+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Tetovač z Auschwitzu
€ 9.16€ 11.90
Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Strojárska výroba a životné prostredie I.
Strojárska výroba a životné prostredie I.
Miroslav Badida; Lýdia Sobotová; Tibor Dzuro
Autori monografie poukazujú na systémový konflikt medzi životným prostredím a potrebami civilizácie a sústreďujú sa na kritické environmentálne oblasti priemyselnej výroby. Zameriavajú sa na konvenčné strojárske technológie (obrábanie, tvárnenie, zváranie, povrchové úpravy, zlievanie, tepelné spracovanie) a ich vplyv na živo...
€ 23.20 € 16.33
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Distribuované systémy riadenia
Distribuované systémy riadenia
Ján Jadlovský
Učebnica poskytuje komplexný pohľad na riadenie výrobného podniku s praktickou podporou pri návrhu a realizácii riadiaceho systému ako celku. Poskytuje prierezové informácie o celej škále úloh spojených s budovaním komplexného informačného a riadiaceho systému výrobnej organizácie.
€ 19.55 € 16.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Matematické modelovanie a riadenie kolesových mobilných robotov
Matematické modelovanie a riadenie kolesových mobilných robotov
Anna Jakub; Jadlovská Čerkala
Robotika patrí k dynamicky rozvíjajúcim sa oblastiam aplikovaného výskumu pričom mobilná robotika má do budúcnosti perspektívu rozsiahleho rozvoja v širokej škále aplikácií. Na základe znalostí analytického alebo experimentálneho modelovania mobilných robotov je možné využiť aj pokročilejšie metódy ich riadenia využívajúce najnovšie...
€ 22.41
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Riadenie a ekonomika podnikov
Riadenie a ekonomika podnikov
že na stránkach zotrváte / Jaroslava Jaroslava; Janeková Kádárová
Tvorcami podnikateľského prostredia, podľa teoretických základov, sú štát a trh. V súčasnom globalizovanom svete do procesu vytvárania podnikateľského prostredia vstupujú aj nadnárodné inštitúcie, transnacionálne spoločnosti a ekonomické zoskupenia krajín. Podnikateľské prostredie Slovenskej republiky je rozhodujúcim spôsobo...
€ 18.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Controlling inovácií priemyselných podnikov
Controlling inovácií priemyselných podnikov
Gabriel Jaroslava; Kádár Kádárová
Pre zvýšenie inovačnej výkonnosti SR je potrebné sa sústrediť na efektívne využitie zdrojov, a to nielen finančných, ale aj ľudských, materiálnych, informačných a iných. Rast inovačnej výkonnosti Slovenska je do značnej miery podmienená inovačnou schopnosťou podnikateľskej sféry.
€ 18.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Simulácia v programe ABAQUS
Simulácia v programe ABAQUS
Catherine Shainberg / Jozef Bocko
Vysokoškolská učebnica určená študentom predmetu Aplikovaná mechanika, Mechatronika, Strojové inžinierstvo, Počítačová podpora strojárskej výroby, Dopravná technika a logistika, Zváranie, strojárske a povrchové úpravy.
€ 21.00 € 15.13
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Simulácia v programe NX
Simulácia v programe NX
Zuzana Tuhárska / Jozef Bocko
Vysokoškolská učebnica určená študentom predmetu Aplikovaná mechanika, Mechatronika, Strojové inžinierstvo, Počítačová podpora strojárskej výroby, Dopravná technika a logistika, Zváranie, strojárske a povrchové úpravy.
€ 19.50 € 14.04
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Podnikové stratégie
Podnikové stratégie
Ivo Pospíšil / Peter Trebuňa
Skriptá sú orientované do problematiky strategického manažmentu a špecifikácie malých a stredných podnikov na Slovensku a v EU vo väzbe na predmetnú oblasť.
€ 11.71
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vybrané kapitoly zo základov konštruovania
Vybrané kapitoly zo základov konštruovania
Stuart Redman / Jaroslav Homisin
Skriptá tvoria učebnú pomôcku určenú pre vyhotovenie programov zadaných na cvičeniach z predmetu Vybrané kapitoly zo základov Konštruovania pre všetky formy štúdia..
€ 9.70 € 7.00
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - EXPERIMENTÁLNE METÓDY V ODBORE VÝROBNÁ TECHNIKA - Návody na cvičenia
EXPERIMENTÁLNE METÓDY V ODBORE VÝROBNÁ TECHNIKA - Návody na cvičenia
Michael McCarthy / Tomáš Stejskal
Vysokoškolská učebnica
€ 9.36
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Techniky riadenia výrobných strojov
Techniky riadenia výrobných strojov
Stuart Redman / Peter Demeč
Vysokoškolská učebnica
€ 13.00 € 9.36
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Štatistické metódy v ekonomických vedách, 2. prepracované a doplnené
Štatistické metódy v ekonomických vedách, 2. prepracované a doplnené
kolektív autorov
Vysokoškolská učebnica
€ 12.30 € 6.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Monetárna makroanalýza
Monetárna makroanalýza
Ivana Hrdličková / Rajmund Mirdala
Učebná pomôcka Monetárna makroanalýza predstavuje základný materiál pre štúdium pokročilej makroekonómie s osobitným zameraním na makroekonómiu uzatvorenej a otvorenej ekonomiky so zreteľom na monetárne aspekty procesu formovania makroekonomickej rovnováhy. Materiál koncepčne nadväzuje na poznatky získané predovšetkým štúdiom Makroe...
€ 23.10 € 10.69
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Historické úspechy demokratického kapitalizmu
Historické úspechy demokratického kapitalizmu
Karol Habala
Publikácia obsahuje - Úvod: Štúdie o duchovnom bohatstve národov - I. Ideál demokratického kapitalizmu - II. Prozreteľnosť a praktická múdrosť - III. Pluralizmus - IV. Emergentná pravdepodobnosť - V. Rodina
€ 29.10 € 23.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strojárska výroba a životné prostredie II.
Strojárska výroba a životné prostredie II.
Miroslav Badida; Lýdia Sobotová; Tibor Dzuro; Emília Boďová
Riešenie súčasných enviromentálnych prostriedkov je nie len otázkou technického riešenia, ktoré donedávna bolo vyvolané buď ako reakcia na vzniknutý enviromentálny problém alebo v rámci progresívnejšieho prístupu ako preventívny prístup. Mala by to byť zmena hodnotovej orientácie človeka, ako jedinca, ale aj spoločnosti i celého ľuds...
€ 25.65 € 21.94
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Aplikovaná kryptografia
Aplikovaná kryptografia
Dušan Levický
Utajovanie správ a utajovanie komunikácie má korene v počiatkoch ľudskej civilizácie a vyplynulo z praktických potrieb života ľudí na určitom stupni vývoja. Utajovanie správ sa realizuje šifrovaním a utajovanie komunikácie stenografiou.
€ 23.10 € 12.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vzájomnosť teoreticko-praktických problémov prognózovania spoľahlivosti MPM
Vzájomnosť teoreticko-praktických problémov prognózovania spoľahlivosti MPM
Tobiáš Lazar
V monografii sú riešené problémy vyplývajúce z prognózovania spoľahlivosti špeciálneho zložitého termodynamického systému (ZTS),ktorý je reprezentovaný malým prúdovým motorom (MPM). Vstupom do riešenia sú údaje z meraní faktov, ktorých prejavy sú posudzované metódami matematickej štatistiky.... Predkladaná publikácia môže in...
€ 17.00 € 13.56
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Tlakové zariadenia v európskej únii
Tlakové zariadenia v európskej únii
Ján Kudlovský
Publikácia sa zaoberá problematikou technickej bezpečnosti tlakových zariadení, najmä tlakových nádob, parných a horúcovodných kotlov a priemyselných potrubí, ktoré sú v technickej praxi často využívané ako samostatné tlakové zariadenia alebo ako zostavy tvoriace ucelené technologické systémy. Je výsledkom viac ako 50 ročného pôsobe...
€ 39.49 € 26.15
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Slovenčina interkultúrne
Slovenčina interkultúrne
Emilia Nemcová
Učebnica Slovenčina interkultúrne podľa európskeho referenčného rámca zodpovedá úrovni B1. Je určená vysokoškolským študentom (slovakistom i neslovakistom). Svojím obsahom však môže osloviť aj ďalších záujemcov, u ktorých sa predpokladá znalosť slovenského jazyka na úrovni A2.
€ 32.00 € 23.64
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úvod do kybernetickej bezpečnosti
Úvod do kybernetickej bezpečnosti
Adam Hradílek / Dušan Levický
Búrlivý rozvoj informačných a komunikačných technológií priniesol aj problém ich ochrany a bezpečnosti. Aj keď sa problémy bezpečnosti riešili najmä metódami kryptografie, steganografiou a informačnou bezpečnosťou, komplexný problém bezpečnosti rieši až kybernetická bezpečnosť. Uvedené aspekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti boli...
€ 16.00 € 13.91
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Matematika I.
Matematika I.
Vincent Šoltés
Dobrý ekonóm by mal ovládať exaktné metódy ekonomickej teórie. Kvantitatívne nástroje potrebné na kvalifikované rozhodovanie sú zvlášť potrebné najmä vo finančníctve, bankovníctve a investovaní, ako aj v ekonomike a manažmente verejnej správy, teda v oblastiach budúceho pôsobenia absolventov našej fakulty...
€ 13.00 € 6.96
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.

Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.39€ 13.50
Kniha - Recepty na chudnutie 1
€ 21.10€ 27.99
Kniha - Modlitebná knižka pre deti
€ 3.04€ 4.00
Kniha - Mama a syn
€ 6.02€ 7.90
Kniha - Kardinál Jozef Tomko
€ 34.54€ 44.50
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Tary: příběh parkouristy
€ 11.04€ 14.49
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Karel Gott zůstal svůj
€ 13.95€ 16.40
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 26.09
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Poskladaj si tyranosaura
€ 5.95€ 7.90
Kniha - Zmŕtvychvstanie: Revenant
€ 1.89€ 12.90
Kniha - Hovoriaca farma
€ 8.34€ 10.95
Kniha - České rozprávky
€ 7.46€ 9.90
Kniha - Tri malé prasiatka
€ 1.55€ 2.00
Kniha - Sapiens
€ 15.00€ 19.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!