+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Trestné zákony

V tejto kategórii sa nachádza 33 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Zákon o Policajnom zbore
Zákon o Policajnom zbore
Marián Peťovský
Publikácia je komplexným zhrnutím doterajších teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti činností Policajného zboru. Súčasná policajná prax pociťuje absenciu publikácie, ktorá by vo svojom obsahu vysvetlila postupy pri výkone policajných činností v rozsahu súčasného znenia zákona ...
€ 21.15 € 16.74
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o strelných zbraniach a strelive - komentár
Zákon o strelných zbraniach a strelive - komentár
Tatiana Andrej; Solejová Solej
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 26.90 € 15.69
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář - 2. vydání
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář - 2. vydání
Jaroslav; Smejkal Ladislav; Bílá Irena Fenyk
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak pět let aplikační praxe a legislativních změn tohoto předpisu, což si žádá druhé vydání komentáře. Druhé výrazně přepracované a doplněné vydání kom...
€ 26.96 € 18.29
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Jiří Tvrdý; Adriana Vavrušková
Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc jej doplnit o informace o novém nařízení EU o informacích doprovázejících bezhotovostní ...
€ 65.33 € 51.94
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o výkone trestu odňatia slobody - komentár
Zákon o výkone trestu odňatia slobody - komentár
Miroslav Regitko / Marcela Tittlová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 39.90 € 22.11
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný zákon - Veľký komentár, 4. aktualizované vydanie
Trestný zákon - Veľký komentár, 4. aktualizované vydanie
Jozef Čentéš
Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu. Ko...
€ 65.00 € 49.93
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Úplne znenia zákonov 13-2017
Úplne znenia zákonov 13-2017
Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o verejnom obstarávaní (2017) podľa právneho stavu k 9. 5. 2017.
€ 4.99 € 3.85
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné právo procesné I
Trestné právo procesné I
Jaroslav Ivor
Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej únie či inými medzinárodnými záväzkami. Autori na základe mnoho...
€ 27.50 € 22.11
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Trestné právo hmotné I.
Jaroslav Ivor
Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov. Prijatím viacerých transpozičných zákonov pokročila významným spôsobom aj...
€ 31.70 € 25.63
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950
Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950
Ivana Bláhová
Příprava nového trestního řádu je aktuální otázkou, kterou se trestní právníci zabývají posledních dvacet let. Přitom snahy o rekodifikaci trestního práva procesního provázejí náš právní řád již od doby vzniku Československa před téměř sto lety. Tato kniha nabízí náhled do jedné z rekodifikačních...
€ 15.04 € 10.09
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie
Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie
Marek Kordík
Účelom tejto publikácie je poskytnúť návod a ucelený výklad inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb odbornej verejnosti tak, aby všetci dotknutí dokázali tento inštitút uplatňovať a používať. Len jeho aplikácia a používanie v praxi dokáže preklenúť polaritu spoločnosti na zástancov a od...
€ 45.00 € 36.61
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákony 2017 II. část B
Zákony 2017 II. část B
Alexandr M. Pančenko
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 8.29 € 6.07
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Jozef Záhora
Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Vzhľadom na početné medzinárodné záväzky s účinnosťou od 1. júla 2016 bola v Slovenskej republike popri i...
€ 26.50 € 12.83
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o elektronických komunikacích. Komentář
Zákon o elektronických komunikacích. Komentář
Barbora Vlachová
Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikačního úřadu. Odkazuje na související legislativní akty Evropské unie. Jedná se o praktickou publikaci pro představitele různých právnických profesí i ...
€ 55.93 € 44.03
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - UZZ 34/2016 Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o registri partnerov verejného sektora
UZZ 34/2016 Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o registri partnerov verejného sektora
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o registri partnerov verejného sektora
€ 8.19 € 6.30
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - UZZ 20/2016 Zákon o verejnom obstarávaní
UZZ 20/2016 Zákon o verejnom obstarávaní
Úplné znenie zákona č. 343/2015 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ S účinnosťou od 18. 4. 2016 Národná rada SR schválila nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý v celom rozsahu nahrádza doterajší zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Cieľom nového zákona je zefektívnenie a urýchlenie proces...
€ 7.32 € 5.62
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Aktualizácia II-2 2019
Aktualizácia II-2 2019
Marie-José Lopes
Právna úprava živnostenského podnikania po novele zákona o hazardných hrách významnou mierou posilňuje kompetenciu obcí v rozhodovaní o umiestnení hazardu na jej území. V Trestnom poriadku sa upravilo procesné postavenie oznamovateľa protispoločenskej činnosti rozšírením jeho práv o právo robiť n...
€ 4.10 € 2.80
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákony II-B 2019
Zákony II-B 2019
Publikácia obsahuje: Trestný zákon, Strelné zbrane a strelivo, Policajný zbor, Správny súdny poriadok, Exekučný poriadok, Trestný poriadok, Súkromná bezpečnosť, Ústava SR,...
€ 7.00 € 4.99
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Alternatívne spôsoby výkonu trestov
Martin Dolejš / Sergej Romža
€ 18.00 € 13.42
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb.)
Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb.)
Lenka Trešlová
Předkládaná publikace je praktickým komentářem zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Tento zákon řeší dvě problematiky – výkon rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho určené části a správu majetku a věcí zajištěných pro účely tres...
€ 16.88 € 13.71
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť
Emanuel Salomon z Friedbergu – Mírohorský / Jaroslav Klátik
Členovia katedier trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Akadémie Policajného zboru v B...
€ 25.85 € 20.17
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Trestné právo hmotné. Osobitná časť
Jaroslav Klátik
Vysokoškolská učebnica Trestné právo hmotné osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestné právo hmotné všeobecná časť. V učebnici autorský kolektív rozoberá skutkové podstaty trestných činov zahrnuté do dvanástich hláv. Autori si za cieľ stanovili poskytnúť čitateľom podrobný prehľ...
€ 24.44 € 19.06
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Praktika z trestního práva hmotného a trestního práva procesního (2. aktualizované vydání)
František Novotný
Tato didaktická pomůcka pružně reaguje na aktuální problematické otázky praxe orgánů činných v trestním řízení, zejména policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení trestního. Oproti předchozímu vydání je tato publikace aktualizována z hlediska současné právní úpravy a dále ...
€ 12.22 € 9.67
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strelné zbrane a strelivo - zákon po novelách
Strelné zbrane a strelivo - zákon po novelách
Chester Deborah
Prvá kapitola obsahuje kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania, vlastníctva, držania a nosenia zbrane, podmienky dovozu a vývozu zbraní. Druhá kapitola poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, kontroly a výkon štátneho dozoru v tejto oblasti, druhy bezpečnostných...
€ 6.50 € 4.34
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestný poriadok, Trestný zákon, Trestná zodpovednosť PO
Trestný poriadok, Trestný zákon, Trestná zodpovednosť PO
Schválené zmeny Trestného zákona sa týkajú hlavne zmeny v definovaní teroristickej skupiny a novej úpravy trestných činov týkajúcich sa terorizmu. Okrem uvedeného stojí za pozornosť zmena ohľadne účinnej ľútosti pri trestných činoch skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane a poistného a nezap...
€ 7.50 € 5.02
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o vyvlastnění. Komentář
Zákon o vyvlastnění. Komentář
Barbora Vlachová
První vydání komentáře k zákonu o vyvlastnění poskytuje ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, doplněný odkazy na související literaturu a stěžejní soudní rozhodnutí. Snaží se zodpovědět některé otázky, které se v souvislosti s přijetím nové právní úpravy vyskytly. V neposlední řadě je vě...
€ 32.43 € 25.84
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné právo procesné II.
Trestné právo procesné II.
Jaroslav Ivor
Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice trestného práva procesného, reagujúce na nedávne početné legislatívnych zmeny. Vzhľadom na postupný nára...
€ 36.30 € 29.23
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
Věra Kalvodová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 18.11 € 14.89
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Trestné právo procesné, 2. rozšírené vydanie
Trestné právo procesné, 2. rozšírené vydanie
Ivan Šimovček; kolektív autorov
Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania, zaisťovacie úkony, dokazovanie a rozhodnutia v trestnom konaní. V p...
€ 23.03 € 19.74
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Trestný poriadok. Veľký komentár. 3. Aktualizované vydanie
Trestný poriadok. Veľký komentár. 3. Aktualizované vydanie
Jozef Čentéš
V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími desiatimi novelami Trestného poriadku. Tieto zmeny sa obsahovo týkajú najmä rozhodnutia o zaistených peňažných prostriedkoch v prípravnom konaní, zavedenia trestnej zodpovednosti...
€ 70.00 € 53.85
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Policajná správa (2. aktualizované vydanie)
Policajná správa (2. aktualizované vydanie)
Janka Hašanová
Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohám, oprávneniam a povinnostiam policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používať. Ďalej sa zaoberá výkonom štátnej správy na úsekoch, ktoré patria do pôsob...
€ 18.33 € 14.77
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář
Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář
Jan Strakoš
Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti veřejnému pořádku, zdraví, majetku, občanskému soužití a další. Autor ve svém výkladu podaném formou praktickýc...
€ 13.46 € 8.75
Vypredané.
Obrázok - Trestní právo hmotné 4. aktualizované a doplněné vydání
Trestní právo hmotné 4. aktualizované a doplněné vydání
František Novotný
Učebnice trestního práva hmotného je zpracována v souvislosti s trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Věnuje pozornost zejména základům trestní odpovědnosti, trestním sankcím, některým otázkám trestní odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a postupu při právní kvalif...
€ 21.15 € 13.73
Vypredané.

Kniha - Zákon o Policajnom zbore
€ 16.74€ 21.15
€ 25.63€ 31.70
Kniha - Trestné právo procesné I
€ 22.11€ 27.50
Kniha - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
€ 12.83€ 26.50
Kniha - Zákony 2017 II. část B
€ 6.07€ 8.29
Kniha - Trestné právo procesné II.
€ 29.23€ 36.30
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Mein Kampf
€ 17.38€ 26.09
Kniha - Farmakologie
€ 85.08€ 108.52
Kniha - Brisingr
€ 7.68€ 9.99
Kniha - Ježišu, ty sa postaraj
€ 7.23€ 9.90
Kniha - Božská komedie - 2. vydanie
€ 10.59€ 14.05
Kniha - Kdo jsme?
€ 9.79€ 12.11
Kniha - Sapiens
€ 13.37€ 17.90
Kniha - Star Wars Art: Ralph McQuarrie
€ 76.15€ 99.90
Kniha - Buď, kde jsi
€ 7.15€ 9.35
Kniha - Rodinné klbko
€ 9.56€ 12.90
Kniha - Herbár alebo od alchemilky po žindavu
€ 11.08€ 14.90
Kniha - Anatomie 2, 3. vydání
€ 56.84€ 80.34
Kniha - Porodnictví - 3. vydání
€ 52.21€ 73.87
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.22€ 8.50
Kniha - Tělo napoví 1.díl
€ 8.46€ 14.05
Kniha - Forex
€ 27.35€ 37.13
Kniha - Španielčina pre samoukov
€ 11.19€ 14.99
Kniha - Biblia (modrozelená)
€ 15.51€ 19.00
Kniha - Elon Musk
€ 13.96€ 18.75
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Biela veža
€ 10.24€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 16.16€ 23.41
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.00€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.82€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.51€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.09€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 9.82€ 12.90
Kniha - Matej Tóth: Odchýlka
€ 8.36€ 12.90
Kniha - Gogo
€ 4.53€ 5.90
Kniha - Keby zavolal
€ 9.82€ 12.90
Kniha - Halloweensky večierok
€ 8.31€ 10.90
Kniha - List zo záhrobia
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Odetí do krásy
€ 30.11€ 39.90
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.