+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Všeobecné správne právo

V tejto kategórii sa nachádza 30 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár, 3. vydanie
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár, 3. vydanie
Katarína; Aksamit Martin; Duditš Ladislav Valová
Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Tretie, aktualizované vydanie komentára k Zákonu o dobrovoľných dražbách je doplnené o nové súdne rozhodnutia a autori zohľadnili...
€ 69.00 € 57.54
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Civilní právo procesní, 3. aktualizované vydání
Civilní právo procesní, 3. aktualizované vydání
Radka Zahradníková; kolektiv autorů
Třetí vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na novelizace nejenom občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, ale i dalších právních předpisů upravujících civilní proces provedené zákony vydanými v mezidobí od 2. vydání. Některé z těchto novelizací představují impl...
€ 32.90 € 26.58
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související
Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související
Martin Richter
Insolvenční správce jakožto speciální subjekt insolvenčního řízení se stále častěji stává předmětem zájmu médií i zákonodárce. Přesto tato oblast trpí nedostatkem odborných zdrojů, který se může negativně podepsat na porozumění předmětné právní úpravě jejími adresáty a plnění jejich zákonných pov...
€ 65.33 € 50.85
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Hana Vičarová Hefnerová
Veřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Veřejný zájem se v tomt...
€ 17.55 € 13.64
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami
Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami
Lukáš Potěšil
Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních postupech a v jejich rů...
€ 16.83 € 16.78
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Všeobecné správne konanie - Teória a prax
Všeobecné správne konanie - Teória a prax
Peter Potasch; Janka Hašanová; Jozef Milučký; Jana Vallová
Publikácia, ktorú práve držíte v rukách, je voľým pokračovaním učebnice Vybrané správne procesy, Eurokódex 2013, avšak s tým rozdielom, že zámerom autorov tejto publikácie bolo venovať pozornosť len všeobecnému správnemu konaniu (podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). N...
€ 20.00 € 15.85
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Osobitné druhy správneho konania
Osobitné druhy správneho konania
Bernard Pekár
Predkladaná učebná pomôcka predstavuje čitateľom (študentom) vybrané druhy osobitných správnych konaní, ktoré tvoria obsah výučby na väčšine právnických fakúlt. Autori pri spracovaní jednotlivých tém vychádzali z teoretických východísk, objasňujúc základné prvky rôznych správnych konaní. Každá k...
€ 9.18 € 7.59
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra
Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra
Jozef Milučký
Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho...
€ 40.00 € 31.42
Skladom - zvyčajne odosielame do 2-4 pracovných dní.
Obrázok - Správní právo. Obecná část, 9. vydání
Správní právo. Obecná část, 9. vydání
Dušan Hendrych
Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena především studentů...
€ 46.53 € 36.55
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Mediácia - alternatívne riešenie sporov v trestnom práve
Petr Mrázek
Táto publikácia je určená ako učebnica najmä pre študentov práva, sociálnej práce, či verejnej politiky a verejnej správy. Zámerom je poskytnutie relevantných informácií o postavení, činnosti a aplikačnej praxi probačného a mediačného úradníka pri výkone mediácie v podmienkach SR.
€ 8.63 € 7.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zastavení exekuce
Zastavení exekuce
Karel Svoboda
Opravdu je možné zastavit exekuci i několik let potom, co už skončila vymožením plnění uloženého rozsudkem? Má se manžel povinného domáhat zastavení exekuce tak, že uvede konkrétní částku, nad kterou nesmí být jeho společné jmění s povinným postiženo, nebo má označit i konkrétní společný majetek,...
€ 23.03 € 18.25
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. Komentář
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích. Komentář
Vetešník Jemelka;
První vydání komentáře usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v nových zákonech o přestupcích (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákoně o některých přestupcích), které, na rozdíl od dosavadní právní úpravy, dopadají nejenom na přestupky, ale rovněž na dosavadní jiné správ...
€ 84.13 € 65.47
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prednášky a texty z civilného procesu (2. vydanie)
Prednášky a texty z civilného procesu (2. vydanie)
Marek Števček
Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu civilného procesného práva na Právnickej fa...
€ 16.00 € 13.59
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Věcná práva
Věcná práva
Šubrt Vladimír / Jiří Spáčil
Učebnice navazuje na úspěšnou učebnici rodinného práva z Nakladatelství C. H. Beck. Poskytuje celkový pohled a orientaci v problematice věcných práv a zabývá se i řešením nejasných právních otázek, které před teorii a praxi postavil nový občanský zákoník. Je rozdělena do tří částí. V první se pod...
€ 27.73 € 21.78
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR - komentár
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR - komentár
Boris Žaneta; Balog Ján; Surmajová Svák
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 14.50 € 12.34
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Meritum Správní řád - 2. vydání
Meritum Správní řád - 2. vydání
kolektiv autorů
Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a procesy dle ...
€ 37.52
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Mediace dnes - realita a perspektivy
Mediace dnes - realita a perspektivy
Michal Malacka
Mediace ve společnosti, hodnocení jejího významu v národním, mezinárodním a regionálně integračním kontextu. Význam mediace a mediačních metod pro oblasti školství, politiky, hospodářství, veřejného sektoru a mnohých dalších v komparaci s úrovní demokratického zřízení společnosti, dostupnosti spr...
€ 22.05 € 17.13
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - UZZ 24/2016 Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
UZZ 24/2016 Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
podľa právneho stavu k 9. 5. 2016 (Úplne znenia zákonov 24/2016) Úplné znenie zákona č. 233/1995 Z. z. O SÚDNYCH EXEKÚTOROCH A EXEKUČNEJ ČINNOSTI Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.: *Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučného poriadku) súvisí s novou koncepciou sporové...
€ 5.65 € 4.49
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - K aktuálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a tzv. práva spolupráce
K aktuálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a tzv. práva spolupráce
Lenka Pavlová
Současná doba klade vysoké nároky na profesní i klíčové kompetence všech odborníků, kteří při výkonu svých profesních rolí využívají mediaci jako přístup a mediační techniky jako nástroj efektivního zvládání a řešení konfliktních situací. Ať už mediaci aplikují z hlediska obchodního, občanského,...
€ 11.44 € 9.33
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Soubor zákonů. Krizová legislativa
Soubor zákonů. Krizová legislativa
Kolektív
Soubor zákonů „Krizová legislativa“ zahrnuje systematicky sestavené právní předpisy, které se dotýkají bezpečnosti státu ve vztahu ke čtyřem základním zákonům: krizovému zákonu, zákonu o integrovaném záchranném systému, zákonu o požární ochraně a zákonu o Hasičském záchranném sboru České republi...
€ 14.10 € 11.80
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Sociální stát v Československu - Právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992
Sociální stát v Československu - Právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992
Rákosník, Igor Tomeš Jakub
Za samozřejmou součást moderní evropské společnosti dnes považujeme sociální vymoženosti, jakými jsou podpora v nezaměstnanosti, důchodový systém, veřejná ochrana zdraví, bezplatné vzdělání a řada dalších. Již jsme si zvykli na sociální a přerozdělovací funkci státu, od něhož očekáváme, že nám ty...
€ 16.45 € 13.02
Vypredané - možnosť objednať u dodávateľa - dodanie do mesiaca / negarantujeme.
Obrázok - Správne právo hmotné. Všeobecná časť
Správne právo hmotné. Všeobecná časť
Soňa Košičiarová
Vysokoškolská učebnica komplexne a systémovo objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku, s dôrazom na medzinárodné súvislosti problematiky. Analyzuje princípy vo verejnej správe a ich ústavnoprávne aspekty, koncepcie verejnej správy (good administration, publi...
€ 44.60
Vypredané.
Obrázok - Zákon o správnom konaní. Úzz, Právny stav k 1. januáru 2018, 9. vydanie
Zákon o správnom konaní. Úzz, Právny stav k 1. januáru 2018, 9. vydanie
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s právnym stavom k 1. januáru 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 238/2017 Z. z.
€ 3.72
Vypredané.
Obrázok - Zákon o správnom konaní. Právny stav k 1. októbru 2017 - Úzz, 8. vydanie
Zákon o správnom konaní. Právny stav k 1. októbru 2017 - Úzz, 8. vydanie
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s právnym stavom k 1. októbru 2017, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 149/2017 Z. z.
€ 3.64
Vypredané.
Obrázok - Mediácia
Mediácia
Beata Swanová
Publikácia „Mediácia – Praktický právny sprievodca“ približuje čitateľom z odbornej mediačnej obce a všetkým, ktorých mediácia zaujíma ako metóda alternatívneho riešenia právnych sporov, mediáciu tak, ako sa vyvinula pod vplyvom rôznych legislatívnych zmien za dvanásť rokov existencie zákona č. ...
€ 18.45
Vypredané.
Obrázok - Zákon o správnom konaní. Úzz, 7. vydanie
Zákon o správnom konaní. Úzz, 7. vydanie
kolektív autorov
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 2.73
Vypredané.
Obrázok - Všeobecné správne konanie
Všeobecné správne konanie
Kolektív
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 261.99
Vypredané.
Obrázok - Zákon o správnom konaní Úzz, 6. vydanie
Zákon o správnom konaní Úzz, 6. vydanie
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní (správny poriadok) s účinnosťou od 1. septembra 2015. Zahrňa poslednú novelu zákona č. 176/2015 Z.z.
€ 6.13
Vypredané.
Obrázok - Mediácia - alternatívne riešenie sporov v trestnom práve
Mediácia - alternatívne riešenie sporov v trestnom práve
Petr Mrázek
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 113.00
Vypredané.
Obrázok - Volební systémy poměrného zastoupení
Volební systémy poměrného zastoupení
Tomáš Lebeda
Kniha se věnuje systémům poměrného zastoupení, které jsou dnes vůbec nejrozšířenějším typem volebních systémů na celém světě. Detailně rozebírá jejich mechanismy, vlastnosti i jejich politické důsledky. Analyzuje příčiny velmi rozdílného působení poměrných systémů na proporcionalitu volebních vý...
€ 98.07
Vypredané.

Kniha - Zastavení exekuce
€ 18.25€ 23.03
Kniha - Mediace dnes - realita a perspektivy
€ 17.13€ 22.05
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Babička, rozprávaj
€ 13.68€ 17.90
Kniha - Odetí do krásy
€ 31.33€ 39.90
Kniha - Tri sestry
€ 10.22€ 12.90
Kniha - Trhlina
€ 10.22€ 12.90
Kniha - Hercule Poirot: Povídky
€ 36.88€ 46.95
Kniha - Dedko, rozprávaj
€ 14.06€ 17.90
Kniha - Priepasť
€ 10.22€ 12.90
Kniha - Hercule Poirot: Poviedky
€ 39.19€ 49.90
Kniha - Gundžovníky
€ 30.49€ 39.90
Kniha - Gerda
€ 7.92€ 9.99
Kniha - Najedzte sa do štíhlosti 1
€ 10.10€ 13.00
Kniha - Jorga
€ 8.64€ 10.90
Kniha - Sviňa
€ 9.85€ 12.90
Kniha - Rok v lese
€ 8.64€ 10.90
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.97€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.41€ 11.99
Kniha - Sviňa
€ 9.85€ 12.90
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.98€ 12.95
Kniha - Sagan: My World
€ 12.59€ 16.95
Kniha - Mníchov
€ 10.97€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.42€ 14.95
Kniha - Priepasť
€ 10.22€ 12.90
Kniha - Matej Tóth: Odchýlka
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Gogo
€ 6.80€ 5.90
Kniha - Keby zavolal
€ 10.22€ 12.90
Kniha - Halloweensky večierok
€ 8.64€ 10.90
Kniha - List zo záhrobia
€ 10.97€ 13.95
Kniha - Mama a syn
€ 6.26€ 7.90
Kniha - Odetí do krásy
€ 31.33€ 39.90
Kniha - Terapia
€ 10.79€ 13.90
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
€ 9.09€ 11.90
Kniha - The Little Book of Lykke
€ 9.82€ 12.50
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.