Knihy | Strojárstvo | Moja-Kniha.sk
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Strojárstvo

V tejto kategórii sa nachádza 89 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Technológia I. Zváranie
Technológia I. Zváranie
Bernard Benko
Táto časť učebného textu sa zaoberá najmä zváraním, spájkovaním a tepelným delením. Je určená študentom 2. ročníka SjF pre predmet Technológia, v rozsahu 2 až 3 hodín prednášok a cvičení týždenne. Tomuto sa musel podriadiť aj rozsah učebného textu.
€ 2.59 € 1.93
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kurz zvárania v inertných plynoch netaviacou sa elektródou (TIG)
Kurz zvárania v inertných plynoch netaviacou sa elektródou (TIG)
Ivan Vitáloš
Obsah:1. Základné pojmy2. Základy elektrotechniky3. Elektrický oblúk4. Princíp zvárania metódou TIG5. Ochranné plyny 6. Zariadenia na zváranie TIG7. Zváracie materiály na zváranie TIG8. Náuka o materiáloch9. Technológia a technika zvárania metódou TIG10. Príprava zvarových plôch11. Polohy zváran...
€ 14.00 € 11.54
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kurz zvárania ručne elektrickým oblúkom obalenou elektródou
Kurz zvárania ručne elektrickým oblúkom obalenou elektródou
Ján Bezák
Obsah:1. Základné pojmy2. Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou3. Základy elektrotechniky4. Zváracie nástroje5. Náuka o materiáloch6. Zváracie (prídavné) materiály7. Voľba priemeru elektródy a parametrov zvárania8. Technika zvárania9. Príprava zvarových plôch 10. Polohy zvárania11. Označov...
€ 14.00 € 11.54
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Materiály v strojárskej výrobe a technológie ich finalizácie
Materiály v strojárskej výrobe a technológie ich finalizácie
Daniel Jankura a kol.
€ 17.49 € 14.03
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kurz zvárania v ochrannej atmosfére CO2 taviacou sa elektródou
Kurz zvárania v ochrannej atmosfére CO2 taviacou sa elektródou
Ivan Vitáloš
Obsah:1. Základné pojmy oblúkového zvárania v ochrannom plyne2. Princíp zvárania taviacou sa elektródou v ochrannom plyne3. Základy elektrotechniky4. Elektrický oblúk5. Prenos kovu v elektrickom oblúku do zvaru6. Zariadenie na zváranie MIG/MAG7. Náuka o materiáloch8. Zváracie (prídavné) materiál...
€ 14.00 € 11.54
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strojárske technológie
Strojárske technológie
Emil Spišák a kol.
€ 26.19 € 21.38
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Technológia tvárnenia
Technológia tvárnenia
Jozef Bača
€ 11.11 € 8.79
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dřevěné terasy
Dřevěné terasy
Himmelhuber Peter
Terasy z dřevěných materiálů vynikají mnoha přednostmi. Poskytují nám teplo a pohodlí a zároveň jsou atraktivním prvkem zahradní architektury. Venkovní dřevěné terasy, ale i můstky a ochozy jsou navíc cenově výhodnější a méně pracné než povrchy dlážděné či kamenné. Kniha se věnuje především samot...
€ 10.31 € 8.49
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Progresívne technológie obrábania
Progresívne technológie obrábania
Vojtech Geleta
€ 8.13 € 6.43
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strojárske tabuľky
Strojárske tabuľky
Jozef Bajla
Strojárske tabuľky - výber noriem poskytujú základné technické údaje pre navrhovanie a výrobu konštrukčných prvkov strojov, základné informácie o mierových jednotkách, normalizovaných rozmeroch, označovaní stavu povrchu, tolerovania rozmerov a geometrie, závitoch a iných tvarových a rozmerových...
€ 32.49 € 28.30
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konštrukcia kolesových a pásových vozidiel
Konštrukcia kolesových a pásových vozidiel
Aurel Sloboda
Predkladaná vysokoškolská učebnica svojim obsahom poskytuje znalosti z konštrukčného riešenia kolesových a pásových vozidiel. Súčasne umožní zvládnutie ďalších odborných predmetov, resp. vytvorí možnosti aplikovať už získané teoretické vedomosti v danom odbore. Aurel Sloboda
€ 18.55 € 16.31
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Technológia I. Zlievanie
Technológia I. Zlievanie
Stanček
€ 4.61 € 3.44
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konštruovanie II
Konštruovanie II
Ladislav Málik a kolektív
Vysokoškolská učebnica Konštruovanie II je určená študentom strojníckych fakúlt v základnom a doktorandskom štúdiu, študentom príbuzných fakúlt a pre odborných pracovníkov v technickej praxi, ktorí sa zaoberajú praktickým navrhovaním strojov, strojných zariadení a súčiastok. Umožňuje rozšírenie ...
€ 28.95 € 23.64
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Perspektívy výrobného inžinierstva
Perspektívy výrobného inžinierstva
Karol Vasilko
€ 6.79 € 5.22
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zváracie procesy a zariadenia
Zváracie procesy a zariadenia
Roman Koleňák a kol.
Učebnica stručne charakterizuje bežné aj špeciálne technológie zvárania, princíp jednotlivých technológií, postup pri zváraní a parametre zvárania. Hlavný dôraz sa kladie na charakteristiku a popis zváracích zariadení. Zaoberá sa tiež problematikou spájovania a delenia materiálov. Učebnica je ur...
€ 12.51 € 9.81
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Hydrostatické mechanizmy
Hydrostatické mechanizmy
Ján Baroška
Podnet na napísanie tejto knihy mi dal riaditeľ firmy HYDAC - Slowakei s.r.o. pán Ing. Jozef Líška, ktorý ma požiadal, aby som napísal "čitateľnú učebnicu hydrauliky" pre čo najväčší okruh pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s hydrostatickými mechanizmami. Podkladom boli materiály, ktoré som...
€ 14.00 € 10.46
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Slovník tvárnenia
Slovník tvárnenia
Miroslav Plančák a kol.
Cieľom slovníka je prispieť k používaniu správnej slovenskej terminológie tvárnenia a jej porovnanie s anglickými a nemeckými ekvivalentmi.
€ 11.82 € 9.36
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konštruovanie II
Konštruovanie II
Miroslav Bošanský a kol.
Vysokoškolská učebnica spracúva poznatky z oblasti dimenzovania, navrhovania a konštruovania strojových súčiastok a konštrukčných uzlov ako sú hriadeľové spojky, ozubené prevody, remeňové, reťazové a trecie prevody, variátory, potrubia a armatúry. Publikácia je určená študentom strojníckych fak...
€ 14.17 € 11.21
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Top trendy v obrábaní VI. časť - procesné mediá
Top trendy v obrábaní VI. časť - procesné mediá
V súčasnosti vystupujú do popredia nové požiadavky v oblasti trieskového obrábania kovov. Pozornosť je zameraná najmä na zlepšenie pracovných podmienok, zníženie zdravotného nebezpečenstva pre obsluhu strojov a uplatnenie nových výrobných postupov, materiálov a technológií. To znamená, že je pot...
€ 12.95 € 9.68
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Top trendy v obrábaní V. časť - fyzikálne technológie obrábania
Top trendy v obrábaní V. časť - fyzikálne technológie obrábania
Z obsahu: * Fyzikálne technológie obrábania * Ultrazvukové obrábanie * Obrábanie vysokoenergetickým vodným lúčom * Elektrochemické obrábanie * Chemické obrábanie ...
€ 12.95 € 9.68
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konštruovanie III.
Konštruovanie III.
Ladislav Málik; Štefan Medvecký; Jana Chrzová; Slavomír Hrček
Publikácia obsahuje základné teoretické a praktické poznatky pre efektívne navrhovanie a konštruovanie prevodových mechanizmov a optimálne využitie súčasného stavu poznania v tejto oblasti. Jej koncepcia je založená na využití fyzikálno-matematického modelovania prechodových procesov, v ktorých ...
€ 32.10 € 24.09
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy programovania NC strojov pre automobilovú výrobu
Základy programovania NC strojov pre automobilovú výrobu
Ján Kráľ
€ 12.49 € 10.02
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Přehled metod svařování
Přehled metod svařování
Václav Minařík
€ 4.95 € 3.91
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Návody na cvičenia - Pružnosť a plasticita
Návody na cvičenia - Pružnosť a plasticita
Daniel Papán; Zuzana Papánová; Lucia Figuli
Pri dimenzovaní a posudzovaní nosných prvkov sa v minulosti vychádzalo z výpočtového modelu založeného na dovolených namáhaniach. Podľa tejto metody, únosnosť konštrukcie je prekročená vtedy, ak je dosiahnutá medzná hodnota napätia v niektorom jej bode alebo inak povedané rozmery konštrukcie prvk...
€ 12.70 € 10.56
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Provoz, revize a údržba technických zařízení - Elektrická, plynová, tlaková, zdvihací
Provoz, revize a údržba technických zařízení - Elektrická, plynová, tlaková, zdvihací
Šturma Martin
Publikace si klade za cíl poskytnout srozumitelné a co nejobsáhlejší informace především vlastníkům a provozovatelům vyhrazených technických zařízení, kteří je používají pro své podnikání. Zároveň by měla sloužit odborníkům - revizním technikům, vedoucím technických oddělení, osobám zodpovědným, ...
€ 9.62 € 7.68
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie obalenou elektródou
Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie obalenou elektródou
Martin Karas
Obsah: 1. Legislatíva v oblasti BOZP pri zváraní 2. Definície a pojmy 3. Oprávnenia zvárača 4. Rizikové faktory 5. Práce so zvyšeným nebezpečenstvom 6. Písomné povolenie na vykonanie zváračskej práce so zvýšeným nebezpečenstvom 7. Zásady bezpečnosti práce 8. Zváračské pracovisko
€ 12.00 € 9.89
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kovové konstrukce
Kovové konstrukce
Milan Pilgr
Publikace podává stručný výklad principů statického a konstrukčního řešení ocelových jeřábových drah uvnitř halových objektů a zejména jejich uplatnění při návrhu konkrétní jeřábové dráhy realizované v jednopodlažní průmyslové budově definovaných parametrů. Poměrně značný rozsah práce je věnován...
€ 8.93 € 7.37
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strojárske technológie s  CAx podporou
Strojárske technológie s CAx podporou
Emil Spišák
€ 17.00 € 13.45
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Structural mechanics
Structural mechanics
Ján Ravinger
Presented lecture notes are offered to students of the Civil Engineering course of study in English language at the Faculty of Civil Engineering of the Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia. The study of the theory of structures starts with the subject Statics, followed by the ...
€ 5.33 € 4.22
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Top trendy v obrábaní IV. časť - upínanie, prípravky a meradlá
Top trendy v obrábaní IV. časť - upínanie, prípravky a meradlá
€ 12.95 € 9.68
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Top trendy v obrábaní III. cast -  Technológia obrábania
Top trendy v obrábaní III. cast - Technológia obrábania
Karol Vasilko a kolektív
1. Teória rezného procesu 2. Sústruženie 3. Frézovanie 4. Technológie obrábania dier, hobľovanie, obrážanie a preťahovanie 5. Technológie brúsenia 6. Technologické metódy dokončovania povrchov po obrábaní 7. Číslicové riadenie NC strojov 8. Adaptívne riadenie a monitorovanie obrábania 9....
€ 12.95 € 9.68
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zváracie procesy a zariadenia
Zváracie procesy a zariadenia
kolektív autorov
Obsah: 1. Úvod do technológie zvárania 2. Základy elektrotechniky 3. Zváranie plameňom 4. Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou 5. Princíp zvárania taviacou sa elektródou v ochrannom plyne 6. Zváranie pod tavivom 7. Zváranie TIG 8. Zváranie elektrickým odporom 9. Špeciálne metódy zvárania ...
€ 24.00 € 19.60
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Bezpečnostné ustanovenia pri zváraní
Bezpečnostné ustanovenia pri zváraní
Ivan Vitáloš
Obsah: 1. Legislatíva v oblasti BOZP pri zváraní 2. Definície a pojmy 3. Oprávnenia zvárača 4. Rizikové faktory 5. Práce so zvýšeným nebezpečenstvo 6. Písomné povolenie na vykonávanie zváračskej práce so zvýšeným nebezpečenstvom 7. Zásady bezpečnosti práce 8. Zváračské pracovisko 9. Ochranné ply...
€ 12.00 € 9.89
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Výrobná technika - stroje
Výrobná technika - stroje
Peter Demeč
Vysokoškolská učebnica systematicky vysvetľuje kľúčové otázky stavby a využitia základných druhov a typov výrobných strojov pre strojársku výrobu. Jej cieľom je poskytnúť študentom strojníckych fakúlt v súhrnnej forme nevyhnutné minimum znalostnej bázy potrebnej pre správne pochopenie úlohy a fu...
€ 41.14 € 33.61
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konstrukce CNC obráběcích strojů
Konstrukce CNC obráběcích strojů
Jiří Marek a kolektiv
Celkem 9 kapitol pohlíží na obráběcí stroj v jeho celém životním cyklu od objednávky po expedici k zákazníkovi. Mapuje kompletní konstrukční proces a popisuje jednotlivé typy CNC obráběcích strojů světových výrobců po konstrukční stránce. V porovnání s předchozím dílem je přepracováno 85% textu ...
€ 28.49 € 22.33
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nástrojové oceli ledeburitického typu
Nástrojové oceli ledeburitického typu
Peter Jurči
Publikace je zaměřena na skupinu vysokolegovaných nástrojových ocelí ledeburitického typu, používaných v nejnáročnějších podmínkách výroby a zpracování plechů v automobilovém průmyslu a pro aplikace třískového opracování kovů.
€ 14.00 € 11.08
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Virtuálne prototypovanie obrábacích strojov z hľadiska dynamiky procesov obrábania
Virtuálne prototypovanie obrábacích strojov z hľadiska dynamiky procesov obrábania
Peter Demeč a kol.
€ 18.80 € 15.49
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Teória a prax bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Teória a prax bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Juraj Sinay
€ 14.49 € 11.95
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Inovatívne výstupy z transformovaného experimentálneho pracoviska s malým prúdovým motorom
Inovatívne výstupy z transformovaného experimentálneho pracoviska s malým prúdovým motorom
Tobiáš Lazar a kol.
€ 20.89 € 16.76
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Řezání kyslíkem
Řezání kyslíkem
Pavel Škrabálek
Tato učebnice je určena k odborné přípravě svářečského personálu, v tomto případě, pro zaškolení pracovníků na ruční a storjní řezání kovů kyslíkem dle ČSN 05 075
€ 4.39 € 3.47
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 89 produktov na 3 stranách.

Kniha - Technológia I. Zváranie
€ 1.93€ 2.59
Kniha - Kurz zvárania v ochrannej atmosfére CO2 taviacou sa elektródou
€ 11.54€ 14.00
Kniha - Strojárske technológie
€ 21.38€ 26.19
Kniha - Technológia tvárnenia
€ 8.79€ 11.11
Kniha - Dřevěné terasy
€ 8.49€ 10.31
Kniha - Strojárske tabuľky
€ 28.30€ 32.49
Kniha - Chladiaca Technika
€ 4.11€ 5.05
Kniha - Technológia I. Zlievanie
€ 3.44€ 4.61
Kniha - Konštruovanie II
€ 23.64€ 28.95
Kniha - Konštruovanie III.
€ 24.09€ 32.10
Kniha - Tepelné pochody
€ 4.36€ 5.68
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Z ničeho nic
€ 6.78€ 9.40
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 23.00
Kniha - Mágia splnu 1. časť
€ 9.97€ 12.95
Kniha - Gerda
€ 7.68€ 9.99
Kniha - Gogo
€ 9.42€ 12.90
Kniha - Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Kniha - Tréning väzňa
€ 13.35€ 17.50
Kniha - Láska a iné závislosti
€ 7.40€ 9.90
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 22.87€ 30.00
Kniha - Anatomie 1 - 3. vydání
€ 60.89€ 80.34
Kniha - Pôvod
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.22€ 8.50
Kniha - List zo záhrobia
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Najedzte sa do štíhlosti 1
€ 9.80€ 13.00
Kniha - Študijná Biblia
€ 37.09€ 45.00
Kniha - World of Warcraft: Kronika (Svazek 2)
€ 19.80€ 26.74
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Príbeh včiel
€ 10.98€ 14.95
Kniha - Matej Tóth: Odchýlka
€ 9.63€ 12.90
Kniha - Gogo
€ 9.42€ 12.90
Kniha - Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Halloweensky večierok
€ 8.39€ 10.90
Kniha - List zo záhrobia
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
€ 9.07€ 11.90
Kniha - The Little Book of Lykke
€ 9.53€ 12.50
Kniha - Včely
€ 12.57€ 16.95
Kniha - Kváskovanie. Recepty z kvásku
€ 22.14€ 29.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.87€ 12.64
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588
(11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.