+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Právnická dvouletka
Právnická dvouletka
Ivana Bláhová; Lukáš Blažek; Jan Kuklík; Jiří Šouša; kolektiv autorů
Autoři v knihe osvětlují nejen pozadí přípravy a politické vlivy na vznik lidově demokratického právního řádu, ale i přinášejí nový pohled na přejímání sovětských vzorů do československého práva.
€ 15.98 € 10.78
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950
Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950
Ivana Bláhová
Příprava nového trestního řádu je aktuální otázkou, kterou se trestní právníci zabývají posledních dvacet let. Přitom snahy o rekodifikaci trestního práva procesního provázejí náš právní řád již od doby vzniku Československa před téměř sto lety. Tato kniha nabízí náhled do jedné z rekodifikačních...
€ 15.04 € 10.57
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jaderné právo
Jaderné právo
Jakub Handrlica
Kniha představuje první komplexní studii o právní úpravě mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření v českém jazyce. Její vydání reaguje nejenom na skutečnost, že v České republice jsou jaderná energie a ionizující záření již v současnosti využívány v celé řadě odvětví, ale i na sku...
€ 19.27 € 13.37
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Příběh moderního práva
Příběh moderního práva
Pavel Maršálek
"Stále rychleji se měnící západní svět čelí v posledních letech novým politickým, hospodářským a společenským problémům, které se nezbytně staly novými výzvami také pro obor práva. Do jaké míry stále platí konstanty, na nichž vyrůstalo právo euroamerické civilizace? Obstojí toto právo tváří v tvá...
€ 15.51 € 10.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Římske právo v občanském zákoníku
Římske právo v občanském zákoníku
David Falada; Petr Bělovský; Michal Skřejpek; Jan Šejdl; David Falada
Občanský zákoník z roku 2012 je svým způsobem návratem k tradici. Po dvou předchozích občanských zákonících z let 1950 a 1964, jejichž obsah stál na lidově-demokratických, resp. socialistických ideových základech, se nový občanský zákoník obrací zpět ke kořenům českého soukromého práva. Ty jsou h...
€ 21.62 € 14.82
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Poslušen zákonů své země a svého stavu
Poslušen zákonů své země a svého stavu
Jakub Drápal
Kamill Resler proslul především po druhé světové válce jako advokát nacistického zločince K. H Franka před mimořádným lidovým soudem. Jeho profesní i osobní život však protínaly osudy mnoha dalších méně i více známých osobností. Resler nebyl jen obhájcem spravedlnosti. Během svého života byl také...
€ 13.16 € 8.99
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské
Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské
Jan Soukup / Starý Marek
Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou podobu starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozli-šování mezi „domácími“ a cizinci prastaré kořeny a tradičně bylo také předmětem zájmu právních no-rem. Zřejmě nejcitlivější rozměr přistěhovalect...
€ 24.44 € 18.63
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Caro Amico
Caro Amico
Petr Bělovský; Kamila Stloukalová; kolektiv autorů
U příležitosti životního jubilea významného českého právního romanisty, právního historika a překladatele prof. JUDr. Michala Skřejpka DrSc., působícího na katedře právních dějin Právnické fakulty univerzity Karlovy, připravil kolektiv 60 autorů publikaci, jejímž ústředním motivem je hledání vliv...
€ 16.92 € 11.42
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Výjimečné stavy a lidská práva
Výjimečné stavy a lidská práva
Veronika Bílková; Jan Kysela; Pavel Šturma; kolektiv autorů
Soudobá Evropa čelí v uplynulých měsících a letech novým výzvám, které plynou jak z hromadných migračních vln dosud nebývalého rozsahu, tak i z opakovaných teroristických útoků. Jak mají Česká republika, Evropská unie a její státy na tyto jevy právně reagovat? Bude nám stačit současný právní syst...
€ 16.45 € 11.26
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jménem republiky
Jménem republiky
Ivana Bláhová; Lukáš Blažek; Tereza Stará
Na osmi vybraných případech autoři dokumentují řadu různych podob komunistické perzekuce.
€ 15.04 € 10.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bankovní regulace a dohled
Bankovní regulace a dohled
Lenka Jurošková
Kniha je reakcí na aktuální vývoj ve světové ekonomice dlouhodobě zmítané globální finanční krizí. V reakci na ní se stále častěji hovoří o změně systému bankovní regulace, přičemž se na národní i mezinárodní úrovni stále inenzivně diskutuje o míře této reulace. Autorka analyzuje stávající sy...
€ 15.51 € 10.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Menšiny, vysoké školy a právo
Menšiny, vysoké školy a právo
Ivan Halász
Postavení menšin je jednou z nejsložitějších společenských a politických otázek, k jejímž klíčovým aspektům patří kromě zákazu diskriminace a možností používání vlastního jazyka ve veřejném styku právě problematika školství. U menšin lišících se jazykem od většiny, tedy v zásadě u většiny národn...
€ 8.46 € 6.56
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Cizinci, hranice a integrace v dějinách
Cizinci, hranice a integrace v dějinách
Michal Skřejpek; Petr Bělovský; Kamila Stloukalová
Současná situace v Evropě nás nutí se znovu zamyslet nad významem slov hranice, cizinec a integrace, a to jak ve smyslu státním či politickém, tak ve smyslu kulturním, jazykovém, náboženském a dalších. Do jaké míry jsou tyto pojmy determinovány svými historickými kořeny? S vědomím komplexnosti po...
€ 17.86 € 12.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Státní zastupitelství ve světle proměn
Státní zastupitelství ve světle proměn
Jan Lata
Transformace justice patří mezi nejvýznamnější změny, k nimž v Československu po sametové revoluci dojít. Klíčovou se v tomto směru stala proměna prokuratury na státní zastupitelství. Ve své knize se autor zamýšlí nad bouřlivým vývojem státního zastupitelství v uplynulém čtvrtstoletí. Vedle proce...
€ 15.51 € 10.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rovnost a sociální práva
Rovnost a sociální práva
Pavla Boučková
Publikace představuje analytickou studii kontrastu faktického projevu rovnosti v oblasti mezilidských vztahů s ústavou zaručenou rovností v oblasti lidských práv. Autorka knihy analyzuje stávající přístup české a evropské legislativy a justice v otázkách řešení sociálních konfliktů. Srovnává účin...
€ 7.52 € 5.92
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kyberkriminalita a právo
Kyberkriminalita a právo
Tomáš Gřivna
S rozvojem moderních technologií se v naší společnosti stále častěji vyskytují nové formy kriminality. Svět počítačů a zejména pak internet jsou v tomto směru prostředkem pro páchání trestné činnosti v celosvětovém měřítku a tomu odpovídajícími důsledky a nebezpečími. Poslední významnou iniciativ...
€ 10.81 € 8.75
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Condictiones
Condictiones
Terry Goodkind / Petr Dostalík
Kniha se zabývá problematikou bezdůvodného obohacení. Mapuje případy, ve kterým římští právníci poskytovali žaloby z bezdůvodného obohacení (kondikce) a ukazuje, jakými zásadami byli vedeni při jejich posuzování. Práce nachází značné rozdíly mezi řešením případů bezdůvodného obohacení klasickými...
€ 9.87 € 7.38
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úvod do mezinárodního práva veřejného
Úvod do mezinárodního práva veřejného
Scheu Harald C.
Učebnice mezinárodního práva má za cíl poskytnout čtenářům přehled hlavních znaků současného mezinárodního práva. Kromě základních informací o pojmech a institutech mezinárodního práva zde čtenáři naleznou též odkazy na relevantní judikaturu mezinárodních soudních orgánů, jejíž znalost by měla bý...
€ 15.51 € 11.59
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes
Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes
Fruthová, Marek Novák Veronika
Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku. Moderní pojetí vlastnictví má své ko-řeny v právu římském, které položilo základy většině jeho hlavních atributů. Římská právní věda se velmi podrobně zabývala především praktickými strán-kami vlastnictví, zejména pak ro...
€ 11.75 € 9.05
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Usucapio
Usucapio
Petr Bělovský
Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Ačkoli vydržení běžně označujeme za jeden ze z...
€ 10.81 € 8.08
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dokonale nedokonalý svět
Dokonale nedokonalý svět
Radim Seltenreich
Kniha vysokoškolského pedagoga a literáta představuje mozaiku esejů a glos k věcem (převážně) nadčasovým. Autor se zamýšlí nad otázkami práva, spravedlnosti, etiky a morálky. Vyjadřuje se k celospolečenským tématům aktuálního dění jako jsou globalizace, multikulturalismus, populismus či problemat...
€ 13.63 € 9.62
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociální integrace cizinců
Sociální integrace cizinců
Kristina Koldinská; Harald C. Scheu; Martin Štefko
Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné migrační vlny jsou válka, bída či humanitární katastrofa v ze- mích původu osob, jež v posledních několika le- tech začaly odcházet do Evropy. Tato kniha nahlíží na situaci občanů...
€ 19.74 € 15.05
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe
Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe
Koldinská, Štefko Martin, Kristina
International team of authors examines the social issues of contemporary Europe, as well as the options of solving the present social problems in the future, while exloiting the knowledge and the experience of the countries of Central Europe during the past twenty years. The authors also take int...
€ 10.34 € 7.96
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Ázerbájdžánci Íránu
Ázerbájdžánci Íránu
Josef Kraus; Emil A. Souleimanov
Monografie se zabývá otázkou ázerbájdžánské komunity v Íránu, největší etnojazykové menšiny v hranicích této Islámské republiky, jejíž evoluci zkoumá v kontextu bezpečnostní architektury kaspicko-středovýchodního areálu. Pro bližší pochopení této ve světové odborné literatuře téměř neprozkou...
€ 8.93 € 6.16
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Oběti komunistické spravedlnosti
Oběti komunistické spravedlnosti
Ivana Bláhová; Lukáš Blažek; Jan Kuklík; Jiří Šouša; kolektiv autorů
Fenomén politických procesů konce 40. a počátku 50. let v Československu představuje téma, které si tradičně spojujeme s etablováním a upevňováním komunistického režimu u nás. Jména jako Milada Horáková či Rudolf Slánský, kteří se stali nechtěnými ikonami monstrprocesů, jsou veřejnosti j...
€ 15.98 € 10.69
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občanská a lidská práva v současné době
Občanská a lidská práva v současné době
Václav Pavlíček; Helena Hofmannová; kolektiv autorů
Lidská práva jsou významným hybatelem moderní civilizace. V hospodářsky vyspělém prostředí dnešní Evropy přijde mnohým jen stěží uvěřitelné, že ještě v 21. století miliarda lidí na světě hladoví, téměř polovina lidstva nemá přístup k pitné vodě či lékařské péči, a miliony lidí žijí v otr...
€ 15.04 € 6.30
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Právo na pomezí diktatury a demokracie
Právo na pomezí diktatury a demokracie
Jiří Kozák
Čtvrtstoletí od listopadu 1989 je příležitostí nejen připomenout si výročí sametové revoluce a znovu se ohlédnout do historie poválečných let a komunistické vlády, ale také bilancovat polistopadový vývoj, včetně toho, jak společnost zareagovala na svou totalitní minulost a s ní spojené bezpráví. ...
€ 10.81 € 7.36
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Přední klenot zemský
Přední klenot zemský
Marek Starý
Větší zemský soud, konstituovaný v polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II., patřil po dlouhá staletí k nejvýznamnějším orgánům veřejné moci na půdě českého království. Nebyl jen nejprestižnějším a nejuznávanějším orgánem justičním, výlučně příslušným ve sporech o deskové statk...
€ 18.33 € 12.40
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů
Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů
Zuzana Trhlínová Khendriche
Partnerství mezi subjekty veřejné správy, občanského i podnikatelského sektoru se v minulých desetiletích stalo univerzálním fenoménem při vytváření i realizaci veřejných politik. V obcích, městech i krajích vzniká v současnosti řada různých typů a forem partnerství, jejichž záměrem je řešení záv...
€ 14.57 € 10.41
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Judikatura a právní argumentace 2.přepracované a aktualizované vydání dotisk
Judikatura a právní argumentace 2.přepracované a aktualizované vydání dotisk
Michal Bobek; Zdeněk Kühn; kolektiv autorů
Velmi úspěšná kniha, věnovaná právním i teoretickým aspektům práce s judikaturou, nyní vychází ve druhém vydání. Skupina expertů z právnických fakult i justice podává ucelený výklad o roli judikatury při formování práva, a to zejména v České republice, ale také v evropském měřítku a v komparaci s...
€ 26.79 € 18.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Svoboda projevu: Demokracie, rovnost a svoboda slova
Svoboda projevu: Demokracie, rovnost a svoboda slova
Petr Jäger; Pavel Molek
Monografie Svoboda projevu s podtitulem Demokracie, rovnost a svoboda slova pojednává o právních aspektech svobody projevu ve smyslu základního práva. Zvláštní pozornost je věnována významu svobody slova pro fungování demokracie a mezím, které jsou v moderní společnosti kladeny projevům rasistick...
€ 5.64 € 4.41
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Role Ruska v konfliktech a oficiálních mírových procesech v Abcházii a Jižní Osetii v letech 1991–2008
Role Ruska v konfliktech a oficiálních mírových procesech v Abcházii a Jižní Osetii v letech 1991–2008
Emil Souleimanov; Tomáš Hoch
Koncem roku 2011 uplynulo již dvacet let od rozpadu Sovětského svazu. Zatímco patnácti svazovým republikám v rámci SSSR bylo mezinárodní uznání garantováno, autonomním republikám ani autonomním oblastem v rámci jednotlivých svazových republik se již výsady mezinárodního uznání jejich samostatnost...
€ 9.40 € 7.02
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21.století
Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21.století
A. Gerloch; P. Šturma
Mimořádná monografie věnovaná aktuálním problémům ochrany lidských práv, a to jak v České republice, tak i na evropské a mezinárodní úrovní. Kolektiv téměř padesáti předních českých a slovenských odborníků pojednává především o ústavním zakotvení lidských práv, jejich ochraně soudy i veřejnou spr...
€ 18.33 € 12.28
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací
Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací
Pavol Parenička; kolektiv autorů
Jedinečná publikace o charakteru zejména komerčních společností, vynikající myšlenkovou bohatostí a osobitým literárním stylem. Renomovaný autor oboru obchodního práva se věnuje ekonomickým aspektům existence právnických osob, stejně jako jejich vnitřní struktuře a fungování společností uvnitř i ...
€ 13.16 € 10.12
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Menšiny a právo v České republice
Menšiny a právo v České republice
René Petráš; Helena Petrův; Harald C. Scheu
Právní postavení menšin patří v řadě zemí k velmi citlivým až výbušným problémům. Předkládaná kolektivní monografie je výjimečným dílem v oblasti problematiky menšin na našem území, které co do rozsahu a podrobnosti zpracování nemá u nás obdoby. Vedením autorského kolektivu se ujal přední český e...
€ 15.51 € 10.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kapitalismus na kolenou
Kapitalismus na kolenou
Jakub Rákosník; Jiří Noha
Kniha pojednává o období tzv. velké hospodářské krize 30. let 20. století, která zásadním způsobem ovlivnila chod světových dějin. Zabývá se možnými příčinami, dramatickým průběhem i následky tohoto hospodářského fenoménu, ke kterému se dnes ekonomové znovu vrací v kontextu aktuální krize evropsk...
€ 20.68 € 14.35
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dlouhé stíny Mnichova
Dlouhé stíny Mnichova
Jan Kuklík; Jan Němeček; Jaroslav Šebek
Mnichovská dohoda z roku 1938 a postoj k ní vybraných evropských států (zejm. Velké Británie a Francie, ad.). Dopady na mezinárodní politiku a diplomatické vztahy Československa. Nové, dosud nezveřejněné informace z londýnských a amerických archivů.
€ 19.27 € 13.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Koncerny v komunitárním právu: Analýza a náměty pro rekodifikaci
Koncerny v komunitárním právu: Analýza a náměty pro rekodifikaci
Tomáš Doležil
Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu naléhavějších ekonomických a právních otázek obchodního práva. Avšak v době dynamického vývoje, v rámci kterého dochází k evoluci hospodářské struktury, integraci a globalizaci, by m...
€ 10.34 € 7.04
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zpravodajské služby
Zpravodajské služby
Ladislav Pokorný
Přestože zpravodajské služby vzbuzují velkou pozornost a jsou předmětem zájmu veřejnosti i médií, představují pro veřejnost nepříliš známou součást státního mechanismu. Jejich činnost je svázána s požadavkem utajenosti a navíc jsou opředeny mnoha zažitými mýty a zkreslenými představami. Kniha je...
€ 13.16 € 8.81
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Znárodněné Československo
Znárodněné Československo
Jan Kuklík
Dějiny znárodňování majetku v celé historii Československa, tj. od pozemkové reformy a úvah o znárodnění průmyslu za první republiky, přes konfiskace v období protektorátu a později na základě tzv. Benešových dekretů, až po rozsáhlé zestátnění po Únoru 1948 a následující proces privatizace a rest...
€ 18.33 € 12.54
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 70 produktov na 2 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 6.96€ 9.35
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 11.17€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - After - Tajomstvo
€ 14.40€ 18.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - Stranger Things - Temný experiment
€ 12.26€ 16.40
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - After - Sľub
€ 12.88€ 16.90
Kniha - 60 dní k novej postave
€ 14.87€ 19.90
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Takto som mohla žiť
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 24.31€ 31.90
Kniha - Vtáky našich záhrad
€ 9.14€ 11.99
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 11.17€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.