+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.05€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.08€ 14.95
Bohemian Rhapsody
€ 15.42€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Volali ma bitkár
€ 9.63€ 12.99
Včely
€ 12.93€ 16.95
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950
Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950
Ivana Bláhová
Příprava nového trestního řádu je aktuální otázkou, kterou se trestní právníci zabývají posledních dvacet let. Přitom snahy o rekodifikaci trestního práva procesního provázejí náš právní řád již od doby vzniku Československa před téměř sto lety. Tato kniha nabízí náhled do jedné z rekodifikačních etap, tzv. právnické dvouletky, jejímž cílem bylo etablování k...
€ 15.04 € 10.47
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské
Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské
Jan Soukup / Starý Marek
Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou podobu starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozli-šování mezi „domácími“ a cizinci prastaré kořeny a tradičně bylo také předmětem zájmu právních no-rem. Zřejmě nejcitlivější rozměr přistěhovalectví přitom původně představovalo usazování zahra-niční šlechty,...
€ 24.44 € 18.63
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Jaderné právo
Jaderné právo
Jakub Handrlica
Kniha představuje první komplexní studii o právní úpravě mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření v českém jazyce. Její vydání reaguje nejenom na skutečnost, že v České republice jsou jaderná energie a ionizující záření již v současnosti využívány v celé řadě odvětví, ale i na skutečnost, že podle aktuálních prohlášení se význam jaderné energetiky v ...
€ 19.27 € 13.74
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Condictiones
Condictiones
Terry Goodkind / Petr Dostalík
Kniha se zabývá problematikou bezdůvodného obohacení. Mapuje případy, ve kterým římští právníci poskytovali žaloby z bezdůvodného obohacení (kondikce) a ukazuje, jakými zásadami byli vedeni při jejich posuzování. Práce nachází značné rozdíly mezi řešením případů bezdůvodného obohacení klasickými právníky a řešeními, ke kterým se přiklonil c...
€ 9.87 € 7.50
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Usucapio
Usucapio
Petr Bělovský
Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Ačkoli vydržení běžně označujeme za jeden ze způsobů nabývání vlastnictví, je tento aspekt jeho existe...
€ 10.81 € 8.73
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Caro Amico
Caro Amico
Petr Bělovský; Kamila Stloukalová; kolektiv autorů
U příležitosti životního jubilea významného českého právního romanisty, právního historika a překladatele prof. JUDr. Michala Skřejpka DrSc., působícího na katedře právních dějin Právnické fakulty univerzity Karlovy, připravil kolektiv 60 autorů publikaci, jejímž ústředním motivem je hledání vlivu římského práva na formování moderního práva a ...
€ 16.92 € 11.78
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úvod do mezinárodního práva veřejného
Úvod do mezinárodního práva veřejného
Scheu Harald C.
Učebnice mezinárodního práva má za cíl poskytnout čtenářům přehled hlavních znaků současného mezinárodního práva. Kromě základních informací o pojmech a institutech mezinárodního práva zde čtenáři naleznou též odkazy na relevantní judikaturu mezinárodních soudních orgánů, jejíž znalost by měla být prohloubena v rámci seminářů a cvičení. Druhé a doplněné vydání osvědčené učebni...
€ 15.51 € 11.70
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes
Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes
Fruthová, Marek Novák Veronika
Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku. Moderní pojetí vlastnictví má své ko-řeny v právu římském, které položilo základy většině jeho hlavních atributů. Římská právní věda se velmi podrobně zabývala především praktickými strán-kami vlastnictví, zejména pak rozlič-nými způsoby jeho nabývání, které roz-dělila do několika typů a ...
€ 11.75 € 9.05
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Menšiny, vysoké školy a právo
Menšiny, vysoké školy a právo
Ivan Halász
Postavení menšin je jednou z nejsložitějších společenských a politických otázek, k jejímž klíčovým aspektům patří kromě zákazu diskriminace a možností používání vlastního jazyka ve veřejném styku právě problematika školství. U menšin lišících se jazykem od většiny, tedy v zásadě u většiny národnostních minorit, představuje školství s výukou v m...
€ 8.46 € 6.56
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Příběh moderního práva
Příběh moderního práva
Pavel Maršálek
"Stále rychleji se měnící západní svět čelí v posledních letech novým politickým, hospodářským a společenským problémům, které se nezbytně staly novými výzvami také pro obor práva. Do jaké míry stále platí konstanty, na nichž vyrůstalo právo euroamerické civilizace? Obstojí toto právo tváří v tvář soudobé globální proměně světa, v éře globalizace, migrace, el...
€ 15.51 € 10.80
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Římske právo v občanském zákoníku
Římske právo v občanském zákoníku
David Falada; Petr Bělovský; Michal Skřejpek; Jan Šejdl; David Falada
Občanský zákoník z roku 2012 je svým způsobem návratem k tradici. Po dvou předchozích občanských zákonících z let 1950 a 1964, jejichž obsah stál na lidově-demokratických, resp. socialistických ideových základech, se nový občanský zákoník obrací zpět ke kořenům českého soukromého práva. Ty jsou historicky spjaty především s rakouským Vše...
€ 21.62 € 15.05
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dokonale nedokonalý svět
Dokonale nedokonalý svět
Radim Seltenreich
Kniha vysokoškolského pedagoga a literáta představuje mozaiku esejů a glos k věcem (převážně) nadčasovým. Autor se zamýšlí nad otázkami práva, spravedlnosti, etiky a morálky. Vyjadřuje se k celospolečenským tématům aktuálního dění jako jsou globalizace, multikulturalismus, populismus či problematika demokracie. K jeho oblíbeným t...
€ 13.63 € 9.48
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Cizinci, hranice a integrace v dějinách
Cizinci, hranice a integrace v dějinách
Michal Skřejpek; Petr Bělovský; Kamila Stloukalová
Současná situace v Evropě nás nutí se znovu zamyslet nad významem slov hranice, cizinec a integrace, a to jak ve smyslu státním či politickém, tak ve smyslu kulturním, jazykovém, náboženském a dalších. Do jaké míry jsou tyto pojmy determinovány svými historickými kořeny? S vědomím komplexnosti položené otázky se pokoušejí o nalezení alespoň díl...
€ 17.86 € 12.42
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociální integrace cizinců
Sociální integrace cizinců
Kristina Koldinská; Harald C. Scheu; Martin Štefko
Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné migrační vlny jsou válka, bída či humanitární katastrofa v ze- mích původu osob, jež v posledních několika le- tech začaly odcházet do Evropy. Tato kniha nahlíží na situaci občanů třetích států ze sociálněprávního hlediska, resp. z hle- ...
€ 19.74 € 15.05
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Výjimečné stavy a lidská práva
Výjimečné stavy a lidská práva
Veronika Bílková; Jan Kysela; Pavel Šturma; kolektiv autorů
Soudobá Evropa čelí v uplynulých měsících a letech novým výzvám, které plynou jak z hromadných migračních vln dosud nebývalého rozsahu, tak i z opakovaných teroristických útoků. Jak mají Česká republika, Evropská unie a její státy na tyto jevy právně reagovat? Bude nám stačit současný právní systém, anebo bude potřeba přijmout změny? Jak spr...
€ 16.45 € 11.45
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Státní zastupitelství ve světle proměn
Státní zastupitelství ve světle proměn
Jan Lata
Transformace justice patří mezi nejvýznamnější změny, k nimž v Československu po sametové revoluci dojít. Klíčovou se v tomto směru stala proměna prokuratury na státní zastupitelství. Ve své knize se autor zamýšlí nad bouřlivým vývojem státního zastupitelství v uplynulém čtvrtstoletí. Vedle procesu proměny prokuratury na státní zastupitelství a...
€ 15.51 € 10.80
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právnická dvouletka
Právnická dvouletka
Ivana Bláhová; Lukáš Blažek; Jan Kuklík; Jiří Šouša; kolektiv autorů
Autoři v knihe osvětlují nejen pozadí přípravy a politické vlivy na vznik lidově demokratického právního řádu, ale i přinášejí nový pohled na přejímání sovětských vzorů do československého práva.
€ 15.98 € 11.13
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jménem republiky
Jménem republiky
Ivana Bláhová; Lukáš Blažek; Tereza Stará
Na osmi vybraných případech autoři dokumentují řadu různych podob komunistické perzekuce.
€ 15.04 € 10.47
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe
Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe
Koldinská, Štefko Martin, Kristina
International team of authors examines the social issues of contemporary Europe, as well as the options of solving the present social problems in the future, while exloiting the knowledge and the experience of the countries of Central Europe during the past twenty years. The authors also take int...
€ 10.34 € 7.96
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Ázerbájdžánci Íránu
Ázerbájdžánci Íránu
Josef Kraus; Emil A. Souleimanov
Monografie se zabývá otázkou ázerbájdžánské komunity v Íránu, největší etnojazykové menšiny v hranicích této Islámské republiky, jejíž evoluci zkoumá v kontextu bezpečnostní architektury kaspicko-středovýchodního areálu. Pro bližší pochopení této ve světové odborné literatuře téměř neprozkoumané problematiky text obsahuje představení etnické a nábožen...
€ 8.93 € 6.22
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Oběti komunistické spravedlnosti
Oběti komunistické spravedlnosti
Ivana Bláhová; Lukáš Blažek; Jan Kuklík; Jiří Šouša; kolektiv autorů
Fenomén politických procesů konce 40. a počátku 50. let v Československu představuje téma, které si tradičně spojujeme s etablováním a upevňováním komunistického režimu u nás. Jména jako Milada Horáková či Rudolf Slánský, kteří se stali nechtěnými ikonami monstrprocesů, jsou veřejnosti již dobře známá. Autoři této knihy se p...
€ 15.98 € 11.13
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občanská a lidská práva v současné době
Občanská a lidská práva v současné době
Václav Pavlíček; Helena Hofmannová; kolektiv autorů
Lidská práva jsou významným hybatelem moderní civilizace. V hospodářsky vyspělém prostředí dnešní Evropy přijde mnohým jen stěží uvěřitelné, že ještě v 21. století miliarda lidí na světě hladoví, téměř polovina lidstva nemá přístup k pitné vodě či lékařské péči, a miliony lidí žijí v otrockých podmínkách. Ani dnes, kdy lidská práva stojí v základe...
€ 15.04 € 6.30
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Právo na pomezí diktatury a demokracie
Právo na pomezí diktatury a demokracie
Jiří Kozák
Čtvrtstoletí od listopadu 1989 je příležitostí nejen připomenout si výročí sametové revoluce a znovu se ohlédnout do historie poválečných let a komunistické vlády, ale také bilancovat polistopadový vývoj, včetně toho, jak společnost zareagovala na svou totalitní minulost a s ní spojené bezpráví. Způsob, jakým se demokratická společnost ...
€ 10.81 € 7.53
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Poslušen zákonů své země a svého stavu
Poslušen zákonů své země a svého stavu
Jakub Drápal
Kamill Resler proslul především po druhé světové válce jako advokát nacistického zločince K. H Franka před mimořádným lidovým soudem. Jeho profesní i osobní život však protínaly osudy mnoha dalších méně i více známých osobností. Resler nebyl jen obhájcem spravedlnosti. Během svého života byl také vojákem, Sokolem, anarchistou, literátem, mec...
€ 13.16 € 9.17
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Přední klenot zemský
Přední klenot zemský
Marek Starý
Větší zemský soud, konstituovaný v polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II., patřil po dlouhá staletí k nejvýznamnějším orgánům veřejné moci na půdě českého království. Nebyl jen nejprestižnějším a nejuznávanějším orgánem justičním, výlučně příslušným ve sporech o deskové statky, ale jeho kompetence přesahovaly i do oblasti sp...
€ 17.86 € 12.76
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů
Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů
Zuzana Trhlínová Khendriche
Partnerství mezi subjekty veřejné správy, občanského i podnikatelského sektoru se v minulých desetiletích stalo univerzálním fenoménem při vytváření i realizaci veřejných politik. V obcích, městech i krajích vzniká v současnosti řada různých typů a forem partnerství, jejichž záměrem je řešení závažných sociálních i ekonomických problémů a zvyš...
€ 15.04 € 10.14
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatura a právní argumentace 2.přepracované a aktualizované vydání dotisk
Judikatura a právní argumentace 2.přepracované a aktualizované vydání dotisk
Michal Bobek; Zdeněk Kühn; kolektiv autorů
Velmi úspěšná kniha, věnovaná právním i teoretickým aspektům práce s judikaturou, nyní vychází ve druhém vydání. Skupina expertů z právnických fakult i justice podává ucelený výklad o roli judikatury při formování práva, a to zejména v České republice, ale také v evropském měřítku a v komparaci se systémem common law. Kniha je určena nejšir...
€ 26.79 € 18.65
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Svoboda projevu: Demokracie, rovnost a svoboda slova
Svoboda projevu: Demokracie, rovnost a svoboda slova
Petr Jäger; Pavel Molek
Monografie Svoboda projevu s podtitulem Demokracie, rovnost a svoboda slova pojednává o právních aspektech svobody projevu ve smyslu základního práva. Zvláštní pozornost je věnována významu svobody slova pro fungování demokracie a mezím, které jsou v moderní společnosti kladeny projevům rasistickým, diskriminačním či jinak extrem...
€ 12.22 € 3.93
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Role Ruska v konfliktech a oficiálních mírových procesech v Abcházii a Jižní Osetii v letech 1991–2008
Role Ruska v konfliktech a oficiálních mírových procesech v Abcházii a Jižní Osetii v letech 1991–2008
Emil Souleimanov; Tomáš Hoch
Koncem roku 2011 uplynulo již dvacet let od rozpadu Sovětského svazu. Zatímco patnácti svazovým republikám v rámci SSSR bylo mezinárodní uznání garantováno, autonomním republikám ani autonomním oblastem v rámci jednotlivých svazových republik se již výsady mezinárodního uznání jejich samostatnosti nedostalo. Velmi heterogenní etnic...
€ 9.40 € 7.15
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21.století
Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21.století
A. Gerloch; P. Šturma
Mimořádná monografie věnovaná aktuálním problémům ochrany lidských práv, a to jak v České republice, tak i na evropské a mezinárodní úrovní. Kolektiv téměř padesáti předních českých a slovenských odborníků pojednává především o ústavním zakotvení lidských práv, jejich ochraně soudy i veřejnou správu, stejně jako o vybraných speciálních problémech, jakými...
€ 18.33 € 12.76
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací
Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací
Pavol Parenička; kolektiv autorů
Jedinečná publikace o charakteru zejména komerčních společností, vynikající myšlenkovou bohatostí a osobitým literárním stylem. Renomovaný autor oboru obchodního práva se věnuje ekonomickým aspektům existence právnických osob, stejně jako jejich vnitřní struktuře a fungování společností uvnitř i navenek. Svojí čtivou formou, která podt...
€ 16.92 € 10.12
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Menšiny a právo v České republice
Menšiny a právo v České republice
René Petráš; Helena Petrův; Harald C. Scheu
Právní postavení menšin patří v řadě zemí k velmi citlivým až výbušným problémům. Předkládaná kolektivní monografie je výjimečným dílem v oblasti problematiky menšin na našem území, které co do rozsahu a podrobnosti zpracování nemá u nás obdoby. Vedením autorského kolektivu se ujal přední český expert na právní postavení menšin René Petráš, jeho...
€ 24.44 € 10.80
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitalismus na kolenou
Kapitalismus na kolenou
Jakub Rákosník; Jiří Noha
Kniha pojednává o období tzv. velké hospodářské krize 30. let 20. století, která zásadním způsobem ovlivnila chod světových dějin. Zabývá se možnými příčinami, dramatickým průběhem i následky tohoto hospodářského fenoménu, ke kterému se dnes ekonomové znovu vrací v kontextu aktuální krize evropské a americké ekonomiky. Autoři rozebírají příčiny krachu...
€ 20.68 € 14.73
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dlouhé stíny Mnichova
Dlouhé stíny Mnichova
Jan Kuklík; Jan Němeček; Jaroslav Šebek
Mnichovská dohoda z roku 1938 a postoj k ní vybraných evropských států (zejm. Velké Británie a Francie, ad.). Dopady na mezinárodní politiku a diplomatické vztahy Československa. Nové, dosud nezveřejněné informace z londýnských a amerických archivů.
€ 19.27 € 13.41
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Koncerny v komunitárním právu: Analýza a náměty pro rekodifikaci
Koncerny v komunitárním právu: Analýza a náměty pro rekodifikaci
Tomáš Doležil
Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu naléhavějších ekonomických a právních otázek obchodního práva. Avšak v době dynamického vývoje, v rámci kterého dochází k evoluci hospodářské struktury, integraci a globalizaci, by měla česká právní věda této problematice věnovat náležitou pozornost.
€ 15.98 € 7.20
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zpravodajské služby
Zpravodajské služby
Ladislav Pokorný
Přestože zpravodajské služby vzbuzují velkou pozornost a jsou předmětem zájmu veřejnosti i médií, představují pro veřejnost nepříliš známou součást státního mechanismu. Jejich činnost je svázána s požadavkem utajenosti a navíc jsou opředeny mnoha zažitými mýty a zkreslenými představami. Kniha je ke studiu zpravodajských služ...
€ 13.16 € 9.17
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Znárodněné Československo
Znárodněné Československo
Jan Kuklík
Dějiny znárodňování majetku v celé historii Československa, tj. od pozemkové reformy a úvah o znárodnění průmyslu za první republiky, přes konfiskace v období protektorátu a později na základě tzv. Benešových dekretů, až po rozsáhlé zestátnění po Únoru 1948 a následující proces privatizace a restitucí v 9. letech. Kniha je výjimečná srovnáním s...
€ 22.09 € 12.76
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákonné bezpráví
Zákonné bezpráví
Helena Petrův
Autorka ve své knize popisuje život českých Židů v letech 1939–1945 v kontextu rasových právních předpisů, a to nejen říšských, ale také těch, které vydala protektorátní vláda. Odkrývá tak aktivní roli českých orgánů – protektorátní vlády, samosprávných organizací a místní správy v protižidovské politice. Vyvrací mýty o tom, že se protektorátní vláda ...
€ 19.74 € 13.74
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úvod do trestněprávní komparatistiky
Úvod do trestněprávní komparatistiky
Ladislav Pokorný
Učebnice trestního práva srovnávacího určená studentům všech oborů právního zaměření. Kniha zahrnuje jak obecnou rovinu, tj. metodiku a cíle trestněprávní komparatistiky, tak speciální část, která srovnává trestněprávní úpravu několika evropských zemí (Velká Británie, Německo, Francie, Belgie, Itálie).
€ 8.46 € 6.56
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Sportovní právo
Sportovní právo
Jan Kuklík
Kniha se snaží přispět k etablování tohoto mladého právního odvětví u nás. Vybraní odborníci v ní získali prostor vyjádřit svá stanoviska k nejpalčivějším problémům soudobého sportu, jakými jsou doping, ovlivňování zápasů, vztah národního a evropského práva, právní odpovědnost vyplývající ze sportovní činnosti, smluvní vztahy profesionálních hráčů s kluby, právní povaha s...
€ 15.51 € 10.80
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 70 produktov na 2 stranách.

Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.39€ 13.50
Kniha - Recepty na chudnutie 1
€ 21.10€ 27.99
Kniha - Modlitebná knižka pre deti
€ 3.04€ 4.00
Kniha - Mama a syn
€ 5.86€ 7.90
Kniha - Kardinál Jozef Tomko
€ 34.54€ 44.50
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 11.99€ 16.90
Kniha - Tary: příběh parkouristy
€ 11.04€ 14.49
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 5.94€ 8.50
Kniha - Samopal vz. 58
€ 8.30€ 14.05
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Mafiánska poprava?
€ 11.95€ 13.90
Kniha - Karel Gott zůstal svůj
€ 13.95€ 16.40
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.54€ 26.09
Kniha - Čierny kruh
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Krotitelia displejov
€ 10.95€ 14.29
Kniha - Sapiens
€ 14.12€ 19.90
Kniha - Pivařka 2
€ 19.95€ 13.46
Kniha - Obklopený idiotmi
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.63€ 12.99
Kniha - Zmŕtvychvstanie: Revenant
€ 1.89€ 12.90
Kniha - Traktor, ktorý chce zaspať
€ 3.11€ 4.00
Kniha - Peppa Pig - Hravá knižka
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Poskladaj si tyranosaura
€ 5.95€ 7.90
Kniha - Lulus - cukrárka
€ 12.74€ 16.90
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 5.94€ 8.50
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Smrtiaca biela
€ 14.82€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 11.99€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.08€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.05€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.42€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.35€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!