+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Nové krovy
Nové krovy
Lubomír Jelínek
Téma dřevěných krovů je žádaným tématem pro stavební praxi. Na konstrukci dřevěných krovů jsou dnes kladeny nové požadavky v souvislosti s využitím podkrovních prostorů jak u novostaveb, tak u stávajících budov. Z nedostatečné znalosti při navrhování krovů dochází v praxi k chybám, které mohou ...
€ 18.80 € 15.91
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobnosti stavitelství
Osobnosti stavitelství
Petr Zázvorka
Kniha obsahující pětapadesát životních příběhů osobností českého stavitelství se snaží ukázat, kdo jsou hlavní historičtí strůjci podoby tohoto odvětví v současnosti, dobu, v níž žili a situace, se kterými se museli vyrovnávat. Ať už jde o vysokoškolské profesory, výzkumníky, vynálezce, projekta...
€ 27.26 € 22.08
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Otvory v panelových domech
Otvory v panelových domech
Jiří Witzany
Publikace obsahuje čtyři části: 1. Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov (Witzany). 2. Zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov (Witzany). 3. Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav (Vrba). 4. Doporučený postup zři...
€ 14.40 € 11.87
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Příprava vápenných malt v péči o stavební památky
Příprava vápenných malt v péči o stavební památky
Dagmar Michoinová
Publikace pojednává o přípravě staveništní vápenné malty cíleně pro potřeby památkové péče a profesionální údržby a obnovy historických fasád s vápennými omítkami. Je příspěvkem k znovu oživení již téměř zapomenuté tradiční řemeslné dovednosti přípravy a používání staveništních nehydraulických v...
€ 5.28 € 4.07
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Technologie stavby vozovek
Technologie stavby vozovek
Jan Zajíček
Technologie stavby vozovek se zabývá zdánlivě jednoduchou otázkou z čeho a jak vozovku postavit. To znamená zvládnutí znalostí o zeminách, materiálech, výrobě stavebních směsí, úpravě podloží, provádění konstrukčních vrstev a zajištění veškeré kontrolní činnosti. Samostatnou kapitolou je navrhov...
€ 22.56 € 18.59
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - 100 staletých mostů
100 staletých mostů
Petr Vlček
Průvodce po malých i velkých českých i nečeských mostech, starých sto a více let, zdobících města a vesnice, hrady i zámky. Publikace obsahuje fotografie, technická a historická data i navigační souřadnice.
€ 25.38 € 20.73
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Historie předpjatého betonu
Historie předpjatého betonu
Jan Vítek
Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do 90. let 20. století. Je rozdělena do 13 kapitol, které se týkají např. počátků předpjatého betonu, mostů z prefabrikovaných nosníků, monolitických i segmentových, průmyslových a pozemních staveb, vozovek, výrobků...
€ 24.44 € 19.96
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hygienické předpisy ve výstavbě
Hygienické předpisy ve výstavbě
Zuzana Mathauserová
Základní požadavky na stavbu vycházejí ze zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a stavební vyhlášky č. 268/2009 Sb., ale podrobné požadavky na stavbu a na kvalitu vnitřního prostředí staveb ve vztahu k člověku vždy rozpracovávaly příslušné hygienické předpisy. Ty byly po roce 2000 nahrazeny ...
€ 5.42 € 4.17
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Navrhování zděných konstrukcí příručka k ČSN EN 1996-1-1
Navrhování zděných konstrukcí příručka k ČSN EN 1996-1-1
Pavel Košatka
Navrhování zděných kcí.Příručka k ČSN EN 1996-1-1 – Příručka v teoretické části seznamuje s novým názvoslovím a určováním mechanických vlastností jednotlivých složek zdiva, tj. zdicích prvků a malty, které jsou nezbytné pro výpočet mechanických vlastností výsledného produktu – zdiva. Stanovené p...
€ 21.09 € 16.22
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. (15. vy
Kolektív
15. aktualizované vydání publikace obsahuje zkušební otázky, které jsou uspořádané do 18 oborů. Soubor otázek a ověřených odpovědí může sloužit ne jen jako pomůcka pro přípravu ke zkoušce, ale i jako příručka při řešení každodenních problémů ve stavební praxi. Kromě souboru zkušebních otázek, o...
€ 12.46 € 10.22
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Diagnostika dřevěných konstrukcí
Michal Kloiber
Publikace je určena pro všechny odborníky zabývající se dřevěnými konstrukcemi jak v historických budovách, tak i v nových konstrukcích, při zjišťování závad a biotického a abiotického napadení. Publikace se věnuje podmínkám a postupům diagnostiky, neinvazním i invazivním metodám a doporučením n...
€ 18.33 € 15.11
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově
Konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově
Václav Girsa a kolektív
Výpravná barevná publikace, věnovaná nedávno dokončené konzervaci Jižní fasády Horního hradu v komplexu staveb českokrumlovského hradu a zámku, které jsou spolu s historickým centrem města národní kulturní památkou a jsou zapsány na seznamu památek UNESCO. Restaurátorské a konzervační zásahy byl...
€ 23.83 € 18.32
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Tepelná ochrana budov
Tepelná ochrana budov
Jiří Šála
Komentář je orientován na požadavky obsažené ve 2. části ČSN 73 0540. U každého požadavku je vysvětlen jeho význam, vazby na navazující normy či předpisy a širší souvislosti. Publikace je souborem poznatků k problematice hodnocení tepelně technických, stavebně energetických, ale i základních hyg...
€ 14.00 € 10.77
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Moderní beton
Moderní beton
Mario Collepardi
Kniha "Moderní beton" je moderní z několika pohledů: Všímá si současného betonu, tedy betonu, ve kterém je často jen malý podíl portlandského cementu a vysoký podíl latentně hydraulických nebo pucolánových příměsí (vysokopecní strusky, popílku,…) nebo víceméně inertních látek (mletý vápenec). Ve...
€ 44.70 € 34.08
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dopravní stavby - Systém jakosti 2018 (DVD)
Dopravní stavby - Systém jakosti 2018 (DVD)
Fiona Hill
DVD Dopravní stavby Ministerstva dopravy ČR v oboru pozemních komunikací upravuje a sjednocuje požadavky orgánů a organizací silniční správy na hospodárnost, jakost, životnost a bezpečnost prací u staveb pozemních komunikací. Je tvořen všeobecnými obchodními, kvalitativními a technickými podmínk...
€ 169.20 € 136.94
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Příprava vápenných malt v péči o stavební památky. 2. vydání
Příprava vápenných malt v péči o stavební památky. 2. vydání
Dagmar Michoinová
Publikace pojednává o přípravě staveništní vápenné malty cíleně pro potřeby památkové péče a profesionální údržby a obnovy historických fasád s vápennými omítkami. Je příspěvkem k znovu oživení již téměř zapomenuté tradiční řemeslné dovednosti přípravy a používání staveništních nehydraulických v...
€ 7.70 € 6.30
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Navrhování nosných konstrukcí
Navrhování nosných konstrukcí
Karel Lorenz
Navrhování nosných konstrukcí je publikace určena především pro projektanty, ale ne jenom pro ně. Záměrem autora bylo poskytnout souhrnnou pomůcku pro navrhování konstrukcí, která usnadní provedení konstrukčního návrhu tím, že umožní předběžný návrh dimenzí nosných konstrukcí za použití relativn...
€ 21.00 € 17.31
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Tradiční vápenné omítky
Tradiční vápenné omítky
Václav Girsa
Záměrem autorů, kteří za dvacet let působení v oblasti ochrany památek a nashromáždili na desítkách historických staveb nepřeberné množství praktických poznatků, je nejen obohatit nepříliš obsáhlý soubor literatury, zabývající se konzervativním přístupem k péči o historické omítky. Nové poznatky...
€ 15.98 € 13.12
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stavební kniha 2014 - Stavby a stavbyvedoucí
Stavební kniha 2014 - Stavby a stavbyvedoucí
kolektiv autorů
Publikace je tradičně rozdělena do 3 oddílů. První oddíl je věnován prvním oficiálním statistickým výsledkům českého stavebnictví za rok 2013, zpracovaných pracovníky Českého statistického úřadu. Druhý oddíl je věnován potřebným informacím pro výkon povolání stavbyvedoucího – například problemat...
€ 25.30 € 19.29
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stavby a požáry
Stavby a požáry
Kolektív
První, statistická část, je věnována údajům o vývoji stavebnictví v roce 2014. Druhá odborná část, podává základní informace o stavbách, stavebních a navazujících konstrukcích a zařízeních z požárního hlediska. Analyzuje požadavky požární bezpečnosti staveb z pohledu historických i současných pr...
€ 25.43 € 19.38
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - České technické normy ve výstavbě
České technické normy ve výstavbě
Ludmila Kratochvílová
V roce 2002 připravilo IC ČKAIT první vydání publikace České technické normy ve výstavbě. Vydání této publikace, věnované především harmonizaci naší národní technické normalizace s normalizací evropskou, případně mezinárodní, si vyžádaly změny v postavení a úloze českých technických norem, evrop...
€ 13.68 € 10.52
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Navrhování hydromelioračních staveb
František Kulhavý
Publikace poskytuje informace pro investory, projektanty, dodavatele a uživatele plošných hydromelioračních staveb (odvodnění a závlah) se zaměřením na jejich víceúčelové využívání. Úvodní kapitoly jsou seřazeny podle fází investiční přípravy. Následují kapitoly věnované technickým koncepcím sta...
€ 33.00 € 25.16
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Normalizovaná úprava dokumentů
Normalizovaná úprava dokumentů
Marie Báčová a kol.
Základním požadavkem při tvorbě a psaní dokumentů jejich, terminologická, pravopisná, gramatická a grafická správnost. Vedle pravidel českého pravopisu se obsahu a formální úpravy dokumentů zpracovaných na počítači týká řada českých a mezinárodních technických norem (ČSN ISO). Některé obsahové a...
€ 8.78 € 6.76
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí
Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí
H.J. Blass
Norma pro navrhování dřevěných stavebních konstrukcí ČSN 73 1702 byla vydána v listopadu 2007 jako revize ČSN 73 1701 z 3.5.1983. Norma je modifikovaným překladem německé normy pro dřevěné konstrukce DIN 1052:2004, přičemž modifikace je zaměřena prakticky pouze na normativní dokumenty, které nej...
€ 27.70 € 21.61
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stavební kniha 2013
Stavební kniha 2013
€ 21.62 € 16.62
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavu T 06 B
Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavu T 06 B
Z hlediska tepelné techniky, stavební akustiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov
€ 45.14 € 34.41
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavu T 08 B
Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavu T 08 B
Z hlediska tepelné techniky, stavební akustiky, požární bezpečnosti a technického zařízení budov.
€ 27.59 € 21.03
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dějiny betonového stavitelství
Dějiny betonového stavitelství
Irena Seidlerová
€ 19.49 € 14.99
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zásady navrhování stavebních konstrukcí.
Zásady navrhování stavebních konstrukcí.
Milan Holický
Publikace je komentářem k základní normě, která se uplatňuje v celém souboru 58 norem Eurokódů. Norma ČSN EN 1990:2004 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí poskytuje pravidla pro kombinace zatížení v různých mezních stavech včetně příslušných doporučených hodnot dílčích součinitelů za...
€ 11.29 € 8.68
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vysokohodnotný beton
Vysokohodnotný beton
Pierre-Claude Aitcin
Autorem knihy je přední, světově známý odborník na výrobu a použití vysokohodnotných betonů, betonů ultravysokých pevností a na zpracování druhotných průmyslových surovin v betonu. Přednáší na Univerzitě v Sherbrookee v Kanadě. Kniha se zabývá vývojem a historií vysokohodnotných betonů, superpla...
€ 17.10 € 13.16
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Studie budov a konstrukcí ve větrných tunelech
Studie budov a konstrukcí ve větrných tunelech
Kolektív
Příručka inženýrské praxe má sloužit stavebním inženýrům, projektantům městských celků a všem, kteří přicházejí do pracovních kontaktů s modelovými zkouškami budov a konstrukcí a/nebo s vyhodnocením a s využitím dat získaných těmito zkouškami. Mnoho norem pro stavební praxi připouští tyto studie...
€ 22.80 € 17.54
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kontrolujeme provádění staveb
Kontrolujeme provádění staveb
kolektiv autorů
Stavební kniha se stala pravidelnou dubnovou ročenkou, vydávanou při příležitosti zahájení Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně. První část (34 str.) je věnována údajům o vývoji stavebnictví v roce 2009. Podle nové metodiky zjišťování ve statistice jsou zpracovány tabulky, grafy a komentáře ...
€ 23.94 € 18.41
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí
Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí
Jiří Studnička
Rozsah platnosti, navrhování podle mezních stavů, materiály, trvanlivost, analýza konstrukce, mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti, styčníky, plechobetonové desky, příklady návrhu.
€ 17.56 € 13.50
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stavební kniha 2009
Stavební kniha 2009
BACOVA,CURINOVA
Z obsahu: - Proměny bydlení - Stavebnictví a bytová výstavba v roce 2008 - Vlastnické bydlení a jeho nabídka na stavebním trhu v ČR - Financování staveb k bydlení - Nové energetické hodnocení budov - Doklady o vhodnosti stavebních výrobků pro stavbu
€ 12.00 € 9.23
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dřevěné konstrukce podle eurokódu 5
Dřevěné konstrukce podle eurokódu 5
Bohumil Koželouh
Tento druhý svazek STEP 2 - Navrhování detailů a nosných systémů (Přehled obsahu je v dále uvedené předmuvě k anglickému vydání) je zaměřena na praktické navrhování a konstrukční řešení a je do značné míry nezávislý na předpisech pro navrhování. Používání Eurokódu 5 je spojeno s celou řadou sou...
€ 18.89 € 14.52
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě
Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě
Zdeněk Matějka
Jednou z významných vlastností, které ovlivňují výslednou jakost budov a jejich jednotlivé části při realizaci i během užívání, je přesnost geometrických parametrů, zjednodušeně označovaná jako geometrická přesnost staveb. Hodnoty přesnosti geometrických parametrů ovlivňují významně nejen spotře...
€ 7.56 € 5.81
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - České a moravské pivovary
České a moravské pivovary
kolektiv autorů
Její první část je tradičně věnována údajům o stavebních pracích a investování v České republice v posledních letech, zejména v roce 2006. Přehled je zpracován formou komentáře, tabulek a grafů. Druhá odborná část Stavební knihy 2007 má podtitul České a moravské pivovary – stavební dědictví trad...
€ 10.92 € 8.54
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Dopravní stavby - systém jakosti X.
Dopravní stavby - systém jakosti X.
€ 205.20 € 157.85
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Vedení a dozory ve výstavbě 2007
Vedení a dozory ve výstavbě 2007
Podrobné vysvětlení pojmů státní dozor, odborné vedení provádění stavby, stavební dozor, autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka ve vazbě na příslušné právní předpisy (stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění, autorizační zákon). Dozory a dohled ve výstavbě je spol...
€ 10.00 € 7.83
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro zzhotovení dokumentace projektu a pro související výko
Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro zzhotovení dokumentace projektu a pro související výko
Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro dokumentaci projektu a pro související výkony ve výstavbě (VOP/VZS DOK) plní funkci doporučených smluvních (konzultačních) pomůcek ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku. VOP/VZS DOK respektují znění právních předpisů (stavebního zákona...
€ 10.00 € 7.83
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
1
2
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 70 produktov na 2 stranách.

Kniha - Tréning väzňa
€ 13.35€ 17.50
Kniha - Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Kniha - Dokonalá rasa
€ 15.41€ 19.69
Kniha - Ako nabrať svaly
€ 17.11€ 22.90
Kniha - Futbalový atlas sveta
€ 18.97€ 49.99
Kniha - Mikro macramé
€ 8.83€ 15.46
Kniha - Včely a jejich svět
€ 6.30€ 9.31
Kniha - Rok v našej záhrade
€ 10.60€ 26.59
Kniha - Čivava
€ 6.44€ 8.49
Kniha - Slovenský rok
€ 23.54€ 31.80
Kniha - Kronika peňazí na Slovensku
€ 30.09€ 39.90
Kniha - Záhrada pre úžitok
€ 6.81€ 8.95
Kniha - Tilda a dům hraček - dotisk
€ 11.65€ 15.46
Kniha - Fasciálny tréning
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Zlatý retriever
€ 1.51€ 2.00
Kniha - Joga Namaslay
€ 20.50€ 26.90
Kniha - Strečing - anatómia
€ 12.23€ 16.49
Kniha - Kone
€ 25.08€ 34.90
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.40€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 24.31€ 31.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Sapiens
€ 13.37€ 17.90
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Oheň a krv
€ 20.66€ 27.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.97€ 11.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Takto som mohla žiť
€ 9.92€ 12.90
Kniha - After - Sľub
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Kde všade som (ne)zomrel
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Tak ma mama naučila
€ 21.27€ 27.90
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 11.99€ 16.90
Kniha - Montessori od narodenia do 3 rokov
€ 9.35€ 12.50
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.40€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.