+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Repetitórium správneho práva procesného
Repetitórium správneho práva procesného
Soňa Košičiarová
Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k učebniciam správneho práva. Venuje sa aj témam, ktoré sú predmetom postupovej skúšky a štátnej skúšky zo správneho práva a jeho zmyslom je opakovanie študijných materiálov. Repetitó...
€ 22.00 € 18.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2.vydanie
Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2.vydanie
Soňa Košičiarová
Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších procesných postupov vo verejnej správe. Prináša najnovšie zjednocujúce pohľady na výklad základných procesnoprávnych inštitútov, na ich medzinárodnoprávne a ústavnopráv...
€ 23.00 € 17.97
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Správny poriadok. Komentár
Správny poriadok. Komentár
Soňa Košičiarová
"Autorka kladie dôraz na jednoduchosť a ľahkú pochopiteľnosť ustanovení zákona bez odvádzania pozornosti na teoretické dišputy, ktoré by odvádzali čitateľa od hlavného zamerania a účelu komentára. Osobitným prínosom je použitie odporúčaní Rady Európy týkajúcich sa dobrej verejnej správy, ...
€ 20.00 € 17.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii
Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii
Jana Drgoncová
Dielo ako prvé na Slovensku spracúva problematiku právnej ochrany spotrebiteľa v jej celej šírke, ako súbor verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahov, ktoré usporadúva do systému. Právna úprava platná na Slovensku sa v diele prezentuje ako zmes zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych pred...
€ 13.00 € 10.56
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občianske právo. Všeobecná časť
Občianske právo. Všeobecná časť
Ján Cirák; Svetlana Ficová; kolektív autorov
Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii, princípoch aj systéme súkromného práva; v podstate predstavuje nové chápanie Občianskeho práva ako všeobecného súkromného práva v právnom systéme Slovenskej republiky. Autori...
€ 10.00 € 8.11
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústava SR. ÚZZ, právny stav k 1. marcu 2015
Ústava SR. ÚZZ, právny stav k 1. marcu 2015
kolektív autorov
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 3.00 € 2.63
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Základy právnej komunikácie
Základy právnej komunikácie
Eva Abrahámová
Publikácia je schválená Edičnou komisiou a vedením Právnickej fakulty Univerzity Komenského ako učebné texty pre študentov PraF UK v Bratislave.
€ 8.50 € 6.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi
Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi
Vladimír Fajnor; Adolf Táturecký
Dielo Doc.Dr. Vladimíra Fajnora, prvého prezidenta Najvyššieho súdu ČSR a Dr. Adolfa Zátureckého, senátneho prezidenta Najvyššieho súdu ČSR, je skvostom v knižnici každého právnika na Slovensku. Vecné práva, prvá pozemková reforma (tzv. Záborový zákon) a množstvo ďalších hmotnoprávnych a procesný...
€ 69.00 € 47.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný zákon. Úzz, 2. vydanie
Trestný zákon. Úzz, 2. vydanie
kolektív autorov
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 4.80 € 3.76
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Správne právo procesné. Osobitná časť, 2. vydanie
Správne právo procesné. Osobitná časť, 2. vydanie
Marián Vrabko
V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho práva procesného novelizované a boli prijaté nové právne predpisy. Vzhľadom na tieto zmeny, najmä v súvislosti s účinnosťou Správneho súdneho poriadku, ako aj s ohľadom na to,...
€ 22.00 € 17.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sloboda prejavu a sloboda po prejave
Sloboda prejavu a sloboda po prejave
Ján Drgonec
Autor sa vo svojom najnovšom diele znovu zaoberá problematikou, ktorú má rád a ktorej sa dlhodobo venuje. Predkladá v ňom posun vo výklade podmienok uplatňovania slobody prejavu podľa rozhodnutí, ktorými Európsky súd pre ľudské práva v roku 2013 obohatil
€ 20.00 € 16.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné vzťahy
Medzinárodné vzťahy
Jaroslav Straka; kolektív autorov
Publikáciu spracovaná od renomovaných autorov, ktorí sa problematikou medzinárodných vzťahov zaoberajú nielen z profesionálneho záujmu. Je napísaná spôsobom, ktorý svedčí o osobnej zainteresovanosti a ich dlhoročnom záujme o túto tému. Obsahuje prehľad o kreovaní a fungovaní vzťahov medzi subjekt...
€ 18.50 € 15.44
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kriminalistika
Kriminalistika
Radovan Blažek
Publikácia vychádza pri svojom systematickom rozčlenení zo systému kriminalistiky rozdeleného na teóriu kriminalistiky, kriminalistickú techniku, taktiku a metodiku. Tento systém je najlogickejší a najprístupnejší, pričom v rámci každej kapitoly sú rozpracované tie ťažiskové podkapitoly, na ktoré...
€ 14.50 € 12.77
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonník práce. Úzz, od 1.10.2013. 5. vyd.
Zákonník práce. Úzz, od 1.10.2013. 5. vyd.
kolektív autorov
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 3.90 € 2.01
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Pramene k právnym dejinám Slovenska II.
Pramene k právnym dejinám Slovenska II.
Ladislav Vojáček; Tomáš Gábriš
Pramene k právnym dejinám Slovenska II. predstavujú výber z textov právnych predpisov, súdnych rozhodnutí a iných právne významných dokumentov, ktoré približujú najvýznamnejšie vývojové medzníky a trendy v práve platnom na území Slovenska od roku 1918 do súčasnosti. Okrem používania na seminárnyc...
€ 11.00 € 8.70
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný poriadok. Úzz, 2016
Trestný poriadok. Úzz, 2016
kolektív autorov
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku s účinnosťou od 1. júla 2016, aj s výraznenými novými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 91/2016 Z.z. a č. 125/2016 Z.z.
€ 5.60 € 3.72
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť
Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť
Zuzana Macková
Publikácia obsahujúca pojmové vymedzenie základných inštitútov verejnoprávneho systému sociálneho poistenia s názornými príkladmi veľmi aktuálne vypĺňa medzeru vo vydávaní vzdelávacej odbornej právnickej literatúry v oblasti sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. Z hľadiska potreby použ...
€ 9999.00 € 10.75
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občianske právo. Pracovný zošit č. 2
Občianske právo. Pracovný zošit č. 2
Bronislava Pavelková; Martin Križan
Publikácia obsahuje vydanie praktických príkladov z Občianskeho práva 2, určené všetkým študentom, ktorí majú záujem pochopiť základy Občianskeho práva hmotného, resp. prehĺbiť a precvičiť si už existujúce poznatky z Občianskeho práva 1. Tento pracovný zošit napomôže študentom uľahčiť prechod od ...
€ 5.06 € 4.04
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné činy proti životu a zdraviu
Trestné činy proti životu a zdraviu
Eduard Burda
Publikácia je zameraná na komplexné porovnanie trestných činov proti životu a zdraviu v starom a v rekodifikovanom Trestnom zákone. Prichádza v období, keď väčšina odbornej verejnosti ešte nie je v rekodifikácii tejto problematiky úplne zorientovaná. Preto kladie dôraz na nové trestnoprávne inšti...
€ 9.68 € 7.69
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie
Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie
Ingrid Mencerová
Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu „Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie.“. Obsahové členenie učebnice vychádza zo systematiky osobitnej časti Trestného zákona. Predmetom spracovania je analýza obligatórnych znakov skutkových podstát trestný...
€ 30.00 € 24.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. 2. vyd.
Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. 2. vyd.
Ján Drgonec
V publikácii autor využíva svoje široké teoretické zázemie, bohaté praktické skúsenosti bývalého sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky a advokáta, ktorý často zastupuje účastníkov v konaní pred Ústavným súdom SR. Vo všeobecnej časti publikácie autor analyzuje podstatné teoretické otázky spoj...
€ 22.00 € 19.75
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústava SR, Listina základných práv a slobôd. Úzz, s účinnosťou od 1. júla 2019
Ústava SR, Listina základných práv a slobôd. Úzz, s účinnosťou od 1. júla 2019
Publikácia obsahuje alktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. s výraznenými zmenami poslednej novelizácie ústavného zákona č. 99/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2019 a Listinu základných práv a slobôd.
€ 3.50 € 2.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný zákon, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Úzz, právny stav k 15. marcu 2019
Trestný zákon, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Úzz, právny stav k 15. marcu 2019
Vladimír Francev
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnikých osôb s právnym stavom k 15. marcu 2019, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 35/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2019 a Nálezu Ústavného...
€ 5.90 € 4.60
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občiansky zákonník. Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. marcu 2019, 8. vydanie
Občiansky zákonník. Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. marcu 2019, 8. vydanie
kolektív autorov
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. marcu 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie: nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 38/2019 Z. z.
€ 5.00 € 4.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2019
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2019
Tom Hutchinson
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákonom č. 373/2018 Z.z.
€ 4.40 € 3.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonník práce s účinnosťou od 1. januára 2019, 11. vydanie
Zákonník práce s účinnosťou od 1. januára 2019, 11. vydanie
Tom Hutchinson
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 347/2018 a zákona č. 376/2018 Z.z.
€ 4.40 € 3.43
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Trestný zákon s účinnosťou od 17. septembra 2018, 4. vydanie
Trestný zákon s účinnosťou od 17. septembra 2018, 4. vydanie
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. s právnym stavom k 17. septembru 2018, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 161/2018 Z.z.
€ 5.10 € 3.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Autorský zákon s účinnosťou od 11. októbra 2018, 2. vydanie
Autorský zákon s účinnosťou od 11. októbra 2018, 2. vydanie
Tana Frenchová
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 162/1995 Z.z. s účinnosťou od 11. októbra 2018, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 215/2018 Z.z.
€ 3.50 € 2.83
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) s účinnosťou od 1. septembra 2018, 10. vydanie
Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) s účinnosťou od 1. septembra 2018, 10. vydanie
Emanuel Salomon z Friedbergu – Mírohorský
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s účinnosťou od 1. Septembra 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 177/2018 Z. z.
€ 2.20 € 1.71
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Exekučný poriadok - Právny stav k 17. septembru 2018 a s novelizáciou účinnou od 1. januára 2019, 4. vydanie
Exekučný poriadok - Právny stav k 17. septembru 2018 a s novelizáciou účinnou od 1. januára 2019, 4. vydanie
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s právnym stavom k 17. septembru 2018 a s novelizáciou účinnou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 59/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z.
€ 3.90 € 3.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike
Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike
Radovan Blažek
Na slovenskom knižnom trhu doposiaľ nebola vydaná kniha, ktorá by sa problematikou strelných zbraní zaoberala komplexne z pohľadu trestného práva. Na trhu sú dostupné príručky zamerané jednostranne na prípravu na skúšky pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu. Žiadna z týchto dostupných publi...
€ 18.00 € 14.48
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správny súdny poriadok. Právny stav k 17. septembru 2018, 2. vydanie
Správny súdny poriadok. Právny stav k 17. septembru 2018, 2. vydanie
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 17. septembru 2018, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 88/2017 Z.z.
€ 4.20 € 3.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občiansky zákonník. S účinnosťou od 1. októbra 2018, 6. vydanie
Občiansky zákonník. S účinnosťou od 1. októbra 2018, 6. vydanie
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s účinnosťou od 1. októbra 2018 a 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z.
€ 4.30 € 3.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodný zákonník. S účinnosťou od 1. septembra 2018, 3. vydanie
Obchodný zákonník. S účinnosťou od 1. septembra 2018, 3. vydanie
Michael McCarthy
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V publikácii sú výraznené posledné novelizácie zákonom č. 264/2017 Z. z. a zákonom č. 112/2018 Z. z s účinnosťou od 1. septembra 2018.
€ 6.10 € 4.77
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonník práce a jeho novelizácie
Zákonník práce a jeho novelizácie
Robert Schronk
Autor sa v na prvý pohľad útlej, ale obsahom bohatej, publikácii venuje predovšetkým platnému Zákonníku práce, ktorý od jeho prijatia prešiel mnohými zmenami. Poukazuje na „dynamiku legislatívnej činnosti“ a v jej rámci na „spoluprácu“ sociálnych partnerov. Publikáciou sa vinie nosná myšlienka oc...
€ 7.90 € 6.37
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonník práce s účinnosťou od 1. mája 2018, 10. vydanie
Zákonník práce s účinnosťou od 1. mája 2018, 10. vydanie
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákonníka práce s účinnosťou od 1. mája 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie so zákonom č. 63/2018 Z.z.
€ 4.20 € 3.51
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o rodine. Právny stav k 15. septembru 2017 - Úzz, 4. vydanie
Zákon o rodine. Právny stav k 15. septembru 2017 - Úzz, 4. vydanie
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. septembru 2017: Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, Zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku a Zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách.
€ 3.50 € 2.81
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Katastrálny zákon. Úzz, 2016
Katastrálny zákon. Úzz, 2016
kolektív autorov
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z. s právnym stavom k 15. septembru 2016, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 125/2016 Z.z.
€ 2.50 € 2.00
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vyd.
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vyd.
Ingrid Mencerová, kolektív autorov
Autorský kolektív predkladá 2. aktualizované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný súbor najnovších poznatkov o základných otázkach teórie trestného práva hmotného, ako ...
€ 35.00 € 27.69
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Chronológia rímskych dejín
Chronológia rímskych dejín
Pavol Valachovič
Dejiny starovekého Ríma zahŕňajú od založenia mesta až do zániku Západorímskej ríše 13 storočí vývoja. Od malého mestského štátu sa rozvíjal tento štát až na rozsiahlu ríšu, ktorá sa rozprestierala na troch kontinentoch. Od malých hospodár-stiev sa rozvinula na štát s vyspelou poľnohospodárskou, ...
€ 7.00 € 5.53
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 123 produktov na 4 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 6.96€ 9.35
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 11.17€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - After - Tajomstvo
€ 14.40€ 18.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - Stranger Things - Temný experiment
€ 12.26€ 16.40
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - After - Sľub
€ 12.88€ 16.90
Kniha - 60 dní k novej postave
€ 14.87€ 19.90
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Takto som mohla žiť
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 24.31€ 31.90
Kniha - Vtáky našich záhrad
€ 9.14€ 11.99
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 11.17€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.