+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Tetovač z Auschwitzu
€ 9.16€ 11.90
Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Zákon o obecnom zriadení - komentár (2018)
Zákon o obecnom zriadení - komentár (2018)
Soňa Košičiarová
Od 1. apríla 2018 je schválená novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samosprávy. Nový komentár zahŕňa medzinárodné i ústavné východiská zákonnej úpravy ako širší a nevyhnutný základ...
€ 22.00 € 17.23
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o rodine
Zákon o rodine
Róbert Bános
Zákon o rodine vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona o rodine z autorského pera skúseného advokáta Róberta Bánosa. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra a vzory právnych podaní. Odborne erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou publikáciou, ktorá svoji...
€ 35.00 € 27.17
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Irena Hudecová; Anna Cyprichová; Ivan Makatura
Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupiny WP29.
€ 60.00 € 45.23
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok), 3. aktualizované vydanie
Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok), 3. aktualizované vydanie
Imrich Fekete
Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkladu ešte detailnejšie rozčlenené a opatrené priliehavými nadpismi – sledujúc tak systematiku jednotlivý...
€ 73.00 € 54.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Civilné právo procesné
Civilné právo procesné
Marek Števček a kolektív
Táto učebnica prispieva k širšiemu a hlbšiemu povedomiu o inštitútoch, väzbách a súvislostiach civilného procesu a civilného procesného práva, ktorých znalosť je považovaná za profilujúcu oblasť právnického vzdelávania. Pridanou hodnotou v druhom vydaní je reflexia zmeny aplikačných, najmä judikatúrnych trendov, či rozšírené teor...
€ 41.00 € 31.82
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch
Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch
Ján Svák
Publikácia aktualizuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť práva – ľudské práva, nielen z teoretického hľadiska, ale podáva praktický a reálny pohľad. Nezaobíde sa bez nej žiadny sudca, advokát, notár, prokurátor či exekútor. „Základom každého zväzku je príslušná časť, resp. kapitola z pôvodnej knihy nazvanej Ochrana ľudských práv (z pohľad...
€ 100.00 € 76.92
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občiansky zákonník - Veľký komentár, 2. zväzok
Občiansky zákonník - Veľký komentár, 2. zväzok
Imrich Fekete
Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po komentári tohto druhu. Preto sme pre Vás pripravili reedíciu Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení pouk...
€ 73.00 € 54.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Finančné právo na Slovensku a v Európskej Únii
Finančné právo na Slovensku a v Európskej Únii
Vladimír Babčák; kolektív autorov
Vysokoškolská učebnica Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii ponúka čitateľovi v kompaktnej podobe ťažiskové poznatky týkajúce sa dvoch strán tej istej právnej kategórie, ktorou je finančné právo. V ucelenej forme spája problematiku finančného pr
€ 35.00 € 26.39
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Katastrálny zákon - Komentár
Katastrálny zákon - Komentár
Michael McCarthy / Andrej Jana;Polák Dráčová
Komentár k Zákonu o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon), vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Aktuálnosť spracovanej témy je podčiarknutá prijatím pomerne rozsiahlych legislatívnych zmien. Dochádza k zmenám v zapisovaní stavieb, nových stavieb, k zmenám v ka...
€ 27.50 € 20.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Od karnevalovej ulice po virtuálny svet
Od karnevalovej ulice po virtuálny svet
Martin Kasarda
Publikácia nie je polemikou o estetike populárneho a vysokého umenia, ale pátraním po tom, čo vlastne populárna kultúra reprezentuje v dnešnom svete uväznenom v totalite médií. „Populárna kultúra a média žijú v symbióze až pozoruhodnej, je priam úžasné sledovať, ako sa vlastne jednotlivé technologické vynálezy od zrodu kníhtlače až p...
€ 10.00 € 7.60
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa. Pracovné právo
Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa. Pracovné právo
Ivo Pospíšil / Róbert Bános
Vydavateľstvo EUROKÓDEX, prichádza na trh s novou edičnou radou, ktorá bude venovaná jednotlivým oblastiam práva. Ako prvotina z tejto edičnej rady je publikácia v ktorej autori si dali za cieľ ponúknuť podnikateľom vzory podaní, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou ich podnikateľskej činnosti z pohľadu pracovnoprávnych vzťah...
€ 44.00 € 33.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kontrola v obecnej samospráve
Kontrola v obecnej samospráve
Jozef Tekeli; Marian Hoffmann
Predložená práca rozoberá súčasnú hmotnoprávnu a procesnoprávnu úpravu vzťahujúcu sa ku kontrolnému systému obecnej samosprávy, zohľadňuje dostupnú literatúru venovanú kontrole obcí a obsahuje návrhy de lege ferenda na zlepšenie právneho stavu a odstránenie interpretačných nejasností aplikačnej praxe.
€ 14.00 € 10.64
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právne dejiny Slovenska
Právne dejiny Slovenska
Jozef Kolárik
Cieľom tejto učebnej pomôcky nie je podať rozsiahly a vyčerpávajúci prehľad prameňov právnej histórie, ale vybrať tie, ktoré sú považované za vhodné a účelné pri štúdiu národnej právnej histórie. Predkladaný pracovný zošit je oproti predchádzajúcim vydaniam prepracovaný. Zmeny postihli predovšetkým formulácie a obsah otázok za texxtam...
€ 9.99 € 7.82
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Komentár
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Komentár
Ján Jana; Zimmermann Zimmermannová
Publikácia vychádza v edičnej rade Komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX a má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata. Autori sa snažili poukázať na tie najvypuklejšie, prípadne najbežnejšie praktické a teoretické problémy, ktoré v danej oblasti sú. Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s...
€ 16.50 € 12.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodný zákonník - Veľký komentár 2. zväzok
Obchodný zákonník - Veľký komentár 2. zväzok
Mojmír Mamojka
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií pod vedením Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc. Súčasťou k...
€ 70.00 € 52.30
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teoretické a praktické problémy dokazovania
Teoretické a praktické problémy dokazovania
Jozef Záhora
Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 15.decembra 2008 - pocta prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi, DrSc. k 80.narodeninám. Obsah: R.Blažek: Niektoré úskalia písmoznaleckého skúmania v trestnom konaní E.Burda: Nezákonne získaný dôkaz v prospech obvineného J.Čentéš: Niekoľko poznámok k znalec...
€ 8.91 € 6.98
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právne dejiny Slovenska, II. diel
Právne dejiny Slovenska, II. diel
Ladislav Vojaček
Učebná pomôcka nadväzuje na pracovný zošit pre štúdium starších slovenských právnych dejín a rovnako je určená na použitie na seminároch a ako podporná pomôcka aj na prípravu na skúšku. Od prvého pracovného zošitu sa líši tým, že vďaka dôkladnejšiemu poznaniu a podrobnejšiemu preberaniu novších dejín sme mohli jednotlivé dokumenty pospájať do...
€ 8.33 € 6.52
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Efektívne riadenie ľudských zdrojov
Efektívne riadenie ľudských zdrojov
Milan Kubalák
Slovami recenzentov: „Renomovaný autor PhDr. Milan Kubalák, CSc. svoju publikáciu zacielil na problematiku efektívnosti riadenia ľudských zdrojov. Vytýčenú tému poňal a priblížil užívateľovi komplexne a osobitne so zvýraznením aspektov organizačnej a pracovnej psychológie, personálnej psychológie, sociálnej psychológie práce, soci...
€ 25.00 € 19.40
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o eGovernmente
Zákon o eGovernmente
Daniela Gregušová
Komentár je určený širokému okruhu čitateľov, ktorých práva a právom chránené záujmy zákon o e-Governmente presadzuje. Ďalej je určený tým, ktorí zákon o e-Governmente povinne aplikujú pri výkone verejnej moci elektronicky, ako aj tým, ktorí majú povinnosť či možnosť uskutočňovať podania elektronickým spôsobom. V neposlednom rade...
€ 33.00 € 24.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Civilné právo procesné, 3.zmenené a doplnené vydanie
Civilné právo procesné, 3.zmenené a doplnené vydanie
Marek Števček
Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianského súdneho poriadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná jeho novela vykonaná zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2014. Autori objasnili najdôležitejšie inštitúty civilného procesného práva, predovšetkým v ich vývoj...
€ 27.50 € 20.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra
Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra
Jozef Milučký
Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Pr...
€ 40.00 € 30.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana ústavnosti
Ochrana ústavnosti
Ján Drgonec
Kniha je určená všetkým zaoberajúcim sa ústavným právom alebo všeobecnou teóriou práva. Rovnako sa pokúša osloviť sudcov, prokurátorov a advokátov, ktorí pri výkone povolania prichádzajú do styku s aplikovanou ochranou ústavnosti. Štýlom spracovania dielo umožňuje porozumieť nastoleným problémom aj žurnalistom a polit...
€ 33.50 € 26.00
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vplyv WTO na právny systém členských štátov WTO z pohľadu Číny
Vplyv WTO na právny systém členských štátov WTO z pohľadu Číny
Guiguo Wang
Medzinárodné normy, najmä ustanovenia dohôd prijatých v rámci WTO, či ich tvorcovia takto zamýšľali, alebo nie, majú tendenciu regulovať – a aj dokážu regulovať – čoraz viac činností ľudstva. Kam smeruje tento proces a aké výzvy prináša? Prečítajte si preklad v Európe unikátneho pohľadu na medzinárodný obchod zo strany Číny! WTO...
€ 33.00 € 25.61
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Všeobecné správne konanie - Teória a prax
Všeobecné správne konanie - Teória a prax
Peter Potasch; Janka Hašanová; Jozef Milučký; Jana Vallová
Publikácia, ktorú práve držíte v rukách, je voľým pokračovaním učebnice Vybrané správne procesy, Eurokódex 2013, avšak s tým rozdielom, že zámerom autorov tejto publikácie bolo venovať pozornosť len všeobecnému správnemu konaniu (podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Napriek zúženiu tematických sfér v porovna...
€ 20.00 € 15.66
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodný zákonník - Veľký komentár 1. zväzok
Obchodný zákonník - Veľký komentár 1. zväzok
Mojmír Mamojka
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií pod vedením Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc. Súčasťou k...
€ 105.00 € 80.77
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo Európskej únie
Právo Európskej únie
Radoslav Procházdka
Publikácia ponúka pohľad na: systém fungovania európskeho práva analýzu povahy a účinkov jednotlivých prameňov európskeho práva konanie pred európskym súdom ochranu súkromných osôb právo vnútorného trhu voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu ochranu hospodárskej súťaže, regulácia verejného obstarávania, ochrana spotrebiteľ...
€ 45.84 € 35.58
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o odpadoch - komentár (2018)
Zákon o odpadoch - komentár (2018)
James Bibby / kolektív autorov
Komentár je podrobným komentovaním zákona k odpadom, zákon bol novelizovaný a v komentári sú premietnuté všetky doteraz aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1. 1. 2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou a tý...
€ 44.00 € 33.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o odpadoch - komentár
Zákon o odpadoch - komentár
Božena Gašparíková
Zákon o odpadoch vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Po štrnástich rokoch prichádza v odpadovom hospodárstve k zásadnej zmene. Doterajší zákon o odpadoch a zákon o obaloch nahradil nový komplexný zákon o odpadoch. Mnohé zmeny sa dotknú nielen obcí, ale aj tých, ktorí odpad produkujú, čiže pôvodcov odpadu. Významná z...
€ 44.00 € 34.16
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky
Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky
Jaroslav; Záhora Jozef; Klimek Libor Ivor
Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali monografiu, v rámci ktorej si ako hlavný cieľ stanovili analyzovať trestnoprávne ustanovenia práva Európskej únie, resp. Európskych spoločenstiev a ich následný dosah na slovenské trestné právo. Monografia pozost...
€ 36.00 € 27.14
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Československé právne dejiny
Československé právne dejiny
Ladislav Vojaček
Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v podmienkach československej právnej vedy. Pri jednotlivých právnych odvetviach autori vychádzajú aj z poznatkov zo všeobecných (svetových) právnych dejín, a...
€ 19.99 € 15.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Novela Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z. - Komentár
Novela Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z. - Komentár
Jarmila Ďurďovičová
Komentár k Novele Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z.vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Od 1. januára 2019 je účinná rozsiahla novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla mnohé zmeny nielen pre podnikateľov, ale aj pre obce a mestá. V tejto súvislosti vznikajú obci povinnosti v nasledujúcich prípadoch: ·z...
€ 22.00 € 17.23
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o kybernetickej bezpečnosti - Komentár
Zákon o kybernetickej bezpečnosti - Komentár
Miroslav Chlipala
Základným cieľom Zákona je zvýšiť bezpečnosť kybernetického priestoru, v tejto súvislosti identifikovať príslušné povinnosti a zodpovednosti povinných osôb v zmysle Zákona, identifikovať technické a organizačné požiadavky na zaistenie kybernetickej bezpečnosti či nastaviť mechanizmus aktívnej spolupráce medzi súkromným sekto...
€ 55.00 € 41.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov - komentár
Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov - komentár
Stuart Redman / Janette Smažáková
Komentár je podrobným komentovaním zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nadobúdajú účinnosť k 1.1.2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou je komentár užitočnou dennou pomôckou pri výkone funkcie. Dňa 17. októbra 2018 ...
€ 12.10 € 9.21
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manažment rozvoja ľudských zdrojov
Manažment rozvoja ľudských zdrojov
Michal Haňdiak
Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre zabezpečenie úspešného ekonomického a spoločenského rozvoja. Monografia bola spracovaná na báze systematického štúdia predmetnej odbornej literatúry, ale najmä dlhoročných praktických skúsenosti a poznat...
€ 11.00 € 8.37
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Otáz(ni)ky osobnosti
Otáz(ni)ky osobnosti
Mária Macková
Pohľad na osobnosť z viacerých uhlov, odkrývanie tajomstiev človeka, diskusia o aktéroch spoločenského a obzvlášť mediálneho prostredia - na to sústreďujú svoju pozornosť autori kolektívnej monografie Otáz(ni)ky osobnosti. Pritom sa zhodli , že na mnohé otázky súvisiace s osobnosťou sa nepodarí odpovedať vari nikdy, leb...
€ 11.00 € 8.37
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Paradigma osobnosti v slovenskom kultúrnom priestore
Paradigma osobnosti v slovenskom kultúrnom priestore
Mária Macková
Hlavným poslaním publikácie je upozorniť na „celistvosť“ osobnosti, ktorú je nutné posudzovať z psychologického, filozofického i kultúrno-spoločenského aspektu. Publikácia chce poukázať na špecifiká osobnosti a nimi upozorniť i na to, že spoločnosť sa bez kvalitného vedeckého a umeleckého zázemia ľahko dostane do duchovnej závi...
€ 11.00 € 8.37
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Praktické komentáre pre mestá a obce
Praktické komentáre pre mestá a obce
Publikácia, z edičného radu vydavateľstva EUROKÓDEX - Praktické komentáre, ktorá vám môže pomôcť ľahšie sa zorientovať v spleti zákonov a paragrafov. Podľa právneho stavu k 1.1.2015 Vybrali sme pre vás tie zákony, ktoré sú dôležité pre fungovanie miest a obcí v súlade s právnym poriadkom. Komentáre a výklady k jednotlivým paragrafom sú...
€ 16.50 € 12.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Médiá & Právo
Médiá & Právo
kolektív autorov
"Rukoväť v poňatí rukopisu Médiá a právo verejné má niekoľko sympatických vlastností. Jednak objasňujú základné kategórie a koncepty z oblasti masovej komunikácie a verejného práva, jednak prinášajú z dostupnej referenčnej literatúry "antológii" citátov, ktoré definujú tieto kategórie, a v neposlednom rade poskytujú návod ako rozumieť vzťahom m...
€ 23.10 € 17.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teória žurnalistiky pre žurnalistickú prax
Teória žurnalistiky pre žurnalistickú prax
S. G. Korkonosenko
Dielo prestavuje teóriu žurnalistiky ako samostatnú oblasť poznania a výskumu. Zaoberá sa potrebami žurnalistickej praxe, protirečeniami vo vzájomných vzťahoch teórie a praxe tlače, trendmi rozvoja vedy o žurnalistike v proreformnom Rusku. Dielo sa dotýka základných problémov teoretických prednášok v strediskách prípr...
€ 15.00 € 11.40
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitoly o fotografii
Kapitoly o fotografii
Marián Pauer .
Americký fotograf Paul Strand už v tridsiatych rokoch minulého storočia povedal, že vo svete fotografuje veľa ľudí, ktorí nemajú čo povedať. Profesionálny fotograf by však mal vždy niečo povedať a mal by vedieť, ako to povedať. Kniha doc. Pauera je určená nie len poslucháčom vysokoškolských fakúlt masmédií, ale aj pro...
€ 17.60 € 13.38
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 219 produktov na 6 stranách.

Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.39€ 13.50
Kniha - Recepty na chudnutie 1
€ 21.10€ 27.99
Kniha - Modlitebná knižka pre deti
€ 3.04€ 4.00
Kniha - Mama a syn
€ 6.02€ 7.90
Kniha - Kardinál Jozef Tomko
€ 34.54€ 44.50
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Tary: příběh parkouristy
€ 11.04€ 14.49
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.28€ 8.50
Kniha - Samopal vz. 58
€ 8.30€ 14.05
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 26.09
Kniha - Mafiánska poprava?
€ 11.95€ 13.90
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Obklopený idiotmi
€ 10.47€ 13.90
Kniha - České rozprávky
€ 7.46€ 9.90
Kniha - Zmŕtvychvstanie: Revenant
€ 1.89€ 12.90
Kniha - Hovoriaca farma
€ 8.34€ 10.95
Kniha - Tak ma mama naučila
€ 20.85€ 27.90
Kniha - Tri malé prasiatka
€ 1.55€ 2.00
Kniha - Sapiens
€ 15.00€ 19.90
Kniha - Matilda
€ 8.81€ 8.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.77€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.60€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!