+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť)
Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť)
Ján Klučka
V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá, kodifikácia medzinárodného práva, zodpovednosť a s...
€ 15.00 € 6.25
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pravdepodobnosť a kombinatorika
Pravdepodobnosť a kombinatorika
Ján Kováčik
Uvedomiť si existenciu pravdepodobnosti znamená byť ohrozený len polovicou toho, čo nám prinesie osud. Publikácia poukazuje na fenomén pravdepodobnosti v našom živote - prezentuje použitie počtu pravdepodobnosti v oblastiach sociológie, politológie, ekonomiky, hier, technológie, porúch zariadení...
€ 14.19 € 11.54
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Podnik a podnikanie - pracovný zošit
Podnik a podnikanie - pracovný zošit
Anna Neumannová a kol.
€ 12.50 € 10.16
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobnostný rozvoj riaditeľa školy
Osobnostný rozvoj riaditeľa školy
Mária Pisoňová
Cieľom publikácie je podrobnejšie rozpracovať východiská a determinanty osobnostného rozvoja riaditeľa školy vzhľadom na výsledky prezentovaného výskumu, ktorý je súčasťou monografie. Zdôrazňuje postulujúce oblasti riadenia školskej organizácie z pohľadu rozdielnosti pohlaví a z aspektu základný...
€ 11.00 € 8.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Automobil v podnikaní 1
Automobil v podnikaní 1
kolektív autorov
Publikácia je dielom kolektívu autorov, odborníkov z praxe, ktorí na základe svojich praktických skúseností spracovali prehľadnou formou problematiku používania motorového vozidla v podnikaní. Obsahuje široké spektrum otázok, ktoré sú prehľadne rozdelené do jednotlivých kapitol. Každá kapitola z...
€ 12.35 € 10.18
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európska únia alebo Federácia národných štátov?
Európska únia alebo Federácia národných štátov?
Jozef Mihalik
V publikácii sa autor zasadzuje za formovanie európskeho modelu sociálno-ekonomického rozvoja vyúsťujúceho do európskej federácie národných štátov realizovaním politickej únie paralelne s bankovou, finančnou, fiškálnou a hospodárskou úniou. Vo svojich prístupoch a metódach ponúka možné riešenie ...
€ 15.99 € 13.18
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy marketingu
Základy marketingu
Viera Cibáková
Publikácia poskytuje komplexný pohľad na základné marketingové činnosti, ktoré musia súčasné podniky v podmienkach narastajúceho konkurenčného prostredia, procesov globalizácie, rozvoja informačných technológií a rastúcich požiadaviek zákazníkov nevyhnutne uplatňovať vo svojom podnikaní. Je rozd...
€ 8.64 € 6.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatúra vo veciach daňového práva
Judikatúra vo veciach daňového práva
Ivan Rumana
Publikácia „Judikatúra vo veciach daňového práva“ je novinkou z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA Edition, spol. s r. o. Obsahuje konkrétne príklady zo súdnej praxe. Je zameraná na tri oblasti daňového práva, a to na správu daní, daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov. Obsahom publiká...
€ 21.50 € 17.72
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodné právo
Obchodné právo
Jozef Suchoža
Koncepcia predkladanej publikácie, ktorú zvolil autorský team a ktorú pri spracovaní diela sa usiloval aj presadzovať, pôvodne vychádzala zo zámeru spracovať vysokoškolskú učebnicu obchodného práva, a to ako štandardnú pre potreby študentov práv. Dielo, čo do štruktúry, je rozdelené do troch ce...
€ 49.00 € 39.71
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Personálny manažment
Personálny manažment
Anna Kachaňáková
Obsah publikácie zohľadňuje komplexné zabezpečenie funkcií personálneho manažmentu a ich systémové prepojenie na riadenie organizácie. V jednotlivých kapitolách je objasnená podstata, obsah a metodické nástroje uplatňovania príslušnej funkcie personálneho manažmentu. Čitateľovi zároveň približuj...
€ 6.05 € 3.10
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný čin podvodu
Trestný čin podvodu
Peter Šamko
Publikácia poskytuje vyčerpávajúci výklad znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu ako jedného z najčastejšie páchaných trestných činov. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť čo možno najpodrobnejší rozbor najmä znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 221 ods. ...
€ 17.10 € 13.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stručný prehľad dejín ekonomických teórií
Stručný prehľad dejín ekonomických teórií
Ján Lisý a kol.
V záujme efektívneho zvládnutia zložitých problémov ekonómie je potrebné oboznámiť sa s tým, akým vývojom prešlo ekonomické myslenie a ktoré smery a autori najvýznamnejšie ovplyvnili obsah a charakter súčasnej ekonómie. Publikácia v stručnosti oboznamuje so základnými prúdmi, smermi a školami ek...
€ 7.00 € 3.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pozvanie do znalostnej spoločnosti
Pozvanie do znalostnej spoločnosti
Jozef Kelemen a kolektív
Publikácia stručne načrtáva cestu, ktorou prešli určité oblasti vedy, techniky a kultúry, kým sa ľudstvo dopracovalo k informačným technológiám významne určujúcim charakter spoločnosti. V jednotlivých kapitolách sa zameriava na tzv. dolovanie poznatkov z dát, t. j. načrtnutiu postupov, ktoré umo...
€ 16.43 € 13.54
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Makroekonomická rovnováha a nerovnováha
Makroekonomická rovnováha a nerovnováha
Ján Lisý a kolektív
Monografia sa zaoberá predovšetkým teóriami hlavného prúdu ekonómie, ktorý vysvetľuje vytváranie rovnovážnych a nerovnovážnych situácií v ekonomike sofistikovaným spôsobom. Vysvetľuje ich matematickú a grafickú interpretáciu, modely analyzuje, porovnáva a ilustruje ich aplikovateľnosť na reálnu ...
€ 12.70 € 8.06
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy manažmentu
Základy manažmentu
Mikuláš Sedlák
Autor vychádza z premisy, že základom súčasnej spoločnosti sú organizácie určené efektívne plniť rôzne špecifické ciele. Môžu ich dosiahnuť len využívaním poznatkov moderného manažmentu. Keďže rozhodujúcimi faktormi jeho formovania ako vednej disciplíny sú industrializácia a uplatňovanie národne...
€ 13.11 € 10.80
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy občianskeho procesného práva
Základy občianskeho procesného práva
Ján Mazák
Publikácia Základy občianskeho procesného práva od profesora občianskeho práva a generálneho advokáta Súdneho dvora ES v Luxemburgu Jána Mazáka je učebným textom, je učebným textom, ktorý zohľadňuje viaceré významné skutočnosti. Predovšetkým je to vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, kt...
€ 43.00 € 34.88
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stratégia a strategický manažment
Stratégia a strategický manažment
Jozef Papula
Autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií , ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť ostatných v myslení – vidieť to, čo iní nevidia, a pochopiť skôr ako ostatní, od čoho závisia úspechy v budúcnosti. Ús...
€ 16.99 € 13.68
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ekonomika verejného sektora
Ekonomika verejného sektora
Elena Beňová a kolektív
Publikácia nadväzuje na rovnomennú učebnicu, ktorá sa pokúsila zhrnúť tradičné teoretické poznatky o verejnom sektore a princípoch jeho fungovania. S dôrazom na medzinárodný aspekt verejného záujmu ponúka pohľad na vybrané odvetvia verejného sektora v podmienkach Slovenskej republiky. Rozsah a n...
€ 4.95 € 2.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stratégia a strategický manažment
Stratégia a strategický manažment
Jozef Papula
V druhom, upravenom vydaní úspešnej publikácie autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií , ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť ostatných v myslení – vidieť to, čo iní nevidia, a pochopiť skôr ako os...
€ 17.00 € 14.01
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy práva informačných technológií
Základy práva informačných technológií
Martin Maisner a kolektív
Publikácia načrtáva rôzne oblasti práva informačných technológií, pričom snahou autorov bolo čo najkomplexnejšie obsiahnuť tento novodobý fenomén. Je koncipovaná ako praktický materiál, ktorý má poskytnúť základnú orientáciu v odbore práva informačných technológií. Cieľom autorského kolektívu b...
€ 20.00 € 4.87
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy manažmentu, 2. vydanie
Základy manažmentu, 2. vydanie
Mikuláš Sedlák
Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku. Proces manažmentu chápe ako komplexný, viacdimenzionálny systém, čiže ako syntézu manažérskych funkcií, rozhodovania a informačného procesu. Z manažérskych funkcií, ktoré sú...
€ 14.30 € 6.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Praktické prípady z práva duševného vlastníctva, 2 vyd.
Praktické prípady z práva duševného vlastníctva, 2 vyd.
Zuzana Adamová
Cvičebnica z predmetu právo duševného vlastníctva je na Slovensku ojedinelá a prvá svojho druhu. V prostredí slovenského právnického vzdelávania nemá dosiaľ obdobu. Cvičebnica pozostáva z tridsiatich dvoch prípadových štúdií, ktoré dopĺňajú základné úlohy pre riešiteľa daného prípadu, pomocné ot...
€ 7.00 € 5.77
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Organizačná kultúra
Organizačná kultúra
Anna Kachaňáková
Publikácia poskytuje univerzálne poznatky o formovaní a implementovaní organizačnej kultúry. Venuje sa základným pojmom, definíciám a kategóriám, postupne prechádza k riadeniu zmeny organizačnej kultúry a jej postaveniu v stratégii organizácie, personálnemu manažmentu až po organizačnú kultúru m...
€ 10.49 € 8.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občiansky súdny poriadok s judikatúrou január 2013
Občiansky súdny poriadok s judikatúrou január 2013
Publikácia Občiansky súdny poriadok s judikatúrou spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci, je jednou z viacerých publikácií edície nazvanej IUSTITIA. Publikácie z tejto edície obsahujú znenia predpisu v časovom pásme päť rokov spätne od účinnosti poslednej ...
€ 14.00 € 3.39
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manažment III
Manažment III
Ján Závadský a kolektív
Množstvo rôznych manažérskych koncepcií orientovaných na zvyšovanie efektívnosti riadenia často zahlcuje nielen manažérov, ale vytvára aj nehomogénne subsystémy riadenia v rámci organizácie. Cieľom vysokoškolskej učebnice je prezentovať dva základné modely smerujúce k systémovému prístupu k mana...
€ 14.00 € 3.83
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manažment II
Manažment II
Mária Seková a kolektív
Cieľom tejto časti učebníc manažmentu je charakterizovať problematiku práce s ľuďmi v pracovnom procese; vysvetliť úlohu manažéra v manažmente ľudských zdrojov; priblížiť čitateľovi klasické a nové prístupy k vedeniu ľudí a ich úskalia; vysvetliť podstatu pracovnej motivácie, základné teórie pra...
€ 13.00 € 10.51
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manažment I
Manažment I
Dagmar Kokavcová a kolektív
Prvá časť trilógie učebníc manažmentu reprezentuje snahu autorov vysvetliť a zdôvodniť význam a postavenie manažmentu, charakterizovať jeho vývoj a naznačiť budúce smerovanie. Uvádza čitateľa do problematiky manažérskej práce, vymedzuje základné manažérske funkcie a vysvetľuje ich aplikáciu v ...
€ 11.00 € 8.87
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Komplexné manažérstvo kvality
Komplexné manažérstvo kvality
Iveta Paulová
Predkladaná odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde autorka zároveň zachytila aj najnovšie trendy v metodike a filozofii TQM. Podrobne je vysvetlená história a podstata normatívneho zabezpečenia systémov manažérstva kvality vrát...
€ 10.50 € 8.49
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS
Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS
Peter Krištofík
Publikácia Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS poskytuje komplexný pohľad na účtovníctvo podniku vedené v súlade s princípmi IFRS. Jej cieľom je tiež poukázať na vzájomné prepojenie finančného účtovníctva a finančného riadenia, pre ktorého potreby predovšetkým slúžia účtovné inform...
€ 15.29 € 12.83
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Praktické prípady z práva duševného vlastníctva
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 11.75 € 9.86
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Podnikateľské riziko
Podnikateľské riziko
Daniela Rybárová
Publikácia sa venuje podstate a významu rizika v podnikateľskej činnosti, rozdeleniu rizika podľa jeho charakteru, spôsobu zaobchádzania a možnosti vplyvu, analýze postupnosti krokov riadenia rizika. Takisto sa zaoberá filozofiou, stratégiou, politikou, plánovaniu, úlohám, zodpovednosti a budova...
€ 10.00 € 8.40
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Základy občianskeho procesného práva
Základy občianskeho procesného práva
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 11.75 € 9.86
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Finančný manažment
Finančný manažment
Jozef Kráľovič
Štvrté, prepracované a doplnené vydanie zbierky príkladov je z hľadiska štruktúry a obsahu orientované tak, aby jednotlivé tematické okruhy nadväzovali na rovnomennú vysokoškolskú učebnicu a tvorili spolu logický celok. Každý tematický okruh obsahuje stručný teoreticko-metodický výklad, súbor ri...
€ 8.80 € 2.49
Vypredané.
Obrázok - Regionálna ekonómia a politika
Regionálna ekonómia a politika
Milan Buček
Po desaťročí používania zahraničných učebníc, v ktorých, samozrejme, absentovali slovenské regionálne problémy a slovenská regionálna politika, prináša autorský kolektív z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja EU v Bratislave pôvodnú vysokoškolskú učebnicu tohto zamerania na EU v Bratis...
€ 11.00 € 3.16
Vypredané.
Obrázok - Cestovný ruch
Cestovný ruch
Juraj Borovský
Publikácia poskytuje podnikateľom v cestovnom ruchu, študentom, ale aj všetkým záujemcom o cestovný ruch nielen obsiahle informácie o vývojových tendenciách svetového turistického ruchu, ale aj systémový pohľad na rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.
€ 12.61 € 3.58
Vypredané.
Obrázok - Ekonómia a životné prostredie
Ekonómia a životné prostredie
Eva Romančíková
Problematika životného prostredia je v súčasnosti predmetom výskumu viacerých vedeckých disciplín. Vedci z celého sveta vyslovujú vážne varovania, volajúc po zmene prístupov k prírode, jej ochrane a zachovaniu. Ekonomická veda v kontexte prebiehajúcich procesov má povinnosť prispieť k riešeniu p...
€ 8.25 € 2.36
Vypredané.
Obrázok - Podnikové financie – zbierka príkladov
Podnikové financie – zbierka príkladov
Elena Fetisovová
Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol.: Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické východiská danej problematiky, na ktorú nadväzujú riešené a neriešené príklady. V oblasti teórie vychádza z najnovších poznatko...
€ 7.30 € 2.12
Vypredané.
Obrázok - Zasielateľstvo a logistické činnosti
Zasielateľstvo a logistické činnosti
Bibiána Buková
V súčasnom podnikateľskom prostredí rastie potreba zefektívniť celkovú činnosť v podnikoch. Jednou z alternatív je aj cesta outsourcingu. Obstaranie prepravy a s tým súvisiacich služieb patrí k outsourcingovým činnostiam, ktoré zabezpečujú zasielatelia. Publikácia sa zaoberá zasielateľskými čin...
€ 13.97 € 4.00
Vypredané.
Obrázok - Mikroekonomická analýza
Mikroekonomická analýza
Michal Fendek
Cieľom vysokoškolskej učebnice je sprostredkovať kvantitatívny pohľad na štúdium mikroekonómie. Autor prezentuje najskôr teoretickú koncepciu mikroekonomického modelu trhovej rovnováhy medzi subjektom dopytu – spotrebiteľom a subjektom ponuky – firmou. Potom upriamuje pozornosť na modelovanie sp...
€ 21.60 € 6.17
Vypredané.
Obrázok - Trestný zákon - Stručný komentár
Trestný zákon - Stručný komentár
Harald Stiffel
Trestný zákon Stručný komentár: Komentár k trestnému zákonu, ktorý svojim obsahom a štruktúrou zohľadňuje predovšetkým potreby súdnej praxe. Odkazy na právne predpisy a judikatúru zodpovedajú právnemu stavu k 1.novembru 2010. Slovenský text
€ 38.00 € 10.84
Vypredané.
1
2
3
4
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 126 produktov na 4 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 6.96€ 9.35
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 11.06€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Stranger Things - Temný experiment
€ 12.26€ 16.40
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Škola noci 11: Odhalená
€ 0.32€ 14.05
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - 60 dní k novej postave
€ 14.87€ 19.90
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
Kniha - Okamžiky štěstí
€ 13.90€ 16.45
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 11.06€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.