+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Volali ma bitkár
€ 10.99€ 12.99
Včely
€ 12.93€ 16.95
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Modelovanie a simulácia mechanizmov s počítačovou podporou
Modelovanie a simulácia mechanizmov s počítačovou podporou
Miloslav Filo
€ 15.90 € 13.35
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Environmentálna ekonomika a manažment
Environmentálna ekonomika a manažment
Stanislav Hreusík
€ 5.90 € 4.96
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Inžinierska geológia
Marián Drusa
Inžinierska geológia je základným predmetom Stavebnej fakulty vyučovaným v odboroch "Teória a konštrukcie inžinierskch stavieb, Staviteľstvo, technológia a manažment stavieb a Pozemné staviteľstvo na bakalárskom a inžinierskom stupni. Je to pokračovanie získavania vedomostí študentov v oblasti aplikácie geologických ...
€ 24.70 € 20.54
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Železničný spodok
Železničný spodok
Libor Ižvolt
Monografia Železničný spodok je určená odborníkom z oblasti konštrukcií železničných tratí, prevádzkovým pracovníkom ŽSR, doktorandom, ako aj študentom študijného programu \"Železničné staviteľstvo\", ktorý je na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline tradičnou súčasťou jej študijných odborov/programov... Libor...
€ 16.43 € 13.78
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Štruktúra analýza zliatin Al-Si
Štruktúra analýza zliatin Al-Si
Eva Tillová
Významnou skupinou zliatin hliníka sú zliatiny na odliatky Al-Si (silumíny), ktoré majú uplatnenie predovšetkým v automobilovom a leteckom priemysle. Niektoré automobilové súčasti sa v súčasnosti odlievajú výlučne z týchto hliníkových zliatin. (napr. hlavy valcov do osobných automobilov, bloky motorov, piesty, oj...
€ 25.49 € 21.20
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní
Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní
Miroslav Neslušan a kolektiv
Kniha sa snaží poskytnúť základné informácie o experimentálnych metódach,ktoré je možné využiť pri štúdiu najvýznamnejších aspektov teórie a technológie obrábania. Sú v nej prezentované jednak výsledky vlastných prác autorov a ich skúsenosti, ako aj metódy, ktoré sú len sprostredkované zo štúdia literatúry od tých najjednoduchších a s...
€ 16.20 € 13.59
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Elektrotechnika
Elektrotechnika
Ján Michalík
Táto vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom neelektrotechnických fakúlt technických univerzít, ako aj širokej odbornej verejnosti. Čitateľ v nej postupne nájde základné poznatky a metódy riešenia elektrických obvodov jednosmerných, striedavých, jednofázových aj trojfázových, prechodné javy v lineárnych el. ...
€ 9.50 € 4.99
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy
Jozef Gnap
Predkladané učebné texty sú vypracované na základe požiadaviek na odbornú spôsobilosť potrebnú pre vykonávanie cestnej dopravy podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o ...
€ 59.80 € 53.28
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Programovanie CNC strojov
Viera Poppeová
€ 3.65 € 3.40
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Časti a mechanizmy strojov
Časti a mechanizmy strojov
Ladislav Málik
Vysokoškolská učebnica časti a mechanizmy strojov v príkladoch a úlohách je určená študentom strojníckych fakúlt, študentom príbuzných fakúlt a pre odborných pracovníkov v technickej praxi, ktorí sa zaoberajú praktickým navrhovaním strojov a strojových zariadení. Umožňuje rozšírenie poznatkov o výpočte, o koncepčnom a konštrukčnom ...
€ 18.59 € 17.26
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Automatizácia strojárskej výroby
€ 9.46 € 8.79
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Formy na tvárnenie plastov
Formy na tvárnenie plastov
Mária Jančušová
Táto publikácia sa zameriava na výrobky z plastov, ktoré sú vyrábané technológiou vstrekovania a to z nasledujúcich dôvodov : - väčšina týchto výrobkov môže byť vzhľadom na pevnostné a iné materiálové požiadavky vyrábané z plastov, ktoré sú spracované technológiou vstrekovania, - plasty vyrábané technológiou strekovania sú k dispozícií v...
€ 16.32 € 15.15
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Obrábanie kovov autorotujúcimi nástrojmi
Obrábanie kovov autorotujúcimi nástrojmi
Jozef Pilc
Táto publikácia sa zaoberá možnosťou obrábania uvedených materiálov netradičnou metódou použiteľnou pri sústružení, hobľovaní a frézovaní kruhovým autorotujúcim nástrojom. Riešenie nadväzuje na tendencie, ktoré využívajú nové usporiadanie pohybov nástroja a obrobku.
€ 7.27 € 6.74
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Polymérne konštrukčné materiály
Polymérne konštrukčné materiály
Tatiana Liptáková
Polymérne konštrukčné materiály zaznamenávajú v súčasnej dobe obrovský rozvoj a používajú sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Vzhľadom na ich cenu, vlastnosti technológie výroby a spracovania nahráczajú stále viac a viac klasické materiály (kovy, drevo, keramiku, sklo a i.). Pretože väčšina technických praco...
€ 17.00 € 15.78
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Upokojená doprava
Upokojená doprava
Alica Kalašová
Obsah tejto knihy je zameraný hlavne na organizáciu, reguláciu a riadenie dopravy ako základné prvky upokojovania dopravy v mestách. postupne rozoberá problematiku automobilovej, hromadnej, cyklistickej a pešej dopravy. Touto knihou by sme chceli prispieť k celosvetovému trendu udržateľného rozvoja, ktorý ...
€ 15.10 € 14.02
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Automatizované programovanie v CAD/CAM systéme ALPHACAM
Automatizované programovanie v CAD/CAM systéme ALPHACAM
Roman Stroka
Skriptá sú zamerané na oboznámenie čitateľov s prostriedkom automatizovaného programovania a postupmi pri riešení konkrétnych úloh. Zreteľ je braný na počítačovú podporu, na používanie informačných systémov v oblasti obrábania pri realizácii inžinierskych prác. Skriptá ponúkajú prierezový pohľad na riešenie úloh reali...
€ 3.32 € 3.08
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Analýza elektromagnetických javov a sústav
Analýza elektromagnetických javov a sústav
Miroslav Neveselý
Kniha sa zaoberá analýzou elektromagnetických javov a sústav. Po definícii elektromagnetického poľa a vysvetlení vzťahov medzi elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým poľom sa postupne analyzujú statický, stacionárny, kvázistacionárny a nestacionárny prípad elektromagnetického poľa. Ďalej sa analyzujú rôzne sústa...
€ 10.59 € 9.83
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Neurónové siete a ich aplikácie
Neurónové siete a ich aplikácie
Dušan Marček
Publikácia je koncipovaná ako študijná literatúra pre študentov informatiky inžinierskeho a magisterského štúdia a pre doktorandov v informatických odboroch. Jej štruktúra je navrhnutá tak, aby pokrývala všetky oblasti vývoja a súčasného stavu najviac aplikovateľných umelých neurónových sietí počnúc jednoduchým neu...
€ 11.45 € 10.63
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Dopravné inžinierstvo I.
Dopravné inžinierstvo I.
Alica Kalašová
Dopravné inžinierstvo patrí k najmladším vedným odborom na našej fakulte. Zaoberá sa plánovaním, projektovaním, prevádzkou dopravných zariadení všetkých druhov dopráv a ich vzájomnou spoluprácou v riešenom území. Bližšie sa zaoberá dopravou na pozemných komunikáciach alebo na ich dopravných zariadeniach. Obsah knihy je zam...
€ 9.90 € 9.20
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Tekutinové mechanizmy
Tekutinové mechanizmy
Igor Strážovec
Skriptá obsahujú prednášky z predmetu ,,Tekutinové mechanizmy" a sú určené pre študentov tretieho ročníka strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. Účelom skrípt je poskytnúť základný prehľad o konštrukcii a funkcii hydraulických prvkov a ich použití v hydraulických systémoch, oboznámiť s vlastnosťami a použitím prac...
€ 7.27 € 6.74
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Grafitické liatiny
Grafitické liatiny
Peter Skočovský
Vo všetkých technických liatinách železa je prítomný uhlík, ktorý podstatne ovplyvňuje ich štruktúru a vlastnosti. Znalosť vplyvu uhlíka v zliatinách so železom tvorí preto základ na ich skúmanie a vyhodnocovanie. Samotné pojmy oceľ alebo liatina možno definovať až podľa sústav železa s uhlíkom. Kniha súborne sprac...
€ 9.79 € 9.45
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Ohýbanie a ohýbacie nástroje
Ohýbanie a ohýbacie nástroje
Ján Moravec
Oblasť tvárnenia sa dotýka takmer každej sféry každodenného života. V prevažnej miere prichádzame do styku s produktami výroby plošného tvárnenia. Svoje nenahrditeľné miesto tu má proces ohybu, ktorý je využívaný vo veľkom rozsahu už od najstarších čias až dodnes. Publikácia, ktorú máte v rukách , je určená pre široký okruh z...
€ 2.82 € 2.62
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Konštruovanie II
Konštruovanie II
Ladislav Málik a kolektív
Vysokoškolská učebnica Konštruovanie II je určená študentom strojníckych fakúlt v základnom a doktorandskom štúdiu, študentom príbuzných fakúlt a pre odborných pracovníkov v technickej praxi, ktorí sa zaoberajú praktickým navrhovaním strojov, strojných zariadení a súčiastok. Umožňuje rozšírenie poznatkov o výpočte, o koncepčnom...
€ 28.95 € 26.87
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Konštruktívna geometria II.
Konštruktívna geometria II.
Stanislav Záň a kolektív
Celý učebný text je rozdelený do piatich kapitol. Prvá a tretia kapitola, ktoré spracoval doc. RNDr. Stanislav Záň, CSc., obsahujú teóriu kriviek a plôch s využitím pojmov spadajúcich do oblasti diferenciálnej geometrie. Tieto kapitoly tvoria teoretický základ pre ostatné kapitoly. V druhej, štvrtej a piatej kapitol...
€ 4.48 € 4.16
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Hydraulika a hydrológia
Hydraulika a hydrológia
Karel Kovařík
Voda je základnou podmienkou pre rozvoj života na zemi. Hydrológia (z gréckeho spojenia hydros a logos, t.j. veda o vode). Ako vyplýva z názvu, mala by to byť hlavná vedná disciplína, zaoberajúca sa vodou. V skutočnosti sa hydrológia špecializuje na štúdium vzťahov, ktoré sa týkajú kolobehu vody v prírode. Hydraulika j...
€ 9.20 € 8.54
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Analysis of single-track vehicle accidents
Analysis of single-track vehicle accidents
Gustáv Kasanický
€ 49.79 € 46.21
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Materiálna časť Zlín Z-43,42,142
Materiálna časť Zlín Z-43,42,142
Tomáš Braciník
ZLÍN Z-43 je český štvormiestny športový a turistický letún. Vznikol ako náhrada letúna L-40 Metasokol v druhej polovici 60. rokov 20. storočia. Ide o zväčšeného, modernizovaného nástupcu dvojmiestneho jednomotorového letúna Z-42. Prvý prototyp letúna Z-43 z dielne firmy Moravan Otrokovice vzlietol 10. decemb...
€ 9.50 € 8.82
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Teoretická mechanika
Teoretická mechanika
Vladimír Feranec
Monografia Teoretická mechanika je vypracovaná podľa osnov pre stavebné smery na Stavebnej fakulte a Fakulte špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Je určená pre všetky stavebné odbory inžinierskeho a doktorandského štúdia na obidvoch fakultách.
€ 5.09 € 4.73
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Kvantitatívne hodnotenie štruktúry liatin
Kvantitatívne hodnotenie štruktúry liatin
Petr Skočovský
Táto publikácia sa zaoberá najdôležitejšími postupmi kvantitatívnej štruktúry vo forme aplikovateľnej vo výskume, vývoji a pri kontrole akosti grafitických liatin. Je koncipovaná pre výučbu všetkých predmetov na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity, ktoré využívajú kvantitatívnu metalografiu (Náuka o materiáli, Konštruk...
€ 8.13 € 7.55
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Kamerové bezpečnostné systémy
Kamerové bezpečnostné systémy
Tomáš Loveček
Hlavným cieľom tejto učebnice bolo zoznámiť čitateľov so základnými princípmi využívanými pri snímaní, prenose a spracovaní televízneho obrazu. Pretože moderné kamerové systémy sú založené na digitálnom spracovaní obrazu, je jedna z kapitol venovaná aj tejto problematike. Samostatné kapitoly sú venované špecifikám využitia kamerových...
€ 23.00 € 21.34
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Základy stavby obrábacích strojov
Základy stavby obrábacích strojov
Jozef Pilc
Učebné texty ,,Základy stavby obrábacích strojov" sú koncipované pre výučbu v odboroch a študijných programoch Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v rôznych formách štúdia. Určené sú študentom vysokých škôl technického zamerania. Môžu poskytnúť mnohé informácie aj širokej technickej verejnosti.
€ 3.95 € 3.66
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Technológia železničnej dopravy. Líniové dopravné procesy
Technológia železničnej dopravy. Líniové dopravné procesy
Jozef Gašparík
Vysokoškolská učebnica podáva pohľad na všetky aspekty grafikonu vlakovej dopravy a metodiky stanovenia priepustnej výkonnosti ako úzko špecifickej oblasti železničnej dopravnej prevádzky. Poskytovanie kapacity železničnej infraštruktúry predpokladá poznanie jej disponibilnej veľkosti, pričom hlavným posla...
€ 23.00 € 22.77
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Mobilné rádiové siete II.
Mobilné rádiové siete II.
Vladimír Wieser
Knižná publikácia je určená študentom elektrotechnických fakúlt univerzít, odboru rádiokomunikačná technika, resp. príbuzných odborov, ďalej študentom doktorandského štúdia a v neposlednom rade všetkým záujemcom o moderné metódy adaptácie technických a systémových parametrov v mobilných rádiokomunikačných sieťach. Knižná pu...
€ 13.91 € 12.91
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Magnetizmus v tvárnení
€ 6.97 € 6.47
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Základy informatiky
Základy informatiky
Karol Matiaško
Hlavným motívom pre napísanie tejto učebnice bolo pripraviť pre študentov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity ucelenú publikáciu, ktorá by slúžila ako základný študijný materiál pri výučbe informaticky zameraných predmetov. Záber učebnice je veľmi široký a jednotlivé kapitoly sa snažia pokryť vi...
€ 11.25 € 10.44
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Konštrukčné materiály
Konštrukčné materiály
Petr Skočovský
Materiály sú vo všeobecnosti látky slúžiace na ďalšie spracovanie. Podľa úžitkových vlastností môžeme materiály rozdeliť na : 1. Konštrukčné materiály. Sú určené pre stavbu konštrukcií, strojov a nástrojov v najširšom slova zmysle, teda pre strojárske, stavebné, medicínske, umelecké a iné účely a ich spoločným rysom je, že sa od ni...
€ 12.78 € 11.87
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Nosné konštrukcie hál z ocele
Nosné konštrukcie hál z ocele
Ján Bujňák
Kniha obsahuje zásady navrhovania oceľových nosných konštrukcií halových objektov, dôležitého segmentu pozemného staviteľstva súvisiaceho s rozvojom nových hospodárskych aktivít. Najmä v dôsledku aplikácie spoločných európskych štandardov došlo mnohým významným zmenám v návrhových postupoch. Navyše rozvoj výpočtovej techniky ...
€ 18.50 € 17.18
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Vnútorné tlmenie materiálov
Vnútorné tlmenie materiálov
Anton Puškár
Kniha okrem originálnej systematiky možnosti využitia merania vnútroného tlmenia v rôznych vedách prezentuje najmodernejšie teórie a poznatky spolu s praktickými prístupmi k meraniu a vyhodnocovaniu získaných závislostí.
€ 10.69 € 9.93
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Teória pohybu a rázu pri analýze a simulácii nehodového deja
Gustáv Kasanický
€ 23.24 € 21.57
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Nekonvenčné technológie tvárnenia kovov
Nekonvenčné technológie tvárnenia kovov
Ján Moravec
Tento predmet je povinný pre poslucháčov 5. ročníka strojárskej technológie. Z dôvodu nedostatku študijnej literatúry bolo potrebné pripraviť učebný text vhodný pre poslucháčov. Skriptá vznikli z podkladov na prednášky a podľa odozvy, ktorá bola kladná verím, že v tejto podobe poslúžia na prípravu študentov a uľahčia prípravu ...
€ 3.82 € 3.55
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
1
2
3
4
5
6
7
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 244 produktov na 7 stranách.

Kniha - Bylinky v kuchyni od A po Z
€ 3.79€ 4.65
Kniha - Ruská azbuka
€ 0.77€ 1.00
Kniha - Hravá matematika 6
€ 5.35€ 6.00
Kniha - Hravá slovenčina 8
€ 2.52€ 3.25
Kniha - Šlabikár LIPKA 1. časť
€ 5.12€ 6.60
Kniha - LINGEA Lexicon5 Platinum nemecko-slovenský slovensko-nemecký najväčší slovník
€ 121.89€ 159.90
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Strom života našej rodiny
€ 18.98€ 24.90
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Zrkadlo
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Dedko, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Čítaj mi pred spaním
€ 3.11€ 4.00
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Ako postaviť monopost F1
€ 18.84€ 24.99
Kniha - Tenis je môj život
€ 15.90€ 19.90
Kniha - Oteckovník
€ 10.99€ 13.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Oteckovia
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Kde všade som (ne)zomrel
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Proti zločinu
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Návod na prežitie pre ženu
€ 18.84€ 24.99
Kniha - Paměť kostí
€ 21.04€ 28.15
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Amnestie
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 11.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.77€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.60€ 13.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!