+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Správne právo hmotné. Všeobecná časť
Správne právo hmotné. Všeobecná časť
Soňa Košičiarová
Vysokoškolská učebnica komplexne a systémovo objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku, s dôrazom na medzinárodné súvislosti problematiky. Analyzuje princípy vo verejnej správe a ich ústavnoprávne aspekty, koncepcie verejnej správy (good administration, publi...
€ 25.85 € 7.15
Vypredané.
Obrázok - Zákon o Policajnom zbore
Zákon o Policajnom zbore
Marián Peťovský
Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného zboru. Súčasná policajná prax pociťuje absenciu publikácie, ktorá by vo svojom obsahu vysvetlila postupy pri výkone policajných činností v rozsahu súčasného znenia zákona ...
€ 21.15 € 16.74
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné právo procesné, 2. rozšírené vydanie
Trestné právo procesné, 2. rozšírené vydanie
Ivan Šimovček; kolektív autorov
Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania, zaisťovacie úkony, dokazovanie a rozhodnutia v trestnom konaní. V p...
€ 23.03 € 19.74
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - GDPR pro praxi
GDPR pro praxi
Jiří Navrátil; kolektiv autorů
Publikace si klade za cíl poskytnout základní informace týkající se GDPR čili Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) podnikatelskému sektoru, ale i veřejné správě a neziskovým organizacím. Snahou autorského kolektivu bylo formou srozumitelnou i pro neprávníky přiblížit vše, co GDPR a...
€ 19.74 € 17.37
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Trestné právo procesné, 2. aktualizované a doplnené vydanie
Trestné právo procesné, 2. aktualizované a doplnené vydanie
Dušan Korgo; Veronika Marková; kolektív autorov
Publikácia predstavuje aktualizovanú vysokoškolskú učebnicu z oblasti trestného práva procesného, ktorá bola spracovaná na podklade pôvodnej vysokoškolskej učebnice z roku 2013, a to z dôvodu, že od jej prvého vydania prišlo v trestnom práve procesnom k množstvu legislatívnych zmien, ktoré v pods...
€ 25.85 € 6.43
Vypredané.
Obrázok - Zlatá ratolest
Zlatá ratolest
James George Frazer
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 28.62 € 7.93
Vypredané.
Obrázok - Teorie, metody a metodologie kriminalistiky
Teorie, metody a metodologie kriminalistiky
Jiří Straus; Viktor Porada; kolektiv autorů
Učebnice „Teorie, metody a metodologie kriminalistiky“ je určena pro studenty Vysoké školy finanční a správní a Vysoké školy chemicko-technologické pro výuku v magisterském studijním programu jako povinný studijní pramen. Pojednává o základních kategoriích kriminalistické teorie a rozebírá metodo...
€ 23.40 € 21.73
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Správne právo hmotné. Všeobecná časť
Správne právo hmotné. Všeobecná časť
Soňa Košičiarová
Učebnica je určená prednostne pre výučbu správneho práva na právnických fakultách, využijú ju však aj študenti študijného programu Verejná správa a regionálny rozvoj. Publikáciu možno odporúčať do pozornosti aj zamestnancom verejnej správy, sudcom a prokurátorom.
€ 19.11 € 5.29
Vypredané.
Obrázok - Policejní pyrotechnika 2.vydání
Policejní pyrotechnika 2.vydání
Jaroslav Tureček a kolektiv autorů
S narůstajícím pocitem teroristických útoku nástražnými výbušnými systémy v posledních desetiletích roste i význam policejní pyrotechniky. Tato monografie devíti spoluautorů seznamuje s obecnou teorií výbušnin, s vlastnostmi konkrétních druhu třaskavin, trhavin, střelivin, pyrotechnických složí a...
€ 16.92 € 13.38
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Organizácia súdov a prokuratúry SR
Organizácia súdov a prokuratúry SR
Jaroslav Čollák
Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície. Čo však musí každý z nás podstúpiť a absolvovať pri snahe o nápravu právne nesúladného stavu? Aké subjekty vstupujú...
€ 16.92 € 4.68
Vypredané.
Obrázok - Trestné právo hmotné všeobecná a osobitná časť 2.aktualizované a doplnené vydanie
Trestné právo hmotné všeobecná a osobitná časť 2.aktualizované a doplnené vydanie
Darina Mašľanyová; kolektív autorov
Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v pozmenenom zložení podujal spracovať 2. doplnené a podstatne prepracované vydanie učebnice Trestné právo hmotného – všeobecnú i osobitnú č...
€ 30.55 € 8.43
Vypredané.
Obrázok - Právo sociálneho zabezpečenia
Právo sociálneho zabezpečenia
Ján Matlák
Ide o oblasť, ktorá v rámci právneho systému poskytuje ochranu veľkej skupine občanov v prípade, ak dôjde u nich ku komplexu rizík. Predkladaná publikácia analyzuje poistné a dávkové vzťahy v rámci nemocenského poistenia (starobného a invalidného), poistenia v nezamestnanosti, úrazového poist...
€ 17.93 € 8.23
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Trestné právo hmotné. Osobitná časť
Trestné právo hmotné. Osobitná časť
Dušan Korgo
Publikácia predstavuje 2. aktualizované a doplnené vydanie z oblasti osobitnej časti trestného práva hmotného. V jednotlivých kapitolách, ktoré sú nazvané a číslované rovnako ako jednotlivé hlavy osobitnej časti Trestného zákona, sú rozpracované a podrobne vysvetlené všetky znaky skutkových pods...
€ 25.85 € 20.27
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Poriadková polícia
Poriadková polícia
Štefan Kočan; Boris Löffler; David Zámek
Problematika ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v sebe zahŕňa široké spektrum úloh, ktorých zabezpečenie si vyžaduje dôkladnú špecializáciu činnosti zo strany realizátora. Na zabezpečení požadovanej úrovne ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v Slovenskej republike s...
€ 19.74 € 18.61
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Zvuky v reklamě
Zvuky v reklamě
Andrea Rafajová
Jedná se o první publikaci s touto tematickou specializací v České republice a svým mezioborovým kontextem a rozsahem také první ve světovém badatelském rámci. Určena je pro cílovou skupinu nejen studentů ekonomických fakult, ale i pro odbornou veřejnost: pracovníky reklamních agentur, reklamní ...
€ 19.74 € 5.45
Vypredané.
Obrázok - Praktikum teorie práva, 2. upravené vydání
Praktikum teorie práva, 2. upravené vydání
Aleš Gerloch; kolektiv autorů
Druhým vydáním Praktika teorie práva navazuje katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy na Seminární praktikum z teorie práva z let 2004 a 2006 a na první vydání Praktika teorie práva z roku 2009. Tato učební pomůcka se nám osvědčila jako nástroj přibližování teor...
€ 15.04 € 11.18
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teorie práva, 7. aktualizované vydání
Teorie práva, 7. aktualizované vydání
Aleš Gerloch
Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práva, a to především z hlediska právní terminologie. Vycházel jsem př...
€ 19.74 € 15.39
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Medzinárodné právo súkromné
Medzinárodné právo súkromné
Natália Štefanková
Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe. Táto publikácia je prejavom snahy o sprístupnenie kompletného obrazu slovenského medzinárodného práva súkromného...
€ 19.74 € 15.61
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy všeobecné státovědy 3.vydání
Základy všeobecné státovědy 3.vydání
Pavel Hollander
Všeobecná státověda se na rozdíl od politologie, jež je disciplínou sociologickou, soustřeďuje na formální a normativní stránku politických, resp. mocenských institucí. Od ústavního práva se liší stupněm obecnosti teoretických modelů, které vytváří, jakož i principů, které definuje. Ve většině př...
€ 21.15 € 18.61
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Trestné právo hmotné. Všeobecná časť
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť
Dušan Korgo
Publikácia predstavuje prepracovanú a doplnenú učebnicu z oblasti trestného práva hmotného – všeobecnej časti, nadväzujúcu na učebnicu vydanú v roku 2012. Od tejto pôvodnej učebnice sa odlišuje tým, že sú v nej zapracované všetky legislatívne zmeny ku ktorým došlo od roku 2012, najmä výklad týka...
€ 13.63 € 3.78
Vypredané.
Obrázok - Kriminalistická balistika
Kriminalistická balistika
Bohumil Planka; kolektiv autorů
Jedná se o odbornou publikaci o kriminalistické balistice v 21. století, která obsahuje nejen teorie, metody a poznatky z třicetileté znalecké praxe, ale i žhavé novinky moderní kriminalistické balistiky. Tato unikátní kniha je dílem renomovaných odborníků z oboru. Dosud na trhu chyběla takto kom...
€ 31.68 € 27.15
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Občianske právo hmotné
Občianske právo hmotné
Peter Vojčík a kolektív
Občianske právo s pohľadmi na právo EÚ je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických, ale aj pre študentov iných fakúlt, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva. Publikácia je rozdelená do piatich častí. V prvej časti sú podané výkla...
€ 32.43 € 8.96
Vypredané.
Obrázok - Základy správneho práva. 2.rozšírené vydanie
Základy správneho práva. 2.rozšírené vydanie
Janka Hašanová, Ladislav Dudor
Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie zákl...
€ 19.11 € 5.29
Vypredané.
Obrázok - Obchodné právo, 2. rozšírené vydanie
Obchodné právo, 2. rozšírené vydanie
Alexander Škrinár
Druhé prepracované a doplnené vydanie knihy obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva. K doplneniu pôvodného vydania knihy došlo s prihliadnutím na viaceré zmeny v legislatíve Slovenskej republiky. Kniha zachytáva právny stav k 1. 1....
€ 19.11 € 5.29
Vypredané.
Obrázok - Norma a instituce - Úvod do teorie práva
Norma a instituce - Úvod do teorie práva
Ota Weinberger
Ota Weinberger – terezínský a osvětimský vězeň, po 2. světové válce absolvent filosofické i právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v letech padesátých „třídní nepřítel“ a z donucení zámečník, na přelomu padesátých a šedesátých let zakladatel právní logiky v Československu, po sovětské okup...
€ 15.04 € 11.90
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kriminológia
Kriminológia
Tomáš Strémy
Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí: všeobecnej a špeciálnej (osobitnej), vyjadrujúcich teoretickú a aplikovanú rovinu kriminológie. V závere má čitateľ možnosť uvažovať nad významom kriminológie pre činnosť právnika. Tretie aktualizované a doplnené vydanie okrem aktuali...
€ 21.15 € 16.74
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20.
Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20.
Václav Veber; Jan Bureša; kolektiv autorů
Publikace má ambice posunout naše znalosti o třetím odboji o značný kus dopředu. Na rozdíl od různých popíračů třetího odboje o něm nepochybuje, dokládá jeho existenci v širokém záběru i formách, přibližuje nerovný zápas utlačované společnosti komunistickým totalitním státem, popisuje porážky i d...
€ 16.20 € 14.88
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Občanské právo hmotné (3. aktualizované vydání)
Občanské právo hmotné (3. aktualizované vydání)
Jan Hurdík
Učebnice občanského práva byla připravena skupinou civilistů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti teorie a praxe občanského práva s cílem poskytnout čtenářům, zejména pak studentům občanského práva právnických fakult i dalších vysokých škol pomůcku, zachycující v základní podobě komplexní, souča...
€ 19.74 € 15.61
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné právo hmotné - Osobitná časť
Trestné právo hmotné - Osobitná časť
Dušan Kargo a kolektív autorov
Publikácia predstavuje učebnicu z oblasti osobitnej časti trestného práva hmotného. V jednotlivých kapitolách, ktoré sú nazvané a číslované rovnako ako jednotlivé hlavy osobitnej časti Trestného zákona, sú rozpracované a podrobne vysvetlené všetky znaky skutkových podstát trestných činov nachádza...
€ 23.66 € 6.55
Vypredané.
Obrázok - Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy
Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy
Marie Kocurová
Publikace je věnována specifické problematice jazyka a komunikace ve specifickém prostředí - diskutuje otázky komunikační kompetence v kontextu vzdělávání žáků se specifickou poruchou učení. V knize je formulováno a postupně zodpovídáno několik otázek: Jaké jsou charakteristiky žáků se specificko...
€ 9.37 € 8.60
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Příběhy právních pojmů
Příběhy právních pojmů
Pavel Hollander
Poté, co v roce 2013 vědci v CERNu v Ženevě experimentem potvrdili existenci bosonu, elementární částice, jejíž existenci předpověděl a ve fyzikální teorii popsal v roce 1964 britský teoretický fyzik Peter Ware Higgs, byla autoru teorie bosonu udělena Nobelova cena za fyziku – nejdříve se musel z...
€ 16.45 € 15.01
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Trestné právo hmotné. Všeobecná časť
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť
Dušan Korgo
V jednotlivých kapitolách publikácie sú rozpracované základné inštitúty trestného práva hmotného – všeobecnej časti so zameraním na základný pojmový aparát trestnej zodpovednosti, pôsobnosti Trestného zákona, trestný čin a znaky skutkovej podstaty, vývinové štádiá trestného činu, okolnosti vyluč...
€ 11.38 € 3.17
Vypredané.
Obrázok - Praktikum. Podniková ekonomika pro bakalářské studium
Praktikum. Podniková ekonomika pro bakalářské studium
Hana; Mikovcová; Hana; Scholleová
Publikace je určena pro zájemce o praktické aplikace teoretických poznatků z oblasti podnikové ekonomiky a marketingu. Prioritně je určena pro studenty bakalářského studia všech vysokých škol ekonomického zaměření. Kniha je interaktivní, každá kapitola obsahuje stručné teoretické shrnutí a odkazy...
€ 8.78 € 8.07
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Základy soukromého práva v příkladech
Základy soukromého práva v příkladech
Zbyněk Švarc; kolektiv autorů
Učebnice je určena jako praktická pomůcka doplňující teoretické znalosti získané při výuce právních disciplín. Její obsah vychází a navazuje na publikace „Základy práva pro neprávníky“ a „Základy obchodního práva“. Učebnice reaguje na potřeby rozšíření teoretických kurzů obsahující právní problem...
€ 13.63 € 11.99
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou, 5. aktualizované a doplněné vydání
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou, 5. aktualizované a doplněné vydání
Jolana Maršíková
Publikace se snaží zpřístupnit problematiku insolvenčního řízení laické veřejnosti a zejména osobám bez právnického vzdělání poskytnout znalosti potřebné k aplikaci insolvenčního práva v praxi. Dává odpovědi na otázky, jak podat insolvenční návrh, jak má věřitel uplatnit v insolvenčním řízení svo...
€ 18.33 € 14.50
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kriminalistika - Kriminalistická taktika a metody vyšetřování
Kriminalistika - Kriminalistická taktika a metody vyšetřování
Zdeněk Konrád; Viktor Porada; Jiří Štraus; Jaroslav Suchánek
Učebnice se snaží zachytit současný stav kriminalistického poznání zejména v oblasti kriminalisticko-taktických metod a metodiky vyšetřování. Učebnice, je určena širokému okruhu čtenářů – studentům právnických fakult, Policejní akademie ČR, Vysoké školy Karlovy Vary, Vysoké školy finanční a sprá...
€ 23.03 € 18.55
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Dejiny cirkevného práva
Dejiny cirkevného práva
Vojtech Vladár
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 9999.00 € 2762.26
Vypredané.
Obrázok - Zbraně a střelivo
Zbraně a střelivo
Miroslav Rouč; Libor Kovárník
Předkládaná publikace souhrnně zpracovává problematiku zbraní na odborné úrovni. V úvodu nastiňuje historický vývoj zbraní a jejich rozdělení, v dalších částech se autoři podrobněji věnují krátkým a dlouhým palným zbraním, konstrukci a výrobě těchto zbraní a nábojů do nich. Dále jsou popsány aspe...
€ 14.24 € 12.08
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Římské soukromé právo 2. upravené vydání
Římské soukromé právo 2. upravené vydání
Michal Skřejpek
Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývojové a historické dimenzi. Nicméně pro plné pochopení konstrukce jednotlivýc...
€ 18.75 € 14.84
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy správneho práva, 3. rozšírené vydanie
Základy správneho práva, 3. rozšírené vydanie
Janka Hašanová; Ladislav Dudor
Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie zákla...
€ 24.44 € 6.10
Vypredané.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 18
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 699 produktov na 18 stranách.

Kniha - Fitness diár 2018
€ 5.20€ 6.95
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.45€ 13.99
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Dalajlámova mačka
€ 7.52€ 9.90
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.94€ 12.64
Kniha - Tajomstvo - The Secret
€ 10.01€ 13.50
Kniha - Čas na detox
€ 12.65€ 16.99
Kniha - Môj prvý album
€ 5.52€ 19.95
Kniha - Mám 60 rokov, no a?
€ 6.77€ 8.90
Kniha - Velesova kniha
€ 5.21€ 18.86
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.73€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Najedzte sa do štíhlosti 1
€ 5.43€ 13.00
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.97€ 11.90
Kniha - Autoimunitní řešení
€ 13.60€ 18.75
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Oheň a krv
€ 20.66€ 27.90
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Okamžiky štěstí
€ 13.90€ 16.45
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.73€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.64€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.