+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Irena Hudecová; Anna Cyprichová; Ivan Makatura
Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupin...
€ 60.00 € 44.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Finančné právo na Slovensku a v Európskej Únii
Finančné právo na Slovensku a v Európskej Únii
Vladimír Babčák; kolektív autorov
Vysokoškolská učebnica Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii ponúka čitateľovi v kompaktnej podobe ťažiskové poznatky týkajúce sa dvoch strán tej istej právnej kategórie, ktorou je finančné právo. V ucelenej forme spája problematiku finančného pr
€ 35.00 € 25.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Efektívne riadenie ľudských zdrojov
Efektívne riadenie ľudských zdrojov
Milan Kubalák
Slovami recenzentov: „Renomovaný autor PhDr. Milan Kubalák, CSc. svoju publikáciu zacielil na problematiku efektívnosti riadenia ľudských zdrojov. Vytýčenú tému poňal a priblížil užívateľovi komplexne a osobitne so zvýraznením aspektov organizačnej a pracovnej psychológie, personálnej psychológi...
€ 25.00 € 18.95
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Civilné právo procesné
Civilné právo procesné
Marek Števček a kolektív
Táto učebnica prispieva k širšiemu a hlbšiemu povedomiu o inštitútoch, väzbách a súvislostiach civilného procesu a civilného procesného práva, ktorých znalosť je považovaná za profilujúcu oblasť právnického vzdelávania. Pridanou hodnotou v druhom vydaní je reflexia zmeny aplikačných, najmä judi...
€ 41.00 € 31.25
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo Európskej únie
Právo Európskej únie
Radoslav Procházdka
Publikácia ponúka pohľad na: systém fungovania európskeho práva analýzu povahy a účinkov jednotlivých prameňov európskeho práva konanie pred európskym súdom ochranu súkromných osôb právo vnútorného trhu voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu ochranu hospodárskej súťaže, regulácia v...
€ 45.84 € 34.95
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právne dejiny Slovenska, II. diel
Právne dejiny Slovenska, II. diel
Ladislav Vojaček
Učebná pomôcka nadväzuje na pracovný zošit pre štúdium starších slovenských právnych dejín a rovnako je určená na použitie na seminároch a ako podporná pomôcka aj na prípravu na skúšku. Od prvého pracovného zošitu sa líši tým, že vďaka dôkladnejšiemu poznaniu a podrobnejšiemu preberaniu novších d...
€ 8.33 € 6.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodný zákonník - Veľký komentár 2. zväzok
Obchodný zákonník - Veľký komentár 2. zväzok
Mojmír Mamojka
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií pod vedením Dr. h. c. mult. prof. JUDr....
€ 70.00 € 52.45
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kontrola v obecnej samospráve
Kontrola v obecnej samospráve
Jozef Tekeli; Marian Hoffmann
Predložená práca rozoberá súčasnú hmotnoprávnu a procesnoprávnu úpravu vzťahujúcu sa ku kontrolnému systému obecnej samosprávy, zohľadňuje dostupnú literatúru venovanú kontrole obcí a obsahuje návrhy de lege ferenda na zlepšenie právneho stavu a odstránenie interpretačných nejasností aplikačnej p...
€ 14.00 € 10.45
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný zákon - Veľký komentár, 4. aktualizované vydanie
Trestný zákon - Veľký komentár, 4. aktualizované vydanie
Jozef Čentéš
Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu. Ko...
€ 65.00 € 49.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občiansky zákonník - Veľký komentár, 2. zväzok
Občiansky zákonník - Veľký komentár, 2. zväzok
Imrich Fekete
Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po komentári tohto druhu. Preto sme pre Vás pripravili reedíciu Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Na rozdiel od predchádzajúceho vydania za...
€ 73.00 € 53.94
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch
Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch
Ján Svák
Publikácia aktualizuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť práva – ľudské práva, nielen z teoretického hľadiska, ale podáva praktický a reálny pohľad. Nezaobíde sa bez nej žiadny sudca, advokát, notár, prokurátor či exekútor. „Základom každého zväzku je príslušná časť, resp. kapitola z pôvodnej knihy...
€ 100.00 € 75.54
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok), 3. aktualizované vydanie
Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok), 3. aktualizované vydanie
Imrich Fekete
Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkladu ešte detailnejšie rozčlenené a opatrené priliehavými nadpismi – s...
€ 73.00 € 53.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sasko – magdeburské právo na Slovensku
Sasko – magdeburské právo na Slovensku
Mária Papsonová
Každý, kto sa z akéhokoľvek aspektu zaoberal či zaoberá týmto ťažko zrozumiteľným historickým prekladom z roku 1473, si zaiste uvedomuje naliehavú potrebu pretlmočenia nemeckej predlohy z roku 1378 do súčasnej slovenčiny. Slovenský preklad z pera pani Dr. Papsonovej je preto uverejnený paralelne ...
€ 36.00 € 26.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore
Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore
Peter Potásch
Zborník príspevkov z odborného seminára na tému "Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom priestore - súčasnosť a vízie"
€ 12.00 € 8.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňové judikáty - Judikatúra
Daňové judikáty - Judikatúra
Patrik Benčík
Publikácia DAŇOVÉ JUDIKÁTY, obsahuje 50 daňových judikátov a je najkomplexnejším a najobsiahlejším kompilátom daňových judikátov v daňovej a právnej praxi. Autor advokát JUDr. Patrik BENČÍK , prednášal pre Slovenskú komoru daňových poradcov (SKDP) a pracoval dva roky ako právnik oddelenia právnyc...
€ 30.00 € 22.87
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Všeobecné správne konanie - Teória a prax
Všeobecné správne konanie - Teória a prax
Peter Potasch; Janka Hašanová; Jozef Milučký; Jana Vallová
Publikácia, ktorú práve držíte v rukách, je voľým pokračovaním učebnice Vybrané správne procesy, Eurokódex 2013, avšak s tým rozdielom, že zámerom autorov tejto publikácie bolo venovať pozornosť len všeobecnému správnemu konaniu (podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). N...
€ 20.00 € 14.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Súdny systém Európskej únie
Súdny systém Európskej únie
Michael Siman
€ 33.45 € 25.50
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Od karnevalovej ulice po virtuálny svet
Od karnevalovej ulice po virtuálny svet
Martin Kasarda
Publikácia nie je polemikou o estetike populárneho a vysokého umenia, ale pátraním po tom, čo vlastne populárna kultúra reprezentuje v dnešnom svete uväznenom v totalite médií. „Populárna kultúra a média žijú v symbióze až pozoruhodnej, je priam úžasné sledovať, ako sa vlastne jednotlivé technol...
€ 10.00 € 7.45
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústavné právo Slovenskej republiky, všeobecná + osobitná časť + USB
Ústavné právo Slovenskej republiky, všeobecná + osobitná časť + USB
Ján Svák
Vzhľadom na kvantitatívny nárast rozsahu učebnice je výber rozsudkov Ústavného súdu Slovenskej republiky a niektorých textov právnych predpisov umiestnený na priloženom USB nosiči.
€ 55.00 € 41.93
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vplyv WTO na právny systém členských štátov WTO z pohľadu Číny
Vplyv WTO na právny systém členských štátov WTO z pohľadu Číny
Guiguo Wang
Medzinárodné normy, najmä ustanovenia dohôd prijatých v rámci WTO, či ich tvorcovia takto zamýšľali, alebo nie, majú tendenciu regulovať – a aj dokážu regulovať – čoraz viac činností ľudstva. Kam smeruje tento proces a aké výzvy prináša? Prečítajte si preklad v Európe unikátneho pohľadu na medz...
€ 33.00 € 25.16
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania
Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania
Ivan Humeník
Zborník je súhrnom príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 13.apríla 2011, organizovanej Európskym združením študentov práva ELSA Košice v spolupráci s Komorou pre medicínske právo - MEDIUS pod záštitou dekanky Právnickej fakulty UPJŠ doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc.
€ 5.30 € 3.92
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov EÚ)
Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov EÚ)
Peter Kukliš
Predmetom publikácie sú aktuálne problémy miestnej samosprávy. Charakteristickou črtou sídelnej štruktúry Slovenska je jej rozdrobenosť do pomerne značného počtu malých obcí. Je to dôsledok nielen geografických daností územia, ale aj odraz vývoja priemyselnej výroby, kolektivizácie poľnohospodá...
€ 10.00 € 7.69
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Corpus iuris civilis digesta
Corpus iuris civilis digesta
Peter Blaho
Digesta (gr. Pándékeodai - všetko obsahujúce), je honosný názov najrozsiahlejšej a najvýznamnejšej časti kodifikácie práva východorímskeho cisára Justiniána. Sú jadrom cisárovho kodifikačného úsilia a považujú sa za základné dielo európskej a svetovej právnej vedy. Zachovali sa vo viacerých ruk...
€ 49.75 € 37.93
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občanské právo hmotné I. Obecná část. Ochrana osobnosti
Občanské právo hmotné I. Obecná část. Ochrana osobnosti
Jan Hurdík
V tejto novej učebnici občianskeho práva hmotného vydanej na Slovensku sa v porovnaní s inými výrazne odzrkadľuje novší koncepčný prístup skúsených pedagógov a renomovaných právnych vedcov v odbore občianske právo, spočívajúci najmä v pedagogicky rozvinutejšej a racionálnej systemizácii výkladu ...
€ 7.44 € 5.72
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra
Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra
Jozef Milučký
Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho...
€ 40.00 € 29.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Civilné právo procesné, 3.zmenené a doplnené vydanie
Civilné právo procesné, 3.zmenené a doplnené vydanie
Marek Števček
Tretie vydanie publikácie Civilné právo procesné je napísané podľa platného znenia Občianského súdneho poriadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná jeho novela vykonaná zákonom č. 151/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2014. Autori objasnili najdôležitejšie inštitúty civilného...
€ 27.50 € 20.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obete kriminality - Victims of Crime
Obete kriminality - Victims of Crime
Hlavné oblasti konferencie: Trestno-právne aspekty obetí kriminality Kriminologické aspekty obetí kriminality Pomoc obetiam kriminality V zborníku je uvedených 37 príspevkov od autorov najmä zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Poľska, pričom príspevky sú uvedené v slovenskom,...
€ 13.00 € 10.00
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teória práva, 3.vydanie
Teória práva, 3.vydanie
kolektív autorov
Kolektív autorov tvoria výborní odborníci na teoretické otázky práva, ktorí sú poprednými univerzitnými pedagógmi na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku. Učebnica je určená pre študentov nižších ročníkov práva. Predstavuje vstup do metodologicko-pojmového systému právnej vedy. Môže však byť užitočno...
€ 15.47 € 11.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vybrané správne procesy (teoretické a praktické aspekty)
Vybrané správne procesy (teoretické a praktické aspekty)
Peter Potásch
Cieľom publikácie je skĺbenie teórie a praxe vo vybraných rozhodovacích procesoch verejnej správy. Recenzovaná publikácia je určená najmä študentom práva, ktorí si osvojujú základné informácie z rozhodovania vo verejnej správe, ale taktiež aj pre pracovníkov správnych orgánov, ktorí vydávajú in...
€ 24.00 € 18.46
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy stavebného práva
Základy stavebného práva
Jiří Plos; Vladimír Hutta
Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu. Doteraz totiž nie je na trhu samostatná učebnica špeciálne určená študentom právnických fakúlt zameraná na zvládnutie vyučovacieho predmetu Stavebné právo. Z tohto účelového zamerania učebnice vyplýva, že sa nezaoberá teoretickými polemikam...
€ 14.60 € 10.90
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kompetentný hovorca
Kompetentný hovorca
Eva Chudinová; Andrej Tušer
Publikácia je zameraná na kompetencie hovorcu vo verejnej správe, na rozpracovanosť kompetencií hovorcu v domácej a zahraničnej literatúre, ale aj na etymológiu slova hovorca a na vymedzenie pozície hovorcu v systéme masmediálnej komunikácie. Poskytuje odpovede na otázku, kto je hovorca, ale aj n...
€ 12.00 € 8.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kroky slov (Zborník z kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc.)
Kroky slov (Zborník z kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc.)
kolektív autorov
Zborník s názvom „Kroky slov“ je zborníkom 74 príspevkov z kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc., ktorý je novinárom, profesorom a autorom mnohých úspešných kníh. Z 11 monografií spomenieme napr. O novinárstve, Metódy mediálnej tvorby, Ako sa robia noviny, Kompetentný hovo...
€ 12.50 € 9.33
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občiansky zákonník - Veľký komentár (3. zväzok)
Občiansky zákonník - Veľký komentár (3. zväzok)
Imrich Fekete
Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po komentári tohto druhu. Preto sme pre Vás pripravili reedíciu Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Na rozdiel od predchádzajúceho vydania ...
€ 73.00 € 53.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pluralizmus moci a práva
Pluralizmus moci a práva
Vydavateľstvo EUROKÓDEX prináša zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 25. - 27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. Zborník obsahuje príspevky od množstva vynikajúcich odborníkov z oblasti právnej teórie a praxe, ako sú napr. zo Slovenska Ján Svák (Bratislavská vysoká ...
€ 11.50 € 8.85
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Europeizace trestního práva
Europeizace trestního práva
Ján Svák
Recenzovanú učebnicu ocenia predovšetkým študenti právnických fakúlt ale aj právnici s dlhoročnou praxou, ktorí sa zatiaľ nemali možnosť venovať otázkam europeizácie trestného práva. Môže byť aj cennou pomôckou pre orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáciu pre správnu aplikáciu legislatív...
€ 7.23 € 5.56
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Soudní lékařství
Soudní lékařství
Michal Dogoši
Predkladaná učebnica súdneho lekárstva je výsledkom dlhoročných snáh a sústavnej vedecko-výskumnej a aplikačnej činnosti jej autora, zameranej na štúdium predmetu, systému a metód súdneho lekárstva. Z tohto hľadiska učebnica poskytuje základné odborné informácie o predmete a systéme súdneho leká...
€ 13.24 € 10.19
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Športové právo
Športové právo
Tomáš Gábriš
Nikdo, kdo se pohybuje ve sportovním prostředí (a s právnickým vzděláním zvláště), nemůže mít nejmenších pochyb o aktuálnosti autorem zvoleného tématu. Zcela nepochybně se ve slovenském sportovním a právním prostředí jedná o první práci, která uceleněji nahlíží na přehlížené a podceňované právní ...
€ 19.90 € 14.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodná obchodná arbitráž
Medzinárodná obchodná arbitráž
Katarína Chovancová
Řečeno slovy autorky, mezinárodní obchodní arbitráž je živý, ustavične se vyvíjející fenomén s vlastními zákonitostmi a kulturou. Autorka svojí dvojjazyční prací velmi pomáhá všem, které toto téma oslovuje, i těm, které osloví po přečtení díla. Kromě poctivě uvedených nevýhod je zde přesvědčivě u...
€ 11.63 € 8.67
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európska integrácia a právo Európskej únie
Európska integrácia a právo Európskej únie
Viera Strážnická
Práca predstavuje ďalší príspevok slovenskej doktríny k bližšiemu poznaniu a analýze ako histórie tak aj právneho poriadku Európskej únie (ďalej len EU). Autorka sa rozhodla skombinovať širší (globálnejší) prístup k tejto matérii s bližšou analýzou jedného z inštitútov komunitárneho práva (štátne...
€ 19.90 € 14.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Aktuálne otázky trestného zákonodarstva
Aktuálne otázky trestného zákonodarstva
Zborník z konferencie usporiadanej na počesť akademikovi EU a SAV, Dr. h. c. prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. k 80. narodeninám. Svojimi kolegami, priateľmi ale aj študentmi je profesor Čič uznávaný nielen ako imponujúca autorita vo vedeckej a profesnej oblasti, ale ako muž prenikavého úsudku...
€ 10.50 € 8.08
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 219 produktov na 6 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 6.96€ 9.35
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 11.17€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - After - Tajomstvo
€ 14.40€ 18.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - Stranger Things - Temný experiment
€ 12.26€ 16.40
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - After - Sľub
€ 12.88€ 16.90
Kniha - 60 dní k novej postave
€ 14.87€ 19.90
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Takto som mohla žiť
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 24.31€ 31.90
Kniha - Vtáky našich záhrad
€ 9.14€ 11.99
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 11.17€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.