+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Strojárska výroba a životné prostredie I.
Strojárska výroba a životné prostredie I.
Miroslav Badida; Lýdia Sobotová; Tibor Dzuro
Autori monografie poukazujú na systémový konflikt medzi životným prostredím a potrebami civilizácie a sústreďujú sa na kritické environmentálne oblasti priemyselnej výroby. Zameriavajú sa na konvenčné strojárske technológie (obrábanie, tvárnenie, zváranie, povrchové úpravy, zlievanie, tepelné spr...
€ 23.20 € 16.38
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Distribuované systémy riadenia
Distribuované systémy riadenia
Ján Jadlovský
Učebnica poskytuje komplexný pohľad na riadenie výrobného podniku s praktickou podporou pri návrhu a realizácii riadiaceho systému ako celku. Poskytuje prierezové informácie o celej škále úloh spojených s budovaním komplexného informačného a riadiaceho systému výrobnej organizácie.
€ 19.55 € 15.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Matematika I.
Matematika I.
Vincent Šoltés
Dobrý ekonóm by mal ovládať exaktné metódy ekonomickej teórie. Kvantitatívne nástroje potrebné na kvalifikované rozhodovanie sú zvlášť potrebné najmä vo finančníctve, bankovníctve a investovaní, ako aj v ekonomike a manažmente verejnej správy, teda v oblastiach budúceho pôsobenia absolventov naše...
€ 13.00 € 6.11
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Tlakové zariadenia v európskej únii
Tlakové zariadenia v európskej únii
Ján Kudlovský
Publikácia sa zaoberá problematikou technickej bezpečnosti tlakových zariadení, najmä tlakových nádob, parných a horúcovodných kotlov a priemyselných potrubí, ktoré sú v technickej praxi často využívané ako samostatné tlakové zariadenia alebo ako zostavy tvoriace ucelené technologické systémy. Je...
€ 39.49 € 25.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Matematické modelovanie a riadenie kolesových mobilných robotov
Matematické modelovanie a riadenie kolesových mobilných robotov
Anna Jakub; Jadlovská Čerkala
Robotika patrí k dynamicky rozvíjajúcim sa oblastiam aplikovaného výskumu pričom mobilná robotika má do budúcnosti perspektívu rozsiahleho rozvoja v širokej škále aplikácií. Na základe znalostí analytického alebo experimentálneho modelovania mobilných robotov je možné využiť aj pokročilejšie metó...
€ 18.00 € 15.38
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Simulácia v programe ABAQUS
Simulácia v programe ABAQUS
Catherine Shainberg / Jozef Bocko
Vysokoškolská učebnica určená študentom predmetu Aplikovaná mechanika, Mechatronika, Strojové inžinierstvo, Počítačová podpora strojárskej výroby, Dopravná technika a logistika, Zváranie, strojárske a povrchové úpravy.
€ 21.00 € 14.99
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Simulácia v programe NX
Simulácia v programe NX
Zuzana Tuhárska / Jozef Bocko
Vysokoškolská učebnica určená študentom predmetu Aplikovaná mechanika, Mechatronika, Strojové inžinierstvo, Počítačová podpora strojárskej výroby, Dopravná technika a logistika, Zváranie, strojárske a povrchové úpravy.
€ 19.50 € 13.92
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vybrané kapitoly zo základov konštruovania
Vybrané kapitoly zo základov konštruovania
Stuart Redman / Jaroslav Homisin
Skriptá tvoria učebnú pomôcku určenú pre vyhotovenie programov zadaných na cvičeniach z predmetu Vybrané kapitoly zo základov Konštruovania pre všetky formy štúdia..
€ 9.70 € 6.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - EXPERIMENTÁLNE METÓDY V ODBORE VÝROBNÁ TECHNIKA - Návody na cvičenia
EXPERIMENTÁLNE METÓDY V ODBORE VÝROBNÁ TECHNIKA - Návody na cvičenia
Michael McCarthy / Tomáš Stejskal
Vysokoškolská učebnica
€ 9.27
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Techniky riadenia výrobných strojov
Techniky riadenia výrobných strojov
Stuart Redman / Peter Demeč
Vysokoškolská učebnica
€ 13.00 € 10.29
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úvod do kybernetickej bezpečnosti
Úvod do kybernetickej bezpečnosti
Adam Hradílek / Dušan Levický
Búrlivý rozvoj informačných a komunikačných technológií priniesol aj problém ich ochrany a bezpečnosti. Aj keď sa problémy bezpečnosti riešili najmä metódami kryptografie, steganografiou a informačnou bezpečnosťou, komplexný problém bezpečnosti rieši až kybernetická bezpečnosť. Uvedené aspekty v ...
€ 16.00 € 12.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Štatistické metódy v ekonomických vedách, 2. prepracované a doplnené
Štatistické metódy v ekonomických vedách, 2. prepracované a doplnené
kolektív autorov
Vysokoškolská učebnica
€ 12.30 € 6.11
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Monetárna makroanalýza
Monetárna makroanalýza
Ivana Hrdličková / Rajmund Mirdala
Učebná pomôcka Monetárna makroanalýza predstavuje základný materiál pre štúdium pokročilej makroekonómie s osobitným zameraním na makroekonómiu uzatvorenej a otvorenej ekonomiky so zreteľom na monetárne aspekty procesu formovania makroekonomickej rovnováhy. Materiál koncepčne nadväzuje na poznatk...
€ 23.10 € 10.43
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Historické úspechy demokratického kapitalizmu
Historické úspechy demokratického kapitalizmu
Karol Habala
Publikácia obsahuje - Úvod: Štúdie o duchovnom bohatstve národov - I. Ideál demokratického kapitalizmu - II. Prozreteľnosť a praktická múdrosť - III. Pluralizmus - IV. Emergentná pravdepodobnosť - V. Rodina
€ 29.10 € 22.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strojárska výroba a životné prostredie II.
Strojárska výroba a životné prostredie II.
Miroslav Badida; Lýdia Sobotová; Tibor Dzuro; Emília Boďová
Riešenie súčasných enviromentálnych prostriedkov je nie len otázkou technického riešenia, ktoré donedávna bolo vyvolané buď ako reakcia na vzniknutý enviromentálny problém alebo v rámci progresívnejšieho prístupu ako preventívny prístup. Mala by to byť zmena hodnotovej orientácie človeka, ako jed...
€ 25.65 € 20.12
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Aplikovaná kryptografia
Aplikovaná kryptografia
Dušan Levický
Utajovanie správ a utajovanie komunikácie má korene v počiatkoch ľudskej civilizácie a vyplynulo z praktických potrieb života ľudí na určitom stupni vývoja. Utajovanie správ sa realizuje šifrovaním a utajovanie komunikácie stenografiou.
€ 23.10 € 12.60
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vzájomnosť teoreticko-praktických problémov prognózovania spoľahlivosti MPM
Vzájomnosť teoreticko-praktických problémov prognózovania spoľahlivosti MPM
Tobiáš Lazar
V monografii sú riešené problémy vyplývajúce z prognózovania spoľahlivosti špeciálneho zložitého termodynamického systému (ZTS),ktorý je reprezentovaný malým prúdovým motorom (MPM). Vstupom do riešenia sú údaje z meraní faktov, ktorých prejavy sú posudzované metódami matematickej štatistiky.... P...
€ 17.00 € 13.49
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Slovenčina interkultúrne
Slovenčina interkultúrne
Emilia Nemcová
Učebnica Slovenčina interkultúrne podľa európskeho referenčného rámca zodpovedá úrovni B1. Je určená vysokoškolským študentom (slovakistom i neslovakistom). Svojím obsahom však môže osloviť aj ďalších záujemcov, u ktorých sa predpokladá znalosť slovenského jazyka na úrovni A2.
€ 32.00 € 24.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Riadenie a ekonomika podnikov
Riadenie a ekonomika podnikov
že na stránkach zotrváte / Jaroslava Jaroslava; Janeková Kádárová
Tvorcami podnikateľského prostredia, podľa teoretických základov, sú štát a trh. V súčasnom globalizovanom svete do procesu vytvárania podnikateľského prostredia vstupujú aj nadnárodné inštitúcie, transnacionálne spoločnosti a ekonomické zoskupenia krajín. Podnikateľské prostredie Slovenskej repu...
€ 16.00 € 13.41
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Controlling inovácií priemyselných podnikov
Controlling inovácií priemyselných podnikov
Gabriel Jaroslava; Kádár Kádárová
Pre zvýšenie inovačnej výkonnosti SR je potrebné sa sústrediť na efektívne využitie zdrojov, a to nielen finančných, ale aj ľudských, materiálnych, informačných a iných. Rast inovačnej výkonnosti Slovenska je do značnej miery podmienená inovačnou schopnosťou podnikateľskej sféry.
€ 16.00 € 13.41
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Podnikové stratégie
Podnikové stratégie
Ivo Pospíšil / Peter Trebuňa
Skriptá sú orientované do problematiky strategického manažmentu a špecifikácie malých a stredných podnikov na Slovensku a v EU vo väzbe na predmetnú oblasť.
€ 12.03
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Mossbauerova spektroskopia
Mossbauerova spektroskopia
Pavol Petrovič
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 29.60 € 7.94
Vypredané.
Obrázok - Fyzika andělů
Fyzika andělů
Matthew Fox; Rupert A. Sheldrake
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 12.11 € 3.26
Vypredané.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.40€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 24.31€ 31.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Sapiens
€ 13.37€ 17.90
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Oheň a krv
€ 20.66€ 27.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.97€ 11.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Takto som mohla žiť
€ 9.92€ 12.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.40€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.