+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Finančné právo I. časť
Finančné právo I. časť
Soňa Kubincová
Vysokoškolská učebnica Finančné právo I. časť je povinným učebným textom pre študentov Právnickej fakulty UMB Banská Bystrica. Obsahuje teoretické otázky finančného práva ako samostatného právneho odvetvia a súčasne sa zaoberá historickými aspektami ako aj súčasnou právnou úpravou rozpočtového p...
€ 17.00 € 13.08
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zelená logistika a jej uplatňovanie v praxi malých a stredných podnikov
Zelená logistika a jej uplatňovanie v praxi malých a stredných podnikov
Denisa Malá
Logistické procesy ovplyvňujú rôznym spôsobom životné prostredie, a preto je potrebné zaoberať sa obstarávacou, výrobnou, distribučnou a reverznou logistikou. Model zeleno orientovanej logistiky umožňuje rozpoznať environmentálne aspekty všetkých logistických procesov podniku. Vedeckým cieľom mo...
€ 21.96 € 16.89
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dejiny slovenského pietizmu
Dejiny slovenského pietizmu
Jaroslav Maďar
€ 12.58 € 10.09
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - 100 rokov ticha
100 rokov ticha
Vahram Chuguryan
Kniha hovorí o utrpení arménského národa v období rokov 1876 až 1923.Kniha skúma nielen príčiny, mechanizmy, či samotnú realizáciu genocídy Arménov, ale aj historické, náboženské, geopolitické a strategické súvislosti, ktoré siahajú do minulosti a zároveň významnou mierou ovplyvňujú aj súčasné m...
€ 14.90 € 11.96
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - História Piargu
História Piargu
Jozef Ivanič
Piarg (dnešné Štiavnické Bane) už pod týmto názvom pozná málokto. V dávnych časoch baníctva v Banskej Štiavnici sa však veľmi významnou mierou podieľal na jej sláve. Tu bolo zázemie a tu vznikli aj mnohé európske a svetové prvenstvá. Vynikajúci konštruktéri a technici, banské meračstvo, škola ak...
€ 12.75 € 9.81
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť
Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť
Jozef Madliak
Autorský kolektív pod vedením Dr. h. c. prof. JUDr. Jozefa Madliaka, CSc., DSc. predkladá vysokoškolskú učebnicu Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť, ktorej obsahom je 1. časť – všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný súbor najnovších poznatkov o zák...
€ 30.90 € 24.57
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobnosť Márie Rázusovej-Martákovej na pozadí recepčnej tradície
Osobnosť Márie Rázusovej-Martákovej na pozadí recepčnej tradície
Kamila Brtková
Monografia mapuje život a dielo významnej slovenskej poetky a prekladateľky so zreteľom na jej prekladateľskú tvorbu. Doteraz predstavovala táto téma takmer celkom biele miesto na mape slovenských dejín prekladu. Autorka venuje pozornosť nielen rozsiahlemu prekladateľskému dielu predovšetkým z r...
€ 5.49 € 4.41
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Športové hry - 1. časť
Športové hry - 1. časť
Miroslav Nemec
Publikácia je zostavená ako učebnica, v ktorej kolektív vysokoškolských pedagógov prezentuje svoj pohľad na problematiku hier, pohybových hier a teóriu a didaktiku športových hier. Nosnou časťou učebnice je oblasť didaktiky športových hier a základné informácie o pravidlách vybraných známych aj ...
€ 7.85 € 6.30
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Preklad a jazyková kultúra
Preklad a jazyková kultúra
František Alabán
Táto publikácia obsahuje dve rozsiahlejšie kapitoly, ktoré tvo¬ria jadro knihy a dve „reflexie“. V prvej kapitole pod názvom Ume¬lec¬ký preklad – fenomén maďarskej literatúry (Műfordítás – magyar irodal¬mi fenomén) sa zaoberáme tematikou prekladu literárnych diel nielen z hľadiska odborníka-prek...
€ 7.95 € 6.38
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobitné druhy správneho konania
Osobitné druhy správneho konania
Bernard Pekár
Predkladaná učebná pomôcka predstavuje čitateľom (študentom) vybrané druhy osobitných správnych konaní, ktoré tvoria obsah výučby na väčšine právnických fakúlt. Autori pri spracovaní jednotlivých tém vychádzali z teoretických východísk, objasňujúc základné prvky rôznych správnych konaní. Každá k...
€ 9.18 € 7.37
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vplyv špecializovaného programu na rozvoj pohybových schopností začínajúcich gymnastov
Vplyv špecializovaného programu na rozvoj pohybových schopností začínajúcich gymnastov
Juraj Kremnický
Problematika tréningového procesu v etape gymnastickej predprípravy je v gymnastických kruhoch v súčasnosti často skloňovaná vzhľadom na potrebu vytvárania pohybových predpokladov, ktoré umožňujú optimálny a plynulý výkonnostný rast. Z tohto dôvodu je potrebné už v týchto najnižších vekových kat...
€ 5.20 € 4.18
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitoly z medicínskeho práva
Kapitoly z medicínskeho práva
Katarína Ševcová
Medicínske právo je dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie práva, v ktorom sa spájajú dve spoločenské vedy – právo a medicína. Je osobité tým, že ide o oblasť interdisciplinárnu, zatiaľ nekodifikovanú, dotýkajúcu sa viacerých právnych odvetví. Mnohé jeho inštitúty neboli doposiaľ vyložené domácou jud...
€ 9.35 € 7.50
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami
Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami
Ján Kurucz
Vysokoškolské skriptá obsahujú základné údaje o problematike individuálnej ochrany pred účinkami rádioaktívnej, chemickej a biologickej kontaminácie. Poskytuje údaje o prostriedkoch ochrany dýchacích ciest a povrchu tela pred rozličnými druhmi kontaminácie a poskytujú čitateľovi informácie ako t...
€ 6.50 € 5.22
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vybrané otázky diplomatického práva
Vybrané otázky diplomatického práva
Peter Rosputinský
Kniha Vybrané otázky diplomatického práva vysvetľuje niekoľko základných inštitútov diplomatickej praxe, ktoré nemajú vymedzenie vo Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch a ani v inom prameni medzinárodného práva. Opisuje proces nadväzovania diplomatických stykov a ich prerušenie. Analyzuj...
€ 8.30 € 6.66
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strelecká príprava v biatlone
Strelecká príprava v biatlone
Michal Mojžiš
Športová príprava v biatlone je zameraná na dosiahnutie vysokých funkčných parametrov organizmu, psychickej vyrovnanosti a nadobudnutie správne vykonaných zručností v streľbe a behu na lyžiach. Z týchto dôvodov hľadajú tréneri a vedci možnosť zvyšovania účinnosti prírastkov v tréningu zaraďovaní...
€ 8.50 € 6.82
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov
Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov
Ivan Vološčuk
Monografia prináša syntetický prehľad o zásadách, teórii a manažmente ekosystémových služieb. Opiera sa o chápanie ekosystémových služieb v zmysle materiálu OSN - Miléniové hodnotenie ekosystémových služieb, analyzuje najnovšie domáce a zahraničné prístupy k teórii a hodnoteniu služieb ekosystém...
€ 12.00 € 9.62
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Príručka bioetiky
Príručka bioetiky
Daniela Kovaľová
Bioetika patrí k významným akademickým disciplínam vo svete aj na Slovensku. Študijný text Príručka bioetiky reaguje na zvýšenú potrebu vzdelávania v tejto oblasti a je určený hlavne študentom aplikovanej etiky, prípadne študentom príbuzných vedných odborov a študijných programov. Publikácia spr...
€ 4.49 € 3.60
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dimenzie občianstva Európskej únie
Dimenzie občianstva Európskej únie
Martina Bolečeková
Zborník vedeckých prác predstavuje možnosť obohatenia a získania nových inšpirácií, vedúcich k účinnejšiemu vytváraniu širšieho politického a spoločenského konsenzu v záujme úspešného pôsobenia SR v EÚ.
€ 8.10 € 6.23
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Špecifiká práce učiteľa v materskej škole
Špecifiká práce učiteľa v materskej škole
Milena Lipnická
Špecifiká práce učiteľa v materskej škole v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti detí.
€ 15.20 € 12.20
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Marketing vzťahov v miestnej samospráve
Marketing vzťahov v miestnej samospráve
Katarína Vitálišová
Vedecká monografia Marketing vzťahov v miestnej samospráve sa venuje vymedzeniu marketingu vzťahov ako súčasti koncepcie public governance vo verejnom sektore na lokálnej úrovni. Predstavuje model marketingu vzťahov so zainteresovanými subjektmi miestnej samosprávy a naznačuje možnosti, ako ho d...
€ 28.60 € 22.74
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - A Concise History of Economic Theories
A Concise History of Economic Theories
Jozef Horeháj
The book contains a brief characteristic of the most known and influential economic theories and their most important representatives, including the historical development of ideas and economic thought before the emergence of economics as a science. It includes a brief development of selected in...
€ 12.90 € 10.36
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitoly z dejín slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia
Kapitoly z dejín slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia
Kristína Krnová
Vysokoškolská učebnica Kapitoly z dejín slovenskej literatúry 2. polovice 20. storočia spracúva tri špecifické literárnohistorické témy: v jej prvom vydaní to bola genéza povstaleckej/vojnovej prózy a tvorba prozaickej generácie vstupujúcej do literatúry v prvej polovici 70. rokov (obdobie norma...
€ 7.20 € 5.78
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vplyv kurzovej formy vyučovania zimných športov na zmenu postojov žiakov stredných škôl k učiteľom t
Vplyv kurzovej formy vyučovania zimných športov na zmenu postojov žiakov stredných škôl k učiteľom t
Boris Beťák
Vedecká monografia prezentuje výsledky výskumných šetrení autorov, ktorých cieľom bolo zistiť, či po absolvovaní kurzovej formy vyučovania zimných športov dôjde k zmenám v jednotlivých zložkách postoja žiakov stredných škôl k učiteľom telesnej a športovej výchovy. Získané široké spektrum dosiahn...
€ 8.00 € 6.42
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Translation into English as a Foreign Language. A Slovak Survey
Translation into English as a Foreign Language. A Slovak Survey
Roman Ličko
Monografia sa zaoberá problematikou prekladu do angličtiny ako cudzieho jazyka na Slovensku. Sleduje tri hlavné ciele: 1. skúma preklad do nematerinského jazyka v západnom svete z historickej perspektívy, 2. zisťuje rozsah a povahu prekladu do angličtiny ako cudzieho jazyka v podmienkach slovens...
€ 6.60 € 5.08
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pamäti hoteliera
Pamäti hoteliera
Bohumil Minarovič
Publikácia - Pamäti hoteliera Ing. Bohumila Minaroviča - rozpráva o jeho bohatom profesijnom príbehu, ako sa z umývača riadov stal riaditeľ podniku. Neustále vzdelávanie, prezentácie v zahraničí a práca robená s láskou - to všetko slúži ako veľká inšpirácia pre mnohých čitateľov.
€ 34.00 € 27.03
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Social and Legal Interaction
Social and Legal Interaction
Róbert Jáíger
Vysokoškolská učebnica Social and Legal Interaction podáva výklad vývoja právnej úpravy sociálnej interakcie v historickom priereze spoločnosti (nielen) na území Slovenka. Učebnica je členená v zmysle všeobecne akceptovaného členenia vývoja štátu a práva na našom území ako aj v širšom európskom ...
€ 11.90 € 9.55
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Podoby regulace lobbingu v zemích Visegrádské skupiny
Podoby regulace lobbingu v zemích Visegrádské skupiny
Karolina Tichá
Publikace je výsledkem tříletého teoretického zkoumání problematiky lobbingu a je určena široké veřejnosti, studentům společenskovědních oborů, aktivním členům občanského sektoru, státním úředníkům, veřejným činitelům a zkrátka všem, kteří o lobbingu jako nástroji při tvorbě veřejné politiky d...
€ 6.10 € 4.89
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Frankfurtské prednášky poetiky v kontexte súčasnej literatúry nemecky hovoriacich krajín
Frankfurtské prednášky poetiky v kontexte súčasnej literatúry nemecky hovoriacich krajín
Eva Höhn
Poukázanie na rozdiely jednotlivých vývojových etáp nielen vo frankfurtských prednáškach poetiky ale aj v nemeckej literatúre ako takej bol jeden z hlavných cieľov práce. Zmenu perspektívy prednášajúcich autorov, ako aj ich generačných príznakov nemožno vytrhnúť zo spoločenského a historického k...
€ 9.00 € 7.22
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úskalia prekladu historicko-vojenských odborných textov z obdobia habsburskej monarchie
Úskalia prekladu historicko-vojenských odborných textov z obdobia habsburskej monarchie
Miroslava Bajusová
Predkladaná monografia sa zaoberá problematikou prekladu historických odborných textov z oblasti vojenstva na príklade prekladu častí konkrétnej odbornej knihy z 19. storočia. Ide o dielo Antona Dolleczeka Monographie der k.u.k. österr.-ung. Blanken- und Handfeuerwaffen (Graz, 1970, nezmenená do...
€ 5.60 € 4.49
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pragmatika viacslovných pomenovaní v slovenskej a anglickej tlači s ekonomickou orientáciou
Pragmatika viacslovných pomenovaní v slovenskej a anglickej tlači s ekonomickou orientáciou
Dagmar Škvareninová
V predkladanej publikácii, so silne interdisciplinárnym rozmerom, autorka otvára zaujímavú tému: viacslovné pomenovania v mediálnej komunikácii v dvoch odlišných sociokultúrach. Práca pristupuje k skúmanej problematike z pragma-socio-komunikačnej perspektívy, čím obohacuje lingvistické myslenia ...
€ 26.00 € 20.67
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Integrovaná marketingová komunikácia ako predpoklad formovania pozitívneho imidžu štátu v cestovnom
Integrovaná marketingová komunikácia ako predpoklad formovania pozitívneho imidžu štátu v cestovnom
Vanda Maráková
Publikácia vymedzuje podstatu integrovanej marketingovej komunikácie a tvorby imidžu cieľového miesta cestovného ruchu, skúma imidž Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu z hľadiska dopytu aj ponuky na vybraných zdrojových trhoch a navrhuje možnosti tvorby pozitívneho imidžu Slovenska a...
€ 24.50 € 19.48
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Informačno-komunikačné technológie a ich využitie v hudobnej edukácii
Informačno-komunikačné technológie a ich využitie v hudobnej edukácii
Oľga Brozmanová
Monografia sumarizuje poznatky z oblasti využívania IKT v hudobnej edukácií a ponúka prehľad možnosti ako efektívne s IKT v hudobnej edukácií pracovať. Taktiež prináša výsledky realizovaného výskumu, ktorý sledoval význam IKT v hudobnej edukácií z hľadiska ich potenciálu pre žiaka, ako aj pre uč...
€ 7.90 € 6.34
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole
Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole
Ľubomír Žáčok
Cieľom monografie je analyzovať a sumarizovať technické a odborné vzdelávanie v súčasnej škole. Približuje nové trendy a prístupy v technickom a odbornom vzdelávaní s využitím IKT a novších koncepcií vyučovania.
€ 12.40 € 9.95
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Význam ovocných sadov pre denné motýle v extenzívnej krajine pri Novej Bani (stredné Slovensko)
Význam ovocných sadov pre denné motýle v extenzívnej krajine pri Novej Bani (stredné Slovensko)
Eva Štrbová
Monografia sumarizuje poznatky terénneho výskumu z okolia Novej Bane zameraného na problematiku biodiverzity denných motýlov na rôzne obhospodarovaných ovocných sadoch.
€ 13.09 € 10.50
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mestská reč vo Zvolene
Mestská reč vo Zvolene
Lujza Urbancová
Autorka sa zaoberá jazykovou situáciou v meste Zvolen. Výskum mestskej reči dáva do kontextu podobne zameraných výskumov doma aj v zahraničí. Cez interdisciplinárne poňatý prístup si všíma charakteristiky mesta, ktoré majú vplyv na jazykovú situáciu. Na materiálovom korpuse získanom priamou metó...
€ 7.75 € 6.22
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Interdisciplinárne aspekty obohacovania registra hovorového štýlu slovenčiny prostredníctvom anglici
Interdisciplinárne aspekty obohacovania registra hovorového štýlu slovenčiny prostredníctvom anglici
Petra Jesenská
Cieľom práce bolo vymedziť a definovať pojem anglicizmus, ktorý sa zvykne v lingvistike úzko vnímať ako jednotka prevzatá „len“ z anglického jazyka. Cieľom výskumu bolo zaradiť excerpované anglicizmy do jednotlivých skupín na základe klasifikácie prezentovanej v teoretickej časti podľa spôsobu p...
€ 4.49 € 3.60
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Porovnanie taktického a technického prístupu vyučovania vo volejbale, na zmeny úrovne výkonnosti 13-
Porovnanie taktického a technického prístupu vyučovania vo volejbale, na zmeny úrovne výkonnosti 13-
Jaroslav Popelka
Práca sa zaoberá porovnaním taktického a technického prístupu vyučovania vo volejbale, na zmeny úrovne výkonnosti 13-14 ročných žiakov základných škôl. Teoretická časť práce podáva prehľad o didaktických prístupov vyučovania športových hier a hernom výkone. Praktická časť je zameraná na porovnan...
€ 5.19 € 4.17
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Všeobecná pohybová výkonnosť a telesný vývin žiakov 1. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v
Všeobecná pohybová výkonnosť a telesný vývin žiakov 1. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v
Ivan Čillík
Vedecká monografia prezentuje výsledky výskumu realizovaného na základných školách v pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Výsledky žiakov 1. ročníka obsahujú úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti, telesný vývin a mimoškolské pohybové aktivity. Autori porovnávajú výsledky s predchádzajúcimi výskuma...
€ 5.05 € 3.89
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitoly z medicínskeho práva (II. Doplnené a prepracované vydanie)
Kapitoly z medicínskeho práva (II. Doplnené a prepracované vydanie)
Boualem Sansal / Katarína Ševcová
Učebná pomôcka, univerzitné skriptá majú za cieľ poskytnúť študentom pohľad na základné otázky medicínskeho práva a rozvíjať ich vedomosti a zručnosti v tejto oblasti práva. Ide o druhé, prepracované a doplnené vydanie. Autorka zdôrazňuje, že predložené skriptá ani zďaleka nepokrývajú celú širok...
€ 10.10 € 7.77
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vývojové trendy edukácie seniorov na univerzitách tretieho veku v Európe
Vývojové trendy edukácie seniorov na univerzitách tretieho veku v Európe
Jeffery Deaver / Drahomíra Gracová
€ 11.50 € 9.23
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 158 produktov na 4 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 6.96€ 9.35
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Stranger Things - Temný experiment
€ 12.26€ 16.40
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Škola noci 11: Odhalená
€ 0.32€ 14.05
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - 60 dní k novej postave
€ 14.87€ 19.90
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
Kniha - Okamžiky štěstí
€ 13.90€ 16.45
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.