+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Historický atlas obyvatelstva českých zemí
Historický atlas obyvatelstva českých zemí
kolektiv autorů
Historický atlas obyvatelstva českých zemí je jedním z prvních děl hodnotících prostorové aspekty téměř stoletého vývoje obyvatelstva na dnešním území Česka. V celkem dvanácti kapitolách jsou ve vývojovém srovnání představena rozličná témata jako například migrace, demografická, ekonomická a kult...
€ 42.30 € 30.91
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ruská agrese proti Ukrajině
Ruská agrese proti Ukrajině
Jan Šír
Ruská agrese proti Ukrajině představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945. Nejenže ztělesňuje útok na samotné základy systému mezinárodního práva, ale i s novou naléhavostí nastoluje otázku, kam až sahají ofenzivní ambice současného ruského režimu. Předkládaná monografie osv...
€ 18.33 € 13.37
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dějiny Francie od počátku po současnost
Dějiny Francie od počátku po současnost
Georges Duby
Reprezentativní dílo 33 předních francouzských historiků, pojednávající o dějinách Francie od prehistorické doby až po konec 20. století. Autoři jednotlivých kapitol spojili co nejtěsněji dějiny událostí a dějiny hospodářských i sociálních struktur s historií způsobů života, práce, se sídlištní g...
€ 44.18 € 32.71
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Lékařská histologie II. Mikroskopická anatomie
Lékařská histologie II. Mikroskopická anatomie
Luděk; Uhlík Jiří; Konrádová Václava Vajner
Skripta jsou určena především pro studenty lékařských fakult, kterým poskytují základní údaje z anatomie
€ 9.40 € 7.24
Predpredaj.
Obrázok - Zelené dějiny světa
Zelené dějiny světa
Clive Ponting
Publikace přináší nový pohled na dějiny lidstva, vzestup velkých civilizací a příčiny jejich pádu. Upozorňuje na to, jak zásadním se stalo vyčerpání dostupných přírodních zdrojů při zhroucení velkých kultur v historii lidstva, a popisuje vliv životního prostředí na naše dějiny během posledních 10...
€ 21.15 € 15.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ekosystémová a krajinná ekologie - dotisk
Ekosystémová a krajinná ekologie - dotisk
Pavel Kovář
Kniha, jež je přepracovanou a doplněnou verzí stejnojmenného učebního textu z roku 2008, uvádí čtenáře do problematiky vzájemného vztahu ekosystému a krajiny, jenž podmiňuje zpětnou vazbu mezi organismy a strukturou jejich prostředí - jedno z ústředních témat ekologie samotné. Pozornost je věno...
€ 8.46 € 6.32
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Encyklopedie Jiřího Suchého 05
Encyklopedie Jiřího Suchého 05
Jiří Suchý
Pátý svazek encyklopedie Jiřího Suchého je v pořadí třetí knihou písň
€ 12.22 € 9.13
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Refluxní choroba jícnu
Refluxní choroba jícnu
Karel Lukáš
Kniha refluxní choroba jícnu zahrnuje onemocnění způsobená gastroezofageálním refluxem. Autoři se věnují historii onemocnění, epidemiologii, etiopatogenezi, klinickému obrazu, komplikacím, průběhu a diagnostice a léčbě. Informační hodnotu zvyšují přehledná schémata a reprezentativní seznam litera...
€ 9.87 € 7.38
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Gender a pravěká společnost
Gender a pravěká společnost
Věšínová Kamila Remišová
Jak souvisí zdánlivě teoretická genderová analýza s archeologickou praxí? Genderová analýza umožňuje archeologům nahlédnout do způsobu, jakým materiální kultura vytváří sociální vztahy mezi muži a ženami a jejich společenskými rolemi, a na základě mnoha různých faktorů pomáhá určit role a objasni...
€ 15.04 € 10.93
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Saturnin
Saturnin
Zdeněk Jirotka
Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky navazuje na tradici českého humoru a autory, jakými byli J. Hašek, K. Čapek nebo K. Poláček, zároveň je zde také patrná inspirace anglosaskou humoristickou prózou J. K. Jeroma a P. G. Wodehouse. Humor, a především satira a parodie, jsou podstatnou součástí...
€ 13.16 € 9.78
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1914-1945 - I. díl
Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1914-1945 - I. díl
Ján Gronský
Publikace je první částí čtyřdílné řady dokumentů, které mají vztah k československým ústavním dějinám. Obsahuje dokumenty z let 1918-1945. Vnitřně se člení do dvou kapitol. Vznik samostatného Československa a tzv. první Československá republika (28. 10. 1918- 29. 9. 1938) je předmětem části pr...
€ 11.52 € 8.60
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rozvoj silových schopností na nestabilních plochách
Rozvoj silových schopností na nestabilních plochách
Martin Jebavý
Monografie se zabývá srovnáním účinnosti intervenčního silového programu pro stimulaci vytrvalostní síly velkých svalových skupin, a to na nestabilních a stabilních plochách. Současně si všímá dopadu na kvalitu aktivace hlubokého stabilizačního systému u nesoutěžních sportovců. Kniha obsahuje dop...
€ 11.75 € 8.48
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Role policie a armády v Evropské unii
Role policie a armády v Evropské unii
Tomáš Weiss
Kniha se zabývá bezpečnostní politikou Evropské unie a podrobněji také jednoho z jejích členských států, České republiky. Hledá odpověď na otázku, jestli v Evropské unii dochází ke splývání vnitřní a vnější bezpečnosti a zejména ke stírání rozdílů mezi dvěma nejdůležitějšími bezpečnostními instit...
€ 12.69 € 9.14
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Filosofie en noir
Filosofie en noir
Miroslav Petříček
Myšlení, ať chce či nechce, odpovídá své době. Po tragické katastrofě holokaustu je platnost této skutečnosti ještě očividnější – a možná i proto jsou knihy poválečné filosofie obtížně srozumitelné. Odpovídají na traumatizující zkušenost, a to znamená: filosofie se ujímá odpovědnosti s vědomím, ž...
€ 17.86 € 13.12
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pojem vědomí: Jeho jednota a rozmanitost
Pojem vědomí: Jeho jednota a rozmanitost
James; Karásek Jindřich Hill
Rozdíl mezi starověkou a středověkou filosofií a filosofií po Descartovi bývá obvykle spatřován v tom, že ve starověké a středověké filosofii nenajdeme pojem, který by přesně odpovídal našemu pojmu vědomí. Tento náhled je ovšem správný jen částečně. Jednak se totiž interpreti a komentátoři starov...
€ 8.93 € 6.48
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jana z Arku
Jana z Arku
Collete Beauneová
Důkladná znalost pramenů umožnila autorce vykreslit Janu z Arku s ohledem na dobové modely, jimiž se dívka sama řídila. Sleduje její osud od narození až po její rehabilitaci v roce 1456, a především uvádí čtenáře do světa, v němž svůj krátký a výjimečný život prožila. Kniha přibližuje, jakým způs...
€ 23.03 € 14.42
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Co na srdci to na jazyku
Co na srdci to na jazyku
Irena Vaňková
Publikace vysvětluje jak základní teoretická a metodologická východiska kognitivní a kulturní lingvistiky, tak konkrétní možnosti jejich využití v souvislosti s češtinou a bohemistikou. Nosnost kognitivistického přístupu k jazyku je zobrazována různě zaměřenými pohledy na slovní zásobu češtiny. Z...
€ 12.69 € 9.48
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vývojová psychologie - 2. vydání
Vývojová psychologie - 2. vydání
Marie Vágnerová
Monografie, navazující na autorčin úvod do psychologie, se zabývá psychickým vývojem člověka od prenatálního věku do dvaceti let. Autorka postupně probírá psychické projevy v kojeneckém a batolecím věku, v předškolním věku, po nástupu do školy a během školní docházky, v pubertě a dále významné ps...
€ 15.04 € 10.48
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Klinická neuropsychologie v praxi
Klinická neuropsychologie v praxi
Petr Kulišťák
Publikace je aktuálně nejrozsáhlejší práce představující stav aplikované klinické (neuro) psychologie a diagnostiky v této oblasti u nás. Kniha je členěna do tří částí. Úvodní část zahrnuje příspěvky týkající se neuroanatomie, zobrazovacích metod mozku, základních kognitivních funkcí a diagnostik...
€ 25.85 € 19.15
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii
Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii
Tomáš Kalina; Jiří Váňa
Publikace pojednává o organismech, s jejichž existencí je spojena převážná část historie života na Zemi a vznik prostředí, které život umožňuje. Většina z popsaných druhů patří mezi mikroorganismy, které se účastní primární, sekundární i terciární produkce organické hmoty: setkáváme se s nimi v m...
€ 25.15 € 18.79
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - The Pied Piper
The Pied Piper
Viktor Dyk
Básník, prozaik, dramatik a publicista Viktor Dyk se v této novele (časopisecky 1911–1912, knižně 1915) inspiroval starou saskou pověstí, již použil jako volný rámec pro vyprávění o tajemném poutníkovi, který na žádost občanů očistí svou píšťalou hanzovní město Hammeln od krys, avšak rozčarován m...
€ 13.16 € 9.82
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Historie střelectví z ručních palných zbraní
Historie střelectví z ručních palných zbraní
Jan Brych; Ladislav Janoušek; František Parkan
Publikace v devatenácti kapitolách popisuje vývoj střelby z ručních palných zbraní od jejího vzniku ve 14. století do současnosti. Vývoj této činnosti je vázán jednak na technický pokrok, jednak na organizaci ve společnosti. S tím je spojen vznik spolků a společností, do kterých se střelci sdružo...
€ 9.40 € 7.00
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Atlas náboženství Česka
Atlas náboženství Česka
Tomáš Havlíček
Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Atlas je rozdělen do tří částí: první část seznamuje s regionálním rozložením vybraných náboženských skupin obyvatel, druh...
€ 35.25 € 25.72
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Moc krásy
Moc krásy
Marek Loužek; Dana Hamplová
Může být atraktivita chápána jako investiční strategie? Zvyšuje krása šance na vzestupnou sociální mobilitu a má větší vliv na úspěch než klíčové kompetence? Autoři publikace odpovídají na řadu otázek, jimž se zatím naše sociologie a ekonomie vyhýbaly, ačkoli světová ekonomie i sociologie roli kr...
€ 15.04 € 11.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století
Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století
Petr Vopěnka
Zakladatel klasické teorie množin, Georg Cantor, věděl již v roce 1899, že obor všech transfinitních ordinálních čísel není aktualizovatelný. To znamená, že tento obor nelze nahradit množinou vůbec všech těchto čísel. Každou množinu ordinálních čísel lze totiž prodloužit o další takováto čísla. P...
€ 7.52 € 5.58
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří
Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří
Libuše; Čevela Rostislav Čeledová
Publikace je společným dílem téměř čtyř desítek autorů – zkušených lékařů. Přináší základní poznatky o prevenci a podpoře zdraví ve stáří, o zdravém způsobu života a psychologii stáří i důležité informace z oblasti sociálního zabezpečení. Text je rozdělen do tří částí. Seznamuje čtenáře se zákla...
€ 19.74 € 14.41
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Public Policy
Public Policy
Martin Potůček
Publikace je určena především zahraničním studentům veřejné politiky. Představuje originální příspěvek k již publikovaným učebnicím veřejné politiky - jakožto mladé, leč rychle se rozvíjející mezioborové disciplíny. Čerpá z mnohaletých zkušeností autora z výzkumu i z výuky této disciplíny v Česk...
€ 21.15 € 15.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Tuberkulóza
Tuberkulóza
Jiří Homolka
Páté vydání učebního textu obsahuje základní poznatky týkající se epidemiologie, diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby tuberkulózy. Text je určen posluchačům lékařských fakult.
€ 4.50 € 3.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obraz a moc
Obraz a moc
Michaela Fišerová
Knihu Obraz a moc tvoří dvě doplňující se části: přehledová autorská studie a původní rozhovory s francouzskými mysliteli. První část knihy uvádí do problematiky komplexních vztahů obrazu a moci ve francouzském myšlení na přelomu 20. a 21. století. Jejím záměrem je zdůvodnit interdisciplinární p...
€ 10.81 € 7.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky
Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky
Martin Ouředníček; Jana Temelová; Lucie Pospíšilová
Cílem Atlasu je podchytit procesy, které se nejvýznamnějším způsobem podílejí na nové sociálně prostorové diferenciaci a významně ovlivňují kvalitu života obyvatelstva ve městech a obcích České republiky. Atlas je koncipován jako soubor 13 vzájemně provázaných kapitol, které společně mapují promě...
€ 54.99 € 40.72
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sluchové postižení a sebereflexe
Sluchové postižení a sebereflexe
Miloň Potměšil
Předpoklad, že sluchové postižení ovlivňuje negativně vývoj jazyka, řeči a myšlení platí v těch případech, ve kterých vada sluchu svým počátkem spadá do prelingválního období. Pozornost speciálních pedagogů ? surdopedů je spíše upřena na proces vzdělávání, který je významnou mírou negativně ovliv...
€ 8.93 € 6.67
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 2. Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat
Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 2. Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat
Lubomír Opletal; Věra Skřivanová
Monografie shrnuje ve 14 kapitolách a cca 62 stranách výsledky studia účinku přírodních látek (působících preventivně proti vývoji chorob hospodářských zvířat, terapeuticky a také toxicky) za posledních přibližně 2 let v Evropě, USA a v Asii a jejich legislativy především v EU. Jednotlivé kapitol...
€ 20.68 € 15.45
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Poezie ve dvojím ohni
Poezie ve dvojím ohni
Justin Quinn
Irský básník a prozaik Justin Quinn (1968), který od počátku devadesátých let žije v Praze a přeložil do angličtiny mimo jiné básně Petra Borkovce, Bohuslava Reynka či Jana Zábrany, předkládá v této monografii souvislý výklad obousměrných kontaktů východoevropské (především české a ruské) a angli...
€ 12.69 € 9.27
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Materializing Identities in Socialist and Post-Socialist Cities
Materializing Identities in Socialist and Post-Socialist Cities
Jaroslav; Janáč Jiří Ira
Kolektivní monografie se zabývá tématem materializace identit v prostoru socialistického a post-socialistického města. Vychází z předpokladu, že městský prostor sehrával důležitou roli v procesu formování národních identit těchto měst, přičemž formulace nových identit výrazně ovlivňuje vzhled (po...
€ 9.87 € 7.35
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Závažná těla
Závažná těla
Judith Butlerová
V knize Závažná těla se filosofka a genderová teoretička Judith Butlerová vyrovnává s námitkami, které jí byly adresovány po vydání spisu Potíže s rodem (Gender Trouble, 1990). Ty se týkají především otázky tělesnosti jakožto materiality, otázky, která se jejím kritikům zdála v raném pojetí perfo...
€ 18.33 € 13.37
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Podkarpatská Rus v Československu 1919–1922
Podkarpatská Rus v Československu 1919–1922
Robert Pejša
V letech 1919–1922 byla Podkarpatská Rus ožehavou otázkou vnitřní i zahraniční československé politiky. Příslušnost Podkarpatské Rusi k ČSR ovlivňovala podobu bilaterálních vztahů s bezprostředními sousedy, Maďarskem i Polskem. Paradoxním problémem nového státu se po připojení Podkarpatské Rusi s...
€ 12.22 € 8.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Biostatistika pro lékaře
Biostatistika pro lékaře
Bohumír Procházka
Autor představuje matematickou statistiku a její možnosti jako nástroj medicíny založené na důkazu. Výklad je soustředěn především na popis principů statistického uvažování a interpretaci výsledků. Věnuje se i ukázkám nesprávného provedení analýz a chybné interpretace výsledků. Dále seznamuje i s...
€ 17.86 € 12.98
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mit dem Löwen im Wappen
Mit dem Löwen im Wappen
Jan Šmíd
Populární autor detektivek a humoristických románů Jan Šmíd (1921?22) vydal v letech 1989?1999 soubor románů z doby panování Lucemburků na českém trůně, z nichž nejznámější je úvodní dílo o Janu Lucemburském Ve znamení lva. Autor se opírá o extenzivní studium literatury a pramenů, uvádí čtenáře d...
€ 18.10 € 13.52
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kardiovaskulární chirurgie
Kardiovaskulární chirurgie
Ivan Vaněk
Učebnice kardiovaskulární chirurgie je rozdělena do dvou částí. První část je věnována kardiochirurgii. Autoři mj. popisují předoperační přípravu, pooperační péči, diagnostiku a léčbu vrozených srdečných vad, léčbu chlopenních vad, diagnostiku a léčbu ischemické choroby srdeční, onemocnění hrudní...
€ 10.81 € 8.06
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Porodnictví
Porodnictví
Tomáš Binder
Učební text určený zejména pro posluchače 2. lékařské fakulty UK přehledně seznamuje se základy porodnictví. Jednotlivé kapitoly se zabývají mj. fyziologií těhotenství a jeho diagnózou, vyšetřovacími metodami v porodnictví, patologickým těhotenstvím a nepravidelnostmi plodu, spontánním i patologi...
€ 13.05 € 9.52
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 33
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 1289 produktov na 33 stranách.

Kniha - Stratená Žilina 1
€ 14.94€ 19.99
Kniha - Kráľovstvo Slovanov
€ 14.61€ 19.00
Kniha - Zločiny kapitalizmu
€ 12.93€ 17.00
Kniha - Grécky zázrak
€ 10.27€ 13.50
Kniha - Slavní faraoni
€ 14.84€ 30.50
Kniha - Dejiny Slovenska a Slovákov
€ 14.95€ 20.00
Kniha - SNP deň po dni
€ 6.85€ 9.00
Kniha - Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov
€ 15.26€ 29.99
Kniha - Moruša
€ 9.12€ 11.99
Kniha - Tajné dějiny světa
€ 16.02€ 21.06
Kniha - Pearl Harbor
€ 3.84€ 6.99
Kniha - Dějiny Ruska
€ 15.69€ 20.63
Kniha - Apokalypsa - 2.Svetová vojna
€ 12.42€ 16.95
Kniha - Blitzkrieg v tanku Tiger
€ 9.65€ 12.69
Kniha - Dejiny Slovenska a Slovákov
€ 8.94€ 11.75
Kniha - Senec - putovanie storočím
€ 28.88€ 39.00
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Stranger Things - Temný experiment
€ 12.26€ 16.40
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Škola noci 11: Odhalená
€ 0.32€ 14.05
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - 60 dní k novej postave
€ 14.87€ 19.90
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
Kniha - Okamžiky štěstí
€ 13.90€ 16.45
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.