+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Včely
€ 12.93€ 16.95
Hygge
€ 9.45€ 14.01
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
100 let česko-slovenské koruny
Vladimír Tomšík
Kniha vznikla u příležitosti významného jubilea, stého výročí existence naší národní měny. Byla sepsána kolektivem expertů České národní banky pod vedením viceguvernéra profesora Vladimíra Tomšíka. Publikace se zabývá historií měnové politiky naší centrální či dle staršího pojmosloví cedulové banky, popisuje její institucionální vývoj i bankovky, které v ...
€ 25.85 € 20.63
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o Policajnom zbore
Zákon o Policajnom zbore
Marián Peťovský
Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného zboru. Súčasná policajná prax pociťuje absenciu publikácie, ktorá by vo svojom obsahu vysvetlila postupy pri výkone policajných činností v rozsahu súčasného znenia zákona o Policajnom zbore. Publikácia sa pr...
€ 21.15 € 16.57
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Kriminológia
Kriminológia
Tomáš Strémy
Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí: všeobecnej a špeciálnej (osobitnej), vyjadrujúcich teoretickú a aplikovanú rovinu kriminológie. V závere má čitateľ možnosť uvažovať nad významom kriminológie pre činnosť právnika. Tretie aktualizované a doplnené vydanie okrem aktualizácie pôvodných kapitol (Predmet, m...
€ 21.15 € 17.04
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy správneho práva (4. aktualizované vydanie)
Základy správneho práva (4. aktualizované vydanie)
Hermann Hartfeld / Janka Hašanová
Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie základných inštitútov správneho práva a ver...
€ 23.03 € 18.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Encyklopedie českých právních dějin - XIV. svazek Soudnictví
Karel Schelle
Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a řadou historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i...
€ 70.03 € 46.84
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Encyklopedie českých právních dějin - XVI. svazek
Encyklopedie českých právních dějin - XVI. svazek
Karel Bartošek / Karel Schelle
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s...
€ 70.03 € 46.84
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Kriminalistika (2.aktualizované a rozšířené vydání)
Viktor Porada
Pojetí kriminalistiky v této monografii vychází z fyzikální interpretace a následného matematického zpracování základního kriminalistického problému, tj. správnou interpretací stop trestného činu tento čin rekonstruovat a identifikovat pachatele. Základní pojmy a teorie z nich vytvoření vycházejí z této jednoduché představy. Každý pachatel je m...
€ 103.40 € 81.81
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Policajná správa (2. aktualizované vydanie)
Policajná správa (2. aktualizované vydanie)
Janka Hašanová
Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohám, oprávneniam a povinnostiam policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používať. Ďalej sa zaoberá výkonom štátnej správy na úsekoch, ktoré patria do pôsobnosti Policajného zboru. Ide najmä o prob...
€ 18.33 € 14.77
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Psychopatologie
Psychopatologie
Jana Miňhová
Publikace je určena pro budoucí či stávající učitele, právníky, sociální pracovníky a všechny ty, jejichž profese je založena na jednání s lidmi. Součástí jejich profesní výbavy je mimo jiné i dobrá orientace v oblasti psychopatologických jevů. Každý, kdo působí na druhé lidi, se může setkat s jedinci, kteří vykazují markanty anomálního c...
€ 13.63 € 10.98
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva
Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva
Martin Husovec
€ 17.70 € 6.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obchodné právo (2. vydanie)
Synnestvedt A. S. D. / Pavol Kubíček
Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2017 a 2018. V p...
€ 27.73 € 24.71
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Medzinárodné právo súkromné
Medzinárodné právo súkromné
Natália Štefanková
Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe. Táto publikácia je prejavom snahy o sprístupnenie kompletného obrazu slovenského medzinárodného práva súkromného s ohľadom na aktuálny právny stav niele...
€ 19.74 € 17.58
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Trestné právo hmotné. Osobitná časť
Trestné právo hmotné. Osobitná časť
Dušan Korgo
Publikácia predstavuje 2. aktualizované a doplnené vydanie z oblasti osobitnej časti trestného práva hmotného. V jednotlivých kapitolách, ktoré sú nazvané a číslované rovnako ako jednotlivé hlavy osobitnej časti Trestného zákona, sú rozpracované a podrobne vysvetlené všetky znaky skutkových podstát trestných činov proti životu, proti ...
€ 25.85 € 23.03
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Římské soukromé právo 2. upravené vydání
Římské soukromé právo 2. upravené vydání
Michal Skřejpek
Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývojové a historické dimenzi. Nicméně pro plné pochopení konstrukce jednotlivých institutů, zejména v kontextu fungování celého právního ř...
€ 18.75 € 16.71
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Základy obchodního práva - po rekodifikaci soukromého práva
Základy obchodního práva - po rekodifikaci soukromého práva
Zbyněk Švarc a kolektív
Aktualizované vydání publikace reaguje na zásadní změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva v České republice, a které nabyly účinnosti 1. 1. 2014. Podává celkový výklad základních institutů obchodního práva, aby nejen studenti neprávnických vysokých škol, jimž je především kniha určena, ale i širší laická veřejnosti získali přeh...
€ 25.85 € 23.03
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech
Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech
Jana Firstová
Publikace prezentuje analýzu rizikových faktorů kriminality mládeže, jež bývají dávány do souvislosti s rozvojem kriminální dráhy mladého jedince. Na základě vymezení předmětné problematiky se autorka věnuje kriminalitě mládeže, jakožto společenskému fenoménu v multidisciplinárním kontextu. Je uvedena aktuální fenomenologie popisovaného jev...
€ 11.75 € 10.47
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Pracovné právo 21. storočia
Pracovné právo 21. storočia
Helena Barancová (ed.)
Publikácia je zameraná na problematiku pracovného práva a jeho výziev v 21. storočí. Jednotliví autori sa zamerali na prvky flexibility a flexiistoty, zaoberali sa limitami zmluvnej slobody, poukázali na prepojenie medzi vedou, technikou, globalizáciou a hodnotami, na ktorých má byť založené pracovné právo. Autori sa v...
€ 11.28 € 10.05
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Praktikum českého ústavního práva - 3.rozšířené vydání
Praktikum českého ústavního práva - 3.rozšířené vydání
Karel Klíma
Publikace vybírá stěžejní aplikační tématiku vycházející z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Problematika ústavního práva se zejména v souvislosti s jurisdikční činností Ústavního soudu ČR stala materií, která má dopad na aplikační praxi nejen související s doktrínou vlastního oboru (ústavního práva), ale promítající se i do oborů odvětvových....
€ 25.00 € 22.28
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Základy všeobecné státovědy
Základy všeobecné státovědy
Pavel Hollander
Všeobecná státověda se na rozdíl od politologie, jež je disciplinou sociologickou, soustřeďuje na formální a normativní stránku politických, resp. mocenských institucí. Od ústavního práva se liší stupněm obecnosti teoretických modelů, které vytváří, jakož i principů, které definuje. Liší se ve většině případů i šířkou vymezení zkoumaného před...
€ 18.75 € 16.71
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Bezpečnostní vědy
Marie-José Lopes / Viktor Porada
Kniha jako první tohoto druhu předkládá výsledky vlastních výzkumných a dalších vědeckých aktivit mezinárodního výzkumného kolektivu. Je určená především vědeckému společenství konstitujících se bezpečnostních věd, teoretikům a praktikům působícím na různých pracovních pozicích na všech stupních bezpečnostní organizace, ale i širší odborné veřejnos...
€ 46.53 € 41.46
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Kriminologický výzkum
Martin Cejp
Publikace navazuje na učebnice kriminologie, které poskytují základní orientaci o všech tematických okruzích, jimiž se kriminologie zabývá. Podrobně se zaměřuje na přípravnou fázi výzkumu, aplikaci řady metod a technik, pojednává o zpracování výsledků, získání výzkumných poznatků, hledání souvislostí a principů, řešení problémů a up...
€ 10.34 € 9.21
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně
Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně
Jan Brázda
Publikace Základy odpovědnosti v novém přestupkovém zákoně č.250/2016 Sb. reaguje na zcela novou koncepci přestupkového práva v recentním právním řádu. V rámci přestupkového řízení došlo k podstatným změnám, které si budou muset osvojit všichni ti, kteří s přestupkovým řízením přijdou do styku. Zákonodárce zde reagoval na vývoj společnosti a ...
€ 13.16 € 11.73
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí
Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí
Zbyněk Holub
Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí sleduje procesy proměn oblastní mluvy. Jedná se o pokus zachytit specifickou slobní zásobu na pomezí lokálního nářečí a širšího regionu. Výkladvoá část přihlíží i k jevům roviny hláskoslovné, tvaroslovné. Obohacování slovní zásoby je doloženo na slovotvorném odvozování ohebných slovních druhů, u tvoření sémantic...
€ 15.65 € 13.95
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Mikroekonomie - teorie a praxe
Mikroekonomie - teorie a praxe
Josef Brčák
Použití určité ekonomické teorie může mít příznivý, či nepříznivý vliv na celkovou ekonomickou situaci a na společnost. Profesionální využití metod mikroekonomické analýzy a následné syntézy vyžaduje u lidí, kteří chtějí aktivně ovlivňovat ekonomiku ve firmách nebo státě, dlouhodobé hluboké studium speciální literatury a potřebné zkušenosti. Publikace...
€ 13.20 € 11.76
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Teorie a dějiny náboženství
Teorie a dějiny náboženství
Dagmar Demjančuková
Tato kniha vznikala v procesu výuky několika kursů věnovaných dějinám náboženství a otázkám religionistiky - vědy o náboženství. Náboženství patří k těm fenoménům kulturního života, které upoutávají pozornost každého, komu není lhostejná nejen minulost, ale i přítomnost a především budoucnost člověka. Obsahové, historické, mravní i estetické hodnoty jeho j...
€ 9.31 € 8.52
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Finanční a cost-benefit analýza podniku
Finanční a cost-benefit analýza podniku
František Kalouda
Publikace vznikla vyčleněním finančně-analytických témat ze staršího pramene KALOUDA, F. Finanční analýza a řízení podniku. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017 a jejich rozšířením či doplněním. Primárním důvodem tohoto osamostatnění bylo právě ono zamýšlené rozšíření či doplnění problematik analýzy finančního postavení podniku, což stávající rozsah p...
€ 15.98 € 14.25
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Volební procesy v Evropě a v Rusku
Volební procesy v Evropě a v Rusku
Marina Rodionova
Politická sféra prochází v posledních desetiletích řadou výrazných změn, na jejichž významu a hodnocení není v odborných kruzích zatím shoda. Česká odborná veřejnost je poměrně dobře obeznámena s názory vědců západní Evropy a USA, v porovnání s tím naše znalosti stanovisek ruských specialistů je minimální. Publikace představuje analýzy voleb...
€ 9999.00 € 8552.75
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Právní spory ve stavebnictví (2. aktualizované vydání)
Právní spory ve stavebnictví (2. aktualizované vydání)
Bill OReilly / Jozef Černohlávek
Kniha se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vnikají většinou v souvislosti s plněním (či neplněním) smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem, projektantem či architektem stavby. Obvyklými příčinami těchto sporů jsou vady díla, nároky zhotovitele ...
€ 9999.00 € 8552.75
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti
Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti
Vladimír Smejkal
Kniha je určena především pro profesionály působící v oblasti řízení a zajišťování bezpečnosti IS/IT včetně právních expertů. S jejím obsahem by se měli seznámit zejména ti, kdo provozují systémy IS/IT, které jsou nebo by mohly být důležité z hlediska bezpečnosti státu. Vyplňuje současnou mezeru na trhu, neboť se zabývá problematikou v komplexním ...
€ 9999.00 € 8552.75
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie (2.přepracované a aktualizované vydání)
Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie (2.přepracované a aktualizované vydání)
Kniha navazuje na úspěšnou sérii učebních textů zpracovaných autorem zvláště v posledních deseti letech pro Policejní akademii ČR a pro Metropolitní univerzitu Praha. Kromě základních otázek teorie evropského práva a procesních pravidel či výkladu problematiky orgánu a institucí Evropské unie se učebnice zabývá hlavně problematikou vnitřní bez...
€ 9999.00 € 8552.75
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Rímske právo
Rímske právo
Karol Rebro
Štvrté, doplnené a rozšírené vydanie koncepčne nadväzuje na doterajšie vydania a najmä sa nedotýka častí autorsky spracovaných Karolom Rebrom. Rozšírená je piata časť učebnice zameraná obsahovo na inštitúty vecného práva. Podstatným spôsobom je doplnený výklad o vecnom práve v celej jeho šírke vložením drobných úvah týkajúcich sa základn...
€ 27.73 € 24.71
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou
Jolana Maršíková
Publikace se snaží zpřístupnit problematiku insolvenčního řízení laické veřejnosti a zejména osobám bez právnického vzdělání poskytnout znalosti potřebné k aplikaci insolvenčního práva v praxi. Dává odpovědi na otázky, jak podat insolvenční návrh, jak má věřitel uplatnit v insolvenčním řízení svoji pohledávku a jak může vykonávat v průběhu insolvenčníh...
€ 18.33 € 16.34
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Trestné právo hmotné - Všeobecná a osobitná časť (3. aktualizované a doplnené vydanie)
Trestné právo hmotné - Všeobecná a osobitná časť (3. aktualizované a doplnené vydanie)
Kultúrna výzva / Darina Mašľanyová
Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujal spracovať 3. aktualizované a doplnené vydanie učebnice Trestné právo hmotné všeobecnú i osobitnú časť v jednom zväzku. Publikácia je spracovaná štrnásť rokov po...
€ 32.43 € 28.90
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Ekonomicko-matematické metody (3. upravené a rozšířené vydání)
Ekonomicko-matematické metody (3. upravené a rozšířené vydání)
Tomáš Šubrt
Matematické metody jsou jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro podporu rozhodování ve všech oblastech současného vývoje. Exaktní kvantitativní metody se používají ve všech problémech od skutečně technických až po sociální. Proto tato učebnice vychází již ve třetím vydání. Učebnice popisuje nejdůležitější ekonomicko-matematické metody, které jso...
€ 19.74 € 17.58
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Trestné právo hmotné - Všeobecná časť
Trestné právo hmotné - Všeobecná časť
Veronika Marková
Publikácia predstavuje vysokoškolskú učebnicu trestného práva primárne určenú pre poslucháčov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ale zároveň aj pre študentov iných vysokých škôl, ktorí majú trestné právo zaradené ako súčasť svojho zamerania. Učebnica poskytuje základný výklad ustanovení Trestného zákona (jeho všeobecnej časti), pričom pub...
€ 16.45 € 14.65
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Mezinárodní obchodní právo
Mezinárodní obchodní právo
Bill O´Reilly / Magdalena Pfeiffer
Publikace přináší výklad stěžejních otázek právní úpravy vztahů vznikajících v mezinárodním obchodním styku, pozornost je zaměřena zejména na rovinu soukromoprávní. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány jak obecné, tak vysoce specializované problematice (například regulaci mezinárodního obchodu ze strany státu, podnikání zahraničních osob v České repu...
€ 25.85 € 23.03
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Trestné právo procesné (3. prepracované a doplnené vydanie)
Trestné právo procesné (3. prepracované a doplnené vydanie)
Ivan Šimovček
Publikácia je 3. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania, zaisťovacie úkony, dokazovanie a rozhodnutia v trestnom konaní. V publikácii sú tiež rozpracované jednot...
€ 24.44 € 21.78
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Encyklopedie českých právních dějin - XV. svazek
Encyklopedie českých právních dějin - XV. svazek
Marie-José Lopes / Karel Schelle
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci ...
€ 70.03 € 56.57
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Trestní právo a právní stát
Tomáš Gřivna
Publikace je unikátním souborem příspěvků (dvojsborníkem) ze dvou konferencí pořádaných Unií obhájců ČR. Společným jmenovatelem obou konferencí je jejich trestněprávní zaměření. První z nich pořádaná v roce 2017 ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně nesla název Limity zákonnosti opatřování důkazů. Svůj příspěvek přednesli ...
€ 16.92 € 15.08
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Finanční řízení podniku
Finanční řízení podniku
Marie-José Lopes / František Kalouda
Publikace navazuje na starší pramen Finanční analýza a řízení podniku, 3. vydání, který vydalo Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk v roce 2017 a slouží v zásadě ke stejnému účelu potřebám výuky na katedře financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Cíl Finančního řízení podniku je však nový soustředit se na prezent...
€ 16.92 € 15.08
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
1
2
3
4
5
6
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 212 produktov na 6 stranách.

Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.39€ 13.50
Kniha - Recepty na chudnutie 1
€ 21.10€ 27.99
Kniha - Modlitebná knižka pre deti
€ 3.37€ 4.00
Kniha - Mama a syn
€ 6.02€ 7.90
Kniha - Kardinál Jozef Tomko
€ 34.54€ 44.50
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Tary: příběh parkouristy
€ 11.04€ 14.49
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.41€ 8.50
Kniha - Samopal vz. 58
€ 8.30€ 14.05
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Strom života našej rodiny
€ 18.98€ 24.90
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Čítaj mi pred spaním
€ 3.11€ 4.00
Kniha - Dedko, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Tinkine rodinné recepty
€ 26.34€ 33.00
Kniha - Oteckovník
€ 10.99€ 13.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 26.09
Kniha - Peppa Pig - Hravá knižka
€ 8.95€ 11.99
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Amnestie
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 11.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.77€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.60€ 13.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!