+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Včely
€ 12.93€ 16.95
Hygge
€ 9.45€ 14.01
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Exekučný poriadok. 3. vydanie. Komentár
Exekučný poriadok. 3. vydanie. Komentár
Alena Kotzmannová / Števček
Tretie aktualizované, doplnené a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku. Autori využili svoje dlhoročné teoretické i praktické skúsenosti a ponúkajú podrobný výklad jednotl...
€ 89.00 € 72.70
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Vladimir Sorokin / Kolektív
Publikácia spracovaná kolektívom renomovaných autorov prináša doposiaľ najucelenejší pohľad na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ide o precízny komentár jednotlivých ustanovení zákona č. 91/2016 Z. z. s podrobným pohľadom na aplikáciu trestnej zodpovednosti právnických osôb s osobitným dôrazom práve na problemat...
€ 69.00 € 56.36
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správní právo. Obecná část
Správní právo. Obecná část
Martin Kopecký
Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě zúročuje bohaté a mnohaleté autorské a pedagogické zkušenosti autora. Na více než pěti stech stranách čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou částí správního práva. Autor vedle výkladů o základních institutech a pojmech oboru přináší výklad i o organizaci veřejné správy a její činnosti, o správním trestání a n...
€ 32.43 € 27.66
Predpredaj.
Obrázok - Prednášky a texty z civilného procesu (2. vydanie)
Prednášky a texty z civilného procesu (2. vydanie)
Marek Števček
Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu civilného procesného práva na Právnickej fakulte UK z posledných troch rokov. Te...
€ 16.00 € 13.31
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
M&A na Slovensku
Tom Hutchinson / Juraj Gyárfáš
Ambíciou tejto knihy je ponúknuť slovenským čitateľom prvého sprievodcu právnymi aspektami M&A transakcií teda transakcií označovaných v slovenčine ako fúzie a akvizície, pri ktorých dochádza k zmene kontroly nad podnikateľskými jednotkami, ich spájaniu a rozdeľovaniu. Ide o transakcie, ktoré sú bežnou súčasťou každej m...
€ 19.00 € 15.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
Regina O’Melvenyová / Jakub Berthoty
Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát a určite ju odporúčam slovenskému odbornému čitateľovi." Mgr. Martin Husovec, PhD. Assistant professor, Tilburg University, Law School...
€ 69.00 € 56.36
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Poistenie právnej ochrany
Poistenie právnej ochrany
Mikuláš Gurtler
Publikácia vznikla s cieľom ponúknuť odbornej, ako aj laickej verejnosti, poisťovniam, finančným sprostredkovateľom a študentom vysokých škôl v odbore poisťovníctva praktického sprievodcu v oblasti poistenia právnej ochrany objasnením jej princípov a zásad, postavenia poistenia právnej ochrany na vecnom poistnom trh...
€ 15.00 € 12.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář
Kolektív
Sociálně-právní ochrana dětí představuje veřejnoprávní zásah do nejsoukromější oblasti života občanů. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje nejen nástroje, které orgány sociálně-právní ochrany dětí mohou při své činnosti využívat, aby předcházely vzniku ohrožení dětí a aby již ohroženým dětem poskytly potřebnou pomoc a ochranu. Dalšími stěžejními oblastmi ...
€ 79.43 € 66.05
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zmluvy o prevode vlastníctva
Zmluvy o prevode vlastníctva
Denisa Dulaková
Podrobný výklad ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcich scudzovacie zmluvy zaručuje, že publikácia bude užitočnou pomôckou nielen pre širokú odbornú verejnosť – stavovské profesie a ďalšie právnické povolania, ale i pre študentov právnických fakúlt. Komplexný, odborný výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka, up...
€ 44.00 € 39.03
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o obecní policii. Komentář (2. vydání)
Zákon o obecní policii. Komentář (2. vydání)
Vetešník
Komentář k zákonu o obecní policii vychází ve druhém vydání. Reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona. Současně je zohledněn nárůst související judikatury, doplněn je i přehled souvisejících právních předpisů vztahujících se k činnosti obecné policie. Výklad komentáře usnadňuje odbroné i laické veřejnosti d...
€ 60.63 € 50.42
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Združenia a sloboda združovania (2.vydanie)
Združenia a sloboda združovania (2.vydanie)
Marie-José Lopes / Martina Gajdošová
Publikáciu Združenia a sloboda združovania možno pokojne nazvať prvou monografiou v Slovenskej republike s týmto zameraním, pričom sa vyznačuje prehľadnou a jasnou štruktúrou a pozostáva zo siedmich kapitol. Jej koncové úvahy patria okrem iného dvom aktuálnym problémom: otázke občianstva člena politickej strany rozšíren...
€ 35.00 € 29.11
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správní řád. Komentář (6. vydání)
Správní řád. Komentář (6. vydání)
Luboš Jemelka
6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ustanoveních zákona. Aktualizován je nejenom správní řád samotný, ale jak sh...
€ 79.43 € 60.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teória práva (2. vydanie)
Teória práva (2. vydanie)
Radoslav Procházka
Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Teória práva obsahuje v porovnaní s prvým vydaním viaceré úpravy a doplnenia, najmä v kapitolách venovaných tvorbe, výkladu a aplikácii práva. Učebnica reaguje na spoločenský a právny vývoj, vrátane ústavných zmien či novej úpravy procesu tvorby právnych predpisov. Učebnica navyše poskyt...
€ 39.00 € 32.43
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústava Slovenskej republiky. Komentár (2. vydanie)
Ústava Slovenskej republiky. Komentár (2. vydanie)
Ján Drgonec
Posudzované vedecké dielo je bohaté nielen z hľadiska svojho rozsahu (počtu strán), ale aj z pohľadu množstva myšlienok, úvah, názorov a postojov autora, ktorými reaguje na text Ústavy Slovenskej republiky vnímajúc ho ako živý a vyvíjajúci sa dokument , predstavujúci východiskový právny základ spoločnosti a štátu. Z rec...
€ 129.00 € 105.37
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Zákon o zpracování osobních údajů. Komentář
Zákon o zpracování osobních údajů. Komentář
Barbora Vlachová
Zákon o zpracování osobních údajů je především adaptačním zákonem k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale rovněž implementací směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těcht...
€ 32.43 € 26.97
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy práva pro střední a vyšší odborné školy (16. vydání)
Základy práva pro střední a vyšší odborné školy (16. vydání)
Alexander Šíma
Šestnácté vydání učebnice Základy práva pro střední a vyšší odborné školy svědčí o popularitě, kterou si po řadě let vydobyla nejen mezi studenty středních škol, ale i mezi širokou laickou veřejností. V přiměřeném rozsahu a velmi srozumitelnou formou poskytuje přehled a výklad společenských vztahů a tomu odpovídajících právních institutů ...
€ 29.14 € 23.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Směnečné spory
Matěj Dobeš
Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek na jednoduché a rychlé vymáhání směnečných nároků. Občanský soudní řád navíc upravuje směnečné rozkazní řízení, kt...
€ 14.99 € 10.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Živnostenský zákon. Komentář
Živnostenský zákon. Komentář
Tatiana Kunštátová
Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem. Kniha se dále pokouší stručně zmapovat historický vývoj živnostenské správy na našem území od roku 1859 až do současných dn...
€ 46.53 € 38.69
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - WTO a právo mezinárodního obchodu
WTO a právo mezinárodního obchodu
John Soars / Martin Janků
Účelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní organizace) zasazený do kontextu obchodních a politických vztahů mezi státy. Publikace vhodným způsobem doplňuje částečně mezeru, která v dané oblasti existuje v právnické odborné literatuře. Právo WTO reguluje práva a povinnosti států v souvislosti s mezinárodním obchodem...
€ 23.03 € 19.15
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy zmenkového práva (2.doplnené a prepracované vydanie)
Základy zmenkového práva (2.doplnené a prepracované vydanie)
Ján Cirák
Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice reflektuje aktuálny právny stav zmenkového práva v Slovenskej republike po poslednej nepriamej novele zákona zmenkového a šekového vykonanej zákonom č. 438/2015 Z. z. s účinnosťou od 15. decembra 2015, ako aj ďalšie zmeny v slovenskom zákonodarstve. Kniha je rozdelená na tri časti. ...
€ 15.00 € 12.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Národní účetnictví
Národní účetnictví
Stanislava Hronová
Národní účetnictví umožňuje číselně popsat cestu od výroby k bohatství od ukazatele produkce k ukazateli čistého jmění. Podstata základního konceptu národního účetnictví, jakkoli se detailně dotýká klíčových prvků a ukazatelů hospodářství a v jistém smyslu je i určitou analogií účetních principů používaných v podnikovém prostředí, je ovšem ryze statistic...
€ 32.43 € 26.97
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Daňové řízení
Daňové řízení
Monika Novotná
Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je velmi důležitý jeho správný výklad a aplikace, přičemž an...
€ 27.73 € 23.06
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatúra v azylových veciach
Judikatúra v azylových veciach
Agatha Christie / Elena Berthotyová
Predkladaná publikácia predstavuje starostlivo zostavený, zrozumiteľne popísaný a kvalitne vecne spracovaný výber kľúčových rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora Európskej únie a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (obohatený o právne vety z judikatúry Najvyššieho správneho súdu Českej republiky) ...
€ 29.00 € 24.12
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákoník práce. Komentář
Zákoník práce. Komentář
Kolektív
Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Publikace reaguje na nejnovější změny pracovního práva včetně dopadů soukromoprávní rekodifikace. Nová koncepce komentování zaručuje přehlednější a stručnější komentář, aniž by došlo k redukci věcného obsahu výkladu. Komentář není teoretickým pojednáním,...
€ 93.53 € 77.77
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností
Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností
Jaroslav Čollák
...Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa... ...Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať situácie, čo sa bude diať, ak k zneužitiu práva v prípade in concreto dôjde.... ...Uvedená vede...
€ 19.00 € 15.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zmluvné záväzky v autorskom práve
Zmluvné záväzky v autorskom práve
Renáta Bačárová
Prijatie nového Autorského zákona sa v nemalej miere dotklo aj zmluvných záväzkov v autorskom práve. Pretože ucelené spracovanie tejto témy v odbornej literatúre už dlhšie absentovalo, autorka publikácie sa venuje tejto problematike s poukázaním na významné zmeny v právnej úprave. Keďže jednou z možností legálneho používania d...
€ 25.00 € 20.60
Skladom - zvyčajne odosielame do 2-4 pracovných dní.
Obrázok - Vlastníctvo bytov
Vlastníctvo bytov
Marek Valachovič
Vedecká monografia sa venuje problematike vlastníctva bytov, ktorá má celospoločenský význam. Práca si kladie za cieľ poskytnúť všeobecný a pokiaľ možno čo najkomplexnejší prehľad na základné teoretické aj historické východiská a výklad kľúčových pojmov a prvkov tohto osobitného právneho inštitútu súkromného práva vrátane jeho zarad...
€ 35.00 € 29.11
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákoník práce. Komentář
Zákoník práce. Komentář
Miroslav Bělina
Jedná se o ucelený komentář k novému zákoníku práce ( zákon č. 262/2006 Sb. ), který se výkladově vypořádává i s nálezem Ústavního soudu, kterým byla řada ustanovení zákoníku práce zrušena. Autoři komentáře se rovněž velmi intenzivně zabývají problematikou subsidiárního použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy právě s ohledem na novou právní situaci, ...
€ 4.28 € 3.58
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správní řád. Komentář
Správní řád. Komentář
Luboš Jemelka
Druhé vydání komentáře ke správnímu řádu reaguje na všechny změny v právní úpravě, které nastaly po 1. lednu 2008. Změny se týkají nejenom právních předpisů, na které je v komentáři odkazováno, ale především novelizace správního řádu samotného, které byly v období od předchozího vydání přijaty. Jedná se o novelu provedenou zákonem č. 384/2008 Sb., kterou...
€ 41.83 € 15.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kurs trestního práva
Kurs trestního práva
Vladimír Kratochvíl a kolektiv
Předkládaná publikace je jedním z prvních učebnicových zpracování materie obecné části trestního práva hmotného v návaznosti na nový trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.); svým pojetím je učebnice určena nejen studujícím právnických fakult, ale i fakult a vysokých škol zaměřených na veřejnou správu a policejní obory, a tak navazuje na standardy...
€ 46.80 € 38.92
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodný zákonník - Komentár
Obchodný zákonník - Komentár
Mária Patakyová a kolektív
Štvrté vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu. Výklad k jednotlivým ustanoveniam je aktualizovaný a zohľadňuje zmeny Obchodného zákonníka, ktoré boli prijaté od posledného vydania komentára. Najnovšie v...
€ 120.00 € 105.49
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o Policii České republiky. Komentář
Zákon o Policii České republiky. Komentář
Benedikt Vangeli
Tento komentář k novému zákonu o Policii České republiky (zákon č. 273/2008 Sb.) představuje podrobný, především prakticky zaměřený, výklad policejního práva s potřebným vysvětlením vazeb na všechny důležité související právní předpisy. Komentář svým pojetím nicméně přesahuje pouhé poznámkové vydání a obsahuje jednak řešení praktických právních i ...
€ 35.95 € 31.07
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o provozu na pozemních komunikacích. Komentář
Zákon o provozu na pozemních komunikacích. Komentář
Jan Štandera
Publikace přináší výklad ke komplexní právní úpravě provozu na pozemních komunikacích. Komentář k jednotlivým ustanovením tohoto zákona vychází z dosavadních poznatků o aplikaci této poměrně nové zákonné právní úpravy a může tak sloužit jako aktuání pomůcka pro všechny účastníky silničního provozu. Svým obsahem je určen provozovatelům autoškol,...
€ 33.84 € 26.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o právu shromažďovacím. Komentář
Zákon o právu shromažďovacím. Komentář
Petr Černý
Shromažďovací právo je jedním z pomyslných pilířů každé demokratické společnosti. A protože Česká republika má tu čest patřit mezi takové státy nyní víc jak 20 let, nemohl nespatřit světlo světa i právní předpis, který toto právo občanů (a nejen jich) upravuje. Tím je zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ze dne 27. 3. 1990. Byl tedy koncipo...
€ 22.30 € 19.45
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o střetu zájmů. Komentář
Zákon o střetu zájmů. Komentář
Jiří Vedral
Publikace podává výklad jednotlivých ustanovení nové právní úpravy zákona o tzv. střetu zájmů veřejných funkcionářů, zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, účinný od 1. ledna 2007. V komentáři jsou rozebrány především jednotlivé typy oznámení, která jsou veřejní funkcionáři povinni v zákonem stanovených lhůtách podávat, a která by měla podávat také o...
€ 24.30 € 9.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář
Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář
Milana Hrušáková
Čtvrté vydání komentáře zachycuje právní stav k 1.9. 2008. Komentář reaguje na většinu aktuálních problémů současné praxe, je doplněn o nejnovější literaturu i judikaturu, včetně judikatury Ústavního soudu. Součástí výkladu jsou i mezinárodní úmluvy týkající se oblasti rodinného práva a rovněž i kolizní problematika. S ohledem na historické souvislost...
€ 54.90 € 20.77
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy správního práva trestního
Základy správního práva trestního
Petr Mates
Předkládaná učebnice je jedinou prací svého druhu v České republice. Poskytuje totiž komplexní přehled jednoho z významných subsystémů správního práva, tedy správního trestání. Čtenáři se v ní mohou seznámit s vývojem právní úpravy správního trestání na našem území, pojmem evropského správního práva trestního a jednotlivými druhy správních deliktů. Hlavní po...
€ 23.21 € 12.76
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Jiří Kocourek
Dnem 1.1.2007 nabyl účinnosti nový zákoník práce, který, kromě mnoha dalších změn v oblasti pracovněprávních vztahů, upravil souhrnně otázku odměňování za práci vykonanou zaměstnanci v pracovním poměru a na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Publikace je zaměřena na odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, jejichž plato...
€ 16.92 € 14.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný zákon. Komentár - I.diel
Trestný zákon. Komentár - I.diel
Eduard Burda a kolektív
Komentár predstavuje v súčasnej slovenskej trestnoprávnej literatúre snahu o čo najkomplexnejší výklad jednotlivýchustanovení Trestného zákona vo vzájomných súvislostiach.Výrazným posunom vpred je obsiahly komentár k V. hlavevšeobecnej časti TZ obsahujúcej výklad pojmov, ktorá tvorívýchodiská pri chápaní väčšiny ustanovení osobitn...
€ 89.00 € 84.59
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Ústava Slovenskej republiky
Ústava Slovenskej republiky
Ján Drgonec
Autor prináša najrozsiahlejší komentár k Ústave SR, v ktorom veľmi podrobne a dôkladne analyzuje jednotlivé ustanovenia základného zákona Slovenskej republiky. Autorská analýza vychádza z rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré vznikli pri ochrane ústavnosti od roku 1993 do leta roku 2015. Ďalej približuje tie...
€ 119.00 € 106.03
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
1
2
3
4
5
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 199 produktov na 5 stranách.

Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.39€ 13.50
Kniha - Recepty na chudnutie 1
€ 21.10€ 27.99
Kniha - Modlitebná knižka pre deti
€ 3.37€ 4.00
Kniha - Mama a syn
€ 6.02€ 7.90
Kniha - Kardinál Jozef Tomko
€ 34.54€ 44.50
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Tary: příběh parkouristy
€ 11.04€ 14.49
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.41€ 8.50
Kniha - Samopal vz. 58
€ 8.30€ 14.05
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Strom života našej rodiny
€ 18.98€ 24.90
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Čítaj mi pred spaním
€ 3.11€ 4.00
Kniha - Dedko, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Tinkine rodinné recepty
€ 26.34€ 33.00
Kniha - Oteckovník
€ 10.99€ 13.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 26.09
Kniha - Peppa Pig - Hravá knižka
€ 8.95€ 11.99
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Amnestie
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 11.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.77€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.60€ 13.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!