Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Učebnice a slovníky

V tejto kategórii sa nachádza 167 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
€ 6.06
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obchodní korporace - Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným. Základy soukromého práva VII
Obchodní korporace - Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným. Základy soukromého práva VII
Ondřej Neff / Chalupa; Reiterman; Grinc
Publikace představuje učebnici práva osobních obchodních společností a společnosti s ručením omezeným a navazuje na čtvrtou, pátou a šestou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V) a na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík (VI)....
€ 18.33 € 14.63
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Pomocník zo slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ - Pracovný zošit
Pomocník zo slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ - Pracovný zošit
Zdeněk Jirotka / Jarmila Krajčovičová
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu). Poskytuje dost...
€ 5.46 € 4.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Příručka k morfologii češtiny
Příručka k morfologii češtiny
Robert Adam
Tato vysokoškolská příručka je určena posluchačům bakalářského stupně studia bohemistiky; navazuje na souběžně vydávané Gramatické rozbory češtiny. Jejím obsahem je víceméně ucelený popis funkčního tvarosloví současné (zejména spisovné) češtiny. Zvlášť pojednává o morfologických kategoriích (nejp...
€ 7.05 € 5.32
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Hravá biológia 7
Kolektív
Pracovný zošit napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a ...
€ 6.00 € 4.53
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nemocný a chronické onemocnění
Nemocný a chronické onemocnění
Adam Hradílek / Gurková Elena
Nedostatečná spolupráce pacientů v léčbě chronických onemocnění je v odborných diskusích dlouhodobě diskutovaným problémem s negativními klinickými a ekonomickými důsledky. Laické představy, přesvědčení pacientů o onemocnění jsou významným faktorem ovlivňujícím jejich proces vyrovnávání se s one...
€ 14.05 € 10.92
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Testovanie 5 do vrecka
Testovanie 5 do vrecka
autor neuvedený
Publikácia je určená na prípravu na Testovanie 5. Praktická brožúrka formátu A6 ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí zo slovenského jazyka aj z matematiky prostredníctvom 10 testov. Prínos publikácie podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh, ktoré vychádzajú z požiadaviek kladených na ži...
€ 2.50 € 1.96
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Angličtina v ošetřovatelství kazuistiky
Angličtina v ošetřovatelství kazuistiky
Maggie Hydeová / Irena Baumruková
Předkládaná příručka odborné angličtiny v ošetřovatelství je určena studentům středních a vyšších zdravotnických škol a lékařských fakult, účastníkům speciálních kurzů jazykových škol a těm, kteří se připravují na mezinárodní profesionální zkoušky pro zdravotní sestry. Kniha může sloužit dlouhod...
€ 31.02 € 23.20
Skladom - zvyčajne odosielame do 2-4 pracovných dní.
Počítačová algebra
David Stanovský
Skripta v první části obsahují seznámení s datovou reprezentací a rychlými algoritmy pro základní operace (sčítání, násobení, dělení) s čísly a polynomy. V dalších kapitolách pak poskytují nástin práce se složitějšími úlohami, jako je největší společný dělitel a rozklad na ireducibilní činitele....
€ 13.16 € 10.52
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl
Terry Goodkind / Eva Dienerová
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník ZŠ sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie a precvičovanie hlások, slabík, dvojhlások, slov, slo...
€ 2.10 € 1.54
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Eliška Knižka
Iveta Bujdošová
Pracovný zošit pre druhákov nadväzuje na Čítanku a Pracovný zošit k Čítanke pre 2. ročník ZŠ a ako doplnkový titul je najmä podporou pre prácu s mimočítankovou literatúrou a čítanie s porozumením. Úlohy svojím charakterom prebúdzajú zvedavosť žiakov a povzbudzujú ich pri riešení a práci s texto...
€ 1.60 € 1.24
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prvouka pre 2. ročník základnej školy, 2. vydanie
Prvouka pre 2. ročník základnej školy, 2. vydanie
Adriana Wiegerová, Gabriela Česlová, Jana Majerčíková
Pracovná učebnica prešla schvaľovacím konaním a má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR. Pracovná učebnica prvouky pre druhý ročník základnej školy je spracovaná podľa inovovaného ŠVP. Učivo je zaradené do dvoch hlavných vzdelávacích oblastí: Človek a príroda a Človek a spoločnosť. Je to...
€ 4.75 € 4.22
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prvouka pre 1. ročník základnej školy
Prvouka pre 1. ročník základnej školy
Adriana Wiegerová, Gabriela Česlová, Jana Majerčíková
Pracovná učebnica prešla schvaľovacím konaním a má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR. Je spracovaná podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň ZŠ. Učivo je zaradené do dvoch hlavných vzdelávacích oblastí: Človek a príroda, Človek a spoločnosť. Učebnica má prehľadnú štruktúru....
€ 4.75 € 4.22
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Zošit P
Zošit na nácvik prvkov a tvarov písmen v prípravnom období. *Pracovný zošit patrí do série doplnkových zošitov, ktoré pomáhajú pedagógom lepšie a efektívnejšie precvičovať učivo. *Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek elementárneho písania v prípravnom období a je vhodný pre všetkých ...
€ 2.00 € 1.60
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Vlastiveda 3 pre 3. ročník základnej školy
Vlastiveda 3 pre 3. ročník základnej školy
Mária Kožuchová / Kožuchová Mária
Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších súvislostiach. Učebnicu tvoria štyri celky – prvý z nich sa venuje vzniku a významu plánov, rôznym druhom máp a orientácii podľa svetových strán. Tieto zručnosti žiak využije v dru...
€ 16.00 € 12.32
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Krajina Hudba a jej obyvatelia II.
Krajina Hudba a jej obyvatelia II.
Gabriela Badinová
Tvorivá kniha hudobnej náuky Krajina Hudba a jej obyvatelia II. je určená pre 6 až 8-ročné deti, navštevujúce 2. ročník prípravného štúdia na ZUŠ, alebo aj 1. ročník 1B časti. Kniha nadväzuje na prvý diel Krajina Hudba a jej obyvatelia a tvorí ju 33 ucelených lekcií – hodín hudobnej náuky. Lekc...
€ 14.50 € 10.94
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Typicky po nemecky- Pons- reálie nemecky hovoriacich krajín
Typicky po nemecky- Pons- reálie nemecky hovoriacich krajín
Wolk Ulrike
Otestujte si svoje vedomosti z reálií nemecky hovoriacich krajín a získajte veľa nových informácií nielen o ich jazyku, ale aj kultúre, geografii, dejinách, kuchyni, cestovaní, športe, nakupovaní... Rozšírte svoje znalosti nemčiny pomocou množstva poučných cvičení.
€ 10.99 € 8.37
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Moje prvé anglické slová - Farma
Moje prvé anglické slová - Farma
Ezra Pound
Séria interaktívnych kníh pre deti pomáha zábavnou formou pri učení angličtiny. Najprv prečítajte slová na strane v slovenčine, potom potiahnite šípky a slová sa premenia na anglické. Tiež si môžete spolu zahrať hádanku, aké slovo sa ukáže po potiahnutí šípky.
€ 4.99 € 3.65
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prírodné vedy
Prírodné vedy
Regina O’Melvenyová / class="row row-no-vertical-margin"> Autor Carol Vonder
Trápia sa vaše deti s domácimi úlohami z prírodných vied? Je pre vás zložité pochopiť, čo sa snažia naučiť? Kniha Prírodné vedy. Unikátny obrazový sprievodca základmi biológie, chémie a fyziky z edície Spolu to zvládneme – je presne to, čo frustrovaní rodičia hľadajú a potrebujú. Vďaka inovatívn...
€ 14.95 € 10.86
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Matematika v malíčku pre 5. triedu
Matematika v malíčku pre 5. triedu
Wilfried Nelles / Simona Špačková
Potrebujú si vaše deti precvičiť učivo z matematiky? Chcete, aby učenie vnímali ako zábavu a nenudilo ich? Ponúknite im cvičenia a aktivity, ktoré ich budú baviť! Látka 5. triedy je spracovaná do tvorivých a hravých úloh, nechýbajú príklady na počítanie či doplňovačky. Cvičebnica je spracovaný ta...
€ 4.99 € 3.87
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Matematika v malíčku pre 4. triedu
Matematika v malíčku pre 4. triedu
Alena Kotzmannová / Simona Špačková
Potrebujú si vaše deti precvičiť učivo z matematiky? Chcete, aby učenie vnímali ako zábavu a nenudilo ich? Ponúknite im cvičenia a aktivity, ktoré ich budú baviť! Látka 4. triedy je spracovaná do tvorivých a hravých úloh, nechýbajú príklady na počítanie či doplňovačky. Cvičebnica je spracovaný ta...
€ 4.99 € 3.87
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok -  Kamarátka násobilka
Kamarátka násobilka
Zuzana Bero
Násobenie a delenie v obore do 100 sa môže naučiť každý žiak základnej školy. Predpokladom jeho úspešného zvládnutia je dostatočne bohatá osobná skúsenosť s každým spojom. Potrebuje ich zautomatizovať. Jednoducho povedané – čím viackrát žiak použije niektorý spoj, tým viac rastie pravdepodobnosť...
€ 4.55 € 3.74
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok -  Literatúra I. pre stredné školy
Literatúra I. pre stredné školy
Kolektív
Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A. Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe praxe aj overenú. V nej sa prelína žánrový a literárnoteoretický princíp s l...
€ 13.28 € 10.32
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Moje prvé anglické slová - Môj dom
Moje prvé anglické slová - Môj dom
autor neuvedený
Séria interaktívnych kníh pre deti pomáha zábavnou formou pri učení angličtiny. Najprv prečítajte slová na strane v slovenčine, potom potiahnite šípky a slová sa premenia na anglické. Tiež si môžete spolu zahrať hádanku, aké slovo sa ukáže po potiahnutí šípky.
€ 4.99 € 3.65
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví
Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví
Ivar Ekeland / Lenka Slezáková
Učebnice ošetřovatelství zaměřená na problematiku gynekologie a porodnictví doplňuje řadu publikací pro ošetřovatelství v klinických oborech. Po prostudování budou studenti připraveni na splnění studijních požadavků v tomto předmětu. Zaměřuje se na ošetřování nemocných a rodiček z pohledu sestry...
€ 14.05 € 10.92
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Šlabikár pre prvý ročník základných škôl (2. časť)
Kamila Štefeková
Šlabikár a čítanka sú víťazom konkurzu Ministerstva školstva SR v roku 2006. Druhá časť pokrýva prácu v šlabikárovom období. Okolo každej dvojstrany sa nachádza súbor nápovedných obrázkov, ktorý umožňuje žiakom jednoduchšie osvojovanie si písmen a ich priebežné opakovanie. Je dôležitou pomôcko...
€ 6.90 € 5.36
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Nový pomocník z matematiky 7 (2. časť pracovná učebnica)
Iveta Kohanová
Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015. Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a G...
€ 5.10 € 3.96
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Pomocník z literatúry 5 pre 5. ročník základných škôl
Jarmila Krajčovičová
Autorka platnej učebnice Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana Pomocník z literatúry pre 5. ročník ZŠ. Pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice. Ponúka množstvo rôznorodých úloh a pomáha žiakovi upevňovať a ...
€ 5.82 € 4.64
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Rozšírená príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ
Dana Kovárová
*Na 40 stranách sa žiaci stretnú s gramatickými a pravopisnými cvičeniami, ale aj rôznymi úlohami zameranými na prácu s textom. Každá dvojstrana sa začína východiskovým textom, z ktorého vyplývajú všetky úlohy. Texty zahrnujú široký záber: beletriu, odborný text, krátke útvary či nesúvislé texty...
€ 5.82 € 4.52
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Nový pomocník z matematiky 6 (2. časť pracovná učebnica)
Iveta Kohanová
Nový pomocník z matematiky 6 - 2. časť pracovná učebnica Nový a vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice - Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015. Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedení...
€ 5.10 € 3.96
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Šlabikár pre prvý ročník základných škôl (1. časť)
Kamila Štefeková
Šlabikár a čítankasú víťazom konkurzu Ministerstva školstva SR v roku 2006. Šlabikár, ktorý pozostáva z dvoch častí, pokrýva prácu v prípravnom a šlabikárovom období. Jeho úlohou je naučiť dieťa rozlišovať písmená a sprostredkovať základy gramotnosti. Okolo každej dvojstrany sa nachádza súbor ...
€ 6.90 € 5.36
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Angličtina (nejen) pro samouky (2xaudio na cd, 1xaudio na cd - mp3)
Angličtina (nejen) pro samouky (2xaudio na cd, 1xaudio na cd - mp3)
John Morressy / Ludmila Kollmannová
Samostatný doplněk učebnice Angličtina (nejen) pro samouky, dvě CD se zvukovými nahrávkami úvodních textů všech lekcí, výslovnostních a poslechových cvičení, cvičení na doplňování slov z poslechu a cvičení na poslech s porozuměním.
€ 13.86 € 10.47
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Moderná učebnica angličtiny pre všetkých (ne)náročných
Moderná učebnica angličtiny pre všetkých (ne)náročných
Šipošová, Edina Borovská Martina
Nový moderný typ učebnice angličtiny, ktorá je určená všetkým, ktorí už došli do kontaktu s angličtinou v školách, na kurzoch či formou samoštúdia. Štruktúra učebnice je úplne odlišná od bežných učebníc pre samoukov v tom, že dejová línia je postavená na životných príbehoch jednotlivých postáv, ...
€ 19.90 € 15.15
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Moje prvé čiary
Lýdia Virgovičová
Moje prvé čiary prichádzajú s inovovaným vydaním. Prvou zásadnou úpravou bola filozofia práce s pracovným zošitom. Jeho orientácia ostáva vodorovne, no listovanie a otváranie je dohora. Vydavateľstvo tak chcelo predísť problémom, ktoré vznikajú v prváckych laviciach, keď si žiaci navzájom prekrý...
€ 2.36 € 1.88
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Matematika pre 5. ročník ZŠ. 2. časť
Ján Žabka
Nová učebnica spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu (Príloha ISCED 2 – 2. upravená verzia pre 5. až 8. ročník ZŠ) z hľadiska charakteristiky a cieľov predmetu. Obsah učiva zodpovedá obsahu predpísanému učebnými osnovami a vytvára predpoklady na splnenie výstupných požiadaviek sformulo...
€ 3.64 € 2.91
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry
Pavol Černek
Aktualizované vydanie titulu Čísla a hry - súboru vystrihovacích kartónov, ktorý môžu učitelia využívať ako pomôcku na hodinách matematiky. Vystrihnuté kartičky sú nápomocné najmä pri počítaní v obore do 20. Kartičky s číslicami 0 – 9 (na rube s bodkami) možno použiť na nácvik rozpoznávania čís...
€ 2.18 € 1.74
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin
Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin
Jindřich Špička
Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ekonomické situaci...
€ 18.33 € 14.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Čínština (nejen) pro samouky + CDmp3 - 2.vydání
Čínština (nejen) pro samouky + CDmp3 - 2.vydání
Mey Monika
Nová učebnice čínštiny vás rychle a s jistotou seznámí s moderní hovorovou čínštinou, oficiálním jazykem Čínské lidové republiky. Snazší proniknutí do standardní čínštiny vám umožní mezinárodně platná fonetická transkripce pinyin. Díky didaktickému zpracování a postupně se zvyšující obtížnosti j...
€ 23.45 € 17.70
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Typicky po anglicky
Typicky po anglicky
Jazykový kurz je určený pre jazykovú obťažnosť (A2 – B2). Prehĺbte si svoje vedomosti o Veľkej Británii a Írsku a rozšírte si svoje znalosti angličtiny pomocou tejto knihy cvičení, ktorá obsahuje 20 vedomostných tém. Zároveň sa o britských ostrovoch dozviete mnoho ďalších zaujímavých, nevšedných ...
€ 10.99 € 8.37
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Anglická gramatika
Anglická gramatika
H. Hnük von Wicher
Anglická gramatika je první část souboru praktického vyučování a učení anglického jazyka. Učebnice je určena studentům, kteří mají zájem naučit se správně anglicky mluvit a psát. Kniha obsahuje ucelenou gramatiku v moderním anglickém jazyce. Problémovým oblastem je v ní věnováno podrobné vysvětl...
€ 19.65 € 14.96
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 167 produktov na 5 stranách.

Kniha - Biológia - Organizmy a ekosystémy
€ 13.57€ 17.63
€ 24.05€ 32.15
€ 87.47€ 107.00
€ 8.80€ 11.66
Kniha - Česko-německý mluvník
€ 9.19€ 12.17
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.78€ 17.90
Kniha - Čierny rok - Vojna mafie
€ 13.34€ 18.90
Kniha - Priateľky
€ 8.64€ 11.90
Kniha - Mäso - Vtedy na východe
€ 10.02€ 12.90
Kniha - Tí, ktorí zlyhali
€ 10.81€ 14.90
Kniha - Kumánska princezná
€ 7.91€ 10.90
Kniha - Korene zla
€ 9.41€ 12.95
Kniha - Anjeli na dosah
€ 9.36€ 12.90
Kniha - Zápal, skrytý zabijak
€ 10.02€ 12.90
Kniha - Trhlina
€ 9.36€ 12.90
Kniha - Millennium 5
€ 10.81€ 14.90
Kniha - Smäd
€ 12.72€ 15.90
Kniha - Farár Marián Kuffa
€ 10.26€ 12.50
Kniha - Sprievodca detskými chorobami
€ 12.64€ 17.90
Kniha - Tigrom sa nesníva
€ 7.25€ 9.90
Kniha - Handrová bábika
€ 10.09€ 13.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Malá kniha hygge
€ 10.56€ 13.99
Kniha - Dievča z kalendára 4
€ 8.64€ 11.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 9.55€ 12.64
Kniha - Včely
€ 11.97€ 16.95
Kniha - Kváskovanie. Recepty z kvásku
€ 22.36€ 29.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588
(10:00 - 14:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.