Matej Tóth: Odchýlka
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Literárna veda

V tejto kategórii sa nachádza 73 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru
Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru
Peter Žeňuch
Svätý Kliment Ochridský patril k učeníkom a spolupracovníkom svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Bol pilierom nielen ich misijného pôsobenia na Veľkej Morave, ale stál pri formovaní slovanskej kresťanskej kultúry. Monotematický súbor štúdii predstavuje aktuálne výskumy, ktoré sa týkajú ...
€ 10.00 € 7.31
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre
Židia a ich kritické zobrazenie v staršej slovenskej literatúre
Miroslav Štítovský
V staršej slovenskej literatúre a publicistike z prelomov 19. a 20. storočia sa možno často stretnúť s vyobrazením žida ako úžerníka, šíriteľa alkoholizmu, či vládcu peňazí a tlače, či ako utlačovateľ slovenského národa. Táto literárna tématika je u nás dlhodobo obchádzaná a nebola dosiaľ spraco...
€ 15.00 € 10.31
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Vzlyky nahej duše
Vzlyky nahej duše
Ján Zambor
Monografia Jána Zambora Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách je fundovaným sprievodcom najvýznamnejšieho básnika slovenskej moderny a slovenského symbolizmu. Kraskosvoje lyrické verše charakterizoval ako „vzlyky nahej duše“. Ján Zambor ukazuje cestu, ako sa do týchto veršov ponoriť. M...
€ 10.00 € 7.43
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Život... a poezie...?
Život... a poezie...?
Mirek Kovářík
Život... a poezie...? byl název mnohaleté rubriky Mirka Kováříka, v níž otiskoval své texty o poezii, českých, slovenských i zahraničních básnících, o svých rozhlasových pořadech Zelené peří a Poetické nokturno, o významných okamžicích české poezie, o divadlech poezie i interpretaci básní. To vše...
€ 27.73 € 19.84
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jak číst literaturu jako profesor - 2.vydání
Jak číst literaturu jako profesor - 2.vydání
Foster C. Thomas
Revidované a aktualizované vydání klasického Fosterova průvodce Ačkoli si spoustu knih můžeme užít čistě jako příběh, často v nich najdeme i hlubší literární významy. Kniha Jak číst literaturu jako profesor nám pomůže tyto skryté pravdy objevit a pohlédnout na literaturu očima profesionálního čte...
€ 15.46 € 11.90
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Básnické umenie podľa Bohuslava Tablica
Básnické umenie podľa Bohuslava Tablica
Lenka Rišková
Bohuslav Tablic (1769 - 1832) sa vo svojom diele opakovane zaoberal otázkami podstaty a funkcií básnického umenia. Hoci tieto poznámky v podobe literárnohistorických reflexií a úvodných komentárov k prácam rozmanitého charakteru nezhrnul do samostatnej práce - osobitnej úvahy alebo ucelenejšej ro...
€ 9.00 € 5.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pamäť literárnej vedy - Ján Mišianik, Jozef Minárik
Pamäť literárnej vedy - Ján Mišianik, Jozef Minárik
Erika Brtáňová; Oľga Vaneková
Literárni historici Jozef Minárik a Ján Mišianik za sebou zanechali úctyhodné vedecké dielo, ktoré je dodnes podnecujúce a inšpiratívne, a v mnohých ohľadoch stále východiskové. Obaja bádatelia boli svojho času vedeckými pracovníkmi Ústavu slovenskej literatúry SAV (Doc. Minárik 1953 - 1967, Doc....
€ 8.00 € 5.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Poznámky k morfologickému vývoji češtiny
Poznámky k morfologickému vývoji češtiny
Ondřej Bláha
Monografie vystihuje na základě statistické analýzy vybraných českých textů ze 14. až 20. století některé vývojové změny v morfologickém systému češtiny - zejm. takové, které jsou relevantní pro typologickou interpretaci vývoje češtiny, a tedy mohou poodhalit obecnější zákony vývoje jazyků. Autor...
€ 8.80 € 8.04
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela
Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela
Katarína Žeňuchová
Ide o obsiahlu zbierku súvislých nárečových prejavov, ktorá dokumentuje vývinové štádium slovenskej rozprávačskej tradície na prelome 19. a 20. storočia.
€ 14.00 € 11.10
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hrůza v české literatuře
Hrůza v české literatuře
Tom Hutchinson / Patrycjusz Pajak
Kniha je v polském i českém kontextu vůbec první komplexní monografií věnovanou české hrůzostrašné literatuře. Na téměř pěti stech stránkách mapuje její autor vývoj tohoto žánru v širším kontextu dějin české literatury 19. a 20. století i jeho balancování na pomezí populární a umělecky náročné tv...
€ 21.15 € 16.28
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - K poetike literárneho subjektu : modernizmus a okolie
K poetike literárneho subjektu : modernizmus a okolie
Tomáš Horváth
Vedecká monografia k problematike textových reprezentácií subjektu na príklade modernistických literárnych diel, t. j. diel smerovo priraďovaných k prvej a druhej moderne, expresionizmu, naturizmu a romantizmu v slovenskej a poľskej literatúre. Subjekt je chápaný ako historický kultúrny konštrukt...
€ 11.40 € 8.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ve světle kabaly
Ve světle kabaly
Michala Benešová
Kniha Ve světle kabaly mapuje reflexi židovské religiózní a mystické tradice v polské meziválečné literatuře, a to na příkladu tří autorů, kteří reprezentují odlišné způsoby jak vnímání vlastních židovských kořenů, tak zpracování tradičních motivů vycházejících z židovské mystiky. Prvotně futuris...
€ 17.86 € 13.75
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Možnosti autobiografickosti
Možnosti autobiografickosti
Ivana Taranenková
Publikácia vychádza z príspevkov rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Ústave slovenskej literatúry SAV 11. a 12. októbra 2011. Jej zámerom bolo uvažovať o pre­javoch autobiografickosti v umení v interdisciplinárnom kontexte, s prihliadnutím na problémy identity, subjektu a jeho aut...
€ 9.50 € 7.05
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Meandre
Meandre
Fedor Matejov
Súbor textov venovaný synekdochicky slovenskej literatúre od prelomu 40. a 50. rokov po prelom 80. a 90. rokov 20. storočia. Ako témy v ňom figurujú texty M. Rúfusa, M. Válka, I. Kupca, J. Ondruša, I. Laučíka, Š. Strážaya, D. Tatarku, P. Vilikovského, A. Vášovej, M. Hamadu a i. Ich dialogickými p...
€ 10.00 € 7.43
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci
Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci
Peter Zajac
Publikácia vychádza z príspevkov, ktoré odzneli na rovnomennej medzinárodnej konferencii Ústavu slovenskej literatúry SAV v dňoch 28. - 29. mája 2015 pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra (28. októbra 1815) a zároveň 90. výročia narodenia literárneho vedca Oskára Čepana (1925 - 1...
€ 11.00 € 7.80
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Rozprávky Janka Rimavského
Rozprávky Janka Rimavského
Jana Pácalová
Koncom roku 1843 napísal Ján Francisci (1822 - 1905) zbierku rozprávok Codex diversorum auctorum A, ktorú zamýšľal vydať knižne. Tlačou však nevyšla a dobové rozprávkové edície z tohto rukopisu čerpali iba minimálne. O dva roky neskôr vydal v Levoči zbierku Slovenské povesti (1845), ktorá sa svoj...
€ 11.00 € 8.17
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nehovorte mi magnát
Nehovorte mi magnát
Šimák Štefan
Ako sme vybudovali a predali najväčšie mediálne impérium na Slovensku Možno vás bude zaujímať, ako vznikol najúspešnejší týždenník v celej histórii našej krajiny, PLUS 7 DNÍ, čo všetko súvisí s tvorbou a vydávaním periodík. Tento príbeh sa začal vypožičaným elektrickým písacím strojom a prenajat...
€ 13.50 € 10.49
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Poetika
Poetika
Aristoteles
Sv. 7: Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básnické tvorby. Překlad Poetiky je doplněn o soubor krátkých výpiskú ...
€ 17.77 € 13.98
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov
Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov
Juraj Glovňa
V publikácii šestnásť lingvistov slavistickej orientácie zo slovanských krajín, z Nemecka, Rakúska a USA prináša najnovšie výsledky z výskumu kodifikácii slovanských spisovných jazykov alebo pertraktuje už známe poznatky z tejto oblasti z iného uhla. V monotematickom zborníku Historický a socio...
€ 10.00 € 7.70
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Strach a hrôza
Strach a hrôza
Ivana Taranenková
Interdisciplinárny súbor štúdií o problematike hororového žánru je výsledkom nových tematicky koncentrovaných metodologických pristavení nad žánrami populárnej kultúry a ich presahmi a styčnými bodmi s tzv. vysokou kultúrou. Autormi jednotlivých príspevkov sú literárni a filmoví veci a filozofi, ...
€ 8.00 € 5.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Kafka
Kafka
Gilles Deleuze
Kniha je druhým společným textem obou autorů, jakousi odbočkou mezi dvěma velkými spisy - AntiOidipem a Tisíci plošinami. Text vznikl na pozadí konceptů rozvinutých v AntiOidipovi (kterého lze s jistým posunem nazvat antipsychoanalytickým traktátem), hlavním tématem je však Kafka sám a problémy ...
€ 9.31 € 7.17
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Psani vzpomínání. Výbor z díla III
Psani vzpomínání. Výbor z díla III
Walter Benjamin
Třetí svazek Vybraných spisů představuje Waltera Benjamina jako spisovatele, v jehož literárních dílech se zrcadlí a naplňují některé z jeho vůdčích konceptů a idejí. Jádrem svazku je kompletní překlad Jednosměrky, vedle Berlínského dětství kolem roku 1900 výbor obsahuje několik krátkých básnický...
€ 11.19 € 8.81
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky
Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky
Katarína Žeňuchová
Predložený súbor štúdií predstavuje výsledky vedeckej práce viacerých členov výskumného tímu Centra excelentnosti SAV Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia. Postavy slovenského národného obrodenia (Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Zábo...
€ 13.00 € 10.30
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Columba laureata
Columba laureata
Erika Juríková
Napriek tomu, že panegyrická spisba sa zaraďuje medzi funkčné žánre, medzi trnavskými panegyrikmi môžeme nájsť diela nadaných a invenčných autorov z cirkevného i svetského prostredia, ktoré sú výsledkom nielen premysleného systému jezuitského vzdelávania, ale zároveň dôkazom štylistickej a poetic...
€ 13.00 € 9.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pravidla českého pravopisu
Pravidla českého pravopisu
Kolektív
Pravidla českého pravopisu , jedna z nejdůležitějších jazykových příruček pro širokou veřejnost, přinášejí úpravy zásad týkajících se především psaní velkých písmen, psaní s a z, označování délky (kvantity) samohlásek, psaní složených přídavných jmen a částečně též interpunkce. Ústřední část je ...
€ 7.05 € 5.43
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach
Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach
Katarína Žeňuchová
Knižná publikácia obsahuje vedecké štúdie o aktuálnych výskumoch v oblasti slovanskej etnolingvistiky zamerané na komparatívny výskum slovanskej duchovnej kultúry. Etnolingvistika vníma jazyk nielen ako nástroj komunikácie, ale aj ako prejav kultúry každého spoločenstva.
€ 12.00 € 9.24
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Metamorfózy rozprávky
Metamorfózy rozprávky
Jana Pácalová
Monografia Jany Pácalovej Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského) sleduje problematiku pôsobenia rozprávky v slovenskom romantizme, materiálovo vychádzajúc z prvých intencionálnych zápisov rozprávok, z rukopisných zbierok a prameňov a tiež z knižných vydaní rozprávok v 19. st...
€ 6.00 € 4.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Příroda vs. Industriál
Příroda vs. Industriál
Jan Malura; Martin Tomášek
Publikace Příroda vs. industriál navazuje na mnohé teze formulované v předchozích knihách, které jsme věnovali reprezentacím prostoru (Město 2011, Krajina 2012), potvrzuje je a rozvíjí. Vzhledem k badatelskému zaměření kolektivu autorů vykrystalizovaly tentokrát tři oddíly: „Estetická východiska“...
€ 15.43 € 14.10
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Autor a subjekt
Autor a subjekt
Ľubica Schmarcová
Monografia venovaná jednému z nosných literárnoteoretických pojmov je výsledkom dis-kurzu deviatich renomovaných slovenských lite-rárnych vedcov o fenoméne autorského subjektu. Dôslednou textovou analýzou zameranou na kon-štitutívne prvky autobiografie odkrývajú nevdojak mentalitu autorskej osobn...
€ 8.00 € 5.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zrození světa: kosmologie básníka Hésioda
Zrození světa: kosmologie básníka Hésioda
Eliška Luhanová
Pod jménem básníka Hésioda tradice uchovala zejména dvě rozsáhlé epické skladby: Theogonii neboli Zrození bohů a Práci a dny. Jeho tvorba dnes bývá datována na závěr 8. století před naším letopočtem a spolu s Homérovou Íliadou a Odysseiou tak tvoří nejstarší literární kořeny evropského myšlení. ...
€ 13.58 € 10.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vzorec řeči
Vzorec řeči
Karel Milota
Úplný soubor kritického, literárně-historického a esejistického díla významného českého básníka a prozaika. Vedle mladistvých literárních kritik jsou zde zastoupena všechna klíčová témata Milotova literárního zájmu: česká experimentální poezie, zejména dílo Emila Juliše, prozaické dílo Vladimíra...
€ 28.15 € 21.47
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte
Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte
Katarína Žeňuchová
Predložený monotematický súbor štúdií prináša príspevky, ktoré odzneli na interdisciplinárnej vedeckej konferencii Jozef Ignác Bajza (1755-1836) v kultúrnom a literárnom kontexte 26. – 27. septembra 2013 v Dolnom Dubovom, kde J. I. Bajza 22 rokov pôsobil nielen ako rímskokatolícky kňaz, ale najm...
€ 8.00 € 6.34
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pamäť literárnej vedy - Jozef Ambruš
Pamäť literárnej vedy - Jozef Ambruš
Erika Brtáňová; Oľga Vaneková
Zborník vznikol pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Ambruša (1914 - 1993), jedného z najuznávanejších odborníkov v oblasti textológie a editorstva. Poukazuje na dôležitosť a význam jeho vedeckých a editorských aktivít pre výskum a ukazuje, ako na výsledky jeho mnohostranného bádania na...
€ 9.50 € 7.05
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Španělská moderní literatura
Španělská moderní literatura
Josef Forbelský; Juan A. Sánchez Fernandéz
Autoři nabízí poučný pohled na společenské, myšlenkové a estetické proudy moderní španělské literatury, vyvíjející se nejen v jedinečných vazbách středozemních románských literatur, ale i ve společném kontextu euroafrického a euroamerického světa. K českému čtenáři se tak dostává čtivě formulovan...
€ 23.03 € 17.63
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Maqámy
Maqámy
Al-Hamadhání Abú
Na konci 10. století vznikl zcela nový žánr klasické arabské prózy – maqáma. Vytvořil jej Abú ’l-Fadl Ahmad ibn al-Husajn ibn Jahjá, jemuž se v dějinách arabské literatury dostalo příhodného označení Badí‘ az-Zamán (Div své doby). Zasloužil si ho díky svým vynikajícím schopnostem a nevšednímu tal...
€ 13.40 € 10.31
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine
Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine
Ján Kačala
Je to prvá vedecká monografia o polopredikatívnych konštrukciách v slovenčine. Autor v nej nadväzuje najmä na svoje predchádzajúce práce z oblasti slovenskej syntaxe a predkladá vlastnú koncepciu tohto špecifického druhu syntaktických konštrukcií, ktoré slúžia na zhusťovanie nášho vyjadrovania na...
€ 10.90 € 7.97
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Literárnohistorické kolokvium - III. Barok
Literárnohistorické kolokvium - III. Barok
Erika Brtáňová
Súbor štúdií k problematike barokovej poetiky a kultúry je v poradí tretím výstupom z cyklického projektu odborných stretnutí s názvom Literárnohistorické kolokvium, ktorého cieľom je oživiť vedeckú diskusiu o interpretačných možnostiach diel staršej slovenskej literatúry v kontexte troch línií: ...
€ 8.00 € 5.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 - 2015
Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 - 2015
Mária Kusá
Táto monografia je prínosom pre slovenskú kultúru (translatológiu, literárne vednou teóriou i skúmanie kultúrneho a literárne-spoločenského vývoja). Prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. Svedčí nielen o opodstatnenosti výskumnej orientácie Ústavu svetovej literatúry SAV na vývoj slovenského myslen...
€ 10.90 € 9.26
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Co je ironická věda
Co je ironická věda
István Voros
Maďarský bohemista, literární vědec, estetik a vysokoškolský pedagog István Voros je především básník, třebaže doma i v zahraničí jsou oceňovány i jeho prózy a dramatické texty. A básník je to nápaditý, hravý, nekonvenční. Všechny uvedené kvality zcela samozřejmě a přirozeně uplatňuje rovněž ve s...
€ 16.92 € 12.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Ako čítať traktátovú literatúru 17. - 18. storočia
Ako čítať traktátovú literatúru 17. - 18. storočia
Timotea Vráblová
Vedecká monografia z oblasti genológie o problematike traktátovej literatúry je prvým pokusom priblížiť širšej odbornej verejnosti málo známe traktátové pramene. Vznikla na základe odbornej diskusie medzi vedcami spoločenských vied krajín regiónu V4.
€ 6.00 € 4.46
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 73 produktov na 2 stranách.

Kniha - Vzlyky nahej duše
€ 7.43€ 10.00
Kniha - Život... a poezie...?
€ 19.84€ 27.73
Kniha - Meandre
€ 7.43€ 10.00
Kniha - Vyvolávání točitých vět
€ 10.60€ 13.40
Kniha - Vyvolávání točitých vět
€ 10.60€ 13.40
Kniha - Vyvolávání točitých vět
€ 10.60€ 13.40
Kniha - Možnosti autobiografickosti
€ 7.05€ 9.50
Kniha - Ve světle kabaly
€ 13.75€ 17.86
Kniha - Hrůza v české literatuře
€ 16.28€ 21.15
Kniha - Poetika
€ 13.98€ 17.77
Kniha - Nehovorte mi magnát
€ 10.49€ 13.50
Kniha - Rozprávky Janka Rimavského
€ 8.17€ 11.00
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Z ničeho nic
€ 6.99€ 9.40
Kniha - Láska a iné závislosti
€ 7.62€ 9.90
Kniha - Manažment
€ 4.21€ 8.70
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.41€ 8.50
Kniha - Najedzte sa do štíhlosti 1
€ 10.10€ 13.00
Kniha - Som mama
€ 11.70€ 14.90
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 23.56€ 30.00
Kniha - Anatómia ľudského tela 1
€ 63.42€ 81.50
Kniha - Medical english in use
€ 7.05€ 9.50
Kniha - Satanská bible
€ 11.42€ 16.40
Kniha - Najedzte sa do štíhlosti 2
€ 9.65€ 13.00
Kniha - Latinský jazyk
€ 7.43€ 10.00
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Čo je ľudské
€ 9.98€ 12.95
Kniha - Mníchov
€ 10.97€ 13.95
Kniha - Príbeh včiel
€ 11.51€ 14.95
Kniha - Matej Tóth: Odchýlka
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Gogo
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Keby zavolal
€ 10.22€ 12.90
Kniha - Halloweensky večierok
€ 8.64€ 10.90
Kniha - List zo záhrobia
€ 10.66€ 13.95
Kniha - Mama a syn
€ 6.26€ 7.90
Kniha - Odetí do krásy
€ 33.92€ 39.90
Kniha - Terapia
€ 10.70€ 13.90
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
€ 9.09€ 11.90
Kniha - The Little Book of Lykke
€ 9.82€ 12.50
Kniha - Včely
€ 12.95€ 16.95
Kniha - Kváskovanie. Recepty z kvásku
€ 22.81€ 29.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 9.14€ 12.64
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588
(11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.