+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Predškolská a elementárna pedagogika

V tejto kategórii sa nachádza 159 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku
Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku
Daniela Ondrejová
Publikácia je členená do 6 častí plynulo na seba nadväzujúcich. Prvé tri časti sú teoretickým a metodickým východiskom danej problematiky. Ďalšie tri časti sú už konkrétne rozpracované zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórií. Jednotlivé zdravotné cvičenia sú spracované do zostáv ...
€ 8.50 € 7.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hudobná výchova + CD
Hudobná výchova + CD
Anna Derevjaníková
Ponúka teoretické poznatky a praktické námety pri realizácii rytmických, vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobno-pohybových a hudobno-dramatických činností v materskej škole. Publikácia ponúka množstvo netradičných hudobných činností. Ide o syntézu odborných poznatkov a pedagogických sk...
€ 13.50 € 9.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prosociálna výchova v materskej škole
Prosociálna výchova v materskej škole
Monika Miňová
Publikácia poskytuje konkrétne prosociálne aktivity, ktoré učiteľky využíjú vo výchovnovzdelávacom procese
€ 3.62 € 3.39
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pedagogická diagnostika v MŠ
Pedagogická diagnostika v MŠ
Zora; Kratochvílová Jana; Fikarová Táňa Syslová
Kniha se zaměřuje na problematiku pedagogické diagnostiky jako východiska individualizovaného předškolního vzdělávání. Teorie je doplněna praktickými příklady z praxe v mateřské škole. Cenná je kapitola věnovaná přechodu dítěte z mateřské do základní školy, respektive školní zralosti. Přínosem je...
€ 10.58 € 7.87
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Môj album Montessori – Príroda
Môj album Montessori – Príroda
Charneau, Roberta Rocchi Adeline
Pomôcka na zoznámenie sa prírodou – výnimočný album s množstvom kartičiek o životných cykloch zvierat i rastlín, vypracovaný podľa zásad pedagogiky Montessori. Malé dieťa prirodzene láka živý svet. Táto pomôcka slúži ako doplnok k pozorovaniu skutočnej prírody, ktoré nemožno ničím nahradiť. Rodič...
€ 14.90 € 11.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole
Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole
Monika Miňová
Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, metódy a zásady diagnostikovania. Každá kapitola v závere má zhrnutie, o...
€ 8.90 € 8.32
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Moja prvá angličtina s Montessori
Moja prvá angličtina s Montessori
Raymond Murphy / Barusseauová Lydie
Vitajte v našom programe Montessori, ktorý ponúka viac ako 60 rôznych cvičení so zvyšujúcou sa náročnosťou. Vďaka nim objavia deti od 3 do 6 rokov základnú slovnú zásobu anglického jazyka. Na uľahčenie prvých dotykov s angličtinou náš program využíva karty so slovíčkami •Na konci zošita nájdete...
€ 12.90 € 9.92
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kuliferdo - Školská zrelosť (overovanie)-motorika a myslenie 1
Kuliferdo - Školská zrelosť (overovanie)-motorika a myslenie 1
Helena Vlčková
Pracovný zošit obsahuje jednoduché aktivity vhodné pre pedagógov, ale i rodičov. Pomáha zmapovať a overiť rozsah vedomostí, zručností a schopností detí pred plnením povinnej školskej dochádzky v oblasti motoriky a myslenia. Súčasťou je aj hodnotiaca tabuľka na jednoduché zdiagnostikovanie dosiahn...
€ 2.60 € 1.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.
€ 7.00 € 5.44
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kooperácia materskej školy
Kooperácia materskej školy
Monika Miňová
Cieľom učebného textu je poukázať na potrebu a význam kooperácie materskej školy s rodinou, materskej školy so základnou školou a kooperáciu materskej školy s ďalšími inštitúciami zúčastňujúcimi sa na výchovno-vzdelávacom procese dieťaťa predškolského veku. Materská škola patrí medzi výchovno-vzd...
€ 6.90 € 6.45
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Předškolní pedagogika - dotisk
Předškolní pedagogika - dotisk
Jan Průcha; Soňa Koťátková
Kniha poskytuje základní úvod do studia předškolní pedagogiky jako hlavního studijního oboru na středních a vyšších odborných školách pedagogického směru. Přináší nejen teoretické poučení, ale i ukázky z praxe v mateřských školách. V kapitolách jsou připravena shrnutí a otázky z jednotlivých tema...
€ 13.87 € 10.01
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pověz mi...
Pověz mi...
Martine F. Delfos
Zkušená dětská psycholožka popisuje možnosti, jak zjistit, co si děti opravdu myslí a co prožívají, aniž bychom jimi manipulovali. Jak se máme dětí ptát? Jak s nimi hovořit o jejich smutku, úzkostech, fantaziích či sexualitě? Techniky a postupy, které můžeme využít, se liší podle věku, a autorka ...
€ 17.81 € 13.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rozvoj grafomotoriky v projektech
Rozvoj grafomotoriky v projektech
Jana Doležalová
Kniha se zaměřuje na specifické rysy grafomotoriky u dětí předškolního věku a na začátku školní docházky a charakterizuje vhodné podmínky a prostředky k jejímu úspěšnému utváření. Nabízí metodické postupy k rozvíjení grafomotorických dovedností. Předkládané náměty činností jsou pro děti motivační...
€ 11.23 € 8.11
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kuliferdo - Školská zrelosť (overovanie)-emócie a znalosti  3
Kuliferdo - Školská zrelosť (overovanie)-emócie a znalosti 3
Helena Vlčková
Pracovný zošit obsahuje jednoduché aktivity vhodné pre pedagógov, ale i rodičov. Pomáha zmapovať a overiť rozsah vedomostí, zručností a schopností detí pred plnením povinnej školskej dochádzky v oblasti emócií a znalostí. Súčasťou je aj hodnotiaca tabuľka na jednoduché zdiagnostikovanie dosiahnut...
€ 2.60 € 1.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zdravotné cvičenia s riekankou v materskej škole, 2. vydanie
Zdravotné cvičenia s riekankou v materskej škole, 2. vydanie
Ružena Franková
Publikácia Zdravotné cvičenia s riekankou je doplneným a rozšíreným vydaním publikácie, ktorá vyšla v roku 2001 od autorky Ruženy Frankovej. Táto publikácia obsahuje všetky zdravotné cvičenia podľa jednotlivých vekových kategórii, ktoré sú doplnené nákresom a vhodnou riekankou. Publikácia je akt...
€ 4.95 € 4.46
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Pozornosť detí v materskej škole - Námety a aktivity
Pozornosť detí v materskej škole - Námety a aktivity
Barbora Vodičková
Brožúra sa venuje pozornosti a schopnosti sústredenia u detí v predškolskom veku a ponúka námety, ako vhodným prístupom môžeme rozvoju pozornosti správnym smerom pomôcť. Okrem teoretickej časti ponúka praktické rady pre pedagogickú prácu s deťmi predškolského veku. Prináša rôzne výtvarné, psychom...
€ 20.00 € 15.25
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Predškolská pedagogika
Predškolská pedagogika
Milena Lipnická
Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po vstup do základnej školy. Pedagógom môže poskytnúť oporu na teoretické vysvetľovanie a zdôvodňovanie vlastnej koncepcie vyučovania, ktorú slobodne a zodpovedne zlaďujú s vývinom dieťaťa s rozmanitým...
€ 7.90 € 7.39
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Grafomotorika s krtkom Vrtkom
Grafomotorika s krtkom Vrtkom
Lenka Tilešová
Odborno-metodická publikácia pre učiteľky materských škôl a rodičov prináša súbor netradičných aktivít na rozvíjanie grafomotorických zručností 5- až 6-ročných detí rozdelených podľa ročných období, ktoré sú motivované postavičkou krtka Vrtka. Ponúka aj informácie o vývine detskej kresby, o prí...
€ 11.40 € 10.02
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Aktivity v materskej škole - Exkurzie, výlety, vychádzky...
Aktivity v materskej škole - Exkurzie, výlety, vychádzky...
Iveta Feketeová
Brožúra má za cieľ zorientovať riaditeľov materských škôl v problematike organizovania výletov, exkurzií a ďalších školských, tzv. doplnkových aktivít, poskytnúť im informácie, ako postupovať pri ich príprave, organizovaní a spracovávaní s tým súvisiacej dokumentácie. Sú to totiž často práve výl...
€ 17.00 € 12.96
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kuliferdo - Školská zrelosť (overovanie)-vnímanie a reč 2
Kuliferdo - Školská zrelosť (overovanie)-vnímanie a reč 2
Helena Vlčková
Pracovný zošit obsahuje jednoduché aktivity vhodné pre pedagógov, ale i rodičov. Pomáha zmapovať a overiť rozsah vedomostí, zručností a schopností detí pred plnením povinnej školskej dochádzky v oblasti vnímania a reči. Súčasťou je aj hodnotiaca tabuľka na jednoduché zdiagnostikovanie dosiahnutej...
€ 2.60 € 1.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prvopočáteční čtení a psaní
Prvopočáteční čtení a psaní
Martina Fasnerová
Učitelé v praxi i studenti pedagogických oborů prohloubí své znalosti na poli práce se živou abecedou a se slabikářem, jaký typ slabikáře si vybrat, které pomůcky je možné využívat a jak celkově přistupovat k výuce čtení a psaní. Pozornost je věnována také specifickým poruchám u dětí, jejich příč...
€ 15.66 € 12.15
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Metoda Montessori a jak ji učit doma - předškolní léta, 2.vydání
Metoda Montessori a jak ji učit doma - předškolní léta, 2.vydání
Elizabeth G. Hainstock
Světově uznávaná metoda vzdělávání založená na porozumění dítěti je nyní dostupná také všem rodičům. Autorka se věnuje jejímu uplatnění v předškolním věku a nabízí praktická cvičení v oblastech běžného života, senzoriky, čtení, psaní a aritmetiky včetně návodu na výrobu pomůcek. Kniha je pro čten...
€ 6.06 € 4.44
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ruka v ruke
Ruka v ruke
Monika Miňová
Odborná publikácia má ambíciu prakticky ukázať všetkým zainteresovaným vo výchove a vzdelávaní dieťaťa predškolského veku možnosti a cesty vzájomnej spolupráce, ktoré by viedli k vytvoreniu kvalitného partnerstva materskej školy s rodinou. Kniha zachytáva široké možnosti a perspektívy vzájomnej s...
€ 11.99 € 11.20
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobnost předškolního pedagoga
Osobnost předškolního pedagoga
Eva; Vítečková Miluše Svobodová
Kniha se zaměřuje na nejdůležitější pracovní nástroj pedagogů, kteří pracují v mateřské škole, na jejich osobnost. Otevírá řadu důležitých a aktuálních témat, jako jsou například inkluze, komunikace s rodiči, pedagogická diagnostika nebo týmová spolupráce, a prostřednictvím příkladů z praxe, výst...
€ 15.93 € 11.84
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku
Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku
Eva Šmelová; kolektiv autorů
Předkládaná monografie vznikla jako výstup z projektu s názvem: Proces individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku, č. IGA_PdF_2016_004, jehož hlavní řešitelkou je Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Tento projekt byl schválen v rámci Studentské grantové soutěže Pedagogické fakulty U...
€ 8.50 € 6.72
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - ŠPL 25 - Hravá grafomotorika
ŠPL 25 - Hravá grafomotorika
Marie Těthalová
Pracovní sešit se zaměřuje na rozvoj grafomotorických dovedností. Předškolní děti, jimž jsou pracovní listy určeny, se stávají spoluautory hravých a veselých obrázků. Smyslem není napodobení přesných tvarů, ale uvolnění ruky a fixování správného držení tužky a také správného sezení, a dále vedení...
€ 7.47 € 5.58
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Environmentální výchova v mateřské škole
Environmentální výchova v mateřské škole
Eliška Leblová
V přírodě děti mohou zakusit spoustu smyslových vjemů - vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Uvědomí si, že když je zima, musí se zahřát pohybem, zjistí, že pod stromy je stín, který ochrání před slunečním úpalem, voda chladí, rosa je mokrá a na slunci se třp...
€ 11.70 € 8.45
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Abeceda pro učitelky mateřských škol
Abeceda pro učitelky mateřských škol
Václav Mertin
Existuje množství psychologických i pedagogických otázek, na které učitelka mateřské školy musí každý den nacházet praktické odpovědi. Reaguje na ně tak, jak jí je život přináší, s některými se vypořádává neustále, jiné nepřijdou na pořad dne za celý život. Dobré je někdy odstoupit a vyslechnout...
€ 11.25 € 9.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kuliferdo - Školská zrelosť 3 (rozvoj)-grafomototika
Kuliferdo - Školská zrelosť 3 (rozvoj)-grafomototika
Věra Gošová
Pracovný zošit zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblasti grafomotoriky. Jednoduché aktivity pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.
€ 2.60 € 1.73
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Môj album Montessori – Cas
Môj album Montessori – Cas
Charneau, Roberta Rocchi Adeline
Pomôcka pre prvú orientáciu v čase – výnimočné album s kalendárom a kruhovými schémami, vypracované podľa princípov pedagogiky Montessori. Porozumenie cyklu ročných období a členeniu času (na dni, mesiace, roky) je dôležité na to, aby dieťa dokázalo štruktúrovať svoje myslenie. Tento album je je...
€ 14.90 € 11.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Grafomotorika s krtkem Vítkem
Kolektív
Rozvoj grafomotoriky předškoláků pomocí výtvarných aktivit V publikaci najdete netradiční výtvarné vzdělávací aktivity zaměřené na rozvíjení grafomotorických dovedností dítěte v mateřské škole ve věku 5 6 let. Všechny jsou motivované postavičkou krtka Vítka a jsou rozdělené podle ročních období....
€ 8.46 € 6.32
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Album předškoláčka
Album předškoláčka
Helena Zmatlíková
Uchovejte si vzpomínky a sledujte krok za krokem vývoj, důležité momenty i úspěchy vašeho předškoláčka. Vlepujte fotografie a zapisujte do alba zajímavé postřehy nebo zážitky. Zaznamenáte tak všechny důležité momenty i pokroky, které s vaším předškoláčkem společně prožijete.
€ 9.19 € 7.27
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Máme doma leváka? - Pracovní sešit 1
Máme doma leváka? - Pracovní sešit 1
Vodička Ivo
Pracovní sešit Máme doma leváka? obsahuje praktický postup, jakým si u dítěte ověříme jeho leváctví nebo praváctví prostřednictvím pracovních úkolů pro děti pod vedením rodičů nebo učitelů. Zároveň obsahuje i řadu úkolů, jak procvičovat obratnost párových končetin, koordinaci celkových pohybů i c...
€ 3.06 € 2.31
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kuliferdo - Školská zrelosť (overovanie) - Súbor 3 pracovných zošitov
Kuliferdo - Školská zrelosť (overovanie) - Súbor 3 pracovných zošitov
Helena Vlčková
Modrý súbor pracovných zošitov KuliFerdo je výnimočnou pomôckou pri mapovaní rozsahu vedomostí, zručností a schopností detí pred plnením povinnej školskej dochádzky. Na preverenie stavu úrovne dieťaťa je pre každú oblasť pripravených šesť úloh, ktoré by dieťa malo splniť. Budete sa mať možnosť ve...
€ 7.80 € 5.19
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Grafomotorika a jemná motorika - pracovní sešit
Grafomotorika a jemná motorika - pracovní sešit
Krejčová Kristýna, Pechancová Jana
Pracovní sešit zaměřený na rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky dítěte v předškolním věku. Grafomotorika je soubor činností, který je důležitý nejen při psaní a kreslení, ale i při veškerých manipulačních činnostech. Celá sada 7 pracovních sešitů je určena předškolákům již od 4 let a jejich rodi...
€ 2.77 € 2.15
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Obrázkovník pro nácvik správného chování
Obrázkovník pro nácvik správného chování
Hana Zobačová
Kdo si hraje, nezlobí. Jsou ale děti, které si hrát neumějí, neví, jak si říct o hračku, jak hračku s druhým vyměnit, jak se chovat na písku, kdy při hře počkat a kdy a jak se naopak připojit k ostatním dětem hned. Cestou za kamarádem nebo na hřiště také často musíme použít nějaký dopravní prost...
€ 15.04 € 11.25
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi
Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi
Zora Syslová
Jádrem monografie se stává téma kvality práce učitele mateřské školy především v souvislosti s kvalifikačními požadavky na tuto profesi. Hledá odpovědi na otázky: Co charakterizuje profesi učitele MŠ v současnosti a jaká je její perspektiva? Jak koncipovat přípravné vzdělávání, aby byli učitelé ...
€ 22.75 € 17.16
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Psychický vývoj dítěte a výchova
Psychický vývoj dítěte a výchova
Fiona Hill / Richard Jedlička
Dětství a mládí jsou klíčová období, která v mnohém zásadně určují následný lidský život. Publikace se zabývá psychickým vývojem dětí už od doby před narozením až do období dospívání. Poukazuje na to, jaké možnosti a limity má výchova v rámci rodiny i školy vzhledem k individuálním zvláštnostem d...
€ 18.75 € 13.38
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Poznáváme, hýbeme se a tvoříme
Poznáváme, hýbeme se a tvoříme
Pavla Petrů-Kicková
Kniha je výstupem pedagogické praxe autorky a vychází z požadavku doby na začlenění věkového období dítěte od 2 do 3 let do výchovné a vzdělávací práce mateřské školy. Po krátkém teoretickém úvodu věnovaném potřebám malých dětí a praxi mateřských škol následují praktické kapitoly, které nabízejí ...
€ 8.88 € 6.41
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Předškolní dítě a jeho svět
Předškolní dítě a jeho svět
Lenka Šulová; Chantal Zaouche-Gaudron
Monografie o vývojové psychologii dítěte v předškolním věku završuje desetiletou spolupráci katedry psychologie FF UK a skupiny dětských psychologů z Univerzity Le Mirail v Toulouse. Význam personálních vztahů pro dítě je popsán ve dvou odlišných věkových etapách 0-3 a 3-6 let. Autoři mapují vliv...
€ 13.87 € 10.31
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 159 produktov na 4 stranách.

Kniha - Hudobná výchova + CD
€ 9.29€ 13.50
Kniha - Pedagogická diagnostika v MŠ
€ 7.87€ 10.58
Kniha - Montessori pedagogika pre každého
€ 11.66€ 11.95
Kniha - Kooperácia materskej školy
€ 6.45€ 6.90
Kniha - Rozvoj grafomotoriky v projektech
€ 8.11€ 11.23
Kniha - Pověz mi...
€ 13.24€ 17.81
Kniha - Predškolská pedagogika
€ 7.39€ 7.90
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Buď, kde jsi
€ 7.27€ 9.35
Kniha - Naj... dopravné prostriedky v pohybe
€ 17.27€ 22.90
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 26.09
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Biela veža
€ 10.69€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.42€ 23.41
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.68€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Matej Tóth: Odchýlka
€ 11.78€ 12.90
Kniha - Gogo
€ 4.53€ 5.90
Kniha - Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Halloweensky večierok
€ 8.39€ 10.90
Kniha - List zo záhrobia
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.