+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Martin Luther King proti nespravedlnosti
Martin Luther King proti nespravedlnosti
Marek Hrubec
Kniha přibližuje důležité myšlenky a aktivity Martina Luthera Kinga: významné osobnosti hnutí za občanská práva, bojovníka proti rasismu a nositele Nobelovy ceny míru. Přináší také nedávno zveřejněné unikátní fotografie; je určena odborné i širší veřejnosti.
€ 4.68 € 3.63
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mýtus o Marsu a Venuši
Mýtus o Marsu a Venuši
Deborah Cameronová
Široce rozšířené představy o genderu a komunikaci, jak je zachycuje název bestselleru Johna Gray Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, mohou mít některé nečekané a dalekosáhlé důsledky. Ovlivňují naše postoje k fenoménu date rape i naše očekávání ohledně studijních výkonů, mohou vést k diskriminaci n...
€ 8.70 € 6.39
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Náboženství a sekularita. Zápas o veřejný prostor - svazek 57
Náboženství a sekularita. Zápas o veřejný prostor - svazek 57
Ondřej Štěch
Kniha se zabývá aktuálním sporem o náboženství a sekularitu ve veřejném prostoru. Analýzy tohoto tématu se přitom odehrávají na pozadí často dramatických mediálních a politických debat a událostí, jež souvisí se vztahem mezi mocenskými zájmy a hodnotami v různých západních a muslimských zemích. T...
€ 7.05 € 5.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitoly z analytické filosofie
Kapitoly z analytické filosofie
Jaroslav Peregrin
Historicky koncipované pojednání o hlavních problémech, se kterými se potýkala analytická filosofie 20. století. Podrobně rozebírá příčiny vzniku analytické filosofie a vývoj jejích názorů na lidské poznání, jazyk a svět.
€ 13.63 € 9.84
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Masarykův realismus a filosofie pozitivismu
Masarykův realismus a filosofie pozitivismu
Jan Svoboda
Mezi pozitivistickým filosofickým přístupem a Masarykovým realismem nacházíme mnoho shod, ovšem i mnoho zásadních odlišností, které nelze bez zevrubnějšího zkoumání jednotlivých etap vývoje Masarykova myšlení náležitě určit a zařadit. Důkazem toho jsou až extrémně odlišné výroky hodnotící Masaryk...
€ 12.46 € 9.26
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Exodus bez Mojžíše
Exodus bez Mojžíše
Petr Kouba
Kniha pojednává o romské emigraci z České republiky v letech 1997–2004, k čemuž využívá pojmové instrumenty moderní politické filosofie. Na pozadí situace Romů ve střední Evropě je tu zkoumána problematika hromadné emigrace, která svým charakterem odhaluje limity moderní politické filosofie a nut...
€ 2.54 € 1.84
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Etika péče
Etika péče
Virginia Held
Etika péče je nový a dynamicky se rozvíjející směr morální filosofie. Zatímco tradiční etické systémy zaměřují svou pozornost především na činy a vlastnosti jednotlivců, etika péče vyzdvihuje morální význam vzájemných vztahů osob a skupin. Tato kniha představuje etiku péče jako svébytnou normativ...
€ 12.22 € 9.03
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Perception in Scholastics and Their Interlocutors
Perception in Scholastics and Their Interlocutors
Daniel; Lička Lukáš; Otisk Marek Heider
Mimořádné číslo Perception in Scholastics and Their Interlocutors přináší osm studií zkoumajících problematiku vnímání a smyslů v dějinách filosofie mezi 11. a 17. stoletím. Pozornost je zaměřena především na scholastické myslitele (od Anselma přes Petra Oliviho a Dunse Scota až po Suáreze), někt...
€ 5.40 € 4.11
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Myslitel Karel Kosík
Myslitel Karel Kosík
Marek Hrubec; Miroslav Pauza; Josef Zumr; kolektív autorov
Profesor Karel Kosík (1926–2003) byl jedním z nejvýznamnějších českých filosofů. Jeho proslulá kniha Dialektika konkrétního byla z českých filosofických prací 20. století přeložena do největšího počtu jazyků a vzbudila velké diskuse. Uznání si získala jak v akademické sféře, tak i v širším politi...
€ 10.44 € 8.03
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kontradikce - Contradictions 1-2
Kontradikce - Contradictions 1-2
Joseph-Grim Feinberg
Dvojjazyčná ročenka nazvaná Kontradikce / Contradictions je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické“ situaci v dalších částech světa, které pád vlád komunistických stran ovlivnil....
€ 12.22 € 9.03
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pracovní analýza
Pracovní analýza
Egon Bondy
Pracovní analýza (1969) představuje jednu z nejrozsáhlejších teoretických prací Egona Bondyho a je vůbec nejrozsáhlejší prací, v níž se Bondy věnuje analýze tehdejšího politického systému. Řadu otázek tematizuje pouze zde a ve svých pozdějších textech pak již vychází přímo ze závěrů tohoto rozbor...
€ 13.40 € 9.90
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - O věčnosti světa. Jan Filoponos proti Aristotelovi
O věčnosti světa. Jan Filoponos proti Aristotelovi
Jaroslav Daneš
Kniha Jaroslava Daneše přináší rozbor polemiky Jana Filopona proti Aristotelově koncepci věčného kosmu a také první český překlad Filoponova spisu namířeného proti Aristotelovi
€ 9.90 € 7.68
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jeroným Pražský - Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice
Jeroným Pražský - Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice
Ota Pavlíček
Jeroným Pražský (†1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantní řečník a také diplomat svým počínáním ovlivnil směřování pražské univerzity i českých zemí a v důsledku i sousedících regionů a center vzdělanosti. Po odsouzení kost...
€ 9.00 € 6.92
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Acta Comeniana 29
Acta Comeniana 29
Vladimír; Storchová Lucie Urbánek
Nový svazek přináší šest studií, které se převážně zabývají tématy z intelektuálních dějin a dějin filosofie 16. – 17. století. Sandra Bihlmaier se zabývá relevancí platónské a novoplatónské tradice pro Melanchthonovo a Ramovo pojetí logiky, i jejím vlivem na filiporamistické učebnice 16. století...
€ 11.70 € 9.09
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Text a dílo : případ Menard
Text a dílo : případ Menard
Karel Císař; Petr Koťátko
Francouzská revoluce je stálým a vděčným námětem úvah historiků, politologů, sociologů a filozofů. Je to mimo jiné proto, že v sobě koncentruje zásadní problémy nové doby: otázky politického stranictví, sekularizace a odluky církve od státu, teroru a občanské války, státní centralizace, národního...
€ 9.00 € 6.99
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Syntetické apriori
Syntetické apriori
Hynek Janoušek; Vojtěch Kolman
Když Kant postuloval jako základní otázku celého svého myšlenkového úsilí problém „Jak jsou možné syntetické apriorní soudy?“, odkázal následujícímu filosofickému myšlení úkol, který dodnes nepřestává být předmětem sporů a kontroverzí. Rozsáhlá antologie 34 textů, jejichž autory jsou významní svě...
€ 20.03 € 15.54
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kritika arabského rozumu. Úvod
Kritika arabského rozumu. Úvod
M.A. Al-Džabirí
Marocký profesor Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (1935–2010) byl jedním z nejvýznamnějších arabských filosofů současnosti. Je autorem velmi významné Kritiky arabského rozumu, ve čtyřech svazcích (Rozvoj arabského rozumu, 1984; Struktura arabského rozumu, 1986; Arabský politický rozum, 1990; Arabský et...
€ 7.05 € 5.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Aristotelés o lidské přirozenosti
Aristotelés o lidské přirozenosti
Karel Thein
Kniha představuje Aristotelovo pojetí člověka s důrazem na jeho biologický rámec. Jejím východiskem je Aristotelovo vysvětlení způsobu, jímž anatomie a fyziologie podmiňují způsob života každé živé bytosti. Zvláštnost člověka spočívá v tom, že pouze lidská bytost není předurčena k určitému počtu ...
€ 12.93 € 9.61
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - A Crisis of Democracy and Representation
A Crisis of Democracy and Representation
Jan; Znoj Milan Bíba
Demokratické společnosti (ať nové či etablované) v současnosti procházejí hlubokou krizí. Je téměř nemožné přehlédnout její symptomy od poklesu volební účasti, vzestupu pravicového populismu a plebiscitarismu, občanské nespokojenosti až po úpadek tradičního stranictví. Původ této krize bývá často...
€ 5.64 € 4.13
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ne pro zisk. Proč demokracie potřebuje humanitní vědy
Ne pro zisk. Proč demokracie potřebuje humanitní vědy
Martha Nussbaumová
Kniha známé americké filosofky Marthy Nussbaumové je obhajobou humanitního vzdělání, jež je v západních společnostech stále více pod tlakem ekonomických imperativů a komercionalizace. S oporou v argumentech klasiků jako Sókratés, Rousseau, Dewey, Mann, Thákur a dalších dokazuje, že všestranné hum...
€ 9.17 € 6.75
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jaké to je, nebo o čem to je?
Jaké to je, nebo o čem to je?
Tomáš Hříbek
Zatím nejsouhrnnější domácí monografie o současné analytické filosofii vědomí, která se během posledních dvou dekád stala jednou z nejživějších oblastí filosofického výzkumu. Autor vysvětluje důvody tohoto vývoje, jež mají co do činění se standardním pojetím fenomenálního vědomí a metafyziky mate...
€ 12.93 € 9.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Přístupy k etice III.
Přístupy k etice III.
Jakub Jirsa
Jakou podobu má mít dobré jednání v současném světě? Na jakých základech a jakým způsobem se má budovat etika? Dvacáté století zaznamenalo nejen další rozvoj utilitarismu a Kantem inspirovaných etických teorií, ale zároveň v něm došlo k renesanci etiky ctností a několika zásadním pokusům o nové p...
€ 11.75 € 8.66
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu
Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu
Ota Halama; Pavel Soukup
Kolektiv autorů zastupujících různé obory bádání o minulosti zkoumá roli kalicha v náboženském a veřejném životě 15. století. Kniha je věnována nejen teoretickému odůvodnění a praktickému zavedení utrakvismu v roce 1414, ale především kulturněhistorickému kontextu přijímání pod obojí v dalším výv...
€ 6.11 € 4.48
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Spor o pravdu
Spor o pravdu
Kateřina Trlifajová; Jan Frei
Jak se pravda skrytě "děje" tam, kde se matematik, fyzik, archeolog, ekonom, biolog, filosof, historik umění či tvůrce uměleckého díla zabývá obvyklými předměty své činnosti, aniž přitom o pravdě samé výslovně přemýšlí? Tato otázka vykrystalizovala v mezioborové rozpravě v Centru pro teoretická s...
€ 9.17 € 6.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Environmentální devastace a sociální destrukce
Environmentální devastace a sociální destrukce
Oleg Suša; Richard Šťahel
Cílem knihy je identifikovat hlavní aspekty environmentální devastace a sociální destrukce a načrtnout možnosti jejich reflexe a východisek z těchto procesů. Publikace ukazuje, že 20. století bylo pro vývoj lidstva v mnohém přelomové. Bylo stoletím bezprecedentního rozvoje i destrukce...
€ 7.99 € 5.87
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Znak, sebevědomí a čas.
Znak, sebevědomí a čas.
Michal Ajvaz
Proč je religiozita české společnosti nejnižší v Evropě? Jaký společenský a politický vliv má v České republice katolická církev? Ztratila církev roli morální autority, nebo byla její respektovaná pozice po listopadu 1989 jen historickou výjimkou? Proč jsme svědky dlouho­letých diskusí o restituc...
€ 8.33 € 6.53
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein
Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein
Petr Glombíček
Lze psát církevní dějiny ekumenicky? Neznamená to, že se zničí samotné základy historické práce, nebo že se oslabí identita jednotlivých křesťanských konfesí? Na tyto otázky se pokouší dát odpověď sborník textů, do něhož přispěl významný německý badatel Bernd Jaspert a celá řada domácích teologů ...
€ 9.90 € 7.68
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nalezení střední cesty
Nalezení střední cesty
Zdeněk V. David
Kniha představuje českou utrakvistickou církev 15. a 16. století jako pozitivní příklad možnosti spojení tradičního pojetí křesťanského vyznání a rituálu s liberálním pojetím správy církve a s tolerancí k zastáncům méně ortodoxních názorů a praktik. Publikace si najde své čtenáře zejména mezi záj...
€ 16.88 € 13.06
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - From Social to Cyber Justice - Critical Views on Justice, Law and Ethics
From Social to Cyber Justice - Critical Views on Justice, Law and Ethics
Nythamar deOliveira
Kniha se zaměřuje na vzájemné přesahy mezi spravedlností, právem a etikou v současné době. Analýzy navazují nejen na evropské a severoamerické autory, jak je obvyklé, ale přinášejí hlavně rozbory z málo známé latinskoamerické perspektivy. Kniha oslovuje čtenáře, kteří mají zájem o současné otá...
€ 21.38 € 16.58
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Jeroným Pražský
Ota Pavlíček
Jeroným Pražský (1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantní řečník a také diplomat svým počínáním ovlivnil směřování pražské univerzity i českých zemí a v důsledku i sousedících regionů a center vzdělanosti. Po odsouzení ko...
€ 9.40 € 7.02
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nač básníci?
Nač básníci?
Martin Heidegger
Přednáška Nač básníci? byla proslovena v nejužším kruhu přátel u příležitosti 20. výročí úmrtí R. M. Rilkeho, který zemřel 29. prosince 1926. Analyzuje básnické dílo R. M. Rilkeho a odkazuje i na několik básní F. Hölderlina. Heideggerovi přátelé, pro které přednášku napsal, byli jistě podobně jak...
€ 6.49 € 4.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu
Ivan Mervart; Jan Landa
Předkládaná publikace se zaměřuje na jednu z nejvýraznějších etap dialogu mezi marxisty a křesťany, jež spadá do 60. let 20. století, přičemž zvláštní pozornost je věnována situaci ve střední Evropě a zejména v tehdejším Československu. O co v tomto dialogu šlo? Jaké historické či systematické ok...
€ 13.63 € 9.56
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Smysl filosofického tázání. Dva texty k Viditelnému a neviditelnému
Smysl filosofického tázání. Dva texty k Viditelnému a neviditelnému
Maurice Merleau-Ponty
Svazek obsahuje dva texty, které se historicky, obsahově i stylisticky úzce váží k autorově posmrtně vydanému rukopisu Viditelné a neviditelné. Jedná o důležitá a jediná souvislá autorova doplnění tohoto nedopsaného projektu, který je považován za významné a aktuální dílo, ale zároveň je pro svůj...
€ 2.43 € 1.89
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie
Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie
Petr Jemelka
Tato kniha je završením autorova dlouhodobého zájmu o vznik a vývoj české a slovenské environmentálně zaměřené filosofie. Dané téma dosud nebylo v historiografii naší filosofické tvorby souhrnněji zpracováno, přitom se jedná o problematiku bytostně filosofickou (vztah člověka a světa), navíc nabý...
€ 10.34 € 7.66
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Spisovatelé království českého I, A–B
Spisovatelé království českého I, A–B
Johann Peter Cerroni
Slovníkem spisovatelů Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753-1826), vrcholí několik desítek let trvající snahy řady učenců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu v soul...
€ 14.40 € 11.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právní kultura středověku
Právní kultura středověku
kolektiv autorů
Kolektivní monografie Právní kultura středověku zahrnuje studie třinácti českých a polských medievistů věnované nejrůznějším podobám právní kulturu Českého a Polského království od 10. do 15. století. Autoři zde ozřejmují dobové proměny pojímání práva a postupné prosazování se psaného práva ve vz...
€ 9.00 € 6.91
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vliv díla Jacquesa Derridy na současné myšlení. L’influence de l’oeuvre de Jacques Derrida sur la pensée contemporaine
Vliv díla Jacquesa Derridy na současné myšlení. L’influence de l’oeuvre de Jacques Derrida sur la pensée contemporaine
Hynek Fajmon; Kateřina Hloušková
Ani 60 let nedokázalo zacelit všechny bolesti a pocity křivdy, jež způsobil dosud nejhorší konflikt v dějinách lidstva. Stín druhé světové války a událostí, které ji bezprostředně následovaly, Evropu neopustil, naopak je stálou připomínkou chronického pocitu nespravedlnosti, pramenícího z neochot...
€ 10.58 € 8.15
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitalismus: mýtus jednoho slova
Kapitalismus: mýtus jednoho slova
Břetislav Horyna
Kniha je souborem originálních esejů o krizovém stavu současné světové a rovněž české společnosti. Pomocí kritiky současných dominantních politických a hospodářských doktrín hledá příčiny rozštěpení světové pospolitosti, strmého růstu všestranné nerovnosti, úpadku potřeby demokracie a krize demok...
€ 8.70 € 6.39
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Islam in Contact with Rival Civilizations
Islam in Contact with Rival Civilizations
Jaroslav Krejčí
Sborník statí přináší nové pohledy na problematiku islámu v kontaktu se soutěžícími civilizacemi: evropsko-americkou, indickou a čínskou. Autoři studií: Jaroslav Krejčí, Luboš Kropáček, Dagmar Marková, Lubica Obuchová.
€ 4.41 € 3.70
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osamělý myslitel Bernard Bolzano
Osamělý myslitel Bernard Bolzano
Kateřina Trlifajová
Autoři příspěvků, kteří pracují v oblasti filosofie, logiky, matematiky a estetiky, se snaží předvést Bolzanovo dílo jako důkladné, stále živé a v mnohém předbíhající svou dobu. Připojen je první český překlad Bolzanova článku o trojrozměrnosti prostoru a překlady Patočkových bolzanovských rukopisů.
€ 9.45 € 7.27
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 289 produktov na 8 stranách.

Kniha - Gustáv Husák
€ 23.01€ 28.11
Kniha - Romanovovci 1613-1918
€ 22.14€ 29.90
Kniha - Prezident Ivan Gašparovič
€ 0.54€ 0.63
Kniha - Kovy - Ovšem
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Romanovci
€ 17.84€ 23.45
Kniha - Gomora
€ 13.58€ 17.86
Kniha - Coco Chanel
€ 17.76€ 23.36
Kniha - Marilyn Manson - Dlouhá trnitá cesta z pekla - 2.vydání
€ 12.25€ 16.40
Kniha - Habsburkové I. 1526–1740
€ 59.13€ 79.85
Kniha - Čo Dante nevidel
€ 9.42€ 12.50
Kniha - Čo Dante nevidel
€ 9.42€ 12.50
Kniha - Čo Dante nevidel
€ 9.42€ 12.50
Kniha - Čo Dante nevidel
€ 9.42€ 12.50
Kniha - Čo Dante nevidel
€ 9.42€ 12.50
Kniha - Čo Dante nevidel
€ 9.42€ 12.50
Kniha - Keď život skúša
€ 9.16€ 11.90
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.62€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 24.31€ 31.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.97€ 11.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
Kniha - Kde všade som (ne)zomrel
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Vtáky našich záhrad
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Škola noci 11: Odhalená
€ 0.32€ 14.05
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Stranger Things - Temný experiment
€ 12.26€ 16.40
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.62€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.