+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Kategórie
Autori
Najlacnejšie na internete
Novinky
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Politické udalosti

V tejto kategórii sa nachádza 520 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Soumrak sociálního státu
Soumrak sociálního státu
Jan Keller
Kniha je kritickým pojednáním o dnešní situaci sociálního státu a jeho perspektivách v prostředí globalizované ekonomiky. Autor dokumentuje, nakolik globalizace zužuje prostor pro řešení interních problémů sociálního státu, jako je stárnutí populace, změny na úrovni rodiny a změny na trhu práce. Na příkladu vývoje v jednotlivých evrops...
€ 9.87 € 8.31
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Romové: kulturologické etudy
Romové: kulturologické etudy
Marek Jakoubek; Tomáš Hirt
Publikace obsahuje vedle antropologických příspěvků i články vedené z pozic dalších společenskovědních disciplín (ekonomie, sociální práce, lingvistika, historie a etnografie); a kromě kultury romských osad na východním Slovensku je předmětem zájmu i evropské etnoemancipační hnutí, či sociálně vyloučené enklávy obývané převážně romskými populacemi v ČR.
€ 13.72 € 13.50
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Válka v srdci islámu
Válka v srdci islámu
Gilles Kepel
Kniha francouzského politologa a předního světového experta na islám Gillese Kepela, analyzuje současné napětí v muslimském světě. Zachycuje nejcitlivější ohniska krizí: palestinskou intifádu, globální motivy a cíle al-Kaidy, spory o budoucnost Saúdské Arábie a zakrvácený poinvazní Irák. Kniha obsahuje i úvahy o neokonzervativní politice Bus...
€ 12.93 € 10.88
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938
Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938
Ladislav Cabada
Komunistická ideologie a její utopický charakter se na přelomu 19. a 2. století staly pro velkou část levicové kulturní scény v českých zemích ideálem, k němuž se představitelé levicové kultury přihlásili jak v deklarativní rovině, tak umělecky. Předkládaná kniha mapuje vývoj levicové kulturní scény v českých zemích od přelomu 1í. a 2. století až ...
€ 9.78 € 8.71
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Modernizace veřejné správy
Modernizace veřejné správy
Tomáš Louda
Jedná se o sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí, který proběhl v Ústavu státu a práva AV ČR v listopadu 2005. První část publikace se pod názvem „K základním otázkám reformy a modernizace veřejné správy“ zabývá jednak otázkou vlivu rozvoje informačních technologií a moderních přístupů k řízení ve veřejné správě obecně a jednak současným stavem a...
€ 15.65 € 13.95
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Sociologie náboženství
Sociologie náboženství
Zdeněk Nešpor
Náboženství působí na život společnosti. Má vliv na politiku, kulturu i ekonomiku. Také mnohé sociální instituce vycházejí z náboženských kořenů. Sociologický přístup ponechává stranou pravost jednotlivých náboženství. Soustředí se na výzkum sociálního jednání, vztahů a skupin, které na základě náboženství vznikají. Tato publikace uvádí čtenáře do stud...
€ 15.46 € 13.01
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Koalice a koaliční vztahy
Koalice a koaliční vztahy
Ladislav Cabada
Publikace je aktuálním příspěvkem do odborné politologické diskuse o tvorbě koalic a obecněji o koaličním vládnutí v soudobých evropských demokraciích. Příspěvky renomovaných českých i zahraničních politologů jsou věnovány jak situaci v České republice, tak i srovnání se situací ve vybraných evropských zemích. V první části práce jsou na různých...
€ 11.75 € 10.47
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Etika a mezinárodní politika
Etika a mezinárodní politika
Ladislav Cabada; Šárka Waisová
Již celá desetiletí probíhá diskuse o významu etiky pro mezinárodní politiku a její relevanci pro teoretické zkoumání mezinárodních vztahů. Tato diskuse je vedena mezi těmi, kteří říkají, že mezi etikou a zahraniční politikou neexistuje naprosto žádná spojitost, a těmi, kteří se domnívají, že morální hodnoty jsou esenciálním prvkem mezinárodních vzt...
€ 13.63 € 12.47
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Marshallův plán
Marshallův plán
Karel Krátký
Publikace se zabývá problematikou prvních let po 2. světové válce (1944–1952). Zaměřuje se na poválečné uspořádání Evropy i světa, hlouběji pak analyzuje příčiny vzniku a průběh studené války jako období prudké ideologické i mocenské konfrontace. Právě politika velmocí spolu s nově vznikajícími mezinárodními organizacemi sehrála významnou roli ve vý...
€ 24.30 € 21.66
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Politologie 3.vydání
Politologie 3.vydání
Andrew Heywood
Politika je divadlo dynamické a stále se měnící, na němž se odehrávají některá z nejzávažnějších světových dramat. Věda, která ji studuje, je rozsáhlá a eklektická. Zahrnuje totiž témata tak rozmanitá, jako jsou srovnávací politologie, politická filosofie, mezinárodní vztahy a politická ekonomie. Do tohoto fascinujícího a složitého oboru nás Heywoodova ...
€ 36.38 € 32.41
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Mezinárodní organizace a režimy
Mezinárodní organizace a režimy
Šárka Waisová
Mezinárodní vztahy se ve 2. století utvářely na pozadí několika výrazných událostí a procesů, které zasáhly téměř všechny části světa a které nesmazatelně ovlivnily charakter současného mezinárodního systému. Mezi tyto klíčové události můžeme nepochybně počítat první a druhou světovou válku, studenou válku a její ukončení, dekolonizaci a proces formování bloku ...
€ 13.16 € 12.92
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Pacifická Asie
Pacifická Asie
David Šanc
Publikace si klade za cíl představit v širších politologických souvislostech oblast Asie, jež se rozprostírá na západním pobřeží Tichého oceánu (Pacifiku). První kapitola je věnována politickogeografické charakteristice oblasti Pacifické Asie a zároveň čtenáře seznamuje s geostrategickým významem oblasti Pacifické Asie a celého Pac...
€ 14.15 € 12.61
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. stol.
Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. stol.
Jan Randák; Petr Koura
Téma zbabělosti a hrdinství musí logicky pracovat s velmi jemnými a mnohdy neuchopitelnými esencemi, jako jsou psychologie osobnosti, svědomí či dokonce víra. A právě schopnost překročit hranice své existence a doslova nasadit svůj život za něco mnohdy tak abstraktního, jako je ideál demokracie či svobody, je skutečným tajems...
€ 16.45 € 13.85
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Rozdělení Československa 1989-1992
Rozdělení Československa 1989-1992
Jan Rychlík
Historik Jan Rychlík, profesor českých, slovenských a československých dějin na U niverzitě Karlově, vyučující řadu let také na U niverzite Mateja Bela v T rnavě, byl v době rozpadu Československa poradcem tehdejšího předsedy české vlády Petra Pitharta a dramatická jednání mezi slovenskými a českými politiky tedy sledoval z bezprost...
€ 18.71 € 15.74
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Současný terorismus  
Současný terorismus  
Otakar Mika
Práce vychází z dlouholetých zkušeností ve výuce na technických univerzitách a dále z poznatku, že má-li být inženýrské dílo úspěšné, musí být řešeny technické, výrobní a projektové problémy spolu s ekonomickou úvahou a nákladovým ohodnocením. Tento integrovaný přístup k inženýrskému dílu se stává stále více žádoucím ať už z lokálního, či globálního hledi...
€ 4.65 € 3.91
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Sex a represe v divošské společnosti
Sex a represe v divošské společnosti
Bronislaw Malinowski
Zakladatel sociální antropologie Bronis³
€ 13.87 € 11.67
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Zamlčovaná vina
Zamlčovaná vina
Gesine Schwanová
Co znamená nezpracovaná vina pro politickou kulturu demokratické společnosti? Tuto otázku si německá společnost dvacátého století musela položit hned dvakrát – po roce 1945 a po roce 1989. Politoložka Gesine Schwanová, která řídí Evropskou univerzitu Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou a letos kandiduje na úřad spolkového prezid...
€ 3.53 € 2.97
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Obnovení světového řádu
Obnovení světového řádu
Henry Kissinger
Ve své první práci o dějinách mezinárodní politiky z roku 1957 se Kissinger zabývá diplomatickou historií Evropy od Napoleonovy porážky v Rusku přes sérii mezinárodních kongresů v letech 1814-1822 až po protiturecké povstání v Řecku 1822, které definitivně ukončilo již několik let slábnoucí britskou participaci na evropské politice. V cent...
€ 22.56 € 18.99
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století
Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století
Jaroslav Pažout
Autor ve své knize paralelně sleduje vývoj západoevropského a československého studentského hnutí v šedesátých letech 2. století. Svůj výklad rozčlenil do čtyř částí. V první se věnuje obecným společenským příčinám poválečného levicového studentského radikalismu v západní společnosti, jeho ideovým zdrojům a předchůdným formám. Posléze mapuje reálný průb...
€ 30.55 € 25.70
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Labyrintem revoluce
Labyrintem revoluce
Jiří Suk
Kniha pojednáva o československej revolúcii v roku 1989 syntetickým spôsobom, na základe dôkladného štúdia, s kritickým nadhľadom a súčasne aj citom pre dramatickosť látky. V jej strede stojí jednak Občianské fórum ako aktér politických zmien, jednak boj o moc a podobu začínajúcej spoločenskej transformácie. V prvej časti autor sle...
€ 27.26 € 22.95
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Američtí prezidenti
Američtí prezidenti
Jürgen Heideking
Američtí prezidenti podstatným způsobem ovlivňovali a ovlivňují dějiny své země. Podle ústavy jsou hlavou státu, zastávají funkci předsedy vlády a nejvyššího velitele ozbrojených sil. Od 20. století se k jejich „zaměstnání“ přidružila ještě zásadní role v mezinárodní, respektive celosvětové politice; především v době mezinárodních krizí stojí američtí p...
€ 39.95 € 33.62
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Teorie evropské integrace
Teorie evropské integrace
Petr Kratochvíl
Kniha je základní příručkou pro každého, kdo se zajímá o hlubší analýzu evropského integračního procesu. Autor v ní přehlednou a srozumitelnou formou zpracovává problematiku teorií evropské integrace od nejstarších teorií z poloviny minulého století až po současnost. Kniha obsahuje třináct kapitol, každá z nich přináší v úvodu stručné shrn...
€ 13.58 € 11.42
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Stát a mezinárodní vztahy
Stát a mezinárodní vztahy
Georg Sörensen
Učebnice oboru státověda je zpracována na základě nejnovějších proměn mezinárodní politiky. Obsahuje nezbytné definice, grafy, politologické teorie, citace hlavních teoretiků oboru. Zabývá se hlavními rozdíly mezi domácími a zahraničními politikou, globalizací a heterogenními tendencemi v politice, různými typy států v mezinárodním kontextu, m...
€ 16.87 € 14.20
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Moderní sociální teorie
Moderní sociální teorie
Austin Harrington
Kniha uvádí do problematiky studia společnosti a přehledně zpracovává základní témata, významné myšlenkové proudy a aktuální otázky, které se týkají teoretického chápání společnosti, z něhož vychází především sociologie, jež však do značné míry ovlivňuje všechny sociální vědy. V první části probírají autoři klasické myslitele: Marxe, Durkheima, Webera, Simmel...
€ 37.84 € 31.84
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Metafory studené války
Metafory studené války
Petr Drulák
Na historickém příkladu studené války představuje autor jednotlivé interpretace jejího vzniku. Jeho přístup ke studené válce je interdisciplinární, zasahuje do dějin a teorie mezinárodních vztahů, sociologie vědy a literární vědy a snaží se propojit do jednoho celku některé přístupy těchto oborů. Kniha tak poskytuje nový pohled na studenou v...
€ 18.66 € 15.70
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Encyklopedie mezinárodních vztahů
Encyklopedie mezinárodních vztahů
Petr Kratochvíl
Zhruba dvě stovky detailně a spolehlivě zpracovaných hesel pokrývají základní problematiku mezinárodních vztahů a vysvětlují klíčové termíny používané v teorii i praxi mezinárodní politiky. Hesla na sebe vzájemně odkazují a vytvářejí tak ucelený obraz o současném stavu mezinárodních vztahů i o jejich akademickém výzkumu. Kniha je základní příručkou pro stud...
€ 24.21 € 20.37
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Pojistná matematika 2.vydání
Pojistná matematika 2.vydání
Oskar Krejčí
Původní monografie známého politologa otvírá pohled na neznámou oblast politické vědy. Je první prací, která umožní českému čtenáři seznámit se s oborem, jenž má dnes již stoletou historii a přednáší se na řadě vysokých škol na západ i na východ od naší země. Těžiště knihy je ve vysvětlení základních pojmů a obeznámení čtenářů s dosaženými výsledky v ob...
€ 19.74 € 16.61
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Orientálcova vzpoura
Orientálcova vzpoura
Pavel Barša
Nejobecnějším tématem knihy je vztah většin k menšinám - hegemonních identit a životních způsobů k těm, které se od nich liší a jsou jimi stigmatizovány jako nižší, neplnohodnotné či přímo zlé a ohrožující. Její ústřední otázka zní, zda je možné narovnat postavení příslušníků takových menšin, aniž by se tím musela popřít jejich odlišnost: lze nast...
€ 18.75 € 14.22
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Člověk je (ne)tvor společenský
Člověk je (ne)tvor společenský
Jan Kosek
Tento významný projekt přináší v 25 původních esejích pohled na příštích padesát let pokroku lidského vědění a dopadů tohoto pokroku na osud lidstva. Nejde o módní prognostické fantazírování, které by jen prodloužilo křivku současných trendů, ani o hádání z křišťálové koule: přední vědci a myslitelé z těch nejexponovanějších oborů zde podávají kvalif...
€ 13.11 € 11.03
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Cesta do otroctví
Cesta do otroctví
Hayek F.A.
Cesta do otroctví je nejznámější a dnes již klasickou knihou Friedricha Augusta Hayeka, nositele Nobelovy ceny za ekonomii, který je právem považován za jednoho z největších myslitelů našeho století. Vznikla během druhé světové války v Anglii pro široké publikum a autor ji věnoval „socialistům všech stran“. Snažil se v ní svobo...
€ 11.52 € 9.69
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Pozvanie do znalostnej spoločnosti
Pozvanie do znalostnej spoločnosti
Jozef Kelemen a kolektív
Publikácia stručne načrtáva cestu, ktorou prešli určité oblasti vedy, techniky a kultúry, kým sa ľudstvo dopracovalo k informačným technológiám významne určujúcim charakter spoločnosti. V jednotlivých kapitolách sa zameriava na tzv. dolovanie poznatkov z dát, t. j. načrtnutiu postupov, ktoré umožňujú z rozsiahlych báz dát uchovávaný...
€ 16.43 € 15.25
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Súboj s komunizmom
Súboj s komunizmom
Čarnogurský Pavol
Čarnogurského "Súboj s komunizmom" predstavuje pútavý, memoárovo beletristicky spracovaný príbeh s nesmiernou historickou hodnotou pre budúce generácie. Celá atmosféra deja a udalostí bola vlastná obdobiu a represiám, ktoré Komunistická strana nastolila ako svoj systém vlády nad spoločnosťou. Autor tejto knihy zažil politic...
€ 13.00 € 10.94
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Kdo vládne světu
Kdo vládne světu
František Dvořák
Nejenže je lidsto přemnoženo a stále dorůstá. Naše planeta je ekologicky devastována, hrozí ozonová díra, skleníkový efekt, zavalení odpadem, znečištění ovzduší a vod. Zásadní a to velmi kritické hodnocení velice nespravedlivého a rizikového kapitalizmu je dnes tabuizováno, není vůbec přípustné...
€ 6.61 € 5.55
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Hore hlavu Slováci!
Hore hlavu Slováci!
Blažena Krivošíková
„Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš, Tatransko vzbudzuješ, život mu dáš... „ Kto si dnes zaspieva túto pieseň? Okrem regionálnych spevokolov - nikto, pretože jej slová si pamätajú iba starí "nevzdelaní" ľudia, mládež sa ju v škole neučí a nepozná texty ani iných slovenských piesní."
€ 6.00 € 5.05
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - TAJNOSTI A LŽI. Dějiny manipulace a chemicko-biologických válek CIA
TAJNOSTI A LŽI. Dějiny manipulace a chemicko-biologických válek CIA
Gordon Thomas
Pokusy na nic netušících pacientech psychiatrických klinik, mučení válečných zajatců s lékařskou asistencí, vývoj bakteriologických zbraní a jejich zkoušky na civilním obyvatelstvu – to všechno mohl Gordon Thomas americké tajné službě dokázat, když v roce 2001 získal kopie zhruba 22 000 dokumentů o jejích tajných programech. ...
€ 16.40 € 13.80
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Vzestup a pád národů
Vzestup a pád národů
Mancur Olson
Olson před čtenáře postavil základní dilema politiky - jaké politické instituce máme zvolit, chceme-li, aby vládnoucí elita prosazovala široké zájmy namísto úzkých? Prvním cílem bude co nejvíce zabránit "kořistnickým" motivům, aby se vůbec mohly vyskytnout. Dále bude nesmírně důležité politiku omezit pomocí pravidel, bránících politikům v k...
€ 14.05 € 12.18
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Jak dělat liberální politiku?
Jak dělat liberální politiku?
Antonio Martino
Všichni jsme si již zvykli na to, že se většina ekonomů staví kriticky nebo alespoň velmi rezervovaně k aktivitám našich volených zástupců – politiků – a jimi jmenovaných úředníků. Není však příliš obvyklé, aby do vlastních řad stříleli i samotní politici, zejména ti výše postavení. V tomto směru je Antonio Martino výjimkou. Ani...
€ 4.55 € 3.95
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 - 1938)
Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 - 1938)
Martin Vašš
Doteraz nejestvovalo komplexné spracovanie slovenskej otázky v medzivojnovom období. Monografia mladého historika ponúka najprv syntetický pohľad na národný, štátoprávny, hospodársky, sociálny, kultúrny a geopolitický segment slovenskej otázky a následne analyzuje názory reprezentatívneho výberu osobností slovenskej politic...
€ 12.90 € 10.85
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Sociálna politika
Sociálna politika
Vojtech Stanek
Táto publikácia je určená ako monografia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, pracovníkom výskumných ústavov a inštitúcií, ktorí majú záujem zvyšovať si svoju kvalifikáciu.
€ 18.92 € 1.31
Vypredané.
Obrázok - Európska únia pre každého
Európska únia pre každého
Ondrej Reichbauer
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 5.28 € 0.50
Vypredané.
1 ...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Zobrazujem produkty 321 - 360. Celkovo 520 produktov na 13 stranách.

Kniha - Brány Meonu
€ 12.66€ 15.04
Kniha - Brány Meonu
€ 12.66€ 15.04
Kniha - Oheň a síra
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Zamatovo nežná tyrania
€ 7.56€ 8.99
Kniha - Mýtus racionálního voliče
€ 14.59€ 17.34
Kniha - Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur
€ 28.67€ 34.08
Kniha - V mene republiky
€ 5.18€ 6.99
Kniha - Jezdit na tygru
€ 15.74€ 18.71
Kniha - Jezdit na tygru
€ 15.74€ 18.71
Kniha - Nejen indigové děti
€ 7.04€ 7.90
Kniha - Nejen indigové děti
€ 7.04€ 7.90
Kniha - Jan Palach 69
€ 27.28€ 32.43
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Strom života našej rodiny
€ 22.90€ 24.90
Kniha - Nevieš dňa, nevieš hodiny
€ 10.72€ 13.95
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Zrkadlo
€ 9.07€ 11.90
Kniha - Gizka radí: varte doma
€ 13.49€ 17.90
Kniha - Dedko, rozprávaj
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Tinkine rodinné recepty
€ 26.34€ 33.00
Kniha - Zaklínač - BOX
€ 73.10€ 95.90
Kniha - Okolo sveta 1
€ 13.68€ 17.99
Kniha - Panie z Ivy Cottage
€ 10.57€ 13.90
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.39€ 8.50
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Rodinné klbko
€ 9.92€ 12.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Amnestie
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Smrtiaca biela
€ 15.24€ 19.99
Kniha - Domácnosť bez odpadu
€ 12.74€ 16.90
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 11.95€ 13.95
Kniha - Čierny kruh - Koniec mafie
€ 12.49€ 15.90
Kniha - Sklenená izba
€ 11.39€ 14.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.95€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.49€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 9.95€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.47€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.86€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.77€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.60€ 13.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!