+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Tetovač z Auschwitzu
€ 9.16€ 11.90
Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2.vydanie
Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2.vydanie
Soňa Košičiarová
Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších procesných postupov vo verejnej správe. Prináša najnovšie zjednocujúce pohľady na výklad základných procesnoprávnych inštitútov, na ich medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty. Prehľadné spracovanie zrozum...
€ 23.00 € 18.53
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Občianske právo. Všeobecná časť
Občianske právo. Všeobecná časť
Ján Cirák; Svetlana Ficová; kolektív autorov
Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii, princípoch aj systéme súkromného práva; v podstate predstavuje nové chápanie Občianskeho práva ako všeobecného súkromného práva v právnom systéme Slovenskej republiky. Autori v jednotlivých výkladoch priblížili aj nové ved...
€ 10.00 € 8.06
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný zákon. Úzz, 2. vydanie
Trestný zákon. Úzz, 2. vydanie
kolektív autorov
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 4.80 € 3.87
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Zákonník práce s účinnosťou od 1. januára 2019, 11. vydanie
Zákonník práce s účinnosťou od 1. januára 2019, 11. vydanie
Tom Hutchinson
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 347/2018 a zákona č. 376/2018 Z.z.
€ 4.40 € 3.55
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi.
Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi.
Zuzana Macková
Publikácia obsahujúca pojmové vymedzenie základných inštitútov verejnoprávneho systému sociálneho poistenia s názornými príkladmi veľmi aktuálne vypĺňa medzeru vo vydávaní vzdelávacej odbornej právnickej literatúry v oblasti sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. Z hľadiska potreby použitia tejto právnej pomôcky na edukat...
€ 24.00 € 19.16
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike
Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike
Radovan Blažek
Na slovenskom knižnom trhu doposiaľ nebola vydaná kniha, ktorá by sa problematikou strelných zbraní zaoberala komplexne z pohľadu trestného práva. Na trhu sú dostupné príručky zamerané jednostranne na prípravu na skúšky pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu. Žiadna z týchto dostupných publikácií nie je špecificky za...
€ 18.00 € 14.12
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Ústava SR. ÚZZ, právny stav k 1. marcu 2015
Ústava SR. ÚZZ, právny stav k 1. marcu 2015
kolektív autorov
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 3.00 € 2.71
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Občianske právo. Pracovný zošit č. 2
Občianske právo. Pracovný zošit č. 2
Bronislava Pavelková; Martin Križan
Publikácia obsahuje vydanie praktických príkladov z Občianskeho práva 2, určené všetkým študentom, ktorí majú záujem pochopiť základy Občianskeho práva hmotného, resp. prehĺbiť a precvičiť si už existujúce poznatky z Občianskeho práva 1. Tento pracovný zošit napomôže študentom uľahčiť prechod od teórie k praxi tým, že ponúka nielen teo...
€ 5.06 € 4.07
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii
Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii
Jana Drgoncová
Dielo ako prvé na Slovensku spracúva problematiku právnej ochrany spotrebiteľa v jej celej šírke, ako súbor verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahov, ktoré usporadúva do systému. Právna úprava platná na Slovensku sa v diele prezentuje ako zmes zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých orgánmi Sloven...
€ 13.00 € 10.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2019
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2019
Tom Hutchinson
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákonom č. 373/2018 Z.z.
€ 4.40 € 3.54
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pramene k právnym dejinám Slovenska II.
Pramene k právnym dejinám Slovenska II.
Ladislav Vojáček; Tomáš Gábriš
Pramene k právnym dejinám Slovenska II. predstavujú výber z textov právnych predpisov, súdnych rozhodnutí a iných právne významných dokumentov, ktoré približujú najvýznamnejšie vývojové medzníky a trendy v práve platnom na území Slovenska od roku 1918 do súčasnosti. Okrem používania na seminárnych cvičeniach a pri príprave na...
€ 11.00 € 8.86
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kriminalistika
Kriminalistika
Radovan Blažek
Publikácia vychádza pri svojom systematickom rozčlenení zo systému kriminalistiky rozdeleného na teóriu kriminalistiky, kriminalistickú techniku, taktiku a metodiku. Tento systém je najlogickejší a najprístupnejší, pričom v rámci každej kapitoly sú rozpracované tie ťažiskové podkapitoly, na ktoré sa kladie dôraz pri výučbe kriminalis...
€ 14.50 € 12.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť
Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť
Zuzana Macková
Publikácia obsahujúca pojmové vymedzenie základných inštitútov verejnoprávneho systému sociálneho poistenia s názornými príkladmi veľmi aktuálne vypĺňa medzeru vo vydávaní vzdelávacej odbornej právnickej literatúry v oblasti sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. Z hľadiska potreby použitia tejto právnej pomôcky na edukatívn...
€ 9999.00 € 9.66
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné vzťahy
Medzinárodné vzťahy
Jaroslav Straka; kolektív autorov
Publikáciu spracovaná od renomovaných autorov, ktorí sa problematikou medzinárodných vzťahov zaoberajú nielen z profesionálneho záujmu. Je napísaná spôsobom, ktorý svedčí o osobnej zainteresovanosti a ich dlhoročnom záujme o túto tému. Obsahuje prehľad o kreovaní a fungovaní vzťahov medzi subjektmi medzinárodných vzťahov od čias d...
€ 18.50 € 14.90
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Autorský zákon s účinnosťou od 11. októbra 2018, 2. vydanie
Autorský zákon s účinnosťou od 11. októbra 2018, 2. vydanie
Tana Frenchová
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 162/1995 Z.z. s účinnosťou od 11. októbra 2018, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 215/2018 Z.z.
€ 3.50 € 2.82
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonník práce a jeho novelizácie
Zákonník práce a jeho novelizácie
Robert Schronk
Autor sa v na prvý pohľad útlej, ale obsahom bohatej, publikácii venuje predovšetkým platnému Zákonníku práce, ktorý od jeho prijatia prešiel mnohými zmenami. Poukazuje na „dynamiku legislatívnej činnosti“ a v jej rámci na „spoluprácu“ sociálnych partnerov. Publikáciou sa vinie nosná myšlienka ochrannej funkcie pracovného...
€ 7.90 € 6.37
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sloboda prejavu a sloboda po prejave
Sloboda prejavu a sloboda po prejave
Ján Drgonec
Autor sa vo svojom najnovšom diele znovu zaoberá problematikou, ktorú má rád a ktorej sa dlhodobo venuje. Predkladá v ňom posun vo výklade podmienok uplatňovania slobody prejavu podľa rozhodnutí, ktorými Európsky súd pre ľudské práva v roku 2013 obohatil
€ 20.00 € 16.11
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o priestupkoch, Úzz, 2019
Zákon o priestupkoch, Úzz, 2019
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch s právnym stavom k 16. septembru 2019.
€ 2.50 € 2.02
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správny súdny poriadok. Úzz, 3. vydanie, 2019
Správny súdny poriadok. Úzz, 3. vydanie, 2019
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 16. septembru 2019, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 334/2018 Z.z.
€ 4.20 € 3.39
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Civilný sporový poriadok. Úzz, 3. vydanie, 2019
Civilný sporový poriadok. Úzz, 3. vydanie, 2019
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku s právnym stavom k 16. septembru 2019, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 350/2018 Z.z.
€ 4.00 € 3.23
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Katastrálny zákon. Úzz, 2. vydanie, 2019
Katastrálny zákon. Úzz, 2. vydanie, 2019
Alex Pastor
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z. s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 212/2019 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2019 a zákona č. 225/2019 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2019.
€ 2.50 € 2.01
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný poriadok. Úzz, 6. vydanie, 2019
Trestný poriadok. Úzz, 6. vydanie, 2019
J. H. Brennan
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 16. septembru 2019, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie: zákona č. 6/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2020, zákona č. 214/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. augusta 2019 a zákona č. 231/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. januára...
€ 6.50 € 5.23
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 2019
Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 2019
Josef Horák
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 16. septembru 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 156/2019 Z. z. s účinnosťou 1. júla 2019.
€ 6.60 € 5.32
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústava SR, Listina základných práv a slobôd. Úzz, s účinnosťou od 1. júla 2019
Ústava SR, Listina základných práv a slobôd. Úzz, s účinnosťou od 1. júla 2019
Publikácia obsahuje alktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. s výraznenými zmenami poslednej novelizácie ústavného zákona č. 99/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2019 a Listinu základných práv a slobôd.
€ 3.50 € 2.82
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o rodine. Úzz, 5. vyd.,právny stav k 15. marcu 2019
Zákon o rodine. Úzz, 5. vyd.,právny stav k 15. marcu 2019
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. marcu 2019: Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, Zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku a Zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách.
€ 4.00 € 3.23
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný zákon, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Úzz, právny stav k 15. marcu 2019
Trestný zákon, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Úzz, právny stav k 15. marcu 2019
Vladimír Francev
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnikých osôb s právnym stavom k 15. marcu 2019, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 35/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2019 a Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 38/2019 ...
€ 5.90 € 4.75
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správny súdny poriadok. Právny stav k 17. septembru 2018, 2. vydanie
Správny súdny poriadok. Právny stav k 17. septembru 2018, 2. vydanie
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 17. septembru 2018, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 88/2017 Z.z.
€ 4.20 € 3.39
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie
Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie
Zuzana Macková
Predložená publikácia podáva ucelený základný teoretický pohľad na právo sociálneho zabezpečenia. Vzhľadom k tomu, že ono je v neustálom pohybe, legislatívne zmeny permanentne prebiehajú, narúša to kompaktné usporiadanie jednotlivých právnych inštitútov z hľadiska ich obsahového naplnenia, ale aj systémových väzieb. Mimori...
€ 13.00 € 10.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Katastrálny zákon. Úzz, 2016
Katastrálny zákon. Úzz, 2016
kolektív autorov
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z. s právnym stavom k 15. septembru 2016, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 125/2016 Z.z.
€ 2.50 € 2.02
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Chronológia rímskych dejín
Chronológia rímskych dejín
Pavol Valachovič
Dejiny starovekého Ríma zahŕňajú od založenia mesta až do zániku Západorímskej ríše 13 storočí vývoja. Od malého mestského štátu sa rozvíjal tento štát až na rozsiahlu ríšu, ktorá sa rozprestierala na troch kontinentoch. Od malých hospodár-stiev sa rozvinula na štát s vyspelou poľnohospodárskou, re-meselnou výrobou a obchodom so zl...
€ 7.00 € 5.63
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonník práce. Úzz, od 1.10.2013. 5. vyd.
Zákonník práce. Úzz, od 1.10.2013. 5. vyd.
kolektív autorov
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 3.90 € 2.07
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Základy právnej komunikácie
Základy právnej komunikácie
Eva Abrahámová
Publikácia je schválená Edičnou komisiou a vedením Právnickej fakulty Univerzity Komenského ako učebné texty pre študentov PraF UK v Bratislave.
€ 8.50 € 6.84
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy pracovného práva
Základy pracovného práva
Marta Thurzová
Kniha vychádza v edícii učebnice pre študentov vysokých skôl v odbore pracovné právo. Učebné texty Základy pracovného práva sú prehľadne štruktúrované, korešpondujúce so štruktúrou Zákonníka práce. Súčasne obsahujú prepojenie na iné pramene pracovného práva tak národného, ako aj európskeho, resp. medzinárodného. Vhodné sú nielen pre študujúcich pr...
€ 14.00 € 11.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základne zásady trestného konania. Účel a základná limitácia
Základne zásady trestného konania. Účel a základná limitácia
Lucia Kurilovská
Monografia trestného práva procesného predkladá prehľadný prierez jeho princípmi a zaoberá sa aj históriou niektorých z nich. Obsahuje odpovede na množstvo otázok, ktoré sú spojené s aplikáciou trestného procesu. Môže sa tak stať praktickou pomôckou tým, ktorí sa trestným procesom zaoberajú profesionálne, ale môže byť zaujímavá aj pre ši...
€ 11.00 € 8.86
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné činy proti životu a zdraviu
Trestné činy proti životu a zdraviu
Eduard Burda
Publikácia je zameraná na komplexné porovnanie trestných činov proti životu a zdraviu v starom a v rekodifikovanom Trestnom zákone. Prichádza v období, keď väčšina odbornej verejnosti ešte nie je v rekodifikácii tejto problematiky úplne zorientovaná. Preto kladie dôraz na nové trestnoprávne inštitúty, akým je napríklad úkladná v...
€ 9.68 € 7.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právne postavenie a činnosť potravných družstiev (na príklade vybraných družstiev západného Slovenska v rokoch 1945 – 1952)
Právne postavenie a činnosť potravných družstiev (na príklade vybraných družstiev západného Slovenska v rokoch 1945 – 1952)
Adriana Švecová
Zaradenie práce do hospodárskych a družstevno-právnych dejín na Slovensku s príklonom k polovici 20. storočia primälo autorka venovať sa vecne právnej, organizačnej, a hospodárskej stránku vzniku, pôsobenia a zániku tzv. potravných družstiev, teda úzko špecifikovaných spotrebných družstiev. Práca prezentuje výsledky bádania tr...
€ 13.00 € 10.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Praktikum trestného práva procesného
Praktikum trestného práva procesného
Lucia Kurilovská
Publikácia autorky, ktorá má bohaté skúsenosti ako pedagogička na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF UK, ako aj skúsenosti z oblasti aplikácie trestnoprávnych kódexov v advokátskej praxi, má ambíciu stať sa praktickou pomôckou všetkým, kto sa zaujímajú o štúdium tohto právneho odvetvia, i tým, ktorí o právo prejav...
€ 11.00 € 8.86
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. 2. vyd.
Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. 2. vyd.
Ján Drgonec
V publikácii autor využíva svoje široké teoretické zázemie, bohaté praktické skúsenosti bývalého sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky a advokáta, ktorý často zastupuje účastníkov v konaní pred Ústavným súdom SR. Vo všeobecnej časti publikácie autor analyzuje podstatné teoretické otázky spojené s účinnosťou ústavného súdu. Na prvom mies...
€ 22.00 € 17.72
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Repetitórium správneho práva procesného
Repetitórium správneho práva procesného
Soňa Košičiarová
Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k učebniciam správneho práva. Venuje sa aj témam, ktoré sú predmetom postupovej skúšky a štátnej skúšky zo správneho práva a jeho zmyslom je opakovanie študijných materiálov. Repetitórium je tak určené predovšetkým štud...
€ 22.00 € 18.82
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Správne právo procesné. Osobitná časť, 2. vydanie
Správne právo procesné. Osobitná časť, 2. vydanie
Marián Vrabko
V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho práva procesného novelizované a boli prijaté nové právne predpisy. Vzhľadom na tieto zmeny, najmä v súvislosti s účinnosťou Správneho súdneho poriadku, ako aj s ohľadom na to, že sa učebnica osvedčila, autorský kole...
€ 22.00 € 18.82
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
1
2
3
4
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 131 produktov na 4 stranách.

Kniha - Bylinky v kuchyni od A po Z
€ 3.79€ 4.65
Kniha - Ruská azbuka
€ 0.77€ 1.00
Kniha - Hravá matematika 6
€ 4.83€ 6.00
Kniha - Hravá slovenčina 8
€ 5.79€ 6.50
Kniha - Šlabikár LIPKA 1. časť
€ 5.12€ 6.60
Kniha - LINGEA Lexicon5 Platinum nemecko-slovenský slovensko-nemecký najväčší slovník
€ 121.89€ 159.90
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 26.09
Kniha - Mafiánska poprava?
€ 11.95€ 13.90
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Obklopený idiotmi
€ 10.47€ 13.90
Kniha - České rozprávky
€ 7.46€ 9.90
Kniha - Zmŕtvychvstanie: Revenant
€ 1.89€ 12.90
Kniha - Hovoriaca farma
€ 8.34€ 10.95
Kniha - Tak ma mama naučila
€ 20.85€ 27.90
Kniha - Tri malé prasiatka
€ 1.55€ 2.00
Kniha - Sapiens
€ 15.00€ 19.90
Kniha - Matilda
€ 8.81€ 8.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.77€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.60€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!