+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby, 3. aktualizované vydanie
Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby, 3. aktualizované vydanie
Miloš Poliak; Jozef Gnap; Vladimír Konečný
Tieto učebné texty sú spracované podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a podľa vyhlášky č. 124/2012 Z. z.. S účinnosťou od 1.1.2016 zákona č. 56/2012 Z. z. aj vykonávacia vyhláška č. 124/2012 Z. z. sú novelizované a zmena predpisov zavádza v oblasti taxislužby viacero zmien, napr. nové ...
€ 21.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
76
Obrázok - Manažment rizika v podniku
Manažment rizika v podniku
Katarína Buganová; Mária Hudáková
Vo vysokoškolskej učebnici Manažment rizika v podniku je spracovaná problematika manažmentu rizika v podniku so zameraním na riziká ohrozujúce všetky jeho podnikateľské aktivity a ciele. V predkladanej publikácii sa okrem riešenia hrozieb pre podnik a podnikanie zameriavame aj na využívanie prí...
€ 21.63 € 16.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vnútrozemské prístavy
Vnútrozemské prístavy
Andrej Dávid
V súčasnej dobe vnútrozemské prístavy zohrávajú dôležitú úlohu v rámci dopravnej sústavy každého vnútrozemského štátu. Kým v minulosti plnili úlohu sprostredkovateľa medzi vodnou dopravou a ostatnými druhmi dopravy (realizovala sa v nich len prekládková a skladová činnosť), v súčasnosti plnia fun...
€ 14.80 € 12.21
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Upokojená doprava
Upokojená doprava
Alica Kalašová
Obsah tejto knihy je zameraný hlavne na organizáciu, reguláciu a riadenie dopravy ako základné prvky upokojovania dopravy v mestách. postupne rozoberá problematiku automobilovej, hromadnej, cyklistickej a pešej dopravy. Touto knihou by sme chceli prispieť k celosvetovému trendu udržateľného...
€ 15.10 € 7.21
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Veselá abeceda v básničkách
Veselá abeceda v básničkách
Emília Hubočanová
Táto publikácia je určená detičkám z materských škôlok a detičkám prvého stupňa základných škôl. Autorka formou veselých a vtipných básničiek predstavuje jednotlivé písmenká abecedy,ku ktorým akademický maliar Stanislav Lajda urobil pekné ilustrácie. V druhej polovici publikácie si detičky môžu p...
€ 6.76 € 5.16
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Projektový manažment
Projektový manažment
Iveta Kremeňová
Projektový manažment sa stal jedným zo základných manažérskych prístupov k riadeniu podnikateľských aktivít v celom rade podnikov rôznych hospodárskych sektorov. Podmienky trhového hospodárstva nútia výrobcov a poskytovateľov služieb väčšiny odvetví, čím ďalej efektívnejšie a výkonnejšie využíva...
€ 18.70 € 13.74
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ekonomika poskytovateľov leteckých navigačných služieb
Ekonomika poskytovateľov leteckých navigačných služieb
Anna Tomová; Karel Havel
Táto vysokoškolská učebnica sa zaoberá základnými otázkami ekonomického fungovania poskytovateľov leteckých navigačných služieb a podľa stavu nášho súčasného poznania je prvou svojho druhu v Slovenskej republike. Je určená študentom prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia v študijnom progra...
€ 18.50 € 15.38
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov, 13. doplnené a opravené vydanie
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov, 13. doplnené a opravené vydanie
Miloš Poliak; Jozef Gnap
Predkladané aktualizované a doplnené vydanie tejto publikácie obsahuje skúsenosti autorov z praktických školení vodičov a dispečerov, z absolvovaných konzultácií a seminárov a aktualizácie vzhľadom na nové predpisy. Publikácia obsahuje podmienky stanovené Nariadením Európskeho parlament...
€ 21.80 € 14.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Neurónové siete a ich aplikácie
Neurónové siete a ich aplikácie
Dušan Marček
Publikácia je koncipovaná ako študijná literatúra pre študentov informatiky inžinierskeho a magisterského štúdia a pre doktorandov v informatických odboroch. Jej štruktúra je navrhnutá tak, aby pokrývala všetky oblasti vývoja a súčasného stavu najviac aplikovateľných umelých neurónových sietí p...
€ 11.45 € 9.43
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Podnikový Controlling
Podnikový Controlling
Oľga Poniščiaková
Učebnica Podnikový controlling oboznamuje čitateľov s históriou, vývojom, základnou charaktreristikou a poslaním controllingu v podmienkach Slovenskej republiky v súčasnosti. Získané poznatky si môžu precvičiť a osvojiť v cvičebnici praktických aplikácií, zameraných najmä na oblasť hodnotvor...
€ 16.90 € 13.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ekonomika leteckých spoločností
Ekonomika leteckých spoločností
Anna Tomová; Alena Novak Sedláčková; Michal Červinka; Karel Havel
Vysokoškolská učebnica Ekonomika leteckej spoločnosti - pravidelná osobná letecká doprava je treťou v poradí učebníc, ktoré vznikli ako výstup grantového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky KEGA 024ŽU-4/2014 Nové ekonomické vzdelávanie pre manažérov leteck...
€ 31.90 € 25.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Technológia železničnej dopravy. Líniové dopravné procesy
Technológia železničnej dopravy. Líniové dopravné procesy
Jozef Gašparík
Vysokoškolská učebnica podáva pohľad na všetky aspekty grafikonu vlakovej dopravy a metodiky stanovenia priepustnej výkonnosti ako úzko špecifickej oblasti železničnej dopravnej prevádzky. Poskytovanie kapacity železničnej infraštruktúry predpokladá poznanie jej disponibilnej veľkosti, pričo...
€ 23.00 € 19.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Elektrické stroje
Elektrické stroje
Valéria Hrabovcová; Pavol Rafajdus
Vysokoškolská učebnica je určená hlavne študentom bakalárskeho, inžinierskeho a dokdorandského štúdia slovenských a českých univerzít, ako aj inžinierom, ktorí pracujú v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky, a tiež v oblasti návrhov a riadenia elektrických strojov. Autori v nej zúročujú svoje dl...
€ 15.40 € 12.52
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom
Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom
Iveta Kubasáková; Marián Gogola; Juraj Jagelčák; Jarmila Sosedová; Marián Šulgan
Vysokoškolská učebnica Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom je určená najmä študentom odborných predmetov v akreditovaných študijuných programoch zasielateľstvo a logistika, cestná doprava, letecká doprava a vodná doprava v odboroch doprava a dopravné služby na Fakulte PEDAS Žilinskej ...
€ 36.90 € 30.53
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Navrhovanie predpätých konštrukcií podľa európskych noriem
Navrhovanie predpätých konštrukcií podľa európskych noriem
Martin Moravčík
Predpätý betón využívame v stavebníctve už viac ako 100 rokov a jeho aplikácie dnes evidujeme naprieč celým spektrom stavebných konštrukcií. Od objektov pozemného staviteľstva, cez inžinierske konštrukcie napr. vodohospodárskych stavieb, líniových stavieb, až po mostné konštrukcie prakticky všetk...
€ 18.50 € 15.81
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pružnosť a pevnosť 1
Pružnosť a pevnosť 1
Ján Benčat
Pružnosť a pevnosť obsahuje základnú statickú a deformačnú analýzu pružného kontinua v tvare prúta. Kniha je rozdelená do štrnástich kapitol, ktoré sú venované základným otázkam teórie porušenia pružných telies. Každá kapitola obsahuje teoretickú analýzu príslušnej problematiky a riešené sú...
€ 23.80 € 19.44
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Environmentálna ekonomika a manažment
Environmentálna ekonomika a manažment
Stanislav Hreusík
Obsahová štruktúra skrípt korešponduje s osnovou predmetu "Enviromentálna ekonomika a manažment" prednášaného na Fakulte PEDaS Žiulinskej univerzity v rámci výuky inžinierskeho študijného odboru Ekonomika a manažment podniku. Skriptá predstavujú spolu s ďalšou ich časťou, zameranou na praktické ...
€ 6.82 € 5.62
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Lesné požiare
Lesné požiare
kolektív autorov
Publikácia pozostáva z 12 kapitol. Z hľadiska obsahového zamerania sú v publikácii prezentované poznatky týkajúce sa terminológie lesných požiarov, ich rozdelenia, spoločenského významu, platných právnych predpisov a súčasných trendov vo výskume lesných požiarov v domácich podmienkach a zahraničí...
€ 28.00 € 24.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dopravné inžinierstvo - Križovatky
Dopravné inžinierstvo - Križovatky
Alica Kalašová; Ján Ondruš; Jozef Paľo
Doprava je fenomén, ktorý pozostáva z veľkého množstva na seba nadväzujúcich čiastkových javov tvoriacich jeden komplexný celok. Ľudská činnosť je v ňom vždy primárna,lebo ovláda (okrem plánovania, projektovania, organizácie, riadenia) pohyb dopravných prostriedkov v priestore a čase. ...
€ 16.90 € 12.56
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Život, aký si vždy chcel
Život, aký si vždy chcel
John Ortberg
Podstata kresťanstva je o zmene - o Bohu, ktorý sa stará nielen o náš „duchovný život“, ale ktorý chce ovplyvniť každú oblasť nášho života. Je o uvedomení si toho, že s Bohom sa nestretávame v kláštore, ale na hlavnej ulici; a že aj náš bežný, obyčajný život môžeme žiť tak, akoby ho žil sám Krist...
€ 9.00 € 6.78
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Polymérne konštrukčné materiály
Polymérne konštrukčné materiály
Tatiana Liptáková
Polymérne konštrukčné materiály zaznamenávajú v súčasnej dobe obrovský rozvoj a používajú sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Vzhľadom na ich cenu, vlastnosti technológie výroby a spracovania nahráczajú stále viac a viac klasické materiály (kovy, drevo, keramiku, sklo a i.). Pretože ...
€ 17.00 € 14.01
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úzkokoľajky na Slovensku, 2. prepracované vydanie
Úzkokoľajky na Slovensku, 2. prepracované vydanie
Dušan Lichner
Železnica, ako najvýkonnejší hromadný dopravný prostriedok, zaujíma v dopravnej sústave dnešného Slovenska nezastupiteľné miesto už viac ako 160 rokov. Vo vlakoch Košicko-bohumínskej železnice sa pred viac ako 140 rokmi dostali po prvýkrát pohodlne hostia z Budapešti do Vysokých Tatier ležiacic...
€ 22.49 € 15.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kvantitatívne hodnotenie sektorov kritickej infraštruktúry
Kvantitatívne hodnotenie sektorov kritickej infraštruktúry
Ján Jasenovec; Zdeněk Dvořák
Vydanie skrípt s názvom Kvantitatívne hodnotenie sektorov kritickej infraštruktúry bolo motivované viacerými dôvodmi. Prvým bol reálny výskum, ktorý bol od roku 2010 na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej FBI UNIZA) zameraný na problematiku ochrany kri...
€ 13.50 € 11.37
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Príbeh o zajakavosti
Príbeh o zajakavosti
Eva Škorvagová
V tejto publikácii sú stručne uvedené spôsoby a postupy pri psychoterapii zajakavosti pomocou kognitívnej psychoterapie. Po teoretickom úvode nasleduje praktická časť so špecifikáciami uplatnených psychoterapeutických postupov. Štúdia bola prezentovaná v rámci kazuistických seminárov KB psych...
€ 19.20 € 15.97
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Komunikačná bezpečnosť priemyselných sietí
Komunikačná bezpečnosť priemyselných sietí
Mária Franeková
S rozšírených moderných informačných a komunikačných technológií do oblasti priemyselnej automatizácie rastie význam riešenia bezpečnosti dát pri ich zbere, prenose, spracovaní a archivácií. Priemyselné komunikačné siete sa stávajú súčasťou rozsiahlych meracích a riadiacich sytémov na báze moder...
€ 12.78 € 10.53
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úvod do systematickej etiky
Úvod do systematickej etiky
Monika Zaviš
Úvod do systematickej etiky je vysokoškolskou učebnicou pre poslucháčov študijných programov humanitného zamerania. Jej cieľom je teoreticko-vedomostná a prakticko-morálna formácia študentov. Spôsob podania látky je jednoduchý, systematický a názorný. Na uľahčenie pochopenia jednotlivých etických...
€ 17.00 € 14.03
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Analýza elektrických strojov
Analýza elektrických strojov
Valéria Hrabovcová; Pavol Rafajdus; Pavol Makyš
Táto vysokoškolská učebnica je určenáštudentom inžinierskeho štúdia silnoprúdovej elektrotechniky, doktorandom a post-doktorandom, vedeckým a výskumným pracovníkom, ktorí sa zaoberajú návrhom elektrických strojov a optimalizáciou ich vlastností. Autori použili výsledky a skúsenosti zo svojej pe...
€ 15.40 € 12.56
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kvalita služieb - trvalá výzva
Kvalita služieb - trvalá výzva
Miroslav Hrnčiar
Publikácia sa venuje kvalite služieb. Prostrednícvom štruktúrovaného prístupu prechádza jednotlivými fázami riadenia služby od jej návrhu až po zlepšovanie služieb. Využitím analýzy medzier sa postupne odhaľuje poteciál zlyhávania v systéme riadenia služby. Pri najčastejšie sa vyskytujúcich ned...
€ 20.58 € 15.74
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mechanika vozoviek pozemných komunikácií
Mechanika vozoviek pozemných komunikácií
kolektív autorov
Pri písaní učebnice Mechanika vozoviek pozemných komunikácií autori vychádzali z dlhodobo presadzovanej premisy v edukačnom procese, vo výskume a z následného transferu ich výsledkov do praxe v oblasti pozemných komunikácií. Vozovky pozemných komunikávií majú byť navrhnuté, postavené a udržiava...
€ 39.60 € 35.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Systémy verejnej osobnej dopravy
Systémy verejnej osobnej dopravy
kolektív autorov
V súčasnosti existuje viacero systémov verejnej osobnej dopravy, ktoré sa odlišujú jednak svojimi charakteristikami ako aj technológiou. Táto vysokoškolská učebnica sa preto venuje rozdeleniu týchto systémov s poukázaním na ich využitie, spôsob organizácie ako aj možnosť integrácie a preferen...
€ 16.92 € 13.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manželstvo
Manželstvo
Timothy Keller
Timothy Keller je kazateľom Redeemer Presbyterian Church v New Yorku a tiež autorom kníh Falošní bohovia a Márnotratný Boh. Spolu s manželkou Kathy sú manželmi už 36 rokov. Na základe skúseností napísali knihu Manželstvo - neobyčajne hlboké čítanie o tom, ako zažiť radosť v manželstve. Táto kniha...
€ 9.00 € 6.88
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hydraulika a hydrológia
Hydraulika a hydrológia
Karel Kovařík
Voda je základnou podmienkou pre rozvoj života na zemi. Hydrológia (z gréckeho spojenia hydros a logos, t.j. veda o vode). Ako vyplýva z názvu, mala by to byť hlavná vedná disciplína, zaoberajúca sa vodou. V skutočnosti sa hydrológia špecializuje na štúdium vzťahov, ktoré sa týkajú kolobehu vody...
€ 9.20 € 7.58
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Skúšanie cestných vozidiel - Praktické merania
Skúšanie cestných vozidiel - Praktické merania
Tomáš Skrúcaný; Branislav Šarkan
Predmet Skúšanie cestných vozidiel je výberovým predmetom vyučovaným v odbore cestná doprava. Výučbu predmetu zabezpečuje Katedra cestnej a mestskej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzitev Žiline. Náplň predmetu je venovaná problematike skúšania c...
€ 13.40 € 11.15
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kázeň
Kázeň
Timothy Keller
"Väčšina kresťanov (aj kazateľov) má problém rozprávať o svojej viere tak, aby moc evanjelia zmenila ľudské životy. Timothy Keller je známy svojimi kázňami, ktoré pomáhajú ľudom pochopiť samých seba, stretnúť Ježiša a aplikovať Bibliu do svojich životov. V tejto zrozumiteľnej príruc&...
€ 10.00 € 7.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Diagnostikovanie cestných vozidiel
Diagnostikovanie cestných vozidiel
Branislav Šarkan; Ján Vrábel; Tomáš Skrúcaný
Cestné vozidlá sú neodmysliteľnou súčasťou života ľudí v modernej spoločnosti. Cestné vozidlo ako každá strojná súčasť podlieha opotrebovaniu, či už morálnemu alebo fyzickému. K prevádzke cestných vozidiel tak neodmysliteľne patrí zabezpečenie vhodného údržbového systému. V publikácii sú v je...
€ 28.50 € 23.23
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Riadiace systémy so safety PLC
Riadiace systémy so safety PLC
Karol Rástočný; Juraj Ždánský
Cieľom tejto publikácie nie je podať návod, ako postupovať pri návrhu SRCS a hodnotení jeho bezpečnosti /na to slúžia príslušné normy a predpisy/, ale vysvetliť vzájomnú previazanosť medzi niektorými aktivitami, s ktorými sa možno stretnúť počas životného cyklu SRCS.
€ 13.85 € 11.30
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manažment podnikov v železničnej doprave 2
Manažment podnikov v železničnej doprave 2
Eva Nedeliaková; Ivan Nedeliak
Vedecká monografia predkladá súhrn poznatkov z oblasti manažmentu podnikov v železničnej doprave. Je jedinečná tým, že sa zaoberá možnosťami využitia nástrojov manažmentu aolikovaných v podmienkach dopravy. Publikácia je výborným príkladom ako uvažovať o neustálom zvyšovaní kvality služieb ...
€ 22.70 € 18.63
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy elektronického obchodovania
Základy elektronického obchodovania
Radovan Madleňák; Lucia Madleňáková
Vysokoškolská učebnica Základy elektronického obchodovania prináša ucelený komplex základných informácií orientovaných na problematiku implementácie a využívania informačno-komunikačných technológií v prostredí obchodných procesov. Vznikla ako výsledok projektu KEGA 053ŽU-4/2013 !Skvalitnenie a ...
€ 24.50 € 19.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dynamické modely kvality služieb
Dynamické modely kvality služieb
Eva Nedeliaková; Jana Sekulová
Oblasť hodnotenia kvality služieb je aktuálnou a zároveň náročnou problematikou. V súčasnosti nevyhovuje pohľad na kvalitu služieb len prostredníctvom klasických metód. Podniky sú nútené hľadať inovatívne prístupy k hodnoteniu kvality. Dynamické modely kvality a ich princípy rešpektujú požiadavk...
€ 17.70 € 14.34
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Superzliatiny niklu a ich obrábanie
Superzliatiny niklu a ich obrábanie
Janusz Darecký
Obrábanie superzliatin niklu prináša rad problémov - odlišností od klasického obrábania ocelí. Priaznivé exploatačné vlastnosti týchto materiálov sa totiž nepriaznivo prejavujú pri ich opracovaní, najmä ich vysoké pevnostné parametre i pri vysokých teplotách, ako sa vyskytujú pri obrábaní, spôs...
€ 6.57 € 5.42
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 15
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 570 produktov na 15 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 6.96€ 9.35
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.84€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.97€ 11.90
Kniha - Autoimunitní řešení
€ 13.60€ 18.75
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Oheň a krv
€ 20.66€ 27.90
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Okamžiky štěstí
€ 13.90€ 16.45
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
Kniha - After - Tajomstvo
€ 14.40€ 18.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.84€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.