+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Zákon o Policajnom zbore
Zákon o Policajnom zbore
Marián Peťovský
Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného zboru. Súčasná policajná prax pociťuje absenciu publikácie, ktorá by vo svojom obsahu vysvetlila postupy pri výkone policajných činností v rozsahu súčasného znenia zákona ...
€ 21.15 € 16.74
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné právo hmotné. Osobitná časť
Trestné právo hmotné. Osobitná časť
Dušan Korgo
Publikácia predstavuje 2. aktualizované a doplnené vydanie z oblasti osobitnej časti trestného práva hmotného. V jednotlivých kapitolách, ktoré sú nazvané a číslované rovnako ako jednotlivé hlavy osobitnej časti Trestného zákona, sú rozpracované a podrobne vysvetlené všetky znaky skutkových pods...
€ 25.85 € 20.27
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné právo súkromné
Medzinárodné právo súkromné
Natália Štefanková
Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe. Táto publikácia je prejavom snahy o sprístupnenie kompletného obrazu slovenského medzinárodného práva súkromného...
€ 19.74 € 15.61
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kriminológia
Kriminológia
Tomáš Strémy
Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí: všeobecnej a špeciálnej (osobitnej), vyjadrujúcich teoretickú a aplikovanú rovinu kriminológie. V závere má čitateľ možnosť uvažovať nad významom kriminológie pre činnosť právnika. Tretie aktualizované a doplnené vydanie okrem aktuali...
€ 21.15 € 16.74
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občanské právo hmotné (3. aktualizované vydání)
Občanské právo hmotné (3. aktualizované vydání)
Jan Hurdík
Učebnice občanského práva byla připravena skupinou civilistů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti teorie a praxe občanského práva s cílem poskytnout čtenářům, zejména pak studentům občanského práva právnických fakult i dalších vysokých škol pomůcku, zachycující v základní podobě komplexní, souča...
€ 19.74 € 15.61
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Římské soukromé právo 2. upravené vydání
Římské soukromé právo 2. upravené vydání
Michal Skřejpek
Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývojové a historické dimenzi. Nicméně pro plné pochopení konstrukce jednotlivýc...
€ 18.75 € 14.84
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Praktikum českého ústavního práva - 3.rozšířené vydání
Praktikum českého ústavního práva - 3.rozšířené vydání
Karel Klíma
Publikace vybírá stěžejní aplikační tématiku vycházející z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Problematika ústavního práva se zejména v souvislosti s jurisdikční činností Ústavního soudu ČR stala materií, která má dopad na aplikační praxi nejen související s doktrínou vlastního oboru ...
€ 25.00 € 19.60
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Soudní judikatura v oblasti herního práva
Soudní judikatura v oblasti herního práva
Jan Malast
Tato kniha přináší soubor více než stovky soudních rozhodnutí v oblasti herního práva. Sleduje činnost soudů na našem území od roku 1918 do současnosti při rozhodování v otázkách sázek a her, například loterií, výherních hracích přístrojů a kursových sázek, ať již provozovaných legálně či nelegá...
€ 21.90 € 17.33
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Praktikum pracovního práva
Praktikum pracovního práva
Jaroslav Zachariáš
Praktikum obsahuje abecně řazený výklad základních pojmů souvisejících s jednotlivými tématickými celky, 300 příkladů, přehled vybrané judikatury k jednotlivým tématům a tématicky zpracované rešerše z doporučené české i cizojazyčné literatury, členěné na zákony a související právní předpisy, mon...
€ 9.73 € 7.70
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pojmové znaky civilního procesu
Pojmové znaky civilního procesu
Radka Zahradniková
Monografie si klade za cíl provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vysvětlení jejich postavení v rámci především sporného civilního řízení. Zkoumání těchto pojmových znaků civilního procesu nabývá na významu v souvis...
€ 15.98 € 12.65
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva
Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva
Martin Husovec
€ 9.00 € 6.99
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Tvorivosť - poznávanie tajomstiev
Tvorivosť - poznávanie tajomstiev
Eva Szobiová
Kniha prináša ucelený pohľad na problematiku tvorivosti v snahe priblížiť jej šírku a komplexnosť. Predstavuje reprezentatívny prehľad a výpočet známych tvorcov, ktorí trpeli duševnou chorobou a približuje vývin tvorivej osobnosti od detstva vrátane dospelosti a seniorského veku s poukázaním na ...
€ 19.74 € 15.61
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teorie a dějiny náboženství
Teorie a dějiny náboženství
Dagmar Demjančuková
Tato kniha vznikala v procesu výuky několika kursů věnovaných dějinám náboženství a otázkám religionistiky - vědy o náboženství. Náboženství patří k těm fenoménům kulturního života, které upoutávají pozornost každého, komu není lhostejná nejen minulost, ale i přítomnost a především budoucnost čl...
€ 9.31 € 7.57
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Advokacie včera a dnes
Advokacie včera a dnes
Stanislav Balík
Tato učební pomůcka umožní čtenáři získat plastičtější obraz o advokacii, o vývoji tzv. advokátního práva a jevech spojených s poskytováním právní pomoci v různých bodobích. Dále usnadní při výuce seminární formou přistoupit k rozboru textů. V neposlední řadě pomůže diplomantům a dalším zájemcům...
€ 12.56 € 9.93
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Postmoderní právověda a státověda
Postmoderní právověda a státověda
Zoubek Vladimír
Monografie je vstupem do problematiky metodologické postmoderní právně teoretické skepse jak v oblasti právního a neprávního normativního myšlení v globální multikulturní civilizaci, tak i na teritoriu státovědním a konstutucionálním, zvláště v aspektu střetu mezi univerzalismem západního pojetí...
€ 25.85 € 20.27
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Výchova a tradice evropského myšlení
Výchova a tradice evropského myšlení
Nikolaj Demjančuk a kol.
Tento sborník vznikl z příspěvků přednesených na mezinárodní konferenci, která pod názvem Filosofie, výchova a tradice evropského myšlení, proběhla v Plzni ve dnech 17. a 18. září 2002. Jejím záměrem byla reflexe těch základů, z nichž vychází a k nimž se stále obrací moderní civilizace. Hledání ...
€ 9.78 € 7.73
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Koalice a koaliční vztahy
Koalice a koaliční vztahy
Ladislav Cabada
Publikace je aktuálním příspěvkem do odborné politologické diskuse o tvorbě koalic a obecněji o koaličním vládnutí v soudobých evropských demokraciích. Příspěvky renomovaných českých i zahraničních politologů jsou věnovány jak situaci v České republice, tak i srovnání se situací ve vybraných evr...
€ 11.75 € 9.30
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Soubor zákonů. Krizová legislativa
Soubor zákonů. Krizová legislativa
Kolektív
Soubor zákonů „Krizová legislativa“ zahrnuje systematicky sestavené právní předpisy, které se dotýkají bezpečnosti státu ve vztahu ke čtyřem základním zákonům: krizovému zákonu, zákonu o integrovaném záchranném systému, zákonu o požární ochraně a zákonu o Hasičském záchranném sboru České republi...
€ 14.10 € 11.16
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zemědělské právo
Zemědělské právo
Milan Damohorský
Publikace podává ucelený přehled a výklad problematiky české právní úpravy jako obecné, tak i zvláštní, a to na jednotlivých úsecích zemědělství, navíc i v unijním a mezinárodním kontextu. Zabývá se nejen rostlinnou a živočišnou výrobou, ale i mysli-vostí, rybářstvím, včelařstvím, potravinářství...
€ 12.22 € 9.67
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín
Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín
Juraj Jankuv
Autor rámci tejto monografie analyzuje problematiku medzinárodnoprávnej úpravy práv príslušníkov menšín. Z koncepčného hľadiska dielo uvádza analýza definičných snáh medzinárodného spoločenstva v oblasti pojmu menšina a súvisiacich pojmov. Nasledujúce časť, z komparatívnych dôvodov, obsahuje ana...
€ 13.63 € 10.78
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně
Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně
Jan Brázda
Publikace Základy odpovědnosti v novém přestupkovém zákoně č.250/2016 Sb. reaguje na zcela novou koncepci přestupkového práva v recentním právním řádu. V rámci přestupkového řízení došlo k podstatným změnám, které si budou muset osvojit všichni ti, kteří s přestupkovým řízením přijdou do styku. ...
€ 13.16 € 10.41
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Finanční účetnictví
Finanční účetnictví
Jaroslav Sedláček
Publikace přináší základní poznatky z účetnictví obchodních korporací jak z oblasti účetní teorie, tak i ekonomické praxe. Seznamuje čtenáře se zobrazováním hospodářských operací v účetnictví podnikatelských subjektů, které se zabývají výrobou, obchodem nebo poskytováním služeb. Nabízí odpovědi ...
€ 14.05 € 11.12
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Angličtina pro veřejnou správu
Angličtina pro veřejnou správu
Alena Lukáčová
Jazyková učebnice je zaměřena na problematiku veřejné správy, a to z pohledu uživatele anglického jazyka a jeho potřeby získat jazykové kompetence v příslušném oboru. Ačkoli nebyla publikace zpracována s vizí vyučovat systém veřejné správy v daném jazyce, autorkám se přesto podařilo sestavit dos...
€ 21.30 € 16.86
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Fundamental Problems of Developing Countries
Fundamental Problems of Developing Countries
Vladimír Jeníček, Karel Srnec
The monograph describes basic problems of third world countries. First, it characterizes the third world countries, their social-economic differentiation, their place in the world economy, including three developing world regions: Latin America, Asia and Africa. Following that, it investigates l...
€ 12.73 € 10.08
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy pracovního práva
Základy pracovního práva
Milan Galvas a kol.
Předkládaná kniha je výkladem základů pracovního práva po vydání nového zákoníku práce. Autoři se soustředili na vybrané nejdůležitější instituty pracovního práva se kterými denně přichází do styku jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé především v podnikatelské sféře a které by měli znát. Zejména ...
€ 16.45 € 13.01
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Psychologie výslechu
Psychologie výslechu
Joža Spurný
Jedním ze základních a současně nejfrekventovanějších úkonů, bez kterého se v policejní praxi neobejde vyšetřování prakticky žádného trestného činu, je výslech. Výslech lze chápat jako trestně procesní úkon, jako kriminalistickou metodu, jako specifickou formu sociálního styku.Které faktory soci...
€ 9.21 € 7.29
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Volební a stranické systémy
Volební a stranické systémy
Miroslav Novák
Mají volební systémy důležitý nebo jen okrajový vliv na stranický systém? Proč se už dávno České republice nedaří, aby měla stabilní a akceschopnou vládu? Jak chápat zmařený pokus ODS a ČSSD o úpravu volebního zákona do Poslanecké sněmovny? Jaká poučení vyplývají ze zahraničních zkušeností Polsk...
€ 19.55 € 15.47
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ústavní právo
Ústavní právo
Karel Klíma
Čtvrté vydání publikace pokračuje v úspěšné tradici vydání předcházejících, je však značně aktualizované, reaguje již na platnou (od 1. 12. 2009) tzv. Lisabonskou smlouvu a dva významné nálezy Ústavního soudu ve věci souladnosti této smlouvy s ústavním pořádkem České republiky. Vedle nezbytné ak...
€ 37.13 € 29.11
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Trestní právo a právní stát
Tomáš Gřivna
Publikace je unikátním souborem příspěvků (dvojsborníkem) ze dvou konferencí pořádaných Unií obhájců ČR. Společným jmenovatelem obou konferencí je jejich trestněprávní zaměření. První z nich pořádaná v roce 2017 ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně nesla název Limity ...
€ 16.92 € 13.38
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Priesečníky umenia a práva
Priesečníky umenia a práva
Bill O´Reilly / Pavel Hollander
Právne hodnoty a právne kategórie (spravodlivosť, sloboda, moc, pravda, sudca a jeho nezávislosť a nestrannosť, najmä v hraničných situáciách atď.) sú prítomné v literatúre (románe, dráme, poviedke, poézii, aforizme, anekdote, detektívke atď.), v architektúre, filme, hudbe či výtvarnom umení. Ot...
€ 10.34 € 8.18
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Bezpečnostní vědy
Marie-José Lopes / Viktor Porada
Kniha jako první tohoto druhu předkládá výsledky vlastních výzkumných a dalších vědeckých aktivit mezinárodního výzkumného kolektivu. Je určená především vědeckému společenství konstitujících se bezpečnostních věd, teoretikům a praktikům působícím na různých pracovních pozicích na všech stupních...
€ 46.53 € 36.48
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy správneho práva (4. aktualizované vydanie)
Základy správneho práva (4. aktualizované vydanie)
Hermann Hartfeld / Janka Hašanová
Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie zákl...
€ 23.03 € 18.22
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Finanční řízení podniku
Finanční řízení podniku
Marie-José Lopes / František Kalouda
Publikace navazuje na starší pramen Finanční analýza a řízení podniku, 3. vydání, který vydalo Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk v roce 2017 a slouží v zásadě ke stejnému účelu potřebám výuky na katedře financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Cíl Finančního řízení pod...
€ 16.92 € 13.38
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Encyklopedie českých právních dějin - XIV. svazek Soudnictví
Karel Schelle
Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a řadou historických pracovi...
€ 70.03 € 51.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Základy sociologie a politologie (4. upravené a rozšířené vydání)
Štefan Danics
Publikace je určena zejména vysokoškolským studentům, ale i odborné a laické veřejnosti. Autoři se snaží nejenom představit sociologii a politologii jako samostatné pedagogické disciplíny, ale propojit jejich úhel pohledu při analýze sociálních a politických problémů. Interdisciplinární systém t...
€ 21.62 € 17.11
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí
Aleš Gerloch
Publikace představuje hlavní výstup z mezinárodní vědecké konference Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí, jež se ve dnech 10. 11. května 2018 konala v Praze u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Obsahuje 49 statí, které z různých úhlů pohledu přibližují míru ...
€ 39.95 € 31.32
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Kriminalistika (2.aktualizované a rozšířené vydání)
Viktor Porada
Pojetí kriminalistiky v této monografii vychází z fyzikální interpretace a následného matematického zpracování základního kriminalistického problému, tj. správnou interpretací stop trestného činu tento čin rekonstruovat a identifikovat pachatele. Základní pojmy a teorie z nich vytvoření vycházej...
€ 103.40 € 80.34
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR A AK ČR
Josef Horák / Květoslav Růžička
Publikace je věnována problematice rozhodování majetkových sporů v rozhodčím řízení, jak vnitrostátnímu, tak i mezinárodnímu. Rozhodčí řízení má oproti řízení před obecnými soudy řadu výhod, je rychlejší, neformální, strany si mohou zvolit za rozhodce osoby, které považují za odborníky v daném o...
€ 13.16 € 10.41
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Péče o dobré jméno země
Péče o dobré jméno země
Ivar Ekeland / Jana Peterková
Cílem publikace je uvést přesvědčivé argumenty pro začlenění péče o dobré jméno země do dlouhodobých cílů a priorit státní politiky. Kniha se zaměřuje na představení péče o dobré jméno země jako zásadní a nepominutelné součásti tvorby a udržování pozice státu v mezinárodním společenství. Jejím d...
€ 13.16 € 10.41
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Občanský zákoník. Praktický komentář (2 svazky)
Občanský zákoník. Praktický komentář (2 svazky)
A.K. / Milan Kindl
Občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, znamenal revoluci civilního práva v České republice. Tato změna se dotýká všech lidí i právnických osob bez rozdílu, i když si možná zatím její význam neuvědomují. Praktický komentář poskytuje účelný výklad všech ustanovení nového občanského...
€ 140.53 € 109.19
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 199 produktov na 5 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 6.96€ 9.35
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.40€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 24.31€ 31.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Sapiens
€ 13.37€ 17.90
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Oheň a krv
€ 20.66€ 27.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.97€ 11.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Takto som mohla žiť
€ 9.92€ 12.90
Kniha - After - Sľub
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Kde všade som (ne)zomrel
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Tak ma mama naučila
€ 21.27€ 27.90
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 11.99€ 16.90
Kniha - Montessori od narodenia do 3 rokov
€ 9.35€ 12.50
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.40€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.