+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Upokojená doprava
Upokojená doprava
Alica Kalašová
Obsah tejto knihy je zameraný hlavne na organizáciu, reguláciu a riadenie dopravy ako základné prvky upokojovania dopravy v mestách. postupne rozoberá problematiku automobilovej, hromadnej, cyklistickej a pešej dopravy. Touto knihou by sme chceli prispieť k celosvetovému trendu udržateľného...
€ 15.10 € 7.21
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Neurónové siete a ich aplikácie
Neurónové siete a ich aplikácie
Dušan Marček
Publikácia je koncipovaná ako študijná literatúra pre študentov informatiky inžinierskeho a magisterského štúdia a pre doktorandov v informatických odboroch. Jej štruktúra je navrhnutá tak, aby pokrývala všetky oblasti vývoja a súčasného stavu najviac aplikovateľných umelých neurónových sietí p...
€ 11.45 € 9.43
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Technológia železničnej dopravy. Líniové dopravné procesy
Technológia železničnej dopravy. Líniové dopravné procesy
Jozef Gašparík
Vysokoškolská učebnica podáva pohľad na všetky aspekty grafikonu vlakovej dopravy a metodiky stanovenia priepustnej výkonnosti ako úzko špecifickej oblasti železničnej dopravnej prevádzky. Poskytovanie kapacity železničnej infraštruktúry predpokladá poznanie jej disponibilnej veľkosti, pričo...
€ 23.00 € 19.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pružnosť a pevnosť 1
Pružnosť a pevnosť 1
Ján Benčat
Pružnosť a pevnosť obsahuje základnú statickú a deformačnú analýzu pružného kontinua v tvare prúta. Kniha je rozdelená do štrnástich kapitol, ktoré sú venované základným otázkam teórie porušenia pružných telies. Každá kapitola obsahuje teoretickú analýzu príslušnej problematiky a riešené sú...
€ 23.80 € 19.44
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Environmentálna ekonomika a manažment
Environmentálna ekonomika a manažment
Stanislav Hreusík
Obsahová štruktúra skrípt korešponduje s osnovou predmetu "Enviromentálna ekonomika a manažment" prednášaného na Fakulte PEDaS Žiulinskej univerzity v rámci výuky inžinierskeho študijného odboru Ekonomika a manažment podniku. Skriptá predstavujú spolu s ďalšou ich časťou, zameranou na praktické ...
€ 6.82 € 5.62
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Polymérne konštrukčné materiály
Polymérne konštrukčné materiály
Tatiana Liptáková
Polymérne konštrukčné materiály zaznamenávajú v súčasnej dobe obrovský rozvoj a používajú sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Vzhľadom na ich cenu, vlastnosti technológie výroby a spracovania nahráczajú stále viac a viac klasické materiály (kovy, drevo, keramiku, sklo a i.). Pretože ...
€ 17.00 € 14.01
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Komunikačná bezpečnosť priemyselných sietí
Komunikačná bezpečnosť priemyselných sietí
Mária Franeková
S rozšírených moderných informačných a komunikačných technológií do oblasti priemyselnej automatizácie rastie význam riešenia bezpečnosti dát pri ich zbere, prenose, spracovaní a archivácií. Priemyselné komunikačné siete sa stávajú súčasťou rozsiahlych meracích a riadiacich sytémov na báze moder...
€ 12.78 € 10.53
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hydraulika a hydrológia
Hydraulika a hydrológia
Karel Kovařík
Voda je základnou podmienkou pre rozvoj života na zemi. Hydrológia (z gréckeho spojenia hydros a logos, t.j. veda o vode). Ako vyplýva z názvu, mala by to byť hlavná vedná disciplína, zaoberajúca sa vodou. V skutočnosti sa hydrológia špecializuje na štúdium vzťahov, ktoré sa týkajú kolobehu vody...
€ 9.20 € 7.58
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Superzliatiny niklu a ich obrábanie
Superzliatiny niklu a ich obrábanie
Janusz Darecký
Obrábanie superzliatin niklu prináša rad problémov - odlišností od klasického obrábania ocelí. Priaznivé exploatačné vlastnosti týchto materiálov sa totiž nepriaznivo prejavujú pri ich opracovaní, najmä ich vysoké pevnostné parametre i pri vysokých teplotách, ako sa vyskytujú pri obrábaní, spôs...
€ 6.57 € 5.42
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prevádzka, ekonomika a riadenie vodnej dopravy
Prevádzka, ekonomika a riadenie vodnej dopravy
Alica Miklašová
Vodná doprava Slovenskej republiky ako významná plnohodnotná súčasť dopravnej sústavy SR zohráva významnú úlohu predovšetkým v medzinárodných prepravných reláciach na zjednotenej sieti európskych vnútrozemských vodných ciest i na svetových moriach. Predkladaný učebný text "Prevádzka, eko...
€ 3.98 € 3.29
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Modelovanie a simulácia mechanizmov s počítačovou podporou
Modelovanie a simulácia mechanizmov s počítačovou podporou
Miloslav Filo
€ 15.90 € 13.11
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociosynergetika
Sociosynergetika
Dušan Turan
Sociosynergetika nie je módny výstrelok filozofického blúznenia šialenca, ale objektívny dôsledok doterajšieho vývoja vedeckého poznania a predstavuje základ poznania ďalšieho vývoja civilizácie. Tajomstvo sociosynergetiky sa začína transdisciplinárnym nanovidením, nanopoznaním a nanoprojekcio...
€ 9.95 € 8.20
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konštruovanie II
Konštruovanie II
Ladislav Málik a kolektív
Vysokoškolská učebnica Konštruovanie II je určená študentom strojníckych fakúlt v základnom a doktorandskom štúdiu, študentom príbuzných fakúlt a pre odborných pracovníkov v technickej praxi, ktorí sa zaoberajú praktickým navrhovaním strojov, strojných zariadení a súčiastok. Umožňuje rozšírenie ...
€ 28.95 € 23.64
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní
Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní
Miroslav Neslušan a kolektiv
Kniha sa snaží poskytnúť základné informácie o experimentálnych metódach,ktoré je možné využiť pri štúdiu najvýznamnejších aspektov teórie a technológie obrábania. Sú v nej prezentované jednak výsledky vlastných prác autorov a ich skúsenosti, ako aj metódy, ktoré sú len sprostredkované zo štúdia...
€ 16.20 € 13.36
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Elektronický obchod
Elektronický obchod
Radovan Madlenak
€ 5.15 € 4.24
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Automatizácia technickej prípravy výroby pre beztrieskové technológie
Automatizácia technickej prípravy výroby pre beztrieskové technológie
Mária Jančušová
Skriptá sú zamerané na počítačovú podporu, na používanie informačných systémov v oblasti zlievania a tvárnenia pri tvorbe technickej dokumentácie. Ich cieľom je analyzovať ich súčasnú úroveň uplatnenia v danej oblasti, ako aj príčiny ich relatívne nižšieho nasadzovania a taktiež poukazujú na výh...
€ 5.28 € 4.36
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Inžinierska geológia
Marián Drusa
Inžinierska geológia je základným predmetom Stavebnej fakulty vyučovaným v odboroch "Teória a konštrukcie inžinierskch stavieb, Staviteľstvo, technológia a manažment stavieb a Pozemné staviteľstvo na bakalárskom a inžinierskom stupni. Je to pokračovanie získavania vedomostí študentov v oblasti...
€ 24.70 € 20.18
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Systémy údržby lietadiel
Systémy údržby lietadiel
Martin Bugaj
Kniha od prvých strán popisuje teóriu všeobecnej údržby a postupne sa zameriava na možnosti aplikovania rôznych systémov pre údržbu lietadlovej techniky a slúži nielen na získanie teoretických poznatkov z tejto oblasti, ale tvorí určitý komplexný návod na uplatnenie možnosti zavedenia moderných ...
€ 15.95 € 13.15
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy informatiky
Základy informatiky
Karol Matiaško
Hlavným motívom pre napísanie tejto učebnice bolo pripraviť pre študentov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity ucelenú publikáciu, ktorá by slúžila ako základný študijný materiál pri výučbe informaticky zameraných predmetov. Záber učebnice je veľmi široký a jednotlivé kapito...
€ 11.25 € 9.28
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy elektrochemickej korózie kovov
Základy elektrochemickej korózie kovov
Branislav Hadzima
Publikácia, ktorá sa Vám práve dostala do rúk, umožní získať základné poznatky o elektrochemickej korózii kovov. Je určená pre poslucháčov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na technických školách strojárskeho zamerania. V prvých dvoch kapitolách sme sa zamerali na definíciu korózie, príčiny je...
€ 10.79 € 8.89
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Monolitické mikropočítače s jadrom ARM7
Monolitické mikropočítače s jadrom ARM7
Juraj Miček
Učebnica je určená najmä poslucháčom bakalárskeho štúdia v študijnom programe počítačové inžinierstvo, ale aj všetkým čitateľom, ktorí sa chcú dotknúť zaujímavého sveta vstavaných systémov na báze mikrokontrolérov. Učebnica je venovaná opisu 32-bitového mikrokontroléra a vývoju jednoduchých apl...
€ 15.30 € 12.61
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Niektoré otázky návrhu asynchrónneho trakčného motora pre rušne s elektrickým prenosom výkonu
Niektoré otázky návrhu asynchrónneho trakčného motora pre rušne s elektrickým prenosom výkonu
Jozef Kuchta
Pri riešení problematiky vývoja a realizácie prvých prototypov asynchrónnych trakčných motorov, ich experimentálneho overovania v podmienkach EVPU, a.s., ale aj v iných externých organizáciach bolo potrebné riešiť celý rad odborných ale aj organizačných otázok.
€ 23.76 € 19.40
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teoretická elektrotechnika
Teoretická elektrotechnika
Miroslav Neveselý
Publikácia sa zaoberá metódou orientovaných grafov, metódou stavových premenných. Rezonanciou vo viazaných obvodoch. Obvodmi s exponenciálnymi veličinami, frekvenčnými filtrami a prechodnými javmi v nelineárnych elektrických obvodoch a v obvodoch s rozloženými prvkami.
€ 8.27 € 6.81
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jednoúčelové stroje a výrobné linky
Jednoúčelové stroje a výrobné linky
Jozef Pilc
Smer vývoja výrobných strojov je do značnej miery ovplyvnený charakterom výrobnej základne. Strojárska výroba v našich podmienkach mala v minulosti prevažne nižší charakter (kusová a stredne sériová výroba). Široký sortiment našej strojárskej výroby vyžadoval vybavenie strojného parku rôznymi dr...
€ 7.20 € 5.93
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Environmentálna ekonomika a manažment
Environmentálna ekonomika a manažment
Stanislav Hreusík
Východisko zo stále sa zhoršujúceho stavu životného prostredia predpokladá náležité reflektovanie jeho dopadov nielen v myslení ľudí, ale i v ekonomickom a politickom rozhodovaní na všetkých úrovniach riadenia za účelom a v záujme riešenia najpálčivejších otázok enviromentalistiky. Prispieť k ši...
€ 6.97 € 5.75
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bankovníctvo
Bankovníctvo
Mária Mičeková
Skriptá poskytujú základný prehľad z vybraných oblastí bankovníctva a sú členené na 12 kapitol. Obsahujú informácie týkajúce sa histórie peňazí , centrálneho bankovníctva a bankových operácií a služieb. Predkladané skriptá sú určené pre študentov Fakulty PEDaS, ako základný študijný mate...
€ 5.61 € 4.62
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Analógové obvodové systémy
Analógové obvodové systémy
Vladimír Hottmar
Táto učebná pomôcka je určená pre poslucháčov tretích ročníkov študijných odborov Telekomunikačná technika a Rádiokomunikačná technika, ale tiež aj pre poslucháčov novovytvoreného študijného zamerania Biomedicínske inžinierstvo a pre poslucháčov externého štúdia odboru Telekomunikačný managemen...
€ 2.49 € 2.06
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zabezpečovacia letecká technika - cvičenia
Zabezpečovacia letecká technika - cvičenia
Andrej Novák
Letecká doprava a letectvo vôbec je jedna z mála ľudských činností, v ktorých sa tak rýchlo a v takej miere uplatňujú najnovšie vedecké poznatky a nové technológie. Možno je táto skutočnosť spôsobená už samotnou podstatou lietania, kde akýkoľvek nedostatok či porucha môže mať podstatné nás...
€ 4.59 € 3.78
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rezné kvapaliny a ich aplikácie
Rezné kvapaliny a ich aplikácie
Mária Čilliková
Rezné kvpaliny ,,áno" alebo ,,nie"? To je v súčasnosti veľmi aktuálna otázka pre technológa, ktorý sa snaží o efektívny prístup k obrábaciemu procesu, zabezpečenému modernými strojmi a náradím. Ekonomická požiadavka maximálneho časového a výkonového využitia výrobných strojov vyžaduje pro...
€ 10.70 € 8.82
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Aplikácie programovaného systému Matlab pri riešení úloh dynamiky stavebných konštrukcií
Aplikácie programovaného systému Matlab pri riešení úloh dynamiky stavebných konštrukcií
Jozef Malcer
€ 9.95 € 7.98
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Diagnostika strojov a zariadení
Diagnostika strojov a zariadení
Zuzana Jamrichová
Cieľom učebnice je umožniť nielen študentom ale aj odbornej verejnosti a ďalším záujemcom, ktorí pôsobia v technických odboroch ako je konštrukcia, výroba, servis, opravárenstvo, logistika a iné orientovať sa v problematike vybraných metód hodnotenia technického stavu so zameraním na obecnú teór...
€ 21.49 € 17.71
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Štruktúra analýza zliatin Al-Si
Štruktúra analýza zliatin Al-Si
Eva Tillová
Významnou skupinou zliatin hliníka sú zliatiny na odliatky Al-Si (silumíny), ktoré majú uplatnenie predovšetkým v automobilovom a leteckom priemysle. Niektoré automobilové súčasti sa v súčasnosti odlievajú výlučne z týchto hliníkových zliatin. (napr. hlavy valcov do osobných automobilov, bloky m...
€ 25.49 € 20.82
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Eva Adamicová
€ 6.24 € 5.14
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kvantitatívne metódy
Kvantitatívne metódy
Martin B. Fronc
Doprava je jednou z disciplín, v ktorej kvantitatívne metódy našli rozsiahle využitie. Doprava, logistika dopravy sú oblasti, ktoré reflektujeme v tejto knihe. Práve vďaka podpore EÚ v programe TEMPUS v rámci projektu S-JEP-08009/94 ,,Moderné metódy v dopravnej technológii mohla vzniknúť i táto ...
€ 9.29 € 7.66
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Filtrácia materiálov na odliatky
Filtrácia materiálov na odliatky
Lubomír Bechný
Táto publikácia si kladie za cieľ podať ucelené a komplexné informácie o keramických filtroch a ich aplikáciach pri výrobe odliatkov. K filtrácii kovov a zliatin sa používajú rôzne druhy keramických filtrov. Existujú rôzne druhy keramických filtrov, vyrábaných z rôznych druhov materiálov, v...
€ 9.49 € 7.82
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Environmentálna ekonomika a manažment
Environmentálna ekonomika a manažment
Stanislav Hreusík
€ 5.90 € 4.87
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe
Jozef Gnap
Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu Cestná doprava na Žilinskej univerzite v Žiline na doplnenie učebných textov a vysokoškolských učebníc vydávaných v rámci vysokoškols...
€ 41.00 € 35.27
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dopravné inžinierstvo I.
Dopravné inžinierstvo I.
Alica Kalašová
Dopravné inžinierstvo patrí k najmladším vedným odborom na našej fakulte. Zaoberá sa plánovaním, projektovaním, prevádzkou dopravných zariadení všetkých druhov dopráv a ich vzájomnou spoluprácou v riešenom území. Bližšie sa zaoberá dopravou na pozemných komunikáciach alebo na ich dopravných za...
€ 9.90 € 8.17
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Železničný spodok
Železničný spodok
Libor Ižvolt
Monografia Železničný spodok je určená odborníkom z oblasti konštrukcií železničných tratí, prevádzkovým pracovníkom ŽSR, doktorandom, ako aj študentom študijného programu \"Železničné staviteľstvo\", ktorý je na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline tradičnou súčasťou jej študijných o...
€ 16.43 € 13.54
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana kritickej infraštruktúry I+II komplet
Ochrana kritickej infraštruktúry I+II komplet
Dagmar Vidriková
Kritická infraštruktúra sa stala novodobým fenoménom. jej význam si štáty a ich exekutívy uvedomili v ostatnom období, v ktorom vzrástol charakter a agresivita terorizmu. Objektmi útokov medzinárodného terorizmu sa stali aj objekty národnej infraštruktúry, ktoré majú nenahraditeľné postav...
€ 11.50 € 9.48
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 243 produktov na 7 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 6.96€ 9.35
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.62€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 24.31€ 31.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.97€ 11.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
Kniha - Kde všade som (ne)zomrel
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Vtáky našich záhrad
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Škola noci 11: Odhalená
€ 0.32€ 14.05
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Stranger Things - Temný experiment
€ 12.26€ 16.40
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.62€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.