+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Základná gymnastika
Základná gymnastika
Oľga Kyselovičová
Základná gymnastika je kniha zameraná nie len pre telovýchovných a športových pedagógov, ale pre ľudí, ktorý si chcú bližšie priblížiť teoretické a praktické základy gymnastiky. V knihe základná gymnastika môžeme nájsť bohatý zásobník cvikov, pre všetky vekové kategórie. Kniha základná gymnast...
€ 14.25 € 11.75
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Synchronizované plávanie
Synchronizované plávanie
Jana Labudová
Synchronizované plávanie je najmladším odvetvím plaveckých športov. Za pomerne krátke obdobie svojej existencie zaznamenalo značný progres nielen v kvalite športových výkonov, ale aj v podvedomí divákov. Každý autor sa pri tvorbe publikácie snaží priniesť niečo nové, originálne, svojské. V predk...
€ 11.54 € 9.51
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judo
Judo
Miloš Štefanovský
Odborník na Judo Miloš Štefanovský a jeho kolektív autorov sa v publikácii Judo venujú rozohriatiu a rozvcičeniu v Jude, tréningu detí, mládeže a dospelých, Randori - charakteristika, členenie a príklady, ako byť silným a rýchlym džudistom, strave, pitnému režimu, úprave hmotnosti, výžive a dopl...
€ 26.93 € 22.00
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Gymnastika vo fylogenéze a ontogenéze človeka
Gymnastika vo fylogenéze a ontogenéze človeka
Elena Strešková
V predloženej publikácii sme sa snažili rozšířiť poznatky o romování gymnstických systémov, ale aj ich aktualizáciu o širokú škálu gymnastických pohybových aktivít a gymnastických športov tak, jako jich poznáme v súčasnosti. Veríme, že presvedčivo zdokumentujú fakt, že gymnastika patrí medzi naj...
€ 11.54 € 9.51
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Snowboarding
Snowboarding
Martin Pach
Kniha Snowboarding je komplexná publikácia pre všetkých, ktorí začínajú alebo sa chcú zdokonaliť v snowboardingu. V úvode autor začína históriou a základnou charakteristikou snowboardingu a jeho samostatných disciplín. Ďalej pokračuje popisom výstroja, jeho servisom a analýzou pohybových činnost...
€ 12.31 € 10.15
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Výživa pre výkon a zdravie
Výživa pre výkon a zdravie
František Žák
Kniha Výživa pre výkon a zdravie vám ponúka sumarizujúci a komplexný prehľad problematiky výživy. Nájdete tu informácie nielen z pohľadu pre zachovanie si zdravia, ale v prípade športovca aj pre čo najlepší výkon. V jednotlivých kapitolách sa autor venuje základným zložkám stravy ako sú bielkovi...
€ 10.00 € 8.25
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Herný výkon v športových hrách
Herný výkon v športových hrách
Vladimír Přidal
Kniha Herný výkon v športových hrách je vedecká monografia zameraná pre potreby trénerov, herných analytikov ale aj vedeckých pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou skúmania herného výkonu a jeho diagnostiky v rôznych športových hrách. V úvode autor vysvetľuje pojmy ako výkon, športový výkon...
€ 7.70 € 6.36
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hodnotenie športovej techniky z aspektu biomechaniky
Hodnotenie športovej techniky z aspektu biomechaniky
Vladimír Psalman
Kniha Hodnotenie športovej techniky z aspektu biomechaniky je výberom metód, ktoré umožňujú popis a analýzu jedného podstatného faktoru športového pohybu – športovej techniky. Význam výsledkov použitia biomechanických metód je v následnej možnosti riadiť pohyb tak, aby bol vykonávaný v čo najlep...
€ 29.09 € 23.76
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teória a didaktika basketbalu
Teória a didaktika basketbalu
Ľubor Tománek
Kniha Teória a didaktika basketbalu je učebným textom a študijnou literatúrou predmetov Základy basketbalu a Basketbal vyučovaných na FTVŠ UK. V úvode sa autor zaoberá históriou a charakteristikou basketbalu, pokračuje prehľadom základných pravidiel a nosná časť je venovaná teórii a didaktike. B...
€ 19.24 € 15.86
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Doping v športe
Milan Sedliak
Publikácia je prvým učebným textom svojho druhu na Slovensku, pripraveným v spolupráci s Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky (SADA). Je určená predovšetkým pre prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia vo vedách o športe a im príbuzným študijným odborom.
€ 14.70 € 11.31
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Športová antropológia
Mariana Šelingerová
€ 15.40 € 12.69
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Športový pohyb z hľadiska distribúcie energie, práce a výkonu
Športový pohyb z hľadiska distribúcie energie, práce a výkonu
Tomáš Kampmiller
Kniha Športový pohyb z hľadiska distribúcie energie, práce a výkonu popisuje vplyv biomechanických štruktúr pohybových činností na úroveň výkonu v základných športových lokomóciách ako sú chôdza, beh a skok. Súčasné poznatky v oblasti využívania elastickej energie v príprave športovcov môžu do z...
€ 7.70 € 6.36
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Závislosť adaptačných mechanizmov v oblasti špeciálnych schopností od štruktúry tréningového zaťažen
Závislosť adaptačných mechanizmov v oblasti špeciálnych schopností od štruktúry tréningového zaťažen
Eugen Laczo
Nové strategické poňatie proceuálnej stránky didaktiky športového tréningu s opiera o poznatky adaptačných zákonitostí organizmu o optimálnu periodizáciu tréningového a sú´tažového zaťaženia. Usporiadanie sysému podnetov v roznych časových úsekoch umožňuje stimulovať štrukturálně zmeny stavov v ...
€ 7.70 € 6.36
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy biochémie
Základy biochémie
Janka Lipková
Kniha Základy biochémie je učebnica pre študentov bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia na FTVŠ UK. Učebnica poskytuje prehľad základných biochemických dejov pri pohybovej aktivite a umožňuje pochopiť ich základné princípy. V knihe autorka vysvetľuje a popisuje základy metabolizmu sacharido...
€ 10.00 € 8.25
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy terminológie telesných cvičení
Základy terminológie telesných cvičení
Oľga Kyselovičová
Terminológia telesných cvičení, ako odborný vyjadrovací prostriedok v telovýchovnom a športovom procese, je prostriedkom: - verbálnej a písomnej komunikácie medzi telovýchovnými a športovými odborníkmi, medzi cvičiteľom a cvičencom, športovcom a trénerom, - rýchlej a presnej informácie - organiz...
€ 7.70 € 6.36
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sprache der Sportarten
Sprache der Sportarten
Veronika Tirpáková
Textová učebnice Sprache der Sportarten je určena zejména vysokoškolským studentům bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport. Jádro publikace tvoří odborné texty, podávající především popis a charakteristiku vybraných druhů sportu. Autorky se zaměřily na tematické okruhy: Olympij...
€ 16.93 € 13.96
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Atletika 2011
Atletika 2011
Dušana Čierna
€ 18.47 € 15.22
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bežecké lyžovanie
Bežecké lyžovanie
Peter Petrovič
Autor sai v publikácii zrozumiteľným spôsobom venujú problematike bežeckého lyžovania s osobitným zreteľom na jeho charakteristiku, techniku, metodiku. Dôraz sa kladie aj na športový tréning v bežeckom lyžovaní a na záver autori publikácie poskytnú čitateľom základné informácie o organizovaní ly...
€ 9.23 € 7.60
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Fyziologické základy senzomotoriky
Fyziologické základy senzomotoriky
Erika Zemková
Kniha Fyziologické základy senzomotoriky je vysokoškolská učebnica. Pozostáva zo štyroch častí. Prvá kapitola je vstupom do problematiky a oboznamuje čitateľov so základnou koncepciou motorickej výkonnosti. Druhá kapitola sa zaoberá motorickým systémom polohy a pohybu a reflexnou motorikou. Záro...
€ 8.93 € 7.37
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rozcvičenie vo futbale
Rozcvičenie vo futbale
Miroslav Holienka
Publikácia Rozvičenie vo futbale od prof. PaedDr. Miroslava Holienku PhD. sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa autor venuje charakteristike a štruktúre rozcvičenia, fyziologickej podstate a úlohám rozcvičenia, ako aj druhom, typom a formám rozcvičenia. V praktickej...
€ 14.62 € 12.06
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Športová metrológia
Športová metrológia
Jaromír Sedláček
Kniha Športová metrológia je určená ako základný študijný materiál predovšetkým pre študentov FTVŠ UK. Obsahom učebnice sú v prvej časti základné teoretické východiská predmetu, stručná história jeho formovania sa a najdôležitejšie časti teórie motorických testov. V ďalšej časti učebnice sa auto...
€ 12.16 € 10.21
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Hádzaná v tělocvični
Hádzaná v tělocvični
Ján Hianik
„Hádzaná v telocvični“ je určená hlavně pre učitelov telesnej výchovy. Hlavné kapitoly publikácie sa venujú hrám, ktoré sa dajú učiť v malých telocvičniach škol alebo na jednej tretine velkých športovných hál. Sú to vybíjaná, streethandball a minihádzaná.
€ 13.08 € 3.70
Vypredané.
Obrázok - Teória športu a didaktika športového tréningu
Teória športu a didaktika športového tréningu
Marián Vanderka, Eugen Laczo, Pavol Peráček
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 23.49 € 6.62
Vypredané.
Obrázok - Teoretické východiská kondičnej prípravy volejbalistov
Teoretické východiská kondičnej prípravy volejbalistov
Miroslav Vavák
Predkladaná publikácia, ktorá zhrňa 15-ročné posobenie při najúspešnějšom volejbalovom klube mužov histórie SR, má z úlohu pmocť vedeckej a odbornej verejnosti při ďalšom rozvoji slovenského a svetového vrcholového, výkonnostného aj mládežnickeho volejbalu. Úlohou je poukázať na východiská, hran...
€ 15.24 € 3.87
Vypredané.

Kniha - Tréning väzňa
€ 13.35€ 17.50
Kniha - Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Kniha - Dokonalá rasa
€ 15.41€ 19.69
Kniha - Ako nabrať svaly
€ 17.11€ 22.90
Kniha - Futbalový atlas sveta
€ 18.97€ 49.99
Kniha - Mikro macramé
€ 8.83€ 15.46
Kniha - Včely a jejich svět
€ 6.30€ 9.31
Kniha - Rok v našej záhrade
€ 10.60€ 26.59
Kniha - Čivava
€ 6.44€ 8.49
Kniha - Slovenský rok
€ 23.54€ 31.80
Kniha - Kronika peňazí na Slovensku
€ 30.09€ 39.90
Kniha - Záhrada pre úžitok
€ 6.81€ 8.95
Kniha - Tilda a dům hraček - dotisk
€ 11.65€ 15.46
Kniha - Fasciálny tréning
€ 9.92€ 12.90
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Stranger Things - Temný experiment
€ 12.26€ 16.40
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Škola noci 11: Odhalená
€ 0.32€ 14.05
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.