+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
Obľúbené knižky
Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Slovenské ľudové rozprávky
€ 15.51€ 39.99
Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Ako neprísť o dieťa
€ 15.10€ 19.80
Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Mama, mňam
€ 22.95€ 29.95
Muminek 5
€ 15.45€ 18.11
Volali ma bitkár
€ 10.99€ 12.99
Včely
€ 12.93€ 16.95
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
100 let česko-slovenské koruny
Vladimír Tomšík
Kniha vznikla u příležitosti významného jubilea, stého výročí existence naší národní měny. Byla sepsána kolektivem expertů České národní banky pod vedením viceguvernéra profesora Vladimíra Tomšíka. Publikace se zabývá historií měnové politiky naší centrální či dle staršího pojmosloví cedulové banky, popisuje její institucionální vývoj i bankovky, které v ...
€ 25.85 € 20.63
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o Policajnom zbore
Zákon o Policajnom zbore
Marián Peťovský
Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného zboru. Súčasná policajná prax pociťuje absenciu publikácie, ktorá by vo svojom obsahu vysvetlila postupy pri výkone policajných činností v rozsahu súčasného znenia zákona o Policajnom zbore. Publikácia sa pr...
€ 21.15 € 16.57
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Občianske právo hmotné 1.+ 2. diel, 2. aktualizované vydanie
Občianske právo hmotné 1.+ 2. diel, 2. aktualizované vydanie
Peter Vojčík; kolektív autorov
Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva. Publikácia je rozdelená do piatich častí. V prvom zväzku je zaradená prvá časť, kde sú podané výklady zo všeobecnej časti občiansk...
€ 41.83 € 33.39
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prípadové štúdie z trestného práva hmotného
Prípadové štúdie z trestného práva hmotného
Tomáš Strémy; kolektív autorov
Prípadové štúdie z trestného práva hmotného predstavujú učebný text, primárne určený poslucháčom právnických fakúlt, ktorého cieľom je osvojenie pojmov a inštitútov zo všeobecnej ako aj osobitnej časti trestného práva hmotného. Podstatou práce s textom je správna aplikácia ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a po...
€ 7.28 € 6.44
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. aktualizované vydání
Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související, 2. aktualizované vydání
Jan Mareček; Jiří Doležal; Martin Tunka; Vladimíra Sedláčková; Zdeňka Vobrátilová; Tomáš Sklenář
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. byl naposledy podstatně novelizován zákonem č. 225/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018. Publikace přináší souborný výklad stavebního zákona v jeho platném znění spolu s výkladem jeho prováděcích předpisů a předpisů bezprostředně navazujících, které upravují zejména organizaci a využívání území, jakož i přípravu a po...
€ 56.35 € 44.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Byzantská filozofia
Byzantská filozofia
Ján Zozuľak
Monografia Byzantská filozofia je na Slovensku prvou systematickou publikáciou, ktorá sa zaoberá filozofickým myslením vo východnej časti Rímskej (Byzantskej) ríše, kde dominoval grécky jazyk a grécka kultúra. Autor analyzuje byzantské filozofické myslenie a pokúša sa odpovedať na otázku, aký pokrok urobili byzantskí filozo...
€ 13.16 € 10.60
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kriminológia
Kriminológia
Tomáš Strémy
Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí: všeobecnej a špeciálnej (osobitnej), vyjadrujúcich teoretickú a aplikovanú rovinu kriminológie. V závere má čitateľ možnosť uvažovať nad významom kriminológie pre činnosť právnika. Tretie aktualizované a doplnené vydanie okrem aktualizácie pôvodných kapitol (Predmet, m...
€ 21.15 € 17.04
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy správneho práva (4. aktualizované vydanie)
Základy správneho práva (4. aktualizované vydanie)
Hermann Hartfeld / Janka Hašanová
Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie základných inštitútov správneho práva a ver...
€ 23.03 € 18.55
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Encyklopedie českých právních dějin - XIV. svazek Soudnictví
Karel Schelle
Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a řadou historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i...
€ 70.03 € 46.84
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Encyklopedie českých právních dějin - XVI. svazek
Encyklopedie českých právních dějin - XVI. svazek
Karel Bartošek / Karel Schelle
Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s...
€ 70.03 € 46.84
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Kriminalistika (2.aktualizované a rozšířené vydání)
Viktor Porada
Pojetí kriminalistiky v této monografii vychází z fyzikální interpretace a následného matematického zpracování základního kriminalistického problému, tj. správnou interpretací stop trestného činu tento čin rekonstruovat a identifikovat pachatele. Základní pojmy a teorie z nich vytvoření vycházejí z této jednoduché představy. Každý pachatel je m...
€ 103.40 € 81.81
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Policajná správa (2. aktualizované vydanie)
Policajná správa (2. aktualizované vydanie)
Janka Hašanová
Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohám, oprávneniam a povinnostiam policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používať. Ďalej sa zaoberá výkonom štátnej správy na úsekoch, ktoré patria do pôsobnosti Policajného zboru. Ide najmä o prob...
€ 18.33 € 14.77
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Psychopatologie
Psychopatologie
Jana Miňhová
Publikace je určena pro budoucí či stávající učitele, právníky, sociální pracovníky a všechny ty, jejichž profese je založena na jednání s lidmi. Součástí jejich profesní výbavy je mimo jiné i dobrá orientace v oblasti psychopatologických jevů. Každý, kdo působí na druhé lidi, se může setkat s jedinci, kteří vykazují markanty anomálního c...
€ 13.63 € 10.98
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva
Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva
Martin Husovec
€ 17.70 € 6.99
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kriminalistika
Kriminalistika
Viktor Porada; Peter Polák; kolektív autorov
Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom právnických fakúlt, hlavne však študentom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ale i policajtom, vyšetrovateľom, štátnym zástupcom, sudcom, advokátom. Poznatky z nej môžu čerpať aj pracovníci bezpečnos...
€ 27.73 € 22.15
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Klauzule věčnosti. Je možné odstranit liberální demokracii?
Klauzule věčnosti. Je možné odstranit liberální demokracii?
Ondřej Preuss
Publikace si klade za cíl odpovědět na otázku, zda není opravdu přípustné a možné změnit či pozměnit podstatné náležitosti demokratického právního státu (liberální demokracii). Tato otázka, jež se mimo jiné věnuje tzv. klauzuli „věčnosti“ a ústavním změnám, je jednou z klíčových otázek ústavněprávní teorie. V první řadě se kniha pokouší vymezit obsah pojmu de...
€ 15.04 € 12.87
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné právo verejné, prvá časť
Medzinárodné právo verejné, prvá časť
Juraj Jankuv; Dagmar Lantajová; Marek Šmid; Kristián Blaškovič
Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších úvodných problematík medzinárodného práva verejného ako je charakteristika a vývoj medzinárodného práva verejného, ako aj všeobecných komplexných inštitútov a s nimi úzko súvisiacich všeobecnejších odvetví medzinárodného verejného práva, v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbor...
€ 18.33 € 14.77
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nové soukromé právo - Rekodifikace
Nové soukromé právo - Rekodifikace
Libor Čihák
Po dvou desítiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl platnosti text nového občanského zákoníku. S jeho přijetím jsou spojeny nesporné výhody pro adresáty norem soukromého práva, na druhé straně však tento krok má svá úskalí. Občanské právo je právo každodenního života, ...
€ 14.05 € 12.05
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Texty ke studiu světových právních dějin
Texty ke studiu světových právních dějin
Stanislav Balík; Stanislav Balík ml.
Tato publikace navazuje na předchozí, především seminární, učební pomůcky týchž autorů, přinášející texty ke studiu právních dějin evropských zemí a USA. Oproti svým předchůdkyním však výrazněji reflektuje změny, které na tomto poli nastaly během posledního desetiletí. Záměrem autorů bylo především soustředění výňatků z textů pramenů v českém jaz...
€ 16.92 € 15.70
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ruština pro studenty humanitních oborů
Ruština pro studenty humanitních oborů
Alois Navrátil
Učební text je určen pro studenty Humanitní fakulty ZČU a další zájemce, kteří ovládli základy ruštiny a chtějí se dále zdokonalovat ve výuce ruštiny.Cílem je upevnění návyků správné výslovnosti, rytmiky slova a intonace ruské věty, rozvoj schopnosti definovat pojmy a vyjádřit stanovisko k problematice uvedené v lekci.
€ 8.37 € 6.37
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Regionální integrační procesy
Regionální integrační procesy
Šárka Waisová; kkolektiv autorů
Kniha o mimoevropských právních dějinách je určena posluchačům právnických fakult a zájemcům o země Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Navazuje na učební pomůcky týchž spoluautorů "Právní dějiny evropských zemí a USA" (Plzeň 25), a "Texty ke studiu právních dějin evropských zemí a USA" (Plzeň 25). Oproti předchozímu vydání (Plzeň 22), je učebnice rozšíře...
€ 22.37 € 19.84
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pravděpodobnost a statistika
Pravděpodobnost a statistika
Václav Vohánka; Petr Jedinák; Diana Bíková
Možností, jak z údajů, které jsou k dispozici, získat důležité a aktuální informace, je více, nicméně v popředí těchto postupů se vždy nacházejí metody statistické analýzy dat. Vědomosti získané na základě učebnice je možno uplatnit při marketingových výzkumech, v sociologii, v ekonomické statistice, v národním účetnictví, v pojistné matematice ...
€ 9.20 € 7.41
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo mezinárodního obchodu
Právo mezinárodního obchodu
Květoslav Ružička; Monika Pauknerová; Zdeněk Kučera
Publikace představuje zpracování problematiky právní úpravy vztahů vznikajících při mezinárodní obchodní a hospodářské spolupráci. Jde o odvětví, které se neustále vyvíjí. Tato učebnice vychází z aktuální právní úpravy. Pozornost je věnována jak obecným otázkám (pramenům, subjektům, mezinárodním organizacím, e-obchodu, zajištění závazků), tak i otázkám speciáln...
€ 19.46 € 8.86
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Ústavné právo Slovenskej republiky, 3. vydanie
Ústavné právo Slovenskej republiky, 3. vydanie
Alexander Bröstl
Publikácia nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky – má oveľa širší záber. Výklad zvolený v tejto príručke vychádza z pojmu a klasifikácie ústav a pokračuje stručným a orientačným prehľadom základných línií ústavného vývoja na území Slovenskej republiky za ostatných stopäťdesiat rokov. Rozsiahla časť je venovaná základný...
€ 21.62 € 19.68
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Právo sociálneho zabezpečenia
Právo sociálneho zabezpečenia
Ján Matlák
Ide o oblasť, ktorá v rámci právneho systému poskytuje ochranu veľkej skupine občanov v prípade, ak dôjde u nich ku komplexu rizík. Predkladaná publikácia analyzuje poistné a dávkové vzťahy v rámci nemocenského poistenia (starobného a invalidného), poistenia v nezamestnanosti, úrazového poistenia, garančného poistenia a zdravotného...
€ 17.93 € 8.86
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obchodné právo (2. vydanie)
Synnestvedt A. S. D. / Pavol Kubíček
Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2017 a 2018. V p...
€ 27.73 € 24.71
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Trestné právo procesné, 2. rozšírené vydanie
Trestné právo procesné, 2. rozšírené vydanie
Ivan Šimovček; kolektív autorov
Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania, zaisťovacie úkony, dokazovanie a rozhodnutia v trestnom konaní. V publikácii sú tiež rozpracované jednotl...
€ 23.03 € 20.96
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Kriminalistika - Kriminalistická taktika a metody vyšetřování
Kriminalistika - Kriminalistická taktika a metody vyšetřování
Zdeněk Konrád; Viktor Porada; Jiří Štraus; Jaroslav Suchánek
Učebnice se snaží zachytit současný stav kriminalistického poznání zejména v oblasti kriminalisticko-taktických metod a metodiky vyšetřování. Učebnice, je určena širokému okruhu čtenářů – studentům právnických fakult, Policejní akademie ČR, Vysoké školy Karlovy Vary, Vysoké školy finanční a správní, Vysoké školy chemicko-technologické, a...
€ 23.03 € 20.52
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Kybernetická kriminalita, 2. rozšířené a aktualizované vydání
Kybernetická kriminalita, 2. rozšířené a aktualizované vydání
Vladimír Smejkal
Lidstvo jako celek, ale prakticky každý člověk je dnes více ohrožován kriminalitou kybernetickou než násilnou či majetkovou. Kniha se zevrubně věnuje všem aspektům kriminality spojeným s počítači, sítěmi, Internetem, virtuálním prostorem, sociálními sítěmi a dalšími, pro dnešní dobu tak typickými, fenomény. Detailně se zabývá skutkovými ...
€ 46.53 € 37.05
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Teorie, metody a metodologie kriminalistiky
Teorie, metody a metodologie kriminalistiky
Jiří Straus; Viktor Porada; kolektiv autorů
Učebnice „Teorie, metody a metodologie kriminalistiky“ je určena pro studenty Vysoké školy finanční a správní a Vysoké školy chemicko-technologické pro výuku v magisterském studijním programu jako povinný studijní pramen. Pojednává o základních kategoriích kriminalistické teorie a rozebírá metodologické problémy kriminalistiky. Obsah...
€ 23.40 € 23.08
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Policejní pyrotechnika 2.vydání
Policejní pyrotechnika 2.vydání
Jaroslav Tureček a kolektiv autorů
S narůstajícím pocitem teroristických útoku nástražnými výbušnými systémy v posledních desetiletích roste i význam policejní pyrotechniky. Tato monografie devíti spoluautorů seznamuje s obecnou teorií výbušnin, s vlastnostmi konkrétních druhu třaskavin, trhavin, střelivin, pyrotechnických složí a improvizovaných výbuš...
€ 16.92 € 15.08
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Medzinárodné právo verejné - Druhá časť
Medzinárodné právo verejné - Druhá časť
Juraj Jankuv; Dagmar Lantajová; Kristián Blaškovič; Tomáš Buchta; Daniel Arbet
Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších osobitných odvetví medzinárodného práva verejného v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Z uvedených odvetví je v učebnici začlenené primárne medzinárodné právo územných režimov, zahŕňajúce režimy štátneho územia, štátnych hraníc, hraničných režimov a cezh...
€ 23.03 € 20.52
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Pozemkové právo
Pozemkové právo
Milan Pekárek; kolektív autorov
Publikace poskytuje ucelený přehled o právní regulaci pozemkových vztahů v České republice. Soustředěním podstatné části problematiky právní úpravy této oblasti se snaží odstranit handicap způsobený roztříštěností regulace do množství různých právních pramenů. Pozornost je věnována obecné části pozemkového práva, tzn. institutům jako pozemk...
€ 15.04 € 13.40
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Forenzní psychologie, 3. vydání
Forenzní psychologie, 3. vydání
Ludmila Čírtková
Publikace Forenzní psychologie seznamuje se současným stavem poznání psychologie aplikované na problémy kriminality. Tuto atraktivní disciplínu představuje autorka srozumitelnou formou, používá řadu ilustrací a konkrétních příkladů. Kniha je zpracována jako vysokoškolská učebnice. Vedle vstupních informací o forenzní psychologii a ...
€ 20.94 € 19.67
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Teorie práva, 7. aktualizované vydání
Teorie práva, 7. aktualizované vydání
Aleš Gerloch
Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práva, a to především z hlediska právní terminologie. Vycházel jsem přitom z jedné strany z toho, že obecná teorie...
€ 19.74 € 17.58
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Medzinárodné právo súkromné
Medzinárodné právo súkromné
Natália Štefanková
Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe. Táto publikácia je prejavom snahy o sprístupnenie kompletného obrazu slovenského medzinárodného práva súkromného s ohľadom na aktuálny právny stav niele...
€ 19.74 € 17.58
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Prípadové štúdie z trestného práva procesného
Prípadové štúdie z trestného práva procesného
Adrián Jalč; kolektív autorov
Prípadové štúdie z trestného práva procesného ako vysokoškolské učebné texty završujú kompletnú zbierku základných publikácií z predmetu Trestné právo procesné na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Snahou autorov bolo poskytnúť študentom a odbornej verejnosti precízne, zrozumiteľné a jasne spracované prípady, poskytnúť adekvátnu ...
€ 13.63 € 12.88
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Obchodné právo
Obchodné právo
Pavol Kubíček; Alexander Škrinár; Zuzana Nevolná; Radka Kolkusová; Milan Ďuricaj
Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2015 a 2016. K zmenám došl...
€ 25.85 € 24.41
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Kriminalistická balistika
Kriminalistická balistika
Bohumil Planka; kolektiv autorů
Jedná se o odbornou publikaci o kriminalistické balistice v 21. století, která obsahuje nejen teorie, metody a poznatky z třicetileté znalecké praxe, ale i žhavé novinky moderní kriminalistické balistiky. Tato unikátní kniha je dílem renomovaných odborníků z oboru. Dosud na trhu chyběla takto komplexně pojatá publikace doplněná c...
€ 31.68 € 28.22
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Praktikum teorie práva, 2. upravené vydání
Praktikum teorie práva, 2. upravené vydání
Aleš Gerloch; kolektiv autorů
Druhým vydáním Praktika teorie práva navazuje katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy na Seminární praktikum z teorie práva z let 2004 a 2006 a na první vydání Praktika teorie práva z roku 2009. Tato učební pomůcka se nám osvědčila jako nástroj přibližování teoretických základů práva studentům na praktickýc...
€ 15.04 € 12.66
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 18
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 712 produktov na 18 stranách.

Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.39€ 13.50
Kniha - Recepty na chudnutie 1
€ 21.10€ 27.99
Kniha - Modlitebná knižka pre deti
€ 3.37€ 4.00
Kniha - Mama a syn
€ 6.02€ 7.90
Kniha - Kardinál Jozef Tomko
€ 34.54€ 44.50
Kniha - 12 pravidiel pre život
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Tary: příběh parkouristy
€ 11.04€ 14.49
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.41€ 8.50
Kniha - Samopal vz. 58
€ 8.30€ 14.05
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Strom života našej rodiny
€ 18.98€ 24.90
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Zrkadlo
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Dedko, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Čítaj mi pred spaním
€ 3.11€ 4.00
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.95€ 13.80
Kniha - Ako postaviť monopost F1
€ 18.84€ 24.99
Kniha - Tenis je môj život
€ 15.90€ 19.90
Kniha - Oteckovník
€ 10.99€ 13.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Oteckovia
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Kde všade som (ne)zomrel
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Proti zločinu
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Návod na prežitie pre ženu
€ 18.84€ 24.99
Kniha - Paměť kostí
€ 21.04€ 28.15
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Amnestie
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.33€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 11.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.77€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.60€ 13.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!