+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Tetovač z Auschwitzu
€ 9.16€ 11.90
Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Personálny manažment
Personálny manažment
Anna Kachaňáková
Obsah publikácie zohľadňuje komplexné zabezpečenie funkcií personálneho manažmentu a ich systémové prepojenie na riadenie organizácie. V jednotlivých kapitolách je objasnená podstata, obsah a metodické nástroje uplatňovania príslušnej funkcie personálneho manažmentu. Čitateľovi zároveň približujú moderné tendencie v personálnom manažmente...
€ 6.05 € 3.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stratégia a strategický manažment
Stratégia a strategický manažment
Jozef Papula
Autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií , ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť ostatných v myslení – vidieť to, čo iní nevidia, a pochopiť skôr ako ostatní, od čoho závisia úspechy v budúcnosti. Úspešnosť strategického manažment...
€ 16.99 € 14.04
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodné právo
Obchodné právo
Jozef Suchoža
Koncepcia predkladanej publikácie, ktorú zvolil autorský team a ktorú pri spracovaní diela sa usiloval aj presadzovať, pôvodne vychádzala zo zámeru spracovať vysokoškolskú učebnicu obchodného práva, a to ako štandardnú pre potreby študentov práv. Dielo, čo do štruktúry, je rozdelené do troch celkov (častí). V prvej časti,...
€ 49.00 € 40.12
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy marketingu
Základy marketingu
Viera Cibáková
Publikácia poskytuje komplexný pohľad na základné marketingové činnosti, ktoré musia súčasné podniky v podmienkach narastajúceho konkurenčného prostredia, procesov globalizácie, rozvoja informačných technológií a rastúcich požiadaviek zákazníkov nevyhnutne uplatňovať vo svojom podnikaní. Je rozdelená do piatich základných častí: základn...
€ 8.64 € 7.14
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ekonomika verejného sektora
Ekonomika verejného sektora
Elena Beňová a kolektív
Publikácia nadväzuje na rovnomennú učebnicu, ktorá sa pokúsila zhrnúť tradičné teoretické poznatky o verejnom sektore a princípoch jeho fungovania. S dôrazom na medzinárodný aspekt verejného záujmu ponúka pohľad na vybrané odvetvia verejného sektora v podmienkach Slovenskej republiky. Rozsah a náročnosť predmetnej problematik...
€ 4.95 € 2.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Automobil v podnikaní 1
Automobil v podnikaní 1
kolektív autorov
Publikácia je dielom kolektívu autorov, odborníkov z praxe, ktorí na základe svojich praktických skúseností spracovali prehľadnou formou problematiku používania motorového vozidla v podnikaní. Obsahuje široké spektrum otázok, ktoré sú prehľadne rozdelené do jednotlivých kapitol. Každá kapitola začína teoretickým vstupom do p...
€ 12.35 € 10.36
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pravdepodobnosť a kombinatorika
Pravdepodobnosť a kombinatorika
Ján Kováčik
Uvedomiť si existenciu pravdepodobnosti znamená byť ohrozený len polovicou toho, čo nám prinesie osud. Publikácia poukazuje na fenomén pravdepodobnosti v našom živote - prezentuje použitie počtu pravdepodobnosti v oblastiach sociológie, politológie, ekonomiky, hier, technológie, porúch zariadení, havárií, medicíny, genetiky...
€ 14.19 € 11.72
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy občianskeho procesného práva
Základy občianskeho procesného práva
Ján Mazák
Publikácia Základy občianskeho procesného práva od profesora občianskeho práva a generálneho advokáta Súdneho dvora ES v Luxemburgu Jána Mazáka je učebným textom, je učebným textom, ktorý zohľadňuje viaceré významné skutočnosti. Predovšetkým je to vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, ktorý v súlade s čl. 7 ods. 2 Ústavy Sloven...
€ 43.00 € 35.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca
Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca
Amália Spitzová
Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely – výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. V predkladanej publikácii sú vybraté konkrétne príklady z praxe podnikateľov, usporiadané podľa predmetu účtovných prípadov. Tento spôsob usporiadania prináša používateľom ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu v proble...
€ 7.50 € 6.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Podnik a podnikanie - pracovný zošit
Podnik a podnikanie - pracovný zošit
Anna Neumannová a kol.
€ 12.50 € 10.33
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný čin podvodu
Trestný čin podvodu
Peter Šamko
Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie páchaných trestných činov. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť čo možno najpodrobnejší rozbor najmä znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 221 ods. 1 TZ, a to použitím rozhodovacej čin...
€ 17.10 € 14.13
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy manažmentu
Základy manažmentu
Mikuláš Sedlák
Autor vychádza z premisy, že základom súčasnej spoločnosti sú organizácie určené efektívne plniť rôzne špecifické ciele. Môžu ich dosiahnuť len využívaním poznatkov moderného manažmentu. Keďže rozhodujúcimi faktormi jeho formovania ako vednej disciplíny sú industrializácia a uplatňovanie národnej, resp. regionálnej kultúry v manažmente, ...
€ 13.11 € 11.00
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty
Zuzana Šidlová
Publikácia „Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011 – 2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty“ zrozumiteľným spôsobom približuje rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH vydané v rokoch 2011 a 2012, uverejnené v Zbierke rozhodnutí Súdneho dvora a Všeobecného súdu. Je prvou svojho druhu publikovanou v slovens...
€ 16.80 € 8.19
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stratégia a strategický manažment
Stratégia a strategický manažment
Jozef Papula
V druhom, upravenom vydaní úspešnej publikácie autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií , ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť ostatných v myslení – vidieť to, čo iní nevidia, a pochopiť skôr ako ostatní, od čoho závisia úspechy v...
€ 17.00 € 14.27
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy práva informačných technológií
Základy práva informačných technológií
Martin Maisner a kolektív
Publikácia načrtáva rôzne oblasti práva informačných technológií, pričom snahou autorov bolo čo najkomplexnejšie obsiahnuť tento novodobý fenomén. Je koncipovaná ako praktický materiál, ktorý má poskytnúť základnú orientáciu v odbore práva informačných technológií. Cieľom autorského kolektívu bolo okrem iného reflektovať slovenskú právnu úp...
€ 20.00 € 4.96
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy manažmentu, 2. vydanie
Základy manažmentu, 2. vydanie
Mikuláš Sedlák
Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku. Proces manažmentu chápe ako komplexný, viacdimenzionálny systém, čiže ako syntézu manažérskych funkcií, rozhodovania a informačného procesu. Z manažérskych funkcií, ktoré sú jadrom manažmentu, je stredom po...
€ 14.30 € 7.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Školská mediácia
Školská mediácia
Dušana Bieleszová
Formovanie tímu je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú znalosť podmienok školy, požiadaviek rodičov, poznania profesionálnych a osobných preferencií pedagógov ako aj znalosť potrieb širšieho prostredia vzdelávania. Učitelia potrebujú nielen vzájomnú podporu, ale aj súťaž ideí na zvládanie mimoriadnych situácií. Situácie, kedy...
€ 7.96 € 6.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stručný prehľad dejín ekonomických teórií
Stručný prehľad dejín ekonomických teórií
Ján Lisý a kol.
V záujme efektívneho zvládnutia zložitých problémov ekonómie je potrebné oboznámiť sa s tým, akým vývojom prešlo ekonomické myslenie a ktoré smery a autori najvýznamnejšie ovplyvnili obsah a charakter súčasnej ekonómie. Publikácia v stručnosti oboznamuje so základnými prúdmi, smermi a školami ekonomického myslenia. Súčasťou text...
€ 7.00 € 3.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Praktické prípady z práva duševného vlastníctva, 2 vyd.
Praktické prípady z práva duševného vlastníctva, 2 vyd.
Zuzana Adamová
Cvičebnica z predmetu právo duševného vlastníctva je na Slovensku ojedinelá a prvá svojho druhu. V prostredí slovenského právnického vzdelávania nemá dosiaľ obdobu. Cvičebnica pozostáva z tridsiatich dvoch prípadových štúdií, ktoré dopĺňajú základné úlohy pre riešiteľa daného prípadu, pomocné otázky slúžiace na správne smerovanie pri riešení základ...
€ 7.00 € 5.87
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pozvanie do znalostnej spoločnosti
Pozvanie do znalostnej spoločnosti
Jozef Kelemen a kolektív
Publikácia stručne načrtáva cestu, ktorou prešli určité oblasti vedy, techniky a kultúry, kým sa ľudstvo dopracovalo k informačným technológiám významne určujúcim charakter spoločnosti. V jednotlivých kapitolách sa zameriava na tzv. dolovanie poznatkov z dát, t. j. načrtnutiu postupov, ktoré umožňujú z rozsiahlych báz dát uchovávaný...
€ 16.43 € 13.78
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Organizačná kultúra
Organizačná kultúra
Anna Kachaňáková
Publikácia poskytuje univerzálne poznatky o formovaní a implementovaní organizačnej kultúry. Venuje sa základným pojmom, definíciám a kategóriám, postupne prechádza k riadeniu zmeny organizačnej kultúry a jej postaveniu v stratégii organizácie, personálnemu manažmentu až po organizačnú kultúru medzinárodných spoločností. Zameriava ...
€ 10.49 € 8.67
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Oceňovanie ako jeden z kľúčových problémov vykazovania informácií o podnikovom hospodárení
Oceňovanie ako jeden z kľúčových problémov vykazovania informácií o podnikovom hospodárení
Miroslav Škoda
Monografia nastoľuje základné otázky týkajúce sa oceňovania a prináša nový pohľad na mnoho známych skutočností. Zameriava sa na dva základné vedecké problémy súvisiace s oceňovaním. Prvým problémom je oceňovanie vo vlastných nákladoch, do ktorého je v prípade každej účtovnej jednotky vnášaná značná miera subjektivity. Druhým problémom je použiti...
€ 10.00 € 3.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občiansky súdny poriadok s judikatúrou január 2013
Občiansky súdny poriadok s judikatúrou január 2013
Publikácia Občiansky súdny poriadok s judikatúrou spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci, je jednou z viacerých publikácií edície nazvanej IUSTITIA. Publikácie z tejto edície obsahujú znenia predpisu v časovom pásme päť rokov spätne od účinnosti poslednej novely. Netradičná forma spracova...
€ 14.00 € 3.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manažment II
Manažment II
Mária Seková a kolektív
Cieľom tejto časti učebníc manažmentu je charakterizovať problematiku práce s ľuďmi v pracovnom procese; vysvetliť úlohu manažéra v manažmente ľudských zdrojov; priblížiť čitateľovi klasické a nové prístupy k vedeniu ľudí a ich úskalia; vysvetliť podstatu pracovnej motivácie, základné teórie pracovnej motivácie a nové trendy v moti...
€ 13.00 € 10.74
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Makroekonomická rovnováha a nerovnováha
Makroekonomická rovnováha a nerovnováha
Ján Lisý a kolektív
Monografia sa zaoberá predovšetkým teóriami hlavného prúdu ekonómie, ktorý vysvetľuje vytváranie rovnovážnych a nerovnovážnych situácií v ekonomike sofistikovaným spôsobom. Vysvetľuje ich matematickú a grafickú interpretáciu, modely analyzuje, porovnáva a ilustruje ich aplikovateľnosť na reálnu ekonomiku. Z matematických ek...
€ 12.70 € 8.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Komplexné manažérstvo kvality
Komplexné manažérstvo kvality
Iveta Paulová
Predkladaná odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde autorka zároveň zachytila aj najnovšie trendy v metodike a filozofii TQM. Podrobne je vysvetlená história a podstata normatívneho zabezpečenia systémov manažérstva kvality vrátane analýzy normy ISO 9001:2008 a ...
€ 10.50 € 8.67
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatúra vo veciach daňového práva
Judikatúra vo veciach daňového práva
Ivan Rumana
Publikácia „Judikatúra vo veciach daňového práva“ je novinkou z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA Edition, spol. s r. o. Obsahuje konkrétne príklady zo súdnej praxe. Je zameraná na tri oblasti daňového práva, a to na správu daní, daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov. Obsahom publikácie sú súdne rozhodnutia, ktoré sudc...
€ 21.50 € 8.19
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európska únia alebo Federácia národných štátov?
Európska únia alebo Federácia národných štátov?
Jozef Mihalik
V publikácii sa autor zasadzuje za formovanie európskeho modelu sociálno-ekonomického rozvoja vyúsťujúceho do európskej federácie národných štátov realizovaním politickej únie paralelne s bankovou, finančnou, fiškálnou a hospodárskou úniou. Vo svojich prístupoch a metódach ponúka možné riešenie finančnej, hospodárskej, sociálnej, zam...
€ 15.99 € 13.41
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS
Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS
Peter Krištofík
Publikácia Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS poskytuje komplexný pohľad na účtovníctvo podniku vedené v súlade s princípmi IFRS. Jej cieľom je tiež poukázať na vzájomné prepojenie finančného účtovníctva a finančného riadenia, pre ktorého potreby predovšetkým slúžia účtovné informácie. Publikácia je rozdelená na päť častí, ktoré lo...
€ 15.29 € 14.20
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Podnikateľské riziko
Podnikateľské riziko
Daniela Rybárová
Publikácia sa venuje podstate a významu rizika v podnikateľskej činnosti, rozdeleniu rizika podľa jeho charakteru, spôsobu zaobchádzania a možnosti vplyvu, analýze postupnosti krokov riadenia rizika. Takisto sa zaoberá filozofiou, stratégiou, politikou, plánovaniu, úlohám, zodpovednosti a budovaniu kultúry rizik...
€ 10.00 € 9.29
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Základy občianskeho procesného práva
Základy občianskeho procesného práva
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 11.75 € 10.90
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Praktické prípady z práva duševného vlastníctva
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 11.75 € 10.90
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Kriminalistika
Kriminalistika
Viktor Porada
Aj keď je kriminalistika všeobecne uznávaná ako samostatné vedné odvetvie, predsa je kriminalistická teória a kriminalistická aplikačná prax ovplyvňovaná aj platným trestným právom. Predkladaná učebnica je prvou učebnicou kriminalistiky v Slovenskej republiky, ktorá reflektuje relevantné ustanovenia rekodifikovaných trestnoprávnych ...
€ 27.72 € 2.95
Vypredané.
Obrázok - Finančný manažment
Finančný manažment
Jozef Kráľovič
Štvrté, prepracované a doplnené vydanie zbierky príkladov je z hľadiska štruktúry a obsahu orientované tak, aby jednotlivé tematické okruhy nadväzovali na rovnomennú vysokoškolskú učebnicu a tvorili spolu logický celok. Každý tematický okruh obsahuje stručný teoreticko-metodický výklad, súbor riešených a neriešenýc...
€ 8.80 € 1.00
Vypredané.
Obrázok - Cestovný ruch
Cestovný ruch
Juraj Borovský
Publikácia poskytuje podnikateľom v cestovnom ruchu, študentom, ale aj všetkým záujemcom o cestovný ruch nielen obsiahle informácie o vývojových tendenciách svetového turistického ruchu, ale aj systémový pohľad na rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.
€ 12.61 € 1.36
Vypredané.
Obrázok - Dejiny politickej a právnej filozofie
Dejiny politickej a právnej filozofie
Alexandra Krsková
Publikácia systematicky a zrozumiteľne sprostredkúva poznatky o základných smeroch uvažovania o štáte a práve v európskej histórii. Autorku k nej priviedlo úsilie lepšie pochopiť duchovnú dimenziu európskej integrácie, hodnoty, ktoré sa rodili medzi antickým Olympom, židovským Sinajom a kresťanskou Golgotou, aby sa ...
€ 13.00 € 1.39
Vypredané.
Obrázok - Analýza účtovnej závierky
Analýza účtovnej závierky
Anna Šlosárová
Vysokoškolská učebnica rieši problematiku účtovnej závierky komplexne, pričom v konkrétnych oblastiach sa zameriava na analýzu v podnikateľskej účtovnej jednotke. Všeobecne charakterizuje účtovnú závierku a vysvetľuje podstatu bilančnej politiky účtovnej jednotky. Ďalej sa podrobne analyzujú uzávierkové operácie s dôrazom na ú...
€ 22.57 € 2.38
Vypredané.
Obrázok - Podnikové financie - učebnica
Podnikové financie - učebnica
Karol Vlachynský
Publikácia siedmich vysokoškolských učiteľov s dlhodobými praktickými aj pedagogickými skúsenosťami zahŕňa základné témy disciplíny podnikové financie, ktorými sú všeobecné princípy finančného riadenia podniku, potreba kapitálu a jeho štruktúry, spôsoby získavania kapitálu podniku, umiestňovanie kapitálu do dlhodobého a obežného majet...
€ 25.00 € 1.22
Vypredané.
Obrázok - Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť)
Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť)
Ján Klučka
V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá, kodifikácia medzinárodného práva, zodpovednosť a sankcie v medzinárodnom práve). V pätnástich kapi...
€ 15.00 € 2.66
Vypredané.
Obrázok - Zbierka príkladov z mikroekonómie
Zbierka príkladov z mikroekonómie
Eleonora Fendeková
Predložená publikácia si kladie za cieľ sprístupniť študentom v relatívne kompaktnej a tematicky štruktúrovanej forme príklady a cvičenia, ktoré vhodným spôsobom dopĺňajú prednášky z mikroekonómie. Okrem riešených príkladov na rôznej úrovni zložitosti sú v zbierke uvedené aj nevyriešené zadania príkladov, ako aj kontrolné otázky na z...
€ 9.99 € 1.49
Vypredané.
1
2
3
4
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 126 produktov na 4 stranách.

Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.39€ 13.50
Kniha - Recepty na chudnutie 1
€ 21.10€ 27.99
Kniha - Modlitebná knižka pre deti
€ 3.04€ 4.00
Kniha - Mama a syn
€ 6.02€ 7.90
Kniha - Kardinál Jozef Tomko
€ 34.54€ 44.50
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Tary: příběh parkouristy
€ 11.04€ 14.49
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.41€ 8.50
Kniha - Samopal vz. 58
€ 8.30€ 11.00
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Karel Gott zůstal svůj
€ 13.95€ 14.05
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Pád Gondolinu
€ 11.79€ 14.01
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 23.00
Kniha - Strom života našej rodiny
€ 18.98€ 24.90
Kniha - Čítaj mi pred spaním
€ 3.11€ 4.00
Kniha - Poskladaj si tyranosaura
€ 5.95€ 7.90
Kniha - Hovoriaca farma
€ 8.34€ 10.95
Kniha - Mafiánska poprava?
€ 11.95€ 13.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Peppa Pig - Hravá knižka
€ 8.95€ 11.99
Kniha - Zmŕtvychvstanie: Revenant
€ 1.89€ 1.90
Kniha - Maľovaná abeceda
€ 5.95€ 7.80
Kniha - Sapiens
€ 15.00€ 19.90
Kniha - Pivařka 2
€ 19.95€ 13.46
Kniha - Obklopený idiotmi
€ 10.47€ 13.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.77€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.60€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!