Knihy | Biológia, chémia | Moja-Kniha.sk
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Biológia, chémia

V tejto kategórii sa nachádza 143 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Hravá chémia 8
Hravá chémia 8
Kolektív
Pracovný zošit predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. Veľkým pozitívom je prepojenie cvičení s reálnym životom, čo významne podporuje záujem žiakov o preberané učivo a zároveň predstavuje zdroj najľahšie zapamätateľných informácií. Pracovný zo...
€ 6.00 € 4.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Všeobecná a anorganická chémia
Všeobecná a anorganická chémia
Juraj Krätsmár-Šmogrovič
Vysokoškolská učebnica je v prvej časti zameraná na všeobecnú chémiu, a tvorí tak teoretický základ všetkých chemických disciplín zaradených do študijných programov farmácie. V druhej časti sa venuje systematickej anorganickej chémii. Obsah učebnice je profilovaný na farmaceutickú problematiku, p...
€ 22.00 € 15.86
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hravá chémia 9
Hravá chémia 9
Kolektív
Pracovný zošit predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. Veľkým pozitívom je prepojenie cvičení s reálnym životom, čo významne podporuje záujem žiakov o preberané učivo a zároveň predstavuje zdroj najľahšie zapamätateľných informácií. Pracovný zo...
€ 3.50 € 3.16
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Biologie rostlin pro gymnázia - 6. vydání
Biologie rostlin pro gymnázia - 6. vydání
Kincl Jan
Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložky MŠMT ČR.
€ 8.41 € 6.53
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Hravá biológia 9
Hravá biológia 9
Kolektív
Pracovný zošit Hravá biológia 9 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy v...
€ 6.00 € 4.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Periodická sústava chemických prvkov
Periodická sústava chemických prvkov
Harvanová Lenka
Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.
€ 1.00 € 0.62
Posledný kus skladom - odosielame do 2 pracovných dní.
Obrázok - Hravá biológia 6
Hravá biológia 6
Kolektív
Pracovný zošit Hravá biológia 6 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy v...
€ 4.50 € 3.56
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Technologie potravin I
Technologie potravin I
Pavel Kadlec a kolektív
€ 30.64 € 24.03
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hravá biológia 8
Hravá biológia 8
Kolektív
Pracovný zošit Hravá biológia 8 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy v...
€ 3.50 € 3.16
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Chémia pre 9. ročník špeciálnych základných škôl
Chémia pre 9. ročník špeciálnych základných škôl
Emil Adamkovič
Učebnica chémie poskytuje žiakom základné poznatky o chemických prvkoch a vybraných skupinách anorganických a organických látok, o ich vlastnostiach, význame a použití v každodennom živote. Prostredníctvom jednoduchých návodov si osvojujú základné zručnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom, osvo...
€ 14.00 € 12.11
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Chemie pro střední školy
Chemie pro střední školy
Kolektív
Obecná, anorganická, organická, analytická, biochemie Učebnice je určena pro všechny typy středních škol. V závěru jsou uvedeny funkční přehledy, tabulky a náměty na laboratorní práce. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.
€ 7.85 € 6.10
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Biologie pro gymnázia - 11. vydání
Biologie pro gymnázia - 11. vydání
Jan Jelínek, Vladimír Zicháček
Jedenácté souhrnné vydání středoškolské učebnice zahrnující kapitoly: „Biologie prokaryot, nižších a vyšších rostlin,hub“, „Biologie živočichů“, „Biologie člověka“, „Úvod do obecné genetiky“, „Vybrané kapitoly z obecné biologie“, „Praktická část“; navazuje na desáté vydání této oblíbené učebnice....
€ 28.44 € 21.68
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hravá chémia 6-7
Hravá chémia 6-7
Kolektív
Pracovný zošit Hravá chémia 6-7 predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. V úlohách sú originálne prepojené odborné pojmy a termíny so zábavnými a kreatívnymi prvkami. Žiaci tak nenásilným a podnetným spôsobom bez potreby memorovania preberaného ...
€ 6.00 € 4.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Chémia pre 6.ročník ZŠ a 1.ročník.gymnázií s osemroč.štúdiom 3.vydanie
Chémia pre 6.ročník ZŠ a 1.ročník.gymnázií s osemroč.štúdiom 3.vydanie
Daniela Romanová a kolektív autorov
V učebnici sa dozviete o látkach, o niektorých ich vlastnosťiach, naučíte sa, z čoho sú látky zložené. Oboznámite sa s chemickým laboratóriom a prácou v ňom, spolu s učiteĺom urobíte zaujímavé pokusy.
€ 14.00 € 12.11
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hravá biológia 7
Hravá biológia 7
Kolektív
Pracovný zošit Hravá biológia 7 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy v...
€ 4.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Klíče a návody k praktickým činnostem v přírodopisu, biologii a ekologii pro ZŠ a SŠ
Klíče a návody k praktickým činnostem v přírodopisu, biologii a ekologii pro ZŠ a SŠ
Stoklasa a kolektiv J.
Klíče a návody k praktickým činnostem v přírodopisu, biologii a ekologii navazují na učebnici Seminář a praktikum z přírodoopisu pro 2. stupeň základní školy, kterou vydalo SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. Podle zaměření a obsahu, které odpovídají pojetí současných vzdělávacích programů, lz...
€ 5.31 € 4.59
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Biologie člověka pro gymnázia - 5.vydání
Biologie člověka pro gymnázia - 5.vydání
Novotný Ivan, Hruška Michal
Koncepce učiva představuje lidský organismus jako funkčnía fungující celek.
€ 8.41 € 6.53
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Biológia pre 9. ročník 2. polrok
Biológia pre 9. ročník 2. polrok
Eva Ihringová; Jana Višňovská
Pracovný zošit Biológia pre 9. ročník 2. polrok prináša učivo z hodín biológie spracované prehľadnou a zaujímavou formou pre jednoduchšiu prípravu žiaka na vyučovanie.
€ 7.60 € 2.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pomocník z biológie pre 5. ročník základných škôl - pracovný zošit
Pomocník z biológie pre 5. ročník základných škôl - pracovný zošit
Petra Bírová
Pracovný zošit s množstvom úloh, doplňovačiek a hier na precvičenie a upevnenie učiva, námetov na projekty, podnetov na premýšľanie a diskusie v triede. Odborné ilustrácie výborne dopĺňajú text a sú vhodné aj na vyfarbovanie. Žiaci si pri aktívnej práci s ilustráciou lepšie osvoja anatomické znak...
€ 2.93 € 2.44
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Nový přehled biologie
Nový přehled biologie
Stanislav Rosypal a kolektív
Přehled biologie na 824 stranách – příručka pro maturanty, k přijímacím zkouškám na VŠ, průvodce studiem biologie na VŠ, všem pro orientaci v moderní biologii. Titul je doporučeným studijním podkladem pro přípravu ke SCIO testům! Trojí vydání titulu Přehled biologie během 11 let svědčilo o nespo...
€ 46.06 € 36.61
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Uhereková Mária
Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov.
€ 16.00 € 12.20
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zmaturuj z biológie
Zmaturuj z biológie
kolektív autorov
Praktický pomocník pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať z biológie a uspieť na prijímacích skúškach na vysokú školu. Učivo je rozdelené do logických celkov a zahŕňa široké spektrum poznatkov od všeobecnej biológie až po ochranu životného prostredia. - Prvá kapitola sa zaoberá vlas...
€ 10.49 € 6.83
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy praktické chemie 1 - Učebnice pro 8. ročník základní školy
Základy praktické chemie 1 - Učebnice pro 8. ročník základní školy
Beneš Pavel
První díl z alternativní řady učebnic chemie. Učivo je v této řadě zaměřeno ryze prakticky a je doprovázeno příklady využití chemie v běžném životě. Klade důraz především na to, aby žáci vnímali chemii jako součást života, která musí být z hlediska ochrany života i prostředí chápána zcela specifi...
€ 6.06 € 4.52
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Prírodopis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl
Prírodopis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl
Prostredníctvom množstva ilustrácií a fotografií sa žiaci oboznamujú s rastlinami a živočíchmi v ich prirodzenom prostredí (spoločenstvo vôd, lesa, lúk, polí a záhrad). Organizmy sa naučia nielen poznávať, ale naučia sa tiež niečo o ich živote a význame v prírode a pre človeka. Jednotlivé témy sú...
€ 16.00 € 14.90
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jak porozumíme chemickým výpočtům
Jak porozumíme chemickým výpočtům
Jaroslav Fikr
Výpočty ze vzorce jsou založeny na porozumění látkovému množství, molárnímu objemu, molární hmotnosti, Avogadrově konstantě, hmotnostnímu zlomku a stechiometrickému vzorci. Výpočty na složení roztoků procvičují výpočet hmotnostního a objemového zlomku i výpočet molární a hmotnostní koncentrace. ...
€ 8.41 € 6.29
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Návody ke cvičením z biologie
Návody ke cvičením z biologie
Pavel Kotrba
Návody ke cvičením z biologie jsou určeny pro posluchače fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze. Cílem cvičení je seznámit posluchače s teoretickými základy mikroskopie, naučit je samostatně používat různé typy světelných mikroskopů, vést je k pochopení základů mikroskopic...
€ 6.19 € 4.90
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Technologie potravin II
Technologie potravin II
Pavel Kadlec a kolektív
€ 24.14 € 18.93
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Názvosloví organické chemie
Názvosloví organické chemie
Jaroslav Kahovec; Jaroslav Fikr
V publikaci je stručně a přehledně vysvětleno (a na mnoha příkladech názorně předvedeno) tvoření názvosloví organické chemie podle novelizovaných pravidel IUPAC. Vzorce a názvy jednotlivých skupin organických sloučenin jsou přesně logicky odvozeny a uspořádány do tabulek, ve kterých jsou barevně ...
€ 14.99 € 11.30
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - BEZCHORDÁTY /zoológia a ekológia
BEZCHORDÁTY /zoológia a ekológia
Viera Peterková
Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom pedagogických fakúlt, resp. učiteľských študijných programov so zameraním na biológiu. Potreba jej vzniku je definovaná najmä nejasným a neustále sa meniacim zoologickým systémom.Pri vzniku tejto učebnice autorka vychádzala z dosiaľ všeobecne použív...
€ 8.00 € 7.27
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Biologie člověka pro učitele
Biologie člověka pro učitele
Jitka Machová
Nové vydání úspěšné učebnice Biologie člověka pro učitele. Autorka se postupně věnuje základům anatomie a fyziologie člověka, základům lidské genetiky, ontogenetickému vývoji a charakterizuje jednotlivá věková období. V závěru se autorka věnuje i otázkám zdraví člověka a rozebírá rozhodující fakt...
€ 18.10 € 13.45
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Produkce potravinářských surovin
Produkce potravinářských surovin
Jiří Petr
€ 18.80 € 14.88
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám - I.,  4.vyd.
Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám - I., 4.vyd.
Eva Streblová
První díl učebního textu z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem studia. Kniha shrnuje základní poznatky z obecné, anorganické a organické chemie. Kapito...
€ 7.99 € 5.97
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Pracovný zošit z prírodopisu pre 7. roč. špeciálnych základných škôl
Pracovný zošit z prírodopisu pre 7. roč. špeciálnych základných škôl
Pracovný zošit v súčinnosti s učebnicou prírodopisu pomáha žiakom rozvíjať kľúčové kompetencie, získať a upevniť nové vedomostí o rastlinách a živočíchoch v ich prirodzenom prostredí. Pracovný zošit obsahuje množstvo kreatívnych úloh s využitím ilustrácii použitých aj v učebnici. Na konci pracovn...
€ 5.00 € 3.77
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Hravá biológia 6 ( nov.vyd.)
Hravá biológia 6 ( nov.vyd.)
kolektív autorov
Pracovný zošit Hravá biológia 6 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek inovovaného ŠVP. Súčasťou zošita sú aj rozširujúce úlohy pre ...
€ 6.00 € 4.65
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Co je nového v biologii
Co je nového v biologii
Anton Markoš
Může po objevení a luštění DNA přijít ještě větší objev? Je biologie pořád ten samý obor, kterého základy se vyučují ve školách? Co překvapilo i nositele Nobelových cen? Jaký je rozdíl ve vnímání živých bytostí a strojů? Anton Markoš ve své další publikaci odhaluje dobrodružství, která prožívá s...
€ 11.28 € 8.42
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Biológia pre 9. ročník 1. polrok
Biológia pre 9. ročník 1. polrok
Eva Ihringová; Jana Višňovská
Pracovný zošit Biológia pre 9. ročník 1. polrok je vypracovaný v súlade s ISCED 2 a spolu s metodickým materiálom pre učiteľa tvorí edíciu Interaktívna kniha.
€ 7.60 € 2.95
Skladom - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Čítanka 6 Pracovní sešit
Čítanka 6 Pracovní sešit
Vlasta Řeřichová / Dagmar Dorovská
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 1.49
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Konstituce, konformace, konfigurace
Konstituce, konformace, konfigurace
František Liška
Kniha je souhrnným zpracováním pravidel pro tvorbu názvů organických sloučenin podle doporučení Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii (IUPAC). Bezbřehý počet organických sloučenin je v ní kompenzován jejich rozdělením do tříd na základě oxidačního stupně charakteristických skupin. N...
€ 22.49 € 17.79
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Biologie člověka 1
Biologie člověka 1
Kočárek Eduard
Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je charakteristický košatě strukturovaný text (motivační minieseje na úvod, základní text výkladu, pasáže z historie oboru, perličky, rozšiřující výklad, přehled klíčových pojmů a bohatý barevný ilustrační...
€ 18.66 € 14.23
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Laboratorní techniky biochemie
Laboratorní techniky biochemie
Jan Káš
€ 17.49 € 13.83
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
Zobrazujem produkty 1 - 40. Celkovo 143 produktov na 4 stranách.

Kniha - Hravá chémia 8
€ 4.65€ 6.00
Kniha - Hravá chémia 9
€ 3.16€ 3.50
Kniha - Hravá biológia 9
€ 4.65€ 6.00
Kniha - Hravá biológia 6
€ 3.56€ 4.50
Kniha - Hravá biológia 8
€ 3.16€ 3.50
Kniha - Technologie potravin I
€ 24.03€ 30.64
Kniha - Chemie pro střední školy
€ 6.10€ 7.85
Kniha - Biologie pro gymnázia - 11. vydání
€ 21.68€ 28.44
Kniha - Hravá chémia 6-7
€ 4.65€ 6.00
Kniha - Hravá biológia 7
€ 4.65€ 3.50
Kniha - Obecná biologie - 2. vydání
€ 7.93€ 10.34
Kniha - Nový přehled biologie
€ 36.61€ 46.06
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Z ničeho nic
€ 6.78€ 9.40
Kniha - Mein Kampf
€ 17.53€ 23.00
Kniha - Mágia splnu 1. časť
€ 9.97€ 12.95
Kniha - Gerda
€ 7.68€ 9.99
Kniha - Gogo
€ 9.42€ 12.90
Kniha - Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Kniha - Tréning väzňa
€ 13.35€ 17.50
Kniha - Láska a iné závislosti
€ 7.40€ 9.90
Kniha - Návod na prežitie pre bejby
€ 22.87€ 30.00
Kniha - Anatomie 1 - 3. vydání
€ 60.89€ 80.34
Kniha - Pôvod
€ 13.64€ 17.90
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.22€ 8.50
Kniha - List zo záhrobia
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Najedzte sa do štíhlosti 1
€ 9.80€ 13.00
Kniha - Študijná Biblia
€ 37.09€ 45.00
Kniha - World of Warcraft: Kronika (Svazek 2)
€ 19.80€ 26.74
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Príbeh včiel
€ 10.98€ 14.95
Kniha - Matej Tóth: Odchýlka
€ 9.63€ 12.90
Kniha - Gogo
€ 9.42€ 12.90
Kniha - Keby zavolal
€ 9.92€ 12.90
Kniha - Halloweensky večierok
€ 8.39€ 10.90
Kniha - List zo záhrobia
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Mama a syn
€ 6.08€ 7.90
Kniha - Odetí do krásy
€ 30.41€ 39.90
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
€ 9.07€ 11.90
Kniha - The Little Book of Lykke
€ 9.53€ 12.50
Kniha - Včely
€ 12.57€ 16.95
Kniha - Kváskovanie. Recepty z kvásku
€ 22.14€ 29.90
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
€ 8.87€ 12.64
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588
(11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.