+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategórie
Vydavateľstvá
Autori
Najlacnejšie na internete
Výpredaj skladu
Najprezeranejšie

Kategória: Slovenčina

V tejto kategórii sa nachádza 418 produktov.
PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE
Výraz:
Hľadať v:
Zoradiť podľa:
Kategória:
Obrázok - Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ
Dienerová Eva
Publikácia je vlastne pracovným zošitom, výbornou pomôckou pre rodičov a učiteľov a najmä pre žiakov. Obsahuje množstvo gramatických cvičení s precvičovaním krátkych a dlhých samohlások, slabík, slov, viet, doplňovačiek, hádaniek, prešmyčiek, a to v rozsahu vedomostí slovenského jazyka v 2. roční...
€ 2.32 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Homonymický slovník
Homonymický slovník
Mária Ivanová-Šalingová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 7.60 € 1.46
Vypredané.
Obrázok - Precvičme si pravopis 9.ročník základných škôl
Precvičme si pravopis 9.ročník základných škôl
autor neuvedený
Príručka je určená žiakom 9. ročníka, pomáha upevňovať pravopisné základy a návyky, venuje sa aj problematike písaniu i/ý, je vhodnou pomôckou na prijímacie skúšky.
€ 1.79 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Vybrané slová 3. ročník
Vybrané slová 3. ročník
Dana Kovárová
Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíková prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka. Výhody práce s titulom: - výber a poradie vybraných slov nadväzuje na platnú učebnicu SJ pre 3. ročník ZŠ od autorky Z. Hirschnerovej a kol., - precvičuje a up...
€ 4.18 € 0.86
Vypredané.
Obrázok - Pomocník zo slovenského jazyka pre 7 ročník základných škôl
Pomocník zo slovenského jazyka pre 7 ročník základných škôl
Jarmila Krajčovičová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 3.62 € 0.72
Vypredané.
Obrázok - Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. – 9. ročník
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. – 9. ročník
Somorová Renáta
Pre žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom Čitateľská gramotnosť nie je jednoduchá schopnosť plynulo a rýchlo čítať, je to spôsobilosť porozumieť písanému textu a využívať ho na ďalšie vzdelávanie a na vlastné ciele. Rôzne testovania preukazujú, že čitateľská gra...
€ 5.60 € 1.15
Vypredané.
Obrázok - Šlabikár pre 4. ročník špeciálnych základných škôl /variant B/
Šlabikár pre 4. ročník špeciálnych základných škôl /variant B/
Silvia Škultétyová; Lenka Čertíková
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 8.55 € 1.66
Vypredané.
Obrázok - Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník základných škôl
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník základných škôl
Holovačová Anna
Cvičebnica ponúka žiakom 3. ročníka základnej školy možnosť precvičiť a upevniť si učivo z gramatiky slovenského jazyka. Okrem množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení v nej nájdu aj veľa tvorivých a zábavných úloh ? prešmyčiek, krížoviek, doplňovačiek a maľovaniek. Pomocou nich sa žiaci...
€ 3.50 € 0.69
Vypredané.
Obrázok - Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5.- 6.ročník základných škôl
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5.- 6.ročník základných škôl
Lampartová Terézia
Krátke cvičenia a úlohy sú výbornou doplňujúcou pomôckou k učebniciam slovenského jazyka. Žiaci si precvičia najmä tie gramatické a pravopisné javy, ktoré im robia najväčšie problémy. Zbierka obsahuje aj záverečné testy s motivačným charakterom a správne riešenia úloh. Možno s ňou efektívne praco...
€ 4.75 € 1.12
Vypredané.
Obrázok - Slovenčina pre cudzincov - 4. vydanie
Slovenčina pre cudzincov - 4. vydanie
Dratva, Viktoria Buznová Tomáš
Ak sa za krátky čas chcete naučiť po slovensky, potom je táto kniha určená práve Vám.
€ 22.74 € 4.38
Vypredané.
Obrázok - Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka základných škôl
Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka základných škôl
Somorová Renáta
Príprava na monitorovanie Publikácia obsahuje testy, akými sa preverujú žiaci 9. ročníka ZŠ monitorovaním. Súbor je určený pre žiakov, učiteľov aj rodičov, ktorí si chcú upevniť a zopakovať vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. 3. aktualizované vydanie
€ 4.28 € 0.88
Vypredané.
Dejiny slovenského lekárnictva I. + II. diel (10.stor. - 1918 - 2018)
Tatiana Langová / Anton Bartunek
Obsah Dejiny slovenského lekárnictva I. I. Úvod II. Základné farmaceutické pojmy a definície III. Počiatky farmaceutickej činnosti vo svete a v Európe IV. Arabská medicína a farmácia (7.-15.stor.) V. Európske mníšske liečiteľstvo (5.-14.stor.) VI. Laické liečiteľstvo v Európe (8.-15.stor.) VII. ...
€ 99.05 € 19.07
Vypredané.
Obrázok - Zošit pre učiteľa k Pomocníku zo slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ
Zošit pre učiteľa k Pomocníku zo slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ
Zdeněk Neubauer / Jarmila Krajčovičová
Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka nášho vydavateľstva prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými zošitmi. Obsahujú správne riešenia alebo možnosti riešení otvorených i uzavretých úloh a pri tvorivých úlohách poskytujú podnetné námety a príklady. Učiteľ sa ...
€ 5.40 € 1.12
Vypredané.
Obrázok - Vybrané slová pre 3. ročník ZŠ
Vybrané slová pre 3. ročník ZŠ
Dana Kovárová; Alena Kurtulíková
Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíková prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka. Výhody práce s titulom: - výber a poradie vybraných slov nadväzuje na platnú učebnicu SJ pre 3. ročník ZŠ od autorky Z. Hirschnerovej a kol., - precvičuje a upe...
€ 4.60 € 0.71
Vypredané.
Obrázok - Šlabikár pre 1. ročník základných škôl - 2. časť
Šlabikár pre 1. ročník základných škôl - 2. časť
Lýdia Virgovičová; Zuzana Virgovičová
Šlabikár pre 1. ročník - 2. časť je určený na nácvikové obdobie čítania v 1. ročníku ZŠ. Jeho upravené vydanie prináša do školských lavíc výbornú a osvedčenú učebnicu, ktorej autorka je sama učiteľkou základnej školy a má neoceniteľné skúsenosti s elementárnym čítaním a písaním. Strany Šlabikára ...
€ 5.85 € 1.20
Vypredané.
Obrázok - Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou)
Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou)
Kamila Štefeková; Romana Culková
Séria piatich zošitov pokrýva námety na prácu počas prípravného, šlabikárového a aj čítankového obdobia. Zošity sú farebne odlíšené a na obálke každého zošita víta žiakov šaško, ktorého poznajú žiaci zo šlabikára. V úvode každého zošita je niekoľko dobrých rád pre učiteľa i žiaka. 1. zošit V úvod...
€ 7.28 € 1.41
Vypredané.
Pomocník zo slovenského jazyka 5 pe 5. ročník základných škôl
Jarmila Krajčovičová
Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku – Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý má charakter pracovného zošita (nadväzujeme na tradíciu zbierok úloh a cvičení) a presne korešponduje s obsahom schválenej učeb...
€ 5.46 € 1.13
Vypredané.
Obrázok - Domácí očista těla
Domácí očista těla
Brigitte Sandersová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 13.07 € 2.51
Vypredané.
Mimočítankové čítanie pre 3.ročník základných škôl
Ian F. Svenonius / Alena Dana; Kurtulíková Kovárová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 2.93 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Krížom krážom Slovenčina A2
Krížom krážom Slovenčina A2
Renáta Kamenárová a kolektiv
The book is the second volume of the series of the Slovak language textbooks, Krizom-krazom, designed for learners who are interested in leaming Slovak in an interesting and attractive way. Krizom-krazom Slovencina A2 is the second volume of the series of the Slovak language textbooks, Krizom-...
€ 27.39 € 5.28
Vypredané.
Obrázok - Čítanka pre 1. ročník základných škôl
Čítanka pre 1. ročník základných škôl
Lýdia Virgovičová
Inovovaná Čítanka pre 1. ročník ZŠ nadväzuje na Šlabikár pre 1. ročník 1. a 2. diel. Prináša vekuprimeraný, zaujímavý, didakticky premyslený výber textov. Inovovaný učebný text je graficky pútavo spracovaný. Pri zostavovaní Čítanky pre 1. ročník ZŠ mali autorky na zreteli, že každé dieťa je indi...
€ 6.90 € 1.36
Vypredané.
Obrázok - Pomocník zo slovenského jazyka 6 (Pracovný zošit)
Pomocník zo slovenského jazyka 6 (Pracovný zošit)
Jarmila Krajčovičová
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu). Poskytuje dos...
€ 5.46 € 1.24
Vypredané.
Šlabikár pre 1.ročník základných škôl, 1. čast + pochvala
Lýdia Virgovičová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 6.90 € 1.36
Vypredané.
Obrázok - Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5.- 6.ročník základných škôl - 3.vydanie
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5.- 6.ročník základných škôl - 3.vydanie
Lampartová Terézia
Krátke cvičenia a úlohy sú výbornou doplňujúcou pomôckou k učebniciam slovenského jazyka. Žiaci si precvičia najmä tie gramatické a pravopisné javy, ktoré im robia najväčšie problémy. Zbierka obsahuje aj záverečné testy s motivačným charakterom a správne riešenia úloh. Možno s ňou efektívne praco...
€ 4.28 € 0.88
Vypredané.
Obrázok - Pisanie v 1.rocniku - sada zošitov
Pisanie v 1.rocniku - sada zošitov
Kamila Štefeková
Séria piatich zošitov pokrýva námety na prácu počas prípravného, šlabikárového a aj čítankového obdobia. Zošity sú farebne odlíšené a na obálke každého zošita víta žiakov šaško, ktorého poznajú žiaci zo šlabikára. V úvode každého zošita je niekoľko dobrých rád pre učiteľa i žiaka. 1. zošit V ú...
€ 6.72 € 1.33
Vypredané.
Obrázok - Precvičme si slovenčinu pre 8. ročník základných škôl
Precvičme si slovenčinu pre 8. ročník základných škôl
Somorová Renáta
Pracovné zošity Precvičme si slovenčinu obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom potrebujú vedieť z pravopisu, slovnej zásoby, tvaroslovia a vetnej skladby slovenského jazyka. Ponúkajú množstvo cvičení, úloh a testov na nadobud...
€ 6.50 € 1.72
Vypredané.
Obrázok - Precvičme si slovenčinu pre 7. ročník základných škôl
Precvičme si slovenčinu pre 7. ročník základných škôl
Somorová Renáta
Pracovné zošity Precvičme si slovenčinu obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom potrebujú vedieť z pravopisu, slovnej zásoby, tvaroslovia a vetnej skladby slovenského jazyka. Ponúkajú množstvo cvičení, úloh a testov na nadobud...
€ 6.50 € 3.14
Vypredané.
Obrázok - Opakujeme si slovenčinu pre 9. ročník základných škôl
Opakujeme si slovenčinu pre 9. ročník základných škôl
Somorová Renáta
Pracovné zošity obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom potrebujú vedieť z pravopisu, slovnej zásoby, tvaroslovia a vetnej skladby slovenského jazyka. Ponúkajú množstvo cvičení, úloh a testov na nadobudnutie zručností žiakov a...
€ 6.50 € 2.26
Vypredané.
Obrázok - Precvičme si slovenčinu pre 5. ročník základných škôl
Precvičme si slovenčinu pre 5. ročník základných škôl
Somorová Renáta
Pracovné zošity Precvičme si slovenčinu obsahujú všetko, čo žiaci jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom potrebujú vedieť z pravopisu, slovnej zásoby, tvaroslovia a vetnej skladby slovenského jazyka. Ponúkajú množstvo cvičení, úloh a testov na nadobud...
€ 6.50 € 3.73
Vypredané.
Pomocník zo slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl
Jarmila Krajčovičová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 4.00 € 0.81
Vypredané.
Čítanka pre 1. ročník základných škôl
Lýdia Virgovičová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 6.93 € 1.36
Vypredané.
Pomocník zo slovenského jazyka 5 pe 5. ročník základných škôl
Jarmila Krajčovičová
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
€ 4.00 € 0.81
Vypredané.
Slowakisch fur dich
Božoňová Iveta
Cieľom vreckovej príručky je pomôcť všetkým tým, ktorí sa potrebujú dorozumieť v cudzej krajine a orientovať sa v základných situáciách turistického a spoločenského styku... ...
€ 3.22 € 0.60
Vypredané.
Obrázok - Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl
Eva Dienerová
Publikácia nadväzuje na pravopisné cvičenia nižších ročníkov, ktoré sa výborne osvedčili pri nacvičovaní preberaného učiva a pri opakovaní gramatiky slovenského jazyka. Nároky na žiaka zvládnuť učivo 1. stupňa ZŠ sú veľké a práve 4. ročník podáva súhrn vedomostí, s ktorými žiak bude pracovať aj n...
€ 3.30 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl
Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl
Eva Tibenská
Táto séria učebníc pre 5. až 9. ročník ZŠ vznikla v rokoch 1996 až 2006. Pre každý ročník existuje učebnica (prvý a druhý diel) a cvičebnica (zbierka úloh). Štruktúra jednotlivých tém: úvodný literárny text na analýzu a ďalšiu prácu, súbor cvičení, diktáty, poučenia. Slohová z...
€ 2.18 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ
Dienerová Eva
Po obľúbenej publikácii pravopisných cvičení pre 2. ročník ZŠ vychádzajú pravopisné cvičenia aj pre 3. ročník ZŠ. Autorka vypracovala množstvo pravopisných cvičení, ktoré priamo súvisia s učebnou látkou preberanou v učebnici slovenského jazyka v 3. ročníku. Publikácia obsahuje cvičenia na vyb...
€ 2.32 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Nácvičné diktáty zo SJ pre 4. ročník ZŠ
Nácvičné diktáty zo SJ pre 4. ročník ZŠ
Dienerová Eva
Diktáty sú v úvode zamerané na veľké opakovanie vybraných slov z 3. ročníka. Obsahujú aj kapitoly o predponách, spodobovaní, priamej reči a všetkých slovných druhoch spolu s ich gramatickými kategóriami. Nácvičné diktáty pomáhajú osvojiť si základné pravopisné zručnosti, ale rozvíjajú aj pozorno...
€ 2.10 € 0.90
Vypredané.
Obrázok - Nácvičné diktáty zo SJ pre 3. ročník ZŠ
Nácvičné diktáty zo SJ pre 3. ročník ZŠ
Dienerová Eva
Diktáty sú zamerané predovšetkým na vybrané slová, ale obsahujú aj kapitoly s ohybnými slovnými druhmi (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá) a opakovaním jednotlivých celkov. Nácvičné diktáty pomáhajú osvojiť si základné pravopisné zručnosti, ale rozvíjajú aj pozornosť, byst...
€ 2.10 € 0.50
Vypredané.
Obrázok - Pomocník z literatúry 9 pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ
Pomocník z literatúry 9 pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ
Jarmila Krajčovičová
Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých úloh a pomáha žiakovi upevňovať a precvičovať si učivo literárnej výchovy 9. ročníka ZŠ/4. ročníka GOŠ v škole, ako aj počas domácej prípra...
€ 6.18 € 1.03
Vypredané.
Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ
Dana Kovárová
Pracovný zošit Príprava - Testovanie 5 (Príprava na Testovanie zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ) je určený žiakom 5. ročníka ZŠ. Jeho cieľom je pripraviť žiakov na Testovanie 5 a súčasne zopakovať učivo slovenského jazyka a literatúry 1. stupňa ZŠ: porozumenie textu na rô...
€ 5.82 € 1.19
Vypredané.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Zobrazujem produkty 321 - 360. Celkovo 418 produktov na 11 stranách.

Kniha - Hravá slovenčina 8
€ 5.05€ 6.50
Kniha - Čítanka pre 2.roč. ZŠ
€ 3.28€ 4.25
NAJPREDÁVANEJŠIE KNIŽKY
Kniha - Som nový človiečik
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.35€ 13.95
Kniha - Klub nerozbitných detí
€ 10.15€ 13.80
Kniha - Mein Kampf
€ 17.48€ 26.09
Kniha - Sapiens
€ 13.49€ 17.90
Kniha - Eldest
€ 6.14€ 7.99
Kniha - Plakať som si zakázala
€ 8.58€ 11.90
Kniha - Moc faktov
€ 14.40€ 18.90
Kniha - Konec Prokrastinace
€ 12.26€ 16.40
Kniha - Ako sa ľudia hrajú
€ 8.22€ 10.90
Kniha - Päť jazykov lásky
€ 6.07€ 8.50
Kniha - Môj posledný výdych
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Oheň a krv
€ 20.66€ 27.90
Kniha - Černobyľská modlitba
€ 8.94€ 11.99
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Hovoriaca Farma
€ 7.52€ 10.95
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Bez hanby o ohanbí
€ 9.88€ 12.95
Kniha - Čierny kruh
€ 12.38€ 14.99
Kniha - Sklenená izba
€ 10.64€ 13.95
Kniha - Pochovaní zaživa
€ 10.35€ 13.95
Kniha - Dievča, ktoré musí zomrieť
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
€ 11.36€ 14.90
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
€ 8.63€ 11.99
Kniha - Volali ma bitkár
€ 9.63€ 12.99
Kniha - Tretie dievča
€ 8.39€ 10.90
Kniha - Nôž
€ 12.88€ 16.90
Kniha - Biela veža
€ 10.39€ 13.90
Kniha - Bohemian Rhapsody
€ 15.62€ 23.41
Kniha - Nimbus
€ 14.30€ 18.75
Kniha - Môj svet
€ 16.32€ 22.99
Kniha - Lazár
€ 12.12€ 15.90
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
€ 10.32€ 13.90
Kniha - Venuša zo zátoky
€ 10.35€ 13.95
Kniha - Sladko bez cukru! - Cukrfree
€ 9.14€ 11.99
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.sk
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Prevádzkovateľ
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.