+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Manažment zmien - Cesta rastu
Manažment zmien - Cesta rastu
Singer Saul
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 5.60 € 4.10
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občiansky zákonník pre prax- Komentár (3 zväzky
Občiansky zákonník pre prax- Komentár (3 zväzky
Krajčo Jaroslav
Publikácia venuje osobitnú pozornosť vnútorným vzťahom v rámci právnej úpravy v Občianskom zákonníku, ale aj vzťahom Občianskeho zákonníka k osobitným právnym úpravám, vrátane vzťahu k medzinárodným dokumentom, ktorými je Slovenská republika viazaná. Komentár ozrejmuje aj vzťah jednotlivých ustan...
€ 136.78
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Najkrajšie rozprávky z dvora
Najkrajšie rozprávky z dvora
autor neuvedený
Milé a veselé rozprávky o zvieratkách z gazdovského dvora, ktoré sa zapáčia každému malému čitateľovi. V tejto prekrásnej knižke sa stretneme s rozprávkami o psíkovi, mačičke, zachránime malé teliatko a veľa ďalších pekných príbehov doplnených o nádherné ilustrácie.
€ 5.69 € 4.22
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manažment pre malých a stredných podnikateľov
Manažment pre malých a stredných podnikateľov
Juraj Borovský
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 4.00 € 2.95
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Moja rozprávková chalúpka
Moja rozprávková chalúpka
autor neuvedený
Najkrajších 7 rozprávok bratov Grimmovcov s pestrofarebnými ilustráciami na čítanie a objavovanie. V knižke nájdete rozprávky ako Snehulienka, Janko a Marienka, Kocúr v čizmách, Vlk a sedem kozliatok, Šípková Ruženka, Červená čiapočka a Pani Zima.
€ 6.99 € 5.19
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Moja obľúbená kniha o mačičke
Moja obľúbená kniha o mačičke
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 4.30 € 3.12
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Exekučný zákon v aplikačnej praxi. Komentár
Exekučný zákon v aplikačnej praxi. Komentár
Jaroslav Krajčo
Právna úprava Exekučného poriadku od jej prijatia prešla viacerými zmenami. Jednou z najpodstatnejších zmien je zmena uskutočnená zákonom č. 2/2017 Z.z. Zmeny uskutočnené týmto zákonom je vo viacerých smeroch možné označiť za zásadné. Toho dôsledkom je však aj to, že viaceré právne úpravy, ktoré...
€ 74.00 € 61.37
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Volebné sťažnosti v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
Volebné sťažnosti v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
Kolektív
Cieľom tejto publikácie je prispieť k čo najlepšej všeobecnej dostupnosti rozhodovacej činnosti Ústavného súdu vo volebných veciach. Jej cieľom je zároveň aj zjednodušiť čitateľovi prácu s rozhodnutiami Ústavného súdu vo volebných veciach. Publikácia prehľadne a systematicky zoraďuje rozhodnutia...
€ 25.00 € 19.06
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka
Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka
Peter Strapáč
Predkladaná publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej republiky, Ústavného súdu Slovenskej ako aj Českej republiky, ako aj niekoľko vybraných rozhodnutí súdov nižšieho stupňa. Jednotlivé rozhodnutia sú usporiadané chronologicky...
€ 33.00 € 25.16
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné ekonomické právo
Medzinárodné ekonomické právo
Daniela Nováčková / P. Milošovičová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 13.50 € 9.88
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ - komentár
Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ - komentár
Jaroslav Krajčo
Publikácia je vyjadrením snahy autora predložiť právnej verejnosti publikáciu zameranú na aplikačnú prax súdov, ktorá sa týka riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských vzťahov. Zahŕňa nielen dostupné poznatky vnútroštátnych súdov, ale najmä aplikačné poznatky Európskeho súdneho dvora
€ 55.00 € 40.84
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bystré hlavičky ( zelená )
Bystré hlavičky ( zelená )
autor neuvedený
Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť koncentrácie. Farebné nápady slúžia ako predlohy. Tlačené na vysokokvali...
€ 2.89 € 2.12
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, komentár – 4.vydanie
Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, komentár – 4.vydanie
Jozef Suchoža a kolektív
Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári náležíte zohľadňuje jednak zmenený právnonormatívny základ kódexu, a jednak nové impulzy a podnety z produkcie európskej legislatívy a...
€ 49.00 € 42.69
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kodex bytového práva 2011
Kodex bytového práva 2011
Jaroslav Čermák / Jaroslav Pešutka / Jiří Kocourek
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 25.03 € 19.62
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou
Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou
Strapáč, a kolektív Peter
Publikácia ponúka hlboký zárez do problematiky všetkými typmi obchodných spoločností, a to osobnými obchodnými spoločnosťami, akými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť s kapitálovými obchodnými spoločnosťami, ktorými sú spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť, prič...
€ 33.00 € 24.41
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie)
Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie)
Jaroslav Krajčo
Predkladaná publikácia si na rozdiel od všeobecných zvyklostí výkladu právnej úpravy kladie za cieľ poskytnúť nielen základné informácie potrebné pre procesný postup súdu – notárov, (teda ingerenciu štátu a jeho procesný postup) ale aj informácie pre laickú verejnosť vo veciach prejednania dedič...
€ 55.00 € 41.93
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti
Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti
Peter Strapáč
€ 13.90 € 10.69
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Exekučný poriadok Komentár
Exekučný poriadok Komentár
Jaroslav Krajčo
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 44.00 € 32.63
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Civiliný sporový poriadok. Stručný komentár / Civiliný sporový poriadok. Judikatúra (2 zväzky)
Civiliný sporový poriadok. Stručný komentár / Civiliný sporový poriadok. Judikatúra (2 zväzky)
Jaroslav Krajčo
Predkladaná publikácia je rozdelená do dvoch zväzkov, Civiliný sporový poriadok Stručný komentár a Civilný sporový poriadok Judikatúra. Súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2016 sa stali tri relatívne samostatné právne úpravy nahradzujúce pôvodnú právnu úpravu ...
€ 69.00 € 55.15
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dedičské právo hmotné II
Dedičské právo hmotné II
Ladislav Kupka
Publikácia je doplneným a prepracovaným pokračovaním Dedičského práva hmotného. Autor sa venuje zásade nadobúdania dedičstva priamo faktom smrti poručiteľa, predpokladom dedenia, spôsobu a následkom odmietnutia dedičstva, predpokladom a následkom dedičskej nespôsobilosti, dôvodom a následkom vyd...
€ 25.00 € 19.06
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Súdne doručovanie od 1.7.2016 – Sporový poriadok
Súdne doručovanie od 1.7.2016 – Sporový poriadok
Jaroslav Krajčo
Dňom 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ktorý okrem iného podstatným spôsobom novo upravil doručovanie písomností v súdnom konaní, a to v snahe pozitívne ovplyvniť rýchlosť súdneho konania a tým aj vymožiteľnosť práva. Zefektívnenie súdneho konania je v...
€ 15.00 € 11.54
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákoník práce 2011
Zákoník práce 2011
Jiří Kocourek
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 13.96 € 10.58
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Účetnictví ve veřejném sektoru
Účetnictví ve veřejném sektoru
Jaroslav Pešutka
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 17.52 € 13.80
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákoník práce 2011
Zákoník práce 2011
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 7.51 € 5.97
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákoník práce 2012
Zákoník práce 2012
Jiří Kocourek
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 20.25 € 15.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Peniaze
Peniaze
Alena Pauličková
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 7.50 € 5.58
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Malý slovník daňového práva
Malý slovník daňového práva
Eduard Gombár / Alena Pauličková
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 6.60 € 4.90
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie
Ekonomické slobody vnútorného trhu Európskej únie
Daniela Nováčková
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 9.90 € 7.46
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Heslár verejného práva
Heslár verejného práva
Michael Mc Guinnes / Jozef Králik
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 19.90 € 14.68
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Výber právnych viet z royhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 2001 - 2010
Výber právnych viet z royhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 2001 - 2010
Ivetta Macejková
€ 33.00 € 25.16
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bystré hlavičky ( červená )
Bystré hlavičky ( červená )
autor neuvedený
Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť koncentrácie. Farebné nápady slúžia ako predlohy. Tlačené na vysokokvali...
€ 2.89 € 2.12
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bystré hlavičky ( fialová )
Bystré hlavičky ( fialová )
autor neuvedený
Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť
€ 2.89 € 2.12
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bystré hlavičky ( žltá )
Bystré hlavičky ( žltá )
autor neuvedený
Knižka Bystré hlavičky je poskladaná z krásnych obrázkov, bola vyvinutá za účelom kreatívneho a zmysluplného vyplnenia voľného času pre deti od 3 rokov. Rozvíja u detí vlastnosti, ako farebná predstavivosť, výdrž a schopnosť koncentrácie. Farebné nápady slúžia ako predlohy. Tlačené na vysokokvali...
€ 2.89 € 2.12
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sny vianočného stromčeka
Sny vianočného stromčeka
Neuvedený
Nádherná detská knihžka, ktorá vyšla v edícii "LIST JEŽIŠKOVI"
€ 4.00 € 3.04
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Dedičské právo hmotné
Dedičské právo hmotné
Ladislav Kupka
V texte autor venuje pozornosť jednak teoreticko - právnym inštitútom, ako i inštitútom pozitívno právnej úpravy dedenia, ako sú pramene dedičského práva, základné zásady dedenia, medzi ktoré patrí už spomenutá zásada nadobúdania dedičstva priamo faktom smrti poručiteľa, predpoklady dedenia, spô...
€ 20.00 € 15.66
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Metodika účtovania
Metodika účtovania
Zoltán Takács
€ 10.00 € 7.83
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Vianoce v lese
Vianoce v lese
autor neuvedený
Detičky, prežite krásne vianočné príbehy s kamarátmi macom, snehuliakom, zajkom v čarovne prekrásnom lese. Prekrásne a veselé zimné príbehy kamarátov z lesa. Vianočné leporelko, ktoré poteší každého malého čitateľa.
€ 5.49 € 1.54
Vypredané.
Obrázok - Hádanky z dvora
Hádanky z dvora
autor neuvedený
Všetky obľúbené zvieratká z dvora v prekrásne ilustrovanom leporele, doplnené peknými hádankami o tvojich obľúbených zvieratiek z dvora.
€ 4.99 € 1.42
Vypredané.
Obrázok - Babičkine rozprávky na dobrú noc
Babičkine rozprávky na dobrú noc
autor neuvedený
V tejto milej rozprávkovej knižke nájdeš ohromné množstvo dobrodružstiev na každý deň. Ku každej rozprávke s veľkými písmenami sme pripravili aj jednu krásnu ilustráciu. Srdce v pozlátku, Výlet do Zoo, Zatúlané mačiatko a veľa ďalších krásnych príbehov, ktoré si budete čítať s radosťou stále a st...
€ 6.49 € 1.86
Vypredané.
Obrázok - Pozemkové právo
Pozemkové právo
Milan Štefanovič
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 17.00 € 4.81
Vypredané.
1
2
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 50 produktov na 2 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 6.96€ 9.35
Kniha - Ako si zostaviť rodokmeň
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Vysoký krvný tlak
€ 11.38€ 15.30
Kniha - Vysoký krvný tlak
€ 11.38€ 15.30
Kniha - Vysoký krvný tlak
€ 11.38€ 15.30
Kniha - Vysoký krvný tlak
€ 11.38€ 15.30
Kniha - Vysoký krvný tlak
€ 11.38€ 15.30
Kniha - Vysoký krvný tlak
€ 11.38€ 15.30
Kniha - Farár Marián Kuffa
€ 9.27€ 12.50
Kniha - Odkaz slunečnice
€ 11.78€ 17.62
Kniha - Odkaz slunečnice
€ 11.78€ 17.62
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Stranger Things - Temný experiment
€ 12.26€ 16.40
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Škola noci 11: Odhalená
€ 0.32€ 14.05
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - 60 dní k novej postave
€ 14.87€ 19.90
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
Kniha - Okamžiky štěstí
€ 13.90€ 16.45
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
Kniha - After - Puto
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 24.31€ 31.90
Kniha - Bez stopy
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Španielčina pre samoukov
€ 11.19€ 14.99
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Matej Tóth: Odchýlka
€ 9.63€ 12.90
Kniha - Gogo
€ 0.77€ 1.00
Kniha - Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Halloweensky večierok
€ 8.39€ 10.90
Kniha - List zo záhrobia
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Kniha - Terapia
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
€ 9.16€ 11.90
Kniha - The Little Book of Lykke
€ 9.53€ 12.50
Kniha - Včely
€ 4.79€ 16.95
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.