+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.08€ 14.95
Bohemian Rhapsody
€ 15.42€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Volali ma bitkár
€ 9.63€ 12.99
Včely
€ 12.93€ 16.95
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby, 3. aktualizované vydanie
Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby, 3. aktualizované vydanie
Miloš Poliak; Jozef Gnap; Vladimír Konečný
Tieto učebné texty sú spracované podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a podľa vyhlášky č. 124/2012 Z. z.. S účinnosťou od 1.1.2016 zákona č. 56/2012 Z. z. aj vykonávacia vyhláška č. 124/2012 Z. z. sú novelizované a zmena predpisov zavádza v oblasti taxislužby viacero zmien, napr. nové osvedčenie vozidla taxislužby. V S...
€ 21.75
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
76
Obrázok - Manažment rizika v podniku
Manažment rizika v podniku
Katarína Buganová; Mária Hudáková
Vo vysokoškolskej učebnici Manažment rizika v podniku je spracovaná problematika manažmentu rizika v podniku so zameraním na riziká ohrozujúce všetky jeho podnikateľské aktivity a ciele. V predkladanej publikácii sa okrem riešenia hrozieb pre podnik a podnikanie zameriavame aj na využívanie príležitosti, keďže j...
€ 21.63 € 16.52
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
77
Obrázok - Technológia a automatizácia pošty
Technológia a automatizácia pošty
Peter Kolarovzski; Lucia Madleňáková; Mária Rostášová
Publikácia približuje pojmový aparát technologických poštových systémov, predstavuje súčasné portfólio poštových služieb a technologické postupy, ktoré jednotlivé fázy premiestňovacieho procesu (vyberanie zásielok, ich spracovanie, preprava a dodávanie zásielok) charakterizujú. Pozornosť je venovaná aj poštovej peňažnej služb...
€ 27.30 € 22.70
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov, 13. doplnené a opravené vydanie
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov, 13. doplnené a opravené vydanie
Miloš Poliak; Jozef Gnap
Predkladané aktualizované a doplnené vydanie tejto publikácie obsahuje skúsenosti autorov z praktických školení vodičov a dispečerov, z absolvovaných konzultácií a seminárov a aktualizácie vzhľadom na nové predpisy. Publikácia obsahuje podmienky stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.561/2006, ktoré plat...
€ 24.80 € 15.11
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Projektový manažment
Projektový manažment
Iveta Kremeňová
Projektový manažment sa stal jedným zo základných manažérskych prístupov k riadeniu podnikateľských aktivít v celom rade podnikov rôznych hospodárskych sektorov. Podmienky trhového hospodárstva nútia výrobcov a poskytovateľov služieb väčšiny odvetví, čím ďalej efektívnejšie a výkonnejšie využívať svoje možnosti uplatnenia v...
€ 18.70 € 14.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Finančné účtovníctvo I (účtové triedy 0,1,2)
Finančné účtovníctvo I (účtové triedy 0,1,2)
Miriam Jankalová
Finančné účtovníctvo poskytuje súbor základných informácií o podnikovývh aktívach, pasívach, vlastnom imaní, záväzkoch, nákladoch, výnosoch a o výsledku hospodárenia podniku. Sú to informácie, ktoré vyjadrujú vzťahy podniku ako celku k vonkajšiemu okolu (externé vzťahy), napr. k odberateľom, dodávateľom, bankovým a finančným inš...
€ 19.75 € 16.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vnútrozemské prístavy
Vnútrozemské prístavy
Andrej Dávid
V súčasnej dobe vnútrozemské prístavy zohrávajú dôležitú úlohu v rámci dopravnej sústavy každého vnútrozemského štátu. Kým v minulosti plnili úlohu sprostredkovateľa medzi vodnou dopravou a ostatnými druhmi dopravy (realizovala sa v nich len prekládková a skladová činnosť), v súčasnosti plnia funkciu multimodálnych dopravno-...
€ 14.80 € 12.41
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Podnikový Controlling
Podnikový Controlling
Oľga Poniščiaková
Učebnica Podnikový controlling oboznamuje čitateľov s históriou, vývojom, základnou charaktreristikou a poslaním controllingu v podmienkach Slovenskej republiky v súčasnosti. Získané poznatky si môžu precvičiť a osvojiť v cvičebnici praktických aplikácií, zameraných najmä na oblasť hodnotvorných veličín, prioritne nákladov a...
€ 16.90 € 14.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Logistika v manažmente podniku
Logistika v manažmente podniku
Pavel Ceniga; Viera Šukalová
Predložená vysokoškolská učebnica poskytuje pohľad na logistiku z hľadiska celkového riadenia podniku, identifikuje jej špecifickú úlohu a ciele. Postavenie logistiky vysvetľuje vo vzťahu k jednotlivým manažérskym funkciám ako aj špecifickým oblastiam manažmentu. Zdôrazňuje význam ľudských zdrojov pre oblasť log...
€ 18.00 € 14.19
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Samuel Štefan Osuský, Moderný filozof náboženstva
Samuel Štefan Osuský, Moderný filozof náboženstva
Peter Gažík
Cieľom monografie je predstavenie Samuela Štefana Osuského ako moderného evanjelického filozofa náboženstva. V jednotlivých kapitolách je podaný rozbor a zhodnotenie hlavných rysov a tendencií jeho nábožensko-filizofického myslenia. Osuský sa svojim myšlienkovým zameraním a dielom stal pozoruhodným príkladom filoz...
€ 11.15 € 9.36
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ty a ja navždy
Ty a ja navždy
Francis Chan; Lisa Chan
Manželstvo je skvelé, ale nebude trvať navždy. Kým nás smrť nerozdelí. Potom na rad prichádza večná odmena alebo smútok v závislosti od toho, ako prežijeme život. Francis Chan spolu s manželkou Lisou odpovedajú na otázky, ktoré si kladú mnohé manželské páry, keď stoja pred oltárom: "Čo robiť, aby som mal skvelé manželstv...
€ 9.00 € 7.05
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Železničná dopravná prevádzka - Základy železničnej dopravy
Železničná dopravná prevádzka - Základy železničnej dopravy
Jozef Gašparík; Peter Blaho; Dušan Lichner
Vysokoškolská učebnica podáva prierez všetkými aspektmi železničnej dopravnej prevádzky, počnúc stručnou históriou vývoja železničnej dopravy vo svete a na Slovensku, vzťahmi na železničnom trhu v súčasnosti, konštrukčným riešením železničnej trate. Ďalej oboznamuje s mobilným parkom, jeho členením, označovaním a stručne probližuje s...
€ 27.10 € 24.16
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Statika stavebných konštrukcií 3, časť 1 - Zjednodušená deformačná metóda
Statika stavebných konštrukcií 3, časť 1 - Zjednodušená deformačná metóda
Veronika Valašková
Mechanika pri riešení svojich úloh môže uplatniť tzv. duálny princíp. To znamená, že každú úlohu môže riešiť dvoma diametrálne odlišnými postupmi, silovou alebo deformačnou metódou.
€ 7.54
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Polymérne konštrukčné materiály
Polymérne konštrukčné materiály
Tatiana Liptáková
Polymérne konštrukčné materiály zaznamenávajú v súčasnej dobe obrovský rozvoj a používajú sa takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Vzhľadom na ich cenu, vlastnosti technológie výroby a spracovania nahráczajú stále viac a viac klasické materiály (kovy, drevo, keramiku, sklo a i.). Pretože väčšina technických praco...
€ 17.00 € 14.27
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úzkokoľajky na Slovensku, 2. prepracované vydanie
Úzkokoľajky na Slovensku, 2. prepracované vydanie
Dušan Lichner
Železnica, ako najvýkonnejší hromadný dopravný prostriedok, zaujíma v dopravnej sústave dnešného Slovenska nezastupiteľné miesto už viac ako 160 rokov. Vo vlakoch Košicko-bohumínskej železnice sa pred viac ako 140 rokmi dostali po prvýkrát pohodlne hostia z Budapešti do Vysokých Tatier ležiacich až na seve...
€ 22.49 € 15.91
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Upokojená doprava
Upokojená doprava
Alica Kalašová
Obsah tejto knihy je zameraný hlavne na organizáciu, reguláciu a riadenie dopravy ako základné prvky upokojovania dopravy v mestách. postupne rozoberá problematiku automobilovej, hromadnej, cyklistickej a pešej dopravy. Touto knihou by sme chceli prispieť k celosvetovému trendu udržateľného rozvoja, ktorý ...
€ 15.10 € 12.67
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Lesné požiare
Lesné požiare
kolektív autorov
Publikácia pozostáva z 12 kapitol. Z hľadiska obsahového zamerania sú v publikácii prezentované poznatky týkajúce sa terminológie lesných požiarov, ich rozdelenia, spoločenského významu, platných právnych predpisov a súčasných trendov vo výskume lesných požiarov v domácich podmienkach a zahraničí, ktoré sú doplnené poznatkam...
€ 28.00 € 23.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Analýza elektromagnetických javov a sústav
Analýza elektromagnetických javov a sústav
Miroslav Neveselý
Kniha sa zaoberá analýzou elektromagnetických javov a sústav. Po definícii elektromagnetického poľa a vysvetlení vzťahov medzi elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým poľom sa postupne analyzujú statický, stacionárny, kvázistacionárny a nestacionárny prípad elektromagnetického poľa. Ďalej sa analyzujú rôzne sústa...
€ 10.59 € 8.88
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zbierka úloh z finančnej a poistnej matematiky
Zbierka úloh z finančnej a poistnej matematiky
Danuše Guttenová; Mária Vojteková
K napísaniu zbierky príkladov nás donútil nedostatok dostupnej literatúry v slovenčine v tejto oblasti. Našou snahou bolo, aby ste pri zvládnutí predmetu Finančná a poisťovacia matematika mali k dispozícii prehľadným spôsobom usporiadané vzorce s popisom, vzorové riešené príklady ako aj príklady na precvičenie učiva. Všetky ...
€ 8.15 € 6.84
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku
Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku
Jaroslava Hauseblasová / Viliam Milan; Lendel Kubina
Vedecká monografia Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku predstavuje komplexný pohľad na problematiku efektívneho riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku. Na výsledkoch komplexného výskumu je postavený autorský model riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku. Otázka riadenia vzťahov so zákazníkmi v sl...
€ 13.40 € 11.25
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov, 14. doplnené a aktualizované vydanie k 1.6.2018
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov, 14. doplnené a aktualizované vydanie k 1.6.2018
Jozef Miloš; Gnap Poliak
Predkladané aktualizované a doplnené vydanie tejto publikácie obsahuje skúsenosti autorov z praktických školení vodičov a dispečerov, z absolvovaných konzultácií a seminárov a aktualizácie vzhľadom na nové predpisy. Publikácia obsahuje podmienky stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.561/2006, ktoré platí pre všetkýc...
€ 29.09 € 20.48
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Neurónové siete a ich aplikácie
Neurónové siete a ich aplikácie
Dušan Marček
Publikácia je koncipovaná ako študijná literatúra pre študentov informatiky inžinierskeho a magisterského štúdia a pre doktorandov v informatických odboroch. Jej štruktúra je navrhnutá tak, aby pokrývala všetky oblasti vývoja a súčasného stavu najviac aplikovateľných umelých neurónových sietí počnúc jednoduchým neu...
€ 11.45 € 9.61
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Manažment podnikových pasív
Manažment podnikových pasív
Katarína Jaroslav; Valášková Viera; Jaroš Bartošová
Manažment pasív ako súčasť finančného manažmentu podniku má za úlohu zabezpečovať potrebný kapitál na krytie podnikových potrieb a riadiť finančnú štruktúru podniku tak, aby bola v určitom ekonomickom kontexte racionálna, t. j. aby bola v súlade s majetkovou štruktúrou podniku, so zásadou hospodárnosti, a samozrejme, ...
€ 15.40 € 12.92
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dopravné inžinierstvo I.
Dopravné inžinierstvo I.
Alica Kalašová
Dopravné inžinierstvo patrí k najmladším vedným odborom na našej fakulte. Zaoberá sa plánovaním, projektovaním, prevádzkou dopravných zariadení všetkých druhov dopráv a ich vzájomnou spoluprácou v riešenom území. Bližšie sa zaoberá dopravou na pozemných komunikáciach alebo na ich dopravných zariadeniach. Obsah knihy je zam...
€ 9.90 € 8.32
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teoretická elektrotechnika - Elektrické obvody II
Teoretická elektrotechnika - Elektrické obvody II
kolektív autorov
Teoretická elektrotechnika je študijný odbor, ktorý sa zameriava najmä na štúdium teoretických základov elektrotechniky. predmet teoretická elektrotechnika tak poskytuje základnú vedomostnú bázu pre štúdium nadväzujúcich špecializovaných predmetov zameraných na elektrotechniku a informačno-komunikačné technológie. ...
€ 14.80 € 12.41
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Grafitické liatiny
Grafitické liatiny
Peter Skočovský
Vo všetkých technických liatinách železa je prítomný uhlík, ktorý podstatne ovplyvňuje ich štruktúru a vlastnosti. Znalosť vplyvu uhlíka v zliatinách so železom tvorí preto základ na ich skúmanie a vyhodnocovanie. Samotné pojmy oceľ alebo liatina možno definovať až podľa sústav železa s uhlíkom. Kniha súborne sprac...
€ 9.79 € 8.54
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konštruovanie III.
Konštruovanie III.
Ladislav Málik; Štefan Medvecký; Jana Chrzová; Slavomír Hrček
Publikácia obsahuje základné teoretické a praktické poznatky pre efektívne navrhovanie a konštruovanie prevodových mechanizmov a optimálne využitie súčasného stavu poznania v tejto oblasti. Jej koncepcia je založená na využití fyzikálno-matematického modelovania prechodových procesov, v ktorých sa prevodový mechanizmus ...
€ 32.10 € 26.70
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - A Concise Introduction to General American Pronunciaton
A Concise Introduction to General American Pronunciaton
Rastislav Metruk
This textbook is designed for Slovak and Czech university students whose major is English. It offers a succinct to the segmental features (speech sounds) of General Ameracan (GA) phonetics. Presupposing no prior knowledge of the topic, the reader is introduced to basic phonetic terms, productio...
€ 9.55 € 8.40
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mechanizácia a automatizácia poštových a logistických procesov
Mechanizácia a automatizácia poštových a logistických procesov
Peter Kolarovszki
Publikácia je určená pre každého, kto sa chce dozvedieť niečo o problematike spracovania listových a balíkových zásielok na rôznych mechanizačných zariadeniach používaných v Slovenskej republike a v zahraničí. Pre pochopenie danej problematiky je však nevyhnutné mať základy z oblasti technológie pošty a z tohto dôvodu je publi...
€ 7.70 € 6.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Elektrické stroje
Elektrické stroje
Valéria Hrabovcová; Pavol Rafajdus
Vysokoškolská učebnica je určená hlavne študentom bakalárskeho, inžinierskeho a dokdorandského štúdia slovenských a českých univerzít, ako aj inžinierom, ktorí pracujú v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky, a tiež v oblasti návrhov a riadenia elektrických strojov. Autori v nej zúročujú svoje dlhoročné skúsenosti v ob...
€ 15.40 € 12.92
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mechanika vozoviek pozemných komunikácií
Mechanika vozoviek pozemných komunikácií
kolektív autorov
Pri písaní učebnice Mechanika vozoviek pozemných komunikácií autori vychádzali z dlhodobo presadzovanej premisy v edukačnom procese, vo výskume a z následného transferu ich výsledkov do praxe v oblasti pozemných komunikácií. Vozovky pozemných komunikávií majú byť navrhnuté, postavené a udržiavané za primeranú cenu, v primeran...
€ 39.60 € 33.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strategický manažment
Strategický manažment
Štefan Hittmár; Radoslav Jankal
Strategický manažment predstavuje osobitné špecializované analytické a riadiace aktivity, potrebné pre stanovovanie a dosahovanie cieľov rôznych organizačných celkov v dlhodobom časovom pôsobení a vytváranie k tomu potrebných podmienok. Úspešnosť týchto celkov je závislá o.i. od formy, kvality a účinnosti takéhoto riadenia. ...
€ 11.10 € 8.51
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konštruovanie II
Konštruovanie II
Ladislav Málik a kolektív
Vysokoškolská učebnica Konštruovanie II je určená študentom strojníckych fakúlt v základnom a doktorandskom štúdiu, študentom príbuzných fakúlt a pre odborných pracovníkov v technickej praxi, ktorí sa zaoberajú praktickým navrhovaním strojov, strojných zariadení a súčiastok. Umožňuje rozšírenie poznatkov o výpočte, o koncepčnom...
€ 28.95 € 24.08
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hydraulika a hydrológia
Hydraulika a hydrológia
Karel Kovařík
Voda je základnou podmienkou pre rozvoj života na zemi. Hydrológia (z gréckeho spojenia hydros a logos, t.j. veda o vode). Ako vyplýva z názvu, mala by to byť hlavná vedná disciplína, zaoberajúca sa vodou. V skutočnosti sa hydrológia špecializuje na štúdium vzťahov, ktoré sa týkajú kolobehu vody v prírode. Hydraulika j...
€ 9.20 € 7.72
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Analysis of single-track vehicle accidents
Analysis of single-track vehicle accidents
Gustáv Kasanický
€ 49.79 € 41.40
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stavebná chémia
Stavebná chémia
Miroslav Brodňan; Katarína Šlopková
Vysokoškolská učebnica zo Stavebnej chémie je určená hlavne študentom prvého ročníka denného a externého bakalárskeho štúdia na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. Slúži ako pomôcka pri štúdiu predmetov Stavebná chémia, Stavebné materiály, materiálové inžinierstvo, prípadne iných nadväzujúcich predmetov. Využijú ju ale aj...
€ 19.90 € 16.70
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ekonomika leteckých spoločností
Ekonomika leteckých spoločností
Anna Tomová; Alena Novak Sedláčková; Michal Červinka; Karel Havel
Vysokoškolská učebnica Ekonomika leteckej spoločnosti - pravidelná osobná letecká doprava je treťou v poradí učebníc, ktoré vznikli ako výstup grantového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky KEGA 024ŽU-4/2014 Nové ekonomické vzdelávanie pre manažérov leteckej dopravy. Učebnica je určená pre š...
€ 31.90 € 26.53
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode
Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode
John Ortberg
Loď je pre nás miestom, kde se cítime pohodlne. A ak nie pohodlne, tak aspoň bezpečne - vo víre všetkých búrok života, ktorými prechádzame. Voda, na ktorú máme vystúpiť, je divokým živlom - niečím, čo nás ohrozuje a čoho sa bojíme. Vystúpiť z lode teda vždy znamená urobiť krok viery a pustiť sa do neznáma. Vyjsť na cestu, ktor...
€ 7.70 € 6.03
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Život, aký si vždy chcel
Život, aký si vždy chcel
John Ortberg
Podstata kresťanstva je o zmene - o Bohu, ktorý sa stará nielen o náš „duchovný život“, ale ktorý chce ovplyvniť každú oblasť nášho života. Je o uvedomení si toho, že s Bohom sa nestretávame v kláštore, ale na hlavnej ulici; a že aj náš bežný, obyčajný život môžeme žiť tak, akoby ho žil sám Kristus. Život, aký si vžd...
€ 9.00 € 7.05
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy elektronického obchodovania
Základy elektronického obchodovania
Radovan Madleňák; Lucia Madleňáková
Vysokoškolská učebnica Základy elektronického obchodovania prináša ucelený komplex základných informácií orientovaných na problematiku implementácie a využívania informačno-komunikačných technológií v prostredí obchodných procesov. Vznikla ako výsledok projektu KEGA 053ŽU-4/2013 !Skvalitnenie a prepojenie kľúčových predmetov ...
€ 24.50 € 20.36
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 15
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 579 produktov na 15 stranách.

Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.39€ 13.50
Kniha - Recepty na chudnutie 1
€ 21.10€ 27.99
Kniha - Modlitebná knižka pre deti
€ 3.04€ 4.00
Kniha - Mama a syn
€ 5.86€ 7.90
Kniha - Kardinál Jozef Tomko
€ 34.54€ 44.50
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 11.99€ 16.90
Kniha - Tary: příběh parkouristy
€ 11.04€ 14.49
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.28€ 8.50
Kniha - Samopal vz. 58
€ 8.30€ 14.05
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Karel Gott zůstal svůj
€ 13.95€ 16.40
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 26.09
Kniha - Mafiánska poprava?
€ 11.95€ 13.90
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Zmŕtvychvstanie: Revenant
€ 1.89€ 12.90
Kniha - Obklopený idiotmi
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Poskladaj si tyranosaura
€ 5.95€ 7.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Krotitelia displejov
€ 10.95€ 14.29
Kniha - Pivařka 2
€ 19.95€ 13.46
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 7.95€ 9.99
Kniha - Dedko, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.63€ 12.99
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Smrtiaca biela
€ 14.82€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 11.99€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 11.79€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.08€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.53€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.42€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.35€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!