+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Barokní afektová teorie + 2 CD
Barokní afektová teorie + 2 CD
Sylvia Georgieva
Barokní afektová teorie je jedním z hlavních pilířů barokního vnímání hudby a umění. Je to teoretický systém aplikovaný nejen na barokní hudbu, ale v mnoha ohledech i na následující období rokoka a klasicismu až po Beethovenovu éru. Autorka ve své práci předkládá nejen interpretům hudby baroka, ale i širší čtenářské obci ucelený materi...
€ 16.92 € 0.54
Vypredané.
Obrázok - Vybrané kapitoly z dějin baletu
Vybrané kapitoly z dějin baletu
Božena Brodská
Vybrané kapitoly z dějin baletu od jeho vzniku až po období romantismu. Ojedinělá práce, vycházející z u nás nedostupné zahraniční literatury, kterou přivítají všichni studenti, odborníci, ale i laická veřejnost.
€ 3.78 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Zmrazit čerstvé ovoce
Zmrazit čerstvé ovoce
Jiří Havelka
Anatomie divadelní zkoušky jako sociologicko-uměleckého experimentu. Kniha režiséra Jiřího Havelky v sobě originálním a zábavným způsobem spojuje vlastnosti studie, úvahy i učebnice. V první části, nazvané Divadelní kontext, se autor pokouší dokázat výlučnost divadla mezi ostatními uměleckými aktivitami. Hledá zásadní důvody, které by obhájil...
€ 9.56 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Obraz
Obraz
Jacques Aumont
Kniha předního francouzského odborníka na oblast vizuality a filmu shrnuje širokou problematiku fenoménu obrazu. Přehledně strukturovaný výklad je veden od fyziologických a psychosomatických aspektů vizuality přes antropologické zkoumání tohoto pole, zkoumání dispozitivu obrazu, pojednává specifika obrazu v umění a...
€ 14.83 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Před branou mistrovství
Před branou mistrovství
Grigorij Michajlovič Kogan
Kniha se zabývá psychologickými předpoklady růstu umělce interpreta (instrumentalisty, herce, pěvce). Zkoumá jaký vliv má zaměření psychiky mladého hudebníka na vývoj a kvalitu jeho techniky. Řeší otázky, kam zaměřit pozornost při práci, co je umělecká představivost, a odkud pochází, jakou roli hraje v práci paměť a postřeh. Rozebírá...
€ 12.01 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje, 3. vyd.
Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje, 3. vyd.
Vladislav Bláha
Dějiny kytary vzhledem k jejich délce, počtu historických artefaktů, vyobrazení, literatury i k šíři jejího použití a rozšíření jsou velmi zajímavé. Autor se snažil zpracovat nové výzkumy a poznatky v oblasti kytarové historie, které upravují náhled na některá období historického vývoje kytary a jejich předchůdců. Kniha je doplněna také k...
€ 25.49 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Sníh na trávě (dva svazky)
Sníh na trávě (dva svazky)
Jurij Norštejn
Dvousvazková kniha Sníh na trávě (Sneg na trave, Moskva 2008), mistrovské literární a obrazové dílo z oblasti světového výtvarného umění a animace autora Jurije Borisoviče Norštejna (1941), je jednou z nejvýznamnějších současných publikací pojednávajících o spojitosti výtvarného umění, vyjádření pohybu a času ve výtvarném umění a animace, která byl...
€ 78.31 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Živé dědictví loutkářství
Živé dědictví loutkářství
Kolektív
Zápis východočeského loutkářství na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky dal podnět k úvahám pokusit se o zapsání našeho loutkářství jako celku na seznam UNESCO. České loutkové divadlo je totiž skutečně výjimečným fenoménem, uznávaným v celosvětovém kontextu. Co přispělo k této popularitě, jakými etapami si české loutk...
€ 15.04 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Hudba baroka, 2. vyd.
Hudba baroka, 2. vyd.
Vratislav Bělský
Publikace z pozůstalosti autora je důstojným završením jeho teoretického díla. Obsah lze rozdělit na stránku kognitivní – seznámení čtenáře s předními teoretiky interpretace barokní hudby, a praktickou – pokyny k prováděcí praxi, výklad o přednesu a historických nástrojích. V textu je patrný pedagogický zřetel, s nímž se autor...
€ 13.49 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Teória adaptácie
Teória adaptácie
Linda Hutcheonová
Vlivná teoretička postmodernismu a parodie se tentokrát podívala svým bystrým analytickým pohledem na mnohem širší kategorii, a to na adaptaci. Po přečtení tohoto působivého díla se už víc nebudeme ptát „Je tento text originálem?“, ale „Jak navazuje a pracuje s předešlými texty?“ (Herbert Lindenberger) Hutcheonová nám skvěle...
€ 16.19 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Dějiny hudby (2. vyd.)
Dějiny hudby (2. vyd.)
Miloš Schnierer
Skriptum o dějinách hudby představuje základní přehledné systematické poučení o hudebním vývoji od jeho počátku do konce 19. století, s nutným přesahem do 20. století. Soustředí se na hlavní otázky dějin hudby, tj. na nutné biografické údaje ze života skladatelů a na jejich díla, na vývoj základních hudebních druhů a forem, na vývoj hudeb...
€ 11.19 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Drama, divadlo, divák, 3. vyd.
Drama, divadlo, divák, 3. vyd.
Zdeněk Hořínek
Kniha dramaturga, kritika, teoretika a vysokoškolského pedagoga Zdeňka Hořínka sestává ze dvou částí. Ze samostatného díla Drama, divadlo, divák, jež ve třech oddílech probírá základní témata teorie dramatu a divadla. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány žánrům dramatu, vztahům mezi dílem dramatickým a divadelním (inscenací) a konečně vztahům...
€ 10.89 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Processing Beta, příručka pro začátečníky
Processing Beta, příručka pro začátečníky
Kryštof Pešek
Příručka Processing Beta je stručným úvodem do programovacího jazyka a prostředí pro tvorbu interaktivních audiovizuálních aplikací. Processing je otevřený software, který byl vytvořen v akademických dílnách Massachusetts Institute of Technology Benem Fryem a Casey Reasem, publikován v roce 2001. Pro svoji relativní jedn...
€ 5.69 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Metodika taneční gymnastiky
Metodika taneční gymnastiky
Jana Lepoldová
Učební text pro studenty oboru taneční pedagogika – Skripta by měla sloužit jako doprovodný text při studiu taneční pedagogiky na vysoké škole a především jako metodický základ tohoto předmětu. Tento text obsahuje průpravná cvičení všech oblastí těla a jejich metodický postup v základních výchozích polohách těla, základy hudební rytmiky...
€ 5.70 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Principy divadelní improvizace
Principy divadelní improvizace
Martin Vasquez
Publikace se zabývá tématem divadelní improvizace, kterému zejména v českém prostředí prozatím nebyla věnovaná velká pozornost. Vasquezova práce je proto v mnoha směrech průkopnická, autor často musí osvětlovat jednotlivé dílčí jevy a hledat pro ně pojmenování. Jde o práci, která stojí na pomezí divadla a kulturní antropologie, jevy v ní pojmenovávané a re...
€ 11.49 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Jak se učí dramatická výchova
Jak se učí dramatická výchova
Eva Machková
Učení nemusí být vždy mučením. Tato publikace je toho jasným důkazem. Předkládá pedagogům, jakým způsobem vést výuku dramatické tvorby. Neboť „školu musí změnit učitelé“. Krok za krokem je tato kniha vede a poukazuje na možné chyby, které je nutno napravit.
€ 6.83 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Instrumentář elektroakustického zvuku
Instrumentář elektroakustického zvuku
Ondřej Urban
Elektronická hudba je tím způsobem hudebního vyjádření, kde figuruje více či méně uměle generovaný a/nebo uměle tvůrčím způsobem upravený signál. Autor se pokusil shrnout vše potřebné pro pochopení principů umělého generování zvuku, tvůrčí práci s ním a v neposlední řadě i pro zušlechtění zvukových možností současné elektroniky pro lidské ucho.
€ 8.23 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Divadlo jako komunikační médium
Divadlo jako komunikační médium
Irena Žantovská
Autorka zasvěceným pohledem zkoumá divadelní představení jako způsob komunikace mezi divadelními tvůrci a diváky, společenský kontext vzniku divadelního představení, roli publika v dialogu s herci i možnosti této zvláštní formy mezilidské komunikace.
€ 9.87 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Teorie a praxe světlotonální koncepce filmu
Teorie a praxe světlotonální koncepce filmu
Jaromír Šofr
Kniha je zároveň praktickou příručkou současného kameramana a zároveň hloubavou studií ontologické podstaty filmu. Autor se vyhraňuje vůči módě postprodukční úpravy filmových obrazů a navrací se ke kořenům vzniku pohyblivých obrazů. Termín světlotonalita vyjadřuje vztah mezi neviditelným světlem a hmotou, na niž dopadá. Kameraman tedy p...
€ 6.78 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Základy divadelní činnosti
Základy divadelní činnosti
Bedřich Gregorini
Tato publikace nechce a ani nemůže obsáhnout veškeré praktiky divadel při provozování jejich činnosti a činností souvisejících. Autoři se proto koncentrovali na stručný popis a analýzy určitých základních rysů divadelní činnosti, vycházejíce z toho, že osou práce divadla je dramaturgický plán a jeho naplnění, což obnáší uvádění a repr...
€ 5.92 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky
Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky
Václav Syrový
Slovník obsahuje vybraná hesla z oblasti hudební akustiky a hudební elektroniky. Hudebně akustická hesla obsahují verbální vysvětlení nejzákladnějších pojmů a jevů z této oblasti. Hesla z hudební elektroniky jsou orientována především na elektronické hudební nástroje ve smyslu jejich historického a funkčního zařazení
€ 4.32 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Otomar Krejča
Otomar Krejča
Helena Glancová
Texty otištěné v této knize jsou z valné části zveřejňovány poprvé. Ze značně rozsáhlých materiálů různého původu a určení je vybrali a tematicky utřídili Helena Glancová a Karel Kraus. Citují většinou z Krejčových režijních knih, poznámek, podnětů a připomínek adresovaných hercům, a také z článků, zápisků, náčrtů a jiných publikovaných i nepubl...
€ 13.87 € 5.72
Vypredané.
Obrázok - Mysl a příběh ve filmové fikci
Mysl a příběh ve filmové fikci
Katarína Mišíková
Kniha Kataríny Mišíkové je určena čtenářům, kteří chtějí nahlédnout za prostou fascinaci filmovými příběhy, objasňuje problémy sugestivního působení filmové fikce v průsečíku mnoha oborů lidského poznání. Čerpá z kognitivních věd a zároveň se prostřednictvím neoformalistické větve filmové teorie vrací ke klasickým naratologickým koncepcím formalismu a str...
€ 13.33 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Moderní notace a její interpretace
Moderní notace a její interpretace
Ivana Loudová
Kniha zachycuje vznik a vývoj evropské notace, její vazbu na interpretaci, kompoziční styly a techniky. Textová část je dokumentována komentovanými notovými přílohami a dvěma synoptickými tabulkami. Je vítanou pomůckou nejen skladatelům, dirigentům, ale i instrumentalistům, zpěvákům a širší veřejnosti, zajímající se o mo...
€ 7.60 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Drama a příběh
Drama a příběh
Irina Ulrychová
Další z řady skript katedry výchovné dramatiky DAMU, v nichž autorka vede čtenáře k tvorbě scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Určeno nejen pro studenty DAMU.
€ 5.19 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Zvukem do hlavy
Zvukem do hlavy
Jedenadvacet textů této publikace se snaží proniknout do nitra dnešní fragmentalizované audiokultury. Nejde v nich primárně o ohledávání stavebních kamenů, z jichž je současná audiokultura budována. Publikace zkouší hledat výsledný obraz, který tyto jednotlivé kameny společně utvářejí. A také hledá styčné linie, na nichž se může začít od...
€ 11.33 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Filmové teorie 1945 - 1990
Filmové teorie 1945 - 1990
Francesco Casetti
Jak se kinematografie stala akceptovatelným předmětem zájmu seriózního intelektuálního bádání, vstoupilo po druhé světové válce uvažování o filmu do nové éry. Mnoho způsobů, v jejichž rámci byl film v posledních padesáti letech promýšlen, studován a diskutován, je tématem tohoto vyčerpávajícího přehledu filmových teorií, jež se v Evropě a Spoj...
€ 17.06 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Hudební zvuk
Hudební zvuk
Václav Syrový
O zvuku se v odborné literatuře můžeme nejvíce dozvědět jako o fyzikálním stavu hmoty, méně již jako o subjektivním vjemu tohoto stavu a ještě mnohem skromněji jako o způsobu komunikace, především té mezilidské. Zcela stranou však zůstává zvuk jako objekt tvůrčí práce. Publikace představuje pokus o průnik do světa tvůrčí práce se ...
€ 17.95 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Harmonicky myslet a slyšet
Harmonicky myslet a slyšet
Vladimír Tichý
Předkládaná učebnice je adresována posluchačům studia hudebních oborů na konzervatořích, na pedagogických a filozofických fakultách univerzit i dalším zájemcům o studium harmonie. Kniha je rozčleněna do 25 lekcí. Každá předkládá systematicko-teoretický výklad konkrétního harmonického problému spolu s pravidly, návody či doporučeními k jeho ...
€ 15.84 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Skladatelův svět
Skladatelův svět
HINDEMITH
Kniha SKLADATELŮV SVĚT vychází z přednášek, k nimž Paula Hindemitha v akademickém roce 1949–1950 pozvala Harvardská univerzita. Hindemith zde zkoumá hranice i horizonty onoho zvláštního prostoru, ve kterém vzniká hudební skladba; stejně tak ale s pronikavým postřehem a někdy i sarkasmem popisuje vnější a hmotné podmínky, do nich...
€ 15.84 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Znaky, obrazy a stíny slov
Znaky, obrazy a stíny slov
Peter Michalovič
Obraz a problém jeho znakovosti, obraz a jeho vztah k verbálnímu jazyku – to jsou centrální témata knihy, která interpretuje styl myšlení představitelů strukturalismu a poststrukturalismu. Autoři komentují a rozebírají vývoj těchto významných myšlenkových proudů a v jeho souvislostech se zajímají především o sémiotickou analýz...
€ 15.33 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - O klavíru
O klavíru
Zdeněk Jílek
Druhé vydání osvědčených skript, ve kterých autor věnuje pozornost základním historickým, společensko-kulturním, materiálně technickým a interpretačním problémům klavírní hry a vývoje hudební literatury pro tento nástroj.
€ 1.82 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Knížka o dirigování
Knížka o dirigování
Vít Micka
Příručka, jejímž autorem je zkušený dirigent a pedagog, nabízí srozumitelný návod k osvojení si technických principů dirigování. Zabývá se fyziologií dirigentských gest, podrobněji pojednává o dirigentském postoji, dýchání, funkcích a pohybech rukou a paží, a věnuje se také méně používanému horizontálnímu dirigování. Samostatné podkapitoly věnu...
€ 6.78 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování
Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování
Pavel Kopecký
Kniha pojednává o principech tvorby elektronického zvuku a možnostech jeho využití ve zvukové tvorbě autonomní i audiovizuální. Jsou zde popsány metody práce s elementárními prvky elektronického zvuku, tvorba a zpracování zvukových vzorků a některé způsoby modifikace jednotlivých zvukových parametrů. Jsou též zmíněny principy tvor...
€ 11.92 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Sitcom: Vývoj a realizace
Sitcom: Vývoj a realizace
Václav Slunčík
Kniha podává ucelený přehled problematiky tvorby sitcomu v českém televizním prostředí. Soustředí se na vymezení žánru, podává náčrt jeho historie i domácí tradice. Do detailu zkoumá postup při jeho vývoji stejně jako aspekty jeho realizace. V rámci příloh kniha nabízí příklady harmonogramu výroby, vzorového rozpočtu jedné série, či hodno...
€ 4.10 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Základy střihové skladby
Základy střihové skladby
Josef Valušiak
Autor ve svých přehledných skriptech dokládá, že úkolem střihové skladby není jen slučování scén a sekvencí v ucelené filmové dílo, ale i „sdělení nesděleného“. Přes stručný historický exkurz se dostává k popisu podílu scenáristů na střihové skladbě, režiséra a kameramana při realizaci filmu, zabývá se popisem druhů záběrů a jejich skladby,...
€ 8.19 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Příběh pantomimy
Příběh pantomimy
Václav Veber
Text bohatě ilustrovaný dobovými i současnými obrazovými dokumenty sleduje vývoj nonverbální dramatické formy od začátků divadla až po současnost, všímá si jejích uměleckých a vyjadřovacích zvláštností a vymezuje charakter a místo české pantomimy ve světovém divadelním kontextu. Mimořádnou pozornost věnuje československému i českému mimickému div...
€ 13.20 € 0.50
Vypredané.
1
2
3
4
5
6
7
Zobrazujem produkty 241 - 277. Celkovo 277 produktov na 7 stranách.

Kniha - Škola hry na akordeon
€ 11.90€ 14.30
Kniha - Fujara ako výtvarné dielo
€ 38.12€ 44.00
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 16.15€ 23.41
Kniha - Výroba z kože
€ 6.98€ 8.30
Kniha - Freddie Mercury - The King of Queen
€ 10.68€ 14.05
Kniha - Historické záhrady a parky BA
€ 10.99€ 16.50
Kniha - Albín Brunovský
€ 38.42€ 49.50
Kniha - Rezbárstvo a výzdoba dreva
€ 12.03€ 14.30
Kniha - Techniky kresby
€ 19.90€ 23.45
Kniha - Techniky kresby
€ 19.90€ 23.45
Kniha - Malá kniha o hudbe
€ 5.63€ 6.50
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Nemali by sme
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Mentalita mamby - Moje pojetí hry
€ 14.90€ 21.10
Kniha - Sapiens
€ 14.56€ 19.90
Kniha - Obklopený idiotmi
€ 10.17€ 13.90
Kniha - Inštitúcia
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Sedem sestier
€ 13.83€ 18.90
Kniha - Malé ženy
€ 12.35€ 15.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Štrkáč Callahan
€ 10.39€ 13.50
Kniha - Ilustrovaná Kniha žalmov
€ 10.82€ 13.95
Kniha - Lov na Pabla Escobara
€ 11.56€ 14.90
Kniha - ÍR
€ 11.90€ 14.90
Kniha - Malé ženy
€ 12.35€ 15.90
Kniha - Sviňa, 2. vydanie
€ 10.79€ 13.90
Kniha - Nevieš dňa, nevieš hodiny
€ 10.99€ 13.95
Kniha - Amnestie
€ 11.60€ 14.95
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.90€ 16.90
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.49€ 15.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.56€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 16.15€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!