Matej Tóth: Odchýlka
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Ostatné

V tejto kategórii sa nachádza 652 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Zdravie a klinika chorôb 5.vydanie
Zdravie a klinika chorôb 5.vydanie
Katarína Kopecká; Petr Kopecký
Už piate vydanie učebnice, ktorej cieľom je zoznámiť so súčasnou koncepciou zdravia pre jedinca, rodinu, štát a celú ľudskú spoločnosť. Študenti získajú poznatky o zdraví a jeho rizikách v jednotlivých vývinových obdobiach človeka; pochopia význam rodiny pre zachovanie zdravia jej členov; zoznámi...
€ 15.00 € 11.14
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Patologická anatómia a patologická fyziológia
Patologická anatómia a patologická fyziológia
Lukáš Plank; Ján Hanáček
Učebnica je určená pre študentov ošetrovateľstva. Integruje poznatky z patologickej anatómie a z patologickej fyziológie, a tým podáva komplexný pohľad na vznik a vývoj choroby, na jej prejavy a následky, čo je predpokladom úspešnej realizácie ošetrovateľského procesu.
€ 10.95 € 8.44
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo
Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo
František Németh; kolektív autorov
Publikácia Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo pre bakalárske a magisterské štúdium autorov F. Németha, M. Babčáka, A. Eliášovej a kol. je prínosom pre pedagogickú verejnosť zaoberajúcu sa výchovou sestier v podmienkach vysokej školy a dobrým študijným materiálom pre poslucháčov ošetrovateľst...
€ 5.50 € 4.08
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Fytoterapia z pera lekára 3.rozšírené vydanie
Fytoterapia z pera lekára 3.rozšírené vydanie
Karol Mika
Praktická postgraduálna príručka s najdôležitejšími poznatkami o aplikácii liečivých rastlín v terapeutickej praxi. Rozoberá farmakodynamiku účinných rastlinných látok pri metabolických poruchách, chorobách tráviacej rúry, pečene, žlčových ciest, obličiek a močových vývodov, ako aj pri srdcovocie...
€ 35.00 € 25.76
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Klinická neurologie - speciální část 1+2
Klinická neurologie - speciální část 1+2
Josef Ambler; Zdeněk Bednařík
Speciální část navazuje na úspěšnou část obecnou a přináší systematický a detailní přehled etiopatogeneze, klinického obrazu, diagnostiky, diferenciální diagnostiky, léčby a prognózy tradičních nejvýznamnějších typů postižení nervové soustavy: cévních onemocnění, nádorů, úrazů, infekcí, degenerac...
€ 117.41 € 92.22
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii
Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii
Richard Chaloupka a kolektiv autorů
S rozvojem techniky přibývají i nové operační postupy. Na významu nabývají minimálně invazivní techniky. Zásadní pro výsledek léčení je úspěšná rehabilitace po těchto zákrocích. Cílem publikace je poskytnout přehled nejčastějších nosologických jednotek a LTV.
€ 14.92 € 12.84
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Onkológia
Onkológia
Juraj Kaušitz
Publikácia určená tak lekárom a vedeckým pracovníkom v odbore, ako aj študentom medicíny prináša komplexný pohľad na problematiku onkologických ochorení.
€ 24.90 € 20.96
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Lekárska parazitológia dotlač
Lekárska parazitológia dotlač
Anna Totková; Milan Klobušický; Michal Valent
Učebnica pre lekárske a nelekárske študijné programy. Lekárska parazitológia - Črevné protozoárne infekcie u človeka - Extraintestinálne protozoárne nákazy tkanív a vnútorných orgánov človek - Protozoárne nákazy krvného a lymfatického systému človeka Lekárska helmintológia - Črevné ná...
€ 31.53 € 23.21
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Výchova k zdraviu a podpora zdravia
Výchova k zdraviu a podpora zdravia
Ladislav Hegyi; Róbert Ochaba
Komplexný pohľad na výchovu k zdraviu umožňuje širšie pochopenie problematiky a zvýrazňuje skutočnosť, že ide o multidisciplinárny odbor, ktorý ku svojej realizácii potrebuje lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ale aj pracovníkov iných, nemedicínskych profesií, a samozrejme podporu spoločnosti.
€ 11.54 € 5.74
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Vademecum medici
Vademecum medici
Miroslav Šašinka; kolektív autorov
Od základu prepracované vydanie nenahraditeľnej komplexnej príručky určenej pre všetkých lekárov, zdravotníckych pracovníkov i študentov lekárskych fakúlt.Dôsledne a dôkladne aktualizované dielo rozšírené o nové, aktuálne kapitoly a heslá, zahrnujúce najnovšie výsledky pokroku v klinike, diagnost...
€ 25.00 € 18.56
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
85
Obrázok - Spalte tuky správným jídlem - recepty
Spalte tuky správným jídlem - recepty
Ulrich Strunz
Kniha plná receptů, navazující na stejnojmenný bestseller. Štíhlá nebo štíhlý napořád - tento efekt přináší nová dieta, kterou vypracoval známý německý lékař, a která je založena na vlastnostech metabolismu, rychlosti a účinnosti spalování energie, a na vhodné kombinaci potravin. Příjmem potravin...
€ 10.33 € 7.89
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi
Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi
Aleš Bartoš
Praktická příručka poskytuje návod, jak poznat, proč má pacient poruchu vědomí. Důraz je kladen na klinické vyšetření, analýzu poruch vědomí a postup obvyklý v každodenní praxi, od symptomu k diagnóze. Text je doplněn přehlednými tabulkami, schématy, obrázky a názornými kazuistikami. Publikace j...
€ 11.75 € 9.05
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dekubity prevencia a liečba v praxi
Dekubity prevencia a liečba v praxi
Eva Bajanová
Dekubity predstavujú závažný medicínsky, sociálny a ekonomický problém. Riziko ich vzniku je najväčšie na začiatku a konci ľudského života. Rast počtu starých ľudí vedie ku geriatrizácií medicíny a starí ľudia tvoria značnú časť pacientov väčšiny klinických odborov.
€ 9.00 € 8.56
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku
História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku
Kolektív
Publikáciu je možno chápať ako prejav vyspelosti a zrelosti slovenskej anestéziológie a intenzívnej medicíny. Kniha je výsledkom práce nielen štvorčlenného autorského kolektívu, ale aj niekoľkých desiatok tých anestéziológov (aj bývalých), ktorí pochopili význam tejto práce a svojimi poznatkam...
€ 20.00 € 15.40
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy anatomie 3 Anatomie krajin těla
Základy anatomie 3 Anatomie krajin těla
Miloš Grim; Rastislav Druga
Třetí díl Základů anatomie je věnován splanchnologii a předkládá systematickou anatomii trávicího, dýchacího a močopohlavního systému a žláz s vnitřní sekrecí. Nedílnou součástí textu je bohatá obrazová dokumentace, doplněná snímky rtg, CT a MR. Stručný text vybaví posluchače dostatkem údajů, kte...
€ 23.03 € 17.99
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Atopický ekzém
Atopický ekzém
Ivan Chromej
Kniha je plnofarebná, ilustrovaná prácami autora. Táto kniha obsahuje informácie získané z pôvodných a renomovyných zdrojov, ktoré sú citované. Autor vynaložil primerané úsielie, aby sa publikovali spoľahlivé údaje a informácie. Kniha je farebná, ilustrovaná obrázkami, schémami.
€ 23.24 € 17.89
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dětská neurologie - 2 svazky
Dětská neurologie - 2 svazky
John H. Menkes
Českým čtenářům se dostává do rukou překlad 7. vydání známé Menkesovy knihy Child Neurology. Ačkoliv u nás v minulosti vyšlo několik monografií věnovaných dětské neurologii, tento text je z nich nepochybně nejobsáhlejší a nejucelenější. A navíc přináší poměrně aktuální informace. Autoři sedmé ree...
€ 211.50 € 169.31
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - ORL
ORL
Peter Herle
Aktuálne informácie o ochoreniach ústnej dutiny, hltana, ucha, slinných žliaz a ďalších chorobných stavoch, ktoré zahŕňa otorinolaryngológia. Ochorenia orgánov krčnej oblasti sú pomerné v praxi všeobecných lekárov časté. V pojme ORL sú zahrnuté ochorenia uší, krku a hrdla. Ide o rozsiahlu skupin...
€ 28.00 € 20.43
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Lekárska fyziológia 4. vydanie
Lekárska fyziológia 4. vydanie
Kamil Javorka a kolektív autorov
Vysokoškolská učebnica z pera popredných fyziológov prináša komplexný pohľad na funkcie ľudského tela, na ich mechanizmy, regulácie a možnosti ich vyšetrovania. Predkladané poznatky sú základom patologickej fyziológie a klinických disciplín. Učebnica je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, ale...
€ 48.00 € 35.32
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve
Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve
Gabriela Vörösová; kolektív autorov
Monografia je rčená pre profesionálov vošetrovateľstve, najmä vysokoškolským pedagógom, študentom a sestrám. Klasifikácia, spôsob usporiadania fenoménov ošetrovareľstva na základe ich pomenovania, označenia, definovania a zoskupenia, slúži ako spoločný jazyk povolania a spoločnosti. Takýto postup...
€ 4.98 € 3.69
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy klinické rehabilitace
Základy klinické rehabilitace
Pavel Kolář; Miloš Máček
Moderní učebnice Základy klinické rehabilitace přináší studentům lékařských fakult soubor základních poznatků z oboru rehabilitace, které jsou nezbytné pro základní seznámení se s tímto oborem. Text mohou také využívat studenti fyzioterapie bakalářského studia, z tohoto důvodu přesahují některé k...
€ 18.33 € 13.23
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kompletní historie medicíny
Kompletní historie medicíny
Gill Davies
Kniha Dějiny lékařství předkládá nekonečně složitou skládačku historie lékařství zahrnující časovou posloupnost, biologickou evoluci, smrtelné pandemie, společenské změny velkého dosahu a také role, které sehráli pionýři lékařské vědy, počínaje Hippokratem, přes Vesalia a Pasteura až po lékaře a ...
€ 24.49 € 19.23
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Potápačská medicína
Potápačská medicína
František Novomeský
Potápačská medicína je ojedinelou publikáciou popredného odborníka z oblasti súdneho lekárstva, súdneho znalca v odbore hyperbarická a potápačská medicína, aktívneho potápača s vyše 50-ročnou potápačskou praxou, zástupcu Slovenskej republiky v Lekárskej komisii Európskej rady pre potápačské tech...
€ 49.00 € 42.88
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Dermatovenerológia
Dermatovenerológia
Ivana Kuklová
Dermatovenerológia sa venuje ochoreniam postihujúcim kožu a pohlavnú sústavu. Vzhľadom na veľký rozsah sú v publikácii rozpracované len tie najdôležitejšie chorobné stavy ako sú akné, melanómy, ružienka, psoriáza, ekzémy, kožné nádory, prekancerózy, postihnutia kože ektoparazitmi (kliešte, plošti...
€ 28.00 € 20.43
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ortopedie - 2. vydání
Ortopedie - 2. vydání
Dungl a kolektiv Pavel
Základní publikace v oboru, která je určena nejen ortopédům a protetikům, ale současně také lékařům oborů tematicky souvisejících, jako je např. traumatologie, všeobecná chirurgie, revmatologie, onkologie, dětské a dorostové lékařství. Kniha je zcela nezbytná rovněž pro lékaře a pracovníky v obla...
€ 89.99 € 66.17
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie
Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie
František Véle
Předkládaná příručka pojednává o vyšetřování pohybových funkcí a terapii poruch pohybového chování. Autor vychází z vlastních praktických zkušeností získaných při klinickém vyšetřování osob postižených pohybovými poruchami i z literárních údajů osobně ověřených praxí. Publikace představuje zásad...
€ 11.70 € 8.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Spondylolistéza
Spondylolistéza
Petr Suchomel; Martin Krbec
Spondylolistéza vyvolává v kontextu ostatních onemocnění páteře pocit určité »tajemnosti«. Náhled na tuto chorobu se historicky vyvíjel a upřesňoval. Přesto v povědomí lékařské veřejnosti zůstává do jisté míry nejasná, přestože její incidence není zanedbatelná. Autorský kolektiv podává v této pub...
€ 32.43 € 24.75
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Alergie
Alergie
Henning Müller-Burzler
Autor podává v této knize ucelený pohled na nemoci, při jejichž vzniku stojí alergie – nemoci, jež jsou pro pacienta obtížné a v extrémních případech mohou ohrozit i jeho život. Ve všeobecném úvodu upozorňuje na hrozivý nárůst alergických onemocnění, čehož si lidé často nejsou vůbec vědomi – te...
€ 4.71
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - História ošetrovateľstva
História ošetrovateľstva
Dana Farkašová
Ošetrovateľstvo je láska, múdrosť a pomoc. Je dobro pre iných, ktoré má trvalú hodnotu, jeho uplatňovanie v ošetrovateľských činnostiach vytvára historickú kontinuitu. Poznanie postavenia, rolí a snažení sestier v jednotlivých historických obdobiach bolo a je výzvou pre zmeny. Ošetrovateľstvo je ...
€ 5.00 € 3.72
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Klinická obezitológia
Klinická obezitológia
kolektív autorov
Kniha Klinická obezitológia slovenských autorů pod vedením doc. B. Krahulce a dr. Ľ. Fábryové poskytuje holistický pohled na obezitu. Rozsah publikace je skutečně obdivuhodný a předčí řadu obdobných publikací v zahraničí. Většina kapitol vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a je doplněna odk...
€ 37.75 € 27.78
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nádory varlat
Nádory varlat
Abrahámová Jitka
€ 32.55 € 27.39
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sluchové postižení a sebereflexe
Sluchové postižení a sebereflexe
Miloň Potměšil
Předpoklad, že sluchové postižení ovlivňuje negativně vývoj jazyka, řeči a myšlení platí v těch případech, ve kterých vada sluchu svým počátkem spadá do prelingválního období. Pozornost speciálních pedagogů ? surdopedů je spíše upřena na proces vzdělávání, který je významnou mírou negativně ovliv...
€ 8.93 € 6.87
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Klinická neurologie - 1.díl, část obecná 2.vydání
Klinická neurologie - 1.díl, část obecná 2.vydání
Zdeněk Ambler
Obecná část popisuje symptomatiku a syndromologii hlavních struktur a systémů centrálního i periferního nervstva, klinické neurologické vyšetření i hlavní komplementární vyšetřovací metody. Obsahuje i kapitoly věnované neurogenetice, neuroimunologii, neuropsychologii, neurofarmakologii. V záv...
€ 70.45 € 56.39
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Biofyzika, biochémmia a rádiológia
Biofyzika, biochémmia a rádiológia
Vít Šajter a kolektív
Učebnica prináša základné poznatky z biofyziky, biochémie a rádiológie a je určená predovšetkým študentom fakúlt ošetrovateľstva.
€ 9.63 € 7.42
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Príručka na opatrovanie klientov v domácom prostredí
Príručka na opatrovanie klientov v domácom prostredí
Kolektív
Príručka prináša rady, ako postupovať pri starostlivosti o ľudí odkázaných na pomoc. Obsahuje dôležité informácie týkajúce sa rôznych stupňov starostlivosti a pokyny na zabezpečenie základných životných potrieb opatrovaných. Nájdete v nej nielen odporúčania, ktoré vám pomôžu zvládnuť bežné denné ...
€ 2.50 € 2.00
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Foniatrie - hlas
Foniatrie - hlas
Jakub Dršala; Radovan Havlík; kolektiv autorů
Předkládaná kniha je koncipována jako první díl trilogie Hlas – Sluch – Řeč, která si klade za cíl obsáhnout celou šíři současné koncepce oboru foniatrie. Záměrem autorského kolektivu bylo shrnout současné znalosti z oblasti poruchy komunikace, s ohledem na změny, kterými obor prošel od vydání po...
€ 28.20 € 20.49
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Diabetes mellitus a mozek
Diabetes mellitus a mozek
Jindřiška Perušičová
Kniha se komplexně zabývá významem estrogenů pro organismus ženy v průběhu celého jejího života. Podrobně probírá patologické stavy primárních i sekundárních hypoestrinismů. Na jejich zevrubný teoretický popis navazuje rozbor účinku estrogenů v dané nozologické jednotce a závěr každé kapitoly je ...
€ 9.16 € 6.22
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hydrocefalus
Hydrocefalus
Miroslav Kala
Diagnóza a zejména léčba hydrocefalu, patologicky zvýšeného množství mozkomíšního moku v CNS, staví lékaře i dnes, v době vyspělé diagnostické techniky a moderních léčebných metod, do obtížné situace. Přes obrovské klinické zkušenosti nejsou léčebné výsledky zdaleka uspokojivé. Dobrou znalostí zá...
€ 37.13 € 26.56
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Detská oftalmológia
Detská oftalmológia
Anton Gerinec
Prvá ucelená slovenská monografia komplexne spracováva problematiku detskej oftalmológie. Celofarebná asi 591 str. farebná publikácia obsahuje asi 500 farebných obrázkov a schémy doplnené prehľadnými tabuľkami. Komplexný pohľad na celú oblasť problematiky detskej oftalmológie od pedooftalmológa s...
€ 15.00 € 11.14
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Atopický ekzém - Alergie - Astma
Atopický ekzém - Alergie - Astma
Judita Hofhanzlová MUDr.
Kniha je určena pro léčbu jak dětí, tak dospělých rozbor příčin, psychosomatické souvislosti možnosti léčby zevní ošetřování podstatná část je věnována léčbě výživou s vyloučením živočišných bílkovin mnoho receptů a zásad přípravy stravy (možnosti léčby pro děti i dospělé : ošetřování, výživa, re...
€ 9.92 € 7.13
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 17
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 652 produktov na 17 stranách.

Kniha - Fyziológia človeka
€ 7.12€ 9.00
Kniha - Zdravie a klinika chorôb 5.vydanie
€ 11.14€ 15.00
Kniha - Zdravie a klinika chorôb 5.vydanie
€ 11.14€ 15.00
Kniha - Poruchy polykání
€ 14.45€ 17.75
Kniha - Fytoterapia z pera lekára 3.rozšírené vydanie
€ 25.76€ 35.00
Kniha - Klinická neurologie - speciální část 1+2
€ 92.22€ 117.41
Kniha - Onkológia
€ 20.96€ 24.90
Kniha - EEG abnormita
€ 9.11€ 11.52
Kniha - Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii
€ 12.84€ 14.92
Kniha - Kraniosakrální terapie
€ 6.29€ 7.52
Kniha - Vademecum medici
€ 18.56€ 25.00
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Z ničeho nic
€ 6.99€ 9.40
Kniha - Moje sladké radosti
€ 11.46€ 14.90
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.41€ 8.50
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 23.56€ 30.00
Kniha - Som mama
€ 11.70€ 14.90
Kniha - Anatómia ľudského tela 1
€ 63.42€ 81.50
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
€ 9.09€ 11.90
Kniha - Manažment
€ 4.21€ 8.70
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.38€ 14.90
Kniha - Najedzte sa do štíhlosti 2
€ 9.65€ 13.00
Kniha - Montessori od narodenia do 3 rokov
€ 9.63€ 12.50
Kniha - Medical english in use
€ 7.05€ 9.50
Kniha - Rok v lese
€ 8.64€ 10.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.98€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.97€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.28€ 14.95
Kniha - Matej Tóth: Odchýlka
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Gogo
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Keby zavolal
€ 10.22€ 12.90
Kniha - Halloweensky večierok
€ 8.64€ 10.90
Kniha - List zo záhrobia
€ 10.66€ 13.95
Kniha - Mama a syn
€ 6.43€ 7.90
Kniha - Odetí do krásy
€ 33.25€ 39.90
Kniha - Terapia
€ 10.70€ 13.90
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
€ 9.09€ 11.90
Kniha - The Little Book of Lykke
€ 9.82€ 12.50
Kniha - Včely
€ 12.95€ 16.95
Kniha - Kváskovanie. Recepty z kvásku
€ 22.81€ 29.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 9.14€ 12.64
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588
(11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.