+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva
Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva
Denisa Dulakova a kolektiv
Hlavným cieľom učebnej pomôcky je zdokonalenie procesu praktickej výučby predmetov občianske právo hmotné a procesné, rodinné právo a právo duševného vlastníctva. Autori tejto publikácie sú poväčšine dlhoroční pedagógovia, ktorí aj týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky študentov viesť o...
€ 45.00 € 12.44
Vypredané.
Obrázok - Trestný zákon. Komentár - I.diel
Trestný zákon. Komentár - I.diel
Eduard Burda a kolektív
Komentár predstavuje v súčasnej slovenskej trestnoprávnej literatúre snahu o čo najkomplexnejší výklad jednotlivýchustanovení Trestného zákona vo vzájomných súvislostiach.Výrazným posunom vpred je obsiahly komentár k V. hlavevšeobecnej časti TZ obsahujúcej výklad pojmov, ktorá tvorívýchodiská pr...
€ 89.00 € 78.24
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství
Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství
Novák a kol.
Publikace obsahuje nejnovější odborné a vědecké poznatky týkající se jednoho z nejdůležitějších segmentů dopravy. Svým zaměřením a obsahem se snaží postihnout relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy mezinárodní nákladní silniční dopravy (mezinárodní kamionové dopravy) a s...
€ 18.33 € 5.08
Vypredané.
Obrázok - Správne právo hmotné. Všeobecná časť
Správne právo hmotné. Všeobecná časť
Marián Vrabko a kolektív
Vysokoškolská učebnica Správne právo hmotné. Všeobecná časť obsahuje tradičné a nové poznatky o verejnej správe, štátnej správe a samospráve. Okrem charakteristiky orgánov verejnej správy, obsahuje aj charakteristiku činnosti týchto orgánov, ktorá sa navonok prejavuje v jednotlivých formách činn...
€ 45.00 € 12.44
Vypredané.
Obrázok - Zákonník práce. Komentár - 3. vydanie
Zákonník práce. Komentár - 3. vydanie
Helena Barancová
Tretie vydanie Komentára k Zákonníku práce od Heleny Barancovej, skúsenej odborníčky na pracovné právo, je na knižnom trhu najrozsiahlejším dielom spomedzi všetkých komentárov k Zákonníku práce. Tento Komentár je komplexným odborným, ako aj vedeckým výkladom nielen ustanovení Zákonníka práce, al...
€ 89.00 € 24.59
Vypredané.
Obrázok - Ústava Slovenskej republiky
Ústava Slovenskej republiky
Ján Drgonec
Autor prináša najrozsiahlejší komentár k Ústave SR, v ktorom veľmi podrobne a dôkladne analyzuje jednotlivé ustanovenia základného zákona Slovenskej republiky. Autorská analýza vychádza z rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré vznikli pri ochrane ústavnosti od roku 1993 do leta ro...
€ 119.00 € 98.08
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Trestný zákon. Komentár - II. diel
Trestný zákon. Komentár - II. diel
Eduard Burda
Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár – II. diel priamo nadväzuje na dielo Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár – I. diel, ktorý vydalo vydavateľstvo C. H. Beck v roku 2010. Dielo prináša plnohodnotný komentár aj k nedávnej, pomerne rozsiahlej novele Trestného zákona, k zákonu č. 262/2011 Z....
€ 99.00 € 27.36
Vypredané.
Obrázok - Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár
Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár
Peter Potásch
Komentár k správnemu poriadku dvojice Petra Potascha a Janky Hašanovej vo svojej podstate logicky nadväzuje na skoršie procesné diela uvedených autorov. Komentár detailne analyzuje jednotlivé ustanovenia zákona o správnom konaní a do určitej miery sa snaží interpretácii niektorých inštitútov spr...
€ 49.00 € 11.28
Vypredané.
Obrázok - Směnka jako zajištění
Směnka jako zajištění
Zdeněk Kovařík
Obchodní, bankovní ale také jiná praxe využívá směnky ve velkém měřítku rovněž jako nástroje zajištění splnění jiných práv a pohledávek. Užití směnky k tomuto účelu ovšem otevírá celou řadu problémů, a to jak právních, tak také zcela praktických. Snahou této publikace je rozhodující okruh těchto...
€ 12.90 € 10.10
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Obchodný zákonník - komentár
Obchodný zákonník - komentár
Mária Patakyová a kolektív
V druhom vydaní komentára k Obchodnému zákonníku sa autorský kolektív zameral na doplnenie výkladu nových, zmenených ustanovení zákona od času prvého vydania diela v roku 2006. V súvislostiach s očakávaným vstupom do eurozóny užívatelia v komentári nájdu nielen výklad relevantných ustanovení pri...
€ 94.17 € 36.26
Vypredané.
Obrázok - Finanční analýza krok za krokem
Finanční analýza krok za krokem
Eva Kislingerová
Druhé vydání úspěšné publikace přináší podrobný návod - krok za krokem - jak zpracovat finanční analýzu v praxi. Na příkladu souboru osmi energetických společností je demonstrován "standardizovaný postup", který, bude-li v praxi realizován, povede ke správným výsledkům. Součástí publikace je CD,...
€ 22.56 € 17.66
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
Petr Vojtek
Druhé vydání komentáře k zákonu č. 82/1998 Sb. reaguje na významné změny, které v loňském roce přinesla novela provedená zákonem č. 160/2006 Sb. Kniha obsahuje zasvěcený výklad všech ustanovení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním ...
€ 26.79 € 20.79
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Projekty a zakázky ve výstavbě
Projekty a zakázky ve výstavbě
Milík Tichý
Předražování stavebních zakázek, nedodržování lhůt, vady a jiné nepříjemné jevy výstavbových projektů jsou trvalým zdrojem nespokojenosti. Trápí nejen veřejné a soukromé investory a stavební podnikatele, ale také další účastníky výstavbových projektů – banky, pojišťovny a samozřejmě daňové popla...
€ 31.49 € 8.71
Vypredané.
Obrázok - Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár
Katarína Valová a kolektív
Predkladaná publikácia je prvým podrobným komentárom k zákonu o dobrovoľných dražbách. Komplexný, analytický výklad každého ustanovenia tohto zákona podávaný v systémových väzbách a súvislostiach, doplnený množstvom relevantnej judikatúry, je zárukou širokej a dlhodobej využiteľnosti tohto komen...
€ 55.00 € 48.79
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komentár
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komentár
Valachovič, Grausová, Cirák
Publikácia predstavuje nielen vôbec prvý „sivý“ komentár k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ale zároveň vypĺňa aj medzeru, ktorá na slovenskom knižnom trhu v tejto špecifickej oblasti práva už niekoľko rokov existuje. Komentár pomerne detailne analyzuje jednotlivé zákonné usta...
€ 85.00 € 70.05
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Finančné právo
Finančné právo
Mykola Sidak
Cieľom autorov pod vedením vedúceho odboru finančného práva Doc. Mykola Sidaka, DrSc. a vedúcej Katedry obchodného, finančného a hospodárskeho práva PF UK JUDr. Márie Duračinskej, CSc. bolo predovšetkým poskytnúť zrozumiteľným a prehľadným spôsobom znalosti z oblasti financií a finančného práva ...
€ 45.00 € 12.44
Vypredané.
Obrázok - Česká republika a dvojí občanství
Česká republika a dvojí občanství
František Emmert
Kniha podrobně rozebírá otázku přípustnosti souběžného výkonu cizího občanství vedle českého podle současné české právní úpravy a také podle předchozích právních úprav, které platily na území českých zemí od vzniku institutu státního občanství v roce 1811. Hlavním výstupem je okomentované vymeze...
€ 15.98 € 4.42
Vypredané.
Obrázok - Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom
Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom
Buchta
Publikácia predstavuje sumár najdôležitejších rozhodnutí súdnych, arbitrážnych a iných medzinárodných orgánov v slovenskom jazyku. Skladá sa z ôsmich častí, podľa typu orgánu, ktorý ich vydal. Keďže uvedené rozhodnutia predstavujú pretavenie medzinárodnoprávnych noriem do rozhodovacej činnosti p...
€ 19.00 € 5.26
Vypredané.
Obrázok - Vlastníctvo bytov
Vlastníctvo bytov
Marek Valachovič
Vedecká monografia sa venuje problematike vlastníctva bytov, ktorá má celospoločenský význam. Práca si kladie za cieľ poskytnúť všeobecný a pokiaľ možno čo najkomplexnejší prehľad na základné teoretické aj historické východiská a výklad kľúčových pojmov a prvkov tohto osobitného právneho inštitú...
€ 35.00 € 28.59
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku
Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku
Jana Bílková
* specializovaný komentář k bezdůvodnému obohacení podle nové právní úpravy * představuje problematiku v rámci NOZ, ale také v širších souvislostech souvisejících právních úprav * odpovídá na otázky aplikovatelnosti ustanovení o neoprávněném majetkovém prospěchu v soudní praxi, porovnává předcho...
€ 46.53 € 35.47
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zmluvy o prevode vlastníctva
Zmluvy o prevode vlastníctva
Denisa Dulaková
Podrobný výklad ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcich scudzovacie zmluvy zaručuje, že publikácia bude užitočnou pomôckou nielen pre širokú odbornú verejnosť – stavovské profesie a ďalšie právnické povolania, ale i pre študentov právnických fakúlt. Komplexný, odborný výklad jednotlivých u...
€ 44.00 € 38.33
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústava České republiky. Komentář
Ústava České republiky. Komentář
Vladimír Sládeček
Ústava České republiky byla přijata koncem roku 1992. Od té doby se některá její důležitá ustanovení výrazně změnila. Ústava byla také doplněna některými dalšími ústavními zákony. Rovněž výklad jednotlivých ustanovení se vyvíjel nejen v právní nauce, ale také díky judikatuře soudů obecných, a př...
€ 73.26 € 20.25
Vypredané.
Obrázok - Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu
Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu
Michal Lalík
Ojedinělá publikace poskytuje komplexní pohled na problematiku aplikace českého stavebního práva v praxi. Je určena pro všechny skupiny lidí (např. pracovníky stavebních úřadů, projektanty či investiční techniky), kteří přicházejí se stavebním právem do styku a potřebují v něm získat dobrou orie...
€ 49.60 € 13.69
Vypredané.
Obrázok - Manažerské účetnictví
Manažerské účetnictví
Helmut Lang
Publikace obsahuje nejnovější poznatky a trendy manažerského účetnictví. Postupně se zabývá základy manažerského účetnictví, jeho úkoly a formami vývoje; jsou vysvětleny základní pojmy. Pozornost je věnována evidenci a zúčtování nákladů. Těžiště práce spočívá v kalkulaci nákladů. Podrobně je vys...
€ 27.45 € 7.59
Vypredané.
Obrázok - Dovolanie v civilnom procese
Dovolanie v civilnom procese
Katarína Gešková
Publikácia predstavuje ucelenú monografiu venovanú jednému z opravných prostriedkov – dovolaniu. Dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok má garantovať spravodlivosť súdneho rozhodovania, eliminovať subjektívne a objektívne príčiny nesprávnosti súdnych rozhodnutí, chrániť zákonnosť a tak zab...
€ 37.00 € 10.23
Vypredané.
Obrázok - Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy
Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy
Eva Cihelková
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 11.75 € 9.86
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Cizinecké právo
Cizinecké právo
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 11.75 € 9.86
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Listina základních práv a svobod a aplikační praxi ČR
Listina základních práv a svobod a aplikační praxi ČR
Vladimír Flegl
Podrobný výklad základních lidských práv a svobod nejen v teoretické rovině, ale i s odkazem na konkrétní realizační zákonné a podzákonné předpisy. K jednotlivým ustanovením Listiny jsou přiřazeny podústavní právní normy a ustanovení mezinárodních smluv a jsou-li k dispozici, též právní názory Ú...
€ 13.65 € 3.78
Vypredané.
Obrázok - Zákon o rodine
Zákon o rodine
Bronislava Pavelková
Ide o prvý komentár k slovenskému Zákonu o rodine z beckovej edície obľúbených „sivých komentárov“. Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad každého ustanovenia Zákona o rodine vrátane systémových vázieb a súvislostí. Obsahuje samozrejme i relevantnú judikatúru.Komentár je určený širokej od...
€ 11.75 € 10.51
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Autorský zákon. Komentář
Autorský zákon. Komentář
Ivo Telec
Publikace představuje vědecký komentář k autorskému zákonu, který je dílem zásadního významu ve svém oboru. Obsaženy v něm jsou všechny dosavadní novely autorského zákona z roku 2000 a zohledněny praktické zkušenosti z jeho používání a výkladu. Komentář tematicky a částečně i obsahově navazuje n...
€ 122.54 € 33.84
Vypredané.
Obrázok - Obchodný zákonník - Komentár
Obchodný zákonník - Komentár
Mária Patakyová a kolektív
Štvrté vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu. Výklad k jednotlivým ustanoveniam je aktualizovaný a zohľadňuje zmeny Obchodného zákonníka, ktoré boli prijaté od posledné...
€ 120.00 € 103.59
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi
Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi
Josef Bednář
Publikace podává ucelený a výstižný přehled nejdůležitějších aspektů, jež formulují soutěžní právo a jeho vývoj. Tématicky zahrnuje veškerá jednání, která mohou narušit hospodářskou soutěž a základní teoretické principy soutěžního práva nejen v České republice a v EU, ale i v USA a dalších zemíc...
€ 48.41 € 36.91
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Reálné a finanční investice
Reálné a finanční investice
Jiří Polách
Investování jako proces zhodnocování kapitálu je obecně znám. Žádná ekonomika však nemůže dlouhodobě zajistit úspěch investování, aniž by byly vytvářeny nové hodnoty, a to jak v podobě fyzické, tak v podobě služeb. Současná doba se však vyznačuje procesy, které jsou označeny za investování, ale ...
€ 23.03 € 18.04
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Exekučný poriadok. Komentár
Exekučný poriadok. Komentár
Marek Števček
Komentár je prvým "sivým" komentárom Nakladateľstva C. H. Beck k slovenskému Exekučnému poriadku, ponúkajúci komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu. Publikácia je z pera autorského kolektívu, pod vedením JUDr. Marka Števčeka a Doc. JUDr. Svetla...
€ 69.00 € 60.66
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Společnost s ručením omezeným
Společnost s ručením omezeným
Miroslava Bartošíková
Již druhé vydání úspěšné publikace z pera zkušených autorek se komplexně zabývá nejčastěji využívanou právní formou obchodní společnosti v České republice. Kniha je zpracována podle platné právní úpravy po posledních novelizacích (zejména rozsáhlé úpravy obchodního rejstříku a některých dalších ...
€ 43.65 € 12.07
Vypredané.
Obrázok - Dějiny ekonomického myšlení
Dějiny ekonomického myšlení
Robert Holman
Čtenáři se dostává do rukou 3. vydání úspěšné publikace, které reaguje na příznivý ohlas předchozích dvou vydání. Je rozšířeno o některé pasáže, jako je například škola Salamanky, škola reálného hospodářského cyklu nebo ekonomická analýza práva. Mottem knihy je myšlenka, že ekonomii nelze plně ...
€ 35.72 € 27.72
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Základy práva pro střední a vyšší odborné školy
Základy práva pro střední a vyšší odborné školy
Šíma, Suk
Autoři učebnice, profesí soudci, využili k napsání knihy své mnohaleté zkušenosti z aplikační praxe, z níž čerpali mnohé poznatky, a současně využili i své zkušenosti z dosavadní pedagogické činnosti. Kniha přináší nezměněný pravidelný přehled a výklad v systematickém uspořádání všech nejvýznamn...
€ 26.32 € 20.42
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku
Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku
Jaroslav Svejkovský
Popis Vzory smluv, petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku: - publikace přináší širokou nabídku vzorů smluv, listin a podání k novému civilnímu právu - vzory pokrývají všechny části nového občanského zákoníku i vzory listin podle zákona o obchodních korporacích - vzory jsou ...
€ 46.53 € 36.12
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Business plán. Krok za krokem
Business plán. Krok za krokem
Radim Červený
Pro vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, jež mohou využití podnikatelských příležitostí zhatit, a rovněž správné posouzení přiměřenosti zdrojů, které musí být pro dosažení určitých podnikatelských cílů k dispozici. Klíčová...
€ 23.03 € 17.71
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správní řád. Komentář
Správní řád. Komentář
Luboš Jemelka
Druhé vydání komentáře ke správnímu řádu reaguje na všechny změny v právní úpravě, které nastaly po 1. lednu 2008. Změny se týkají nejenom právních předpisů, na které je v komentáři odkazováno, ale především novelizace správního řádu samotného, které byly v období od předchozího vydání přijaty. ...
€ 41.83 € 14.90
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 185 produktov na 5 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Môj prvý album
€ 5.52€ 19.95
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Velesova kniha
€ 5.21€ 18.86
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.73€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Najedzte sa do štíhlosti 1
€ 5.43€ 13.00
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.97€ 11.90
Kniha - Autoimunitní řešení
€ 13.60€ 18.75
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Oheň a krv
€ 20.66€ 27.90
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Okamžiky štěstí
€ 13.90€ 16.45
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.73€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.