérom, v náročnej ...
€ 9.00 € 1.11
Vypredané.
Obrázok - Podnikanie v malých a stredných podnikoch
Podnikanie v malých a stredných podnikoch
Elena Šúbertová a kol.
Kolektív autorov sa skladá z pedagógov, ktorí pôsobia v predmete Podnikanie v malých a stredných podnikoch na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Publikácia uvádza najnovšie informácie a ich praktickú aplikáciu z oblasti malého a stredného podnikania v Slovenskej republike k 31.12.2010. Sú...
€ 7.00 € 0.85
Vypredané.
Obrázok - Finančný manažment
Finančný manažment
Jozef Komorník
Kolektív autorov pod vedením vedúceho Katedry ekonómie a financií a dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc. spracoval publikáciu Finančný manažment. Cieľom monografie bolo definovať a popísať základné pojmy tak, ako ich vidia viacerí renomovaní autori a v kontexte,...
€ 18.00 € 2.10
Vypredané.
Obrázok - Základy manažérskej ekonomiky
Základy manažérskej ekonomiky
Ján Papula
Publikácia doc. Ing. Jána Papulu, PhD. a doc. Ing. Emílie Papulovej, PhD. poskytuje základy teórie manažérskej ekonomiky a sústreďuje sa na rozvoj ekonomického myslenia manažérov zo všeobecného pohľadu. Kniha sa venuje objasneniu pojmov, vzťahov a súvislostí v rámci ekonomiky spoločenských subjektov, ktoré pôsobia na tzv. mikr...
€ 15.00 € 1.73
Vypredané.

Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.39€ 13.50
Kniha - Recepty na chudnutie 1
€ 21.10€ 27.99
Kniha - Modlitebná knižka pre deti
€ 3.04€ 4.00
Kniha - Mama a syn
€ 5.86€ 7.90
Kniha - Kardinál Jozef Tomko
€ 34.54€ 44.50
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 11.99€ 16.90
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Karel Gott zůstal svůj
€ 13.95€ 16.40
Kniha - Mafiánska poprava?
€ 11.95€ 13.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.54€ 26.09
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Zmŕtvychvstanie: Revenant
€ 1.89€ 12.90
Kniha - Sapiens
€ 14.12€ 19.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Smrtiaca biela
€ 14.82€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 11.99€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.08€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.05€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.42€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!