+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Tetovač z Auschwitzu
€ 9.16€ 11.90
Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Finančné právo I. časť
Finančné právo I. časť
Soňa Kubincová
Vysokoškolská učebnica Finančné právo I. časť je povinným učebným textom pre študentov Právnickej fakulty UMB Banská Bystrica. Obsahuje teoretické otázky finančného práva ako samostatného právneho odvetvia a súčasne sa zaoberá historickými aspektami ako aj súčasnou právnou úpravou rozpočtového práva, menového práva, devízového práva a práva finančnéh...
€ 17.00 € 13.32
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vývojové trendy edukácie seniorov na univerzitách tretieho veku v Európe
Vývojové trendy edukácie seniorov na univerzitách tretieho veku v Európe
Jeffery Deaver / Drahomíra Gracová
€ 11.50 € 9.40
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobitné druhy správneho konania
Osobitné druhy správneho konania
Bernard Pekár
Predkladaná učebná pomôcka predstavuje čitateľom (študentom) vybrané druhy osobitných správnych konaní, ktoré tvoria obsah výučby na väčšine právnických fakúlt. Autori pri spracovaní jednotlivých tém vychádzali z teoretických východísk, objasňujúc základné prvky rôznych správnych konaní. Každá kapitola v úvode obsahuje sumarizáciu základných pojmo...
€ 9.18 € 7.49
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zelená logistika a jej uplatňovanie v praxi malých a stredných podnikov
Zelená logistika a jej uplatňovanie v praxi malých a stredných podnikov
Denisa Malá
Logistické procesy ovplyvňujú rôznym spôsobom životné prostredie, a preto je potrebné zaoberať sa obstarávacou, výrobnou, distribučnou a reverznou logistikou. Model zeleno orientovanej logistiky umožňuje rozpoznať environmentálne aspekty všetkých logistických procesov podniku. Vedeckým cieľom monografie je systematicky...
€ 21.96 € 17.20
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Športové hry - 1. časť
Športové hry - 1. časť
Miroslav Nemec
Publikácia je zostavená ako učebnica, v ktorej kolektív vysokoškolských pedagógov prezentuje svoj pohľad na problematiku hier, pohybových hier a teóriu a didaktiku športových hier. Nosnou časťou učebnice je oblasť didaktiky športových hier a základné informácie o pravidlách vybraných známych aj menej známych športových hier.
€ 7.85 € 6.41
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitoly z dejín slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia
Kapitoly z dejín slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia
Kristína Krnová
Vysokoškolská učebnica Kapitoly z dejín slovenskej literatúry 2. polovice 20. storočia spracúva tri špecifické literárnohistorické témy: v jej prvom vydaní to bola genéza povstaleckej/vojnovej prózy a tvorba prozaickej generácie vstupujúcej do literatúry v prvej polovici 70. rokov (obdobie normalizácie); do druhého vydania ...
€ 7.20 € 5.88
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Spoločensko-politická lexika z kontrastívneho aspektu
Spoločensko-politická lexika z kontrastívneho aspektu
Eva Molnárová
Monografia je venovaná spoločensko-politickej lexike, jej špecifikám a osobitostiam vývoja (od r. 1985, resp. 1989 po súčasnosť) v ruštine a v slovenčine. Dôraz je kladený na základné jednotky SPL – politémy a jednotky s ideologickým významom – ideologémy. Celá problematika je ponímaná v interdisciplinárnom kontexte.
€ 5.95 € 4.85
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mestská reč vo Zvolene
Mestská reč vo Zvolene
Lujza Urbancová
Autorka sa zaoberá jazykovou situáciou v meste Zvolen. Výskum mestskej reči dáva do kontextu podobne zameraných výskumov doma aj v zahraničí. Cez interdisciplinárne poňatý prístup si všíma charakteristiky mesta, ktoré majú vplyv na jazykovú situáciu. Na materiálovom korpuse získanom priamou metódou rozhovoru, pozorovaním a dot...
€ 7.75 € 6.34
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pedológia (vo svetle novších poznatkov)
Pedológia (vo svetle novších poznatkov)
Jozef Kobza
Publikácia sa venuje najnovším poznatkom výskumu a hodnotenia pôd, ich konkrétnym ohrozeniam a možným degradačným procesom, ako aj spôsobom ochrany pôd.
€ 16.49 € 13.47
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.
Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.
Jan Zelený
Učebnica je určená študentom študijného odboru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a študijného odboru Environmentálny manažment. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva rizika v spoločenskej praxi.
€ 19.00 € 15.51
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitoly z medicínskeho práva (II. Doplnené a prepracované vydanie)
Kapitoly z medicínskeho práva (II. Doplnené a prepracované vydanie)
Boualem Sansal / Katarína Ševcová
Učebná pomôcka, univerzitné skriptá majú za cieľ poskytnúť študentom pohľad na základné otázky medicínskeho práva a rozvíjať ich vedomosti a zručnosti v tejto oblasti práva. Ide o druhé, prepracované a doplnené vydanie. Autorka zdôrazňuje, že predložené skriptá ani zďaleka nepokrývajú celú širokú oblasť medicínskeho práva. Sústreďujú sa na vymed...
€ 10.10 € 7.91
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy práva proti nekalej súťaži
Základy práva proti nekalej súťaži
Martin Kubinec
Učebnica Základy práva proti nekalej súťaži je učebnou pomôckou najmä pre povinne voliteľný predmet Právo proti nekalej súťaži, ponúka základný prehľad a analýzu ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov na ochranu hospodárskej súťaže v súkromno-právnej rovine, vrátane dostupnej judikatúry v oblasti nekalosúťažn...
€ 10.54 € 8.26
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dejiny slovenského pietizmu
Dejiny slovenského pietizmu
Jaroslav Maďar
€ 12.58 € 10.27
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociálna filozofia I. Kanta
Sociálna filozofia I. Kanta
Marek Stachoň
€ 9.52 € 7.77
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pamäti hoteliera
Pamäti hoteliera
Bohumil Minarovič
Publikácia - Pamäti hoteliera Ing. Bohumila Minaroviča - rozpráva o jeho bohatom profesijnom príbehu, ako sa z umývača riadov stal riaditeľ podniku. Neustále vzdelávanie, prezentácie v zahraničí a práca robená s láskou - to všetko slúži ako veľká inšpirácia pre mnohých čitateľov.
€ 34.00 € 27.52
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Voda ako bezpečnostný fenomén
Voda ako bezpečnostný fenomén
Peter Čajka
Publikácia je odzrkadlením snahy prispieť k prebiehajúcemu vedeckému diskurzu zameranému na pochopenie podstaty problémov s vodou a objasnenie príčinných súvislostí medzi jednotlivými fenoménmi, ktoré sú sprievodným javom týchto problémov. Cieľom monografie je poskytnúť relevantné, odborne a vedecky podložené argumenty...
€ 16.49 € 13.47
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Špecifiká práce učiteľa v materskej škole
Špecifiká práce učiteľa v materskej škole
Milena Lipnická
Špecifiká práce učiteľa v materskej škole v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti detí.
€ 15.20 € 12.41
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitoly z medicínskeho práva
Kapitoly z medicínskeho práva
Katarína Ševcová
Medicínske právo je dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie práva, v ktorom sa spájajú dve spoločenské vedy – právo a medicína. Je osobité tým, že ide o oblasť interdisciplinárnu, zatiaľ nekodifikovanú, dotýkajúcu sa viacerých právnych odvetví. Mnohé jeho inštitúty neboli doposiaľ vyložené domácou judikatúrou a mnohé právne problémy nie s...
€ 9.35 € 7.64
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku
Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku
Ladislav György
Vysokoškolská učebnica Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne aspekty (v nadväznosti na 1. vydanie) má teoreticko-praktický a najmä didaktický charakter. Opierajúc sa o styčné body komparatívnej lingvistiky, v kontexte morfológie (čiastočne aj syntaxe) zameriavame...
€ 11.52 € 9.41
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Social and Legal Interaction
Social and Legal Interaction
Róbert Jáíger
Vysokoškolská učebnica Social and Legal Interaction podáva výklad vývoja právnej úpravy sociálnej interakcie v historickom priereze spoločnosti (nielen) na území Slovenka. Učebnica je členená v zmysle všeobecne akceptovaného členenia vývoja štátu a práva na našom území ako aj v širšom európskom kontexte predmetnej problematiky....
€ 11.90 € 9.72
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Podoby regulace lobbingu v zemích Visegrádské skupiny
Podoby regulace lobbingu v zemích Visegrádské skupiny
Karolina Tichá
Publikace je výsledkem tříletého teoretického zkoumání problematiky lobbingu a je určena široké veřejnosti, studentům společenskovědních oborů, aktivním členům občanského sektoru, státním úředníkům, veřejným činitelům a zkrátka všem, kteří o lobbingu jako nástroji při tvorbě veřejné politiky doposud neslyšeli, pochybují o jeho postavení v...
€ 6.10 € 4.98
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Slovník akademických pojmov pre vysokoškolákov
Slovník akademických pojmov pre vysokoškolákov
Marián Kika
Základným cieľom tejto odbornej knižnej publikácie je prispieť k bližšiemu zoznámeniu sa s obsahom a významom pojmov, ktoré sa používajú v akademickom prostredí a s ktorými sa študent stretne pri svojom štúdiu. Jej úlohou je byť vhodným adaptačným sprievodcom a účinnou učebnou pomôckou domácim i zahraničným študentom, a...
€ 13.60 € 11.11
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Frankfurtské prednášky poetiky v kontexte súčasnej literatúry nemecky hovoriacich krajín
Frankfurtské prednášky poetiky v kontexte súčasnej literatúry nemecky hovoriacich krajín
Eva Höhn
Poukázanie na rozdiely jednotlivých vývojových etáp nielen vo frankfurtských prednáškach poetiky ale aj v nemeckej literatúre ako takej bol jeden z hlavných cieľov práce. Zmenu perspektívy prednášajúcich autorov, ako aj ich generačných príznakov nemožno vytrhnúť zo spoločenského a historického kontextu. Z toho dôvodu sm...
€ 9.00 € 7.35
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úskalia prekladu historicko-vojenských odborných textov z obdobia habsburskej monarchie
Úskalia prekladu historicko-vojenských odborných textov z obdobia habsburskej monarchie
Miroslava Bajusová
Predkladaná monografia sa zaoberá problematikou prekladu historických odborných textov z oblasti vojenstva na príklade prekladu častí konkrétnej odbornej knihy z 19. storočia. Ide o dielo Antona Dolleczeka Monographie der k.u.k. österr.-ung. Blanken- und Handfeuerwaffen (Graz, 1970, nezmenená dotlač článkov z rokov...
€ 5.60 € 4.57
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami
Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami
Ján Kurucz
Vysokoškolské skriptá obsahujú základné údaje o problematike individuálnej ochrany pred účinkami rádioaktívnej, chemickej a biologickej kontaminácie. Poskytuje údaje o prostriedkoch ochrany dýchacích ciest a povrchu tela pred rozličnými druhmi kontaminácie a poskytujú čitateľovi informácie ako tieto prostriedky používať. Ďale...
€ 6.50 € 5.32
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Marketing vzťahov v miestnej samospráve
Marketing vzťahov v miestnej samospráve
Katarína Vitálišová
Vedecká monografia Marketing vzťahov v miestnej samospráve sa venuje vymedzeniu marketingu vzťahov ako súčasti koncepcie public governance vo verejnom sektore na lokálnej úrovni. Predstavuje model marketingu vzťahov so zainteresovanými subjektmi miestnej samosprávy a naznačuje možnosti, ako ho dosiahnuť v p...
€ 28.60 € 23.16
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pragmatika viacslovných pomenovaní v slovenskej a anglickej tlači s ekonomickou orientáciou
Pragmatika viacslovných pomenovaní v slovenskej a anglickej tlači s ekonomickou orientáciou
Dagmar Škvareninová
V predkladanej publikácii, so silne interdisciplinárnym rozmerom, autorka otvára zaujímavú tému: viacslovné pomenovania v mediálnej komunikácii v dvoch odlišných sociokultúrach. Práca pristupuje k skúmanej problematike z pragma-socio-komunikačnej perspektívy, čím obohacuje lingvistické myslenia a poukazuje na dynamické zme...
€ 26.00 € 21.05
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociálne zodpovedné investovanie podnikov v Slovenskej republike
Sociálne zodpovedné investovanie podnikov v Slovenskej republike
Lenka Hvolková
Predložená vedecká monografia sa zaoberá oblasťou sociálne zodpovedných investícií slovenských podnikateľských subjektov. Práca je rozdelená do troch kapitol, prvá kapitola obsahuje teoretické východiská skúmanej témy na základe prístupov domácich a zahraničných autorov. V druhej kapitole sú prezentované výsledky primárneho výskum...
€ 17.00 € 13.88
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - A Concise History of Economic Theories
A Concise History of Economic Theories
Jozef Horeháj
The book contains a brief characteristic of the most known and influential economic theories and their most important representatives, including the historical development of ideas and economic thought before the emergence of economics as a science. It includes a brief development of selected in...
€ 12.90 € 10.53
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Deutsch in der Politikwissenschaft
Deutsch in der Politikwissenschaft
Andrea Rusnáková
Predložená publikácia poskytuje základné informácie o štruktúre a fungovaní politického systému a ústavných orgánov v Spolkovej republike Nemecko. Zameriava sa tiež na rozvíjanie komunikačných kompetencií, zahŕňa cvičenia na osvojenie si lexikálnych jednotiek z oblasti politických vied ako aj teoretický prehľad a praktickú čas...
€ 6.10 € 4.98
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Literární a filmové dystopie pohledem politické vědy
Literární a filmové dystopie pohledem politické vědy
Vladimír Naxera
Hlavným cieľom publikácie je teoretické a typologické vymedzenie konceptu dystópie a následná realizácia komparatívnej analýzy vybraných dystopických románov a filmov, ktorá nám pomôže určiť podobu niektorých politických a spoločenských vzťahov prítomných v týchto dystópiách.
€ 7.90 € 6.45
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Application of the Right to education in Austria and Slovakia
Application of the Right to education in Austria and Slovakia
Elena Turčanová
Predmetom práce je právo na vzdelanie ako základné ľudské právo zakotvené medzinárodným štandardom. Práca sa zameriava na problémy Rómskej národnostnej menšiny a migrantov s dôrazom na ich prístup ku vzdelaniu na Slovensku a v Rakúsku. Hlavným cieľom výskumu je zistenie, či je právo na vzdelanie zabezpečené Rómom v zmysle medzinárodného pr...
€ 4.42 € 3.61
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Integrovaná marketingová komunikácia ako predpoklad formovania pozitívneho imidžu štátu v cestovnom
Integrovaná marketingová komunikácia ako predpoklad formovania pozitívneho imidžu štátu v cestovnom
Vanda Maráková
Publikácia vymedzuje podstatu integrovanej marketingovej komunikácie a tvorby imidžu cieľového miesta cestovného ruchu, skúma imidž Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu z hľadiska dopytu aj ponuky na vybraných zdrojových trhoch a navrhuje možnosti tvorby pozitívneho imidžu Slovenska ako cieľového mie...
€ 24.50 € 19.84
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Informačno-komunikačné technológie a ich využitie v hudobnej edukácii
Informačno-komunikačné technológie a ich využitie v hudobnej edukácii
Oľga Brozmanová
Monografia sumarizuje poznatky z oblasti využívania IKT v hudobnej edukácií a ponúka prehľad možnosti ako efektívne s IKT v hudobnej edukácií pracovať. Taktiež prináša výsledky realizovaného výskumu, ktorý sledoval význam IKT v hudobnej edukácií z hľadiska ich potenciálu pre žiaka, ako aj pre učiteľa.
€ 7.90 € 6.45
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - K demografickému vývoju na území Zvolenskej župy v rokoch 1787 - 1921
K demografickému vývoju na území Zvolenskej župy v rokoch 1787 - 1921
Zuzana Krupová
V súlade s témou je cieľom predloženej monografie spracovať demografickú analýzu, so zreteľom na hlavné vývojové tendencie obyvateľstva, ako aj transformačné spoločenské procesy, pri prechode od feudalizmu ku kapitalizmu, v dlhom 19. storočí na území Zvolenskej župy: - porovnať, nakoľko bol vývoj identický ale...
€ 8.50 € 6.95
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Syntetické a analytické mechanizmy demokratickej transformácie
Syntetické a analytické mechanizmy demokratickej transformácie
Ján Koper
Centrom záujmu tohto monografického diela je to, čo mnohí na Slovensku ale aj v zahraničí nie úplne korektne zastrešujú pojmom tranzitológia. Snažíme sa nájsť teoretickú a empirickú dimenziu prechodov k demokracii, ktoré sa začali sériou tzv. „nežných revolúcií“ v niektorých stredoeurópskych krajinách – bývalom Československu...
€ 12.60 € 10.30
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vplyv kurzovej formy vyučovania zimných športov na zmenu postojov žiakov stredných škôl k učiteľom t
Vplyv kurzovej formy vyučovania zimných športov na zmenu postojov žiakov stredných škôl k učiteľom t
Boris Beťák
Vedecká monografia prezentuje výsledky výskumných šetrení autorov, ktorých cieľom bolo zistiť, či po absolvovaní kurzovej formy vyučovania zimných športov dôjde k zmenám v jednotlivých zložkách postoja žiakov stredných škôl k učiteľom telesnej a športovej výchovy. Získané široké spektrum dosiahnutých výsledkov výskumu vyús...
€ 8.00 € 6.53
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Metódy predikovania finančnej situácie podnikov
Metódy predikovania finančnej situácie podnikov
Petra Gundová
Dôsledkom globálnej finančnej krízy, ktorá vyústila do dlhodobej krízy, bolo okrem iného aj zlyhávanie podnikateľských subjektov. Zánik podniku má dosah aj na ostatné subjekty z jeho okolia, napr. veriteľov, zamestnancov, štát a pod., čím je následne ovplyvňovaná ekonomika celej krajiny. Úpadok podniku spôsobuje taktiež rast sociálnyc...
€ 25.20 € 20.40
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť
Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť
Jozef Madliak
Autorský kolektív pod vedením Dr. h. c. prof. JUDr. Jozefa Madliaka, CSc., DSc. predkladá vysokoškolskú učebnicu Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť, ktorej obsahom je 1. časť – všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný súbor najnovších poznatkov o základných otázkach teórie trestného p...
€ 30.90 € 25.02
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teoretické východiská skúmania konfliktov
Teoretické východiská skúmania konfliktov
Rastislav Kazanský
Publikácia je obsahovo rozdelená do piatich kapitol, v ktorých sa postupne zaoberáme otázkami vývoja a formovania názorov a teórií o konfliktoch, charakteristikou, vymedzením a definíciou konfliktov, ich analýzou, príčinami, klasifikáciou a typológiou, ale aj otázkami zbrojenia a odzbrojenia či vojenských výdavkov.
€ 11.40 € 8.93
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 158 produktov na 4 stranách.

Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.39€ 13.50
Kniha - Recepty na chudnutie 1
€ 21.10€ 27.99
Kniha - Modlitebná knižka pre deti
€ 3.04€ 4.00
Kniha - Mama a syn
€ 6.02€ 7.90
Kniha - Kardinál Jozef Tomko
€ 34.54€ 44.50
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Tary: příběh parkouristy
€ 11.04€ 14.49
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.41€ 8.50
Kniha - Samopal vz. 58
€ 8.30€ 11.00
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Karel Gott zůstal svůj
€ 13.95€ 14.05
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Pád Gondolinu
€ 11.79€ 14.01
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 23.00
Kniha - Strom života našej rodiny
€ 18.98€ 24.90
Kniha - Čítaj mi pred spaním
€ 3.11€ 4.00
Kniha - Poskladaj si tyranosaura
€ 5.95€ 7.90
Kniha - Hovoriaca farma
€ 8.34€ 10.95
Kniha - Mafiánska poprava?
€ 11.95€ 13.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Peppa Pig - Hravá knižka
€ 8.95€ 11.99
Kniha - Zmŕtvychvstanie: Revenant
€ 1.89€ 1.90
Kniha - Maľovaná abeceda
€ 5.95€ 7.80
Kniha - Sapiens
€ 15.00€ 19.90
Kniha - Pivařka 2
€ 19.95€ 13.46
Kniha - Obklopený idiotmi
€ 10.47€ 13.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.77€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.60€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!