+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Priekopníci vedy a techniky na Slovensku
Priekopníci vedy a techniky na Slovensku
Ján Tibenský; Odrej Pöss
Tretí zväzok rozsiahleho encyklopedického diela zahŕňa 155 portrétov významných vedcov v období od roku 1918 až po rok 1989.
€ 11.85 € 9.09
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trávnice - Lúčne piesne na slovensku dotlač
Trávnice - Lúčne piesne na slovensku dotlač
Hana Urbancová
Trávnice - lúčne piesne žien - patria k piesňovým žánrom so základným významom pre poznanie ľudovej vokálnej kultúry na Slovensku. Odrážajú osobitosti vývinu tradičnej roľníckej kultúry na Slovensku v podhorských a horských oblastiach - predstavujú typ sezónnych pracovných piesní, ktoré spievali ...
€ 15.80 € 12.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - De musica 1. zväzok
De musica 1. zväzok
Vladimír Godár
Predkladaná práca je pokusom o načrtnutie myšlienkového konceptu, stojaceho v pozadí dejín európskej hudby, pokusom pochopiť dejiny európskej hudby cez prizmu kultúrnych ideí či paradigiem, ktoré sa ustaľovali vo vedomí ľudí, pričom boli podrobované oscilácii medzi dynamizujúcimi a statizujúcimi ...
€ 13.90 € 10.54
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Storočie propagandy
Storočie propagandy
Valerián Bystrický; Jaroslava Roguľová
Na slovenské dejiny 20. storočia, plné zvratov, prevratov a veľkej dynamiky, možno nazerať z najrozličnejších uhlov. Práve optika propagandy prináša veľmi zaujímavé úvahy, závery i odpovede, o...
€ 11.85 € 9.14
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prípad Wisliceny. Nacistickí poradcovia a židovská otázka na Slovensku
Prípad Wisliceny. Nacistickí poradcovia a židovská otázka na Slovensku
Katarína Hradská
Autorka monografie spracúva dlho tabuizovanú tému deportácií slovenských Židov z územia Slovenskej republiky v rokoch 1942–1944. Pokúša sa dať odpoveď na dosiaľ nezodpovedanú otázku, prečo boli...
€ 3.95 € 3.03
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mariánske legendy v ľudovom speve
Mariánske legendy v ľudovom speve
Hana Urbancová
Mariánske legendy tvoria najpočetnejší repertoár náboženskej piesňovej epiky. Kniha je teoretickou prácou o ľudovej tvorbe tohto druhu a čerpá poznatky aj z terénneho výskumu.
€ 9.89 € 7.67
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Slovakia - a Political and Constitutional History (with documents)
Slovakia - a Political and Constitutional History (with documents)
Joseph A. Mikuš
With the Poles and the Czechs the Slovaks belong to the group of the Western Slavs. They were the first among them to become Christianized. Already in 828 the first Christian church was built in Nitra, while 14 Czech tribal chiefs were baptized in 84 5 in Regensburg. Poland later accepted Christi...
€ 15.80 € 12.22
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vznik slovenského štátu 2
Vznik slovenského štátu 2
Valerián Bystrický
Bezprostredne po vzniku Slovenského štátu, ale aj neskôr v emigrácii za druhej svetovej vojny i v ďalšej emigrácii po roku 1945 sa aktéri udalostí vývoja na Slovensku koncom 3. rokov vracali k ich hodnoteniu. Všetky tieto práce sú viac-menej prirozdene ovplyvnené politickým a ideologickým zameran...
€ 18.90 € 14.67
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Češi a Slováci ve 20. století (2. zv.)
Češi a Slováci ve 20. století (2. zv.)
Jan Rychlík
Historie československého státu z pera významného současného historika, specialisty na moderní české a slovenské dějiny a dějiny jihovýchodní Evropy Jana Rychlíka. Československo, stát, v němž většina obyvatel dnešní České republiky prožila většinu svého života, patří dnes již do historie. Vztahy...
€ 15.80 € 12.01
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Centrum moci
Centrum moci
Jan Pešek
Pojmom "stranícky aparát" alebo "aparát komunistickej strany" sa označovali členovia komunistickej strany, ktorí boli jej platenými zamestnancami a venovali práci pre ňu svoj pracovný čas. Tento aparát mal v mocenskom systéme vlády komunistickej strany rozhodujúce postavenie, bol jej oporou, vyko...
€ 9.89 € 7.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Studia ethnomusicologica IV - Lament v hudbe
Studia ethnomusicologica IV - Lament v hudbe
Hana Urbancová
Publikácia vznikla so zámerom zmapovať viaceré modality hudobného lamentu na materiáli z územia Slovenska, ktorý sa analyzoval a komentoval v kontexte európskej hudby. Na príklade vybraných hudobných druhov a repertoárových celkov autori sledovali štrukturálne znaky a repertoárovú skladbu hudobné...
€ 11.90 € 8.99
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rozpad Československa
Rozpad Československa
Jan Rychlík
... je ještě nutno konstatovat, že za příčinu špatného stavu třeba považovat především nedostatek politické vůle, která za vlády Václava Klause a Vladimíra Mečiara chyběla na obou stranách. Příčina byla nepochybně v tom, že šlo o politické představitele, kteří prováděli rozdělení Československa, ...
€ 15.80 € 12.01
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prejavy a články 1913-1938
Prejavy a články 1913-1938
Jozef Tiso
Jedným z najefektívnejších prostriedkov na prekonanie diametrálne odlišných názorov a zároveň na objektívnu rekonštrukciu Tisových politických či verejnospoločenských aktivít je poznávanie a sprístupňovanie autentických dobových prameňov. Medzi ne patrí aj nesmierne bohatá Tisova viac ako 3-ročná...
€ 23.70 € 18.44
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - A Concise History of Slovakia
A Concise History of Slovakia
Elena Mannová
The history of Slovakia, capturing the most important events and connections in the past of a Central European country, covers the basic lines and problem areas of historical development in the present territory of the Slovak Republic. Emphasis is placed on long-term continuity or discontinuity (...
€ 31.50 € 23.79
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Šľachtické sídlo v stredoveku
Šľachtické sídlo v stredoveku
Uwe Albrecht
Francúzsko, časti Anglicka, Nizozemsko, nemecké kraje okolo Severného a Baltického mora a Dánsko spájajú hlboké kultúrne väzby. Ich vplyvu sa nevyhol ani vývoj obydlia, presnejšie šľachtického bývania, ktorý Uwe Albrecht sleduje od 8.-9. storočia až po 16. storočie, kedy nastupuje jeho vyspelá ...
€ 16.50 € 12.33
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - De musica 2. zväzok
De musica 2. zväzok
Vladimír Godár
Predložená práca De musica má ambíciu interpretovať fázovanie dejín európskej hudby pomocou semiotickej koncepcie, založenej najmä na myšlienkach Charlesa Sandersa Peircea. Stredoveká európska reflexia začlenila hudbu do systému siedmich slobodných umení (septem artes liberales); v dobe vytvoreni...
€ 12.90 € 9.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Európa a národy
Európa a národy
Ingmar Karlsson
Pôvodná práca diplomata a publicistu, ktorý je v súčasnosti veľvyslancom Švédska v Českej republike a v Slovenskej republike so sídlom v Prahe Jeho Excelencie Ingmara Karlssona Európa a národy je práve takou výmenou myšlienok, objasňovaním historických javov a súvislostí i analýzou a prognózou sú...
€ 8.80 € 6.81
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rozhovory a úvahy
Rozhovory a úvahy
Vladimír Godár
Človek má veľké množstvo slov, ktorými môže popísať okolitý svet, no veľmi málo slov, ktorými vie opísať svoje vnútro. Dejiny spôsobili, že človek spoznáva onen vonkajší svet prostredníctvom vedy, kým ľudskému vnútru sa venujú najmä umenia. Umenia pomáhajú človeku spoznať seba samého - toto se...
€ 11.85 € 10.01
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zrod opery z ducha rétoriky
Zrod opery z ducha rétoriky
Vladimír Godár
Keď chceme rozumieť kultúre, musíme ísť ad fontes, k tvorivej intencii, stotožniť sa s momentom vzniku. Vôbec to nie je ľahké. Veď čo by nastalo na našej zemi, keby kresťania pochopili zúrivosť Krista, vyháňajúceho obchodníkov z božieho príbytku? Tá to kniha sa zaoberá vznikom opery. Chce v zmysl...
€ 12.90 € 9.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - The Byzantine Struggle over the Icon On the Problem of Eastern European Symbolism
The Byzantine Struggle over the Icon On the Problem of Eastern European Symbolism
Alexander Avenarius
The publication gives an unconventional view of the position and purpose of the icon in Byzantine and post-Byzantine society. The author analyses the conceptions of the icon developed from the...
€ 19.75 € 15.30
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Povstalecké križovatky
Povstalecké križovatky
Pavel Langer
Na pozadí autenticky prežitej atmosféry SNP a obdobia jeho zatlačenia do hôr sa rozvíjajú príbehy hlavných postáv bojujúcich na opačných stranách tohto konfliktu. Ich cesty sa časovo a miestne...
€ 11.90 € 8.99
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jánske piesne (+CD)
Jánske piesne (+CD)
Hana Urbancová
Monografia približuje jeden z kľúčových piesňových žánrov tradičnej slovenskej vokálnej kultúry. Na Slovensku sa v porovnaní s inými regiónmi strednej Európy zachoval najpočetnejší repertoár obradových piesní spojených so slávením letného slnovratu – predovšetkým tzv. jánske piesne viažuce sa na ...
€ 12.90 € 10.01
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Changes of Changes
Changes of Changes
Ľubomír Lipták
The book of studies by Ľubomír Lipták brings new views on the modernization of society in Slovakia in the 20th century, development of the urban middle class, civil society and the national movement as part of the modernization processes. The autor combines historical analyses with approaches fro...
€ 15.80 € 12.22
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Alla battaglia - príbeh hudobného druhu
Alla battaglia - príbeh hudobného druhu
Vladimír Godár
S problematikou tvorby battaglií je spätý pomerne široký okruh dosiaľ nezodpovedaných či ani nenastolených otázok. Kompozície s týmto názvom nachádzame v hudobných dejinách počas viacerých storočí, ale vďaka heterogénnosti ich výzoru, nedešifrovaniu ich spoločenskej funkcie a účelu sa muzikológia...
€ 12.90 € 10.01
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stavebný proces v stredoveku
Stavebný proces v stredoveku
Günther Binding
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 17.60 € 5.03
Vypredané.
Obrázok - Bibliografia k dejinám Slovenska
Bibliografia k dejinám Slovenska
Anna Škorupová
Retrospektívna bibliografia obsahuje záznamy o domácej i zahraničnej literatúre k slovenským dejinám od najstarších čias do roku 1965. Sú v nej uvádzané knižné tituly i štúdie z periodík. Jej súčasťou sú rozsiahle registre. Je to dielo, ktoré dlho chýbalo nielen našej odbornej verejnosti, ale ka...
€ 27.65 € 7.88
Vypredané.
Obrázok - Oslobodené Slovensko. Pamäti z rokov 1918-1920
Oslobodené Slovensko. Pamäti z rokov 1918-1920
Vavro Šrobár
Druhý zväzok pamätí Vavra Šrobára zachytáva jeho politickú činnosť v rozpätí rokov 1918 až 1920.
€ 9.89 € 2.84
Vypredané.
Obrázok - Prejavy a články 1938-1944 2
Prejavy a články 1938-1944 2
Jozef Tiso
Druhý zväzok prejavov a článkov Jozefa Tisa obsahuje jeho texty z rokov 1938 - 1944.
€ 27.60 € 7.86
Vypredané.
Obrázok - Musica aeterna a Ján Albrecht
Musica aeterna a Ján Albrecht
Veronika Bakičová
Kniha o súbore Musica aeterna je ako hrajúca šperkovnica. V jej priehradkách sú uložené dejiny výnimočného orchestra starej hudby, kompaktná platňa a spomienky na zakladateľa súboru. Ján Albrecht prijal v dome na Kapitulskej ulici v Bratislave nespočítateľné množstvo hostí.
€ 18.90 € 5.38
Vypredané.
Obrázok - SLOVÁCI-ČESI-DEJINY
SLOVÁCI-ČESI-DEJINY
Dušan Kováč
Blízki a predsa rozdielni. To je rozpätie, v ktorom sa pohybujú historické osudy a vzájomné vzťahy Slovákov a Čechov. Spoločný pôvod, ktorý je pred nami ukrytý v protohistorických hmlách, vzájomné stýkanie a potýkanie sa v raných dobách historických, spoločný život v habsburskej monarchii, ale v ...
€ 3.95 € 0.84
Vypredané.
Obrázok - Hudobná analýza
Hudobná analýza
Eva Ferková
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 9.13 € 2.60
Vypredané.
Obrázok - V rozdelenej európe
V rozdelenej európe
Dušan Kováč; Jan Křen; Hans Lemberg
Zbormík referátov z už štvrtej konferencie (november 1995 v Mníchove), venovanej problematike česko-slovensko, resp. československo-nemeckých vzťahov. Jednotlivé referáty sa zaoberajú povojnovým vývojom, dejinami diplomacie, ako aj povojnovou historiografiou.
€ 7.90 € 2.28
Vypredané.
Obrázok - Krátke dejiny Slovenska - dotlač
Krátke dejiny Slovenska - dotlač
Elena Mannová
Krátke dejiny Slovenska sú určené širokému okruhu záujemcov o históriu, ktorí sa neuspokoja s obyčajným opisom udalostí, ale sú ochotní uvažovať o faktoroch minulosti, ktoré ovplyvňujú našu súčasnosť. Publikácia odráža rozširujúci sa tematicky záber modernej slovenskej historiografie. Okrem trad...
€ 15.80 € 4.49
Vypredané.

Kniha - Gustáv Husák
€ 23.01€ 28.11
Kniha - Romanovovci 1613-1918
€ 22.14€ 29.90
Kniha - Prezident Ivan Gašparovič
€ 0.54€ 0.63
Kniha - Kovy - Ovšem
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Romanovci
€ 17.84€ 23.45
Kniha - Gomora
€ 13.58€ 17.86
Kniha - Coco Chanel
€ 17.76€ 23.36
Kniha - Marilyn Manson - Dlouhá trnitá cesta z pekla - 2.vydání
€ 12.25€ 16.40
Kniha - Habsburkové I. 1526–1740
€ 59.13€ 79.85
Kniha - Čo Dante nevidel
€ 9.42€ 12.50
Kniha - Čo Dante nevidel
€ 9.42€ 12.50
Kniha - Čo Dante nevidel
€ 9.42€ 12.50
Kniha - Čo Dante nevidel
€ 9.42€ 12.50
Kniha - Čo Dante nevidel
€ 9.42€ 12.50
Kniha - Čo Dante nevidel
€ 9.42€ 12.50
Kniha - Keď život skúša
€ 9.16€ 11.90
Kniha - Prečo som prelomil mlčanie
€ 8.28€ 12.90
Kniha - Priateľky + Moje recepty - sada
€ 11.36€ 14.90
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 11.06€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 12.57€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 23.00
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Sapiens
€ 12.70€ 17.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Stranger Things - Temný experiment
€ 12.26€ 16.40
Kniha - Album nášho dieťatka
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Škola noci 11: Odhalená
€ 0.32€ 14.05
Kniha - Krásny omyl
€ 9.16€ 11.90
Kniha - 60 dní k novej postave
€ 14.87€ 19.90
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 24.53€ 30.00
Kniha - Okamžiky štěstí
€ 13.90€ 16.45
Kniha - Šlabikár šťastia
€ 6.98€ 9.99
Kniha - After - Puto
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Percy Jackson komplet
€ 24.31€ 31.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 11.06€ 13.95
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.90€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Matej Tóth: Odchýlka
€ 9.63€ 12.90
Kniha - Gogo
€ 0.77€ 1.00
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.